prof.dr. (Bram) AJ Steijn

prof.dr. (Bram) AJ Steijn
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-44
Email
steijn@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Prof. dr. A.J. Steijn (1959) is professor of public administration at Erasmus University Rotterdam.

He holds the chair on human resource management in the public sector. 

He studied sociology at Erasmus University where he has got his degree with honors (1984). He obtained his Ph.D. in 1992 also from the Erasmus University (with honors). His research interests go in particular into theory and research about work motivation (public service motivation in particular), the relation between organizational change in the public sector on the one hand and job satisfaction and commitment on the other hand, and the relation between hrm and job performance. Although he uses normally a quantitative research design, he is fully aware of the importance to accompany this by qualitative methods.

 • Bram Steijn (2014) - Group performance and performance interview

 • J (Joris) van der Voet & Bram Steijn (2019) - Jeugdzorgwerkers ervaren minder impact van hun werk en onverminderde bureaucratie - Sociale vraagstukken - [link]
 • Bram Steijn & J (Joris) van der Voet (2016) - Hulpverleners willen iets voor een ander betekenen - Jeugd en Co, 10 (4), 28-29 - doi: 10.1007/s12449-016-0059-x
 • Bram Steijn (2013) - Autonomie - HRMagazine (Vlaams), December (207), 13-13
 • Brenda Vermeeren, Laura Dulk & Bram Steijn (2011) - Het nieuwe werken bij de overheid - Openbaar Bestuur, 21, 10-14
 • Bram Steijn, SM (Sandra) Groeneveld & J (Joris) van der Voet (2009) - De kredietcrisis en publieke organisaties - Openbaar Bestuur, 19 (9), 22-24
 • K Ensing, P (Peter) van der Parre, E Roelofs, Bram Steijn, R Tissen & J (Joris) van der Voet (2008) - Met HR op expeditie - HR Strategie, 36-40
 • Bram Steijn (2001) - Winnaars en verliezers in de informatiesamenleving - Over.Werk. Tijdschrift van het steunpunt WAV, (3), 155-158
 • Bram Steijn (2001) - Technisch ontwerpers kunnen wat van organisatiedeskundigen leren - Staatscourant, 1-25
 • Bram Steijn (2000) - ICT en organisatieverandering - Economisch-Statistische Berichten, 85 (4278), 32-32
 • Bram Steijn (1997) - Ongelijkheid en klassen in Nederland en Belgie. Een bespreking van enkele recente studies - Sociologos, 18 (1-2), 251-266
 • N de Graaf & Bram Steijn (1997) - De 'service' klasse in Nederland: een voorstel tot aanpassing van de EGP-klassenindeling - Sociologos, 19 (1-2), 131-154
 • Bram Steijn (1995) - [Boekbespreking van E. Appelbaum & R. Batt, The New American Workplace. Transforming Work Systems in the United States. 1994]. - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4, 391-392
 • Bram Steijn (1995) - [Boekbespreking van M.M.T. Meeus, Informatietechnologie: plaats en betekenis van arbeid. Theorie, empirie en praktijk. Structuratie van handelen in veranderingsprocessen. 1994]. - Mens en Maatschappij, 4, 361-362

 • Victor Bekkers, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2014) - Innovation in the Public Sector: Linking Capacity and Leadership (2nd revised edition) - doi: 10.1111/padm.12009 - Palgrave Macmillan
 • M van Damme, J (Hans) de Haan, K Kraan, T Kwakkelstein, BJA de Leede, Bram Steijn & KG (Kea) Tijdens (2005) - Verzonken technologie. Ict en arbeidsmarkt - Het Sociaal en Cultureel Planbureau
 • Bram Steijn (2001) - Werken in de informatiesamenleving - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Bram Steijn, J (Jan) Berting & MJ de Jong (1998) - Economic Restructuring and the Growing Uncertainty of the Middle Class. - Kluwer Academic Publishers
 • J (Jan) Berting, Leonardus Anjou & Bram Steijn (1997) - De tirannie van het beeld: Collectieve voorstellingen en handelen - Boom
 • WHA (Adriaan) Hofman, Bram Steijn & L van der Laan (1997) - Verstarring op de arbeidsmarkt - Koninklijke Van Gorcum BV

 • M Noordegraaf & Bram Steijn (2013) - Professionals under pressure. The reconfiguration of Professional Work in Changing Public Services - Amsterdam University Press
 • Bram Steijn & SM (Sandra) Groeneveld (2013) - Strategisch HRM in de publieke sector (2e herziene editie) - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Bram Steijn & SM (Sandra) Groeneveld (2010) - Strategisch HRM in de publieke sector - Koninklijke Van Gorcum BV
 • P Leisink, Bram Steijn & U Veersma (2007) - Industrial Relations in the New Europe: Enlargement, Integration and Reform - Edward Elgar Publishing

 • D Houtman, Bram Steijn & J van Male (2003) - Cultuur telt: sociologische opstellen voor Leo d'Anjou - Shaker Publishing

 • Bram Steijn (2012) - MBA in één boek - Openbaar Bestuur, 3, 28-28

 • Brenda Vermeeren, D de Kool & Bram Steijn (2021) - Perceived opportunities and challenges of artificial intelligence within the police - a public management perspective - doi: 10.1007/978-3-030-42523-4_23 - Springer
 • Bram Steijn (2016) - Public Service Motivation - doi: 10.1007/978-3-319-31816-5_43-1 - Springer
 • SM (Sandra) Groeneveld & Bram Steijn (2016) - Management of Human Resources: Trends and Variation - Routledge
 • Victor Bekkers, Jurian Edelenbos, José Nederhand, Bram Steijn, LG Tummers & William Voorberg (2014) - The social innovation perspective in the public sector: co-creation, self-organization and meta-governance - Palgrave Macmillan
 • Jolien Grandia, SM (Sandra) Groeneveld, Ben Kuipers & Bram Steijn (2014) - Sustainable Procurement in Practice: Explaining the Degree of Sustainable Procurement from an Organisational Perspective - doi: 10.1057/9781137430649 - Palgrave Macmillan
 • Bram Steijn & SM (Sandra) Groeneveld (2013) - Strategisch HRM in de publieke sector: dilemma¿s en uitdagingen - Koninklijke Van Gorcum BV
 • LG Tummers, Bram Steijn & Victor Bekkers (2013) - Public professionals and policy alienation - Amsterdam University Press
 • M Noordegraaf & Bram Steijn (2013) - Conclusions and ways forward - Amsterdam University Press
 • M Noordegraaf & Bram Steijn (2013) - Introduction - Amsterdam University Press
 • SM (Sandra) Groeneveld & Bram Steijn (2013) - Strategische personeelsplanning, werving en selectie - Koninklijke Van Gorcum BV
 • SM (Sandra) Groeneveld, Bram Steijn & J (Joris) van der Voet (2013) - Loopbanen en employability - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Bram Steijn, Ben Kuipers & MC De Witte (2013) - Human Resource Management in een publieke context - Koninklijke Van Gorcum BV
 • W Vandenabeele, Bram Steijn, P Leisink, F Cerase, I Egger-Peitler, G Hammerschmid, R Meyer & A Ritz (2012) - Public Service Motivation and Job Satisfaction in Various European Countries: A tale of Caution and Hope. - Brookings Institution Press
 • Bram Steijn & M van den Muyzenberg (2012) - Human Resource Management in the Information Age - IOS Press BV
 • Erik Hans Klijn, Bram Steijn, Jurian Edelenbos & Brenda Vermeeren (2011) - Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management - Emerald
 • Bram Steijn (2010) - Arbeidstevredenheid, motivatie en HRM - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Bram Steijn & P (Peter) van der Parre (2010) - Veranderingen in de publieke sector in heden en verleden - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Bram Steijn, Ben Kuipers & MC (Marinus Cornelis) de Witte (2010) - Human Resource Management in een publieke context - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Bram Steijn, SM (Sandra) Groeneveld & P (Peter) van der Parre (2010) - Strategisch HRM in de publieke sector: dilemma's en uitdagingen - Koninklijke Van Gorcum BV
 • SM (Sandra) Groeneveld, Bram Steijn, J (Joris) van der Voet & ME Vogelaar (2010) - Loopbanen en employability - Koninklijke Van Gorcum BV
 • SM (Sandra) Groeneveld & Bram Steijn (2010) - Arbeidsmarkt, werving en selectie - Koninklijke Van Gorcum BV
 • P Leisink & Bram Steijn (2008) - PSM, recruitment and selection - Oxford Press
 • Sandra Thiel, Bram Steijn & MIM Allix (2007) - New Public Managers in Europe: changes and trends - Palgrave Macmillan
 • Bram Steijn & KG (Kea) Tijdens (2007) - The use of ICT's in the workplace: opening the black box - Routledge
 • P Leisink, Bram Steijn & U Veersma (2007) - Industrial Relations in the New Europe - Edward Elgar Publishing
 • Bram Steijn & A Need (2005) - Long-term effects of flexible work - Edward Elgar Publishing
 • P Leisink & Bram Steijn (2005) - Public management reform and staff participation: the case of civil service modernisation in the Netherlands - Palgrave
 • Bram Steijn (2005) - The insecure Middle Class and Unionisation: An Empirical Investigation of Class, Job Security and Union Membership - Ashgate
 • Bram Steijn & KG (Kea) Tijdens (2005) - ICT-competenties en computerangst van werknemers - Boom
 • Bram Steijn (2004) - ICT, Organisations and Labour in the information society - Aldershot
 • Bram Steijn (2003) - ICT, organisaties en arbeid in de informatiesamenleving - Reed Elsevier
 • KG (Kea) Tijdens & Bram Steijn (2003) - De determinanten van ICT-gebruik bij werknemers - Reed Elsevier
 • Bram Steijn (2003) - ICT en de organisatie van arbeid - Boom
 • Bram Steijn (2002) - Winnaars en verliezers in de informatiesamenleving - Lemma
 • Erik Snel, Bram Steijn & L van der Laan (2001) - Veranderende klassen in stedelijke economieën. Rotterdam en Amsterdam vergeleken - Amsterdam University Press
 • Bram Steijn & Bert Hofman (2001) - De rol van de Regionale Opleidingscentra in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt - Deloitte & Touche
 • Bram Steijn & WHA (Adriaan) Hofman (2001) - De rol van de Regionale Opleidingen Centra in aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een verkennend onderzoek naar het oordeel van deskundigen - Deloitte & Touche Bakkenist
 • Bram Steijn & WHA (Adriaan) Hofman (2000) - Verdringing van laaggeschoolden als beleidsprobleem - Coutinho
 • Bram Steijn, J (Jan) Berting & MJ de Jong (1998) - Introduction. - Kluwer
 • Bram Steijn & D Houtman (1998) - Proletarianization of the Dutch Middle Class: Fact or Fiction? - Kluwer
 • Bram Steijn & MC (Marinus Cornelis) de Witte (1998) - Chaotic patterns in the upgrading of labour. A test of the internal differentiation hypothesis - European Commission
 • Bram Steijn, Leonardus Anjou & J (Jan) Berting (1997) - Epiloog - Boom
 • Bram Steijn, Leonardus Anjou & J (Jan) Berting (1997) - Epiloog. - Boom
 • Bram Steijn (1997) - Post-industrial Society: The end of Class? - Enzo Press
 • Bram Steijn (1996) - Boekbespreking van - Taylor and Francis
 • Bram Steijn & MC (Marinus Cornelis) de Witte (1995) - Technology and the Ouality of Labour. The Internal Diffrentiation Hypothesis. - University Studio Press
 • D Houtman, Bram Steijn & MC (Marinus Cornelis) de Witte (1995) - Tussen oorzaak en betekenis. Hoofdlijnen in de sociologie van Jan Berting. - Boom
 • Bram Steijn (1995) - Sociale mobiliteit, autonomie en maatschappijbeelden in een prestatiemaatschappij. - SISWO

 • Bram Steijn (2019) - Technologische innovatie en kwaliteit van de arbeid: een rol voor HRM - [link] - CAOP
 • Bram Steijn (2015) - HRM Trends - PBLQ
 • Willem Pol & Bram Steijn (2014) - HRM- en integriteitsbeleid in de (semi-)publieke sector - BIOS
 • Bram Steijn (2013) - Zelfstandig ondernemende personen bij de overheid: zes condities voor succesvolle invoering - Rijkswaterstaat
 • Bram Steijn (2013) - Zit de ambtenaar op de juiste plek? Personeelsbeleid en fit anno 2013 - CAOP
 • Bram Steijn (2011) - Het personeelsbeleid inzake ambtenaren - CAOP
 • Bram Steijn (2009) - Over de competenties van de 'nieuwe' ambtenaar - Ministerie van BZK
 • KG (Kea) Tijdens & Bram Steijn (2006) - ICT op de werkplek: verschilt het gebruik tussen mannen en vrouwen? - Dutch University Press
 • Bram Steijn (2005) - Er leeft onvrede over managers in de publieke sector - Boom
 • Bram Steijn (2003) - Demo-revisited: maatschappelijke positie, ideologie en oordelen over sociale rechtvaardigheid opnieuw bezien - Shaker Publishing
 • Bram Steijn (2003) - De rol van het management bij arbeidssatisfactie en mobiliteit - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Bram Steijn & R Batenburg (2003) - Technologie, Organisatie en Arbeid in de 'oude' en 'nieuwe' economie - Reed Business Information
 • Bram Steijn (2003) - Teamworking and its longitudinal effect on the Quality of Labour - [s.n.]
 • D Houtman, J (Jan) Berting, J van Male & Bram Steijn (2003) - Inleiding: De sociale constructie van Leo d'Anjou - Shaker
 • Bram Steijn & MC (Marinus Cornelis) de Witte (1995) - The McDonaldisation of Work. An American Menace for the Dutch Labor Market?

 • Bram Steijn & Brenda Vermeeren (2019) - Red tape, work pressure and occupational stress in the public sector
 • Alissa Zijl, Brenda Vermeeren, Ferry Koster, J (Joris) van der Voet & Bram Steijn (2018) - Functional Heterogeneity and Team Innovation: Effects of Team Conflict and Team Learning Behaviours.
 • Alissa Zijl, Brenda Vermeeren, Ferry Koster, J (Joris) van der Voet & Bram Steijn (2018) - Functional heterogeneity and team innovation: The effects of team conflict and team learning behaviors
 • Alissa Zijl, Brenda Vermeeren, Ferry Koster, J (Joris) van der Voet & Bram Steijn (2017) - The effect of functional heterogeneity on team performance and the role of leadership in neighbourhood teams
 • A van Zijl, Brenda Vermeeren, Ferry Koster, J (Joris) van der Voet & Bram Steijn (2017) - Towards sustainable social- and healthcare services: The effect of functional heterogeneity on team performance and the role of leadership in neighbourhood teams.
 • Alissa Zijl, Brenda Vermeeren, Ferry Koster, J (Joris) van der Voet & Bram Steijn (2017) - Towards sustainable local welfare systems: The effect of functional heterogeneity on team processes in Dutch neighborhood teams
 • A van Zijl, Brenda Vermeeren, Ferry Koster, J (Joris) van der Voet & Bram Steijn (2017) - Towards sustainable local welfare systems: The effect of functional heterogeneity and team autonomy on team processes in Dutch neighbourhood teams.
 • Tessa Janssen, Brenda Vermeeren, Bram Steijn & Laura Dulk (2015) - Leadership style, HRM and performance in Dutch primary education
 • Nadine Engen, LG Tummers, Victor Bekkers & Bram Steijn (2013) - Policy alienation of public professionals: Structural factors at the governmental level
 • Nadine Engen, LG Tummers, Victor Bekkers & Bram Steijn (2013) - General policy alienation of public professionals: Identifying structural causes at the government level
 • Jolien Grandia, Bram Steijn, SM (Sandra) Groeneveld & Ben Kuipers (2013) - Sustainable procurement in practice: Explaining the degree of sustainable procurement from an organizational perspective
 • Brenda Vermeeren, LG Tummers, Madhur Lankhaar, Bram Steijn & J Heesen (2012) - HR and Multiple Performance Dimensions: The influence of HR Practices on Job Satisfaction, Employee Absenteeism, Client Satisfaction and Business Performance
 • Steven Walle & Bram Steijn (2012) - Good pay, a secure job and a tad of PSM: A multilevel model of public sector employment preference in 23 countries
 • Laura Dulk, Bram Steijn & Brenda Vermeeren (2011) - New Ways of Working in the Dutch Public Sector
 • B Bronkhorst, Brenda Vermeeren & Bram Steijn (2011) - Goal-Setting, Transformational Leadership and Work Motivation in a Dutch Municipality
 • Brenda Vermeeren, Ben Kuipers & Bram Steijn (2011) - Degree of Publicness Influencing HRM Implementation? An Exploratory Study of Organizational Variance.
 • LG Tummers, Bram Steijn & Victor Bekkers (2011) - Explaining job satisfaction of public professionals: Policy alienation and politicking in organizations - [link]
 • Brenda Vermeeren, Ben Kuipers & Bram Steijn (2010) - The Two Faces of the Satisfaction Mirror: A Study of Work Environment, Job Satisfaction and Customer Satisfaction in Dutch Municipalities
 • Brenda Vermeeren, Ben Kuipers & Bram Steijn (2009) - Human Resource Management and Performance of Public Organizations: A Study of HRM, Employees attitude and Public Service Performance of Dutch Municipalities
 • Brenda Vermeeren, Ben Kuipers & Bram Steijn (2009) - Human Resource Management and Performance of Public Organizations: A Study of HRM, Employee Attitude and Behavior and Public Service Quality of Dutch Municipalities
 • Brenda Vermeeren, Ben Kuipers & Bram Steijn (2009) - Performance of Public Organizations: A Study of HRM and the Role of the Supervisor in Dutch Municipalities
 • Brenda Vermeeren, Ben Kuipers, Bram Steijn & ME Vogelaar (2008) - Human Resource Management and Performance of Public Organizations
 • Brenda Vermeeren, B de Wit & Bram Steijn (2007) - Educational Professionals under Pressure? The Influence of School Size upon Teacher Job Satisfaction in Dutch Secondary Education
 • Bram Steijn (2000) - Coreferaat op conferentie 'Werken in digitaal Nederland'
 • Bram Steijn (1999) - Class and job insecurity
 • Bram Steijn (1999) - Job security, class and union membership

 • Joëlle Meer, Brenda Vermeeren & Bram Steijn (2020) - Civil servants’ wellbeing during the COVID-19 pandemic
 • Joëlle Meer, Brenda Vermeeren & Bram Steijn (2019) - How do street-level bureaucrats cope with critical incidents in the context of New Public Governance?
 • SM (Sandra) Groeneveld, Laura Dulk, Bram Steijn & B Bronkhorst (2011) - Why do men and women work in the public sector? Gender dimensions of public sector motivation
 • LG Tummers, Sandra Thiel, Bram Steijn & Victor Bekkers (2011) - Policy alienation and work alienation: Two worlds apart?
 • Bram Steijn & S de Ruijter (2010) - Generations and Dutch policy workers: generational differences in work motivation and PSM?
 • Erik Hans Klijn, Bram Steijn & Jurian Edelenbos (2010) - Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management
 • Bram Steijn, LG Tummers & Victor Bekkers (2010) - Explaining willingness of public professionals to implement public policies: Content, context and personality characteristics
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Bram Steijn (2009) - Managers in governance networks: what to do to be effective?
 • Bram Steijn & J (Joris) van der Voet (2009) - Supervisors in the Dutch public sector and their impact on employees
 • Bram Steijn & J (Joris) van der Voet (2009) - Managers perception and role of HRM in the Dutch civil service
 • Bram Steijn, Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2009) - Public Private Partnerships: added value by organizational form or management?
 • LG Tummers, Victor Bekkers & Bram Steijn (2008) - Work lives of professionals: Policies, professional associations, managers and clients
 • LG Tummers, Victor Bekkers & Bram Steijn (2008) - Policy alienation: A comparative case study of public professionals implementing policy programs
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2008) - Public Private Partnerships: Organisational form or management activities; The impact of the organisational form and managerial strategies on the outcomes of PPP projects
 • Bram Steijn, Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2008) - The Impact of Network Management in Governance networks; Exploring the influence of four types of network management strategies on perceived outcomes in governance networks on environmental problems
 • Jurian Edelenbos, Bram Steijn & Erik Hans Klijn (2007) - Does democratic anchorage matter; an inquiry into the relation between democratic anchorage and effectiveness of Dutch spatial projects
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2007) - Management of Trust in environmental projects, The impact of trust and process management on the perceived outcomes of infrastructure projects
 • P Leisink & Bram Steijn (2007) - Motivated to do the right thing? Public service motivation in the Netherlands
 • LG Tummers, Victor Bekkers & Bram Steijn (2007) - Policy alienation of Dutch public sector professionals: An exploratory case analysis
 • LG Tummers, Victor Bekkers & Bram Steijn (2007) - Public policy alienation of public service workers: A conceptual framework
 • SM (Sandra) Groeneveld, Bram Steijn & P (Peter) van der Parre (2007) - Joining the Dutch Public Sector: influencing motives in a changing economic context
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2006) - Does trust Matter? The Role of Trust in Public-Private Partnerships
 • Bram Steijn (2006) - Public service motivation in the Netherlands
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2005) - Trust in Public-Private partnerships; Main elements, origins, development and outcomes of trust relations in complex infrastructure projects
 • P Leisink & Bram Steijn (2005) - Organizational commitment among Dutch public sector employees
 • Bram Steijn & KG (Kea) Tijdens (2005) - The use of ICT in the workplace: opening the blackbox
 • Sandra Thiel, Bram Steijn & MIM Allix (2005) - The New Public Managers: changes and trends in Europe
 • Bram Steijn & P Liesink (2004) - Public Management Reform and Staff Participation and Involvement. The case of civil service modernization in the Netherlands
 • Bram Steijn & AJ Smullen (2004) - Work values and work experiences in the Dutch Public and Private Sector
 • Bram Steijn & KG (Kea) Tijdens (2003) - To informate or to automate: ICT-strategies and their consequences for workers
 • Bram Steijn (2003) - Teamworking and its longitudinal effect on the Quality of Labour
 • Bram Steijn (2003) - Administrative reform, staff participation and involvement in the Netherlands
 • KG (Kea) Tijdens & Bram Steijn (2002) - Organisatiekenmerken, HRM-beleid en ICT-comptetenties
 • Bram Steijn (2002) - HRM and job satisfaction in the Dutch public sector
 • A Need & Bram Steijn (2002) - Lange Termijn Effecten van flexibele arbeid
 • Bram Steijn, K Kraan & S Dhondt (2001) - ICT, New Organisational Forms and Performance
 • Bram Steijn (2001) - 'The quality of working life and social class in the information society'
 • Bram Steijn (2001) - 'Work Systems, HRM and Quality of Labour'
 • Bram Steijn (2000) - Work Systems, Quality of Labour and Attitudes of Workers. An Empirical Study towards the effects of team and non-team work
 • Bram Steijn (2000) - Betrokkenheid bij veranderende organisaties
 • Bram Steijn (2000) - Work Systems, Quality of Labour and Attitudes of Workers. An Empirical Study towards the effects of team and non-team work
 • Bram Steijn (2000) - Teamarbeid: relevante verbanden uit het ''werksituatieonderzoek''

 • Ben Kuipers, N Braham, M Herder, Bram Steijn, LG Tummers, D de Kool, PA Siep & M Gans (2015) - Zorg in verandering; Mini-rapportage VVT-sector fase 1 - Centre for Public Human Resources and Change
 • WHA (Adriaan) Hofman, Bram Steijn & Robine Hofman (2013) - Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten (Educational governance: Strategy, Development and Effects: Integratierapport - EUR/RuG/GION
 • KG (Kea) Tijdens & Bram Steijn (2002) - Competenties van werknemers in de informatiemaatschappij. Een survey over ICT-gebruik - AIAS
 • WHA (Adriaan) Hofman & Bram Steijn (2000) - Matching van bedrijf en beroepsopleiding: fricties tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de BVE-sector. - Deloitte & Touch / Risbo / Erasmus Universiteit Rotterdam
 • R Muffels & Bram Steijn (1999) - Flexible and permanent Jobs on the Dutch Labour Market. Empirical analyses of labour market flows and employment statuses using labour force surveys and panel data - AWSB
 • Bram Steijn & MC (Marinus Cornelis) de Witte (1995) - McDonaldisation: An American Menace to the Dutch Labour market? - Graduate School/Research Institute Systems, Org. and Man.

 • Alissa Zijl, Bram Steijn, J (Joris) van der Voet & B Bernards (2019) - Veranderkracht in de Ouder- en Kindteams: Stadsrapportage 2018 - Ouder- en Kindteams Amsterdam
 • Alissa Zijl & Bram Steijn (2019) - Teamwerk in de wijk - [link] - St-RAW
 • Bram Steijn, J (Joris) van der Voet & S Huizenga (2017) - Teamkenmerken en gepercipieerde prestaties van wijkteams - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Bram Steijn, J (Joris) van der Voet, S Huizenga & J van Bruggen (2017) - Ouder en Kindteams in Amsterdam. Rapportage over onderzoek naar teamprestaties - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Bram Steijn, J (Joris) van der Voet, B Bernards & Alissa Zijl (2017) - Wijkteams in de gemeente Rotterdam Algemene rapportage over het intern en extern functioneren van wijkteams Meting 2: 2017 - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • J (Joris) van der Voet, Bram Steijn, B Bernards & Alissa Zijl (2017) - Wijkzorgteams in de gemeente Den Haag. Algemene rapportage over het intern en extern functioneren van wijkzorgteams Meting 2: 2017 - Universiteit Leiden
 • Victor Bekkers, Bram Steijn, D de Kool, PA Siep, Marcel Jansen & AJM (Alex) Straathof (2015) - Behoorlijk Bestuur van Onderwijsinstellingen. Eindrapportage - [link] - Risbo
 • Tessa Janssen, TS (Tanachia) Ashikali, Bram Steijn & Laura Dulk (2013) - Educational Governance: Strategie, ontwikkeling en effecten. Themaproject 2: HRM, HRM uitkomsten en prestaties. Eindrapport 2013. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Tessa Janssen, Bram Steijn & Laura Dulk (2011) - HRM, HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten De strategische HRM fit en de interne fit van HRM op basisscholen en de relatie met onderwijsopbrengsten - Erasmus Universiteit Rotterdam, RISBO & GION
 • B Bronkhorst, SM (Sandra) Groeneveld & Bram Steijn (2010) - Personeels- en Mobiliteitsonderzoek 2008. Bevindingen voor de sector Wetenschappelijk Onderwijs - VSNU
 • Tessa Janssen, Bram Steijn & Laura Dulk (2010) - `HRM op basisscholen en de fit tussen besturen en schoolleiders¿. In opdracht van Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs. Educational Governance, themaproject 2: HRM, HRM uitkomsten en onderwijs opbrengsten. - Erasmus Universiteit Rotterdam, RISBO & GION
 • Peter Hupe, Frans-Bauke Meer, Bram Steijn & MM van Elteren (2002) - Doorwerking emancipatie-effectrapportages in beleidsprocessen - BESTUURSKUNDE
 • WHA (Adriaan) Hofman, Bram Steijn & P van Wensveen (1999) - Studenten of laaggeschoolden. Over verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt - Orgaisatiedeel 43203100
 • WHA (Adriaan) Hofman, Bram Steijn & L van der Laan (1997) - De flexibele arbeidsmarkt: enige noties uit theorie en praktijk - ECLA/EUR

 • Bram Steijn (2015) - Tijdschrift voor HRM (Journal)

 • Bram Steijn (2019) - Learning by doing: My experiences with societal impact - Keynote Phresh Conference
 • Bram Steijn (2019) - A Public Administration Perspective on People Management in Education - Keynote on PME Conference
 • L van der Laan, Bram Steijn & Erik Snel (2000) - Veranderende klassen in de stedelijke economie: Rotterdam en Amsterdam - De Nederlandse Arbeidsmarktdag 2000
 • Bram Steijn (1998) - Career chances and chances to become unemployed of flexible and permanent workers. Proof of a segmented labour market? - Paper voor WESWA-conferentie,
 • Bram Steijn (1998) - Career chances and chances to become unemployed of lexible and permanent workers. Proof of a segmented labour market? - Paper voor conferentie Work, Employment and Society Conference
 • Bram Steijn & D Houtman (1996) - Proletarianisation of the Dutch Middle Class. Fact or Fiction? - First Rotterdam Centre Symposium on 'Social Exclusion and the Growing Uncertainty of the Middle Class,
 • Bram Steijn & MC (Marinus Cornelis) de Witte (1996) - Chaotic patterns in the upgrading of labour. A test of the internal-differentation hypothesis - Final conference of COST A3 Management and New Technologies
 • N de Graaf & Bram Steijn (1996) - The Service Class in a Post-Industrial Society. Attitudes and behaviour of the social and cultural specialistst in the public sector - RC28 meeting of the ISA
 • Bram Steijn & MC (Marinus Cornelis) de Witte (1996) - Arbeidsinhoud: een structurele determinant van de arbeidsbeleving? - 7e Sociaal-Wetenschappelijke Studiedagen
 • N de Graaf & Bram Steijn (1996) - The Service Class in a Post-Industrial Society. Attitudes and behaviour of the social and cultural specialists in the public sector - 7e Sociaal-wetenschappelijke studiedagen 'Van de hoed en de rand'

 • Bram Steijn (2010) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2010) - Review of Public Personnel Administration (Journal)
 • Bram Steijn (2009) - Review of Public Personnel Administration (Journal)
 • Bram Steijn (2009) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2008) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2008) - Review of Public Personnel Administration (Journal)
 • Bram Steijn (2007) - Review of Public Personnel Administration (Journal)
 • Bram Steijn (2007) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2006) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2005) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2004) - Sociale Wetenschappen (Journal)
 • Bram Steijn (2004) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2003) - Sociale Wetenschappen (Journal)
 • Bram Steijn (2003) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2002) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2002) - Netherlands' Journal of Social Sciences (Journal)
 • Bram Steijn (2001) - Sociale Wetenschappen (Journal)
 • Bram Steijn (2001) - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (Journal)
 • Bram Steijn (2000) - Sociale Wetenschappen (Journal)
 • Bram Steijn (1999) - Sociale Wetenschappen (Journal)

4.3 Thesis Master of Change and HR

Year
2021
Course Code
FSWBM-6030

4.2 HRM in the publ. sec: Capita Selecta

Year
2021
Course Code
FSWBM-6085

4.1 Change Management

Year
2021
Course Code
FSWBM-6090

4.2 Public Managers and Leadership

Year
2021
Course Code
FSWBM-6110

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes