dr. (Arjen) AS Leerkes

dr. (Arjen) AS Leerkes
Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-36
Email
leerkes@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

I am an Associate Professor of Sociology at the Department of Public Administration and Sociology and a Full Professor of Migration, Securitzation and Social Cohesion at the Maastricht Graduate School of Governance. I am also affiliated with Research and Documentation Centre (WODC) of the Dutch Ministry of Justice and Security.

**Most of my teaching is at Erasmus University Rotterdam (Master programme Governance of Migration and Diversity, Sociology bachelor programme, Erasmus University College). In Maastricht I teach in the Master Programme Public Policy and Human Development, and supervise PhD students. **

My work been published in migration journals, and in various in sociological, criminological, socio-legal, urban studies and social policy journals. In 2009, Amsterdam University Press published my dissertation Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands.

**In my view, it is important that (a notable percentage of) social scientists do not only offer relevant findings and insights to their students and each other, but that they also interact with governments, NGO's and the wider public. I have contributed to various reports for the Dutch government and parliament, as well as for local governments, and I regularly advise Dutch and international NGO's. I occassionally write blogs and letters to the editor, and regularly comment on the news in the Dutch and other European media. **

Below, you can find a short explanation of my main research interests.

There has been a selective securitization of migration since the 1990s: irregular migration and asylum migration in particular, are increasingly seen as a socio-economic threat (such as to the welfare state or to economic privilege), a cultural threat (undermining ‘Western values’), or as a threat to public safety (terrorism and immigrant crime). That securitization process has coincided with heightened efforts by governments in the Global North to selectively restrict international migration since the 1990s in particular. While individuals with the ‘desired’ amount of economic or human capital tend to be welcomed, the majority of the world’s population has increasingly seen its legal opportunities for mobility and immigration being curtailed.

**This ‘gated globalism’ has included a selective expansion of migration control, both before ‘undesirable’ prospective migrants reach the territory (‘remote control’) and afterwards (‘internal controls’). **

In my research, I aim to understand how states impact patterns of international migration in intended and unintended ways. This has led to various publications on the social operation, effectiveness and legitimacy of immigration regimes, with a focus on migration control (migration policing, immigration detention, deportation and assisted return, admission policies for family remigration, and asylum recognition rates).

A second main research interest is to better understand the implications of the selective securitzation of migration for social cohesion in multi-ethnic societies. I have conducted various studies into how the 'context of reception' - the economic, legal and social conditions in destination societies that structure immigrants’ life chances and impact their incorporation trajectories - shapes patterns of immigrant crime. More recenty, I have begun to also study - and help to reduce - ethnic and socio-economic differences in trust in the police and formal punishment.

 • Arjen Leerkes (2012) - Vanaf nu ‘eerste generatie autochtonen’? - Demos: bulletin over bevolking en samenleving, 28 (7), 4-5
 • Arjen Leerkes (2008) - (Dis)functies van illegaal verblijf in Amsterdam en Rotterdam - Rooilijn

 • Bart Alphen, T Molleman, Arjen Leerkes & J, van den Hoek (2013) - Van bejegening tot vertrek. Een onderzoek naar de werking van vreemdelingenbewaring - Boom / Lemma Uitgevers
 • Arjen Leerkes (2009) - Illegal Residence and Public Safety in the Netherlands - Amsterdam University Press
 • Arjen Leerkes, MRPJRS van San, Godfried Engbersen & ET al (2004) - Wijken voor illegalen. Over ruimtelijke spreiding, huisvesting en leefbaarheid - Sdu Uitgevers
 • Arjen Leerkes & MRPJRS van San (2001) - Criminaliteit en ciminalisering. Allochtone jongeren in België - Amsterdam University Press

 • Arjen Leerkes (2014) - Civic stratification and crime
 • Arjen Leerkes (2014) - Effects of immigration detention on migration preferences and detainee health
 • Arjen Leerkes, E Boersema & R van Os (2014) - What drives soft deportation? Understanding the rise in assisted voluntary return in the Netherlands
 • Godfried Engbersen, I Grabowska-Lusinska & Arjen Leerkes (2011) - The Rise of Liquid Migration? Old and New Patterns of Migration after EU Enlargement.¿ Migration: Economic Change, Social Challenge
 • Dennis Broeders & Arjen Leerkes (2009) - A Case of Mixed Motives? Formal and Informal Functions of Administrative Immigration Detention

 • Arjen Leerkes (2007) - Illegaal verblijf en veiligheid in Nederland - Uva

 • Arjen Leerkes (2018) - Understanding international (im)mobility in times of gated globalism: toward an institutional migration theory - Maastricht University

 • Godfried Engbersen, J van der Leun & Arjen Leerkes (2004) - The Dutch Migration Regime and the Rise in Crime among Illegal Immigrants

 • Ruben Timmerman, Arjen Leerkes & Richard Staring (2019) - Safe reporting of crime for migrants with irregular status in the Netherlands - [link] - COMPAS
 • W Achbari & Arjen Leerkes (2018) - Van perceptie naar feit. Asielzoekers en buurtcriminaliteit - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Arjen Leerkes & Peter Scholten (2016) - Landen in Nederland. De vluchtelingenstroom in integratieperspectief. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Godfried Engbersen, Jaco Dagevos, R Jennissen, L (Linda) Bakker & Arjen Leerkes (2016) - No time to lose: from reception to integration of asylum migrants - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Sociaal-Cultureel Planbureau, Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum.
 • Arjen Leerkes (2015) - How (un)restrictive are we? 'Adjusted' and 'expected' asylum recognition rates in Europe - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • AM (Afke) Weltevrede, Y (Youri) Seidler, J (Jan) de Boom & Arjen Leerkes (2015) - Ongeregistreerde kinderen met een EU-achtergrond in Rotterdam - Risbo
 • Erik Snel, MEJ (Margrietha) 't Hart & Arjen Leerkes (2015) - ‘Mind the Gap’ Veiligheid en veiligheidsbeleving in Rotterdam. - CIMIC
 • Erik Snel, M 't Hart & Arjen Leerkes (2015) - ‘Mind the Gap’ Security and the sense of security in. Rotterdam - Municipality of Rotterdam
 • E Boersema, I Sportel, M Smit & Arjen Leerkes (2015) - 'Als ik bezig ben, denk ik niet zo veel' Evaluatie van de pilot Activeren bewoners van gezinslocaties. - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Godfried Engbersen, Jaco Dagevos, R Jennissen, L (Linda) Bakker, Arjen Leerkes, J Klaver & A Odé (2015) - Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. - Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 • Arjen Leerkes, E Boersema, M Galloway, R van Os & M Van Londen (2014) - Afgewezen en uit Nederland vertrokken? Een onderzoek naar de achtergronden van variatie in zelfstandige terugkeer onder uitgeprocedeerde asielzoekers. - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
 • Arjen Leerkes, I Kulu-Glasgow, H Muermans & Jocelyn Liu (2009) - Internationale gezinsvorming begrensd? Een evaluatie van de verhoging van de inkomens- en leeftijdseis bij migratie van buitenlandse partners naar Nederland - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)

 • AM (Anouk Monique) Vermeulen & Arjen Leerkes (2014) - The ‘crime immigrant and context puzzle’. Explaining regional differences in criminal behaviour among Moroccans in the Netherlands
 • Arjen Leerkes, Jack Burgers, Erik Snel & Godfried Engbersen (2013) - Housing the Poor in World Cities. Urban Restructuring of World Cities in Different National Contexts.

 • Arjen Leerkes (12 May 2014) - Uitgeprocedeerden vaker en sneller terug - Uitgeprocedeerden vaker en sneller terug
 • Arjen Leerkes (4 February 2014) - NRC Next checkt: 'Herhaalde celstraf bevordert uitzetting' - NRC Next checkt: 'Herhaalde celstraf bevordert uitzetting'

 • Arjen Leerkes (2010) - Het verschil in detentiesatisfactie tussen de vreemdelingenbewaring en reguliere gevangenissen verklaard - Lunchlezing Dienst Justitiele Inrichtingen, Ministerie van Justitie

4.2 Sociology of Migration and Diversity

Year
2021
Course Code
FSWGMD0016A

4.1 Governance of Migration & Diversity

Year
2021
Course Code
FSWGMD0008

4.2 Sociology of Migration and Diversity

Year
2021
Course Code
FSWGMD0016

Year
2021
Course Code
FSWS-3061

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes