prof.dr. (Auke) A de Bos RA

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
M5-21
Telephone
0104081520
Email
debos@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A. de Bos & M. de Jong (2019). De rol en positie van de audit-commissie en de accountant. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 2019 (1), 37-42. [go to publisher's site]
    • A. de Bos (2017). Voorwoord. E&Y Zicht op toezicht, 2017/2018, 4-5.
    • A. de Bos (2017). Column 'Trots op onze code!'. E&Y Zicht op toezicht, 2017/2018, 34-35.
    • A. de Bos & M. de Jong (2016). Gaan de voorstellen ver genoeg? Inform, 2016 (oktober), 20-23. [go to publisher's site]
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2015). Laat commissarissen discussie met accountants aangaan. Me Judice, 2015 (februari), 1-2.
    • A. de Bos, H. Edelman, M. Jans-Wieringen & J. Scheffe (2013). Transparantie van het verslag van de raad van commissarissen. Goed Bestuur & Toezicht, 2013 (1), 14-21.
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2013). Tijd voor een META-code? Goed Bestuur & Toezicht, 2013 (1), 29-33.
    • A. de Bos (2013). Vreemde kronkel in nieuwe wetgeving. Governance Update, 2013 (1), 4.
    • A. de Bos (2012). Commissaris: zie toe op vastgoed. Governance Update, 9:3.
    • A. de Bos (2012). Vestia voorbij: Laat u niet afleiden door derivaten. Governance Update, 2012 (7):2.
    • A. de Bos (2012). Wet- en regelgeving: Nederland loopt vorop bij governance regels. Governance Update, 2012 (6):1.
    • A. de Bos (2012). Financiële verantwoording: "Accountantskantoren zoeken commissarissen". Governance Update, 5:9.
    • A. de Bos & A.J.J.P.B.M. Kersten (2012). Wet. Governance Update, 9:3.
    • A. de Bos (2012). Ook accountants staan als groep veel sterker. Het Financieele Dagblad, 27-11-2012:11.
    • A. de Bos, H. Edelman, M. Lückerath - Rovers & M.A.S. Scheltema (2011). Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag. Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 2011 (januari/februari), 77-81.
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2010). Commissaris beursgenoteerde onderneming versus toezichthouder in de zorg. Zoek de verschillen. Zorgvisie Magazine, 2010 (11), 44-45.
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2010). De (on)wenselijkheid van een gedragscode voor commissarissen. Inform, 2009 (november), 4-7.
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2010). De (on)wenselijkheid van een gedragscode voor commissarissen. Holland Law Series (Holland van Gijzen), 2010 (10), 15-19.
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2010). Dynamisch samengestelde teams. Management Scope, 2010 (januari), 56-58.
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2009). Dynamiek van raad van commissarissen kan omhoog. E&Y Zicht op toezicht, 2009 (januari), 6-9.
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2009). Beroepscode voor commissaris gewenst. Alumnikatern Erasmusuniversiteit, 52 (1), 13.
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2009). Er moet een beroepscode voor commissarissen komen. Tijdschrift voor Goed Bestuur, 2009, 18-21.
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2009). Commissaris moet de werkvloer op. Management Scope, 2009 (januari), 51-51.
    • A. de Bos (2007). Code-Tabaksblat: baten overtreffen lasten. Governance Update, 2007 (3).
    • A. de Bos & L. Quadackers (2007). Laat keuze toezichtmodel aan de onderneming. Governance Update, 2007 (10).
    • A. de Bos (2007). Samenstelling RvC moet maatschappij weerspiegelen. Governance Update, 2007 (4).
    • A. de Bos (2007). Toezicht op de externe accountant. Governance Update, 2007 (1), 6.
    • A. de Bos & L. Quadackers (2007). Drie verbeterpunten voor het RvC-verslag. Governance Update, 2007 (7).
    • A. de Bos (2007). Gevolgen Monitoring Commissie voor RvC. Governance Update, 2007 (6).
    • A. de Bos (2007). De verborgen voordelen van het 'in control statement'. Governance Update, 2007 (5).
    • A. de Bos & L. Quadackers (2007). Kosten en baten van de Nederlandse code. Management Control en Accounting, 2007 (11), 8-14.
    • A. de Bos & F. van de Hoek (2007). Wet Toezicht accountantsorganisaties. Inform, 2007, 25-30.
    • A. de Bos & L. Quadackers (2007). De baten van de Nederlandse corporate governance-code zijn groter dan de lasten. Inform, 2007, 34-38.
    • A. de Bos & L. Quadackers (2006). Enkele observaties met betrekking tot de verslaggeving van de Raad van Commissarissen. Inform, 2006, 22-25.
    • A. de Bos (2006). 'In control verklaring' de stand van zaken. Inform, 2006 (september), 13-17.
    • A. de Bos & F. Schoonenberg (2004). Adequate implementatie IFRS. Finance en Control, 3 (3), 22-26.
    • A. de Bos (2004). Meer rendement uit IFRS. Finance en Control, 3 (5), 16-16.
    • A. de Bos (2004). IFRS in beweging: standaarden in 2005. Finance en Control, 3 (2), 13-13.
    • A. de Bos & H.A. Donker (2004). Wat verwachten politici dat een commissie doet voor zijn salaris? Onderzoek onder politici. Fiducie, 12 (3), 53-57.
    • A. de Bos (2003). De Sarbanes-Oxley Act in Nederland. Management Control en Accounting, 2003 (2), 9-11.
    • A. de Bos (2003). Aandelenopties in de jaarrekening. Finance en Control, 2003 (2), 21-21.
    • A. de Bos (2003). De toekomst van Corporate Governance. FSR Forum, 2003 (4), 14-19.
    • A. de Bos (2003). Actuele ontwikkelingen op het gebied van IFRS. Finance en Control, 2003 (10), 14-14.
    • A. de Bos & B.A.J.J. Verhoofstad (2003). Grote ondernemingen: waardering en resultaatbepaling. Vakblad Financiële Planning, 2003 (5), 8-12.
    • A. de Bos (2003). Verscherp eisen directieverslag. De Accountant, 2003 (1), 49-50.
    • A. de Bos (2003). IASB's nieuwste voorstel bedijfscombinaties. Finance en Control, 2003 (6), 23-23.
    • A. de Bos (2002). Sarbanes-Oxley Act, Corporate Governance op scherp. Inform, 6 (3), 1-1.
    • A. de Bos (2002). Van IAS naar IFRS. Finance en Control, 1 (2), 1-1.
    • A. de Bos (2002). Intellectual Capital vraagt om nieuwe accountants. Accounting, 106 (1/2), 19-19.
    • A. de Bos (2002). Nieuwe 'Exposure Draft' voor een eerste toepassing van de International Financial Reporting Standards. Inform, 6 (3), 2-2.
    • A. de Bos & G. Jordaan (2002). Financial Accounting - Intellectual capital vraag om 'nieuwe' accountants. Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 106 (1-2), 19-19.
    • A. de Bos (2002). Eerste toepassing IFRS. Finance en Control, 1 (5), 1-1.
    • A. de Bos (1996). Nekslag voor merkenactivering. Tijdschrift Financieel Management, mrt/apr. (2), 58-68.
    • A. de Bos, G.J. Lanting, R. van Mechelen & M. van der Ven (2019). Naar een praktisch contingentie-model voor goed mkb-bestuur. MAB, 93 (5/6), 171-181. doi: 10.5117/mab.93.33929 [go to publisher's site]
    • J.G.C.M. Galle, D. Oosthoek, M.E.P.A.R. Jans CCP & A. de Bos (2019). Intern toezicht verbeteren: Plan, do, check, act. Goed Bestuur & Toezicht, 2019 (1), 45-51. [go to publisher's site]
    • A. de Bos, M. de Jong & H. Strating (2019). Kernpunten van de controle en de transparantie erover in bestuursverslag, verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening. MAB, 93 (1/2), 47-56. doi: 10.5117/mab.93.30077 [go to publisher's site]
    • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans CCP (2017). Reshaping the governance of the Dutch banking sector: impact of the Dutch Banking Code. Journal of Banking Regulation, 2017 (5), 1-17. doi: 10.1057/s41261-017-0044-1
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2017). Werkgeversrol situationeel bepaald. Goed Bestuur & Toezicht, 2017 (2), 44-53.
    • A. de Bos & C. Camfferman (2016). Toelichting van waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen. Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 90e jaar (12), 508-523. doi: 10.5117/mab.90.31222
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2016). Herijking topbeloningen gewenst. Goed Bestuur & Toezicht, 2016 (214), 14-23.
    • A. de Bos & B.P.A. Santen (2015). The Effects of Legal Measures to Empower Supervisory Directors: Evidence from a Financial Distress Perspective. Journal of Management and Strategy, 6 (1), 45-61.
    • A. de Bos & M. Luckerath (2014). Rollen van commissarissen. Goed Bestuur & Toezicht, 3, 10-21.
    • A. de Bos & H. Strating (2014). Nieuwe controleverklaring bezig aan snelle opmars. Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 11, 430-439.
    • A. de Bos, M. Lückerath - Rovers & N.J.M. van Zijl (2013). Onafhankelijkheid leidt niet tot betere financiële prestaties. Tijdschrift voor Toezicht, 4 (1), 7-23.
    • A. de Bos, H. Edelman, M. Jans-Wieringen & H. Scheffe (2012). Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? MAB, December, 603-616.
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2011). Code of conduct for non-executive directors and supervisors. Journal of Business Ethics, 100, 465-481. doi: 10.1007/s10551-010-0691-y
    • A. de Bos, H. Edelman, M. Lückerath - Rovers & M.A.S. Scheltema (2010). Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag. MAB, 2010 (januari/februari), 77-81.
    • M. Lückerath - Rovers, M.A. Scheltema & A. de Bos (2010). Het RvC-verslag: weinig inzicht in toezicht. MAB, 2010 (11), 574-586.
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2009). Gedragscode voor commissarissen, nog steeds een stap te ver? Goed Bestuur & Toezicht, 2009 (3), 44-53.
    • A. de Bos & B. van Beurden (2009). De eerste ervaringen met de transparantierichtlijn. Tijdschrift voor Goed Bestuur, 2009 (2), 24-29.
    • M. Lückerath - Rovers, L. Quadackers & A. de Bos (2009). Non-executive Directors in the Profit and Non-profit Sector: A Different Approach Towards Governance? Management Online REview, 2009 (december).
    • A. de Bos, M. Lückerath - Rovers & N.J.M. van Zijl (2008). Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet? Goed Bestuur & Toezicht, 2008 (1), 12-21.
    • M. Lückerath - Rovers, L. Quadackers & A. de Bos (2008). De rol van de commissaris: verschillen tussen de profit en non-profit sector. MAB, 2008 (mei), 234-244.
    • A. de Bos & J.G.C.M. Galle (2008). De vereisten vanuit de wet- en regelgeving op een rij. Tijdschrift voor Goed Bestuur, 2008 (4), 40-49.
    • A. de Bos (2008). Immateriële vaste activa bij overnames in de technologie- en telecommunicatiesector. MAB, 2008 (5), 200-208.
    • A. de Bos & L. Quadackers (2007). Corporate Goverance: Kosten en baten van de Nederlandse Corporate Governance Code. Management Control en Accounting, 2007 (4), 8-14.
    • A. de Bos & B. van Beurden (2007). De 'In control'-verklaring, Een jaar verder. Goed Bestuur & Toezicht, 2007 (3), 23-29.
    • A. de Bos (2007). Role of the Internal Auditor in preparing the in Control Statement. AUDIT Magazine, 2007, 30-33.
    • A. de Bos, M. Lückerath - Rovers & L. Quadackers (2007). Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen. Goed Bestuur & Toezicht, 2007 (december), 17-24.
    • B.P.A. Santen & A. de Bos (2006). Governance van stichtingen: een empirische studie. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2006 (3), 91-102.
    • A. de Bos & H. Donker (2005). Jaarrekeningbeleid en stelselwijzigingen. Management Control en Accounting, 2005 (augustus), 16-22.
    • A. de Bos & H.A. Donker (2004). Monitoring Accounting Changes. Corporate Governance: An International Review, 12 (1), 60-73.
    • A. de Bos (2002). Externe Verslaggeving - Rapportage over intellectual Capital in het jaarverslag. MAB, 76 (5), 203-212.
    • A. de Bos (2002). Rapportage over Intellectual Capital in het jaarverslag (Externe Verslaggeving). MAB, 76 (5), 203-212.
    • A. de Bos (1998). US GAAP en Dutch GAAP. Management Control en Accounting, 1 (febr.98), 39-39.
    • A. de Bos (1998). Jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen met een beursnotering in de Verenigde Staten I. De Accountant, sept98 (sept98), 38-42.
    • A. de Bos & S.J. Poelman (1995). Bepaling en verwerking van goodwill en uitgaverechten: er is (te) veel mogelijk! Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 283-291.
    • A. de Bos & F. Krens (1994). Waardering van intellectuele rechten. Intellectuele Eigendom- en Reclamerecht, 10 (4), 97-103.
    • A. de Bos (2011). Ook non-profitinstellingen hebben recht op goed toezicht. Governance Update, 2011 (5).
    • A. de Bos (2011). Accountants zijn de oren en ogen van de commissaris. Governance Update, 2011 (4).
    • A. de Bos (2011). Heroverweging RvC bij DGA-onderneming. Governance Update, 2011 (7).
    • A. de Bos (2011). Dialoog tussen commissaris en accountant is essentieel. Governance Update, 2011 (2).
    • A. de Bos (2011). Commissarissen moeten beter communiceren. Governance Update, 2011 (1).
    • A. de Bos (2011). Commissaris: houd uw accountant onafhankelijk. Governance Update, 2011 (8).
    • A. de Bos, H. Edelman & P. Hemschoote (2011). Onderzoek accountantshonoraria 2009-2010, De onafhankelijkheid van de accountant in het geding? Inform, 2011 (December), 29-31.
    • A. de Bos (2011). Accountant: gaat RvC-verslag actief toetsen. Governance Update, 2011 (10).
    • A. de Bos (2011). Commissaris moet meer ad hoc communiceren. Governance Update, 2011 (6).
    • A. de Bos, M. Lückerath - Rovers & L. Quadackers (2008). Zeven aanbevelingen voor de commissaris. Governance Update, 2008 (3), 8.
    • A. de Bos & R. Kruit (2001). Aanpassing Titel 9 BW 2 inzake goodwill: harmonisatie door Nederlandse wetgever bekrachtigd! Inform. Digital Equipment, 2001 (augustus), 11-13.
    • A. de Bos (2001). Een financiële taal voor heel de wereld. Tijdschrift Controlling, 2001 (12), 28-29.
    • B.P.A. Santen, J.M.J. Blommaert & A. de Bos (2013). Financiële verslaggeving van ondernemingen: wat de insolventieadvocaat moet weten (Praktijkboek Insolventierecht, deel 15). Deventer: Kluwer
    • B.P.A. Santen, A. de Bos & D. de Rooij (2006). Praktische aspecten van corporate governance (Controlling en auditing in de praktijk, 78). Deventer: Kluwer
    • A. de Bos & R.G.A. Vergoossen (2005). Externe financiële verslaggeving : jaarrekeningbeleid in beweging (2e druk) (Controlling en auditing in de praktijk, ISSN 1574-4485, 73). Deventer: Kluwer
    • J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans CCP & A. de Bos (2018). Governance in beweging. De intern toezichthouder in de semipublieke sectror. (ICFG, 7). Den Haag: Boomjuridisch
    • A. de Bos, B.P.A. Santen & J.M.J. Blommaert (2017). Financiële economie voor insolventieadvocaten. Deventer: Wolters Kluwer
    • A. de Bos, J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans (2015). Vier jaar Code Banken. Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk (IvO Center for Financial Law and Governance, 2). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A. de Bos & M. Luckerath-Rovers (2015). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014. Tilburg: Tias Nimbas / Erasmus Universiteit
    • A. de Bos, M. Luckerath-Rovers & R.E. de Vries (2014). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2013. Tilburg: Tias Nimbas / Erasmus Universiteit Rotterdam
    • A. de Bos & M. Luckerath-Rovers (2013). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2012. Nijenrode: Nijenrode Business Universiteit / Erasmus Universiteit
    • A. de Bos & M. Luckerath-Rovers (2012). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011. Nijenrode: Nijenrode Business Universiteit / Erasmus Universiteit
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2011). Nationaal Commissarissen Onderzoek. Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2009). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009. Rottterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2009). Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders. Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht & Compliance
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2009). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008 (EITC-reeks). Rotterdam: Erasmus Instituut Toezicht en Compliance
    • A. de Bos, M. Lückerath - Rovers & L. Quadackers (2007). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007. Deventer: NKCC
    • A. de Bos (2001). Meten is weten, maar hoe nu het weten te meten - Oratie. Leuven - Apeldoorn: Garant-Uitgevers n.v.
    • A. de Bos & F. Krens (1994). Immateriële rechten. Publikatie van de vereniging voor financieel-economisch management (finem). 's-Gravenhage: Delwel
    • A. de Bos (1994). Materiality in accounting: a pilot study into the opinions of investment analysts, Conference proceedings, Annual Conference of the accounting of Australia & New Zealand. Australia: Wollongong
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2015). De relatie tussen commissarissen en accountant nader onderzocht. In Handboek Accountancy (Supplement 44) (pp. 1-22). Deventer: Wolters Kluwer
    • A. de Bos & J. Lous (2014). De Nederlandse Corporate Governance Code en de (gevolgen voor de) accountant. In Handboek Accountancy (pp. D2010-1-D2010-28). Kluwer
    • A. de Bos (2009). Commissarissen willen verbeteren en leggen de lat hoger. In Auke de Bos, Haijo Dijkstra, Aalt Klaassen & Herbert Rijken (Eds.), Rapport FINEM-werkgroep 2009
    • A. de Bos (2006). Commissarissen en risicobeheersing: een veranderd perspectief. In Afscheidsbundel Boons Vesteda (pp. 17-32)
    • A. de Bos (2001). Immateriële vast activa. In S. Böhmer, M.N. Hoogendoorn RA, F. de Kam & F. Krens (Eds.), Ernst & Young Handboek Jaarrekening 2001 (pp. 67-84). Rotterdam: Ernst & Young
    • A. de Bos (2001). Goodwill. In S. Böhmer,, M.N. Hoogendoorn RA, F. de Kam & F. Krens (Eds.), Ernst & Young Handboek Jaarrekening 2001 (pp. 391-410). Rotterdam: Ernst & Young
    • F. Krens & A. de Bos (1995). Immateriële vaste activa. In M.N. Hoogendoorn, J. Klaassen & F. Krens (Eds.), Externe verslaggeving in theorie en praktijk (pp. 306-345). 's-Gravenhage: Delwel
    • A. de Bos & M. de Jong (2018). De rol en positie van de auditcommissie en de accountant. In S.C. Peij (Ed.), Handboek Corporate Governance (pp. 307-322). Deventer: Vakmedianet
    • A. de Bos & E.V.A. Eijkelenboom (2017). Zouden Nederlandse accountants bang moeten zijn? In B.F. Assink, L. Timmerman & J.B. Wezeman (Eds.), De vele gezichten van Maarten Kroeze's "bange bestuurders" (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 104) (pp. 251-264). Deventer: Kluwer
    • A. de Bos & A. Keijsers (2015). De nieuwe accountsverklaring en de rol van de accountant. In A. Tervoort, H. Bruisten, S. Drion & e.a. (Eds.), Be (A)ware, Legal Risk Management en Compliance (pp. 75-90). Den Haag: SDU
    • A. de Bos & B. Leonards (2014). De accountant binnen het corporate goverance bouwwerk. In Jaarboek Corporate Governance (pp. 187-202). Kluwer
    • A.B.M. Soppe, N. van Zijl & A. de Bos (2012). Board Transparency, CEO Monitoring and Firms' Financial Performance. In J.J. Choi & H. Sami (Eds.), International Finance Review (Volume 13) (pp. 103-129). Emerald Group Publishing Limited doi: 10.1108/S1569-3767(2012)0000013007
    • A. de Bos (2008). Commissaris: spiderman of spin in het web? In Toezicht & Compliance: de veranderende rol van de commissaris. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A. de Bos & B.P.A. Santen (2008). Het economisch belang van een doorstart: een informele reorganisatie heeft verre de voorkeur. In J.A.A.A. Adriaanse, F.H.E. Boerma, A. de Bos, H.C. Brandsma, S.M. van Els, F.B.J. Grapperhaus, C.M. Hamsen, M.A.J.G. Janssen, J.G. Kuijl, J.H. Lemstra, M.H.M. van Oers, M. Olaerts, B.P.A. Santen, R.J. Versteeg & J.H. van der Weide (Eds.), INSOLAD Jaarboek 2008 (pp. 1-18). Deventer: Kluwer
    • A. de Bos (2008). Supervisory directorship is becoming a profession. In Paul Bartelings, Dirk vander Lit, Jantinus Meints & Frans Rikhof (Eds.), Rules for the future (pp. 186-194). Ernst & Young
    • A. de Bos (2008). Het verslag van de Raad van Commissarissen. In A. de Bos, H. Edelman & J. Scheffe (Eds.), Het jaar 2007 verslagen (Nivra-geschirft, 78) (pp. 95-113). Deventer: Kluwer
    • B.P.A. Santen & A. de Bos (2007). Informatieverschaffing: financiële verslaggeving, overige verslagen en publicatie. In A. de Bos & W.J. Slagter (Eds.), Financieel recht. Vanuit economisch en juridisch perspectief (pp. 65-81). Deventer: Kluwer
    • A. de Bos (2007). Corporate governance volop in beweging. In A. de Bos & W.J. Slagter (Eds.), Financieel recht. Vanuit economisch en juridisch perspectief (pp. 51-62). Deventer: Kluwer
    • B.P.A. Santen & A. de Bos (2007). Financieel recht als concept. In A. de Bos & W.J. Slagter (Eds.), Financieel recht. Vanuit economisch en juridisch perspectief (pp. 13-18). Deventer: Kluwer
    • B.P.A. Santen & A. de Bos (2006). Toezicht op financiële verslaggeving. In L.J.J. Rogier & H. Doelder (Eds.), Toezicht : opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht (OMV, 14) (pp. 167-203). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2006). Wijzigingen op toezicht op accountantsorganisaties. In L.J.J. Rogier & H. de Doelder (Eds.), Toezicht: Opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht (OMV, 14) (pp. 149-166). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A. de Bos & G.J. Jordaan (2005). Goodwill en andere immateriële activa. In R.G..e.a. Bosman (Ed.), Het jaar verslagen (NIVRA geschriften, ISSN 0922-5404. Serie jaarverslaggeving, 75) (pp. 33-56). Deventer: Kluwer
    • A. de Bos & H.A. Donker (2003). Bedrijfseconomische aspecten: rechten en verplichtingen uit (bijzondere) overeenkomsten, op de balans of van de balans? In P.G.J. van den Berg & W.A. Zondag (Eds.), Bijzondere overeenkomsten en het algemene overeenkomstenrecht. Specieszaak, status aparte of synergie? (SI-EUR, 34) (pp. 343-353) Rotterdam/Deventer: Sanders Instituut/Kluwer
    • A. de Bos (2002). Immateriële vast activa. In J.B. Backhuijs, G.M.H. Mertens & R.G.A. Vergoossen (Eds.), Het jaar 2001 verslagen (Jaarverslaggeving, 71) (pp. 24-35). Deventer: Kluwer
    • A. de Bos & P.T.C. Dekkers, RA (2001). Nieuwe economie ondernemingen. In J.A.G.M. Koevoets, RA, G.M.H. Mertens, & R.G.A. Vergoossen, RA (Eds.), Het jaar 2000 verslagen. Onderzoek jaarverslaggeving Nederlandse ondernemingen (pp. 163-187). Deventer: Kluwer
    • C.D. Knoops, A. de Bos & S.J. Poelman (1996). Uitgaverechten 'waardevol' voor uitgevers: ongeregeld maakt onbemind. In C.M.T. Boneco RA, A. de Bos RA & C.D. Knoops (Eds.), FMA-kroniek 1996 (pp. 141-163). Alphen aan den Rijn: Samsom
    • A. de Bos & M. de Kimpe (1995). De rol van het materialiteitsbeginsel bij de informatieverstrekking omtrent stelselwijzigingen. In C.M.T. Boneco, R.L. ter Hoeven, R.F. Speklé & R. van der Wal (Eds.), FMA-kroniek 1995 (pp. 121-141). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • A. de Bos & M. de Kimpe (1994). Het materialiteitsbeginsel in de Nederlandse wet: van ondergeschoven kindje naar volwaardig beginsel. In C.M.T. Boneco, R.L. ter Hoeven, R.F. Speklé & R. van der Wal (Eds.), FMA-Kroniek 1994 (pp. 157-180). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • A. de Bos, F. Conijn, R. ter Hoeven & Q. van Wijk (Ed.). (2004). IFRS-conversie als project. Katern 1. Van fit-gap tot IFRS proof rapportages (Praktijkgids IFRS. Inplementatie en toepassing in control, Katern 1). Alphen aan den Rijn: Kluwer
    • A. de Bos, B.J.V. Keupink & H.C. van Arkel (Ed.). (2004). Congresbundel De Doelderdag 2003: Handel met voorwetenschap. Rotterdam: Research Institute Finance, Accounting & Law
    • G. Jordaan, A. de Bos & N.M. van Amersfoort (Ed.). (2004). Het IFRS-antwoordenboek deel 1. Meer dan 175 vragen en antwoorden over de presentatie van de jaarrekening onder IFRS (deel, 1). Groningen: Gopher Business Publications
    • M.P.B. Bonnet & A. de Bos (Ed.). (1999). FMA-Kroniek. Deventer: Kluwer
    • M.P.B. Bonnet, A. de Bos & J. Maat (Ed.). (1997). FMA-kroniek 1997. Alphen a/d Rijn: Samsom
    • A. de Bos, C.M. Taia Boneco & C.D. Knoops (Ed.). (1996). FMA-kroniek 1996. Alphen aan den Rijn: Samsom
    • A. de Bos, M.N. Hoogendoorn, R. van der Wal & M.P. de Bruijn (Ed.). (2016). De dynamische Accountant. Liber amicorum aangeboden aan prof. J.C.A. Gortemaker. Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • A. de Bos & L. Quadackers (2007, september 6). Commissaris moet dialoog zoeken. Het financieele dagblad
    • A. de Bos & M. de Kimpe (2007, oktober 11). Meer keus bij nieuwe regels. Het financieele dagblad
    • A. de Bos (2003, oktober 1). IFRS moet op agenda van de Raad van Bestuur. IFRS Special Reed Business Information, pp. 22-23.
    • A. de Bos (2002, maart 1). Articles about Corporate Governace. Ernst & Young Newsletter MNC Update, pp. 1-1.
    • A. de Bos (2002, oktober 1). Corporate Governance volop in de actualiteit. Eytem, pp. 1-2.
    • J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans & A. de Bos Good governance en langetermijnwaardecreatie in een semipublieke omgeving. EY Zicht op Toezicht, pp. 43-47.
    • A. de Bos (2014, december 10). Eed voor accountants kan nut van goede cultuur bevestigen. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & J.G.C.M. Galle (2013, juli 3). Banken moeten open zijn over naleven normen en zo de dialoog met de samenleveing aangaan. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & B. Majoor Onafhankelijke accountant bestaat al. Het Financieele Dagblad
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2010, januari 21). Angst voor aansprakelijkheid groeit (verslag onderzoek/interview), Journalisten Menno Tamminga en Daan van Lent. NRC Handelsblad
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2010, maart 12). Commissarissen lossen het zelf wel op (verslag onderzoek/interview), Journalisten Menno Tamminga en Daan van Lent. NRC Handelsblad
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2009, december 12). Weten waar Duvel uit het doosje springt (verslag onderzoek/interview), Journalist Menno Tamminga. NRC Handelsblad
    • A. de Bos & B. van Beurden (2009, november 26). Volgen richtlijn is soms ongewenst. Het Financieele Dagblad
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2009, november 19). Gedragscode leidraad voor commissarissen. Het Financieele Dagblad, pp. 11.
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2009, oktober 10). Commissaris heeft ook wel eens iets uit te leggen (verslag onderzoek/interview)(Journalisten Daan van Lent en Menno Tamminga). NRC Handelsblad, pp. 17.
    • A. de Bos, M. Lückerath - Rovers & L. Quadackers (2007, januari 11). Slagvaardig maar gebonden. Het Financieel Dagblad, pp. 9.
    • A. de Bos & B. van Beurden (2006, mei 11). Met Commissie-Frijns op de goede weg. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & L. Quadackers (2006, juli 6). Maak positie commissaris helder. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & B. van Beurden (2006, januari 27). Commissaris bepaalt de juiste toon. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & C. Visser (2006, januari 5). Commissie-Frijns te optimistisch. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & N. Kamp-Roelands (2006, februari 9). Geef in directieverslag meer aandacht aan mens en natuur. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & A. Huys (2006, juni 2). Financieel manager moet schoolbanken in. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos, M. Sanden & B. van Beurden (2006, augustus 3). Ondernemingen omarmen de 'in control' verklaring. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & G. Jordaan (2004, mei 17). IFRS 3 maakt van goodwill een tikkende tijdbom. Financieele Dagblad, pp. 3-3.
    • A. de Bos, H.A. Donker & B. Santen (2003, juli 24). Commissie Tabaksblat doet niets aan coöptatiesysteem. Het Financieele Dagblad, pp. 4-4.
    • A. de Bos, H.A. Donker & B.P.A. Santen (2003, juli 24). Commissie-Tabaksblat doet niets aan cooptatiesysteem. Het Financieele Dagblad
    • A. de Bos & D. van der Heijden (2003, augustus 5). Taken van aandeelhouders en commissarissen beter verdelen. Het Financieele Dagblad, pp. 1-1.
    • A. de Bos (2002, oktober 7). Aandelentransacties bestuurders snel openbaar maken. Het Financieele Dagblad, pp. 3-3.
    • A. de Bos (2002, november 11). Commissaris moet beter verantwoording afleggen. Het Financieele Dagblad, pp. 4-4.
    • A. de Bos (2002, december 19). Europa heeft een 'corporate governance regime' nodig. Het Financieele Dagblad, pp. 1-1.
    • A. de Bos (2002, juli 25). Waarom soms een winstwaarschuwing wordt beloond. Het Financieele Dagblad, pp. 5-5.
    • A. de Bos (2002, juni 14). Pas op voor erg succesvolle ondernemingen. Het Financieele Dagblad, pp. 4-4.
    • A. de Bos (2002, augustus 20). De schijnbare tegenstelling tussen 'aandeel'-houders. Het Financieele Dagblad, pp. 3-3.
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2009). 5-Minutes Commissarissen Update November 2009.
    • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2005). Does operating lease information satisfy the qualitative characteristics of useful information as defined by the conceptual frameworks? Empirical evidence from the Netherlands. Annual congress European Accounting Association 2005: Kopenhagen (2005, mei 18 - 2005, mei 20).
    • A. de Bos (2005). IFRS leidt vooralsnog tot betere rentabiliteit.
    • A. de Bos & F. Krens (1998). Accounting Regulation in the Netherlands: changing structures and processes. Congres paper workshop on accounting regulation: Sienna (1998, maart 1).
    • A. de Bos & H. Breugum (1998). Corporate Reputation: on or off balance. International conference on corporate reputation: Amsterdam (1998, januari 1).
    • A. de Bos & J.L.M. Vos (1998). The adoption of US-GAAP in Dutch Annual Accounts: management perceptions and considerations. EAA congres: Antwerpen (1998, april 1).
    • A. de Bos (2005). IFRS leidt vooralsnog tot betere rentabiliteit, Accountants on line (internet publicatie).
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2010). 5-Minutes Commissarissen Update Maart 2010.
    • M. Lückerath - Rovers & A. de Bos (2007). Commissaris blij met Tabaksblat, Interview, Journalist: Ria Cats, Het Financieel dagblad p.4.
   • A. de Bos, J.G.C.M. Galle, M.E.P.A.R. Jans CCP, F. Meeuwissen & K. van Middelaar (2018). Governance in beweging. De intern toezichthouder in de semipublieke sector. (Extern rapport). Den Haag: Boomjuridisch
   • A. de Bos, J.G.C.M. Galle & M.E.P.A.R. Jans CCP (2018). Uitdagingen in de relatie tussen intern extern toezicht! Relatie van de interne toezichthouder met de externe toezichthouder en externe accountant in de pensioen-, woningcorporatie- en zorgsector. (Extern rapport). Den Haag: Nationaal Register
   • A. de Bos, H.B. Duits, G. Jordaan, G.J. Lanting, R. van Mechelen, A. Rijsenbilt & M.B.M. van der Ven (2017). MKB Goed Bestuur en Toezicht in Nederland, Een verkenning. (Extern rapport). : NBA
   • A. de Bos & M. Lückerath - Rovers (2016). Nationaal Commissarissen Onderzoek 2015. (Extern rapport). Tilburg: TIAS School for Business and Society
   • J.G.C.M. Galle & A. de Bos (2015). Research commissioned by the Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (Association of Supervisors of housing agencies) on the education of non-executives (June-October 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
   • J.G.C.M. Galle, A. de Bos & M.E.P.A.R. Jans (2015). Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). (Extern rapport). : Erasmus School of Law
   • A. de Bos, H. Edelman, M. Jans-Wieringen & M. Scheffe (2011). Code Banken: Op weg naar vertrouwen. In Vol. 85. Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie (pp. 638-657). Amsterdam: Reed Business BV
   • A.J.J.P.B.M. Kersten & A. de BosWetgever bevordert constructieve dialoog met stakeholder.
   • A. de Bos (1999, oktober 7). Bedrijfseconomische aspecten van Intellectual Capital 'meten is weten, maar hoe nu het weten te meten'. EUR Rotterdam, Oratie d.d. 7 oktober 1999.
   • A. de Bos (1996, oktober 3). Presentatiematerialiteit: Het materialiteitsbeginsel bij de presentatie van financiële informatie in de jaarrekening. Erasmus Universiteit Rotterdam (369 pag.) ('s-Gravenhage: Delwel) Prom./coprom.: Prof.Dr. A.J. Bindenga & F. Krens.
 • Ernst & Young

  Start date approval
  Jan/2006
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Advisering/Consultancy
 • Onderzoekspracticum financieel recht

  Title
  Onderzoekspracticum financieel recht
  Year
  2020
  Year level
  (master)

  Scriptie master Financieel recht

  Title
  Scriptie master Financieel recht
  Year
  2020
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081520

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam