"Ondernemerschap en ondernemende vaardigheden worden steeds belangrijker"

Prof.dr. Vareska van de Vrande is hoogleraar Collaborative Innovation and Business Venturing bij Rotterdam School of Management. Ze gaat in gesprek met Michiel Muller, ondernemer en CEO van Picnic, bij de Strategy Live-uitzending van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze bespreken het belang van ondernemerschap, wat er door de tijd heen is veranderd en hoe de universiteit ondernemerschap steeds meer ruimte zal gaan geven, bijvoorbeeld met de oprichting van Erasmus Enterprise.  

Ondernemerschap zit in het DNA van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het heeft er altijd gezeten. Toch is dit aan verandering onderhevig, wat is er veranderd?

Vareska van de Vrande: “We zien dat er de laatste jaren enorm veel ontwikkelingen zijn geweest op het gebied van ondernemerschap. Ik verwijs altijd graag naar het voorbeeld van de ondernemende studenten. Tien jaar geleden wilde iedereen bij Shell of Unilever werken, nu zien we dat veel studenten graag willen ondernemen. Het is hip om een onderneming te starten. Hiernaast zien we grote belangstelling van allerlei partijen, vanuit de overheid en bestaande organisaties, naar ondernemers en ondernemende vaardigheden. Mede daarom denk ik dat ondernemerschap een belangrijke rol kan spelen in de missie van de universiteit, creating positive societal impact.”

Michiel, hoe zie jij deze verandering? Ben jij een pioneer op dit gebied?

Michiel Muller: “Precies wat Vareska zegt: toen ik afstudeerde ging je gewoon bij de grote bedrijven werken, dan had je het goed gedaan. Ondernemers werden haast gezien als een soort tweedehands autoverkopers. Gelukkig is dat in de loop van de jaren veranderd. Het moet ook wel, want er is zoveel aan het veranderen in de wereld. Of je nu spreekt over technologie, globalisering, of over hoe consumenten reageren: ondernemerschap is echt nodig om verder te komen.”

Op welke manier ben jij als alumnus en ondernemer nog betrokken bij de universiteit?

MM: “Ik ben voorzitter van het Erasmus Trustfonds. Ons motto is ‘learn, earn, return’, we kijken wat we kunnen terugdoen. Maar wij als ondernemers zijn ook afhankelijk van jonge mensen, die begrijpen hoe de wereld in de toekomst eruitziet, die komen uit een digitale samenleving. We hebben hen hard nodig. Het idee dat je dertig jaar hetzelfde werk doet, dat bestaat bijna niet meer, het kan ook niet meer in deze wereld.”

Is dat ook wat je mee wilt geven aan studenten, Vareska, dat ze altijd op zoek moeten blijven naar nieuwe kansen en nieuwe ideeën?

VV: “Ja. Het doel is niet dat iedereen ondernemer wordt, maar wel dat iedereen ondernemende vaardigheden ontwikkelt: zoals creativiteit, innovatie of het herkennen van kansen. Op een creatieve en innovatieve manier naar de wereld kijken of dingen net even anders durven te doen, zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden.”

"Veel studenten willen graag ondernemen, en hiernaast zien we grote belangstelling van partijen zoals de overheid en bestaande organisaties naar ondernemers en ondernemende vaardigheden"

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst?

VV: “Mijn droom is echt dat de Erasmus Universiteit een ondernemende universiteit wordt in de brede zin van het woord. Wat mij betreft wordt ondernemerschap een onderdeel van het curriculum bij alle faculteiten, en wordt het ook aan medewerkers aangeboden."

Als je het met ondernemers hebt over verandering, gaat er altijd een zonnetje schijnen. Is veranderen een belangrijk onderdeel van ondernemerschap?

MM: “Een ondernemer houdt van onzekerheid. Want dan komt hij op een plek waar hij dingen ziet die hij nog nooit heeft gezien. Deze belangstelling voor verandering, moet je wel een beetje in je hebben. Als je alleen maar stappen durft te zetten bij honderd procent zekerheid, tja, dan is misschien de Belastingdienst een goede plek om te gaan werken. Je moet wel die onzekerheid kunnen accepteren, en ook een beetje leuk vinden. Het avontuur aangaan is een belangrijk element.”

Hoe gaat de Erasmus Universiteit Rotterdam concreet ondernemerschap en ondernemende vaardigheden stimuleren binnen de onderwijsprogramma’s?

VV: “Eén van de actiepunten is: kijken hoe we binnen de verschillende faculteiten ondernemerschap als element kunnen toevoegen aan onderwijsprogramma’s. Ook HR-beleid is een belangrijke pijler in de strategie, we gaan bekijken hoe we ondernemende vaardigheden door middel van cursussen en trainingen aan medewerkers kunnen aanbieden.”

MM: “Ondernemerschap moet gefaciliteerd worden, je moet het mensen gemakkelijk maken om met hun kennis een startup of spin-off te beginnen. En er moeten er heel veel starten, zodat er uiteindelijk een paar gaan slagen. Misschien zit het meer in het karakter van een universiteit om te kiezen voor verstandig en slim, voor de kersen uit de pap. Maar zo werkt het niet in het geval van startende ondernemers. Je moet ontzettend vaak schieten voordat je in de buurt van een succes komt.”

VV: “Eén van de belangrijke stappen die we nu zetten, is de oprichting van Erasmus Enterprise. Hierin willen we initiatieven rondom ondernemerschap bundelen, om deze meer kracht bij te zetten. We zijn aan het kijken hoe we financieringsmogelijkheden meer toegankelijk kunnen maken voor startende ondernemingen, zodat ze ook echt van start kunnen gaan.”

Professor
Related content
Erasmus University Rotterdam (EUR) will collaborate with YES!Delft in a regional partnership.
Ondertekening regionale samenwerking Erasmus Universiteit Rotterdam en YES!Delft

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes