mr.drs. (Dick) R Zwitser

mr.drs. (Dick) R Zwitser
Visiting fellow Erasmus School of Law Commercial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
zwitser@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Dick Zwitser (2015) - De Erin Schulte - Ars Aequi, 6 (3), 238-242
 • Dick Zwitser (2013) - Halve waardepapieren - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6991), 845-854
 • Dick Zwitser (2013) - Verzekerbaar belang in de handelskoop - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2013 (3), 137-148
 • Dick Zwitser (2013) - De contractueel betrokken eigenaar met een House Bill of Lading - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2013 (2), 33-43
 • Dick Zwitser (2013) - Weigering, met terugwerkende kracht en goederenrechtelijke werking - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2013 (6969), 249-258
 • Dick Zwitser (2011) - De Future Express, een greep uit het leven van een pandhouder - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2011 (2), 43-55
 • Dick Zwitser (2011) - Middellijke vertegenwoordiging bij een waardepapier voor en na een transformatie in een vordering op naam - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2011 (6), 237-245
 • Dick Zwitser (2011) - Het na-endossement - Bedrijfsjuridische Berichten, 2011 (2), 97-101
 • Dick Zwitser (2010) - Spent bills: uitgewerkte cognossementen - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2010 (4), 118-127
 • Dick Zwitser (2010) - Cash against mate's receipt under the Rotterdam Rules - Journal of International Maritime Law, 2010, 380-396
 • Dick Zwitser (2009) - De zaak Kirby en derdenwerking van contracten (I) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6784), 94-101
 • Dick Zwitser (2009) - De zaak Kirby en derdenwerking van contracten (II) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6785), 123-129
 • Dick Zwitser (2009) - Lossing- of afleveringsovereenkomsten; Brandt v. Liverpool - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2009 (5), 129-138
 • Dick Zwitser (2008) - Bedrog en willekeur bij documentair krediet - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2008 (3), 96-105
 • Dick Zwitser (2008) - Contractuele 'overdracht' en contractueel pand - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6746), 211-222
 • Dick Zwitser (2008) - Vervanging van het cognossement door het mate's receipt? - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2008 (6), 201-210
 • Dick Zwitser (2008) - Wie heeft het recht op het cognossement en het mate's receipt? - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2008 (5), 165-175
 • Dick Zwitser (2008) - CAD: waar we het zoeken moeten - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2008 (5), 181-190
 • Dick Zwitser (2007) - Het cognossement als zekerheidsinstrument - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2007, 83-94
 • Dick Zwitser (2007) - De koper/merkhouder die niet betaalt - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2007, 244-252
 • Dick Zwitser (2006) - Het endossementengat, een triomf voor het formalisme? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2006 (6668), 411-422
 • Dick Zwitser (2006) - De ontvangstexpediteur als Trusted Third Party bij het overhandigen van documenten - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2006, 181-190
 • Dick Zwitser (2005) - Immateriële schadevergoeding bij opzet en daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid in het contractenrecht - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2005 (2), 72-79
 • Dick Zwitser (2005) - Pandrecht en orderpapier (II) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2005 (6612), 189-195
 • Dick Zwitser (2005) - Pandrecht en orderpapier (I) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2005 (6611), 166-173
 • Dick Zwitser (2004) - Derdenwerking ten nadele van de pandhouder van het cognossement - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2004 (10), 267-273
 • Dick Zwitser (2003) - Derdenwerking van de arbitrageclausule - Tijdschrift voor Arbitrage, 2003 (4), 119-126
 • Dick Zwitser (2002) - Un desarrollo en el campo de seguridad de bienes en Holanda - Revista de Derecho Privado (Mexico), 2002 (2), 89-109
 • Dick Zwitser (2002) - De cognossementhouder als derde uit derdenbeding - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2002 (4), 157-165
 • Dick Zwitser (2001) - Het cognossement en de wil van partijen - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2001 (10), 494-503
 • Dick Zwitser (2001) - Van Duitse naar Engelse aanpak bij derdenwerking - Nederlands Juristenblad (NJB), 76 (5), 212-218
 • Dick Zwitser (2001) - Een nieuwe kans voor de handelsdelivery order D/O - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2001 (6), 183-193
 • Dick Zwitser (2001) - Fixatie moet geen idee-fixe zijn - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 132 (6434), 191-200
 • Dick Zwitser (2000) - Toetreden tot de vervoersovereenkomst; het Contship America - Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (2), 33-44
 • Dick Zwitser (2000) - Derdenwerking in Duitsland - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 17 (8), 365-374
 • Dick Zwitser (2000) - De Pioneer Container en derdenwerking in het vervoerrecht - Tijdschrift Vervoer & Recht, 4 (4), 81-90
 • Dick Zwitser (2000) - Waardepapieren naar burgerlijk recht en handelsrecht - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 17 (4), 137-149
 • Dick Zwitser (2000) - De Geheisserwerb in Potharst/Serrée e.a - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 131 (6398), 263-271
 • Dick Zwitser (2000) - Potharst/Serrée en het eeuwigdurend eigendomsvoorbehoud - Bouwrecht, 37 (8), 639-649
 • Dick Zwitser (2000) - Internetbankieren met PayPal - Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (30), 1479-1485
 • Dick Zwitser (1999) - De aansprakelijkheid van de onbevoegd vertegenwoordiger naar Burgerlijk recht en Handelsrecht - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 16 (7), 199-208
 • Dick Zwitser (1999) - Een plus een is billijkheidshalve soms drie - Nederlands Juristenblad (NJB), 74 (44), 2058-2063
 • Dick Zwitser (1998) - Bescherming van de stuwadoor door Himalaya-clausules - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 15 (3), 53-59
 • Dick Zwitser & J Hijma (1997) - Aspectos de derecho patrimonial general en el nuevo codigo civil holandes - Revista de Derecho Privado (Madrid), 85 (mei), 362-378
 • Dick Zwitser (1997) - De beschikkingsbevoegde houder als pandgever (art. 19 Fenex) - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2 (5), 1-6
 • Dick Zwitser (1997) - De contractuele 'overdacht' van vorderingen aan order en aan toonder - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 158 (10), 385-394
 • Dick Zwitser (1996) - Accessie hier en in het buitenland (I) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6210), 87-91
 • Dick Zwitser (1996) - Accessie hier en in het buitenland (II, slot) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6211), 107-111
 • Dick Zwitser (1996) - De niet bestaande keuze tussen abstracte en concrete schadeberekening - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6213), 145-146
 • Dick Zwitser (1995) - Derdenbeding en de overdracht van spaarzegels - Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (16), 581-587
 • Dick Zwitser (1994) - Misbruik van executiebevoegdheden ten aanzien van derden - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 11 (9), 208-214
 • Dick Zwitser (1994) - Een nieuwe vorm van bezitsoverdracht: de Geheisserwerb - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 155 (3), 100-112
 • Dick Zwitser (1994) - Het (fiduciair) derdenbedingen van (toekomstige) vorderingen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 125, 199-204
 • Dick Zwitser (1994) - De zakenrechtelijke positie van de koper van onroerend goed (1) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1994 (6161), 857-862
 • Dick Zwitser (1994) - De zakenrechtelijke positie van de koper van onroerend goed (2) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 1994 (6162), 881-885
 • Dick Zwitser (1993) - Het gevaar van tijdelijke overmacht - Advocatenblad, (3), 57-59
 • Dick Zwitser (1993) - De betekenis van het "Antwartschaftsrecht" voor de rangorde van zakelijke rechten - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, (6099), 524-530

 • Dick Zwitser (2013) - Van Haven en Handelsverkeersrecht - Fiat Justitia (EUR), 2013 (februari), 42-46
 • Marian Hoeks & Dick Zwitser (2012) - Overzicht van handelsrechtelijke rechtspraak; Geselecteerde arresten van de Nederlandse Hoge Raad (2001-2010) (vervoersrechtelijk deel) - Tijdschrift voor Privaatrecht, 2012 (2), 871-1008
 • Dick Zwitser (2010) - Naschrift bij Reactie op het artkel 'Lossing- of afleverovereenkomsten; Brandt v. Liverpool' van mr.drs. R. Zwitser, TVR 2009, p. 129 door mr. H. van der Wiel - Tijdschrift Vervoer & Recht, 2010
 • Dick Zwitser (2001) - Onbevoegde vertegenwoordiging en de schijn van volmacht of bekrachtiging - Dossier, 2001 (december), 69-77
 • Dick Zwitser (2000) - Moratoire interessen en het moment van verzuim - Dossier, 2000 (december), 18-25
 • Dick Zwitser (1995) - Zakelijke en persoonlijke zekerheden - Dossier, 6 (19), 18-24

 • Dick Zwitser & KF (Krijn) Haak (2015) - Van Haven en Handel, derde druk - Wolters Kluwer
 • Dick Zwitser (2012) - De rol van het cognossement als waardepapier in het handelsverkeer - Paris
 • KF (Krijn) Haak, Dick Zwitser & A (Alfred) Blom (2006) - Van haven & handel : hoofdzaken van het handelsverkeersrecht - Kluwer
 • Dick Zwitser (2006) - Order- en toonderpapieren - Kluwer
 • KF (Krijn) Haak & Dick Zwitser (1999) - Opdracht aan hulppersonen. Over logistieke dienstverlening in het vervoer - Gouda Quint/Sanders Instituut
 • Dick Zwitser (1990) - N.B.W. in 100 uur - Gouda Quint

 • KF (Krijn) Haak & Dick Zwitser (2010) - Van haven en handel (2e druk) - Kluwer juridisch
 • KF (Krijn) Haak & Dick Zwitser (2003) - Opdracht aan hulppersonen (tweede druk) - Sanders Instituut/Gouda Quint
 • Cees Loonstra, B Hoogendijk, WA Zondag, J Heinsius, MYHG Erkens, KF (Krijn) Haak, Filip Ly, D Dokter, Frank Smeele, Anja Groeneveld, RW Holzhauer, S Perrick, Dick Zwitser, H Beckman & P IJdo (1997) - Recht in bedrijf - Gouda Quint
 • Dick Zwitser (1991) - NBW in 100 uur (2e gew.druk) - Gouda Quint

 • KF (Krijn) Haak, A (Alfred) Blom, D Dokter, Frank Smeele, GJ van der Ziel & Dick Zwitser (1998) - Uitspraak & Uitleg. Rechtspraak zee- en vervoerrecht - Kluwer

 • KF (Krijn) Haak & Dick Zwitser (2004) - Arresten Handelsrecht - Kluwer
 • KF (Krijn) Haak, D Dokter & Dick Zwitser (1997) - Recht in bedrijf - Gouda Quint

 • Dick Zwitser (2014) - M. Spanjaart, Vorderingsrechten uit cognossement - Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2014, 244-250

 • Dick Zwitser (1997) - Een mooi vonnis over derdenwerking - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 1997 (14)
 • Dick Zwitser (1997) - Annotatie bij HR 5 september 1997, RvdW 1997, 161 Sriwijaya - Tijdschrift Vervoer & Recht, 1997 (2)

 • Dick Zwitser (2008) - Meerdere begunstigden op een cheque - Bedrijfsjuridische Berichten, 2008, 313-318
 • Dick Zwitser (2001) - Onbevoegde vertegenwoordiging en de schijn van volmacht of bekrachtiging - Dossier Ondernemingszaken, 2001 (2001), 69-77

 • Dick Zwitser (2015) - The legal position of a pledgee of a document of title like a bill of lading under Dutch law - Juta Law Publishers
 • Dick Zwitser & KF (Krijn) Haak (2014) - Derdenwerking en de Caraïben - Boom Juridische Uitgevers
 • Dick Zwitser (2012) - Opdracht aan hulppersonen; onbevoegde vertegenwoordiging - Kluwer
 • Dick Zwitser (2011) - Netherlands - Kluwer
 • Dick Zwitser (2010) - Opgelegde bescherming bij opdracht aan hulppersonen - Boom Juridische Uitgevers
 • Dick Zwitser (2006) - De United Nations Conventions on onternational bills of exxchange and Promissory notes van 9 december 1988 - Boom Juridische Uitgevers
 • Dick Zwitser (2003) - De lastgevingsovereenkomst - Sanders Instituut/KIuwer
 • Dick Zwitser (2001) - Betalingsverkeer - Kluwer
 • Dick Zwitser (2000) - Introducción - Eficacia frente a tercero de contratos - Imprime Gráficas Urania, S.A.
 • Dick Zwitser (1999) - Transfer of Ownership in International Trade. Netherlands - Kluwer Law International
 • Dick Zwitser (1998) - Aflevering onder cognossementsvervoer - Kluwer
 • Dick Zwitser (1997) - Redelijkheid en billijkheid bij schadevergoeding in het handelsrecht? - Gouda Quint
 • Dick Zwitser (1997) - Inleiding - Gouda Quint
 • Dick Zwitser (1996) - Order- en toonderpapieren - Kluwer Juridische uitgevers
 • Dick Zwitser (1996) - Engels vermogensrecht - Gouda Quint
 • Zwaan Imhoff & Dick Zwitser (1992) - Cessie van hypotheken - Gouda Quint
 • Dick Zwitser (1992) - Verkrijging en verlies van goederen - Gouda Quint
 • Dick Zwitser (1992) - Overige verbintenissen uit de wet - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Dick Zwitser (1992) - Onverschuldigde betaling door een derde - Gouda Quint
 • Dick Zwitser (1992) - De verpersoonlijking van het zakenrecht - Kluwer
 • Dick Zwitser (1990) - Boekbespreking - Kluwer

 • Dick Zwitser (2001) - Waardepapieren - Kluwer
 • Dick Zwitser (2000) - Juridische zekerheden bij insolventie van de debiteur - Elsevier
 • Dick Zwitser (1992) - Derdenbescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid - Gouda Quint
 • Dick Zwitser (1990) - Overige verbintenissen uit de wet - Kluwer

 • Dick Zwitser (1984) - Rond art. 1376 BW : overeenkomsten gelden vanwege en dus tussen partijen - Rijksuniversiteit Leiden

 • Dick Zwitser (2001) - De lastgevingsovereenkomst - NPV-symposium

Research & Writing Skills (ITL)

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RB73

Research and Writing Skills (IABL)

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RR84

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RB39

Master thesis Int. Arbit. and Bus. Law

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RS132

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2020
Year Level
master
Course Code
RB30

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2020
Course Code
RS129

Master thesis Maritime & Transport Law

Year
2020
Course Code
RS130

Master thesis International Trade Law

Year
2020
Course Code
RS131

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes