prof.dr. (Ton) AM Bevers

prof.dr. (Ton) AM Bevers
Visiting fellow Erasmus School of History, Culture and Communication Department of Arts and Culture Studies
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
bevers@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Ton Bevers (2007) - Een canon voor de Europese cultuur - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 70 (Themanummer Europese Cultuur), 6-16
 • Ton Bevers (2005) - Cultural Education and the Canon - Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts, 33, 388-416
 • Ton Bevers (2001) - Het einde van de kunst - Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 28 (1), 19-24
 • Ton Bevers (1997) - God, godsdienst, godsdienstwetenschap - Amsterdamse Boekengids, (10), 15-21
 • Ton Bevers (1995) - Het Nederlands internationaal cultuurbeleid - Boekmancahier, 7 (26), 422-428
 • Ton Bevers (1994) - Cultuur, geografie en bestuur - Boekmancahier, 6 (21), 326-333

 • Ton Bevers (2007) - Cultural Education and the Canon - Musikbladet. Medlemsblad for Gymansieskolernes Musiklaererforening, 1, 51-61
 • Ton Bevers (2005) - Hoe verder met het kunstenplan na 2008? - Kunsten '92: Nieuwsbrief, (april), 3-5
 • Ton Bevers (2002) - Geografie van de pret. Boekbespreking van Tracy Metz, PRET! leisure en landschap - Roest, (november), 50-53
 • Ton Bevers (1999) - Nederland in het transnationaal cultureel verkeer - Sicamag, (3), 6-7
 • Ton Bevers (1998) - Literaire prijzen in Nederland 1880-1995. Statica en dynamica van het prijzenstelsel - Bericht aan de Vrienden van de Jan Campert-Stichting, (14), 22-31
 • Ton Bevers (1996) - De stand van zaken in de kunsteducatie - Kunst & Educatie, 5 (2), 21-25
 • Ton Bevers (1995) - Het Groene Essay `De grote gelijkmaker. Over Simmels filosofie van het geld' - De Groene Amsterdammer, 42-43
 • Ton Bevers (1994) - Stad en Cultuur - Politiek en Cultuur, 54 (4), 42-48
 • Ton Bevers (1994) - Op zoek naar culturele identiteit - Brabantia, 43, 16-17
 • Ton Bevers (1994) - Cultuurparticipatie: geschiedenis en toekomst van het onderzoek - Musea & Publieksparticipatie, 10-18

 • Ton Bevers (2000) - Partnership in culture. Facts and figuresabout the HIVOS Culture Fund 1995-2000 - Erasmus Center for Arts and Culture

 • Ton Bevers, B Colenbrander, Johan Heilbron & N Wilterdink (2015) - Nederlandse kunst in de wereld. Literatuur, architectuur en beeldende kunst 1980-2013 - Vantilt Uitgeverij

 • Ton Bevers (2002) - De waarde van Instituties. Essays voor Anton Zijderveld - Amsterdam University Press
 • Ton Bevers (2001) - A Must or a-Muse - Boekmanstichting
 • Ton Bevers (1994) - Artists-Dealers-Consumers. On the social world of art

 • Ton Bevers (2002) - The International Community Theatre Festival 2001 - Het Rotterdam Wijktheater

 • Ton Bevers (2010) - De onzekere kunstenaar - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 84, 104-106
 • Ton Bevers (2008) - De kunstpaus. H.P. Bremmer 1871-1956 - Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, CXXIII

 • Ton Bevers (2011) - Kunst en Engagement - Amsterdam University Press
 • Ton Bevers (2011) - Een dubbele canon in het cultuuronderwijs. Een vergelijkende analyse van de examenopgaven van de kunstvakken in het voortgezet onderwijs in tien Europese landen 1980-2009 - Uitgeverij AMB
 • Ton Bevers (2004) - National Culture and Globalisation: the Hidden Pedagogy of Cultural Education at Schools - EPG Conference/Agentura Action M.
 • Ton Bevers (2003) - Être écrivain: création et identité - Éditions La Découverte
 • Ton Bevers (2003) - Introductie - Boekmanstichting
 • Ton Bevers (2002) - A Hidden Educational Theory? - Cultuurnetwerk Nederland
 • Ton Bevers (2002) - Antons Demon - Amsterdam University Press
 • Ton Bevers (2001) - In-school arts and cultural education in Dutch secundary education - Boekmanstichting
 • Ton Bevers (2001) - In-school arts and cultural education in Europe - Boekmanstichting
 • Ton Bevers (2001) - Back to the Future - Nederlands-Vlaams tijdschrift voor vrijetijdskunde
 • Ton Bevers (2000) - L'épreuve de la grandeur: prix littéraires et reconnaissance. - La Découverte
 • Ton Bevers (2000) - De chronische reflectie. Over kunstkritiek in Nederland en elders - Boekmanstudies
 • Ton Bevers (2000) - Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland - Uniepers
 • Ton Bevers (1999) - Collecting in contemporary practice - Sage
 • Ton Bevers (1999) - Voor en achter het voetlicht. Musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementbedrijf in Nederland,1918-1940 - Universiteit Utrecht
 • Ton Bevers (1999) - Passie of professie? Galeries en kunsthandel in Nederland - Unipers
 • Ton Bevers (1998) - Effecten van kunsteducatie in het voortgezet onderwijs - SCO-Kohnstamm Instituut
 • Ton Bevers (1997) - Een vaste woon- en verblijfplaats voor kunst? Huiskamerkunst en opdrachtgeverschap - Kok
 • Ton Bevers (1997) - De duale structuur van kunst en cultuur in de stad - Nederlandse Sociologische Vereniging/SISWO
 • Ton Bevers (1996) - Notities over cultuurbeleid, over cultuurspreiding en kunsteducatie - Boekmanstudies
 • Ton Bevers (1995) - Zum Verhältnis von Kunst, Geschichte und Soziologie - Dietrich Reimer Verlag
 • Ton Bevers (1995) - Nederlands buitenlands cultuurbeleid
 • Ton Bevers (1995) - Zien en gezien worden. Nederland in de wereld van de beeldende kunst - Prometheus
 • Ton Bevers (1995) - Groningse kwaliteitsdiscussie - Boekmancahier
 • Ton Bevers (1994) - Cultural participation: history and future of the research - Rijksdienst Beeldende Kunst
 • Ton Bevers (1994) - Leven, vorm, kunst en geld. De kunstfilosofie van Georg Simmel - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Ton Bevers (2010) - De monitoronderzoeken cultuureducatie 2005-2009 - Fonds voor Cultuurparticipatie
 • Ton Bevers (2006) - Kleine sociologie van het sieraad - TDS uitgevers
 • Ton Bevers (2006) - Cultural Education and the Canon in European Countries - Sica & Eunic
 • Ton Bevers (2005) - Bruggen, deuren, wegen en ramen. Nawoord bij het essay van Georg Simmel - Uitgeverij Aprilis
 • Ton Bevers (2003) - Introduction - Rotterdams Wijktheater
 • Ton Bevers (2000) - In de schaduw van de kunst - Prometheus
 • Ton Bevers (1999) - De hang naar zuiverheid. De cultuur van het moderne Europa - Het Spinhuis
 • Ton Bevers (1998) - Was soll Simmel? - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Ton Bevers (1997) - Effecten van kunsteducatie in het voortgezet onderwijs
 • Ton Bevers (1996) - De stad voor de kunst en de kunst voor de stad - Kok Agora
 • Ton Bevers (1996) - Markt en subsidie

 • Ton Bevers (1998) - Government and the Market in the World of the Visual Arts
 • Ton Bevers (1998) - Beeldende kunst-overheid-markt
 • Ton Bevers (1998) - Stadsdebat 's-Hertogenbosch

 • Ton Bevers (2008) - A European Canon in Cultural Education
 • Ton Bevers (2007) - Culturele Canons in Europa
 • Ton Bevers (2006) - The Cultural Canon in Arts Education in Large and Small European Countries
 • Ton Bevers (2004) - Globalization and Cultural Education at British, French, German and Dutch Secondary Schools
 • Ton Bevers (2003) - A Hidden Pedagogy? The national differences of cultural education in schools in some European countries
 • Ton Bevers (2002) - The Hidden Pedagogy: Cultural Education at Schools in Europe
 • Ton Bevers (2002) - De waarde van multidisciplinariteit in het onderwijs op het terrein van de Cultuurwetenschappen
 • Ton Bevers (2001) - A hidden pedagogy: the practice of in-school cultural education in Europe
 • Ton Bevers (1998) - Literary Prizes in The Netherlands

 • Ton Bevers (2005) - Canon en kunstvakken. Vergelijkend onderzoek eindexamenopgaven muziek en beeldende kunsten in vier Europese landen - Cultuurnetwerk Nederland

 • Ton Bevers & T Navarrete (2006) - Foundation and Funds in the US, UK and Germany. A Comparative Research - Mondriaal Stichting
 • Ton Bevers & Erik Hitters (2005) - Effectiviteit en efficiëncy van culturele subsidies - Rotterdamse Kunststichting
 • Ton Bevers & H Bosua (2005) - Evaluatierapport 2001-2004: Het Actieplan Cultuurbereik Rotterdam - Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
 • Ton Bevers (2004) - Evaluatie Actieprogramma Cultuurbereik Rotterdam
 • Ton Bevers & K Ernst (1999) - Variations on a theme. From cultural policy to subsidy for visual artists in The Netherlands, Denmark, Sweden, Austria, England, Scotland, France and Germany - Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
 • Ton Bevers & K Ernst (1998) - Publieksonderzoek 'Gedicht aan de reiziger' - Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
 • Ton Bevers & K Ernst (1998) - Variations on a theme. From Cultural Policy to Subsidy for Visual Artists in The Netherlands, Denmark, Sweden, Austria, England, Scotland, France and Germany - Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
 • Ton Bevers & A Vogelzang (1998) - Dunya on stage 1997. Publieksonderzoek
 • Ton Bevers (1998) - Onderzoek Cultureel Erfgoed en Wetenschapsbeoefening - Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen

 • Ton Bevers (1 januari 1996) - No title - Toespraak Raad voor Cultuur
 • Ton Bevers (1 januari 1994) - Georganiseerde cultuur - Radioprogramma Het Gesprek n.a.v. georganiseerde cultuur

 • Ton Bevers (2008) - Workshop in Zuidplein Theater - Workshop in Zuidplein Theater

 • Michael Berghman, Pauwke Berkers & Ton Bevers (2021) - Gender and the representation of visual artists abroad: the case of the Netherlands - En-Compass-ing Culture(s): Beyond East/West and South/North - 8th mid-term conference of the ESA Research Network Sociology of Culture (RN7)
 • Ton Bevers (2010) - Cultuur educatie in het voortgezet onderwijs - Minerva Academie: lezing
 • Ton Bevers (2010) - De grensvervaging in de kunsten - HOVO lezing
 • Ton Bevers (2007) - Particulier initiatief, overheid en cultureel erfgoed - NWO-workshop: Community museums past & present
 • Ton Bevers (2007) - Zuinigheid en Verkwisting. Georg Simmel over de geldcultuur - Lezing: Geldmuseum
 • Ton Bevers (2001) - Kunst en Cultuur in de Weimar Republiek - lezing
 • Ton Bevers (2000) - Nederlands buitenlands cultuurbeleid - Lezing voor het Theater Instituut Nederland
 • Ton Bevers (1999) - Wat heeft de twintigste eeuw ons gebracht? - Aula lezing in de HOVO-reeks
 • Ton Bevers (1998) - kunstkritiek - Voordracht expert meeting over kunstkritiek
 • Ton Bevers (1998) - Wat heeft de kunst van de 20e eeuw ons gebracht? - Aula lezing in de HOVO-reeks
 • Ton Bevers (1998) - Cultuurparticipatie en multiculturalisme - Themadag Cultuurbeleid Allochtonen, Gemeente Arnhem
 • Ton Bevers (1998) - Kunst, kunstwereld en wetenschap - Academie van Management (UvA, RUG)
 • Ton Bevers (1996) - Binnenstebuiten, interieurs in Gouda - begeleidende tekst bij tentoonstelling Binnenstebuiten, Museum Catharina Gasthuis Gouda, 22 juni t/m 17 nov. 1996

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen