Legal Advice

Erasmus campus high view

Legal Advice adviseert het College van Bestuur onder meer op de navolgende onderwerpen:

  • Privaatrechtelijk: aansprakelijkheidsrecht, aanbestedingsrecht, contractenrecht, verzekeringsrecht en rechtspersonenrecht.
  • Bestuursrechtelijk: onderwijsrecht (Wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs (WHW)), de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Legal Advice is daarnaast verantwoordelijk voor de privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke procesvertegenwoordiging namens het College van Bestuur.

Tenslotte draagt Legal Advice (proactief) bij aan de verspreiding van praktische juridische kennis binnen de EUR, ontwikkelt in samenwerking met andere juristen juridische modellen, en stelt de algemene voorwaarden voor de EUR op. Meer in het algemeen draagt Legal Advice bij aan het toezicht op de juridische kwaliteitszorg binnen de EUR.

Op deze pagina kunt u verschillende regelingen en reglementen, voorwaarden en informatie over WOB-verzoeken en -besluiten raadplegen. Voorts zijn onder ‘Downloads’ enkele handige documenten te vinden. Indien u vragen hebt met betrekking tot een van deze onderwerpen, kunt u contact opnemen met de afdeling Legal Advice.

Contact Legal Advice

E-mailadres

legal.advice@eur.nl (Afdeling Legal Advice)
office.legal.affairs@eur.nl (Secretariaat JZ)

Telefoon

010-408 22 33 (Secretariaat JZ)
KamerA1-52 (Secretariaat JZ)
AdresBurgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam
Nederland

 

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes