prof.dr. (Bram) AJ Steijn

prof.dr. (Bram) AJ Steijn
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-44
Telephone
+31104082634
Email
steijn@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Prof. dr. A.J. Steijn (1959) is professor of public administration at Erasmus University Rotterdam.

He holds the chair on human resource management in the public sector. 

He studied sociology at Erasmus University where he has got his degree with honors (1984). He obtained his Ph.D. in 1992 also from the Erasmus University (with honors). His research interests go in particular into theory and research about work motivation (public service motivation in particular), the relation between organizational change in the public sector on the one hand and job satisfaction and commitment on the other hand, and the relation between hrm and job performance. Although he uses normally a quantitative research design,…

Prof. dr. A.J. Steijn (1959) is professor of public administration at Erasmus University Rotterdam.

He holds the chair on human resource management in the public sector. 

He studied sociology at Erasmus University where he has got his degree with honors (1984). He obtained his Ph.D. in 1992 also from the Erasmus University (with honors). His research interests go in particular into theory and research about work motivation (public service motivation in particular), the relation between organizational change in the public sector on the one hand and job satisfaction and commitment on the other hand, and the relation between hrm and job performance. Although he uses normally a quantitative research design, he is fully aware of the importance to accompany this by qualitative methods.

    • A.J. Steijn (2019). Technologische innovatie en kwaliteit van de arbeid: een rol voor HRM. In J prof Uijlenbroek (Ed.), Stad 2019: technische en sociale innovatie (Overheid en Arbeid, 50) (pp. 257-267). Den Haag: CAOP [go to publisher's site]
    • A.J. Steijn (2015). HRM Trends. In M Thaens, B Valkenburg, I van Wifferen & L Wijnants (Eds.), Trends, trends en nog eens trends (pp. 68-73). Den Haag: PBLQ
    • W.J. van der Pol & A.J. Steijn (2014). HRM- en integriteitsbeleid in de (semi-)publieke sector. In E Karssing & A Hoekstra (Eds.), Jaarboek Integriteit 2014 (pp. 26-35). Den Haag: BIOS
    • A.J. Steijn (2013). Zelfstandig ondernemende personen bij de overheid: zes condities voor succesvolle invoering. In De Medewerker van de Toekomst 5 Essays (pp. 28-33). Den Haag: Rijkswaterstaat
    • A.J. Steijn (2013). Zit de ambtenaar op de juiste plek? Personeelsbeleid en fit anno 2013. In CAOP (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? (PUBLICATIEREEKS OVERHEID & ARBEID) (pp. 214-220) CAOP
    • A.J. Steijn (2011). Het personeelsbeleid inzake ambtenaren. In CAOP (Ed.), Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan ambtenaren er anno 2011 voor? (pp. 107-112) Den Haag: CAOP
    • A.J. Steijn (2009). Over de competenties van de 'nieuwe' ambtenaar. In Rijksambtenaren van de toekomst (pp. 30-45). 's Gravenhage: Ministerie van BZK
    • K.G. Tijdens & A.J. Steijn (2006). ICT op de werkplek: verschilt het gebruik tussen mannen en vrouwen? In L. den Dulk, T. van der Lippe & J. Schippers (Eds.), Emancipatie als kwestie. Liber amicorum voor Anneke van Doorne-Huiskes rond het thema vrouwen en beroepsparticipatie (pp. 95-100). Amsterdam: Dutch University Press
    • A.J. Steijn (2005). Er leeft onvrede over managers in de publieke sector. In G. van den Brink, T. Jansen & D. Pessers (Eds.), Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt (Christen Democratische Verkenningen, 2) (pp. 132-142). [S.l.]: Boom
    • A.J. Steijn (2003). Demo-revisited: maatschappelijke positie, ideologie en oordelen over sociale rechtvaardigheid opnieuw bezien. In D. Houtman, B. Steijn & J. van Male (Eds.), Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d'Anjou (pp. 119-134). Maastricht: Shaker Publishing
    • D. Houtman, J. Berting, J. van Male & A.J. Steijn (2003). Inleiding: De sociale constructie van Leo d'Anjou. In D. Houtman, B. Steijn & J. van Male (Eds.), Cultuur telt: Sociologische opstellen voor Leo d'Anjou (pp. 1-18). Maastricht: Shaker
    • A.J. Steijn (2003). Teamworking and its longitudinal effect on the Quality of Labour. In nvt nvt (Ed.), Workshop Proceedings, the 7th International Workshop on Teamworking (pp. 16-20). [S.l.]: [s.n.]
    • A.J. Steijn & R. Batenburg (2003). Technologie, Organisatie en Arbeid in de 'oude' en 'nieuwe' economie. In G.W. Kreffer (Ed.), Leergang Integraal Personeelsmanagement bij de Overheid (pp. 1-22). Den Haag: Reed Business Information
    • A.J. Steijn (2003). De rol van het management bij arbeidssatisfactie en mobiliteit. In s. a. (Ed.), Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Personeels- en Mobiliteitsonderzoek Overheidspersoneel 1999 - 2002 (pp. 23-37). Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken
    • A.J. Steijn & M.C. de Witte (1995). The McDonaldisation of Work. An American Menace for the Dutch Labor Market? In xx xx (Ed.), Paper for the XXXII-Congress of the International Institute of Sociology "Dialogues between cultures and changes in Europe and the World", Triëst, 3-7 July, 1995. xx: xx
    • S.M. Groeneveld & A.J. Steijn (2016). Management of Human Resources: Trends and Variation. In Sandra Groeneveld & Steven van der Walle (Eds.), Theory and Practice of Public Sector Reform (pp. 178-193). New York and London: Routledge
    • A.J. Steijn (2016). Public Service Motivation. In Ali Farazmand (Ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance (pp. 1-6). Heidelberg: Springer
    • V.J.J.M. Bekkers, J. Edelenbos, J. Nederhand, A.J. Steijn, L.G. Tummers & W.H. Voorberg (2014). The social innovation perspective in the public sector: co-creation, self-organization and meta-governance. In J Edelenbos, VJJM Bekkers, & A.J. Steijn (Eds.), Innovation in the public sector: linking capacity and leadership (governance and public management) (pp. 223-244). Houndsmills: Palgrave McMillan
    • V.J.J.M. Bekkers, J. Edelenbos, M.J. Nederhand, A.J. Steijn, L.G. Tummers & W.H. Voorberg (2014). The Social Innovation Perspective in the Public Sector: Co-Creation, Self-Organization and Meta-Governance. In J. Edelenbos, V.J.J.M. Bekkers & A.J. Steijn (Eds.), Innovation in the public sector: linking capacity and leadership. Palgrave McMillan
    • V.J.J.M. Bekkers, J. Edelenbos, J. Nederhand, A.J. Steijn, L.G. Tummers & W.H. Voorberg (2014). The Social Innovation Perspective in the Public Sector: Co-Creation, Self-Organization and Meta-Governance. In Innovation in the Public Sector Linking Capacity and Leadership. Second revised edition (pp. 223-243). London: Pallgrave Macmillan
    • J. Grandia, S.M. Groeneveld, B.S. Kuipers & A.J. Steijn (2014). Sustainable Procurement in Practice: Explaining the Degree of Sustainable Procurement from an Organisational Perspective. In F Decarolis & M Frey (Eds.), Reprinted in: Public Procurement’s Place in the World: The Charge Towards Sustainability and Innovation (Central Issues in Contemporary Economic Theory and Policy) (pp. 37-62). Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan
    • A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (2013). Strategisch HRM in de publieke sector: dilemma¿s en uitdagingen. In A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 229-250). Assen: Van Gorcum
    • S.M. Groeneveld, A.J. Steijn & J. van der Voet (2013). Loopbanen en employability. In A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 107-132). Assen: Van Gorcum
    • S.M. Groeneveld & A.J. Steijn (2013). Strategische personeelsplanning, werving en selectie. In S.M. Groeneveld & A.J. Steijn (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 81-106). Assen: Van Gorcum
    • M. Noordegraaf & A.J. Steijn (2013). Introduction. In M. Noordegraaf & A.J. Steijn (Eds.), Professionals under Pressure (pp. 11-20). Amsterdam: Amsterdam university Press
    • L.G. Tummers, A.J. Steijn & V.J.J.M. Bekkers (2013). Public professionals and policy alienation. In M. Noordegraaf & A.J. Steijn (Eds.), Professionals under pressure: The reconfiguration of professional work in changing public services (pp. 125-143). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A.J. Steijn, B.S. Kuipers & M.C. De Witte (2013). Human Resource Management in een publieke context. In A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 1-30). Assen: Van Gorcum
    • M. Noordegraaf & A.J. Steijn (2013). Conclusions and ways forward. In M Noordegraaf & AJ Steijn (Eds.), Professionals under Pressure (pp. 229-238). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A.J. Steijn & M. van den Muyzenberg (2012). Human Resource Management in the Information Age. In I. Snellen, M. Thaens & W. Donk (Eds.), Public Administration in the Information Age: Revisited (pp. 252-263). Amsterdam: IOS Press
    • W. Vandenabeele, A.J. Steijn, P. Leisink, F. Cerase, I. Egger-Peitler, G. Hammerschmid, R. Meyer & A. Ritz (2012). Public Service Motivation and Job Satisfaction in Various European Countries: A tale of Caution and Hope. In G. Tria & G. Valotti (Eds.), Reforming the Public Sector. How to Achieve better Transparancy, Service and Leadership (pp. 68-95). Washington: Brookings Institution Press
    • E.H. Klijn, A.J. Steijn, J. Edelenbos & B. Vermeeren (2011). Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management. In S. dr. Groeneveld & S. prof.dr. Walle van de (Eds.), New steering concepts in public management (research in public policy analysis and management, 21) (pp. 165-183). Bingley: Emerald
    • S.M. Groeneveld, A.J. Steijn, J. van der Voet & M.E. Vogelaar (2010). Loopbanen en employability. In A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 103-128). Assen: Van Gorcum
    • A.J. Steijn, S.M. Groeneveld & P. van der Parre (2010). Strategisch HRM in de publieke sector: dilemma's en uitdagingen. In A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 227-244). Assen: Van Gorcum
    • A.J. Steijn, B.S. Kuipers & M.C. de Witte (2010). Human Resource Management in een publieke context. In B Steijn & S Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 3-26). Van Gorcum
    • A.J. Steijn & P. van der Parre (2010). Veranderingen in de publieke sector in heden en verleden. In B Steijn & S Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 30-53). Assen: Van Gorcum
    • A.J. Steijn (2010). Arbeidstevredenheid, motivatie en HRM. In B Steijn & S Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 180-206). Assen: van Gorcum
    • S.M. Groeneveld & A.J. Steijn (2010). Arbeidsmarkt, werving en selectie. In A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (Eds.), Strategisch HRM in de publieke sector (pp. 77-102). Assen: Van Gorcum
    • P. Leisink & A.J. Steijn (2008). PSM, recruitment and selection. In J.L. Perry & A. Hondeghem (Eds.), Motivation in public management. The call of public service (pp. 118-135). Oxford: Oxford press
    • P. Leisink, A.J. Steijn & U. Veersma (2007). Industrial Relations in the New Europe. In K. Leisink, B. Steijn & U. Veersma (Eds.), Industrial Relations in the New Europe: Enlargement, Integration and Reform (pp. 235-256). Cheltenham: Edward Elgar
    • S. van Thiel, A.J. Steijn & M.I.M. Allix (2007). New Public Managers in Europe: changes and trends. In C. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg (Eds.), The New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives (pp. 90-106). Basingstoke: Palgrave, MacMillan
    • A.J. Steijn & K.G. Tijdens (2007). The use of ICT's in the workplace: opening the black box. In B. Anderson, M. Brynin, J. Gershuny & Y. Raban (Eds.), Information and Communication Technologies in Society (pp. 208-221). London and New York: Routledge
    • A.J. Steijn & A. Need (2005). Long-term effects of flexible work. In B. Peper, L. den Dulk & A. van Doorne-Huiskes (Eds.), Flexible Working and Organizational Change: The Integration of Work and Personal Life (pp. 164-182). Cheltenham/Northampton: Edward Elgar
    • P. Leisink & A.J. Steijn (2005). Public management reform and staff participation: the case of civil service modernisation in the Netherlands. In D. Farnham, S. Horton & A. Hondeghem (Eds.), Staff Participation and Management Reform: some international comparisons (pp. 199-214). Houndmills: Palgrave
    • A.J. Steijn (2005). The insecure Middle Class and Unionisation: An Empirical Investigation of Class, Job Security and Union Membership. In H. de Witte (Ed.), Job Insecurity, Union Involvement and Union Activism (pp. 49-62). Aldershot: Ashgate
    • A.J. Steijn & K.G. Tijdens (2005). ICT-competenties en computerangst van werknemers. In J. de Haan & L. van der Laan (Eds.), Jaarboek ICT en samenleving 2005. Kennis in netwerken (pp. 147-160). Amsterdam: Boom
    • A.J. Steijn (2004). ICT, Organisations and Labour in the information society. In B. Littlewood, I. Glorieux & I. Jonsson (Eds.), The Future of Work in Europe (pp. 31-48). Ashgate: Aldershot
    • K.G. Tijdens & A.J. Steijn (2003). De determinanten van ICT-gebruik bij werknemers. In P. Ester, D. Fouarge, M. Kerkhofs & A. Roman (Eds.), ICT, Arbeid en Organisatie (pp. 169-184). Den Haag: Reed-Elsevier
    • A.J. Steijn (2003). ICT, organisaties en arbeid in de informatiesamenleving. In P. Ester, D. Fouarge, M. Kerkhofs & A. Roman (Eds.), ICT, Arbeid en Organisatie (pp. 17-36). Amsterdam: Reed-Elsevier
    • A.J. Steijn (2003). ICT en de organisatie van arbeid. In J. de Haan & J. Steyaert (Eds.), Jaarboek 2003: ICT en samenleving. De sociale dimensie van technologie (pp. 153-174). Amsterdam: Boom
    • A.J. Steijn (2002). Winnaars en verliezers in de informatiesamenleving. In R.S. Batenburg, J.G.J.M. Benders, N. van den Heuvel, P. Leisink & J. Onstenk (Eds.), Arbeid en ICT in onderzoek (pp. 59-74). Utrecht: Lemma
    • E. Snel, A.J. Steijn & L. van der Laan (2001). Veranderende klassen in stedelijke economieën. Rotterdam en Amsterdam vergeleken. In G. Engbersen & J. Burgers (Eds.), De verborgen stad: De zeven gezichten van Rotterdam (pp. 29-42). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A.J. Steijn & W.H.A. Hofman (2001). De rol van de Regionale Opleidingen Centra in aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een verkennend onderzoek naar het oordeel van deskundigen. In G.H.C.T. Mellink, W.P. Metsemakers, A.G.A. Hamoen & H.M. van der Linden (Eds.), Opstaan door te kantelen (pp. 1-1). Leusden: Deloitte & Touche Bakkenist
    • A.J. Steijn & A. Hofman (2001). De rol van de Regionale Opleidingscentra in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In G.H.T.C. Mellink, e.a. (Ed.), Opstaan door te kantelen. Reorganisatie door te richten op de vraag: de methode Eindhoven (pp. 101-110). Leusden: Deloitte & Touche
    • A.J. Steijn & W.H.A. Hofman (2000). Verdringing van laaggeschoolden als beleidsprobleem. In P.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000. Strijdpunten op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 206-219). Bussum: Coutinho
    • A.J. Steijn, J. Berting & M.J. de Jong (1998). Introduction. In A.J. Steijn, J. Berting & M.J. de Jong (Eds.), Economic Restructuring and the Growing Uncertainty of the Middle Class (pp. 1-5). Dordrecht: Kluwer
    • A.J. Steijn & D. Houtman (1998). Proletarianization of the Dutch Middle Class: Fact or Fiction? In B. Steijn, J. Berting & M.J. de Jong (Eds.), Economic Restructuring and the Growing Uncertainty of the Middle Class (pp. 73-92). Dordrecht: Kluwer
    • A.J. Steijn & M. de Witte (1998). Chaotic patterns in the upgrading of labour. A test of the internal differentiation hypothesis. In C.E. García & L. Sanz-Menéndez (Eds.), Management and Technology, European Commission (Cost A3, vol 5.) (pp. 529-544). Brussels: European Commission
    • A.J. Steijn (1997). Post-industrial Society: The end of Class? In M.J. de Jong & A.C. Zijderveld (Eds.), The Gift of Society (pp. 133-148). Nijkerk: Enzo Press
    • A.J. Steijn, L.J.M. d' Anjou & J. Berting (1997). Epiloog. In J. Berting, L.J.M. d' Anjou & A.J. Steijn (Eds.), De tirannie van het beeld: Collectieve voorstellingen en handelen (pp. 207-217). Amsterdam: Boom
    • A.J. Steijn, L.J.M. d' Anjou & J. Berting (1997). Epiloog. In J. Berting, L.J.M. d' Anjou & A.J. Steijn (Eds.), De tirannie van het beeld. Collectieve voorstellingen en handelen (pp. 207-213). Amsterdam: Boom
    • A.J. Steijn & M.C. de Witte (1995). Technology and the Ouality of Labour. The Internal Diffrentiation Hypothesis. In x xx (Ed.), Economic Society of Thessaloniki, Proceedings of the 4th International Congress on New Technologies in Business and Economics (pp. 119-141). Thessaloniki: University Studio Press
    • D. Houtman, A.J. Steijn & M.C. de Witte (1995). Tussen oorzaak en betekenis. Hoofdlijnen in de sociologie van Jan Berting. In J. Berting (Ed.), De toekomst is altijd anders. Bijdragen aan de sociologie (pp. 9-36). Amsterdam: Boom
    • A.J. Steijn (1995). Sociale mobiliteit, autonomie en maatschappijbeelden in een prestatiemaatschappij. In P. van der Parre & J. van Beveren (Eds.), In werkelijkheid is 't anders. Sociologische opstellen voor Jan Berting (pp. 173-186). Amsterdam: SISWO
    • A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (Ed.). (2013). Strategisch HRM in de publieke sector (2e herziene editie). Assen: Van Gorcum
    • M. Noordegraaf & A.J. Steijn (Ed.). (2013). Professionals under pressure. The reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services. Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A.J. Steijn & S.M. Groeneveld (Ed.). (2010). Strategisch HRM in de publieke sector. Assen: Van Gorcum
    • P. Leisink, A.J. Steijn & U. Veersma (Ed.). (2007). Industrial Relations in the New Europe: Enlargement, Integration and Reform. Cheltenham: Edward Elgar
    • A.J. Steijn (2012). MBA in één boek [Bespreking van het boek Management in beweging]. Openbaar Bestuur, 3, 28-28.
    • A.J. Steijn (1996). Boekbespreking van [Bespreking van het boek The symbiosis of Work and Technology]. .
    • A.L. van Zijl, A.J. Steijn, J. van der Voet & B. Bernards (2019). Veranderkracht in de Ouder- en Kindteams: Stadsrapportage 2018. (Extern rapport). Amsterdam: Ouder- en Kindteams Amsterdam
    • A.J. Steijn, J. van der Voet & S. Huizenga (2017). Teamkenmerken en gepercipieerde prestaties van wijkteams. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • V.J.J.M. Bekkers, A.J. Steijn, D. de Kool, P.A. Siep, M. Jansen & A.J.M. Straathof (2015). Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen. Eindrapportage. (Extern rapport). Rotterdam: RISBO [go to publisher's site]
    • T. Janssen, T.S. Ashikali, A.J. Steijn & L. den Dulk (2013). Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten. Themaproject 2: HRM, HRM uitkomsten en prestaties. Eindrapport 2013. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • T. Janssen, A.J. Steijn & L. den Dulk (2011). HRM, HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten De strategische HRM fit en de interne fit van HRM op basisscholen en de relatie met onderwijsopbrengsten. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, RISBO & GION
    • B. Bronkhorst, S.M. Groeneveld & A.J. Steijn (2010). Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2008. Bevindingen voor de sector Wetenschappelijk Onderwijs. (Extern rapport). Den Haag: VSNU
    • T. Janssen, A.J. Steijn & L. den Dulk (2010). `HRM op basisscholen en de fit tussen besturen en schoolleiders¿. In opdracht van Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs. Educational Governance, themaproject 2: HRM, HRM uitkomsten en onderwijs opbrengsten. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, RISBO & GION
    • P.L. Hupe, F.B.L. van der Meer, A.J. Steijn & M.M. van Elteren (2002). Doorwerking emancipatie-effectrapportages in beleidsprocessen. (Intern rapport, 278, no 278). onbekend: BESTUURSKUNDE
    • W.H.A. Hofman, A.J. Steijn & P. van Wensveen (1999). Studenten of laaggeschoolden. Over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt. (Intern rapport). onbekend: Orgaisatiedeel 43203100
    • W.H.A. Hofman, A.J. Steijn & L. van der Laan (1997). De flexibele arbeidsmarkt: enige noties uit theorie en praktijk. (Extern rapport). Rotterdam: ECLA/EUR
    • B.S. Kuipers, N. Braham, M. Herder, A.J. Steijn, L.G. Tummers, D. de Kool, P.A. Siep & M. Gans (2015). Zorg in verandering; Mini-rapportage VVT-sector fase 1. (Extern rapport, Care to change). Rotterdam: Centre for Public Human Resources and Change
    • K.G. Tijdens & A.J. Steijn (2002). Competenties van werknemers in de informatiemaatschappij. Een survey over ICT-gebruik. (Extern rapport). Amsterdam: AIAS
    • W.H.A. Hofman & A.J. Steijn (2000). Matching van bedrijf en beroepsopleiding: fricties tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de BVE-sector. (Intern rapport). Rotterdam: Deloitte & Touch / Risbo / Erasmus Universiteit Rotterdam
    • R. Muffels & A.J. Steijn (1999). Flexible and permanent Jobs on the Dutch Labour Market. Empirical analyses of labour market flows and employment statuses using labour force surveys and panel data. (Extern rapport, AWSB Researchpapers). Utrecht: AWSB
    • A.J. Steijn & M.C. de Witte (1995). McDonaldisation: An American Menace to the Dutch Labour market? (Extern rapport, Research Report (reviewd), no 95A41). Groningen: Graduate School/Research Institute Systems, Org. and Man.
    • W.H.A. Hofman, A.J. Steijn & R. Hofman (2013). Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten (Educational governance: Strategy, Development and Effects: Integratierapport. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/RuG/GION
   • A.J. Steijn (2001, november 20). Technisch ontwerpers kunnen wat van organisatiedeskundigen leren. Staatscourant, pp. 1-25.
   • A.J. Steijn (2018). Een transformatie gaat niet vanzelf. Korte reflectie op de tussenmeting evaluatie NRJ 2016. In ST-RAW (Ed.), ST-RAW Jaarboek 2018 (pp. 26-27). Rotterdam: St-RAW
   • A.J. Steijn, B. Vermeeren & J. van Bruggen (2017). De invloed van de leidinggevende op de arbeidsbeleving en arbeidsmobiliteit van medewerkers in het openbaar bestuur. In Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ed.), Publicaties en Artikelen> Werken in en aan overheidsorganisaties 2017 (pp. 119-136). Den Haag [go to publisher's site]
   • A.J. Steijn (2014). Group performance and performance interview. In 2nd international Symposium on The Emerging Trends In Human Resource Assessment (pp. 152-164). Taipee: Directorate-General of Personnel Administration, Republic of China (Taiwan)
    • M. van Damme, J. de Haan, K. Kraan, T. Kwakkelstein, B.J.A. de Leede, A.J. Steijn & K.G. Tijdens (2005). Verzonken technologie. Ict en arbeidsmarkt (Werkdocument, 114). Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
    • A.J. Steijn (2001). Werken in de informatiesamenleving. Assen: Van Gorcum
    • A.J. Steijn, J. Berting & M.J. de Jong (1998). Economic Restructuring and the Growing Uncertainty of the Middle Class. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • W.H.A. Hofman, A.J. Steijn & L. van der Laan (1997). Verstarring op de arbeidsmarkt. Assen: Van Gorcum
    • J. Berting, L.J.M. d' Anjou & A.J. Steijn (1997). De tirannie van het beeld: Collectieve voorstellingen en handelen. Amsterdam: Boom
    • V.J.J.M. Bekkers, J. Edelenbos & A.J. Steijn (2014). innovation in the public sector (Governance and Public Management). Houndsmill: Palgrave McMillan
    • V.J.J.M. Bekkers, J. Edelenbos & A.J. Steijn (2014). Innovation in the Public Sector Linking Capacity and Leadership. Second revised edition. London: Pallgrave Macmillan
    • A.J. Steijn (Ed.). (2010-2010) Review of Public Personnel Administration.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2010-2010) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2008-2008) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2008-2008) Review of Public Personnel Administration.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2007-2007) Review of Public Personnel Administration.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2007-2007) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2006-2006) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2005-2005) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2004-2004) Sociale Wetenschappen.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2004-2004) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2003-2003) Sociale Wetenschappen.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2003-2003) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2002-2002) Netherlands' Journal of Social Sciences.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2002-2002) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2001-2001) Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2001-2001) Sociale Wetenschappen.
    • A.J. Steijn (Ed.). (2000-2000) Sociale Wetenschappen.
    • A.J. Steijn (Ed.). (1999-1999) Sociale Wetenschappen.
    • A.J. Steijn (2019, november 12). A Public Administration Perspective on People Management in Education. Utrecht, Keynote on PME Conference.
    • A.J. Steijn (2019, november 13). Learning by doing: my experiences with societal impact. Tilburg, Keynote Phresh Conference.
    • L. van der Laan, A.J. Steijn & E. Snel (2000, juni 14). Veranderende klassen in de stedelijke economie: Rotterdam en Amsterdam. Maastricht, De Nederlandse Arbeidsmarktdag 2000.
    • A.J. Steijn (1998, september 14). Career chances and chances to become unemployed of lexible and permanent workers. Proof of a segmented labour market? Cambridge, England, Paper voor conferentie Work, Employment and Society Conference.
    • A.J. Steijn (1998, november 25). Career chances and chances to become unemployed of flexible and permanent workers. Proof of a segmented labour market? Rotterdam, Paper voor WESWA-conferentie,.
    • N. de Graaf & A.J. Steijn (1996, april 11). The Service Class in a Post-Industrial Society. Attitudes and behaviour of the social and cultural specialists in the public sector. Amsterdam, 7e Sociaal-wetenschappelijke studiedagen 'Van de hoed en de rand'.
    • N. de Graaf & A.J. Steijn (1996, mei 30). The Service Class in a Post-Industrial Society. Attitudes and behaviour of the social and cultural specialistst in the public sector. Stockholm, RC28 meeting of the ISA.
    • A.J. Steijn & M. de Witte (1996, april 11). Arbeidsinhoud: een structurele determinant van de arbeidsbeleving? Amsterdam, 7e Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen.
    • A.J. Steijn & M. de Witte (1996, juni 12). Chaotic patterns in the upgrading of labour. A test of the internal-differentation hypothesis. Madrid, Final conference of COST A3 Management and New Technologies.
    • A.J. Steijn & D. Houtman (1996, november 7). Proletarianisation of the Dutch Middle Class. Fact or Fiction? Rockanje, First Rotterdam Centre Symposium on 'Social Exclusion and the Growing Uncertainty of the Middle Class,.
    • A.L. van Zijl, B. Vermeeren, F. Koster, J. van der Voet & A.J. Steijn (2018). Functional Heterogeneity and Team Innovation: Effects of Team Conflict and Team Learning Behaviours. XI International Human Resource Management Workshop: Sevilla (2018, oktober 25 - 2018, oktober 26).
    • J. Grandia, A.J. Steijn, S.M. Groeneveld & B.S. Kuipers (2013). Sustainable procurement in practice: Explaining the degree of sustainable procurement from an organizational perspective. XVII IRSPM Conference: Prague (2013, april 10 - 2013, april 12).
    • S. Van de Walle & A.J. Steijn (2012). Good pay, a secure job and a tad of PSM: A multilevel model of public sector employment preference in 23 countries. EGPA Annual Conference: Bergen (2012, september 5 - 2012, september 8).
    • L.G. Tummers, A.J. Steijn & V.J.J.M. Bekkers (2011). Explaining job satisfaction of public professionals: Policy alienation and politicking in organizations. International Labour Process Conference, Workshop: (Re)organizing professional work: Leeds. [go to publisher's site]
    • L.G. Tummers, S. van Thiel, A.J. Steijn & V.J.J.M. Bekkers (2011). Policy alienation and work alienation: Two worlds apart? NIG Annual Work Conference: Rotterdam.
    • A.J. Steijn & S. de Ruijter (2010). Generations and Dutch policy workers: generational differences in work motivation and PSM? EGPA conference Toulouse, study group on Personnel Policies: Toulouse (2010, september 8 - 2010, september 10).
    • A.J. Steijn, L.G. Tummers & V.J.J.M. Bekkers (2010). Explaining willingness of public professionals to implement public policies: Content, context and personality characteristics. Utrecht University, Utrecht School of Governance (USBO) conference: Utrecht.
    • E.H. Klijn, A.J. Steijn & J. Edelenbos (2010). Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management. the International Public network Conference at Department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam: Rotterdan (2010, juni 28 - 2010, juni 30).
    • J. Edelenbos, E.H. Klijn & A.J. Steijn (2009). Managers in governance networks: what to do to be effective? PMRA conference John Glenn School of Public Affairs, Ohio State University: Ohio (2009, oktober 1 - 2009, oktober 3).
    • A.J. Steijn & J. van der Voet (2009). Managers perception and role of HRM in the Dutch civil service. IRSPM Conference: Copenhagen (2009, april 6 - 2009, april 8).
    • A.J. Steijn & J. van der Voet (2009). Supervisors in the Dutch public sector and their impact on employees. EGPA Conference: Malta (2009, september 2 - 2009, september 4).
    • A.J. Steijn, E.H. Klijn & J. Edelenbos (2009). Public Private Partnerships: added value by organizational form or management? Partnership conference, School of Social and Political Sciences, University of Melbourne, Australia: Melbourne (2009, februari 26).
    • E.H. Klijn, J. Edelenbos & A.J. Steijn (2008). Public Private Partnerships: Organisational form or management activities; The impact of the organisational form and managerial strategies on the outcomes of PPP projects. 12th conference of The International Research Society for Public Management: Brisbane Australia (2008, maart 26 - 2008, maart 28).
    • L.G. Tummers, V.J.J.M. Bekkers & A.J. Steijn (2008). Policy alienation: A comparative case study of public professionals implementing policy programs. 5th International Comparative Policy Analysis Forum Workshop: Milan (2008, oktober 22 - 2008, oktober 24).
    • A.J. Steijn, E.H. Klijn & J. Edelenbos (2008). The Impact of Network Management in Governance networks; Exploring the influence of four types of network management strategies on perceived outcomes in governance networks on environmental problems. 12th conference of The International Research Society for Public Management (IRSPM-PMRA Panel): Brisbane Australia (2008, maart 26 - 2008, maart 28).
    • L.G. Tummers, V.J.J.M. Bekkers & A.J. Steijn (2008). Work lives of professionals: Policies, professional associations, managers and clients. Annual work conference Netherlands Institute of Government (NIG): Enschede (2008, november 20 - 2008, november 21).
    • L.G. Tummers, V.J.J.M. Bekkers & A.J. Steijn (2007). Policy alienation of Dutch public sector professionals: An exploratory case analysis. EGPA conference: Madrid (2007, september 19 - 2007, september 22).
    • L.G. Tummers, V.J.J.M. Bekkers & A.J. Steijn (2007). Public policy alienation of public service workers: A conceptual framework. 11th IRSPM conference: Potsdam (2007, april 2 - 2007, april 4).
    • A.J. Steijn (1999). Job security, class and union membership. paper en presentatie op 'International Conference on Plant Closures and downsizing in Europe': Leuven (1999, januari 28).
    • A.J. Steijn (1999). Class and job insecurity. Paper en presentatie op congres van Research committee RC 28 van de ISA: Warschau, Polen (1999, mei 5).
    • A.L. van Zijl, B. Vermeeren, F. Koster, J. van der Voet & A.J. Steijn (2018). Functional heterogeneity and team innovation: The effects of team conflict and team learning behaviors. IWOT congres: Leiden (2018, september 6 - 2018, september 7).
    • A.L. van Zijl, B. Vermeeren, F. Koster, J. van der Voet & A.J. Steijn (2017). Towards sustainable local welfare systems: The effect of functional heterogeneity on team processes in Dutch neighborhood teams. European Group for Public Administration Conference: Milano, Italy (2017, augustus 30 - 2017, september 1).
    • A.L. van Zijl, B. Vermeeren, F. Koster, J. van der Voet & A.J. Steijn (2017). The effect of functional heterogeneity on team performance and the role of leadership in neighbourhood teams. Dutch HRM Network Conference: Nijmegen, Nederland.
    • A. van Zijl, B. Vermeeren, F. Koster, J. van der Voet & A.J. Steijn (2017). Towards sustainable social- and healthcare services: The effect of functional heterogeneity on team performance and the role of leadership in neighbourhood teams. 10th Biennial International Conference of the Dutch HRM Network: Nijmegen, The Netherlands (2017, november 9 - 2017, november 10).
    • A. van Zijl, B. Vermeeren, F. Koster, J. van der Voet & A.J. Steijn (2017). Towards sustainable local welfare systems: The effect of functional heterogeneity and team autonomy on team processes in Dutch neighbourhood teams. EGPA Conference: Milan, Italy (2017, augustus 30 - 2017, september 1).
    • T. Janssen, B. Vermeeren, A.J. Steijn & L. den Dulk (2015). Leadership style, HRM and performance in Dutch primary education. EGPA conference: Toulouse, France (2015, augustus 26 - 2015, augustus 28).
    • N.A.M. van Engen, L.G. Tummers, V.J.J.M. Bekkers & A.J. Steijn (2013). General policy alienation of public professionals: Identifying structural causes at the government level. EGPA Conference: Edinburgh, Scotland (2013, september 11 - 2013, september 13).
    • N.A.M. van Engen, L.G. Tummers, V.J.J.M. Bekkers & A.J. Steijn (2013). Policy alienation of public professionals: Structural factors at the governmental level. NIG Annual Work Conference: Enschede (2013, november 28 - 2013, november 29).
    • B. Vermeeren, L.G. Tummers, M. Lankhaar, A.J. Steijn & J. Heesen (2012). HR and Multiple Performance Dimensions: The influence of HR Practices on Job Satisfaction, Employee Absenteeism, Client Satisfaction and Business Performance. EGPA Conference: Bergen, Norway (2012, september 5 - 2012, september 8).
    • S.M. Groeneveld, L. den Dulk, A.J. Steijn & B. Bronkhorst (2011). Why do men and women work in the public sector? Gender dimensions of public sector motivation. EGPA Conference: Bucharest, Romania (2011, september 7 - 2011, september 10).
    • B. Vermeeren, B.S. Kuipers & A.J. Steijn (2011). Degree of Publicness Influencing HRM Implementation? An Exploratory Study of Organizational Variance. 7th International Conference of the Dutch HRM Network: Groningen (2011, november 10 - 2011, november 11).
    • B. Bronkhorst, B. Vermeeren & A.J. Steijn (2011). Goal-Setting, Transformational Leadership and Work Motivation in a Dutch Municipality. 7th International Conference of the Dutch HRM Network: Groningen (2011, november 10 - 2011, november 11).
    • L. den Dulk, A.J. Steijn & B. Vermeeren (2011). New Ways of Working in the Dutch Public Sector. NIG Annual Work Conference: Rotterdam (2011, december 1 - 2011, december 2).
    • B. Vermeeren, B.S. Kuipers & A.J. Steijn (2010). The Two Faces of the Satisfaction Mirror: A Study of Work Environment, Job Satisfaction and Customer Satisfaction in Dutch Municipalities. IRSPM conference: Bern (2010, april 7 - 2010, april 9).
    • B. Vermeeren, B.S. Kuipers & A.J. Steijn (2009). Performance of Public Organizations: A Study of HRM and the Role of the Supervisor in Dutch Municipalities. IRSPM conference: Copenhagen (2009, april 6 - 2009, april 8).
    • B. Vermeeren, B.S. Kuipers & A.J. Steijn (2009). Human Resource Management and Performance of Public Organizations: A Study of HRM, Employees attitude and Public Service Performance of Dutch Municipalities. 6th International Conference of the Dutch HRM Network: VU University (2009, november 13 - 2009, november 14).
    • B. Vermeeren, B.S. Kuipers & A.J. Steijn (2009). Human Resource Management and Performance of Public Organizations: A Study of HRM, Employee Attitude and Behavior and Public Service Quality of Dutch Municipalities. EGPA Conference: Malta (2009, september 2 - 2009, september 4).
    • B. Vermeeren, B.S. Kuipers, A.J. Steijn & M.E. Vogelaar (2008). Human Resource Management and Performance of Public Organizations. EGPA conference: Rotterdam (2008, september 3 - 2008, september 6).
    • P. Leisink & A.J. Steijn (2007). Motivated to do the right thing? Public service motivation in the Netherlands. EGPA Annual Conference: Madrid (2007, september 19 - 2007, september 21).
    • S.M. Groeneveld, A.J. Steijn & P. van der Parre (2007). Joining the Dutch Public Sector: influencing motives in a changing economic context. IRSPM Conference, HRM Panel Track: Potsdam, Germany (2007, april 2 - 2007, april 4).
    • B. Vermeeren, B. de Wit & A.J. Steijn (2007). Educational Professionals under Pressure? The Influence of School Size upon Teacher Job Satisfaction in Dutch Secondary Education. Special Panel of Colloquium `Professionals under Pressure¿ at the NIG Annual Work Conference: Tilburg (2007, november 8).
    • E.H. Klijn, J. Edelenbos & A.J. Steijn (2007). Management of Trust in environmental projects, The impact of trust and process management on the perceived outcomes of infrastructure projects. 9th Public Management Research Association Conference University of Arizona: Tucson (2007, oktober 25 - 2007, oktober 27).
    • J. Edelenbos, A.J. Steijn & E.H. Klijn (2007). Does democratic anchorage matter; an inquiry into the relation between democratic anchorage and effectiveness of Dutch spatial projects. 9th Public Management Research Association Conference University of Arizona: Tucson (2007, oktober 25 - 2007, oktober 27).
    • A.J. Steijn (2006). Public service motivation in the Netherlands. EGPA Public Personnel Study Group: Milan (2006, september 6 - 2006, september 9).
    • E.H. Klijn, J. Edelenbos & A.J. Steijn (2006). Does trust Matter? The Role of Trust in Public-Private Partnerships. British Academy of Management (BAM) conference: Belfast (2006, september 12 - 2006, september 14).
    • S. van Thiel, A.J. Steijn & M.I.M. Allix (2005). The New Public Managers: changes and trends in Europe. IRSPM 9th Conference: Milaan (2005, april 5 - 2005, april 8).
    • P. Leisink & A.J. Steijn (2005). Organizational commitment among Dutch public sector employees. Annual Conference of the European Group of Public Administration (EGPA): Bern (2005, augustus 31 - 2005, september 3).
    • A.J. Steijn & K.G. Tijdens (2005). The use of ICT in the workplace: opening the blackbox. ICT, the Knowledge Society and Changes in Work Conference, thematic session 1: ICT and skill change: opening the black box?: Den Haag (2005, juni 9 - 2005, juni 10).
    • E.H. Klijn, J. Edelenbos & A.J. Steijn (2005). Trust in Public-Private partnerships; Main elements, origins, development and outcomes of trust relations in complex infrastructure projects. 8th Public Management Research Conference: Los Angeles (2005, september 29 - 2005, oktober 1).
    • A.J. Steijn & P. Liesink (2004). Public Management Reform and Staff Participation and Involvement. The case of civil service modernization in the Netherlands. IREC-conference in Utrecht, session on Public sector reform and the reform of employment relationships: Utrecht (2004, augustus 26).
    • A.J. Steijn & A.J. Smullen (2004). Work values and work experiences in the Dutch Public and Private Sector. EGPA-Conference in Llubljana, study group on Public Personnel Policies (theme: "Identity and Public Servants'): Llubljana (2004, april 1).
    • A.J. Steijn & K.G. Tijdens (2003). To informate or to automate: ICT-strategies and their consequences for workers. HRM network conference: (2003, november 7).
    • A.J. Steijn (2003). Teamworking and its longitudinal effect on the Quality of Labour. 7th International Workshop on Teamworking: Prato, Italie (2003, oktober 2).
    • A.J. Steijn (2003). Administrative reform, staff participation and involvement in the Netherlands.
    • A.J. Steijn (2002). HRM and job satisfaction in the Dutch public sector. EGPA Conference: Potsdam (2002, september 4).
    • A. Need & A.J. Steijn (2002). Lange Termijn Effecten van flexibele arbeid. Tiende Sociaal-wetenschappelijke studiedagen: Amsterdam (2002, mei 30).
    • K.G. Tijdens & A.J. Steijn (2002). Organisatiekenmerken, HRM-beleid en ICT-comptetenties. Derde Vlaams-Nederlandse arbeidsmarktcongres. 'De diversiteit van levenslopen: consequenties voor de arbeidsmarkt': Rotterdam (2002, oktober 10).
    • A.J. Steijn, K. Kraan & S. Dhondt (2001). ICT, New Organisational Forms and Performance. HRM-Conference on Organisational Renewal: Challenging Human Resource Management: Nijmegen (2001, november 15).
    • A.J. Steijn (2001). 'Work Systems, HRM and Quality of Labour'. Human Resource Global Management Conference 'Comparative HRM - Learning from diversity': Barcelona (2001, juni 20).
    • A.J. Steijn (2001). 'The quality of working life and social class in the information society'. Paper for Work, Employment and Society Conference: Nottingham (2001, september 11).
    • A.J. Steijn (2000). Coreferaat op conferentie 'Werken in digitaal Nederland'.
    • A.J. Steijn (2000). Work Systems, Quality of Labour and Attitudes of Workers. An Empirical Study towards the effects of team and non-team work. Expertmeeting flexibilisering: (2000, november 11).
    • A.J. Steijn (2000). Work Systems, Quality of Labour and Attitudes of Workers. An Empirical Study towards the effects of team and non-team work. The 4th International workshop on teamworking (IWOT-4): Nijmegen (2000, september 7).
    • A.J. Steijn (2000). Teamarbeid: relevante verbanden uit het ''werksituatieonderzoek''. Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen: Amsterdam (2000, mei 2).
    • A.J. Steijn (2000). Betrokkenheid bij veranderende organisaties. WESWA-congres: Amsterdam (2000, oktober 12).
 • 2.3C HRM, Leiderschap en performance

  Title
  2.3C HRM, Leiderschap en performance
  Year
  2019
  Year level
  (Bachelor 2)

  4 Atelier MHRV

  Title
  4 Atelier MHRV
  Year
  2019
  Year level
  (Master)

  4.3 Afstudeertraject Master MHRV

  Title
  4.3 Afstudeertraject Master MHRV
  Year
  2019
  Year level
  (Master)

  4.2 HRM i/d Publ. Sect: Capita Selecta

  Title
  4.2 HRM i/d Publ. Sect: Capita Selecta
  Year
  2019
  Year level
  (Master)

  4.1 Verandermanagement

  Title
  4.1 Verandermanagement
  Year
  2019
  Year level
  (Master)

  4.2 Publieke Managers en Leiderschap

  Title
  4.2 Publieke Managers en Leiderschap
  Year
  2019
  Year level
  (Master) (Master) (Master) (Master)

  2.3 A Pub. Man. & Organisatieverandering

  Title
  2.3 A Pub. Man. & Organisatieverandering
  Year
  2019
  Year level
  (Master)

  Leadership and HRM in International Org.

  Title
  Leadership and HRM in International Org.
  Year
  2019
  Year level
  (Bachelor 2) (Bachelor 3)
 • Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

  Role
  Editorial Board
  End date approval
  Dec/2012

  Tijdschrift voor HRM

  Role
  Editorial Board
  Start date approval
  Sep/2015

  Review of Public Personnel Administration

  Role
  Editorial Board
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104082634
 • Member of the Dutch HRM network

  Additional Information
  see: http://www.hrm-network.nl/
  Role
  board member
  Obtained Wage
  no

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam