prof.mr. (Bastiaan) BF Assink

prof.mr. (Bastiaan) BF Assink
Full professor Erasmus School of Law Commercial Law and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
assink@law.eur.nl
Back to overview

Profile

 • Bastiaan Assink (2018) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (Journal)
 • Bastiaan Assink (2017) - De vele gezichten van Maarten Kroeze's 'bange bestuurders'
 • Bastiaan Assink (2016) - Familievennootschap en vennootschappelijk belang
 • Bastiaan Assink (2015) - Ronde tafel - Dilemma's voor bestuurders en commissarissen
 • Bastiaan Assink (2015) - De ontwikkeling van de ernstig verwijt maatstaf in het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht
 • Bastiaan Assink (2015) - Gedachten over de gedelegeerd commissaris en fundamentele beoefening van het vennootschapsrecht - Reactie op de inleiding van José Blanco Fernández
 • Bastiaan Assink (2015) - Jurisprudentiële canon van vigerend Nederlands rechtspersonenrecht - Een gedachte-experiment over Hoge Raad, theorievorming en rechterlijk minimalisme
 • Bastiaan Assink (2014) - Belang van de vennootschap, overname en algemeen belang
 • Bastiaan Assink (2014) - Reflectie op tendensen in het Nederlandse ondernemingsrecht en de verbinding met ondernemerschap
 • Bastiaan Assink (2014) - De 'economische werkelijkheid' in het Nederlandse ondernemingsrecht

 • Bastiaan Frans-Jozef Assink (2010) - Harry Honée Proefschriftprijs (over periode 1 januari 2005-30 juni 2008 )

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Start date approval
May 2020
End date approval
April 2023
Place
DEN HAAG
Description
Commissie Vennootschapsrecht

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes