prof.dr. (Auke) A de Bos

prof.dr. (Auke) A de Bos
Full professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-018
Email
debos@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Auke Bos & M de Jong (2021) - De waarde van Audit Quality Indicators bij de rol van de auditcommissie in relatie tot de accountant - MAB, 95 (1/2), 65-76 - doi: 10.5117/mab.95.62761
 • Auke Bos, M de Jong & H Strating (2020) - Percepties door commissarissen van de communicatie door de accountant - MAB, 94 (1/2), 65-76 - doi: 10.5117/mab.94.49238
 • Auke Bos, M de Jong & H Strating (2019) - Kernpunten van de controle en de transparantie erover in bestuursverslag, verslag van de raad van commissarissen en de jaarrekening - MAB, 93 (1/2), 47-56 - doi: 10.5117/mab.93.30077 - [link]
 • Auke Bos, GJ Lanting, R van Mechelen & M van der Ven (2019) - Naar een praktisch contingentie-model voor goed mkb-bestuur - MAB, 93 (5/6), 171-181 - doi: 10.5117/mab.93.33929 - [link]
 • Annika Galle, Danielle Oosthoek, MEPAR Jans CCP & Auke Bos (2019) - Intern toezicht verbeteren: Plan, do, check, act - Goed Bestuur & Toezicht, 2019 (1), 45-51
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2017) - Werkgeversrol situationeel bepaald - Goed Bestuur & Toezicht, 2017 (2), 44-53
 • Annika Galle, Auke Bos & MEPAR Jans CCP (2017) - Reshaping the governance of the Dutch banking sector: impact of the Dutch Banking Code - Journal of Banking Regulation, 2017 (5), 1-17 - doi: 10.1057/s41261-017-0044-1
 • Auke Bos & C Camfferman (2016) - Toelichting van waarderings- en resultaatsbepalingsgrondslagen - Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 90e jaar (12), 508-523 - doi: 10.5117/mab.90.31222
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2016) - Herijking topbeloningen gewenst - Goed Bestuur & Toezicht, 2016 (214), 14-23
 • Auke Bos & BPA Santen (2015) - The Effects of Legal Measures to Empower Supervisory Directors: Evidence from a Financial Distress Perspective - Journal of Management and Strategy, 6 (1), 45-61
 • Auke Bos & M Luckerath (2014) - Rollen van commissarissen - Goed Bestuur & Toezicht, 3, 10-21
 • Auke Bos & H Strating (2014) - Nieuwe controleverklaring bezig aan snelle opmars - Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 11, 430-439
 • Auke Bos, M Lückerath - Rovers & NJM van Zijl (2013) - Onafhankelijkheid leidt niet tot betere financiële prestaties - Tijdschrift voor Toezicht, 4 (1), 7-23
 • Auke Bos, H Edelman, M Jans-Wieringen & H Scheffe (2012) - Hoe transparant is het verslag van de Raad van Commissarissen? - MAB, December, 603-616
 • M Lückerath - Rovers & Auke Bos (2011) - Code of conduct for non-executive directors and supervisors - Journal of Business Ethics, 100, 465-481 - doi: 10.1007/s10551-010-0691-y
 • M Lückerath - Rovers, MA Scheltema & Auke Bos (2010) - Het RvC-verslag: weinig inzicht in toezicht - MAB, 2010 (11), 574-586
 • M Lückerath - Rovers, L Quadackers & Auke Bos (2009) - Non-executive Directors in the Profit and Non-profit Sector: A Different Approach Towards Governance? - Management Online REview, 2009 (december)
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2009) - Gedragscode voor commissarissen, nog steeds een stap te ver? - Goed Bestuur & Toezicht, 2009 (3), 44-53
 • Auke Bos & B van Beurden (2009) - De eerste ervaringen met de transparantierichtlijn. - Tijdschrift voor Goed Bestuur, 2009 (2), 24-29
 • Auke Bos & Annika Galle (2008) - De vereisten vanuit de wet- en regelgeving op een rij - Tijdschrift voor Goed Bestuur, 2008 (4), 40-49
 • Auke Bos (2008) - Immateriële vaste activa bij overnames in de technologie- en telecommunicatiesector - MAB, 2008 (5), 200-208
 • M Lückerath - Rovers, L Quadackers & Auke Bos (2008) - De rol van de commissaris: verschillen tussen de profit en non-profit sector - MAB, 2008 (mei), 234-244
 • Auke Bos, M Lückerath - Rovers & NJM van Zijl (2008) - Zorg over onafhankelijkheid in een one-tier board: terecht of niet? - Goed Bestuur & Toezicht, 2008 (1), 12-21
 • Auke Bos, M Lückerath - Rovers & L Quadackers (2007) - Verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke commissarissen - Goed Bestuur & Toezicht, 2007 (december), 17-24
 • Auke Bos & B van Beurden (2007) - De 'In control'-verklaring, Een jaar verder - Goed Bestuur & Toezicht, 2007 (3), 23-29
 • Auke Bos (2007) - Role of the Internal Auditor in preparing the in Control Statement - AUDIT Magazine, 2007, 30-33
 • Auke Bos & L Quadackers (2007) - Corporate Goverance: Kosten en baten van de Nederlandse Corporate Governance Code - Management Control en Accounting, 2007 (4), 8-14
 • BPA (Bernard) Santen & Auke Bos (2006) - Governance van stichtingen: een empirische studie - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2006 (3), 91-102
 • Auke Bos & H Donker (2005) - Jaarrekeningbeleid en stelselwijzigingen - Management Control en Accounting, 2005 (augustus), 16-22
 • Auke Bos & HA Donker (2004) - Monitoring Accounting Changes - Corporate Governance: An International Review, 12 (1), 60-73
 • Auke Bos (2002) - Externe Verslaggeving - Rapportage over intellectual Capital in het jaarverslag - MAB, 76 (5), 203-212
 • Auke Bos (2002) - Rapportage over Intellectual Capital in het jaarverslag (Externe Verslaggeving) - MAB, 76 (5), 203-212
 • Auke Bos (1998) - US GAAP en Dutch GAAP - Management Control en Accounting, 1 (febr.98), 39-39
 • Auke Bos (1998) - Jaarverslaggeving van Nederlandse ondernemingen met een beursnotering in de Verenigde Staten I - De Accountant, sept98 (sept98), 38-42
 • Auke Bos & SJ Poelman (1995) - Bepaling en verwerking van goodwill en uitgaverechten: er is (te) veel mogelijk! - Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, (1180/1181), 283-291
 • Auke Bos & F Krens (1994) - Waardering van intellectuele rechten - Intellectuele Eigendom- en Reclamerecht, 10 (4), 97-103

 • Auke Bos & M de Jong (2019) - De rol en positie van de audit-commissie en de accountant - TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control, 2019 (1), 37-42 - [link]
 • Auke Bos (2017) - Column 'Trots op onze code!' - E&Y Zicht op toezicht, 2017/2018, 34-35
 • Auke Bos (2017) - Voorwoord - E&Y Zicht op toezicht, 2017/2018, 4-5
 • Auke Bos & M de Jong (2016) - Gaan de voorstellen ver genoeg? - Inform, 2016 (oktober), 20-23 - [link]
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2015) - Laat commissarissen discussie met accountants aangaan - Me Judice, 2015 (februari), 1-2
 • Auke Bos, H Edelman, M Jans-Wieringen & J Scheffe (2013) - Transparantie van het verslag van de raad van commissarissen - Goed Bestuur & Toezicht, 2013 (1), 14-21
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2013) - Tijd voor een META-code? - Goed Bestuur & Toezicht, 2013 (1), 29-33
 • Auke Bos (2013) - Vreemde kronkel in nieuwe wetgeving - Governance Update, 2013 (1), 4
 • Auke Bos (2012) - Commissaris: zie toe op vastgoed - Governance Update, 9
 • Auke Bos & AJJPBM Kersten (2012) - Wet - Governance Update, 9
 • Auke Bos (2012) - Ook accountants staan als groep veel sterker - Het Financieele Dagblad, 27-11-2012
 • Auke Bos (2012) - Vestia voorbij: Laat u niet afleiden door derivaten. - Governance Update, 2012 (7)
 • Auke Bos (2012) - Financiële verantwoording: "Accountantskantoren zoeken commissarissen" - Governance Update, 5
 • Auke Bos (2012) - Wet- en regelgeving: Nederland loopt vorop bij governance regels. - Governance Update, 2012 (6)
 • Auke Bos, H Edelman, M Lückerath - Rovers & MAS Scheltema (2011) - Wijzigingen corporate governance en de gevolgen voor het directieverslag - Maandblad voor Bedrijfsadministratie en -Organisatie, 2011 (januari/februari), 77-81
 • M Lückerath - Rovers & Auke Bos (2010) - De (on)wenselijkheid van een gedragscode voor commissarissen - Inform, 2009 (november), 4-7
 • M Lückerath - Rovers & Auke Bos (2010) - Dynamisch samengestelde teams - Management Scope, 2010 (januari), 56-58
 • M Lückerath - Rovers & Auke Bos (2010) - De (on)wenselijkheid van een gedragscode voor commissarissen. - Holland Law Series (Holland van Gijzen), 2010 (10), 15-19
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2010) - Commissaris beursgenoteerde onderneming versus toezichthouder in de zorg. Zoek de verschillen - Zorgvisie Magazine, 2010 (11), 44-45
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2009) - Er moet een beroepscode voor commissarissen komen - Tijdschrift voor Goed Bestuur, 2009, 18-21
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2009) - Beroepscode voor commissaris gewenst. - Alumnikatern Erasmusuniversiteit, 52 (1), 13
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2009) - Dynamiek van raad van commissarissen kan omhoog - E&Y Zicht op toezicht, 2009 (januari), 6-9
 • M Lückerath - Rovers & Auke Bos (2009) - Commissaris moet de werkvloer op - Management Scope, 2009 (januari), 51-51
 • Auke Bos (2007) - Toezicht op de externe accountant - Governance Update, 2007 (1), 6
 • Auke Bos (2007) - Gevolgen Monitoring Commissie voor RvC - Governance Update, 2007 (6)
 • Auke Bos (2007) - De verborgen voordelen van het 'in control statement' - Governance Update, 2007 (5)
 • Auke Bos (2007) - Samenstelling RvC moet maatschappij weerspiegelen - Governance Update, 2007 (4)
 • Auke Bos (2007) - Code-Tabaksblat: baten overtreffen lasten - Governance Update, 2007 (3)
 • Auke Bos & L Quadackers (2007) - Laat keuze toezichtmodel aan de onderneming - Governance Update, 2007 (10)
 • Auke Bos & L Quadackers (2007) - Kosten en baten van de Nederlandse code - Management Control en Accounting, 2007 (11), 8-14
 • Auke Bos & M de Kimpe (2007) - Meer keus bij nieuwe regels - Het Financieele Dagblad, 2007
 • Auke Bos & L Quadackers (2007) - Commissaris moet dialoog zoeken - Het Financieele Dagblad, 2007
 • Auke Bos & L Quadackers (2007) - De baten van de Nederlandse corporate governance-code zijn groter dan de lasten - Inform, 2007, 34-38
 • Auke Bos & F van de Hoek (2007) - Wet Toezicht accountantsorganisaties - Inform, 2007, 25-30
 • Auke Bos & L Quadackers (2007) - Drie verbeterpunten voor het RvC-verslag - Governance Update, 2007 (7)
 • Auke Bos & L Quadackers (2006) - Enkele observaties met betrekking tot de verslaggeving van de Raad van Commissarissen - Inform, 2006, 22-25
 • Auke Bos (2006) - 'In control verklaring' de stand van zaken - Inform, 2006 (september), 13-17
 • Auke Bos & F Schoonenberg (2004) - Adequate implementatie IFRS - Finance en Control, 3 (3), 22-26
 • Auke Bos (2004) - Meer rendement uit IFRS - Finance en Control, 3 (5), 16-16
 • Auke Bos & HA Donker (2004) - Wat verwachten politici dat een commissie doet voor zijn salaris? Onderzoek onder politici - Fiducie, 12 (3), 53-57
 • Auke Bos (2004) - IFRS in beweging: standaarden in 2005 - Finance en Control, 3 (2), 13-13
 • Auke Bos (2003) - Aandelenopties in de jaarrekening - Finance en Control, 2003 (2), 21-21
 • Auke Bos (2003) - De toekomst van Corporate Governance - FSR Forum, 2003 (4), 14-19
 • Auke Bos (2003) - Actuele ontwikkelingen op het gebied van IFRS - Finance en Control, 2003 (10), 14-14
 • Auke Bos (2003) - IASB's nieuwste voorstel bedijfscombinaties - Finance en Control, 2003 (6), 23-23
 • Auke Bos (2003) - IFRS moet op agenda van de Raad van Bestuur - Unknown, 22-23
 • Auke Bos (2003) - De Sarbanes-Oxley Act in Nederland - Management Control en Accounting, 2003 (2), 9-11
 • Auke Bos & BAJJ Verhoofstad (2003) - Grote ondernemingen: waardering en resultaatbepaling - Vakblad Financiële Planning, 2003 (5), 8-12
 • Auke Bos (2003) - Verscherp eisen directieverslag - De Accountant, 2003 (1), 49-50
 • Auke Bos (2002) - Intellectual Capital vraagt om nieuwe accountants - Accounting, 106 (1/2), 19-19
 • Auke Bos (2002) - Sarbanes-Oxley Act, Corporate Governance op scherp - Inform, 6 (3), 1-1
 • Auke Bos (2002) - Van IAS naar IFRS - Finance en Control, 1 (2), 1-1
 • Auke Bos (2002) - Eerste toepassing IFRS - Finance en Control, 1 (5), 1-1
 • Auke Bos (2002) - Nieuwe 'Exposure Draft' voor een eerste toepassing van de International Financial Reporting Standards - Inform, 6 (3), 2-2
 • Auke Bos & G-J Jordaan (2002) - Financial Accounting - Intellectual capital vraag om 'nieuwe' accountants - Tijdschrift voor Bedrijfsadministratie, 106 (1-2), 19-19
 • Auke Bos (2002) - Corporate Governance volop in de actualiteit - Unknown, 1-2
 • Auke Bos (2002) - Articles about Corporate Governace - Unknown, 1-1
 • Auke Bos (1996) - Nekslag voor merkenactivering - Tijdschrift Financieel Management, mrt/apr. (2), 58-68

 • Annika Galle, MEPAR Jans CCP & Auke Bos (2018) - Governance in beweging. De intern toezichthouder in de semipublieke sectror - Boom Juridische Uitgevers
 • Auke Bos, BPA Santen & JMJ Blommaert (2017) - Financiële economie voor insolventieadvocaten - Wolters Kluwer
 • Auke Bos, Annika Galle & MEPAR Jans CCP (2015) - Vier jaar Code Banken. Ontwikkelingen in regelgeving en praktijk - Boom Juridische Uitgevers
 • Auke Bos & M Luckerath-Rovers (2015) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2014 - Tias Nimbas / Erasmus Universiteit
 • Auke Bos, M Luckerath-Rovers & Roeline Vries (2014) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2013 - Tias Nimbas / Erasmus Universiteit
 • Auke Bos & M Luckerath-Rovers (2013) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2012 - Nijenrode Business Universiteit / Erasmus Universiteit
 • Auke Bos & M Luckerath-Rovers (2012) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 - Nijenrode Business Universiteit / Erasmus Universiteit
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2011) - Nationaal Commissarissen Onderzoek - Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2009) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2008 - Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance
 • M Lückerath - Rovers & Auke Bos (2009) - Gedragscode voor Commissarissen en Toezichthouders - Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2009) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2009 - Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance
 • Auke Bos, M Lückerath - Rovers & L Quadackers (2007) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2007 - NKCC
 • Auke Bos (2001) - Meten is weten, maar hoe nu het weten te meten - Oratie - Garant Uitgevers N.V.
 • Auke Bos (1994) - Materiality in accounting: a pilot study into the opinions of investment analysts, Conference proceedings, Annual Conference of the accounting of Australia & New Zealand - Wollongong
 • Auke Bos & F Krens (1994) - Immateriële rechten. Publikatie van de vereniging voor financieel-economisch management (finem) - Delwel

 • BPA (Bernard) Santen, JMJ Blommaert & Auke Bos (2013) - Financiële verslaggeving van ondernemingen: wat de insolventieadvocaat moet weten - Kluwer
 • BPA (Bernard) Santen, Auke Bos & D de Rooij (2006) - Praktische aspecten van corporate governance - Kluwer
 • Auke Bos & RGA Vergoossen (2005) - Externe financiële verslaggeving : jaarrekeningbeleid in beweging (2e druk) - Kluwer

 • Auke Bos, Martin Hoogendoorn, R van der Wal & MP de Bruijn (2016) - De dynamische Accountant. Liber amicorum aangeboden aan prof. J.C.A. Gortemaker - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • MPB (Marcel) Bonnet & Auke Bos (1999) - FMA-Kroniek - Kluwer
 • MPB (Marcel) Bonnet, Auke Bos & J Maat (1997) - FMA-kroniek 1997 - Samsom
 • Auke Bos, CM Taia Boneco & Chris Knoops (1996) - FMA-kroniek 1996 - Samsom

 • Auke Bos, F Conijn, R ter Hoeven & Q van Wijk (2004) - IFRS-conversie als project. Katern 1. Van fit-gap tot IFRS proof rapportages - Kluwer
 • G-J Jordaan, Auke Bos & NM van Amersfoort (2004) - Het IFRS-antwoordenboek deel 1. Meer dan 175 vragen en antwoorden over de presentatie van de jaarrekening onder IFRS - Gopher Business Publications
 • Auke Bos, BJV (Bart) Keupink & HC van Arkel (2004) - Congresbundel De Doelderdag 2003: Handel met voorwetenschap - Research Institute Finance, Accounting & Law

 • M Lückerath - Rovers & Auke Bos (2020) - Langetermijnwaardecreatie in de praktijk. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020 - Wolters Kluwer
 • Auke Bos & M de Jong (2018) - De rol en positie van de auditcommissie en de accountant - Vakmedianet
 • Auke Bos & Eva Eijkelenboom (2017) - Zouden Nederlandse accountants bang moeten zijn? - Kluwer
 • Auke Bos & A Keijsers (2015) - De nieuwe accountsverklaring en de rol van de accountant - Sdu Uitgevers
 • Auke Bos & B Leonards (2014) - De accountant binnen het corporate goverance bouwwerk - Kluwer
 • Aloy Soppe, N van Zijl & Auke Bos (2012) - Board Transparency, CEO Monitoring and Firms' Financial Performance - doi: 10.1108/S1569-3767(2012)0000013007 - Emerald Group Publishing Limited
 • Auke Bos (2008) - Commissaris: spiderman of spin in het web? - Boom Juridische Uitgevers
 • Auke Bos (2008) - Supervisory directorship is becoming a profession - Ernst & Young
 • Auke Bos & BPA (Bernard) Santen (2008) - Het economisch belang van een doorstart: een informele reorganisatie heeft verre de voorkeur - Kluwer
 • Auke Bos (2008) - Het verslag van de Raad van Commissarissen - Kluwer
 • Auke Bos (2007) - Corporate governance volop in beweging - Kluwer
 • BPA (Bernard) Santen & Auke Bos (2007) - Informatieverschaffing: financiële verslaggeving, overige verslagen en publicatie - Kluwer
 • BPA (Bernard) Santen & Auke Bos (2007) - Financieel recht als concept - Kluwer
 • BPA (Bernard) Santen & Auke Bos (2006) - Toezicht op financiële verslaggeving - Boom Juridische Uitgevers
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2006) - Wijzigingen op toezicht op accountantsorganisaties - Boom Juridische Uitgevers
 • Auke Bos & GJ Jordaan (2005) - Goodwill en andere immateriële activa - Kluwer
 • Auke Bos & HA Donker (2003) - Bedrijfseconomische aspecten: rechten en verplichtingen uit (bijzondere) overeenkomsten, op de balans of van de balans? - Sanders Instituut/Kluwer
 • Auke Bos (2002) - Immateriële vast activa - Kluwer
 • Auke Bos & PTC Dekkers, RA (2001) - Nieuwe economie ondernemingen - Kluwer
 • Chris Knoops, Auke Bos & SJ Poelman (1996) - Uitgaverechten 'waardevol' voor uitgevers: ongeregeld maakt onbemind - Samsom
 • Auke Bos & M de Kimpe (1995) - De rol van het materialiteitsbeginsel bij de informatieverstrekking omtrent stelselwijzigingen - Samsom
 • Auke Bos & M de Kimpe (1994) - Het materialiteitsbeginsel in de Nederlandse wet: van ondergeschoven kindje naar volwaardig beginsel - Wolters-Noordhoff

 • M Lückerath - Rovers & Auke Bos (2015) - De relatie tussen commissarissen en accountant nader onderzocht - Wolters Kluwer
 • Auke Bos & j Lous (2014) - De Nederlandse Corporate Governance Code en de (gevolgen voor de) accountant - Kluwer
 • Auke Bos (2009) - Commissarissen willen verbeteren en leggen de lat hoger
 • Auke Bos (2006) - Commissarissen en risicobeheersing: een veranderd perspectief
 • Auke Bos (2001) - Goodwill - Ernst & Young
 • Auke Bos (2001) - Immateriële vast activa - Ernst & Young
 • F Krens & Auke Bos (1995) - Immateriële vaste activa - Delwel

 • Auke Bos (1996) - Presentatiematerialiteit: Het materialiteitsbeginsel bij de presentatie van financiële informatie in de jaarrekening - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Auke Bos & JLM Vos (1998) - The adoption of US-GAAP in Dutch Annual Accounts: management perceptions and considerations
 • Auke Bos & F Krens (1998) - Accounting Regulation in the Netherlands: changing structures and processes
 • Auke Bos & H Breugum (1998) - Corporate Reputation: on or off balance

 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2005) - Does operating lease information satisfy the qualitative characteristics of useful information as defined by the conceptual frameworks? Empirical evidence from the Netherlands

 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2020) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020: Langetermijnwaardecreatie - TIAS - Erasmus University
 • Auke Bos, Annika Galle & MEPAR Jans CCP (2018) - Uitdagingen in de relatie tussen intern extern toezicht! Relatie van de interne toezichthouder met de externe toezichthouder en externe accountant in de pensioen-, woningcorporatie- en zorgsector - Nationaal register
 • Auke Bos, Annika Galle, MEPAR Jans CCP, F Meeuwissen & K van Middelaar (2018) - Governance in beweging. De intern toezichthouder in de semipublieke sector - Boom Juridische Uitgevers
 • Auke Bos, HB Duits, G-J Jordaan, GJ Lanting, R van Mechelen, A Rijsenbilt & MBM van der Ven (2017) - MKB Goed Bestuur en Toezicht in Nederland, Een verkenning - NBA
 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (2016) - Nationaal Commissarissen Onderzoek 2015 - TIAS School for Business and Society
 • Annika Galle & Auke Bos (2015) - Research commissioned by the Vereniging van toezichthouders in Woningcorporaties (Association of Supervisors of housing agencies) on the education of non-executives (June-October 2015). - Erasmus School of Law (ESL)
 • Annika Galle, Auke Bos & MEPAR Jans CCP (2015) - Research commissioned by the Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association) on code compliance for 2014 (March-September 2015). - Erasmus School of Law (ESL)

 • Auke Bos (2005) - IFRS leidt vooralsnog tot betere rentabiliteit - www.accountantsonline.nl

 • Auke Bos & M Lückerath - Rovers (12 November 2007) - Commissaris blij met Tabaksblat, Interview, Journalist: Ria Cats, Het Financieel dagblad p.4 - Commissaris blij met Tabaksblat, Interview, Journalist: Ria Cats, Het Financieel dagblad p.4

 • Auke Bos (1999) - Bedrijfseconomische aspecten van Intellectual Capital 'meten is weten, maar hoe nu het weten te meten' - Oratie d.d. 7 oktober 1999

Ernst & Young

Start date approval
January 2006
End date approval
December 9999
Place
ROTTERDAM
Description
Advisering/Consultancy

Thesis Master Financial Law

Year
2021
Course Code
RS111

Research Lab Financial Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB29

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes