Conscious Business | Executive Program

De Winst van Bewust Ondernemen

De dagelijkse verantwoordelijkheid en bedrijfsvoering doet een groot beroep op uw beschikbare tijd. Als het echter om de continuïteit van uw onderneming gaat, zijn er ook nog andere ontwikkelingen die uw aandacht vragen. De roep om een andere manier van ondernemen. Bewuster, socialer, inclusiever. De onderneming als een force for good in het vormgeven van deze lopende transitie. Het Executive Program Conscious Business geeft u naast de inzichten ook de bouwstenen om aan deze behoefte een invulling te geven.

Het succes van uw onderneming wordt voor een groot gedeelte bepaald door leiderschap, visie én op tijd in actie komen. Wellicht heeft de Masterclass Wake + Wise! u al inzichten gegeven en uw visie aangescherpt. Duidelijk gemaakt dat de noodzaak voor verandering onontkoombaar is. Vanuit dit vertrekpunt zetten we in dit Executive Program Conscious Business de stap van kennis naar uw praktijk. We bespreken de noodzakelijke bouwstenen en vertalen deze bouwstenen naar wensen en acties. Naast kennis, inspiratie en motivatie is er dus veel aandacht en tijd voor de implementatie. Want denken alleen is niet voldoende, we moeten het ook doen.

De bouwstenen van het Executive Program Conscious Business zijn:

 • Purpose & Conscious Business
 • Leiderschap
 • Ethiek, Cultuur & Management
 • Stakeholder Integratie
 • Transitie naar Conscious Business

Het Executive Program Conscious Business is een intensief programma van vier dagen.

 • twee dagen kennis en inspiratie;
 • één dag de theorie en de praktijk van transitiedenken;
 • één dag het toepassen van de inzichten op locatie in uw organisatie.

Zo komen we in vier dagen van inspiratie via motivatie en transitie naar implementatie.

Doelgroep

Het Executive Program Conscious Business is ontwikkeld voor ondernemers en directeuren van de (grote) midden- en familiebedrijven. Deelnemers aan dit Executive Program begrijpen dat een echte verandering van de bedrijfsvoering begint bij hun persoonlijke drijfveren in de vorm van waarde gedreven leiderschap. Zij willen een bijdrage leveren aan het succes voor álle stakeholders van de organisatie. Met het realiseren van deze doelstelling leveren zij, naast de winst voor de eigen organisatie, ook een impactvolle bijdrage aan de samenleving.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie colleges Regio Rotterdam
CollegedagenWoensdag 09.30 - 16.30 uur
Instroommoment3 november 2021
Duur opleiding4 dagen (waarvan één dag in uw eigen onderneming)
Investering€ 4.500,- (exclusief BTW)
GroepsgrootteMaximaal 20 deelnemers

 

Inhoud van het programma

 • topsprekers uit de wetenschap en praktijk,
 • kennis, begrip en het analyseren van de verschillende businessmodellen als drijvende kracht van verandering,
 • handvatten bij het communiceren van de onderscheidende voordelen van een purpose-driven organisatie richting management, leiderschap en andere belangrijke stakeholders,
 • zicht op waarom collectieve inspanningen ertoe doen en hoe bedrijven een katalysator kunnen zijn voor noodzakelijke verandering,
 • zicht op wat u in uw carrière kunt doen om een conscious leider te worden of dit leiderschap verder uit te bouwen.

Het Executive Program Conscious Business geeft de deelnemers de kennis en instrumenten om op een andere manier naar de onderneming en bedrijfseconomie te kijken. Het programma verkent de vier bouwstenen: Purpose, Leiderschap, Ethiek, Cultuur & Management en Stakeholderintegratie. Tijdens de leergang leert u deze bouwstenen toe te passen, wat de meerwaarde is van de integratie van deze bouwstenen voor de organisatie. Met als doel om het voordeel van bewust ondernemen te vertalen naar winst voor álle stakeholders. Naast de kennis en toepassing behandelen we de verschillende businessmodellen die organisaties kunnen inzetten om de echte veranderingen tot stand te brengen. Het laat zien welke keuzes u kunt maken om te succesvol te zijn als het gaat om een toekomstbestendige organisatie én u tegelijkertijd met uw organisatie een bijdrage levert aan een betere wereld: uw bedrijf als een force for good.

Werken aan de hand van de motivatie strategie WOOP

In het Executive Program Conscious Business maken gebruik een evidence-based motivatie strategie WOOP*. WOOP is een hulpmiddel om te komen tot de gewenste gedragsverandering. Het gaat uit van het centraal stellen van de mens in zijn/haar rol in de organisatie. Via de structuur van het WOOP model gaan de deelnemers van het Executive Program Conscious Business tijdens de eerste twee dagen per onderdeel hun eigen ambities en “wensen” formuleren. De besproken kennis in de bouwstenen (1) Purpose, (2) Leiderschap, (3) Ethiek, Cultuur & management, en (4) stakeholderintegratie en verworven kennis over transitie vormen de inspiratiebronnen. Deze ambities en wensen worden vertaald naar een uitkomst, geen output maar impact. Vervolgens is het noodzakelijk om de mogelijke obstakels te identificeren. De laatste stap is dan het maken van het plan om de gewenste uitkomst te realiseren en de obstakels te slechten.  Deze methode helpt u niet alleen om de gedragsverandering daadwerkelijk te realiseren maar ook om de goede keuzes te maken die het beste bij de organisatie passen. Deze manier van werken borgt daarmee het gedachtegoed van het Executive Program Conscious Business direct voor uw eigen organisatie.

*WOOP staat voor wish, outcome, obstacle, plan. WOOP is ontwikkeld door Gabriele Oettingen. Duits academicus en psychologe, hoogleraar psychologie verbonden aan de New York University en University of Hamburg. Het is een bewezen techniek om gedragsverandering te realiseren.

De Praktijk: een dag in uw organisatie

U herkent wel het ‘De baas is op training geweest ’effect? U komt geïnspireerd en vol goede ideeën en wensen terug in de realiteit van uw organisatie. Iedereen hoort u welwillend en misschien zelfs verlangend aan. En toch, bewust of onbewust, gaat na verloop van tijd iedereen weer over tot de orde van de dag. Dit willen we graag voorkomen. Het unieke onderdeel van het Executive Program Conscious Business is namelijk dat de laatste dag (of twee dagdelen) we het programma continueren bij uw eigen organisatie. Samen met u en de managementteam leden gaan we uw ambities en wensen bespreken, aftasten en vertalen naar besluiten en bedrijfsprocessen. U wordt hierbij gefaciliteerd door partners van Conscious Business Nederland.

Dag 1

3 november

Purpose & Conscious Business

Purpose als hoger doel van een organisatie. In deze eerste module behandelen we nieuwe inzichten van de betekeniseconomie, en bespreken we het belang van een hoger doel (purpose) voor een organisatie. De purpose vormt de basis voor de kernwaarden en principes, een principle based approach. Het faciliteert beslissingen, bedrijfsvoering en gesprekken vanuit Conscious Business. En het geeft richting aan de actie.

Leiderschap

Aim for People, Profit, Planet and Prosperity!

Elke goede leider draagt op verschillende manieren bij aan het verbeteren van de organisatie en haar omgeving. Het aansturen van verandering van een hiërarchische organisatiestructuur naar een structuur die ruimte geeft aan betrokkenheid, bevlogenheid, zelfstandigheid en beweging. Wat zijn de benodigde competenties?

Dag 2

17 november

Ethiek, Cultuur & Management

Cultuur is verantwoordelijk voor het onderscheidend vermogen, noodzakelijk om het hogere doel te realiseren en is de verbindende factor tussen alle stakeholders. Cultuur wordt gedreven door intrinsieke motivaties zoals autonomie, professionaliteit, vakmanschap en het doel. Bij management zorgt inzicht in groepsdynamica en teamontwikkeling voor beklijvende verandering.

Stakeholder Integratie

Stakeholderinclusie loont! Daarmee is het bewezen de belangrijkste drijfveer om het gesprek aan te gaan met klanten, medewerkers, overheden, leveranciers, aandeelhouders en ngo’s. Goed gestructureerde gesprekken leiden tot andere keuzes en aanpassingen van de strategie. Wat is uw ambitieniveau voor het gesprek met stakeholders? Wat zijn de ingrediënten en noodzakelijke inzichten om deze integrale stakeholder benadering te faciliteren met als resultaat een winst voor iedereen?!

Dag 3

1 december

Transitie

Hoe past u nu alle principes toe? Is er een volgorde in de transitie naar een betekenisvolle onderneming? Hoe creëer je waarde voor alle stakeholders? Hoe breng je het hogere doel, leiderschap, cultuur en stakeholder integratie samen in een kloppend geheel? Hoe doe je dat voor de eigen organisatie? Welke briljante mislukkingen en bewezen successen vanuit transitiedenken kunnen u helpen?

Dag 4

De Praktijk

Uw organisatie is op deze dag het onderwerp. Eén dag (of twee dagdelen) op locatie waarbij u samen met een specialist van Conscious Business Nederland aan de slag gaat om de kennis van de eerste twee dagen, en de transitiekennis van de derde dag in praktijk te brengen voor uw eigen organisatie.

 

Vooraanstaande denkers uit de wetenschap en ‘thought leaders’ uit het bedrijfsleven delen hun meest actuele kennis, inzichten en ervaringen.

Tijdens de leergang laten zij zien:

 • Wat de winst is van bewust ondernemen.
 • Hoe de verschillende bouwstenen van Conscious Business kunnen worden toegepast.
 • Op welke wijze de transitie kan worden doorgevoerd.

 En wordt u begeleid in de vertaling van deze kennis naar uw eigen organisatie.  

Investering       

Executive Program Conscious Business*€ 4.500,- (excl. BTW)
In combinatie met de Powermasterclass Wake+Wise!€ 5.990,- (excl. BTW)

*bij lidmaatschap Conscious Business Nederland wordt een speciaal tarief geboden

Aanmelding

Het Executive Program Conscious Business kent een maximale groepsgrootte van 20 deelnemers. U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier. Wij verzoeken u het volledige ingevulde formulier, voorzien van handtekening, te sturen aan: Mailadres: consciousbusiness@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen