Maria Grever in Nederlands Dagblad over geschiedenis in de gevarenzone en de geschiedtheorie

Maria Grever in Nederlands Dagblad
Foto, Wout van Assendelft

Afgelopen zaterdag 29 september verscheen een drie pagina tellend interview met Maria Grever in het Nederlands dagblad, “Aangeraakt door het verleden”. Een andere kop is: "Maria Grever is een van de weinige vrouwelijke hoogleraren in de Nederlandse geschiedtheorie". Het interview begint met een korte beschrijving van haar levensloop, daarna beantwoordt zij verschillende vragen.

Zo vertelt zij dat haar ontdekking dat vrouwen weinig zichtbaar waren in de geschiedbeoefening, haar tot de keuze bracht voor een promotie op het werk van Johanna Naber, een van de eerste vrouwelijke historici in Nederland. Nog steeds zijn vrouwen in de minderheid. Maria Grever verklaart dat onder andere met het volgende: “Vrouwen mochten tot het begin van de twintigste eeuw niet studeren, kregen geen toegang tot archieven en kregen dus weinig kans zich academisch te bekwamen.” Maar ook de verzuilde structuur in Nederland en het beeld van de man als kostwinner hebben hun invloed gehad op de positie van vrouwen in de wetenschap.

Grever vindt diversiteit in de wetenschap juist belangrijk: “het heeft te maken met de manier waarop mannen en vrouwen zijn gesocialiseerd. Dat betekent dat je een andere invalshoek hebt, andere vragen stelt. Meerdere perspectieven verrijken en verdiepen het onderzoek.”

Naast de uitspraken over vrouwen in de wetenschap spreekt Grever ook haar zorgen uit over de toekomst van de geesteswetenschappen waartoe Geschiedenis behoort. “Het effect van ons onderzoek merk je niet direct, terwijl dat tegenwoordig de enige motivatie lijkt te zijn om geld te geven voor onderzoek door de overheid. Het gaat allemaal om kwantiteit en direct nut. Dat levert de geesteswetenschap niet. Maar wat wij doen in ontzettend belangrijk: we laten zien dat er andere leefwerelden zijn geweest en maken zo het gedrag van mensen begrijpelijk, dat er andere opties zijn voor de samenleving.”

Het interview eindigt met een blik op Grevers onderzoeksplannen. Zo gaat zij binnenkort werken aan een boek over historisch besef. Daarna hoopt ze een biografie te schrijven, al wil ze nog niet verklappen over wie.