Corporate Social Responsibility | Executive Program

Over de opleiding

Organisaties hebben meer dan alleen economische belangen of financiële verantwoordelijkheden. Naast economische uitdagingen hebben organisaties in toenemende mate te maken met uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, tekort aan materialen en energie, water, veiligheid, gezondheid en ketenverantwoordelijkheid. Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de sociale en ecologische voetafdruk van organisaties, overheden en consumenten.

Het Executive Program Corporate Social Responsibility (oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen) maakt de thematiek inzichtelijk en stelt de kansen en dilemma's centraal.

Executive Program CSR: dé MVO opleiding met impact!

Doelgroep

Het Executive Program CSR richt zich in het bijzonder op directeuren, managers, consultants en beleidsmakers die in hun dagelijkse werkzaamheden direct worden geconfronteerd met de strategische, beleidsmatige en operationele aspecten van CSR. De cursus is ook geschikt en relevant voor marketing en communicatie managers en beleidsmakers binnen de overheid of non-profit sector die te maken hebben met CSR. Van de deelnemers aan de CSR opleiding wordt verwacht dat zij een academische achtergrond hebben, of een HBO diploma met enige jaren werkervaring.

Belangrijkste informatie op een rij:

Locatie collegesCampus Woudestein, Erasmus Universiteit Rotterdam
CollegedagenVrijdag
InstroommomentVoorjaar en/of najaar (zie actueel rooster)
Duur opleiding3 modules verdeeld over 13 colleges
Investering€ 8.879,- (modulair inschrijven mogelijk)
GroepsgrootteMaximaal 25 deelnemers

Inhoud van het programma

Om zo goed mogelijk te kunnen voorzien in de behoefte van onze deelnemers wordt het Executive Program CSR in verschillende modules aangeboden.  De deelnemers kunnen zelf een keuze maken op basis van hun interesse, behoefte en kennisniveau. U kunt ervoor kiezen één module te volgen of een combinatie van modules. De integrale CSR opleiding is een combinatie van alle drie de modules: CSR in theorie en praktijk, CSR Strategie en Management en CSR Rapportage & Audit.

Module 1: Ethiek, integriteit en dilemma's

 • Wereldwijde megatrends
 • Theoretische en praktische ontwikkelingen
 • De verschillende milieu, sociale en economische aspecten
 • Business cases

Module 2: Strategie en Management

 • CSR strategie en beleid: visie, missie en ethiek
 • CSR Management
 • Intern draagvlak
 • Ketenbeheer
 • Partnerschappen
 • Governance en stakeholder management
 • Performance meting en data verzameling
 • Maatschappelijke impact
 • Public affairs, reputatiemanagement en communicatie

Module 3: Communicatie, Rapportage en Audit

 • Rapportage principes en verslaglegging
 • Materialiteit
 • De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • Het audit proces
 • De beoordeling van rapportages zoals bijv. de transparantiebenchmark

 

Startdata & Opleidingsdagen

De totale leergang start om de 9 maanden. Er is een maximum van 25 deelnemers per leergang, dit om een waardevolle interactie tussen deelnemers en docenten te kunnen waarborgen.

De colleges vinden doorgaans plaats op vrijdag op de campus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Colleges bestaan uit twee sessies: een ochtendsessie en een middagsessie, (in totaal) 13 vrijdagbijeenkomsten.

Certificaat

Ter afronding van de modules vindt aan het eind van elke module een examen plaats.

De deelnemers die twee of drie modules volgen, sluiten de opleiding af met een paper. In de paper werken de deelnemers een praktijkonderwerp uit onder begeleiding van één van de docenten. Na afronding van de paper wordt een certificaat uitgereikt van de Erasmus School of Economics (ESE). Indien u één module volgt of ervoor kiest geen paper te schrijven, ontvangt u een certificaat van deelname aan het Executive Program CSR van ESAA.

Hieronder vindt u de link naar de roosters van het Executive Program CSR.

Bekijk hier het CSR Rooster

Wie kan u beter een indruk geven van het Executive Program CSR dan de deelnemers zelf? Hieronder vindt u de ervaringen van verschillende deelnemers.

Het Executive Program Corporate Social Responsibility biedt, bij deelname aan minimaal twee modules, de mogelijkheid om een paper te schrijven. Veelal een vertaalslag van de theorie naar de eigen praktijk. Dit kan bijvoorbeeld een stakeholdersanalyse, een vertaalslag van een richtlijn of een business case voor de eigen organisatie zijn. Hieronder enkele openbaar beschikbare voorbeelden van een dergelijke paper.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen