prof.dr. (Koen) C.J.M. van Eijck

prof.dr. (Koen) C.J.M. van Eijck
Full Professor Erasmus School of History, Culture and Communication Department of Arts & Culture Studies
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
M 7-13
Telephone
+31 10 4082461
Email
vaneijck@eshcc.eur.nl
Back to overview

Profile

Koen van Eijck is professor of Cultural Lifestyles and head of the Examination Board of the Erasmus School of History, Culture and Communication.

He also serves as a Board Member of the Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC) and is a member of editorial Boards of the journals Poetics and Kunst + Educatie.

He teaches courses on the philosophy of science, cultural consumption, research methodology and sociology in the Bachelor's and (Research) Master’s programmes of the Erasmus School of History, Culture and Communication. His research and publications focus on social inequality in cultural participation, taste patterns and trends in leisure behavior and…

Koen van Eijck is professor of Cultural Lifestyles and head of the Examination Board of the Erasmus School of History, Culture and Communication.

He also serves as a Board Member of the Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC) and is a member of editorial Boards of the journals Poetics and Kunst + Educatie.

He teaches courses on the philosophy of science, cultural consumption, research methodology and sociology in the Bachelor's and (Research) Master’s programmes of the Erasmus School of History, Culture and Communication. His research and publications focus on social inequality in cultural participation, taste patterns and trends in leisure behavior and media use in general, talent development and art perception and appreciaton, with a focus on both music and visual art.

Koen van Eijck studied developmental psychology at Nijmegen University. In 1996, he received his PhD in Sociology from the University of Tilburg. His thesis examined the impact of family background on education, occupation, and consumption.

Van Eijck was a post-doctoral fellow at the Faculty of Arts of Tilburg University, held a similar position at the Department of Sociology of the Radboud University in Nijmegen, was assistant professor at the Department of Leisure Studies in Tilburg, and became associate professor at the Department of Sociology at the Catholic University of Leuven (Belgium). In 2007, he joined the Department of Arts and Culture Studies at Erasmus University.

 

   • A. van den Broek, C.J.M. van Eijck & C. Smithuijsen (2013). De staat van cultuur: Lancering Cultuurindex Nederland (Boekman, 97). Amsterdam: Boekmanstichting
    • C.J.M. van Eijck & P. van der Zant (2016). Jong talent op YouTube, Facebook en Instragram: Blended learning bij talentontwikkeling. In T. IJdens (Ed.), Zicht op actieve cultuurparticipatie 2016 (pp. 148-154). Utrecht: LKCA en FCP
    • C.J.M. van Eijck (2015). Culturele smaakpatronen: Omnivoriteit en ervaringshonger. In E. Schrijvers, A.-G. Keizer & G. Engbersen (Eds.), Cultuur herwaarderen (pp. 103-118). Den Haag: WRR
    • C.J.M. van Eijck & P. van der Zant (2015). Talentontwikkelingsketens in de kunsten: Volgonderzoek onder 1100 jonge kunstzinnige talenten. In O. van Munster & J.J. Knol (Eds.), Zicht op actieve cultuurparticipatie (pp. 30-37). Utrecht: LKCA
    • C.J.M. van Eijck & I. Souto-Amado (2014). De esthetische beleving van wijktheater. In Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2013 (pp. 148-159). Utrecht: Fonds voor Cultuurparticipatie
    • C.J.M. van Eijck & M. Berghman (2012). Beeldende kunst in een symbolische context. In I. Glorieux, J. Siongers & W. Smits (Eds.), Mark Elchardus: Cultuursociologie buiten de lijnen (pp. 349-367). Tielt: lannoo
    • C.J.M. van Eijck, L. van Bree & K. Derickx (2011). Op zoek naar de nieuwe bezoeker. In A. van den Broek, M. van Hoorn & T. IJdens (Eds.), Jaarboek actieve cultuurparticipatie 2011: Participanten, projecten en beleid (pp. 21-41). Utrecht: Fonds voor cultuurparticipatie
    • C.J.M. van Eijck (2010). Gemeentelijk en provinciaal cultuurparticipatieonderzoek sinds 2005. In T. IJdens, M. van Hoorn & A. van den Broek (Eds.), Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010: Bijdragen over Kennis en Beleid (pp. 166-193). Utrecht: Fonds voor Cultuurparticipatie
    • C.J.M. van Eijck (2007). Alles had zijn tijd. In C.J.M. van Eijck & H. van der Poel (Eds.), Arbeid, zorg en vrijetijd in Nederland en Vlaanderen (pp. 13-18). Leuven: Acco
    • P.P.L. Berkers & C.J.M. van Eijck (2017). Weber and leisure. In K. Spracklen, B. Lashua, E. Sharpe & S. Swain (Eds.), The Palgrave Handbook of Leisure Theory (pp. 401-416). London: Palgrave [go to publisher's site]
    • C.J.M. van Eijck (2015). Social inequality and cultural consumption patterns. In J.D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of Social & Behavioral Science (pp. 331-337). Oxford: Elsevier
    • C.J.M. van Eijck (2015). A classic experiment: how does attendance affect the attitudes and beliefs of Dutch non-visitors of classical music concerts? In S. Dorin (Ed.), Déchiffrer les publics de la musique classique: Perspectives comparatives, historiques et sociologiques (pp. 109-128). Paris: éditions des Archives contemporaines
    • C.J.M. van Eijck & G. Kraaykamp (2014). Higbrow, omnivore, and voracious cultural consumption patterns in the Netherlands: An explanation of trends between 1975 and 2005. In H. Knoblauch, M. Jacobs & R. Tuma (Eds.), Culture, communication and creativity: Reframing the relations of media, knowledge, and innovation in society (pp. 267-288). Oxford: Peter Lang
    • H. Roose, C.J.M. van Eijck & J. Lievens (2014). Bourdieu’s space revisited: The social structuring of lifestyles in Flanders (Belgium). In Ph. Coulangeon & J. Duval (Eds.), The Routledge Companion to Bourdieu’s Distinction (pp. 207-226). London: Routledge
    • C.J.M. van Eijck & M. Majorana (2013). Consumption patterns. In R. Towse & Ch. Handke (Eds.), Handbook on the digital Creative Economy (pp. 79-89). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
    • A. van den Broek & C.J.M. van Eijck (2011). Consumption and time use. In D. Southerthon (Ed.), Encyclopedia of consumer culture (Volume 1) (pp. 332-336). London: Sage
    • G. Kraaykamp & C.J.M. van Eijck (2011). Sociale ongelijkheid in elitaire cultuurparticipatie: Ontwikkeling naar meer openheid of exclusiviteit? In G. Kraaykamp, M. Levels & A. Need (Eds.), Problemen en theorieën in onderzoek: Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse empirisch-theoretische sociologie (pp. 91-104). Assen: Koninklijke van Gorcum BV
    • G. Kraaykamp, C.J.M. van Eijck & W. Ultee (2010). Status, class, and culture in the Netherlands. In T.W. Chan & J. Goldthorpe (Eds.), Social Stratification and Cultural Consumption (pp. 159-188). Cambridge: Cambridge University Press
   • C.J.M. van Eijck & H. van der Poel (Ed.). (2007). Arbeid, zorg en vrijetijd in Nederland en Vlaanderen. Leuven: Acco
   • C.J.M. van Eijck, P. van der Zant & M. Windhorst (2017). TOM kijkt nog één keer naar zijn talenten: Eindrapport over de vierde en laatste peiling van het talentenvolgonderzoek 2013-2017 in opdracht van de Fonds voor Cultuurparticipatie. (Extern rapport). Gouda: Bureau Art
   • C.J.M. van Eijck, P. van der Zant & M. Windhorst (2017). Vier jaar onderzoek naar talentontwikkeling in de kunsten: Samenvattend overzicht van de uitkomsten van een vierjarig onderzoek naar talentontwikkeling in de kunsten. (Extern rapport). Gouda: Bureau Art
   • C.J.M. van Eijck, P. van der Zant & M. Windhorst (2016). Latente talenten worden manifest: Eindrapport over de derde peiling van het talentenvolgonderzoek 2013-2017 in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie. (Extern rapport). Gouda: Bureau Art
   • C.J.M. van Eijck, M. Windhorst & P. van der Zant (2014). TOM volgt zijn talenten: Eindrapport over de eerste peiling van het talentenvolgonderzoek 2013-17 in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie. (Extern rapport). Gouda: Bureau Art
    • C.J.M. van Eijck (2017, oktober 25). Diversiteit en inclusiviteit in de Stad. Rotterdam, Keynote speaker at Conferentie Cultuur in de stad, De Doelen.
    • C.J.M. van Eijck (2016, juni 16). Enkele reflecties n.a.v. Reikwijdte en Armslag. De Doelen, Bijeenkomst Directeurenoverleg R'damse culturele instellingen n.a.v. cultuurbeleidsplan.
    • C.J.M. van Eijck (2016, november 17). Het veranderende cultuurpubliek. KINO, Rotterdam, Kennisbijeenkomst Rotterdam Festivals: "de toekomst van publiek en publieksonderzoek".
    • C.J.M. van Eijck (2016, september 28). Helpt kunst? Arminius, Rotterdam, Denkcafe: Helpt Kunst?.
    • C.J.M. van Eijck (2015, september 28). Een buiging voor het publiek. Flagey, Brussel, Invited keynote at Cultuurforum 2020, the yearly symposium of the Flemish Culture Sector organized on behalf of the Flemish Minister of Culture.
    • C.J.M. van Eijck (2015, december 15). Uit de lengte of uit de breedte? Onderzoek naar cultuureducatie en cultuurparticipatie. Centrum voor de Kunsten, Utrecht, Symposium t.g.v. afscheid Folkert Haanstra als BHL Cultuureducatie.
    • C.J.M. van Eijck (2017, november 3). Authenticity Revisited, by Niels van Poecke. Rotterdam, Lecture at mini-symposium Authenticity Today – a mini-symposium on the political value of popular culture. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
    • C.J.M. van Eijck (2017, september 23). It ain’t what you do, it’s the way that you do it. Delmenhorst, Presentation at the symposium Beyond Bourdieu? September 22-24, Hanse-Wissenschaftskolleg, Delmenhorst, Germany.
    • C.J.M. van Eijck (2017, april 11). Cultural distinction. Amsterdam, Invited lecture at Universiteit van Amsterdam for the course, Sociology of Dutch Culture and Lifestyle.
    • C.J.M. van Eijck (2017, december 7). Secretly serious? Maintaining and crossing cultural boundaries in the karaoke bar through ironic consumption. Nuremberg, Invited lecture at colloqium at Universität Erlangen-Nürnberg, Zentralinstitut für Lehr-Lernforschung.
    • C.J.M. van Eijck (2015, april 13). Cultural lifestyles: It ain’t what you do it’s the way that you do it. Université Paris III, Sorbonne, Dept. of Sociology, Invited guest lecture for Herve Glevarec.
    • C.J.M. van Eijck (2015, februari 20). Cultural lifestyles: Resources, boundaries and the changing manifestations of social inequality. Rikkyo University, Tokyo, visiting scholarschip.
    • C.J.M. van Eijck (2015, februari 22). Aesthetic dispositions: Context and Irony. Rikkyo University, Tokyo, visiting scholarship.
    • C.J.M. van Eijck (2013, april 4). What musical tastes are made of: Highbrow, pop, folk and what they reveal about habitus. Paris, EHESS, Université Paris 8, 'Les transformations du goût musical series' by Stéphane Dorin.
    • C.J.M. van Eijck (2016, april 12). Houdt Rotterdam niet van 'hoge' cultuur? Schouwburg (foyer) Rotterdam, debatavond Vers Beton over gabbercultuur en Rotterdam.
    • C.J.M. van Eijck (2015, april 1). Culturele smaakpatronen: Omnivoriteit en ervaringshonger. Oss, Lezing Rotary Club Oss.
    • C.J.M. van Eijck & J. Peters (2014, april 10). Publieksonderzoek Assen Blues. Het Nationale Toneel, Den Haag, De Grote Woorden Show.
    • C.J.M. van Eijck & J. Peters (2014, april 23). Ironie in Rotterdamse karaokebars. debatcentrum Arminius, Denkcafe: de avond van de ironie.
    • C.J.M. van Eijck (2011, mei 26). Culturele omnivoren. Leiden, NWO slotcongres "Transformaties in Kunst en Cultuur.
    • C.J.M. van Eijck (2010, december 3). Smaakpatronen in de beeldende kunst. Leuven, Guest lecture: Cultuursociologie, KULeuven.
    • C.J.M. van Eijck (2008, mei 14). Taste patterns and cultural boundaries. Oxford, Invited guest lecture at Nuffield College.
   • C.J.M. van Eijck (2007). Good humor, bad taste: A sociology of the joke [Bespreking van het boek Good humor, bad taste: A sociology of the joke]. Mens en Maatschappij, 82(2), 301-303.
   • H. Roose & C.J.M. van Eijck (Eds.). (2013) Sociologos, 34(3-4).
   • C.J.M. van Eijck, M. Ollivier & A. Warde (Eds.). (2008) Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts, 36(Modes of omnivorous cultural consumption: New directions in research).
    • C.J.M. van Eijck & G. Kraaykamp (2010). Bourdieu's space revisited: The social structuring of lifestyles in Flanders. 30 Years after Distinction: Cultural Differentiation and Social Stratification: Paris (2010, november 4 - 2010, november 6).
    • C.J.M. van Eijck & J. Michael (2010). Cultural consumption and the aesthetisation of everyday life. 3rd ESA Sociology of Culture RN Midterm Conference: Milaan (2010, oktober 6 - 2010, oktober 10).
    • M. Berghman & C.J.M. van Eijck (2010). Symbolic capital as conceptualization: An experiment of the effects of modalities of presentation on the appreciation of artistic artefacts. Conference: 30 Years after Distinction: Cultural Differentiation and Social Stratification: Parijs (2010, november 4 - 2010, november 6).
    • C.J.M. van Eijck, L. van Bree & K. Derickx (2010). Een klassiek experiment: Wat gebeurt er met de houdingen en opvattingen t.a.v. klassieke concerten wanneer niet-liefhebbers deze daadwerkelijk bijwonen? 4th Conference: Onderzoek in Cultuureducatie, Cultuurnetwerk: Nijmegen (2010, juni 28 - 2010, juni 28).
    • C.J.M. van Eijck & G. Kraaykamp (2010). Thirty years of distinction in the Netherlands? Trends in taste patterns and their relation with socioeconomic background. Conference: 30 Years after Distinction: Cultural Differentiation and Social Stratification: Parijs (2010, november 4 - 2010, november 6).
    • H. Roose, C.J.M. van Eijck & J. Lievens (2010). Bourdieu's space revisited: The social structuring of lifestyles in Flanders. 3rd ESA Sociology of Culture RN Midterm Conference: Milaan (2010, oktober 6 - 2010, oktober 10).
    • M. Berghman & C.J.M. van Eijck (2009). Visual arts appreciation patterns: Crossing horizontal and vertical boundaries within the cultural hierarchy. The 9th Conference of the European Sociological Association (ESA): Lisbon (2009, september 1 - 2009, september 6).
    • C.J.M. van Eijck (2009). The Impact of Religion and Social Orientations on Visual Arts Appreciation. The 9th Conference of the European Sociological Association (ESA): Lisbon (2009, september 1 - 2009, september 6).
    • C.J.M. van Eijck & M. Berghman (2008). Visual arts appreciation patterns: Crossing horizontal and vertical boundaries within the cultural hierarchy. Conference on Classification in the Arts and Media: The Impact of Globalization and Commercialization: Rotterdam (2008, juni 18 - 2006, juni 20).
    • C.J.M. van Eijck & J. Lievens (2007). De beweegredenen van de culturele omnivoor: De waarde(n) van het combineren van hoge, populaire en volkse cultuur. Dag van de Sociologie: Rotterdam (2007, mei 31 - 2007, mei 31).
    • K. Noordzij, C.J.M. van Eijck & P.P.L. Berkers (2016). De rol van de sociale status van kijkers en geportretteerden in de beoordeling van reality TV. Dag van de Sociologie: Tilburg, the Netherlands (2016, juni 9).
    • C.J.M. van Eijck & M. Windhorst (2014). Talentontwikkeling in de vrijetijdsketen. Onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie: HKU, Utrecht (2014, november 24).
    • J. Peters, L. van der Jagt, C.J.M. van Eijck, J. Michael & P.P.L. Berkers (2014). Irony as boundary work: Engagement and detachment in karaoke bars. IASPM Benelux conference A long way to the top: The production and reception of music in a globalized world: Rotterdam (2014, november 6 - 2014, november 7).
    • C.J.M. van Eijck & J. Peters (2013). It's irony, my dear Watson: De ironische dispositie als teken van distantie en distinctie. Dag van de Sociologie: Nijmegen (2013, mei 30 - 2013, mei 30).
    • C.J.M. van Eijck, J. Michael, P.P.L. Berkers, L. van der Jagt & J. Peters (2013). The ironic versus the sincere? Bonding and distancing with ironic consumption. ESA Conference, Sociology of Consumption Section: Torino (2013, augustus 28 - 2013, augustus 31).
    • C.J.M. van Eijck & G. Kraaykamp (2012). Highbrow, omnivore and voracious cultural consumption patterns in the Netherlands: An explanation of trends between 1975 and 2005. Conference: Culture, Communication and Creativity: Berlin (2012, september 5 - 2012, september 7).
    • L. Kom, M. Peters, C.J. van den Dool & C.J.M. van Eijck (2012). De effecten van cultuureducatie op schoolprestaties, creativiteit en welbevinden. Conferentie: onderzoek in cultuureducatie: EUR, Rotterdam (2012, juni 21 - 2012, juni 21).
   • C.J.M. van Eijck (interview) (2014, feb 18). Hoe staat de kunstsector er nu voor? [televisie-uitzending]. In Altijd wat (NCRV). Rotterdam: NPO1, NCRV.
 • Sociology of Arts and Culture

  Title
  Sociology of Arts and Culture
  Year
  2018
  Period
  TERM 2
  Year level
  BA-1 (Algemene Cultuurwetenschappen), BA-1 (International Bachelor Arts and Culture Studies), Pre-master (Arts, Culture & Society)

  Academic Skills

  Title
  Academic Skills
  Year
  2018
  Period
  TERM 1
  Year level
  BA-1 (Algemene Cultuurwetenschappen), BA-1 (International Bachelor Arts and Culture Studies), Pre-master (Arts, Culture & Society), Pre-master (Cultural Economics and Entrepreneurship)

  Year
  2018
  Period
  TERM 4

  Cultural Lifestyles and Participation

  Title
  Cultural Lifestyles and Participation
  Year
  2018
  Period
  TERM 3
  Year level
  BA-2 (Algemene Cultuurwetenschappen), Other (Electives (Keuzevakken)), BA-2 (International Bachelor Arts and Culture Studies), BA-3 (Algemene Cultuurwetenschappen), BA-3 (International Bachelor Arts and Culture Studies)

  Art, Audiences and Perception

  Title
  Art, Audiences and Perception
  Year
  2018
  Period
  TERM 2
  Year level
  MA (Arts, Culture & Society), MA-2 (Sociology of Culture, Media and the Arts (research))

  Master Thesis ACS

  Title
  Master Thesis ACS
  Year
  2018
  Period
  TERM 1
  Year level
  MA (Arts, Culture & Society)

  Key Concepts in the Social Sciences

  Title
  Key Concepts in the Social Sciences
  Year
  2018
  Period
  TERM 2
  Year level
  BA-1 (International Bachelor Communication and Media), Pre-master (Media & Creative Industries), Pre-master (Media & Journalistiek), Pre-master (Media, Culture & Society), Pre-master (Media & Business)

  Consumer Culture

  Title
  Consumer Culture
  Year
  2018
  Period
  TERM 2
  Year level
  MA-1 (Sociology of Culture, Media and the Arts (research))

  Academic Literature Review

  Title
  Academic Literature Review
  Year
  2018
  Period
  TERM 1
  Year level
  MA-2 (Sociology of Culture, Media and the Arts (research))

  Master's Thesis Project

  Title
  Master's Thesis Project
  Year
  2018
  Period
  TERM 1
  Year level
  MA-2 (Sociology of Culture, Media and the Arts (research))

  Master's Thesis Project (20 ECTS)

  Title
  Master's Thesis Project (20 ECTS)
  Year
  2018
  Period
  TERM 1
  Year level
  MA-2 (Sociology of Culture, Media and the Arts (research))
 • Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts

  Role
  Editorial Board
  Start Date
  Jan/1997
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of Arts & Culture Studies
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082461

  Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of Arts & Culture Studies
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082461

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam