prof.dr. (Paul) PT van de Laar

prof.dr. (Paul) PT van de Laar
Full professor Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M6-34
Email
vandelaar@eshcc.eur.nl
Endowed professor Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M6-34
Email
vandelaar@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Paul Laar (2016) - Bremen, Liverpool, Marseille and Rotterdam: Port Cities, Migration and the Transformation of Urban Space in the Long Nineteenth Century - Journal of Migration History, 2 (2), 275-306 - doi: 10.1163/23519924-00202004
 • Paul Laar (2013) - Shock cities: Liverpool, Marseille en Rotterdam en de beeldvorming van de negentiende-eeuwse havenstad - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 45 (2013-2014), 156-170
 • Paul Laar (2013) - The Contemporary City as Backbone: Museum Rotterdam Meets the Challenge - Journal of Museum Education, 38 (1), 39-49
 • Paul Laar (2012) - Nederland is gek op kaas en patat - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 44 (1-2), 52-63
 • Paul Laar (2011) - De wereld zonder Dutch values - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 43 (3), 260-261
 • Paul Laar (2011) - Dossier MAS: Het MAS: prestige aan de Schelde - Volkskunde, 112 (3), 244-247
 • Paul Laar (2009) - Het Nationaal Historisch Museum en de emotional turn - The Dutch National History Museum and the 'Emotional Turn' - Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124 (3), 431-438
 • Paul Laar (2009) - Migratie in het museum - ZemZem: Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Islam, 5 (1), 28-38
 • Paul Laar & K Zweerink (2009) - De Randstad een vreemde metropool - Holland Historisch Magazine, 3 (41), 187-206
 • Paul Laar (2009) - Holland een visie van een nieuwkomer - Holland Historisch Magazine, 1 (41), 3-13
 • Paul Laar (2007) - Een reactie op Huygens´voorstel voor structureel beleid - cULTUUR: tijdschrift voor etnologie, 4, 110-115
 • Paul Laar & A van der Schoor (2006) - Nieuwe stadsstudies besproken - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3, 143-148
 • Paul Laar (2004) - De transformatie van de koopmansstad Rotterdam - Groniek. Onafhankelijk Gronings Historisch Studentenblad, 162, 29-43
 • Paul Laar (2004) - Pincoffs. Van succesvol zakenman tot fraudeur - De Negentiende Eeuw, 28 (1), 18-38
 • Paul Laar (2002) - Hoofstad in gebreke. Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1951 - Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, 83 (6), 63-65
 • Paul Laar (2000) - Migratie en Nederlandse steden 1800-2000 - Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 26 (4), 245-260
 • Paul Laar (1999) - Cultuur van de koopstad Rotterdam tot 1850 - Transito, Standplaats Rotterdam, 1999 (6), 79-95
 • Paul Laar (1998) - Stad als Roman - Transito, Standplaats Rotterdam, (3), 21-34
 • FMM Goey & Paul Laar (1995) - Scheepsfinanciering: een comparatief perspectief (1870-1970) - Tijdschrift voor Zeegeschiedenis, 14, 23-63

 • Paul Laar (2021) - Hoe maakbaar is superdivers Rotterdam? - De Gids, 184 (2), 3-6
 • Paul Laar (2020) - ‘De Coolsingel: van singel tot city-lounge’ - Holland: regionaal-historisch tijdschrift, (2), 70-79
 • Paul Laar (2014) - Simple narratives for complex matters, Urban Diversity and City Museums - Faro: Tijdschrift over cultureel erfgoed, 2014 (7), 36-36
 • Paul Laar & W Heezen (2013) - Ludovicus Joannes Pieters Lzn., Rotterdam, 9 mei 1921 - Rhoon, 30 oktober 2008 - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 2011-2012, 103-109
 • Paul Laar (2011) - Stedelijk erfgoed, stadsgeschiedenis en stadsidentiteit: Delft en zijn 'creative history' - Delfia Batavorum. Historisch Jaarboek voor Delft, 20, 83-85
 • Paul Laar & K Heezen (2009) - In Memoriam Ludo Pieters - Rotterdams Jaarboekje, 67-69
 • Paul Laar (2008) - Er gaat niks boven Feijenoord, mooie typische Rotterdamse wijk - Kroniek. Historisch Genootschap Roterodamum, maart, 15-18
 • Paul Laar (2005) - Een wijkgerichte benadering. Cultureel erfgoed minderheden - Levend erfgoed: vakblad voor public folklore & public history, 2, 25-28

 • Paul Laar & W Heezen (2011) - Ludo Pieters 1921-2008. Rode havenbaron, mecenas en vriend van Gerard Reve - Thoth Bussum
 • Paul Laar (2007) - Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw - Waanders
 • Paul Laar (2001) - Geschiedenis van Koninklijke Van Ommeren 1839-1999 - Vopak
 • Paul Laar (2000) - Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw - Waanders
 • Paul Laar (1998) - Veranderingen in het geschiedbeeld van de koopstad Rotterdam

 • Paul Laar, AGA Dongen, L Hanssen & J Stoopman (2011) - Wie teveel omhelst houdt weinig vast. Elie van Rijckevorsel 1845-1928 - Erasmus Stichting Rotterdam
 • Paul Laar & K Hage (2010) - Brandgrens Rotterdam 1930 - 2010 - THOTH
 • Paul Laar & Matthijs Dicke (2007) - In het belang van de haven. Een eeuw Scheepvaartvereniging Zuid - Walburg pers

 • Peter Scholten, MRJ Crul & Paul Laar (2019) - Coming to terms with super diversity: the case of Rotterdam - doi: 10.1007/978-3-319-96041-8 - Springer
 • Paul Laar, M Dicke & JC Visser (2013) - Ambitie en identiteit. Van Nederlandsche Handels-Hoogeschool tot Erasmus Universiteit Rotterdam, 1913-2013 - Stad en Bedrijf
 • Paul Laar, L Lucassen & K Mandemakers (2006) - Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw - Aksant
 • Paul Laar & D Pires (2006) - Nha Tambor, onderzoek naar het Cultureel Erfgoed van Kaapverdianen in Rotterdam - Stichting Avanço
 • Paul Laar (2005) - Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laat-middeleeuwse Nederlanden - Uitgeverij Verloren
 • Paul Laar & ME Halbertsma (2005) - Marius Richters Rotterdam. Schilder en glazenier 1878-1955 - THOTH
 • Paul Laar (2002) - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800) - Bert Bakker
 • Paul Laar & JC Visser (2002) - Rotterdamse Ondernemers 1850-1950 - De Hef
 • Paul Laar (1998) - Vier eeuwen migratie: bestemming Rotterdam - Monditaal
 • Jan Herwaarden, CJ van Horzen, Paul Laar, E van der Schoor & MPC van der Heijden (1997) - Vijftien fragmenten uit de geschiedenis van Rotterdam. Middeleeuwen, zeventiende eeuw, periode 1850-1014 - Phoenix & den Oudsten

 • F Guadeloupe, Paul Laar & L van der Linden (2020) - Rotterdam een postkoloniale stad in beweging - Boom
 • Paul Laar (2005) - Historische Atlas van de stad Utrecht, twintig eeuwen ontwikkeling in kaart gebracht - SUN
 • Paul Laar (2005) - Honderd! - Historisch Museum

 • Paul Laar (2020) - ‘Waterfronts in global perspectives - Journal of Urban History, 46, 1165-1173 - doi: 10.1177/0096144220904044
 • Paul Laar (2017) - Port Towns and Urban Cultures: International Histories of the Waterfront, c.1700–2000 - International journal of maritime history, 29, 929-931 - doi: 10.1177/0843871417723495a
 • Paul Laar (2015) - De stad is meer dan een decor - Tijdschrift Voor Geschiedenis, 128, 679-681
 • Paul Laar (2012) - Gent stad van alle tijden - Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 127 - doi: 10.18352/bmgn-lchr.8130 - [link]
 • Paul Laar (2006) - Burgemeester Van Cauwelaert 1923-1932. Schepper van Nederlandstalig Vlaanderen - Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 3
 • Paul Laar (2005) - Stad van het noorden. Groningen in de twintigste eeuw - Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 118, 311-311
 • Paul Laar (2005) - Geschiedenis van Amsterdam deel II-1 Centrum van de wereld 1578-1650 en deel II-2 Zelfbewuste stadsstaat 1650-1813 - Amstelodamum, 92, 30-32

 • Paul Laar (2014) - Cle Lesger, Het winkellandschap van Amsterdam. Stedelijke structuur en winkelbedrijf in de vroegmoderne en moderne tijd, 1550-2000 - Amstelodamum, 101, 157-157

 • F Guadeloupe, Paul Laar & L van der Linden (2020) - ‘Indische foto’s, Zomercarnaval en kapsalon: case-studies in postkoloniaal Rotterdam’ - Boom
 • C Hein & Paul Laar (2020) - ‘The Separation of Ports from Cities: The Case of Rotterdam’ - doi: 10.1007/978-3-030-36464-9 - Springer Nature
 • M Crul, Paul Laar & Peter Scholten (2019) - Conclusions: Coming to terms with superdiversity - Springer
 • Paul van de Laar & Arie van der Schoor (2018) - Rotterdam’s Superdiversity from a Historical Perspective (1600–1980) - doi: 10.1007/978-3-319-96041-8_2 - Springer Science+Business Media, Inc.
 • Peter Scholten, Maurice Crul & Paul van de Laar (2018) - Introduction - doi: 10.1007/978-3-319-96041-8_1 - [link] - Springer Science+Business Media, Inc.
 • Paul Laar (2018) - Rotterdam - CNRS Edition
 • Paul Laar (2018) - Migration: a historical perspective. European port cities as a case study - Routledge
 • Paul Laar (2016) - Rotterdam tijdens de Eerste Wereldoorlog. De transito-economie nader belicht - Aspekt
 • Paul Laar (2013) - Modernism in European reconstruction policy and its public perception: the image of rebuilding Rotterdam, 1945-2000” - Franz Steiner Verlag
 • Paul Laar & PPM Kooij (2010) - The Randstad conurbation: a floating metropolis in the Dutch Delta - Nederlands Agronomisch Historisch Instituut
 • Paul Laar (2009) - Rotterdam durft niet genoeg. Een alternatief economisch scenario voor een multiculturele stad - Lannoo
 • Paul Laar (2008) - Modelleur van een wereldhaven: een reus in de vooruitziende gedachte - THOTH
 • Paul Laar (2008) - De topografische geschiedenis van Rotterdam
 • Paul Laar (2007) - Het beeld van Rotterdam - Historisch genootschap Roterodanum
 • Paul Laar (2006) - Rotterdam: de Wilhelminakade: Enkele reis Rotterdam - Bert Bakker
 • Paul Laar (2006) - Hier Rotterdam. Stadsruimte, stadsgeschiedenis en migratie - Aksant
 • Paul Laar (2004) - Nederland 1938-1948: Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting - Boom
 • Paul Laar (2004) - Trade and Transhipment in Antwerp and Rotterdam. Port Competition and the Load Factor (1900-1940) - Aksant
 • Paul Laar (2003) - Het Rotterdam van Henkes - TDS uitgevers
 • Paul Laar (2003) - Stadsgeschiedenis in portretten - Historisch Museum Rotterdam
 • Paul Laar (2002) - Rotterdam en het Rijngoud - Nederlands Foto Instituut
 • Paul Laar (2002) - Stadshistorici en het genderperspectief, een inleiding op het thema vrouwen en de stad - Aksant
 • Paul Laar (2002) - Rotterdam de koopstad en de VOC - Bert Bakker
 • Paul Laar (2002) - Port Traffic in Rotterdam: the competitive edge of a Rhine-port (1880-1914) - Heidelberg
 • Paul Laar (2002) - Stad in Bedrijf - De Hef
 • Paul Laar (2001) - Geschiedenis van Dordrecht van 1813 tot 2000 - Stadsarchief Dordrecht
 • Paul Laar (2001) - The Port of Rotterdam in a changing environment. From Rhine port to Main Port: 1870-1970 - Batavian Lion International
 • Paul Laar (2001) - Rotterdam tijdens de Eerste Wereldoorlog. De transito-economie nader belicht - Uitgeverij Verloren
 • Paul Laar (2001) - Zonder spitten den delven geen historisch onderzoek - Academia press
 • Paul Laar (2000) - Business networks in the port of Rotterdam, 1870-1970 - European Business History Association
 • Paul Laar (1999) - Economic crises and restructuring in history. Experience of small countries - Scripta Mercaturale Verlag
 • Paul Laar (1999) - Het rendement van de Rotterdamse haven ca. 1870-1940 - Kluwer
 • Paul Laar (1998) - The Dynamic Society. Exploring the Sources of Global Change - Routledge
 • Paul Laar (1998) - Rotterdam een migrantenstad aan het einde van de negentiende eeuw - Monditaal

 • F Guadeloupe, Paul Laar & L van der Linden (2020) - Inleiding - Boom
 • Paul Laar (2018) - Rotterdam migratiestad: op zoek naar een nieuw narratief? - Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)
 • Paul Laar (2014) - Een eeuw ondernemend Rotterdam, 1850-1950 - Walburg pers
 • Paul Laar & B Maandag (2013) - De twee pijlers worden gevormd 1963-1973 - Stad en Bedrijf
 • Paul Laar & B Maandag (2013) - Een Rotterdamse hogeschool - Stad en Bedrijf
 • Paul Laar (2013) - De identiteit van een Rotterdamse universiteit - Stad en Bedrijf
 • Paul Laar (2012) - The city museum or the community museum as instrument for empowerment: introduction - Amsterdam Museum
 • Paul Laar (2010) - Pim Fortuyn: Political Hero or Saint? - ICOM The Netherlands
 • Paul Laar (2008) - Vitamine H: Rotterdam en het beeld van zijn haven - Walburg pers
 • Paul Laar (2001) - 1907: De elevatorstaking - Europese Bibliotheek
 • Paul Laar (2001) - 1938: Hannema en een valse vermeer - Europese Bibliotheek
 • Paul Laar (2001) - 1999: Die rode hoed staat u goed: Van Ommeren vindt Pakhoed - Europese Bibliotheek
 • Paul Laar (2001) - Licht en donker in Rotterdam. Georg Hendrik Breitner en de wekstad begin twintigste eeuw - THOTH
 • Paul Laar (2001) - Een prachtige havenstad: Rotterdam 1850-1940 - Scriptum Art
 • Paul Laar (2000) - Haven stad en singel. Rotterdam rond de eeuwwisseling - Stichting Heemraadsingel

 • Paul Laar (2014) - Changing capitalism: Roterdam´s transformation from 18th century staplemarket till 19th century transitpolis
 • Paul Laar (2014) - Bremen, Liverpool, Marseille and Rotterdam: Port-cities and the transformation of urban space in the long nineteenth century
 • Paul Laar (1999) - Migratie en stadsgeschiedenis

 • Paul Laar (2013) - The otherness of port cities: Rotterdam transitpolis
 • Paul Laar (2013) - Social inclusion & Cultural Diversity. The Contemporary City as Backbone: Museum Rotterdam Meets the Challenge
 • Paul Laar (2012) - New urban stories: a Rotterdam case study on fast food
 • Paul Laar (2010) - New paradigms in city museums. Exhibitions, the unrepresented and the knowledge gap
 • Paul Laar (2010) - The atlas of the 'fire boundary': a new urban moving map of Rotterdam
 • Paul Laar (2009) - Rotterdam Little London
 • Paul Laar (2009) - Modernism in European Reconstruction-Policy and its public reception, 1945-1970: the Rotterdam case
 • Paul Laar (2009) - Museums in fast changing dynamic cities
 • Paul Laar (2008) - Rethinking Contemporary Urban cultural heritage in Rotterdam: the neighborhood model, a pilot
 • Paul Laar (2003) - The Randstad conurbation: a floting metropolis in the Dutch Delta
 • Paul Laar (2003) - Rotterdam Haupstadt des Modernismus 1953: von tabula rasa bis zur aufgelockerten stadt
 • Paul Laar (2002) - The Randstad: a floating metropolis
 • Paul Laar (2001) - Trade and transhipment in Antwerp and Rotterdam. Port competition and the load factor (1900-1940)
 • Paul Laar (2001) - Port traffic in Rotterdam: the competitive edge of a Rhine-port, 1880-1914
 • Paul Laar (2000) - De consumptiemaatschappij vanuit een havenperspectief. Een gevalstudie voor de Antwerpse graantrafiek (1850-1950)
 • Paul Laar (2000) - Techniekgeschiedenis van de Rotterdamse haven in internationaal perspectief: verkenning van het landschap
 • Paul Laar (2000) - De betekenis van de Eerste Wereldoorlog voor Rotterdam. De transito-economie nader belicht
 • Paul Laar (2000) - The financing of liner shipping companies; an international comparative perspective, 1870-1970

 • Paul Laar (4 mei 2020) - NOS Nationale Herdenking Rotterdam - interview

 • Paul Laar & J Hodos (2016) - European Urban History Association - European Urban History Association
 • Paul Laar (2013) - NWO-project Communities and Museums, International conference: Museums and Communities: The Heritage of Belonging, Rotterdam - NWO-project Communities and Museums, International conference: Museums and Communities: The Heritage of Belonging, Rotterdam
 • Paul Laar (2012) - N.W. Posthumus Institute Seminar - N.W. Posthumus Institute Seminar

 • Paul Laar (2018) - Diversity in integration policies: The port of Rotterdam as a case-study - Municipal Policies and Practices on Migrant Integration in Postwar Europe from Historical Perspectives
 • Paul Laar (2018) - Challenges for a city museum as intermediary between urban contemporary studies and urban history - European Urban History Association
 • Paul Laar & L de Jagher (2018) - The sky is the limit. The Skyline exhibition - CAMOC Annual Conference 2018: the Future of Museums and Cities
 • Paul Laar (2018) - City Museums as strategic places of diversity - conference: Migration: Cities | (im)migration and arrival cities
 • Paul Laar (2017) - Rotterdam’s superdiversity: a historical perspective 1900-2000 - Port Cities and Migration in the Modern Era
 • Paul Laar & Hilde Sennema (2017) - Who runs the port city? Rotterdam’s governance system, 1870-1970 - 7th Transnational Rhine Conference
 • Paul Laar (2017) - Rotterdam Transitpolis: the transformation of a port economy since the 1870s - The Global Petroleumscape
 • Paul Laar (2017) - Port history as urban history: the case of Rotterdam 1850-2000 - Hafen, Metropole, Hinterland: Hamburg und Rotterdam im 20. Jahrhundert
 • Paul Laar (2016) - Public awareness and the role of city museums: the case of Rotterdam - Water Heritage Conference, TU Delft/Fort Vechten. November 25th and 26th
 • Paul Laar (2016) - Migration: a historical perspective. European Port cities as a case study - Conference ‘Cities of Migration’, Turin
 • Paul Laar & Hilde Sennema (2016) - Rebranding port cities: The case of Liverpool, Marseille and Rotterdam as European Capitals of Culture - European Urban History Association
 • Paul Laar & Hilde Sennema (2016) - Narratives of resilience in the reconstruction of Rotterdam and Liverpool (1940-1975) - The 17th International Planning History Conference
 • Paul Laar (2016) - Rotterdam's post-war urban revival. From urban neighbourhoods to waterfront regeneration, 1974-2016 - Back to the City. Urbanism, density and housing 1976 - 2016
 • Paul Laar (2015) - Rotterdam transformed: from 'shock city' to best city in Europe - Seminar School of Architecture, University of Newcastle
 • Paul Laar (2015) - Shaping Rotterdam: the transformation of Rotterdam’s Infrastructure in the 19th and 20th century - Architecture beyond Oil
 • Hilde Sennema & Paul Laar (2015) - The environment versus Europoort. The transformation of Consociational Governance in Rotterdam during the 1960s and 1970s - Center for Port and Maritime History, University of Liverpool
 • Paul Laar (2015) - De Rotterdamse haven? Waarom geen industrie? - Studiemiddag NEHA
 • Paul Laar (2015) - Moderne stadsgeschiedenis - Symposium Stadsgeschiedenis 800 jaar Middelburg
 • Paul Laar (2014) - Rotterdam City3.0 THE ART OF CITY MAKING: a response to Charles Landry - Stadsdebat Woonstad
 • Paul Laar (2014) - Collecting and connecting. Rethinking contemporary heritage - Seminar
 • Paul Laar (2012) - Van wie is de stad en haar (actuele) verleden? - NWO-conferentie, Tussen koopmansgeest en burgerzin: Hoe gebruiken steden hun verleden?
 • Paul Laar (2012) - Rotterdam arrival city. Historical perspectives and dilemma's - An Urban Anthropological Quest to Rotterdam
 • Paul Laar (2011) - De betekenis van beeldende kunst in de openbare ruimte in de welvaartsstad Rotterdam 1945-1970 - Jubileumsymposium Art Conservation
 • Paul Laar (2011) - New paradigms in city museums. The transnational city and its heritage - Seminar Urban History Exhibited
 • Paul Laar (2011) - De transnationale stad: een uitdaging voor stadshistorici en stadsmusea - Nascholingsconferentie Nieuwe paden: geschiedenis van globalisering en het hedendaags geschiedenisonderwijs, Erasmus School of History, Culture and Communication
 • Paul Laar (2011) - Hebben stadshistorici iets te zeggen over de identiteit van een stad? - Geschiedenis van Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam
 • Paul Laar (2011) - The Kapsalon?: Urban heritage of the future? - Lecture Studium Generale, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Paul Laar (2011) - De Transnational turn in erfgoed. Een zoektocht voor cultuurhistorische musea - Symposium Erasmus School of History, Culture and Communication. Migrerende herinnering /Herinneringen van migratie. Herinneringsculturen en erfgoedpraktijken van migratie in de Lage Landen
 • Paul Laar (1999) - Migratie en Rotterdam - Gastcollege Hogeschool Rotterdam
 • Paul Laar (1999) - Old and new entrepeneurs in the port of Rotterdam, 1870-1970 - European Business History Conference
 • Paul Laar (1999) - Ketelbinkie in de 21e eeuw - Openingstoespraak Wereldhavenfestival
 • Paul Laar (1999) - De cultuur van de koopstad rond 1850 - Opening tentoonstelling 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen
 • Paul Laar (1999) - Rotterdam en het Nieuwe Bouwen - Voordracht jaardiner Stichting Bevordering Volkskracht

 • Paul Laar (2020) - Creativiteit een noodzaak voor een innovatieve haven - Smart Port: Hoe maak jij het verschil?
 • Paul Laar (2017) - Experiencing the city: city museums and urban engagement - workshop City Museum of London
 • Paul Laar (2017) - Burgerschap en superdiversiteit - Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland
 • Paul Laar (2015) - Experiencing the city - Experience Design Event
 • Paul Laar (2015) - De historische atlas en het stadshistorisch onderzoek - presentatie van de Historische Atlas Delft
 • Paul Laar (2013) - Das Stadtmuseum als transnationale Einstellung - Migrationsgeschichte in Museum, Erfahrungen, Konzepte, Visionen

 • V (Vincent) Baptist & PT (Paul) van de Laar (2020) - Pleasurescapes Pre-EAUH Conference Workshop - Pleasurescapes Pre-EAUH Conference Workshop

 • Paul Laar, S Bijker, H Lalolie & K Zweerink (2009) - Holland Historisch Magazine (Journal)

Urban. Hist.: R'dam in Glob. Persp.

Year
2021
Year Level
BA-2, BA-2
Course Code
CH2211

Master Thesis

Year
2021
Year Level
MA, MA
Course Code
CH4050

Urban Transformations

Year
2021
Year Level
MA, MA
Course Code
CH4140

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen