prof.mr. (Cees) CJ Loonstra

prof.mr. (Cees) CJ Loonstra
Full professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-002
Email
loonstra@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Cees Loonstra & PTh Sick (2014) - Het Wetsvoorstel werk en zekerheid (33818) in vogelvlucht: dekt de vlag de lading? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2014 (7), 4-14
 • Cees Loonstra (2012) - De kwalificatievraag en bovenal: welke rechter is nu leidend? - TAP. Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, 148-153
 • Cees Loonstra & P Kruit (2012) - Statistiek Ontbindingsvergoedingen 2011: de representativiteit van de gepubliceerde ontbindingsbeschikkingen aangetoond - ArbeidsRecht, 2012, 3-15
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (2012) - Grenzen aan de rechtsvormende taak van de rechter in het privaatrecht en het arbeidsrecht - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2012 (1), 3-21
 • Cees Loonstra & Ruben Houweling (2011) - Verprivatisering van het arbeidsrecht? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2011 (5), 172-181
 • Cees Loonstra (2011) - Arbeidsovereenkomst en privaatrechtelijke dienstbetrekking: dezelfde betekenis en uitleg? - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2011 (2), 86-98
 • P Kruit & Cees Loonstra (2011) - Statistiek ontslagvergoedingen 2010: the year after - ArbeidsRecht, 2011 (5), 7-21
 • Cees Loonstra (2010) - De januskop van de Hoge Raad. Over de verhouding tussen art. 7:681 BW en afdeling 6.1.10 BW - ArbeidsRecht, 2010 (8/9), 6-15
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (2010) - Art. 7:610 BW en de partijbedoeling - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2010 (1), 4-10
 • P Kruit & Cees Loonstra (2010) - Statistiek ontbindingsvergoedingen 2009: vuurwerk in ontslagland! - ArbeidsRecht, 2010 (6/7), 3-20
 • Cees Loonstra & P Kruit (2009) - Statistiek ontbindingsvergoedingen 2008: het einde van een tijdperk - ArbeidsRecht, 2009 (6/7), 7-23
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2009) - Nietigheid van elk beding ex art. 12 WCAO na Teunissen/Welter: iets nieuws onder de zon? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (6), 212-218
 • Cees Loonstra (2008) - Gezichtspunten in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geïnventariseerd - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2008 (3), 4-30
 • Cees Loonstra & P Kruit (2008) - Statistiek ontbindingsvergoedingen 2007: meer van hetzelfde? - ArbeidsRecht, 2008 (5), 14-33
 • Cees Loonstra & EJ Molemans (2008) - Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (deel 1) - ArbeidsRecht, 2008 (45), 14-19
 • Cees Loonstra (2008) - Toegang tot de ontbindingsrechter na inschakeling CWI? - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2008 (1), 24-31
 • Jeroen Quist & Cees Loonstra (2008) - Gezichtspuntencatalogi in het arbeidsrecht: de omstandigheden van het geval geinventariseerd - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 3
 • Cees Loonstra & EJ Molemans (2008) - Proeftijdbeding: stand van zaken 2003-2008 (deel 2) - ArbeidsRecht, 2008 (49), 3-8
 • Cees Loonstra & M Westerbeek (2007) - Honderd jaar definitie van de arbeidsovereenkomst: moet het anders? - SMA, 2007 (11/12), 414-422
 • Cees Loonstra (2007) - Hadden Osinga en Spaan meer eerder geleefd: over 'zwaarder drukken' en de werking van het concurrentiebeding - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2007 (3), 85-105
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (2007) - De eeuw van de Wet op de arbeidsovereenkomst - Nederlands Juristenblad (NJB), 2007 (27), 1654-1661
 • Cees Loonstra & Gerdien Voet (2007) - De kwaliteit en wenselijkheid van alternatieve geschillenprocedures in CAO's - Arbeid Integraal, 2007 (2), 65-78
 • Cees Loonstra, M Fiselier & B Vink (2007) - Ontwikkelingen rechtspraak eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2007 (2), 39-46
 • Cees Loonstra & P Kruit (2007) - Statistiek ontbindingsvergoedingen 2006: de stabiliteit voorbij? - ArbeidsRecht, 2007 (5), 15-30
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (2006) - De zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (3), 50-62
 • Cees Loonstra (2006) - Arbeidsovereenkomstenrecht 1996-2006: uniform, transparant en handhaafbaar? - Arbeid Integraal, 2006 (3), 5-26
 • Cees Loonstra & P Kruit (2006) - Statistiek ontbindingsvergoedingen 2005: een jaar van stabiliteit - ArbeidsRecht, 2006 (6/7, nr.38), 20-29
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (2006) - Inhoud, stelplicht en bewijslast bewuste roekeloosheid - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2006 (1), 46-63
 • Cees Loonstra (2005) - Snijden in het ontslagrecht - Nederlands Juristenblad (NJB), 2005 (6), 290-297
 • Cees Loonstra & LG Verburg (2005) - Hoe exclusief is exclusief? Over de juridische status van de 685-procedure en de contractuele vergoeding - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005 (1), 48-75
 • Cees Loonstra (2005) - De gezagsverhouding ex art. 7:610 BW - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2005 (3), 96-102
 • Cees Loonstra (2005) - Het nieuwe art. 7:653 BW gewogen in het licht van art. 19 lid 3 Grondwet - Sociaal Maandblad Arbeid, 2005 (2), 61-74
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (2004) - Ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van wanprestatie - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (2), 43-48
 • EG van Arkel, PA Boontje & Cees Loonstra (2003) - Ontslagrecht: het proeftijdontslag - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (2), 37-48
 • Cees Loonstra (2003) - 'Elk beding' in art. 12 Wet CAO: over rekkelijken en preciezen - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (5), 141-147
 • EG van Arkel, PA Boontje & Cees Loonstra (2003) - Het proeftijdontslag - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (5), 37-48
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2003) - De bewust roekeloos handelende werknemer. Beschouwingen over het begrip 'bewuste roekeloosheid' in titel 7.10 BW - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2003 (3), 43-69
 • Cees Loonstra (2002) - Het nieuwe wetvoorstel inzake het concurrentiebeding. Op zoek naar het evenwicht - Nederlands Juristenblad (NJB), 2002 (8), 350-355
 • Cees Loonstra (2002) - De Hoge Raad en de problematiek van de samenloop in het licht van artikel 7:611 BW (het goed werkgeverschap) - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2002 (1), 4-31
 • Cees Loonstra (2002) - Het sociaal plan: de mist is nog lang niet opgetrokken - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2002 (3), 41-56
 • Cees Loonstra (2002) - Uitdijende werkgeversaansprakelijkheid - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2002 (11), 309-310
 • Cees Loonstra (2001) - `Laat de praktijk het maar uitzoeken'. Over de nieuwe vakantiewet - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (12), 323-324
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2001) - Het begrip `werknemer' in nationaal, rechtvergelijkend en communautair perspectief - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (1), 4-29
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (2001) - HR 28 april, JAR 2000. 120 (Guitoneau/Midnet Tax BV) - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 1 (1), 30-44
 • M Koning & Cees Loonstra (2001) - De werking van het reïntegratieplan ex art. 7:685 BW opnieuw empirisch getoetst - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (6), 172-174
 • Cees Loonstra (2001) - Over bruto- en netto-beloning - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 16 (4), 99-101
 • Cees Loonstra (2001) - De rechtsgrond(en) van ontslagvergoedingen - ArbeidsRecht, 8 (8/9), 32-40
 • Cees Loonstra (2000) - Afscheid van het duale ontslagrecht? - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 15 (12), 355-357
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2000) - Ontslagvergoedingsrecht: stand van zaken en perspectief - Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (26), 1267-1277
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (2000) - Verjaringsperikelen in asbestzaken - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 15 (9), 241-242
 • Cees Loonstra (1999) - De aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters en het sociaal plan - Sociaal Maandblad Arbeid, 54 (3), 159-165
 • Cees Loonstra (1999) - Uitzend- of inleen-CAO? De loonverhoudingsnorm van art. 8 Waadi - Ondernemingsrecht, 1 (3), 69-73
 • Cees Loonstra (1998) - Naar een Wet op het Sociaal Plan - Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (8), 359-360
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (1998) - Erosie in de gezagsverhouding: de koers van de Hoge Raad - Nederlands Juristenblad (NJB), 73 (18), 817-821
 • Cees Loonstra (1998) - Het gezicht van het arbeidsrecht - Sociaal Maandblad Arbeid, 53 (5), 203-206
 • Cees Loonstra (1998) - Bedrijfsovername, concurrentiebeding en bedrijfsgeheimen - Dossier Ondernemingszaken, 8 (33), 46-52
 • Cees Loonstra (1997) - Eindrapport MDW-werkgroep Concurrentiebeding - TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 40 (10), 309-310
 • Cees Loonstra (1997) - De nieuwe jas van art.7: 653 BW. Een poging tot synthese naar aanleiding van het proefschrift van F.B.J. Grapperhaus - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 12 (6), 169-174
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (1997) - Sijthoff/Ouwerkerk: Een opmerkelijke uitspraak van de Hoge Raad over opdracht, ontbinding en onvoorziene omstandigheden - Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (24), 1074-1078
 • Cees Loonstra (1996) - Reactie op 'De zieke werknemer in het Sociaal Plan'. De juridische status van het sociaal plan - TVVS. Maandblad voor Ondernemingsrecht en Rechtspersonen, 40 (12), 359-360
 • MYHG Erkens & Cees Loonstra (1996) - Deeltijd-VUT: enkele juridische kanttekeningen bij een verschijnsel in opmars - Sociaal Maandblad Arbeid, 51 (2), 106-115
 • Cees Loonstra (1996) - Het samengaan van de 1639w-en de 1637x-procedure - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (2), 32-37
 • Cees Loonstra (1996) - De 1639w-vergoeding in het licht van de weigering ander werk te aanvaarden - PS. Periodiek voor Sociale Verzekering, Sociale Voorzieningen en Arbeidsrecht, 3 (3), 3-6
 • Cees Loonstra (1996) - De reikwijdte van het arrest Brabant/Van Uffelen - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (4), 98-99
 • Cees Loonstra (1996) - Verplichte vergoeding ex art. 7A: 1637x, vijfde lid BW? Een beoordeling aan de hand van de Duitse wettelijke regeling - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 11 (9), 220-227
 • Cees Loonstra (1995) - Medezeggenschap in het onderwijs: WMO of WOR? - Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR), 7 (2), 67-76
 • Cees Loonstra (1995) - Partiële opzegging en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst - Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (6), 204-210
 • Cees Loonstra (1995) - Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7A: 1639w BW en het rekest-civiel - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10 (2), 39-44
 • Cees Loonstra (1994) - Over de toekomst van de Advies- en Arbitragecommissie. - Sociaal Maandblad Arbeid, (10), 531-540
 • JEM Akveld & Cees Loonstra (1994) - De Wet Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (6), 315-327
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (1994) - De inhoud van collectieve arbeidsovereenkomsten in het interbellum. - Sociaal Maandblad Arbeid, (3), 149-165
 • Cees Loonstra & JEM Akveld (1994) - De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, (6), 315-326
 • Cees Loonstra (1993) - Appel en cassatie inzake art. 7A: 1639w BW nogmaals bezien - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6114), 858-863
 • Cees Loonstra (1993) - Enige tegendraadse uitspraken inzake het proeftijdbeding - Practijkgids, 30 (24), 855-860
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (1991) - Het eerste onderwijs in 'het sociaal recht' aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen 1885-1940 - Sociaal Maandblad Arbeid, (11), 630-644
 • Cees Loonstra (1991) - Art. 1639w BW: een enquête onder kantonrechters inzake de vergoeding naar billijkheid - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, (8), 302-305
 • Cees Loonstra (1991) - CAO-onderhandelingen en de voorbereidende overeenkomst - Negotiation Magazine, 4 (1), 24-30
 • Cees Loonstra (1991) - De Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) en final-offer arbitrage - Negotiation Magazine, 4 (3), 115-125

 • Cees Loonstra (2009) - Overgang van onderneming en de eisen van het goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW - Dossier Arbeid & Recht, 2009 (9)
 • Cees Loonstra (2009) - Ontbindingsvergoedingen in 2008 - Dossier Arbeid & Recht, 2009 (6)
 • Cees Loonstra (2009) - Woon-werkverkeer en werk-werkverkeer: Werkgeversaansprakelijkheid - Dossier Arbeid & Recht, 2009 (3)
 • Cees Loonstra (2009) - Het TH-criterium: een bijzonder, op zichzelfstaand criterium - Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (4), 145-146
 • Cees Loonstra (2008) - Betutteling af? - Dossier Arbeid & Recht, special (juni)
 • Cees Loonstra (2008) - Werkhervatting en arbeidstherapie - Dossier Arbeid & Recht, special (maart)
 • Cees Loonstra (2008) - Van Taxi Hofman tot Mammoet - Dossier Arbeid & Recht, special (december)
 • Cees Loonstra (2008) - Rondom de opzegging - Dossier Arbeid & Recht, 2008 (september)
 • Cees Loonstra & P Kruit (2007) - Ontwikkelingen art. 7:685 BW - Dossier Arbeid & Recht, 2007 (juni)
 • Cees Loonstra (2006) - Ontknoping rampendossier - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 2006 (5), 143-144
 • Cees Loonstra (2006) - Franse toestanden in Nederland? Het ontslagrecht in Zicht - Ars Aequi, 2006 (6/7)
 • Cees Loonstra (2006) - Recente rechtspraak Hof van Justitie - Dossier Arbeid & Recht, 2006 (juni)
 • Cees Loonstra (2006) - Anciënniteit en afspiegeling bij collectief ontslag - Dossier Arbeid & Recht, 2006 (maart)
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (2005) - De acquisitrice en de predikant. De gezagsverhouding revisited - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2005 (3), 87-99
 • Cees Loonstra (2005) - Bewuste roekeloosheid ex art. 7:658 en 7:661 BW: Gelijke uitleg! - Dossier Arbeid & Recht, 2005 (december), 1-2
 • Cees Loonstra (2005) - Het ontslag van de statutaire bestuurder - Dossier Arbeid & Recht, 2005 (september), 1-2
 • Cees Loonstra (2005) - Artikel 7:681 BW na opzegging en ziekte - Dossier Arbeid & Recht, 2005 (maart), 1-2
 • Cees Loonstra (2005) - De regeling van de opzegtermijn ex artikel 7:672 BW - Dossier Arbeid & Recht, 2005 (juni), 1-2
 • Cees Loonstra (2004) - Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel concurrentiebeding - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (12), 401-402
 • Cees Loonstra (2004) - Voortmodderen met concurrentiebeding - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 19 (5), 177-178
 • Cees Loonstra (2004) - Overgang van Onderneming - Dossier Arbeid & Recht, 2004 (3), 1-2
 • Cees Loonstra (2004) - Wulbz 2 - Dossier Arbeid & Recht, 2004 (6), 1-2
 • Cees Loonstra (2004) - Anciënniteit - Dossier Arbeid & Recht, 2004 (9), 1-2
 • Cees Loonstra (2004) - Concurrentiebeding - Dossier Arbeid & Recht, 2004 (12), 1-2
 • Cees Loonstra (2003) - Uitleg van CAO-bepalingen: op weg naar een (objectieve) redelijksheidstoets? - Arbeidsrechtelijke Annotaties, 2003 (2), 82-99
 • Cees Loonstra (2003) - De zorgplicht ex artikel 7:658 BW - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 18 (7/8), 228-230
 • Cees Loonstra (2002) - Lotgevallen rondom het concurrentiebeding - Dossier Arbeid & Recht, 2002 (6), 1-2
 • Cees Loonstra (2002) - Opzet en bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht - Dossier Arbeid & Recht, 2002 (12), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Fictieve opzegtermijn artikel 16 lid 3 WW - Dossier Arbeid & Recht, 12 (6), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Optierecht als ontbindingsvergoeding - Dossier Arbeid & Recht, 12 (3), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Aansprakelijkheid op grond van redelijkheid en billijkheid - Dossier Arbeid & Recht, 12 (4), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Betaalde boetes loon? - Dossier Arbeid & Recht, 12 (5), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Reïntegratieplan - Dossier Arbeid & Recht, 12 (9), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Duaal ontslagrecht - Dossier Arbeid & Recht, 12, 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Gebod afgifte reïntegratieplan - Dossier Arbeid & Recht, 12 (8), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Bewijslast artikel 7:681 BW - Dossier Arbeid & Recht, 12 (11), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Bedrijfsongeval en bewijsopdracht - Dossier Arbeid & Recht, 12 (10), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Ontslag op staande voet en arbeidsongeschiktheid - Dossier Arbeid & Recht, 12 (12), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2001) - Proeftijdbeding en goed werkgeverschap - Dossier Arbeid & Recht, 12 (2), 1-2
 • Cees Loonstra (2000) - Kantonrechter en JAR - Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (41), 2001-2003
 • Cees Loonstra (2000) - De kantonrechter, het arbeidsrecht en het sociaal plan - Ars Aequi, 49 (10), 715-717
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (2000) - Maandelijkse rubriek Arbeid & Recht - Dossier Arbeid & Recht, 11 (1 t/m 12), 1-19
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Reïntegratieplan en fictieve opzegtermijn - Dossier Arbeid & Recht, 10 (7), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Verjaring vakantie; schadevergoeding naast ontbindingsvergoeding - Dossier Arbeid & Recht, 10 (5), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Ontbinding en ontslag op staande voet - Dossier Arbeid & Recht, 10 (1), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Interpretatie overwerkregeling in CAO - Dossier Arbeid & Recht, 10 (11), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Arbeid en recht. Kennelijk onredelijk ontslag - Dossier Arbeid & Recht, 10 (10), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Kennelijk onredelijk ontslag - Dossier Arbeid & Recht, 10 (9), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Wanprestatie na beëindigingsovereenkomst - Dossier Arbeid & Recht, 10 (8), 1-2
 • Cees Loonstra (1999) - De rechtspraak inzake het reïntegratieplan - Dossier Arbeid & Recht, 10 (9), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Artikel 7:685 BW en het reïntegratieplan - Dossier Arbeid & Recht, 10 (6), 1-2
 • Cees Loonstra (1999) - De bescherming van de flexwerker - Dossier Arbeid & Recht, 10 (3), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Samenhang ontslag op staande voet en kennelijk onredelijk ontslag - Dossier Arbeid & Recht, 10 (4), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - Bereik zorgplicht artikel 7:658 BW - Dossier Arbeid & Recht, 10 (3), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - De reikwijdte van artikel 7:629 lid 3 sub c BW - Dossier Arbeid & Recht, 10 (2), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Premieplichtig ingevolge de werknemersverzekeringen? - Dossier Arbeid & Recht, 9 (4), 1-2
 • Cees Loonstra (1998) - `Het Sociaal Plan' - Dossier Arbeid & Recht, 9 (3), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Ontbinding wegens dringende reden en artikel 7:677 lid 3 BW - Dossier Arbeid & Recht, 9 (8), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Rechtsgeldigheid ontbindende voorwaarde - Dossier Arbeid & Recht, 9 (6), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Art. 6 BBA en de ontslaggronden - Dossier Arbeid & Recht, 9 (12), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Artikel 7:611 BW en andere werkzaamheden - Dossier Arbeid & Recht, 9 (11), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Bewijslastverdeling bij bedrijfsongeval (artikel 7:658 BW) - Dossier Arbeid & Recht, 9 (10), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Bruto/netto-vergoedingen - Dossier Arbeid & Recht, 9 (5), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Gedeeltelijke ontbinding arbeidsovereenkomst - Dossier Arbeid & Recht, 9 (3), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Hoogte schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag - Dossier Arbeid & Recht, 9 (1), 1-2
 • Cees Loonstra (1998) - De factor C in de landelijke kantonrechtersformule - Dossier Arbeid & Recht, 9 (9), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Ontbinding en vernietiging concurrentiebeding in één procedure - Dossier Arbeid & Recht, 9 (2), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Wet Boeten en Maatregelen en geregelde ontbinding - Dossier Arbeid & Recht, 9 (7), 1-2
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1998) - Inroepen van nietigheid bij ontslag op staande voet - Dossier Arbeid & Recht, 9 (9), 1-2
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (1997) - Beantwoording rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking - Ars Aequi, 46 (6), 451-455
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (1997) - Rechtsvraag (259) voor eerstejaars. Rechtsvinding en gevalsvergelijking - Ars Aequi, 46 (1), 60-61
 • Cees Loonstra (1995) - Naschrift bij reactie op 'Ontbinding van de arbeidsovereenkomst ex art. 7A: 1639w BW en het rekest-civiel - Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 10 (4), 122-123
 • Cees Loonstra (1995) - Naschrift bij reacties op 'Partiële opzegging en partiële ontbinding van de arbeidsovereenkomst' - Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (14), 531
 • Cees Loonstra (1993) - Arbitrage in het arbeidsrecht - Schering en Inslag, (2), 6-33
 • Cees Loonstra (1992) - Gedwongen arbitrage geen oplossing voor conflict zorgsector - De Volkskrant
 • Cees Loonstra (1992) - Arbeidsrechtelijke kopstukken - Kluwer Cahier, (3), 5-6
 • Cees Loonstra (1992) - Naschrift bij reactie op "De Advies- en Arbitrage Commissie (AAC) en final-offer arbitrage - Negotiation Magazine, 5 (1), 41-43

 • Cees Loonstra & CJH Jansen (2013) - Opstellen over de historische ontwikkeling van het arbeidsrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2011) - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2010) - Arbeidsrechtelijke Themata (vierde druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2008) - Arbeidsrechtelijk themata (3e substantieel gewijzigde druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2006) - Arbeidsrechtelijke Themata (tweede druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2004) - Arbeidsrechtelijke Themata - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra (2000) - De kantonrechter als arbeidsrechter - Kluwer
 • Cees Loonstra (1999) - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - Elsevier
 • Cees Loonstra & B Hoogendijk (1999) - De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar - Sanders Instituut/Gouda Quint
 • Cees Loonstra (1998) - Titel 7.10 BW compact (inclusief Flexibiliteit en Zekerheid) - Elsevier
 • Cees Loonstra (1997) - Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7:685 BW - Ars Aequi Libri
 • Cees Loonstra (1997) - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - VUGA Uitgeverij B.V.
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (1997) - Functies onder spanning. Een nieuwe oriëntatie op de gezagsverhouding in de arbeidsovereenkomst - Kluwer
 • Cees Loonstra (1996) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1995) - Het bereik van de ontbindingsprocedure ex art. 7A: 1639w BW - Ars Aequi Libri
 • Cees Loonstra (1995) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1994) - Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst - VUGA Uitgeverij B.V.
 • Cees Loonstra (1994) - Casebook Arbeidsrecht - Kluwer
 • Cees Loonstra (1993) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1992) - Hoofdlijnen Nederlands Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1992) - Hoofdstukken Sociaal Zekerheidsrecht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (1992) - Kopstukken Arbeidsrecht - Kluwer
 • Cees Loonstra (1991) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff

 • Cees Loonstra (2019) - Hoofdstukken Sociaal Recht (28e druk), 361 p. - Noordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2018) - Hoofdstukken Sociaal Recht (27e druk), 352 p. - Noordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2017) - Hoofdstukken Sociaal Recht (26e druk), 347 p. - Noordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2016) - Hoofdstukken Sociaal Recht (25e druk) - Noordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2015) - Praktisch Arbeidsrecht - Noordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2015) - Hoofdstukken Sociaal Recht (24e druk) - Noordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2014) - Hoofdlijnen Nederlands Recht - Noordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2014) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Noordhoff Uitgevers
 • P Kruit, Cees Loonstra & Elmira Vliet (2013) - Praktisch Socialezekerheidsrecht - Noordhoff Uitgevers
 • P Kruit & Cees Loonstra (2010) - Praktisch Socialezekerheidsrecht - Nordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2009) - Hoofdlijnen Nederlands Recht (9e druk) - Noordhoff Uitgevers
 • Cees Loonstra (2009) - Hoofdstukken Sociaal Recht (18e druk) - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra & Gerdien Voet (2007) - Rechtsoriëntatie - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (2006) - Hoofdstukken Sociaal Recht (15e druk) - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (2005) - Rechtspraak Arbeidsrecht - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra (2003) - Grondwet en politiek - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra (2003) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (2003) - De jurist als mediator - Elsevier juridisch
 • Cees Loonstra (2003) - Praktisch Arbeidsrecht - Elsevier juridisch
 • I van der Helm, Cees Loonstra, B Hoogendijk, APHCM Jaspers, Y Konijn & WA Zondag (2003) - Arbeidsrecht - Vermande
 • Cees Loonstra (2002) - Hoofdlijnen Nederlands Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (2002) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1999) - Caseboek Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1999) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra, B Hoogendijk, WA Zondag, J Heinsius, MYHG Erkens, KF (Krijn) Haak, Filip Ly, D Dokter, Frank Smeele, Anja Groeneveld, RW Holzhauer, S Perrick, Dick Zwitser, H Beckman & P IJdo (1997) - Recht in bedrijf - Gouda Quint
 • Cees Loonstra & JCM Meijer (1997) - Recht in beeld. Juridische vaardigheden voor hoger onderwijs - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1997) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1997) - De jurist als bemiddelaar - VUGA Uitgeverij B.V.
 • Cees Loonstra (1996) - Caseboek Arbeidsrecht - Kluwer
 • Cees Loonstra (1996) - Hoofdlijnen Nederlands Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra & PB Cliteur (1995) - Rechtsoriëntatie - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1994) - Hoofdlijnen Nederlands Recht, Wolters - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (1993) - Vraagstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra & PB Cliteur (1992) - Rechtsoriëntatie - Wolters-Noordhoff

 • Cees Loonstra (2000) - De onderneming en het arbeidsrecht in de 21e eeuw - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra (1999) - Afvloeiingsregelingen. - Kluwer
 • DJ Buijs, FBJ Grapperhaus, Cees Loonstra, RJG Wilms & CPR Goense (1997) - Afvloeiingsregelingen in het arbeidsrecht - Kluwer
 • Cees Loonstra, HWMA Staal & W Zeijlstra (1996) - Arbeidsrecht en Mensbeeld 1946-1996 - Kluwer

 • FM Bart, MA (Marc) Loth, Cees Loonstra & M van den Broeke (2003) - De zaak berecht, het geschil geslecht, bijdragen aan de masterclass geschillenbeslechting 2000, faculteit der rechtsgeleerdheid, Erasmus Universiteit Rotterdam - Boom Juridische Uitgevers
 • I van der Helm, B Hoogendijk, APHCM Jaspers, Y Konijn, Cees Loonstra & WA Zondag (2001) - Rechtspraak Arbeidsrecht - Koninklijke Vermande

 • Cees Loonstra (2009) - Boekbespreking 'Arbeidsovereenkomsten (22e druk)' - Tijdschrift Recht en Arbeid, 2009, 30-31

 • CJH Jansen & Cees Loonstra (2000) - Aansprakelijkheid werkgever t.g.v. asbest ex art. 7:658 BW - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2000 (5), 938-942
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (2000) - Aansprakelijkheid bestuurder voor verdwenen geld uit kas - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2000 (5), 57-58
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (1999) - Bedrijfsongeval (art. 7: 658 BW) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 1999 (4), 152-153
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (1999) - Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 1999 (4), 709-711
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (1999) - Bedrijfsongeval (art.7:638 BW) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 1999 (4), 616-618
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (1999) - Bedrijfsongeval (art.7:658 BW) - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 1999 (4), 353-354

 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (429), 1473-1474
 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (94), 355-355
 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (90), 343-345
 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (47), 196-198
 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (6), 28-29
 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (277), 975-976
 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (276), 972-972
 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (181), 659-660
 • Cees Loonstra (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (135), 495-496
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij Hof Leeuwarden 19 oktober 2005 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 1740-1741
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij Hof Leeuwarden 9 november 2005 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 1743-1743
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 14 oktober 2005 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 1572-1573
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij Rb. Arnhem 20 juli 2005 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 1448-1449
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 22 april 2005 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 1001-1002
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 11 maart 2005 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 851-853
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 18 maart 2005 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 689-691
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 19 november 2004 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 517-517
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 3 december 2004 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 343-344
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 10 december 2004 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 194-195
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 10 december 2004 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 181-182
 • Cees Loonstra (2005) - Annotatie bij HR 5 november 2004 - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 12-13
 • Cees Loonstra (2004) - Annotatie bij HR 8 oktober 2004 - Jurisprudentie in Nederland, 2004 (2004), 199-200
 • Cees Loonstra (2004) - Annotatie - Jurisprudentie in Nederland, 2004 (2004), 8-10

 • Cees Loonstra (2019) - Polemiek over het sociaal plan - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra (2018) - The court hearing employment cases - Trichis
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2017) - Samenloop van arbeidsrecht en vennootschapsrecht bij aansprakelijkheid bestuurder: welk rechtsgebied gaat voor? - Wolters Kluwer
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (2016) - Het mensbeeld in het arbeidsrecht. 70 jaar Vereniging voor Arbeidsrecht - Wolters Kluwer
 • Cees Loonstra & CJH Jansen (2016) - Rijk en arm: arbeidsrecht als sturingsinstrument? - Wolf Legal Publishers
 • Cees Loonstra (2015) - De WWZ en de flexibele schil: blijft de outsider buiten? - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra (2013) - De wederkerige arbeidsbetrekking - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2012) - Waarom doorwerking van het vermogensrecht in het handels- en vervoerrecht wel, maar in het arbeidsrecht niet in de Haak is - Kluwer
 • Cees Loonstra (2012) - Uitlegvragen in het arbeidsrecht - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra (2011) - Over normen, feiten en de uitleg van cao-bepalingen - Kluwer
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2011) - Het concurrentiebeding in artikel 7:653 BW: welk regelingsmodel? - Uitgeverij Paris
 • Cees Loonstra (2010) - De rechtsbescherming van werknemers en het concurrentiebeding - Beta
 • Jeroen Quist & Cees Loonstra (2009) - The Dutch Supreme Court versus the lower courts: summary dismissal an the catalogue of viewpoints - TMC Asser press
 • Cees Loonstra & Jeroen Quist (2009) - The Dutch Supreme Court versus the lower courts: Summary dismissal and the catalogue of viewpoints - T.M.C. Asser Press
 • Cees Loonstra (2009) - Het afbakeningsprobleem van de arbeidsovereenkomst. Kanttekeningen in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief - Sdu Uitgevers
 • MM (Miranda) Koevoets, Cees Loonstra & WA Zondag (2008) - Op de grens van strafrecht en arbeidsrecht: de strafrechtelijk vervolgde werknemer - Kluwer
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2007) - Het concurrentiebeding: op zoek naar een nieuwe wettelijke regeling
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2006) - Instructiebevoegdheid werkgever - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2006) - Begripsvorming in het civiele arbeidsrecht en socialeverzekeringsrecht - Kluwer
 • Cees Loonstra (2006) - Toezicht op en handhaving van arbeidsrechtelijke normen: de bestuurlijke boete - Universitaire Pers Maastricht
 • Cees Loonstra (2006) - Sociaal plan en collectief ontslag: enkele actuele thema's - Vrije Universiteit
 • Cees Loonstra (2005) - Privatisering van veiligheid in het arbeidsrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra (2005) - De Hoge Raad en de zieke werknemer - Kluwer
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2004) - Bewuste roekeloosheid in het arbeidsrecht - Sanders Instituut/Kluwer
 • Cees Loonstra (2004) - ADO en schuivende ontslagroutes - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra (2004) - Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan - Kluwer
 • Cees Loonstra (2004) - M.G. Levenbach (1896-1981) - Ars Aequi Libri
 • Cees Loonstra (2003) - De werknemer: het individuele arbeidsrecht - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Cees Loonstra (2003) - De (spannings)relatie tussen art. 7:658 en art. 7:611 BW - Kluwer
 • Cees Loonstra (2003) - De arbeidsovereenkomst - Sanders Instituut/Kluwer
 • Cees Loonstra, MM (Miranda) Koevoets & WA Zondag (2003) - Op de grens van strafrecht en arbeidsrecht: de strafrechtelijk vervolgde werknemer - Kluwer
 • Cees Loonstra (2002) - De waarde(n) van het sociaal recht - Kluwer
 • EG van Arkel & Cees Loonstra (2001) - The Netherlands - BNA Books
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (2001) - Biografieën Lely, Talma, Treub en Aalberse - Koninklijke Vermande
 • Cees Loonstra (2001) - Alternatieve geschillenbeslechting in het individuele arbeidsrecht: een lonkend perspectief? - Gouda Quint
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (2001) - De personele werkingssfeer van de sociale-verzekeringswetten 1900-1960 - Koninklijke Vermande
 • Cees Loonstra (2001) - Afvloeiingsvergoedingen in het arbeidsrecht - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2000) - Boekbeschouwing - Kluwer
 • Cees Loonstra (2000) - Het systeem van het ontslagvergoedingsrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Cees Loonstra & FBJ Grapperhaus (1999) - Uitleiding. Verdere ontwikkelingen rond de afvloeiingsregeling - Kluwer
 • Cees Loonstra & FBJ Grapperhaus (1999) - Inleidende opmerkingen - Kluwer
 • Cees Loonstra (1999) - Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan - Kluwer
 • Cees Loonstra (1998) - Boekbeschouwing - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra (1998) - Inleiding - Kluwer
 • Cees Loonstra (1998) - Arbeidsconflictenrecht - Kluwer
 • Cees Loonstra (1997) - Boekbeschouwing - Kluwer
 • FBJ Grapperhaus & Cees Loonstra (1997) - Inleidende opmerkingen - Kluwer
 • Cees Loonstra (1997) - Zelfregulering in het arbeidsrecht - Gouda Quint
 • FBJ Grapperhaus & Cees Loonstra (1997) - Uitleiding: verdere ontwikkelingen rond de afvloeiingsregelingen - Kluwer
 • Cees Loonstra (1997) - Arbeidsconflictenrecht - Kluwer
 • Cees Loonstra (1997) - Collectieve afvloeiingsregelingen: het sociaal plan - Kluwer
 • Cees Loonstra & PL de Vos (1996) - Financiële compensatie van ontslag in het ambtenaren- en het civiele ontslagrecht - Gouda Quint
 • Cees Loonstra (1996) - Rechtshistorische kanttekeningen bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens gewichtige redenen - Tilburg University Press
 • CJH Jansen & Cees Loonstra (1996) - Vereniging voor Arbeidsrecht 1946-1996: ontwikkeling en thema's - Kluwer
 • Cees Loonstra & PL de Vos (1996) - Financiele compensatie van ontslag in het ambtenaren- en het civiele ontslagrecht - Gouda Quint
 • Cees Loonstra (1993) - Final-offer arbitrage als sluitstuk van collectief overleg - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra (1991) - Inleiding - Kluwer
 • Cees Loonstra & TJJB Wolters (1991) - Conflict Management and Comparative Industrial Relations, towards a Unifying Research Strategy - Sdu Uitgevers

 • Cees Loonstra (2016) - Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? - Sdu Uitgevers
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2014) - Ten geleide - BJU
 • Ruben Houweling & Cees Loonstra (2010) - Inleidende opmerkingen - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & EG van Arkel (2009) - The Netherlands - BNA Books
 • Cees Loonstra & Gerdien Voet (2008) - Rechtsoriëntatie - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra & MM Mok (2008) - Juridische Vaardigheden - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra (2008) - Hoofdstukken Sociaal Recht - Wolters-Noordhoff
 • Cees Loonstra & PA Boontje (2006) - De statutair bestuurder - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2006) - CAO - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2006) - Loon - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2006) - Kwalificatie - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra (2005) - Kwalificatie - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & WA Zondag (2005) - Loon - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & PA Boontje (2005) - De statutair bestuurder - Sdu Uitgevers
 • Cees Loonstra & EG van Arkel (2005) - The Netherlands - Bureau of National Affairs
 • Cees Loonstra & EG van Arkel (2004) - Netherlands - BNA
 • EG van Arkel & Cees Loonstra (2003) - The Netherlands, Cumulative Supplement to Volume II - BNA
 • EG van Arkel & Cees Loonstra (2002) - The Netherlands - BNA
 • Cees Loonstra (2001) - Boekbespreking - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Cees Loonstra (2000) - Boekbespreking - Kluwer
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontbindende voorwaarde) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Arbeidsvoorwaarden/bonusbeleid - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Arbeidsvoorwaarden/verjaring ATV-dagen - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontbinding bij arbeidsongeschiktheid( - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (Ontbinding . "Flexibiliteit en Zekerheid") - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (Flexibiliteit en zekerheid; rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (Flexibiliteit en Zekerheid) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag/noodzaak van ontslag) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag/arbeidsongeschiktheid) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontslag tijdens proeftijd/discriminatie) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontslag tijdens proeftijd/andere vaardigheden) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (Bereik BBA: publiekrechtelijk lichaam) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontbindingsverzoek; Flexibiliteit en zekerheid) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Gezagsverhouding/min-max contract - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (arbeidsongeschiktheid wegens Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME)) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Thema (gezagsverhouding/redacteur) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Arbeidsovereenkomst voor bepaald project/bepaalde tijd - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (voorwaardelijke ontbinding) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (beëindiging overeenkomst/misbruik van omstandigheden) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontbinding; hoger beroep; appèlverbod) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Thema (gezagsverhouding/zangeres) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontbinding; samenloop met opzegging; hoger beroep) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Thema (gezagsverhouding/redacteuren) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontslag op staande voet wegens overschrijding van controlevoorschriften bij ziekte) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (Ontbinding. "Flexibiliteit en Zekerheid": vergoeding met verhoging voor de fictieve opzegtermijn) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (kennelijk onredelijk ontslag) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (vrijheid van meningsuiting; ontslag op staande voet) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (ontbinding; arbeidsongeschiktheid; Flexibiliteit en zekerheid; reïntegratieplan) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Arbeidsvoorwaarden/salarisverlaging - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Ontslagrecht (voorwaardelijk ontbindingsverzoek; ontbinding arbeidsovereenkomst met zieke werknemer) - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra & WA Zondag (1999) - Arbeidsvoorwaarden/wijzigingsbeding - Stichting Quod Iure
 • Cees Loonstra (1995) - Bespreking van dissertatie - Kluwer
 • Cees Loonstra (1994) - Boekbespreking - Kluwer
 • Cees Loonstra (1992) - Inleiding (supplement 133) - Kluwer
 • Cees Loonstra (1991) - Boekbespreking
 • Cees Loonstra (1991) - Boekbespreking - Kluwer

 • Cees Loonstra (1987) - Derden-interventie bij CAO conflicten : grenzen en mogelijkheden van wettelijke regulering - Universiteit van Utrecht

 • Cees Loonstra (1998) - Final-offer arbitrage (FOA) - Erasmus Centre for Labour Law and Industrial Relations

 • B Hoogendijk & Cees Loonstra (2002) - Dossier Arbeid & Recht (Journal)

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes