Stages

Wat u kunt verwachten van onze studenten
Internship Arts and Culture Studies Museum

Wat kan ik van de stagiair verwachten?

Studenten van de Erasmus School of History, Culture and Communication doen tijdens hun opleiding veel vaardigheden op die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor uw organisatie. Zo leren ze goed te schrijven en te beargumenteren, kunnen ze omgaan met grote hoeveelheden informatie en hebben zij een kritische, constructieve blik op hedendaagse issues.

Bekijk hieronder wat studenten van de verschillende opleidingen te bieden hebben.  

Geschiedenisstudenten

als stagiair(e)s

Studenten cultuurwetenschappen

als stagiair(e)s

IBCoM-studenten

als stagiair(e)s

Veelgestelde vragen over stages

Een stage kunt u per mail of per post aanmelden bij onze stagecoördinatoren. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar.

Een vacature wordt geplaatst op de Facebookpagina over stages voor geschiedenisstudenten of de Facebookpagina over stages voor studenten Cultuurwetenschappen.

Daarnaast wordt de vacature wordt via e-mail en Blackboard bekend gemaakt aan de studenten. Vermeld duidelijk wanneer de stage moet plaatsvinden, wat er wordt verwacht en tot welke datum studenten kunnen reageren op de vacature.

In aanmerking komen in principe alle historische en/of culturele organisaties van de overheid, het bedrijfsleven en alle niet-profit organisaties.

 

Om een zinvolle stage te waarborgen is het nodig dat er een concrete stageopdracht is die de stagiair in staat stelt zijn/haar capaciteiten optimaal te benutten. De opdracht ligt op het terrein van organisatie, communicatie, educatie, onderzoek of verwante gebieden, en moet qua niveau en inhoud aansluiten bij de studie.

De omvang van de stage is circa 420 uur, dat is ruim 10 weken voltijds of ongeveer 20 weken in deeltijd.  Bij de stage hoort een tijdelijke werkplek binnen uw organisatie met alle faciliteiten om de opdracht goed uit te voeren en een praktijkbegeleider die regelmatig overlegt met de stagiair en helpt bij vragen en problemen. Vanuit de universiteit krijgt de student ondersteuning van een stage coördinator.

De organisatie regelt de stagevergoeding in overleg met de student. De richtlijn voor een stage van drie maanden is € 250,- netto per maand. Er moet een stageovereenkomst worden afgesloten waarin de werkzaamheden en vergoedingen duidelijk staan vermeld. Het stageplan maakt onlosmakelijk deel uit van de stageovereenkomst, en bevat een specificatie van de te verrichten werkzaamheden en de periode waarin de stage gelopen zal worden.

Tijdens de stage wordt de stagiair tweemaal formeel geëvalueerd door de praktijkbegeleider. Halverwege de stage zal de praktijkbegeleider gevraagd worden het geleverde werk tot nu toe te beoordelen middels een tussentijdse evaluatie halverwege de stageperiode en een eindbeoordeling aan het einde van de stage. Deze dient als basis voor de beoordeling van de universiteit. Hiervoor zijn standaardformulieren beschikbaar.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen