Opleidingscommissie Geschiedenis

De Opleidingscommissie is het medezeggenschapsorgaan dat zich primair bezighoudt met onderwijs. Een Opleidingscommissie bestaat uit studentleden en docentenleden. De commissie heeft advies- en instemmingsrecht. Zij brengt jaarlijks advies uit over de structuur, inhoud en kwaliteit van het Bachelor en Master onderwijs. Sinds 2017 heeft de Opleidingscommissie bovendien formeel instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs en Examenregeling (OER). Daarnaast houdt de Opleidingscommissie toezicht op de uitvoering van de onderwijsevaluaties en doet voorstellen ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zoals in het kader van de Kwaliteitsafspraken Hoger Onderwijs (HOKA).

De opleidingscommissies bestaan uit studentleden en personeelsleden.

Contact opnemen met Opleidingscommissie Geschiedenis

PCHIS@eshcc.eur.nl

Personeelsleden

Portrait of Karen Willemse
Dr. Karin WIllemse
voorzitter
Bekijk People page
Portrait of Sandra Manickam
Dr. Sandra Manickam
Bekijk People page
Portrait of Hilde Harmsen
Drs. Hilde Harmsen
Bekijk People page

Studentleden

Pearly van Langeveld
Portrait of Barend van Beersen
Barend van Baarsen