Mark Hay en Joep Hofhuis ontvangen NWO Open Competitie SGW-XS financiering

PhD research

Dr. Mark Hay (Geschiedenis) en dr. Joep Hofhuis (Media & Communicatie) van Erasmus School of History, Culture and Communication ontvangen de NWO Open Competitie – SGW financiering voor hun onderzoeken. Met deze competitie wil het NWO-domein onderzoekers in de Sociale en Geesteswetenschappen de kans geven om veelbelovend en innoverend onderzoek te verrichten. Mark Hay zal de financiering gebruiken om kritisch te kunnen reflecteren op historiografische debatten op de neergang van de Napoleontische orde in Europa, en zal historische diepte toevoegen aan hedendaagse debatten. Joep Hofhuis zal met de financiering nieuwe inzichten brengen over het hoe en waarom van colourwashing in organisatiecommunicatie en hoe dit in de toekomst tegen te gaan is.

Mark Hay's casestudy van Pruisen (1806-1814) in relatie tot de neergang van de Napoleontische orde in Europa

Portrait picture of Mark Hay

De oorlog in Oekraïne heeft de financiering van oorlog en wederopbouw terug op de academische agenda gezet. Mark heeft een innovatieve methodologie ontwikkeld om oorlogsfinanciering te bestuderen op een keerpunt in de geschiedenis van oorlog, de Napoleontische periode, dat het tijdperk van totale oorlog inluidde. Door de nieuwe methodologie te testen op de casestudy van Pruisen (1806-1814) zal hij niet alleen kritisch kunnen reflecteren op historiografische debatten over de neergang van de Napoleontische orde in Europa, maar ook zal hij in staat zijn historische diepte toe te voegen aan hedendaagse debatten. Het project van Mark heet “Reconceptualising Napoleonic resource extraction for war: Prussia, 1806-1814, and the provincialization of France”.

Joep Hofhuis' nieuwe inzichten in 'colourwashing'

Portrait of Joep Hofhuis

'Colourwashing' is de neiging van organisaties om positief over diversiteit te communiceren, met als doel het verbeteren van reputatie, zonder samenhang met feitelijke of beoogde diversiteitsactiviteiten. Colourwashing vergroot de publieke scepsis ten aanzien van diversiteitscommunicatie en schaadt inspanningen om de inclusie op de werkvloer te vergroten. Joep zal gebruik maken van machine-learning-algoritmen in zijn project “From colourwashing to diversity champion: Using machine learning to examine the relationship between organisational diversity communication and diversity outcomes”. Hiermee kan hij data genereren over de prevalentie van diversiteitscommunicatie op sociale media en in jaarverslagen van multinationale organisaties, en vergelijkt ze met werkelijke diversiteitsuitkomsten. Dit levert nieuwe kennis op over het hoe en waarom van colourwashing in organisatiecommunicatie en hoe dit in de toekomst tegen te gaan.

NWO Open Competitie - SGW

Met deze competitie wil het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen onderzoekers de kans geven om veelbelovend en innoverend onderzoek te verrichten. Bijzonder is dat op voorhand niet vast hoeft te staan of de beoogde doelstelling wordt gehaald. Zo is er ruim baan voor experimenten en innovatie. 121 onderzoekers hebben in totaal deze financiering toegekend gekregen.

Meer informatie vind je op deze website.

Onderzoeker
Onderzoeker

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen