prof.dr. (Arianne) JA Baggerman

prof.dr. (Arianne) JA Baggerman
Assistant Professor Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-010
Telephone
0104088724
Email
baggerman@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Arianne Baggerman was born in 1959 in Schiedam. She studied history at the Erasmus Universi­teit Rotterdam. Her subject was a seventeenth-century author about whom she published: Een drukkend ge­wicht. Leven en werk van de zeventien­de-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1993). As a researcher (onder­zoeker-in-opleiding, OIO) at the Univer­siteit van Utrecht she studied the Dutch publishing house Blussé in the eighteenth and nineteenth centuries. She pu­blished her dissertation in 2000, Een lot uit de lote­rij. Fami­liebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blusse en zoon 1745-1823 (The Hague, SDU, 2000), English trans­lation forthcoming. In 2001…

Arianne Baggerman was born in 1959 in Schiedam. She studied history at the Erasmus Universi­teit Rotterdam. Her subject was a seventeenth-century author about whom she published: Een drukkend ge­wicht. Leven en werk van de zeventien­de-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1993). As a researcher (onder­zoeker-in-opleiding, OIO) at the Univer­siteit van Utrecht she studied the Dutch publishing house Blussé in the eighteenth and nineteenth centuries. She pu­blished her dissertation in 2000, Een lot uit de lote­rij. Fami­liebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse firma A. Blusse en zoon 1745-1823 (The Hague, SDU, 2000), English trans­lation forthcoming. In 2001 she was awarded a 'Vernieu­wingsim­puls' by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) for her research project 'Con­trol­ling time and shaping the Self: education, intro­spec­tion and practices of writing in the Netherlands 1750-1914'. The aim of this project is linking the rise of autobiographical writing in the nine­teenth century to new ideas and practices in education and peda­gogy, the changing experience of time, the coming of a new sense of history, and, finally, the role of publishers in developing the genre. In 2006 she organised in Rotterdam an internati­onal conference on these subjects. One of the results of this pro­ject was a study based on a childhood diary dating from the late eighteenth century, Kind van de toe­komst. De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798) (Amster­dam, We­reldbiblio­theek, 2005), co-written with Rudolf Dekker. This book was in 2006 awarded the dr.Wijnaendts Franc­ken­ prize of the Maat­schap­pij der Nederland­se Letterkunde and in 2008 the Marti­nus J. Lange­veld prize of the Universitei van Utrecht. In 2009 a new edition was published by Prometheus/Bert Bakker titled De wondere wereld van Otto van Eck (1790-1798). Een cultuurge­schiedenis van de Bataafse revolu­tie. In the same year an English translation was published Child of the En­lightenment, Revolutionary Europe reflected in a boyhood diary (Leiden, Brill). She was also co-editor of a collection of essays on historical research and egodocuments, Egodocu­menten: nieuwe wegen en perspec­tie­ven (Amster­dam, Aksant, 2005). She published articles in Dutch and international journals and collections of es­says.

Arianne Baggerman is a member of the editorial board of Quae­ren­do. A Quarter­ly Journal from the Low Countries Devoted to Manu­scripts and Printed Books. In 2006 she launched an inter­national book series, Egodo­cu­ments and History, published by Brill, of which she is co-editor.

Arianne Baggerman teaches history at Erasmus Universiteit Rotterdam and she was in 2009 appointed professor in the histo­ry of publishing and book trade at the Univer­siteit van Am­sterdam.

    • J.A. Baggerman & R. Dekkers (2018). ‘Religious Autobiographies in the Netherlands: Authors, Publishers and Readers, 1750–1950’. European journal of life writing, 8, 88. doi: 10.21827/ejlw.7.294
    • J.A. Baggerman & R. Dekker (2018). Jacques Presser, egodocuments and the personal turn in history writing. European journal of life writing, 7, 90-111. doi: 10.5463/ejlw.7.263
    • J.A. Baggerman (2017). ‘Great ambitions in a small market. The production of the Dutch series Complete Description of all Arts, Crafts, and Trades (1788-1820). Das achtzehnte Jahrhundert : Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft für die Erforschung des Achtzehnten Jahrhunderts, 41 (2), 203-220.
    • J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Muschuch (2016). Egodocuments and history: A short account of the longue duree. The historian: the magazine of the Historical Association, 78 (1), 11-56. doi: 10.1111/hisn.12080
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). Adel en autobiografisch schrijven in Nederland, 1500-1814. Virtus. Jaarboek voor Adelsgeschiedenis (Journal of Nobility Studies), 21 (2014), 173-183.
    • J.A. Baggerman & R. Dekker (2013). Jean-Jacques Rousseau en zijn Confessions in Nederland in de negentiende eeuw. De negentiende eeuw: documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 37 (1), 36-57.
    • J.A. Baggerman (2012). Modern pedagogy and the spread of diary writing around 1800. History of Education & Children's Literature, 7 (1), 141-165.
    • J.A. Baggerman (2012). Excitement and sensation on a postage stamp. Dutch book advertisements as a go-between in the eighteenth century. Quaerendo, 42 (3-4), 274-285. doi: 10.1163/15700690-12341257
    • J.A. Baggerman (2010). Hebrew. Z'manim: quarterly of history, 101 (Spring), 30-40.
    • J.A. Baggerman (2009). Zo een vrijheid begeer ik nimmer meer te beleven. Het witwassen van het verleden in Nederlandse ego-documenten (1800-1850). De negentiende eeuw: documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, 33 (2), 73-95.
    • J.A. Baggerman (2008). De vrucht van het tegenwoordige. Biografie en autobiografie voor en na 1800. Biografie Bulletin, 18 (2 Themanummer Biograferen vóór 1770), 4-11.
    • J.A. Baggerman (2007). Knippen & plakken. Over de Zwolse avonturen van Atte Jongstra. Hollands Maandblad, 49 (717), 4-9.
    • J.A. Baggerman (2007). A Consequential Ill that Freedom Draws. Intellectual Property and Authorial Visibility in the Case of Jacob Voegen van Engelen versus his Publishers. Quaerendo, 37 (3), 187-212. doi: 10.1163/157006907X244492
    • J.A. Baggerman (2007). Dupliek. Hollands Maandblad, 50, 48-48.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). De opmars van het egodocument in de Nederlandse geschiedschrijving. Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen, 4, 13-28.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Opvoeding en onderwijs in de late achttiende eeuw: theorie en dagelijkse praktijk. Holland: regionaal-historisch tijdschrift, 37, 175-188.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw. De Achttiende Eeuw, 37, 143-156.
    • J.A. Baggerman (2004). De Amerikaanse revolutie en de Republiek. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 26 (3), 133-212.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). De gevaarlijkste van alle bronnen. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 3-23.
    • J.A. Baggerman (2004). Het kinderdagboek als spiegelbeeldig universum. Verlichte pedagogiek en de opkomst van kinderdagboeken rond 1800. Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 1 (4), 3-23.
    • J.A. Baggerman (2002). Looplezen rond 1800. Kinderen en het Boek der Natuur. Literatuur zonder leeftijd, XVI (58), 188-210.
    • J.A. Baggerman (2002). Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde. Pieter Paulus (1753-1796) in kleine kring. Nieuw Letterkundig Magazijn, XX (2), 34-43.
    • J.A. Baggerman (2001). Je plaats kennen. Zingende drukkersgezellen, 'de aanzienlijkste Heeren liefhebbers' en een succesvolle uitgever. Oud-Dordrecht, 19 (3), 22-30.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2001). Sensibilité et éducation d'un enfant à l'époque batave. Le journal intime d'Otto van Eck (1791-1796). Annales Historiques de la Révolution Française, 73 (326), 129-140.
    • J.A. Baggerman (2001). Stank voor dank. Broodschrijvers in dienst van de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, 2 (24), 57-67.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2000). Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achtiende eeuw. Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 25, 1-24.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). George Panchaud, zijn romans en zijn geheimen. De Boekenwereld, tijdschrift voor boek en prent, 30 (2), 50-56.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). Dankwoord bij het ontvangen van de dr. Wijnaendt Franckenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, 132-135.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Het kinderdagboek als ideaal van de Verlichting. De dagboeken van Otto van Eck (1780-1797). Spiegel Historiael, 40 (3/4), 138-148.
    • J.A. Baggerman (2005). Egodocumenten. Dagboeken, brieven en memoires als historische bron. Spiegel Historiael, 40 (3/4), 108-116.
    • J.A. Baggerman & J. Blaak (2005). Reizigers in de tijd. 19e eeuwse autobiografen en hun strijd tegen het vergeten. Spiegel Historiael, 40 (3/4), 156-162.
    • J.A. Baggerman (2000). Uitgeverspolitiek in de achtiende eeuw. Jaarverslag van de Vereniging Oud Dordrecht, 18 (2), 16-24.
    • J.A. Baggerman (2000). Het geheugenpaleis van de familie Blussé. Over een uitgever met dynastieke Ambities. Kunstschrift, 44 (2), 39-46.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). In de schoot van het gezin. Kunstschrift, 49, 40-45.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Verkenning, revolutie en kindbeeld in Nederland rond 1800. Justitiele Verkenningen, 31, 9-24.
    • J.A. Baggerman (2004). Het spook van Sion. Veranderende visies op jeugd en natuur in de late achttiende eeuw. Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw, 36 (2), 143-143.
    • J.A. Baggerman (2003). De vele gedaantes van een boer uit Pennsylvania. Nederlandse reacties op Crèvecoeurs "Letters from an American farmer". Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 26 (3), 142-157.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2003). Bacteriologische en chemische oorlogvoering tijdens de Amerikaanse vrijheidsstrijd. Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman, jrg. 26 (3), 178-181.
    • J.A. Baggerman (2001). Otto van Eck en de kaart van Delftland. Roest, 8-14.
   • J.A. Baggerman (2014). Publishing Policies and Family Strategies. The Fortunes of a Dutch Publishing House in the 18th and early 19th Centuries (Library of the written word, 32). Leiden/Boston: Brill
   • J.A. Baggerman, A. Weel, P. Hoftijzer & G. Unger (2013). Van het boek en de rand. Amsterdam: Amsterdam University Press
   • J.A. Baggerman, P. Hoftijzer, A. van der Weel & G. Unger (2012). Schakels in de keten van het boek. Amsterdam: Amsterdam University Press
   • J.A. Baggerman, P. Hoftijzer, G. Unger & A. van der Weel (2011). Boeketje boekwetenschap. Over de (on)natuurlijkheid van schrijven, drukken en lezen. Amsterdam: Dr. P.A. Tielestichting, Amsterdam University Press
   • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). Child of the Enlightenment. Revolution Europe Reflected in a Boyhood Diary. Leiden: Brill
   • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). De wondere wereld van Otto van Eck. Een cultuurgeschiedenis van de Bataafse Revolutie ((herziene druk van Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798))). Amsterdam: Bert Bakker
   • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798). Amsterdam: Wereldbibliotheek
   • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Egodocumenten: nieuwe wegen en benaderingen. Amsterdam: Aksant
   • J.A. Baggerman (2001). Een lot uit de loterij. Het wel en wee van een uitgeversfamilie in de achttiende eeuw. Den Haag: SDU
   • J.A. Baggerman (2000). Een lot uit de loterij. Familiebelangen en uitgeverspolitiek in de Dordtse uitgeversfirma A. Blussé en zoon (1745-1830). Den Haag: SDU
    • J.A. Baggerman & R. Dekker (2018). Jean-Jacques Rousseau's Confessions: A turning point in autobiographical writing in the Netherlands? In Avriel Bar-Levav, Claude.B. Stuczynski & Michael Heyd (Eds.), Paths to Modernity A Tribute to Yosef Kaplan (pp. 349-363). Jerusalem: The Zalman Shazar Center for Jewish History
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2017). Changing places, shifting narratives. Nineteenth-century Dutch travellers in Germany. In A.E. Martin, L. Missine & Beatrix.van Dam (Eds.), Travel writing in Dutch and German, 1790-1930. Modernity, regionality, mobility (pp. 159-181). New York: Routledge
    • J.A. Baggerman & R. Dekker (2016). Autobiografisch schrijven in Nederland: ontwikkelingen van de zestiende tot in de negentiende eeuw. In R. Dekker (Ed.), Egodocumenten van Nederlanders uit de zestiende eeuw tot begin negentiende eeuw. Repertorium (pp. 7-25). Amsterdam: Panchaud
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2014). Selbstzeugnisse, eine literaturgattung des Adels? In Gunnar Teske (Ed.), Adelige uber sich selbst. Selbstzeugnisse in nordwestdeutschen und niederlandischen Adelsarchiven (Westfalische Quellen und Archivpublikationen, 29) (pp. 11-21). Selm: Landschaftsverband Westfalen-Lippe/ LWL-Archivambt fur Westfalen
    • J.A. Baggerman & R. Dekker (2013). Un révolutionnaire néerlandais à Paris en 1788. Le journal de voyage de Lambert van Eck. In G. Berthrand & P. Serna (Eds.), La République en voyage (1770-1830) (pp. 73-91). Rennes: Presse Universitaire de Rennes
    • J.A. Baggerman (2013). De dynamiek van de herinnering. Autobiografische terugblikken op een tijdperk van revolutie. In N. Sas, W. Velema & F. Grijsenhout (Eds.), Het Bataafse experiment. Politiek en cultuur rond 1800 (pp. 275-305). Nijmegen: Van Tilt
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2013). Gesicht und Individuum im Goldenen Jahrhundert. In D. Hirschfelder & L. Krempel (Eds.), Tronies. Das Gesicht in der Frühen Neuzeit (pp. 47-65). Berlin: Gebr. Mann Verlag
    • J.A. Baggerman (2013). I read the titles on the spines and remember. In J. Kircz & A. Weel (Eds.), The book unbinding (pp. 19-31). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • J.A. Baggerman (2013). The infinite universe of 18th century children's literature. Required reading and experiences of reading by fictional en real-life children around 1800. In Claudia Jarzbowsky & Max Safley (Eds.), Childhood and emotion. Across cultures 1450-1800 (pp. 106-121). London/New York: Routledge
    • J.A. Baggerman (2012). Pandora's box. Classrooms and equipment in the memory of autobiographers. In S. Braster, I. Grosvenor & M. del Mar del Pozo (Eds.), The black box of schooling (pp. 159-183). New York: Peter Lang
    • J.A. Baggerman (2011). Lost Time: Temporal discipline and historical awareness in Nineteenth-Century Dutch egodocuments. In J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Mascuch (Eds.), Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century (pp. 455-541). Leiden: Brill Academic
    • J.A. Baggerman (2011). The cultural universe of a Dutch child. In S. Towheed & R. Crone (Eds.), The history of reading (pp. 347-353). London en New York: Routledge
    • J.A. Baggerman (2011). Diary writing as an educational tool in the age of Enligthenment. The Case of Otto van Eck. In R. Pasta & R. Pasta (Eds.), Scritture dell'io fra pubblico e privato (Biblioteca del XVIII secolo) (pp. 141-150). Rome: Edizioni di storia e letteratura
    • J.A. Baggerman (2011). Introduction. In J.A. Baggerman, R. Dekker & M. Mascuch (Eds.), Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century (pp. 1-10). Leiden: Brill Academic
    • J.A. Baggerman (2011). Pandora's box. Classrooms and equipment in the memory of autobiographers. In S. Braster, I. Grosvenor & M. del Mar del Pozo (Eds.), The black box of schooling (pp. 159-183). New York: Peter Lang
    • J.A. Baggerman & R. Dekker (2010). Ideaal en praktijk van een verlichte opvoeding rond 1790. In W. Koops & B. Levering (Eds.), Darwin, geschiedenis en opvoeding (pp. 69-81). Amsterdam: SWP
    • J.A. Baggerman (2010). Travellers in time. Nineteenth-century autobiographers and their fight against forgetting. In J. Bardet & F. Ruggiu (Eds.), Les écrits du four privé en France du Moyen-âge a 1914 (pp. 65-80). Bordeaux: Presses Universitaires de Bordeaux
    • J.A. Baggerman & R. Dekker (2010). Diary writing as an educational tool in the age of Enligthenment. The Case of Otto van Eck. In R. Pasta (Ed.), Scritture dell'io fra pubblico e privato. Roma: Edizioni di storia e letteratura
    • J.A. Baggerman (2010). The cultural universe of a Dutch child. In S. Towheed, R. Crone & K. Halsey (Eds.), The history of reading (pp. 347-353). London: Routledge
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). Un universo allo specchio. Teorie dell' educatione e nascita dei diari di bambini alla fini del Settecento. In G. Ciapelli (Ed.), Memoria, famiglia, identità tra Italia ed Europa nell' età moderna (II Volume) (pp. 63-93). Bologna: Società editrice il Mulino
    • J.A. Baggerman (2008). The Moral of the Story. Children's Reading and the Book of Nature around 1800. In B. Schmidt & P. Smith (Eds.), Knowledge and Its Making in Northern Europe (pp. 143-162). Chicago: Chicago University Press
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2008). The Social World of a Dutch Boy: the Diary of Otto van Eck (1791-1796). In S. Broomhall (Ed.), Emotions in the Households, 1400-1800 (pp. 252-269). Londen: Palgrave
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). The Social World of a Dutch Boy: the Diary of Otto van Eck (1791-1796). In S. Broomhall (Ed.), Emotions in the Households, 1400-1800 (pp. 252-268). Londen: Palgrave Macmillan
    • J.A. Baggerman (2007). Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw. In E. Bohlmeijer, L. Mies & G. Westerhof (Eds.), Levensverhalen. Theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 159-171). Houten: Bohn Stafleu van Loghem
    • J.A. Baggerman (2007). Meisjes in een achttiende-eeuws jongensdagboek. Otto van Eck en zijn zusjes. In B. van Boxel-de Grauw (Ed.), Idealen en illusies. Gender en utopieën (pp. 218-237). Amsterdam: Aksant
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007). Een kinderwereld in de Bataafse tijd. In P. Stokvis & e.a. (Eds.), Geschiedenis van het privéleven. Bronnen en benaderingen (pp. 85-105). Nijmegen: SUN
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Otto's Watch. Enlightenment, Virtue, and Time in the Eighteenth Century. In A. Immel & M. Witmore (Eds.), Childhood and Children's Books in Early Modern Europe, 1550-1800 (pp. 277-305). New York: Routledge
    • J.A. Baggerman (2006). Children's Walks in the Book of Nature. The reception of J.F. Martinet¿s Katechismus der Natuur around 1800. In K..van Berkel & A..van.der Jagt (Eds.), The Book of Nature in Early Modern and Modern History (pp. 141-155). Leuven: Peeters
    • J.A. Baggerman (2006). Tijd en identiteit. De opkomst van de autobiografie in de lange negentiende eeuw. In De betekenis van levensverhalen : theoretische beschouwingen en toepassingen in onderzoek en praktijk (pp. 159-171). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Introduction. In J.A. Baggerman & R.M. Dekker (Eds.), Controlling Time and Shaping the Self. The Rise of Autobiographical Writing since 1750 (pp. 3-11). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Verlichte pedagogie rond 1800: ideaal, praktijk en doorwerking. De opvoeding van Otto van Eck (1780-1798). In N. Bakker & A. Janssen (Eds.), Tot burgerschap en deugd. Volksopvoeding in de negentiende eeuw (pp. 35-49). Hilversum: Verloren
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Egodokumentim ve-heker ha-historia shel ha-tarbut. In B.A. Levav & e.a. (Eds.), He-avar u-me'ever lo: iyunim be-historia u-vefilosofia shay le-Elazar Weinryb (pp. 245-262). Raanana: Open University
    • J.A. Baggerman (2006). Meisjes in een achttiende-eeuws jongensdagboek. Otto van Eck en zijn zusjes. In B..van Boxtel (Ed.), Idealen en illusies. Gender en utopieen (Jaarboek voor vrouwengeschiedenis, 26) (pp. 218-237). Amsterdam: Askant
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Otto's Watch: Time, Pedagogy and Diary Keeping in the Late 18th Century. In A. Immel & M. Witmore (Eds.), Childhood And Children's Books In Early Modern Europe, 1550-1800 (Children's Literature and Culture) (pp. 277-305). New York/London: Routledge
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Duitse Philantropijnen en de praktijk van de opvoeding in de late achttiende eeuw in Holland. In D.J. de Ruyter, G.D. Bertram-Troost & S.M.A. Sieckelinck (Eds.), Idealen, idolen en iconen van de pedagogiek. Bijdragen aan de Twaalfde Landelijke Pedagogendag (pp. 25-34). Amsterdam: SWP
    • J.A. Baggerman (2005). Het einde van de autobiografie. In H. Renders (Ed.), Het leven van een doodsbericht. Necrologie en biografie (pp. 89-103). Amsterdam: Bezige Bij
    • J.A. Baggerman (2004). Keuzecompetentie in tijden van schaarste en overvloed. Het debat rond jeugdliteratuur voor en na Hiëronymus van Alphen 1760-1840. In G.J. Johannes, J. de Kruif & J. Salman (Eds.), Een groot verleden voor de boeg: cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek (pp. 17-37). Leiden: Primavera Pers
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2002). Sensibilité et éducation d'un enfant à l'époque Batave. Le Journal Intime d'Otto van Eck (1791-1796). In B.M. Bim-Bad (Ed.), Pädagogische Anthropologie: Concept Background and Interdisciplinary Context (pp. 296-304). Moscow: RAO
    • J.A. Baggerman (2002). Children's Diaries 1750-1900. In B.M. Bim-Bad (Ed.), Pädagogische Anthropologie: Concept Background and Interdiciplinary Context (pp. 19-19). Moscow: RAO
    • J.A. Baggerman (2002). Autobiography and Family Memory. In R. Dekker (Ed.), Egodocuments and history, developments in Europe 1400-1800 (pp. 161-173). Hilversum: Verloren
    • J.A. Baggerman (2001). Otto's Uhr. Zeitbewusstein im achtzehnten Jahrhundert. In Kaspar von Greyerz, Hans Medick & Patrice Veit (Eds.), Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europaeische Selbstzeugnisse als historische Quellen (1500-1800) (pp. 113-135). Köln: Böhlau
    • J.A. Baggerman (2001). Otto's horloge: Verlichting, deugd en tijd in de achttiende eeuw. In Maria Grever & Harry Jansen (Eds.), De ongrijpbare tijd, Temporaliteit en de constructie van het verleden (pp. 97-113). Hilversum: Verloren
    • J.A. Baggerman (2000). Otto van Eck en de anderen. Sporen van jongen lezers in schriftelijke bronnen. In B. Dongelmans, N. van Rotterdam & J. Salman (Eds.), Tot volle waschdom. Nieuwe hoofdstukken voor de geschiedenis van de kinder- en jeugdliteratuur (pp. 211-225). Den Haag: Biblion
    • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2004). Children's Autobiographies. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 73-74). New York: Thomas Gale
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Children's Autobiographies. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 73-74). New York: Thomas Gale
    • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2004). Children and the Enlightenment. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 321-324). New York: Thomas Gale
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2004). Children and the Enlightenment. In Paula.S. Fass (Ed.), Encyclopedia of children and childhood in history and society (pp. 321-324). New York: Thomas Gale
   • J.A. Baggerman (Ed.). (2011). Willemijn Ruberg, Conventional Correspondence. Epistolary Culture of the Dutch Elite, 1770-1850 (Egodocuments and History Series, 4). Leiden: Brill Academic
   • J.A. Baggerman, R.M. Dekker & M. Mascuch (Ed.). (2011). Controlling time and shaping the Self. Developments in autobiographical writing since the sixteenth century. Leiden: Brill Academic
   • J.A. Baggerman (Ed.). (2009). Literacy in Everyday Life. Reading and Writing in Early Modern Dutch Diaries (Egodocuments and History Series, 2). Leiden: Brill
   • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (Ed.). (2006). Controlling Time and Shaping the Self. The Rise of Autobiographical Writing since 1750. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2013, maart 1). Dutch travellers in Germany in the 19th Century. Münster, Through words and places: Travel and writing in Dutch- and German-speaking regions of Europe between 1800 and 1950.
    • J.A. Baggerman (2013, april 12). `Long haul: The Troublesome Publication of the first Dutch Complete Description of Trades and Occupations (1788-1820)`. William Andrews Clark Memorial Library UCLA, Los Angeles, International Conference: Translation and Transfer of Knowledge in Encyclopedic Compilations 1680-1830.
    • J.A. Baggerman (2013, juni 13). Not for sale: The popularity of printed egodocuments in 19th-century Holland. Berlin Humboldt Universitat, International Colloquim 'The agents and artefacts of vernacular literacy practices in late pre-modern Europe'.
    • J.A. Baggerman (2015, juli 29). Successful and unsuccessful attempts to publish biographic encyclopedias in the Dutch language in the Netherlands in the 18th century. Erasmus University Rotterdam, the 14th International Congress for Eighteenth-Century Studies. Panel: Economic Knowledge in Encyclopedic Compilations of the 18th Century.
    • J.A. Baggerman (2010, december 3). Alles over mezelf enzo. Voorgedrukte dagboeken in de negentiende eeuw. Den Haag, Lezing: Tiele-leerstoelendag Museum Meermanno.
    • J.A. Baggerman (2010, september 12). Hoorcollege over geschiedenis van tijdsbesef binnen dansvoorstelling. Rotterdam, Invited lecture: Stardust. De poezie van het ontmoeten, Achitectuurinstituut: voorstellingen tijdens het internationale festival De internationale keuze van De Rotterdamse Schouwburg.
    • J.A. Baggerman (2009, november 6). De Tiele-leerstoelendag 2009. Den Haag, Lezing: Museum Meermanno.
    • J.A. Baggerman (2009, maart 9). Geschiedenis als spiegel van de hedendaagse opvoeding. Utrecht, Lezing: Studium Generale, Sociale Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht.
    • J.A. Baggerman (2008, november 14). Kinderdagboeken in Reveilkring. Amsterdam, Jaarlijkse studiedag van Stichting Reveil Archief, Bijbels Museum Amsterdam.
    • J.A. Baggerman (2008, mei 22). Writing and Publishing Autobiographies in the Netherlands: Birth of a Profitable Genre. Bordeaux, Exploratory Workshop Ego-documents in European Context: First Person Writings in Europe from the end of the Middele Ages tot the beginning of the twentieth century (ESF).
    • J.A. Baggerman (2008, juni 20). Memories and Personal Experiences about Classrooms in Diaries and Autobiographies. Rotterdam, Classroom Symposium.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2007, maart 15). Gardening: Histories of Horticultural Practice. Glasgow, UK, University of Glasgow, lezing: Nature, Education and Revolution in the Late Eighteenth Century.
    • J.A. Baggerman (2007, oktober 18). Reading and Writing under Parental Control. The Reception of Children's Literature in 18th and 19th Century Children's Diaries. Oxford, Seminar: History of Childhood.
    • J.A. Baggerman (2006, september 28). Kwaliteit van leven: de dynamiek van levenslopen. Den Haag, NWO: Thema middag.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, maart 18). Kind van de toekomst. Haarlem, Stadsbibliotheek Haarlem.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, september 29). Kind van de toekomst. Den Haag, Boekhandel Verwijs.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, november 29). Kind van de toekomst. Rotterdam, Rotterdamsleeskabinet.
    • J.A. Baggerman (2005, november 22). Kind van de toekomst. Amsterdam, Openbare Bibliotheek.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, april 29). Kind van de toekomst. Rijswijk, Historische vereniging Rijswijk.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, juni 17). Kind van de toekomst. Den Haag, Haags Gemeentearchief en Vereniging Die Haghe.
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005, juni 30). Kind van de toekomst. Voorburg, Museum Swaensteyn.
    • J.A. Baggerman (2004, februari 5). De wereld in het klein: egodocumenten en microgeschiedenis. Rotterdam, Studiedag, de wereld in het klein egodocumenten en microgeschiedenis.
    • J.A. Baggerman (2004, april 6). Egodocumenten mogelijkheden en beperkingen. Dordrecht, Lezing, vereniging Oud-Dordrecht.
    • J.A. Baggerman (2003, februari 5). Learn to know thy self. Childeren's diaries as a new pedagogical strategy around 1800. Basel, Lezing: Forschungskolloquium zur Vormoderne, Universität van Basel.
    • J.A. Baggerman (2002, juli 1). Controlling Time and Shaping the Self. Berlijn, Onderzoekskolloquim 'Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive'.
    • J.A. Baggerman (2002, april 18). Time, pedagogy and diary keeping in the late eighteenth century. Princeton, International Congres "Seen & heard. The place of the child in early modern Europe 1550-1800".
    • J.A. Baggerman (2002, mei 22). A Child's look at changing ideas about nature.The diary of Otto van Eck 91791-1797). Groningen, International Conference 'The book of Nature. Continuity and Change in European and American Attitudes towards the Natural World.
    • J.A. Baggerman (2002, februari 5). Learn to know thy self. Children's diaries as a new pedagogical strategie around 1800. Basel, Forschungskolloguim zur Vormoderne.
    • J.A. Baggerman (2002, september 30). Kinderdagboeken 1750-1900. Moskou, Internationale conferentie Paedagogische Anthropologie.
    • J.A. Baggerman (2011). Het egodocument als geheugenstrategie. Tiele leerstoel: Amsterdam (2011, november 29 - 2011, november 29).
    • J.A. Baggerman (2011). Publiceren 'in eigen beheer'. Nederlandse autobiografen en de markt voor drukwerk in de 19e eeuw. Tiele- leerstoelendag: Den Haag (2011, november 18 - 2011, november 18).
    • J.A. Baggerman (2011). The unbound reader of the future. International conference: The unbound book: Den Haag (2011, mei 19 - 2011, mei 21).
    • J.A. Baggerman (2011). Publiceren `in eigen beheer'. Nederlandse autobiografen en de markt voor drukwerk in de 19e eeuw. Tiele- leerstoelendag: Den Haag (2011, november 18 - 2011, november 18).
    • J.A. Baggerman (2011). Het egodocument als geheugenstrategie. Reeks Bijzondere lezingen: Amsterdam (2011, september 29 - 2011, september 29).
    • J.A. Baggerman (2011). Practices of children´s diary writing, 1790-1850. Escrituras infantiles (Homenaje al profesor Davide Montino): Soria (2011, september 6 - 2011, september 7).
    • J.A. Baggerman (2011). Practices of autobiographical writing in the long 19th century. Interdisciplinary International Conference organised by the European Science Foundation `First-Personwriting, Four-Way Reading: London (2011, december 1 - 2011, december 3).
    • J.A. Baggerman (2011). Chair Round table, Université de Toulouse, Ecole Nationale des Chartes, Freie Universität, Berlin. International Conference: Les usages de l'écrit du for privé (Afriques, Amériques, Asies, Occidents, Orients): Paris (2011, juli 2).
    • J.A. Baggerman (2011). Practices of children's diary writing, 1790-1850. Coloquio Internacional Escrituras infantiles: Berlanga de Duero (2011, september 6 - 2011, september 7).
    • J.A. Baggerman (2011). The changing perception of time and the development of autobiographical writing in the Netherlands in the 18th and early 19th centuries. 13 Internationaler Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts: Graz (2011, juli 25 - 2011, juli 29).
    • J.A. Baggerman (2010). Children's Diaries as a Source for the History of Emotions. Conference: Childhood and Emotion in Transcultural Perspectives, 1300-1800, University of Pennsylvania, McNeil Center for Early American Studies: Pennsylvania (2010, september 17 - 2010, september 17).
    • J.A. Baggerman (2010). Reading and writing together: the childhood diary as a form of communication. Seminar: IHR's Low Countries, University of London: London (2010, maart 19 - 2010, maart 19).
    • J.A. Baggerman (2010). Interactions in the Netherlands between 1750 and 1914. International Auto/Biography Association conference at the University of Sussex Centre for Life History and Life Writing Research: Sussex (2010, juni 28 - 2010, juli 2).
    • J.A. Baggerman (2010). De wisselwerking tussen drukwerk en schrijf- en leespraktijken. De commercialisering van egodocumenten in de periode 1750-1914. Congres Nederlandse Boekhistorische Vereniging: Aanstormend en Gevestigd, boekonderzoek in de Lage Landen: Utrecht (2010, april 9 - 2010, april 9).
    • J.A. Baggerman (2009). Nature, Education and Revolution in the Late Eighteenth Century. Conference: Gardening Histories of Horticultural Practice, University of Glasgow: Glasgow (2008, maart 15 - 2008, maart 17).
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2009). Child of the Enlightenment: Revolutionary Europe Reflected in a Boyhood Diary. International Standing Conference to the History of Education, the History of Popular Education, University of Utrecht: Utrecht (2009, augustus 26 - 2009, augustus 29).
    • J.A. Baggerman (2009). Development and reception of children's literature in the 18th century and the new definition of childhood. Conference: History of Childhood as a field of research: Philippe Aries 'heritage in Europe and Russia', Russian State University for the Humanities: Moskou (2009, oktober 1 - 2009, oktober 2).
    • J.A. Baggerman (2008). Reading and Writing under Parental Control. The Reception of Children's Literature in 18th and 19th Century Children¿s Diaries. Seminar: History of Childhood, Magdalen College: Oxford (2008, oktober 18 - 2008, oktober 18).
    • J.A. Baggerman (2008). Practices of Autobiographical Writing, Time and Historical Consciousness. Seminar on Narrative Studies in Interdisciplinairy Perspective, The University of Edinburgh: Edinburgh (2008, maart 14 - 2008, maart 14).
    • J.A. Baggerman (2008). Autobiographical Writing and Historical Consciousness. Social History Society Annual Conference 2008: Rotterdam (2008, maart 28 - 2008, maart 28).
    • J.A. Baggerman (2006). The Last Encyclopédie: The Failed Launch of a Dutch-Swiss Joint Venture. The twentieth annual Debartolo Conference on Eighteenth-Century Studies: Tampa (2006, februari 26 - 2006, februari 28).
    • J.A. Baggerman (2006). Rise and commercialiszation of autobiographical writing in the Netherlands in the long nineteenth century (1795-1918). Les écrits du for privé en Europe: Paris (2006, december 6 - 2006, december 9).
    • J.A. Baggerman (2006). Almanacs, agenda's and diaries in the long 19th century. Conference: Zahl-Text-Bild im Volkskalender. Zur Intermedialität und Polyfunktionalität eines populären Lesestoffes: Zürich (2006, juni 23 - 2006, juni 24).
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Een kinderdagboek als venster op de wereld. Opvoeding en Verlichting in de late 18de eeuw. Conference: Gent (2006, november 23 - 2006, november 23).
    • J.A. Baggerman, R.M. Dekker, G. Schulte Nordholt & H. Valk de (2005). Repertorium van gedrukte egodocumenten 1814-1914.
    • J.A. Baggerman (2001). Le journal intime d'Otto van Eck (1791-1796). congres: Parijs, Sorbonne (2001, december 8).
    • J.A. Baggerman (2001). Controlling Time and shaping the Self. Education, introspection and practices of writing in the Netherlands 1750-1914. NWO-Vernieuwingsimpuls 2001: Den Haag.
    • J.A. Baggerman (2018). Lid panel van Het grote gelddebat (over de positie van auteurs in het literaire landschap) voor het Rotterdamse literaire festival Woordnacht met Geert Maarse, Kluun, Rudy van Schoonbeek en Erik-Jan Harmens. Literaire Festival Woordnacht: Rotterdam (2018, februari 11).
    • J.A. Baggerman (2013). Men moet het zien en wenscht dan nog honderd ogen. De opkomst van het 19de- eeuws toerisme en de markt voor Nederlandstalige reisgidsen en reisverslagen. Tiele-leerstoelendag, Koninklijke Bibliotheek: Den Haag (2013, november 30).
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Onderzoek op het gebied van egodocumenten. Naar aanleiding van de nominatie voor de Prijs van Wetenschap en Maatschappij 2006: Hilversum (2006, oktober 19 - 2006, oktober 19).
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2006). Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750. Controlling Time and Shaping the Self: The Rise of Autobiographical Writing since 1750: Rotterdam (2006, juni 15 - 2006, juni 17).
    • J.A. Baggerman (2005). Verlichte pedagogie rond 1800: ideaal, praktijk en doorwerking. Conferentie: Van kind tot burger: Rotterdam (2005, oktober 7).
    • J.A. Baggerman & R.M. Dekker (2005). Duitse Philantropijnen (Basedow, Salzmann, Campe) en de praktijk van de opvoeding in de late achttiende eeuw: het dagboek van Otto van Eck (1791-1797). Landelijke pedagogendag: (2005, mei 21).
    • J.A. Baggerman (2005). Het einde van de autobiografie. Conferentie: Necrologie en biografie: Groningen (2005, maart 9 - 2005, maart 10).
    • J.A. Baggerman (2005). Egodocumenten en de historische sensatie. Conferentie:Historische sensatie: Amsterdam (2005, januari 21).
    • J.A. Baggerman (2005). Current State of Research on Childhood, History and Egodocuments. International Conference: Enlightenment, Children's Diaries and Memories of Childhood: Amsterdam (2005, maart 11 - 2005, maart 11).
    • J.A. Baggerman (2005). Modern Pedagogy and the Spread of Diary Writing Around 1800. Conference: Frühneuzeitliche Selbstzeugnisse, Kategorien, Gattungsgrenzen, aktuelle Forschung: Basel (2005, augustus 29 - 2005, augustus 30).
    • J.A. Baggerman (2005). Reading under Strict Supervision. Children's Literature in the 18th Century and its Manipulated Reception by Imaginary and Real Readers. Conference: Material Cultures and the Creation of Knowledge, Institute for Advanced Studies in the Humanities: Edinburg (2005, juli 22 - 2005, juli 24).
    • J.A. Baggerman (2004). Autobiographical Writing in the Netherlands in the 19th and 20th Century. Congres: Osnabruck (2004, september 3).
    • J.A. Baggerman (2003). Learning to know the moral of the story. Childerens reception of the book of nature around 1800. Conference: Knowledge and its making in Northern Europe: Claremont/Los Angeles (2003, april 11).
    • J.A. Baggerman (2003). Bilanz und Perspektiven der Selbstzeugnisseforschung. Conferentie: Berlin (2003, november 14).
    • R.M. Dekker & J.A. Baggerman (2002). How a child read the Book of Nature: the diary of Otto van Eck, 1791-1797. Congres: The Book of Nature. Continuity and Change in European and American Attitudes towards the Natural World: Groningen (2002, mei 22).
    • J.A. Baggerman (2000). Autobiography and Family Memory. Congres Egodocuments, Identity and History: Rotterdam (2000, oktober 26).
   • J.A. Baggerman (Ed.). (2005-2005) Spiegel Historiael, 40(3/4).
    • J.A. Baggerman (2011, januari 6). De alomvattende bibliotheek. Boeken als biobrandstof. De groene Amsterdammer, pp. 38-41.
    • J.A. Baggerman (2011, januari 1). De alomvattende bibliotheek. Boeken als biobrandstof. De Groene Amsterdammer, pp. 38-41.
    • J.A. Baggerman (2009, juli 4). Hitlers privébibliotheek. Vrij Nederland, 27/28, pp. 114-115.
    • J.A. Baggerman (2013, augustus 22). Papieren boeken als hometrainers voor het geheugen. De Groene Amsterdammer, pp. 56-58.
   • J.A. Baggerman (2010). Over leven, lezen en schrijven. De bandbreedte van boekgeschiedenis (2010, november 5). Amsterdam: Amsterdam University Press
   • J.A. Baggerman (2008). Martinus J. Langeveld Prijs (Universiteit van Utrecht) voor Kind van de toekomst. Overig.
   • J.A. Baggerman (2006). Martinus J. Langeveld Prijs (Universiteit van Utrecht). Overig.
   • J.A. Baggerman (Interview met Laurens van der Heijden) (2011, jan 09). Geschiedenis magazine. [radio-uitzending]. In Amsterdam FM.
   • J.A. Baggerman (Interview) (2010, nov 18). De Avonden. [radio-uitzending]. In De Avonden. Radio 6. http://avonden.radio6.nl/tag/arianne-baggerman/
   • J.A. Baggerman (Interview) (2010, nov 15). OBA live. [radio-uitzending]. In OBA live. Radio 5. http://www.obalive.nl/default.aspx?lIntEntityId=1327
   • J.A. Baggerman (Interview by Chris Chambers) (2009, okt 16). The Diary of Otto van Eck. [onbekend]. In Classic Docs. http://www.rnw.nl/english/radioshow/diary-otto-van-eck.
 • Master History 2020-2021

  Title
  Master History 2020-2021
  Year
  2020

  Bachelor-1 paper

  Title
  Bachelor-1 paper
  Year
  2020
  Year level
  (BA-1) (BA-1)

  Geschiedenis van het Schrift

  Title
  Geschiedenis van het Schrift
  Year
  2020
  Year level
  (BA-2)

  Bachelor Thesis Class Cult. & Soc. Hist.

  Title
  Bachelor Thesis Class Cult. & Soc. Hist.
  Year
  2020
  Year level
  (BA-3)

  Publ. Opinie in de Nederl., 1500-heden

  Title
  Publ. Opinie in de Nederl., 1500-heden
  Year
  2020
  Year level
  (MA)

  Master's Thesis History

  Title
  Master's Thesis History
  Year
  2020
  Year level
  (MA) (MA)

  Reiz. in tijd & ruimte egodoc. 1600-1940

  Title
  Reiz. in tijd & ruimte egodoc. 1600-1940
  Year
  2020
  Year level
  (MA)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of History
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104088724

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam