Aanmelden Masterclass De Waarde(n) van Diversiteit

Uw gegevens

Aanhef

Bedrijfsgegevens

Hoe heeft u ons gevonden?

Betaling en factuurgegevens

Voor aanvang van de Masterclass ontvangt u of uw werkgever een factuur voor uw deelname. De factuur ter hoogte van €2.250,- voor uw deelname aan de Masterclass De Waarde(n) van Diversiteit zal na verwerking van uw inschrijving verzonden worden per mail of post. U kunt hieronder aangegeven wie uw factuur zal voldoen en welke gegevens bij de facturering gebruikt dienen te worden. Bij inzending van het aanmeldingsformulier verklaart u zich akkoord met de betalingsvoorwaarden en de algemene voorwaarden**

Factuur wordt voldaan door:

Ten behoeve van uw inschrijving verzoeken wij u het volgende mee te sturen:

  • Recent CV, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat de achtergronden van de deelnemers aansluiten bij de doelgroep van de masterclass.
  • Een digitale pasfoto (voor de deelnemerslijst).
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, docx.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die via dit inschrijfformulier verkregen zijn, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de deelnemersadministratie- en communicatie voor de Masterclass De Waarde(n) van Diversiteit. De in het kader van de opleiding door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens, zoals gevraagd in het inschrijvingsformulier, worden door EURAC B.V. conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt en beveiligd.

Annuleringsvoorwaarden

Na definitieve toelating tot het programma is annulering slechts mogelijk per aangetekende brief, uiterlijk een week voor aanvang van de colleges. Telefonische annulering is niet mogelijk.

  • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de opleiding zal uitsluitend € 250 administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de opleiding zal 25% van het cursusbedrag in rekening worden gebracht.
  • Bij annulering tot een week voor aanvang van de opleiding zal 50% van het cursusbedrag in rekening worden gebracht.
  • Op een later tijdstip zullen de volledige kosten van de opleiding in rekening worden gebracht, minus de kosten van catering tijdens het deel van de opleiding waarvan de deelnemer geen gebruik meer maakt.

Auteurs-/eigendomsrecht**

  • Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door EURAC B.V. verzorgde opleiding, event of masterclass en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van EURAC B.V.  en/of de docent(en) en/of de gastspreker(s) van de betreffende opleiding, event of masterclass. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de deelnemer niet toegestaan om het cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden ter beschikking te stellen
** Zie: www.esaa.nl/over-esaa/algemene-voorwaarden

Hartelijk dank voor uw aanmelding.

U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding per e-mail.

Privacy Statement