Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders | Masterclass

Ook bij Commissarissen en Toezichthouders is Kunstmatige Intelligentie een hot topic

Kunstmatige intelligentie - ook wel bekend als Artificial Intelligence (AI) - biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar leidt ook tot nieuwe risico’s en onbedoelde consequenties. Denk bijvoorbeeld aan compliance-regels met betrekking tot privacy. Ook cybersecurity is een belangrijk thema, niet alleen vanwege het directe verlies van data, maar ook vanwege het reputatierisico. En dan zijn er nog tal van ethische dilemma’s rondom kunstmatige intelligentie. Want: moet je alles wat kan en mag, ook wíllen? De Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders biedt inzichten, tools én antwoorden!

Man met VR-bril staat voor een scherm waarop een auto te zien is

Waarom deze Masterclass?

Tijdens de Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders krijgt u inzicht in de rol die Commissarissen en Toezichthouders spelen in het aanjagen én beheersen van kunstmatige intelligentie. De ontwikkelingen gaan snel en hebben verstrekkende gevolgen voor organisatiemodellen, verdienmodellen en concurrentieverhoudingen. Ondernemingen die hun strategie hier niet op afstemmen en hun businessmodel niet op tijd digitaliseren en transformeren, hebben het nakijken en zien hun winstgevendheid en marktaandeel snel teruglopen. Na het volgen van het programma bent u in staat om:

 • De strategische impact van kunstmatige intelligentie op het businessmodel, de concurrentiepositie en de bedrijfsvoering te overzien
 • De mogelijkheden en de risico’s van kunstmatige intelligentie voor de organisatie in te schatten en daar gerichte vragen over te stellen
 • Een oordeel te vormen over de effectiviteit van het leiderschap en de rol van de RvC/RvT met betrekking tot kunstmatige intelligentie

De belangrijkste informatie van deze Masterclass op een rij

Investering
De investering voor deelname aan deze Masterclass bedraagt € 1.100,-. Deze kosten zijn vrij van BTW en inclusief alle lesmateriaal, lunch, koffie/thee en parkeerkaarten.

Locatie
Voor deze Masterclass kiezen wij een centraal gelegen locatie in het land. De exacte bestemming wordt nader gecommuniceerd.

Groepsgrootte en voertaal
Omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende ruimte is voor Artificial Intelligence-vraagstukken die deelnemers inbrengen, hanteren wij voor de Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders een maximale groepsgrootte van 16 deelnemers. Op deze manier kunnen wij een optimale interactie waarborgen. De voertaal van het programma is Nederlands.

 

Tijdens de Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders van de Erasmus Universiteit Rotterdam kijken we vanuit het perspectief van de Commissaris of Toezichthouder naar de organisatie. We bespreken waar u op moet letten en welke vragen u kunt stellen als het gaat om Artificial Intelligence (AI). Maakt het bestuur voldoende gebruik van de mogelijkheden? Worden de risico’s onderkend en voldoende beheerst? Is de governance bevorderend of juist eerder belemmerend voor digitale innovatie? En last but not least: hebben we de juiste mensen aan boord?

Sense of urgency

 • Digitaal darwinisme
 • Van internet of things naar internet of bodies naar internet of minds

Wat is kunstmatige intelligentie?

 • Van descriptive naar predictive naar prescriptive analytics
 • Machine learning

Nieuwe businessmodellen

 • Operationele efficiency en kwaliteit
 • Klantprofilering en dynamic pricing
 • Platforms en ecosystemen

Risicomanagement

 • Data governance en security
 • Ethiek en onbedoelde consequenties
 • Mens en/of machine
 • Inzetbaarheid en vaardigheden (HR)

Governance

 • Leiderschap
 • Rol van de RvC/RvT

 

Programmaleiding is in handen van Dr. Willem Peter de Ridder. Willem Peter is directeur van Futures Studies. Als strategieconsultant ondersteunt hij organisaties bij het verkennen van de toekomst en het formuleren van een toekomstbestendige strategie op het gebied van digitale transformatie en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Hij verzorgt keynotes op congressen en medewerkersbijeenkomsten, geeft strategieworkshops voor managementteams en doceert in executive opleidingsprogramma’s. Daarnaast is hij commissaris/toezichthouder met een strategisch, financieel en digitaal profiel. In 2016 werd zijn boek ‘Digital by Default’ over strategisch management in de digitale transformatie gepubliceerd en in 2020 verscheen zijn boek ‘Winnen met kunstmatige intelligentie’.

De Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders zal plaatsvinden op 29 november 2023. In deze Masterclass ligt de nadruk op de strategische impact van toepassingen van kunstmatige intelligentie/artificial intelligence (AI) en de implicaties voor het bestuur en het toezicht. Presentaties worden afgewisseld met discussies en andere werkvormen. Gedurende de Masterclass worden de bouwstenen aangereikt waarmee u zich een oordeel kunt vormen over de strategische gevolgen van kunstmatige intelligentie/artificial intelligence voor de organisatie(s) waarop u toezicht houdt.

Het programma van de Masterclass Kunstmatige Intelligentie voor Commissarissen en Toezichthouders is bedoeld voor Commissarissen en Toezichthouders, werkzaam in zowel de private als de semipublieke sector. Specifieke ervaring met ICT of digitalisering is geen vereiste.

Na afronding van de Masterclass ontvangt u een deelnamecertificaat van het Erasmus Governance Institute (EGI), verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Leden van de NBA kunnen deze Masterclass toevoegen aan hun PE-portfolio.

Leonie Giezeman en Marina de Bruijn

Program Coordinators

E-mailadres
egi.com@ese.eur.nl
Telefoon
010 - 408 23 88 / 010 - 408 26 81
Adres
Burgemeester Oudlaan 50 | Van der Goot Building, Kamer M5-08
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Kunstmatige Intelligentie? Check onderstaande blogs!

AI: een sprong in het diepe of het missen van de boot

Twee mensen doen een duo-parachutesprong uit een vliegtuigje

Gedragsmatig aspect toezichthouder steeds belangrijker

Vergrootglas dat op het toetsenbord van een laptop ligt

Kunstmatige Intelligentie: kansen en risico's

Gezicht dat is opgebouwd via kunstmatige intelligentie

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen