mr. (Anja) ASJ van Garderen - Groeneveld

mr. (Anja) ASJ van Garderen - Groeneveld
Lecturer Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-058
Email
vangarderen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Anja Groeneveld (1994) - Kroniek Verzekeringsrecht 1993 en 1994 - Verzekeringsarchief, 4, 134-141
 • Anja Groeneveld & JH (Han) Wansink (1992) - Kroniek Verzekeringsrecht 1991 - Verzekeringsarchief, 345-358
 • Anja Groeneveld (1990) - Beëindiging van de arbeidsovereenkomst en het recht op werkloosheidsuitkering - Sociaal Maandblad Arbeid, (7/8), 456-469

 • MMR van Ardenne-Dick & Anja Groeneveld (2000) - Kroniek Verzekeringsrecht 1998-1999 (deel II) - Verzekeringsarchief, 2000 (3), 116-125
 • MMR van Ardenne-Dick & Anja Groeneveld (2000) - Kroniek Verzekeringsrecht 1998-1999 (deel I) - Verzekeringsarchief, 2000 (1/2), 63-71
 • Anja Groeneveld (1999) - Raad van Toezicht past 'Gedragscode Persoonlijk Onderzoek' toe - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1999 (1), 13-14
 • MMR van Ardenne-Dick & Anja Groeneveld (1998) - Kroniek Verzekeringsrecht 1996-1997 II - Verzekeringsarchief, 1998 (3), 97-104
 • Anja Groeneveld (1998) - Tienjarig contract niet onredelijk bezwarend en niet in strijd met redelijkheid en billijkheid - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1998 (8), 122-123
 • Anja Groeneveld (1998) - Partieel bedrog; burgerlijke rechter volgt Raad van Toezicht - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1998 (7), 110-110
 • Anja Groeneveld (1998) - Ombudsman Schadeverzekering: Jaarverslag 1997 - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1998 (6), 87-91
 • Anja Groeneveld (1998) - Verzwijging en voorlopige dekking - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1998 (1), 13-14
 • Anja Groeneveld (1998) - Gegrondverklaring ondanks herziening onverdedigbaar standpunt - Beursbengel, 1998 (2), 32-33
 • MMR van Ardenne-Dick & Anja Groeneveld (1998) - Kroniek Verzekeringsrecht 1996-1997 I - Verzekeringsarchief, 1998 (2), 67-72
 • Anja Groeneveld (1997) - Verzwijging van het strafrechtelijk verleden van bestuurders van rechtspersonen - Dossier, 1997 (10), 2-5
 • Anja Groeneveld (1996) - Bewijs van strafrechtelijk verleden - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (3), 38-39
 • Anja Groeneveld (1996) - Het begrip strafrechtelijk verleden - Beursbengel, 1996 (9), 22-22
 • Anja Groeneveld (1996) - Voldoende aanwijzingen voor het aannemen van een strafrechtelijk verleden? - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (6), 87-87
 • Anja Groeneveld (1996) - Het begrip "strafrechtelijk verleden" - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (7), 100-100
 • Anja Groeneveld (1996) - De betekenis van de algemene slotvraag in het kader van verzwijging - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (5), 70-70
 • Anja Groeneveld (1996) - Ombudsman Schadeverzekering: Jaarverslag 1995 - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1996 (4), 46-50
 • Anja Groeneveld (1995) - Partieel verzekeringsbedrog: algeheel verval recht op uitkering? - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 7 (1), 13-14
 • Anja Groeneveld (1995) - Ombudsman Schadeverzekering: Jaarverslag 1994 - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 7 (5), 69-71
 • Anja Groeneveld (1995) - Verzwijging van het strafrechtelijk verleden - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1995 (8), 119-120
 • Anja Groeneveld (1995) - WAM-uitsluiting 'behendigheidsritten' - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1995 (8), 117-118
 • Anja Groeneveld (1995) - Verzwijging: ruim kenbaarheidsvereiste bij gerichte vraag - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1995 (8), 116-117
 • Anja Groeneveld (1995) - Verzwijging: strikt kenbaarheidsvereiste bij ontbreken gerichte vraag - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1995 (8), 115-116
 • Anja Groeneveld (1994) - Ombudsman Schadeverzekering; Jaarverslag 1993 - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 5, 40-42
 • Anja Groeneveld, JH (Han) Wansink & M Rijkmans-Troost (1993) - Aansprakelijkheid en verzekering - Dossier, 3 (11), 134-140
 • Anja Groeneveld (1992) - Verzwijging en het strafrechtelijk verleden van een mede-verzekerde of mede-verzekeringnemer - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, (11), 81-83
 • Anja Groeneveld (1992) - Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP'92); normbesef, vrijwillige hulpverlening en opzet - Beursbengel, (okt), 9-11
 • Anja Groeneveld (1992) - Verslag van het wetenschappelijk gedeelte van de jaarvergadering van de Vereniging voor verzekeringswetenschap dd. 27 mrt. 1992 - Verzekeringsarchief, (3), 223-237
 • Anja Groeneveld (1992) - Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP'92) deel 2 - Beursbengel, (dec), 15-17
 • Anja Groeneveld (1991) - Bewijs van het strafrechtelijk verleden van de verzekeringnemer - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, (1), 3-5
 • Anja Groeneveld (1991) - Ombudsman schadeverzekering - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, (2), 9-9
 • Anja Groeneveld (1991) - Aansprakelijkheid en schadevergoeding - NBvA stem. Maandblad van de Ned. Bond van Assurantiebemiddelaars, (12), 23-26
 • Anja Groeneveld (1991) - De Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 NBW, artikel 31 WVW en de WAM - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, (12), 92-93
 • Anja Groeneveld (1990) - Wetsvoorstel verruiming Werkloosheidswet - Juridisch Up to Date (EUR), (2), 4-4
 • Anja Groeneveld (1990) - Verzekeringsplicht van de in de NV/BV werkende echtgeno(o)t(e) van de directeur-grootaandeelhouder - Juridisch Up to Date (EUR), (1), 4-4
 • Anja Groeneveld (1990) - Hof Amsterdam 22 november 1990 doet uitspraak in DES-zaak - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, (12), 86-87

 • JH (Han) Wansink & Anja Groeneveld (1994) - Verzwijging bij verzekeringsovereenkomsten - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Anja Groeneveld & JH (Han) Wansink (1993) - Verzwijging bij verzekeringsrecht - W.E.J. Tjeenk Willink

 • Cees Loonstra, B Hoogendijk, WA Zondag, J Heinsius, MYHG Erkens, KF (Krijn) Haak, Filip Ly, D Dokter, Frank Smeele, Anja Groeneveld, RW Holzhauer, S Perrick, Dick Zwitser, H Beckman & P IJdo (1997) - Recht in bedrijf - Gouda Quint

 • Anja Groeneveld (1992) - Duidelijkheid bij verzekerde over gevolgen van wanbetaling - Beursbengel, 1992
 • Anja Groeneveld (1992) - Geschil omtrent door verzekeraar aangewezen keuringsarts (IV-92/3) - Beursbengel, 1992
 • Anja Groeneveld (1991) - Wijziging van polisvoorwaarden - Beursbengel, 1991 (596)
 • Anja Groeneveld (1991) - Partieel verzekeringsbedrag en het recht op schadevergoeding - Beursbengel, 1991 (591)
 • Anja Groeneveld (1991) - Verzwijging van geroyeerde verzekeringen bij dezelfde verzekeraar - Beursbengel, 1991 (591)

 • Anja Groeneveld (1994) - Voorgedrukte verklaring op aanvraagformulier en verzwijging - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1994 (4)
 • Anja Groeneveld (1994) - De Betekenis van bemiddeling door de assurantiepersoon bij het sluiten van de verzekering voor de uitleg van de polisvoorwaarden in het kader van de dekkingsvraag - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1994 (6)
 • Anja Groeneveld (1994) - Wettelijke rente bij de behandeling van aansprakelijkheidsschaden - Verzekeringsrechtelijke Berichten VRB, 1994 (9)

 • Anja Groeneveld (1997) - Anticipatie op de in Titel 7.17 ontwerp-NBW voorgestelde sanctieregeling in verzwijgingszaken? - Sanders Instituut/Gouda Quint
 • Anja Groeneveld (1995) - Supplement nr. 82, XIV Verzekeringen XIV A Systematisch gedeelte, nrs 1 t/m 15 - Kluwer
 • Anja Groeneveld (1992) - Aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen en beroepsziekten - Academic Services

 • Anja Groeneveld & JH (Han) Wansink (1992) - Aansprakelijkheidsverzekeringen - Kluwer
 • Anja Groeneveld (1991) - Supplement nr. 67, XIV Verzekeringen XIV A Systematisch gedeelte - Kluwer

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR317

Thesis Master Corporate Law

Year
2021
Course Code
RS118

Private International Law for Comp. Law

Year
2021
Course Code
RB28A

Ondernemingsrecht

Year
2021
Year Level
pre-master, bachelor 2
Course Code
BK2109

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Business law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
BKB1030

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes