PhD defence N.M. (Nathan) de Arriba-Sellier

Go Big or Go Home: The home state supervision principle in the European System of Financial Supervision
Promotor
Prof.dr. F. Amtenbrink
Promotor
Prof.dr. S.C.G. van den Bogaert
Date
Wednesday 14 Jun 2023, 10:30 - 12:00
Type
PhD defence
Space
Senate Hall
Building
Erasmus Building
Location
Campus Woudestein
Add to calendar

N.M. de Arriba-Sellier will defend his PhD dissertation on Wednesday 14 June 2023, entitled: ’Go Big or Go Home: The home state supervision principle in the European System of Financial Supervision‘.

Summary:

No summary available

More information

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes