Geluksonderzoek voor gemeenten

Steeds meer gemeenten willen sturen op geluk. Maar dat is niet zo eenvoudig. Een effectief geluksrecept, waarbij kwaliteit van leven centraal staat, vraagt om te beginnen om een heldere diagnose op basis van gedegen onderzoek. De onderzoekers van EHERO en Atlas voor gemeenten bieden geluksonderzoek voor gemeenten op maat aan:

• Welk deel van de inwoners van uw gemeente is gelukkig?

• Hoeveel inwoners geven hun eigen geluk een onvoldoende?

• Hoe verhouden die geluksscores zich tot die in andere gemeenten?

• Hoe is die afwijking te verklaren?

• Wat is daar aan te doen?

• En wat betekent dat voor lokaal beleid?

Met een dergelijk onderzoek in de hand kan uw gemeente onderbouwde keuzes maken om het geluksniveau van de inwoners te vergroten. Daarmee krijgt de gemeente een geheel nieuw sturingsinstrument in handen.

Meer informatie vindt u hier