Tina van der Vlies treedt toe tot Young Erasmus Academy

Tina van der Vlies, assistant professor History, Heritage & Education aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), is benoemd tot lid van de Young Erasmus Academy, een netwerk van jonge getalenteerde onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines.

De Young Erasmus Academie (YEA) is in 2013 opgericht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam om interdisciplinaire en transdisciplinaire samenwerking te bevorderen, de maatschappelijke en wetenschappelijke impact te vergroten en het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam te adviseren over beleidszaken. YEA-leden vertegenwoordigen een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines van alle scholen van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van der Vlies is zeer gemotiveerd om deel te nemen aan de discussies over de toekomst van onze universiteit. "Een dieper begrip van de historische wortels van de universiteit zal helpen om haar (publieke) rol en benadering opnieuw vorm te geven en te heroverwegen." Haar academische en maatschappelijke werk draait om geschiedenis, erfgoed, onderwijs en (de)kolonisatie, waarbij ze de nadruk legt op historische contexten van kennisproductie en -distributie. Deze thema's inspireren ook haar YEA-lidmaatschap.

Tina van der Vlies op de trap van het Nationaal Onderwijsmuseum
Alexander Santos Lima

In haar rol als YEA-lid kijkt Van der Vlies ernaar uit om bij te dragen aan interdisciplinair en transdisciplinair onderzoek binnen de universiteit en daarbuiten. Momenteel is ze ook verbonden aan de Faculteit Educatie van de Universiteit van Cambridge voor haar NWO Rubicon onderzoeksproject 'Why school history matters: public discourses on the purposes of history education, 1920 - 2020'. In 2021 werd ze lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van het Nationaal Onderwijsmuseum. Haar onderzoek gaat over hoe en waarom (geschiedenis)onderwijs veel mensen heeft voorzien van betekenis, herinnering en identiteit. Onderzoek heeft aangetoond dat onderwijscurricula de wereldbeschouwing en het beeld van de 'ander' van mensen op latere leeftijd blijven beïnvloeden en daarom genereert Van der Vlies inzichten in deze wijdverspreide ideeën alsook in patronen en mechanismen van hun (re)productie. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen