mr.dr. (Ageeth) AGH Klaassen

mr.dr. (Ageeth) AGH Klaassen
Associate professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
klaassen@law.eur.nl
Associate professor Erasmus School of Law Health Law 
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
klaassen@law.eur.nl
Visiting lecturer Erasmus School of Health Policy & Management Law & Health Care (LHC)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
klaassen@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Ageeth Klaassen (2020) - Van WTZi naar Wtza: meer drempels voor zorgaanbieders - Ondernemingsrecht, 2020 (13/14), 741-745
 • Ageeth Klaassen (2019) - Invloed van verzekerden bij zorgverzekeraars - Een vorm van zeggenschap of medezeggenschap? - Nederlands Juristenblad (NJB), 2019 (1), 27-30
 • Ageeth Klaassen (2018) - Intern toezicht in de zorg, na vijf jaar, goed geregeld? - Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 5 (3), 16-20
 • Ageeth Klaassen (2017) - De herziene Zorgbrede Governancecode - Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 2017 (a), 20-26
 • Ageeth Klaassen (2016) - Moeten toezichthouders wakker liggen van de Meavita-uitspraak van de Ondernemingskamer? - Tijdschrift voor Toezicht, 2016 (1), 39-45 - doi: 10.5553/TvT/187987052016007001005
 • Ageeth Klaassen (2015) - Geen separaat wetsvoorstel Goed bestuur in de zorg - Ondernemingsrecht, 2015 (124), 640-643
 • Ageeth Klaassen (2014) - Het monistisch bestuursmodel in de zorg: tussen hoop en vrees - Nieuwsblad RGDispuut (Verenigingsblad Rotterdams Gezondheidsrecht Dispuut), 1 (5), 20-21
 • Ageeth Klaassen (2012) - Bestuur en toezicht in de Wet cliëntenrecht zorg - Fiat Justitia (EUR), 25 (1), 34-37
 • Ageeth Klaassen (2011) - Wet cliëntenrechten zorg en Boek 2 BW - Ondernemingsrecht, 2011, 386-389
 • Ageeth Klaassen (2009) - Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen - Ondernemingsrecht, 2009/5 (57), 257-259
 • Ageeth Klaassen (2009) - Concept-verkiezingsprogramma's voor het Europees Parlement 2009-2014 - Ondernemingsrecht, 2009/4 (47), 213-216
 • Ageeth Klaassen (2008) - Decharge in Europa - Ondernemingsrecht, 2008/17 (184), 623-624
 • Ageeth Klaassen (2008) - Drie stellingen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008/6751, 320-322
 • Ageeth Klaassen (2007) - Opnieuw kleur bekennen: het coalitieakkoord van CDA, PvdA en Christenunie - Ondernemingsrecht, 2007/4 (46), 142-145
 • Ageeth Klaassen (2006) - Kleur bekennen: de concept-verkiezingsprogramma's van de politieke partijen in Nederland - Ondernemingsrecht, 2006 (173), 543-546
 • Ageeth Klaassen (2004) - De Gelatine-uitspraak: het verlossende antwoord op de Holzmüller-problematiek? - Ondernemingsrecht, 2004 (15), 603-606

 • Ageeth Klaassen (2007) - Bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders : historische, concernrechtelijke en rechtsvergelijkende beschouwingen, in het bijzonder over structuurwijzigingen - Rijksuniversiteit Groningen

 • Ageeth Klaassen & Helene Dort (2015) - Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector - IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG)
 • Helene Dort & Ageeth Klaassen (2012) - Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector - Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance

 • JB Wezeman, ADM Bras, Ageeth Klaassen, MLH (Michele Leontina Henricus) Reumers & Maarten Verbrugh (2002) - Report EUR on the contributions to the Consultation Document of the High Level Group of Company Law Experts on a Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Ageeth Klaassen (2001) - Tijdschrift Vennootschap & Onderneming (V&O) (External organisation)

 • Ageeth Klaassen (2015) - Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector - Presentatie Onderzoeksrapport
 • Ageeth Klaassen (2012) - Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector - Presentatie Onderzoeksrapport

 • Ageeth Klaassen (2021) - Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en pensioenfondsen - VITP (Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector) Themabijeenkomst
 • Ageeth Klaassen (2021) - Uitspraken van de Governancecommissie Gezondheidszorg, Toetsen op principes; Governance geschillen ontleedt, Drie perspectieven op naleving van de Governancecode Zorg - NVTZ Regiobijeenkomst Zuid Holland/Zeeland
 • Ageeth Klaassen & Annika Galle (2019) - Diversiteit in het bestuur van het pensioenfonds - Pensioenfondsbestuurders Diner (Euroform)
 • Ageeth Klaassen (2018) - Actualiteiten besturen in de zorg: over nieuwe regels en beleid - Symposium NVZD
 • Ageeth Klaassen (2017) - Het wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de nieuwe Governancecode Zorg - JVEI Bestuursdagen 2017; Governance in de eerstelijnszorg

GGZ Delfland

Start date approval
September 2021
End date approval
September 2024
Place
DELFT
Description
Klachtencommissie

Thesis Master Health Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS117

Thesis Master Corporate Law

Year
2021
Course Code
RS118

Research Lab Health Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB59

Health care: organization and Governance

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL17

Health care: legal aspects

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL13

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Sport, Law and Society

Level
overig
Year
2021
Year Level
overig
Course Code
RMIN13

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes