Geschiedenisstudenten en stages

Stage Bachelor Geschiedenis

De bachelor Geschiedenis van de ESHCC is een brede studie, waarbij studenten niet alleen kennis vergaren over de geschiedenis vanaf circa 1500, maar bovendien tijdens hun studie allerlei vaardigheden leren. Hierbij moet worden gedacht aan: het opzetten van een onderzoek, het zoeken van informatie, het houden van interviews, het verzamelen en verwerken van een grote hoeveelheid informatie, het schrijven van een werkstuk of verslag, het geven van een presentatie.

De bachelor Geschiedenis leidt, zoals de meeste wetenschappelijke studies, niet op tot een bepaald beroep. Van een student die stage gaat lopen kunt u niet verwachten dat deze al over beroepspecifieke kennis en vaardigheden beschikt

Ik heb geleerd een balans te vinden tussen denken en doen
Portrait of Eileen van den Burgh

Stagecoördinator geschiedenis

Portrait picture of Annette van Ham

Annette van Ham

E-mailadres
internship.history@eshcc.eur.nl
Telefoonnummer
+31 10 408 87 51
Kamer
M7-21
Ruimte
Van der Goot Building
Adres
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam

Onderzoeksstage master Geschiedenis

De master Geschiedenis van de ESHCC biedt onderzoeksstages aan aan masterstudenten. Deze stages vinden plaats in blok 3 (februari-april) en behelzen 5 ECTS, dat staat voor 18 volle werkdagen. De onderzoeksstage onderscheidt zich van de bachelorstage doordat de stage een nadrukkelijke onderzoekscomponent heeft die ingegeven is door een vraag uit de stage instelling. Idealiter is de stage gekoppeld aan een scriptie-onderzoek dat de student gedurende zijn master kan uitvoeren. Bent u geïnteresseerd in het aanbieden van een onderzoeksstage aan onze masterstudenten? Neem dan contact op met de stagecoördinator.

Stagecoördinator Master Geschiedenis

Portrait picture of Pieter van den Heede
E-mailadres
vandenheede@eshcc.eur.nl
Kamer
M6-32
Ruimte
Van der Goot Building

Dr. Pieter van den Heede

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen