prof.dr. (Erik Hans) EH Klijn

prof.dr. (Erik Hans) EH Klijn
Full professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-41
Email
klijn@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Erik-Hans Klijn is professor at the Department of Public Administration of Erasmus University Rotterdam. He also received an honorary doctorate from the Ghent University in 2019.

Klijn is an international distinguished Public Administration scholar especially on the field of  network governance. His research the last 5-10 years has focused on several topics like:

1.The impact of network management on network performance.
2. The role of trust in complex decision-making in networks.
3. Research on Public Private Partnerships
4. The influence of media attention on complex decision making in networks.
5. Branding in public management and governance.

For more information have a look at his cv.

 • J Stok, Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2008) - Branding kan helpen bij de herontwikkeling van wijken - Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 14 (5), 24-29
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2004) - PPPs: torn between two lovers - European Business Forum, 18 (zomer), 27-29
 • Erik Hans Klijn (2003) - Stedelijke vernieuwing is weerbastig en vereist procesoplossing - Vitale Stad, 6, 10-12
 • Erik Hans Klijn (2003) - Een kwestie van verbinden? Naar een betere koppeling van fysiek en sociaal - Vitale Stad, 6, 28-31
 • E van Bueren, Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & A van Oest (2001) - Lessen uit beleidsimpasses rond zinkemissies - H2O. Tijdschrift voor Watervoorziening en Afvalwaterbehandeling, (4), 22-24
 • Erik Hans Klijn (1998) - Kwaliteit als toetssteen; de rol en positie van bewoners bij herontwikkeling - Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 4 (7), 19-27
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - De invloed van netwerkregels op de aanpak van naoorlogse wijken - Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, 3 (2), 26-31

 • J Lewis, LM Ricard, Erik Hans Klijn & T Ysa (2017) - Innovation in city governments: structures, networks and leadership - Routledge
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - Governance networks in the public sector - Routledge
 • Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2012) - Branding in Governance and Public Management - Routledge
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2010) - Gebiedsontwikkeling in woelig water. Over water governance bewegend tussen adaptief waterbeheer en ruimtelijke besluitvorming. - Lemma
 • Marcus Twist, Gerard Velzen, Bram Brouwer, Jasper Eshuis, M Geerdink, D Groeneveld, Erik Hans Klijn, AR Madho, T Tamminga & F Theissen (2009) - Privaat beheerde woondomeinen; een wereld op zich? - Lemma
 • Erik Hans Klijn (2008) - It's the management stupid!: over het belang van management bij complexe beleidsvraagstukken - Lemma
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, MB Kort & Marcus Twist (2006) - Management op het grensvlak van publiek en privaat; hoe managers omgaan met dilemma¿s in complexe ruimtelijke PPS-projecten - Lemma
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2004) - Managing uncertainty in networks; a network approach to problem solving and decision making - Routledge
 • A Salminen, WBHJ van de Donk & Erik Hans Klijn (2003) - Governing Networks. EGPA Yearbook - IOS Press/Ohmsha
 • Erik Hans Klijn, E van Bueren & JFM Koppejan (2000) - Spelen met onzekerheid: over diffuse besluitvorming in beleidsnetwerken en mogelijkheden voor management - Academische Uitgeverij Eburon
 • Erik Hans Klijn (1998) - Ruimte voor beslissen; de besluitvorming over het plan van aanpak voor de K-buurt in de Bijlmermeer geevalueerd. - Academische Uitgeverij Eburon
 • Walter Kickert, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - Managing Complex Networks - Sage

 • Lasse Gerrits & Erik Hans Klijn (2007) - Review Complexity and the Experience of Managing Public Sector Organizations - Public Management Review (print), 9, 441-445

 • Erik Hans Klijn (2020) - Network management in public administration - In William R. Thompson (editor in chief), Oxford research Encyclopedia of politics - doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.1418 - Oxford University Press
 • Ingmar Meerkerk, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2020) - Survey approach - In J. Voets, R. Keast & C. Koliba, Network and collaboration in the public sector; essential research approaches, methodologies and analytical tools (pp. 64-81) - doi: 10.4324/9781315544939-4 - Routledge
 • Joop Koppenjan, Erik Hans Klijn, Rianne Warsen & José Nederhand (2019) - Towards new ways of governing Public-Private Partnerships in Public Infrastructure - In J.F.M. Koppenjan, P.M. Karré, C.J.A.M. Termeer, Smart Hybridity: Potentials and challenges of new governance arrangements (pp. 43-57) - Eleven International Publishing
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2017) - Invloed van het contract op de prestaties van Publiek-Private Samenwerkingsprojecten - In M. Sanders, Publiek-Private Samenwerking: kunst van het evenwicht (pp. 75-89) - Boom / Lemma Uitgevers
 • N Hertting & Erik Hans Klijn (2017) - Institutionalization of local participatory governance in France, the Netherlands and Sweden: Three arguments reconsidered - In N. Hertting, C. Kugelberg, Local Participatory Governance and Representative Democracy: Institutional Dilemmas in European Cities (pp. 168-194) - Routledge
 • M Danielsson, N Hertting & Erik Hans Klijn (2017) - Tricky for good reasons: Institutionalizing local participatory governance in representative democracy - In N. Hertting, C. Kugelberg, Local Participatory Governance and Representative Democracy: Institutional Dilemmas in European Cities, (pp. 18-49) - Routledge
 • Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2017) - City Branding as a Governance Strategy - In J. Hannigan & G. Richards, The SAGE Handbook of New Urban Studies (pp. 92-106) - Sage
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - The Shift toward Network Governance: Drivers, Characteristics and Manifestations - In S. van de Walle & S. Groeneveld, Theory and Practice of Public Sector Reform (pp. 158-177) - Routledge
 • Erik Hans Klijn (2016) - The managerial aspect of interactive governance - In J. Edelenbos & I. van Meerkerk, Critical reflections on interactive governance (pp. 425-443) - Edgar Elgar
 • T Bovaird & Erik Hans Klijn (2015) - Partnership working across public and private sectors - In T. Bovaird & E. Loeffler, Public management and governance (pp. 236-249) - Routledge
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2014) - Accountable networks - In Bovens, M. , R. Goodin, T. Schillemans (eds.), The Oxford handbook of public accountability (pp. 242-257) - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn (2014) - Political leadership in networks - In R.A.W. Rhodes and P. 't Hart, The Oxford handbook of political leadership (pp. 403-417) - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn, V Sierra, T Ysa, E Berman, Jurian Edelenbos & D Chen (2013) - Context in Governance networks: Complex Interactions between Macro, Meso and Micro. A theoretical exploration and some empirical evidence on the impact of context factors in Taiwan, Spain and The Netherlands - In C. Pollitt, Context in Public Policy and Management: The Missing Link? (pp. 351-389) - Edgar Elgar
 • Erik Hans Klijn & Jasper Eshuis (2013) - Trust in networks - In Sue Llewellyn, Stephen Brookes and Ann Mahon, Trust and Confidence in Government and Public Services (pp. 46-61) - Routledge
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2013) - What can governance theory learn from complexity theory? Mirroring two perspectives - In Mandell, M, Keast R. & R. Agranoff, Network theory in the public sector: building new theoretical frameworks (pp. 157-173) - Routledge
 • Jurian Edelenbos, Ingmar Meerkerk & Erik Hans Klijn (2013) - Creating Legitimacy in Water Governance Networks through Complexity Sensitive Management - In J. Edelenbos, N. Bressers & P. Scholten, Water Governance as Connective Capacity (pp. 267-289) - Ashgate
 • Erik Hans Klijn, Arwin Buuren & Jurian Edelenbos (2012) - The impact of governance: a normative and empirical discussion - In D. Levi-Faur, Handbook of Governance (pp. 294-308) - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn (2012) - Public Management and Governance: a comparison - In D. Levi Faur, Handbook of governance (pp. 201-214) - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn, F de Rynck, CK Skelcher & J Voets (2012) - The democratic character of new institutional governance arrangements: Comparing Dutch and Belgium experiences - In M Fenger & V.J.J.M. Bekkers, Beyond fragmentation and interconnectivity: Public governance and the search for connective capacity' (pp. 142-166) - IOS Press BV
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2012) - Summing Up: Dealing with Uncertainties in Networks - In P.L. Hupe & M. Hill, Public Policy, Volume III: Public Policy in Action (pp. 321-340) - Sage
 • Erik Hans Klijn, Bram Steijn, Jurian Edelenbos & Brenda Vermeeren (2011) - Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management - In S. dr. Groeneveld & S. prof.dr. Walle van de, New steering concepts in public management (pp. 165-183) - Emerald
 • Erik Hans Klijn (2011) - Democratic legitimacy criteria in interactive governance and their empirical application - In J. Torfing and P. Triantafillou, Interactive policy-making, meta-governance and democracy (pp. 205-223) - ECPR Press
 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & CJAM (Catrien) Termeer (2011) - Managing networks in the public sector: a theoretical study of management strategies in policy networks, with Epilogue - In R. Rhodes, Public Administration: 25 Years of Analysis and Debate - Blackwell Publishing
 • Erik Hans Klijn (2010) - Vertrouwen in bestuurlijke netwerken; zoeken naar de voorwaarden voor innovatieve oplossingen en uitkomsten - In S. Majoor, Voorbij de beheersing? bijdrage aan de stadsontwikkeling in Amsterdam (pp. 18-24) - Project Management Bureau
 • Erik Hans Klijn (2010) - Public Private Partnerships: deciphering meaning message and phenomenon - In G. Hodge & C. Greve, Handbook of PPP - Edgar Elgar
 • Erik Hans Klijn (2010) - Trust in governance networks: looking for conditions for innovative solutions and outcomes - In S.P. Osborne, The new Governance (pp. 303-321) - Routledge
 • Erik Hans Klijn & ITM (Ig) Snellen (2009) - Complexity theory and Public Administration: a critical appraisal - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L.M. Gerrits, . Managing Complex Governance Systems (pp. 17-36) - Routledge
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & MB Kort (2009) - Managing Complex Process Systems: Surviving at the Edge of Chaos - In G.R. Teisman, M.W. van Buuren & L. Gerrits, Managing Complex Governance Systems (pp. 172-192) - Routledge
 • CK Skelcher, F de Rynck, Erik Hans Klijn & J Voets (2008) - Designing democratic institutions for collaborative economic development: lessons from Belgian and Dutch cases - In M Considine & S Giguere, The theory and practice of local governance and economikc development (pp. 215-232) - Palgrave
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2008) - Progettazione istituzionale: il cambiamento degli assette istituzionali dei network - In M Meneguzzo & D Cepiku, Network pubblica; strategia, struttura e governance (pp. 23-41) - Mcgraw Hill
 • Erik Hans Klijn (2008) - Networks as perspective on policy and implementation - In S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham & P. Ring, Handbook of Inter-Organizational Relations (pp. 118-146) - doi: 10.1093/oxfordhb/9780199282944.001.0001 - Oxford University Press
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2007) - Interactive governance in The Netherlands: the case of the Scheldt Estuary - In M. Marcussen & J. Torfing, Democratic network governance in Europe (pp. 150-173) - Palgrave Macmillan
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2007) - Interdependence - In M. Bevir, Encyclopedia of Governance (pp. 458-462) - Sage Publications
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & M Hughes (2007) - Public Private Partnerships: a two headed reform; a comparison of PPP in England and the Netherlands - In C.S. Pollitt, S. van Thiel & V. Homburg, New Public Management In Europe: Adaptation And Alternatives - Palgrave Macmillan
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2007) - Meta Governance as network management - In E. Sorenson & J. Torfing, Theories of democratic network governance (pp. 199-214) - Edward Elgar Publishing
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2006) - Governing Policy Networks: a Network Perspective on Decision Making in Network Society - In G. Morcol, Handbook of decision-making (pp. 169-187) - CRC Press, Taylor and Francis
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2005) - Partnership Arrangements: Governmental Rhetoric of Governance Scheme? - In R. Hodges, Governance and the public sector (pp. 480-505) - Elgar
 • Erik Hans Klijn (2005) - Networks and inter-organisational management; Challenging steering, evaluation and the role of public actors in public management - In E. Ferlie, L. Lynn & C. Pollitt, The Oxford Handbook of Public Management (pp. 257-281) - Oxford University Press
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2005) - Public-Private partnership as the managing of co-production; strategic and institutional obstacles in a difficult marriage - In G. Hodge & C. Greve, The Challenge of public private partnerships (pp. 95-116) - Edward Elgar Publishing
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2004) - Vertrouwen als managementopgave bij PPS - In M. Bult-Spiering, J. van der Heijden, M. Hertogh, F. Hobma & J. Edelenbos, Publiek-private samenwerking: rijksoverheid in debat met wetenschappers (pp. 14-16) - Academische Uitgeverij Eburon
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2004) - Public Private partnership: The right form at the wrong moment? An analysis of institutional and strategic obstacles - In A. Ghobadian, D. Gallear, N. O'Regan & H. Viney, Public Private Partnerships; policy and experience, Houndmills (pp. 147-161) - Basingstroke
 • Erik Hans Klijn (2004) - Delft centraal station: complexe dans rondom een spoortunnel - In H. de Bruijn, G.R. Teisman, J. Edelenbos & W. Veeneman, Meervoudig ruimtegebruik en het management van meerstemmige processen (pp. 123-150) - Lemma
 • Erik Hans Klijn (2003) - Does interactive decision making work: expanding Rotterdam port - In B. Denters, O. van Heffen & J. Huisman, The rise of interactive governance and quasi markets (pp. 15-41) - Kluwer Academic Publishers
 • Erik Hans Klijn (2003) - Networks and Governance: a perspective on public policy and public administration - In A. Salminen, W.B.H.J. van der Donk & E.H. Klijn, Governing Networks (pp. 29-38) - IOS Press BV
 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan & H Ham (2002) - Slotbeschouwing: partnerships passing in the night? - In H. van der Ham & J.F.M. Koppenjan, Publiek-private samenwerking bij transport infrastructuur: wenkend of wijkend perspectief (pp. 457-482) - Lemma
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2002) - Politicians and interactive decision making, institutional spoilsports or playmakers - In S.P. Osborne, Public management, Critical perspectives, Vol. V, Policy making, Ethics and Accountability in Public Management (pp. 108-132) - Routledge
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2002) - Barrieres bij de totstandkoming van publieke en private samenwerking en mogelijkheden om deze te overwinnen: een institutionele invalshoek - In H. van der Ham & J. Koppenjan, Publiek-private samenwerking bij transportinfrastructuur (pp. 47-77) - Lemma
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2002) - Rediscovering the citizen by redefining the primacy of politics: New roles for politicians in interactive policy making - In P. Mclaverty, Public Participation and innovations in community governance (pp. 141-164) - Aldershot
 • Geert Teisman, Erik Hans Klijn & WJ Oosten (2001) - Het fenomeen procesmanagement nader verkend - In G.R. Teisman, E.H. Klijn & W.J. Oosten, Besluitvorming en ruimtelijke procesmanagement; studie naar eigenschappen van ruimtelijke besluitvorming die realisatie van meervoudig ruimtegebruik remmen of bevorderen (pp. 45-53) - Academische Uitgeverij Eburon
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & J Verbart (2001) - Ruimtelijke ontwikkelingsprocessen - In G.R. Teisman, E.H. Klijn & W.J. Oosten, Besluitvorming en ruimtelijk procesmanagement; studie naar eigenschappen van ruimtelijke besluitvorming die realisatie van meervoudig ruimtegebruik remmen of bevorderen (pp. 29-43) - Academische Uitgeverij Eburon
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2001) - Besluitvorming en management in netwerken: een multi-actor perspectief op sturing - In T. Abma & R.J. in 't Veld, Handboek Beleidswetenschap: perspectieven, thema's en praktijkvoorbeelden (pp. 179-192) - Boom
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2000) - Interactive decision making and representative democracy: institutional collision and solutions - In O. van Heffen, W.J.M. Kickert & J.J.A. Thomassen, Governance in modern society (pp. 109-134) - Kluwer Academic Publishers
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Governing public-private partnerships: analysing and managing the processes and institutional characteristics of public-private partnerships - In S.P. Osborne, Public-private partnerships; theory and practice in international perspective (pp. 84-102) - Routledge
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (2000) - Public-private partnerships in the European Union: officialy suspect, embraced in daily practice - In S.P. Osborne, Public-private partnerships; theory and practice in international perspective (pp. 165-186) - Routlegde
 • Erik Hans Klijn & Marcus Twist (2000) - Zicht op de omgeving: een netwerkbenadering om de omgeving te analyseren - In A. Edwards & L. Schaap, Vaardigheden voor de Publieke Sector (pp. 37-61) - Coutinho
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Managing public-private partnerships: influencing processes and institutional context of public-private partnerships - In O. van Heffen, W.J.M. Kickert & J.J.A. Thomassen, Governance in modern society (pp. 329-348) - Kluwer Academic Publishers
 • Lex Cachet, Erik Hans Klijn & Arie Sluis (1998) - Conclusies over besluitvorming en veiligheid bij lokale ruimtelijke planvorming - In A. Cachet & J.F.M. Koppenjan, Veiligheid en besluitvorming: een studie naar de aandacht voor veiligheid in besluitvorming over lokale ruimtelijke plannen en... (pp. 61-64) - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Erik Hans Klijn & Arie Sluis (1998) - Stadshart Almere: van winkelcentrum naar stadscentrum - In A. Cachet & J.F.M. Koppenjan, Veiligheid en besluitvorming over lokale ruimtelijke en grote infrastructurele projecten. (pp. 25-34) - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Erik Hans Klijn (1998) - Vernieuwing van de Bijlmermeer: herstructurering van de K-buurt - In A Cachet & J.F.M. Koppenjan, Veiligheid en besluitvorming; een studie naar de aandacht voor veiligheid in besluitvorming over lokale ruimtelijke plannen en grote infrastructurele projecten, Den Haag (pp. 35-51) - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Geert Teisman & Erik Hans Klijn (1997) - Strategies and games in networks - In W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan, Managing complex networks (pp. 98-118) - Sage
 • Walter Kickert, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1997) - Conclusions: strategies for networkmanagement - In W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan, Managing complex networks: strategies for the public sector (pp. 166-191) - Sage
 • Erik Hans Klijn, Walter Kickert & Joop Koppenjan (1997) - Introduction - In W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.F.M. Koppenjan, Managing Complex Networks:strategies for the public sector (pp. 1-13) - Sage
 • Erik Hans Klijn (1997) - An Overview - In W.J.M. Kickert, E.H. Klijn & J.M.F. Koppenjan, Managing Complex Networks (pp. 14-34) - Sage

 • Erik Hans Klijn (2005) - Las redes de politicas publicas: una vision de conjunto - In A.C. Martinez, La Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia (pp. 213-244) - Institutio Nacional de Administracion Publica
 • Erik Hans Klijn (2003) - Leven met onzekerheid: besluitvorming over duurzame stedelijke vernieuwing. - In nvt nvt, Cahier reeks duurzame stedelijke vernieuwing 5 (pp. 1-20) - NIDO/KEI
 • Erik Hans Klijn (2002) - Vijftien jaar herstructurering in Den Haag Zuidwest: een complex spel - In E. Agricola, A. Bouwhuis, R. Geelhoed, G.J. Giele, W. Janssen & H. Pronk, Den Haag Zuidwest: een naoorlogs stadsdeel in verandering (pp. 26-43) - THOTH
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2002) - PPS: een kwestie van vastleggen - In NIET BEKEND, Jaarboek Berenschot Procesmanagement 2002. Ruimte voor reflectie (pp. 61-66) - Berenschot

 • Erik Hans Klijn, José Nederhand & Vidar Stevens (2020) - The necessity of collaboration in branding - European Group for Public Administration
 • Rianne Warsen, C Greve, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2018) - With or without you? Perceptions on governing Public-Private Partnerships by public and private actors in Denmark - panel collaborative governance
 • Rianne Warsen, Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2017) - Hard and soft conditions for successful Public-Private Partnerships: is it the mix that matters? - Paper to be presented at the sixth International joint conference of the International Public-Private Partnership Scholars Network at the University of Limerick, Ireland.
 • José Nederhand, Erik Hans Klijn, M Van der Steen & Marcus Twist (2017) - Governance strategies for self-organizing community collectives: what do public servants and citizens expect? - IRSPM Conference
 • Rianne Warsen, José Nederhand, Sanne Grotenbreg, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2016) - What causes good results in public-private partnerships? A survey research into the outcomes and the quality of cooperation - PPP Conference Antwerp
 • José Nederhand & Erik Hans Klijn (2015) - Public private partnerships and the involvement of the civil society. An inquiry into the relation between stakeholder involvement and performance in Dutch PPP projects - EGPA Conference
 • S (Stefan) Verweij, MB Kort & Erik Hans Klijn (2012) - Exploring the suitability of fsQCA to analyze survey data: Evaluating organizational and managerial strategies in public-private partnerships - QCA Expert Seminar
 • S (Stefan) Verweij, MB Kort & Erik Hans Klijn (2012) - Evaluating organizational and managerial strategies in public-private partnerships: Exploring the suitability of fsQCA to analyze survey data - Netherlands Institute of Government Annual Work Conference
 • Erik Hans Klijn, Marcus Twist, M van der Steen, SR Jeffares & AL van Wijk (2012) - Public managers, Media influence and Governance: three theoretical perspectives - Annual Work Conference of the Netherlands Institute for Government, panel 18 Governance & Media
 • S (Stefan) Verweij, Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Arwin Buuren (2012) - What makes governance networks work? A fuzzy set qualitative comparative analysis of 14 Dutch spatial planning projects - International Conference in Interpretive Analysis
 • Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & E Braun (2012) - Bottlenecks in place branding and their effects on attracting target groups - International Place Branding Conference
 • IA (Iris) Korthagen, Erik Hans Klijn, Steven Walle & Jurian Edelenbos (2011) - The effects of media attention and political interference on network performance - IRSPM 2011 Conference
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1999) - Network management and decision making in networks: a multi actor approach, NIG paper (NIG versie van paper voor Third international Symposium on Public Management, in Aston Business School, Birmingham, 25-26 maart 1999 - Symposium in Birmingham

 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1999) - Interactieve decision making and the primacy of politics: in search for new roles for politicans - paper presented at conference Public Participation and innovations in community governance, Luton,

 • Erik Hans Klijn (1996) - Regels en sturing in netwerken: de infloed van netwerkregels op de herstructurering van naoorlogse wijken. - EUR

 • R (René) Karens, Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2013) - Public Branding and Trust in Policy: analyzing the effects of EU policy branding on trust in EU policies through experimental research design - NIG conference
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2013) - Collaborative governance: global trend or local practice? Governance as manifestation of globalization or local identity - Paper for the Global Governance Club Meeting
 • Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & E Braun (2013) - Place marketing and citizen participation: addressing the emotional dimension of governance? - International Place Management and Place Branding Conference
 • Erik Hans Klijn, V Sierra, T Ysa, E Berman, Jurian Edelenbos & D Chen (2012) - Is context really so important, The Influence of Network Characteristics on Network Performance: A Comparison of Taiwan, Spain and The Netherlands - Leuven retirement workshop for Christopher Pollitt on context 29-30 March 2012 Catholic University Leuven
 • Erik Hans Klijn, Marcus Twist, Arno Wijk, Martijn Steen & Stephen Jeffares (2012) - How do public managers percieve meddia attention for governance processes? - Interpretative Policy analysis conference ( IPA) 2012, Understanding the Drama of Democracy: Policy Work, Power and Transformation, Tilburg School of Politics and Public Administration, July 4-7
 • IA (Iris) Korthagen & Erik Hans Klijn (2012) - Two clashing logics: The influence of media logic and mediatized politics on decision making processes in governance networks - International Society of Public Management conferences, Rome, 11th - 13th April 2012
 • Jasper Eshuis, E Braun & Erik Hans Klijn (2011) - Bottlenecks in place marketing and their effects on attracting target groups - EGPA conference
 • Ingmar Meerkerk, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2011) - The effects of complexity sensitive management on legitimacy of governance networks. Findings from a survey research on water projects in The Netherlands - The annual conference of the American Political Science Association (APSA), Panel: Policy Games, Collaboration Networks and the Politics of Conflict in Water Management.
 • Joop Koppenjan & Erik Hans Klijn (2011) - Complexity, which complexity? Three perspectives on complexity applied to decision-making on revitalizing the center of Rotterdam South - ASPA conference Challenges of making public administration and complexity theory work
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2011) - The influence of democratic legitimacy on outcomes in governance networks - 11th conference of the Public Management Research Association (PMRA)
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Arwin Buuren (2010) - The connective capacity of network management; a comparative study of managerial styles in eight regional development projects in The Netherlands, - PMRA-IRSPM conference ¿Research Directions for a Globalized Public Management"
 • Erik Hans Klijn, Bram Steijn & Jurian Edelenbos (2010) - Steering for broad social outcomes in governance networks; The effects of participation and network management - the International Public network Conference at Department of Public Administration, Erasmus University Rotterdam
 • Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2010) - Branding in governance processes: a theoretical perspective - 14th International Research Seminar of Public Management: "The crisis: challenges for management", Panel Public Branding
 • MB Kort & Erik Hans Klijn (2010) - Public Private Partnerships in Urban Regeneration: Democratic legitimacy and its relation with performance and trust - 14th International Research Seminar of Public Management: "The crisis: challenges for management", Panel Public Private Partnerships
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & Bram Steijn (2009) - Managers in governance networks: what to do to be effective? - PMRA conference John Glenn School of Public Affairs, Ohio State University
 • Erik Hans Klijn (2009) - Creating (output) legitimacy by interactive decision-making - section `Interactive Governance, Policy Innovation and Democracy¿, panel Is interactive governance democratic?¿
 • Jasper Eshuis & Erik Hans Klijn (2009) - Governance, participation and branding: place branding and the inclusion of citizens emotions into spatial planning processes - AESOP conference
 • MB Kort & Erik Hans Klijn (2009) - Urban regeneration Companies at work: does arms length matter? Looking at the impact of organizational features and network management efforts of URC and their impacts - 13th IRSPM Conference, Panel Public Private Partnerships, Copenhagen Business School
 • Bram Steijn, Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2009) - Public Private Partnerships: added value by organizational form or management? - Partnership conference, School of Social and Political Sciences, University of Melbourne, Australia
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2008) - Democratic legitimacy and new forms of water management - Political Studies Association. Annual Conference 2008
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2008) - Democratic legitimacy and new forms of water governance; Looking for new forms of democratic anchorage in complex decision-processes about water management - Political Studies Association Annual Conference 2008
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2008) - Public Private Partnerships: Organisational form or management activities; The impact of the organisational form and managerial strategies on the outcomes of PPP projects - 12th conference of The International Research Society for Public Management
 • Bram Steijn, Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2008) - The Impact of Network Management in Governance networks; Exploring the influence of four types of network management strategies on perceived outcomes in governance networks on environmental problems - 12th conference of The International Research Society for Public Management (IRSPM-PMRA Panel)
 • Jurian Edelenbos, Bram Steijn & Erik Hans Klijn (2007) - Does democratic anchorage matter; an inquiry into the relation between democratic anchorage and effectiveness of Dutch spatial projects - 9th Public Management Research Association Conference University of Arizona
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2007) - Management of Trust in environmental projects, The impact of trust and process management on the perceived outcomes of infrastructure projects - 9th Public Management Research Association Conference University of Arizona
 • Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2007) - Branding as coproduction in public management - European Urban Research Association (EURA): 10th Anniversary Conference, University of Glasgow
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, MB Kort & Marcus Twist (2007) - Managing complex systems: Co-evolving project and process management - British Academy of Management conference
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, Marcus Twist & MB Kort (2007) - Facing Management Dilemmas: an analysis of managerial choices in 18 complex environmental projects - BAM conference 2007, Track Interorganisational Relations
 • Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn, MB Kort & Marcus Twist (2007) - Project versus process management in public private partnership, An inquiry on the relation between management style and outcomes - ERAM conference ¿Current Management thinking: drawing from social science and humanities to address contemporary challenges¿
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2007) - Complexity Theory and Public administration: A critical appraisal - Panel `Complexity Theory and Public Management¿ at the XI International research Symposium of Public management
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2006) - Does trust Matter? The Role of Trust in Public-Private Partnerships - British Academy of Management (BAM) conference
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & MP Hughes (2006) - Public Private Partnerships: a hybrid reform idea? A comparison of PPP in England and The Netherlands - Britisch Academy of Management (BAM) conference
 • CK Skelcher, Erik Hans Klijn, D Kubler, N Mathur, E Sorensen & H Sullivan (2006) - Governance networks, democratic anchorage, and the impact of national political context - Conference: A performing public sector: The second transatlantic dialogue
 • Erik Hans Klijn & CK Skelcher (2006) - Representative democracy and governance networks: an overview of a complicated relation - 10th International Research Symposium on Public Management
 • MKA (Marcel) van Gils & Erik Hans Klijn (2006) - Governance networks and democratic anchorage; the case of Maasvlakte II - 10th International Research Symposium on Public Management
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Bram Steijn (2005) - Trust in Public-Private partnerships; Main elements, origins, development and outcomes of trust relations in complex infrastructure projects - 8th Public Management Research Conference
 • Erik Hans Klijn (2005) - Managing complexity: achieving the impossible? Management between complexity and stability: a network perspective - British Academy of Management Conference ¿Challenges of Organisation in Global Markets¿
 • MKA (Marcel) van Gils & Erik Hans Klijn (2005) - Complexity in decision-making, the case of Maasvlakte II - 45th Congress of the European Regional Association (ERSA) ¿Land use and Water Management in a sustainable Network Society¿
 • Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos & Marcus Twist (2005) - Dilemmas of managers in governance networks; an analysis of Managers in 18 Complex Decision-making Processes - 9th International Research Symposium on Public Management (IRSPM IX)
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Managing knowledge in policy networks; organizing joint fact-finding in the Scheldt Estuary - the International Conference on Democratic Network Governance
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Stakeholders involvement in decision-making: in search for succesful arrangements; an evaluation of six experimental cases in the Netherlands - British Academy of Manageme3nt (BAM) conference
 • Arwin Buuren & Erik Hans Klijn (2004) - Trajectories of institutional design in policy networks; European interventions in the Dutch Fishery Network as example - British Academy of Management (BAM) conference
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2004) - Institutional design in networks; elaborating and analyzing strategies for institutional design - the 8th International Research Symposium on Public Management (IRSPM VIII)
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2004) - Stakeholder involvement in decision-making: in search for successful arrangements. An evaluation of six experimental cases in The Netherlands - British Academy of Management Conference 2004
 • Erik Hans Klijn & Jurian Edelenbos (2003) - The value of trust in Complex Inter-Organisational Cooperation. Public private partnerships as example - BAM-conference Harrogate
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2003) - Trust in Complex Inter-Organisatial Cooperation - IRSPM-conference
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2002) - Institutional and strategic barriers to public-private partnerships: an analysis of Dutch cases - British Academy of Management Conference
 • Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2002) - Trust in Times of Ambiguity and Uncertainty. Trust in complex decision making: value, problems and management possibilities - NIG Conference "Uncertainty and Trust: A Governance Challenge"
 • Erik Hans Klijn (2002) - Trust as a key factor in complex decision making: a theoretical overview of the value of trust in inter-organisational co-operation - 6th International Research Symposium of Public Management
 • Erik Hans Klijn (2001) - Governance in the hollow state: managing and connecting networks; observations on management: contracting out, process management or a combination? - annual conference of the European Group of Public Administration (EGPA)
 • E van Bueren, Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2001) - Network management as linking mechanism in complex policy making and implementation processes: analyzing decision making and learning processes for an environmental issue - fifth International Research Symposium in Public Management (IRSPM V)
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Vertrouwen, contacten en institutionele inbedding; cruciale ontwerpprincipes bij publiek-private partnerschappen - NOB congres, workshop 'Public-Private arrangements'
 • Erik Hans Klijn (2000) - Interactive decion making and the link to institutionalized decission making arenas; an analysis of the arenas and the rules of the VERM dicussion - NOB conference on Interactive Governance, workshop 'to a post-parliamantory local democracy
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (2000) - Appearances of Public-Private Partnerships; ppp as governance arrangement and the management problems in concrete projects - The fourth International Research Symposium for Public Management
 • Erik Hans Klijn & Geert Teisman (1999) - Managing Public-Private Partnerships: influencing processes and institutional context of public private partnerships
 • Erik Hans Klijn (1998) - Herstructurering van Den Haag Zuidwest; sturing in en van een volkshuisvestingsnetwerk - verschenen in Handboek Stedelijk Beheer (pg.D3-1 t/m D3-56)

 • Joop Koppenjan, Erik Hans Klijn, M Duijn, Henk Klaassen, Ingmar Meerkerk, S Metselaar & Rianne Warsen (2020) - Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • S Metselaar & Erik Hans Klijn (2020) - Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS - [link] - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Joop Koppenjan, Erik Hans Klijn, Henk Klaassen, I van Meerkerk, Rianne Warsen, Michael Duijn, S (Stefan) Verweij & S Metselaar (2020) - Leren van 15 jaar DBFM-projecten bij RWS - Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland
 • Erik Hans Klijn, Joop Koppenjan, Rianne Warsen, K Verhoest & M Hueskes (2017) - DBFM(O)contracten in de publieke infrastructuur in Nederland en Belgie - Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking
 • Arwin Buuren, M Duijn, Sanne Grotenbreg, CWGJ (Corniel) van der Leeuwen, Erik Hans Klijn & FAA (Frank) Boons (2015) - De Governance van Energiedijken. Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie - Erasmus University Rotterdam
 • J Lewis, LM Ricard, Erik Hans Klijn, Sanne Grotenbreg, T Ysa & T Kinder (2014) - Innovation environment and innovation capacity in the public sector: Learning from Innovation in Public Sector Environments - Erasmus University Rotterdam
 • Lasse Gerrits, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2010) - Rapport evaluatie Handboek Rotterdamse Standaard voor Projectmatig Werken - Erasmus University Rotterdam
 • E Braun, Jasper Eshuis, Erik Hans Klijn & P Blijs (2010) - Nationale Citymarketing Monitor 2010 - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Arwin Buuren, Jurian Edelenbos & Erik Hans Klijn (2009) - Kampen & IJseldelta. Hoe ambities elkaar kunnen versterken. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Erik Hans Klijn, Jasper Eshuis & Jurian Edelenbos (2009) - Besluitvorming rond het landelijk gebied: zoeken naar effectiviteit in de uitvoering - Raad voor het Landelijk Gebied
 • Geert Teisman, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn & MA Reudink (2004) - State of the art coproductie. Stip-studie in opdracht van NWO en het Kenniscentrum Grote Steden - [s.n.]
 • Geert Teisman, Frans-Bauke Meer, Erik Hans Klijn, Jurian Edelenbos, Henk Klaassen & MA Reudink (2002) - Evalueren om te leren: naar een evaluatiearrangement voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening - Erasmus Universiteit Rotterdam/FSW
 • Sibout Nooteboom, Geert Teisman, FB Meer, Jurian Edelenbos, Erik Hans Klijn, Henk Klaassen & MA Reudink (2002) - Evalueren om te leren. Naaar een evaluatiearrangement voor de vijfde nota RO - Ministry of Housing Spatial Planning and the Environment
 • Lex Cachet, Erik Hans Klijn & Arie Sluis (1998) - Veiligheid en besluitvorming: Conclusie: besluitvorming en veiligheid bij lokale ruimtelijke planvorming - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Arie Sluis & Erik Hans Klijn (1998) - Veiligheid en besluitvorming: Stadshart Almere: van winkelcentrum naar stadscentrum - Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Lex Cachet, Erik Hans Klijn & Arie Sluis (1998) - Eindrapportage Deelonderzoek Planvorming Ruimtelijke Ordening, 1e fase
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (1998) - Interactieve besluitvorming; de rol van politici en politieke organen
 • Peter Hupe & Erik Hans Klijn (1997) - De gemeente als regisseur van het preventief jeugdbeleid - Projectgroep lokaal preventief jeugdbeleid
 • Erik Hans Klijn, Lex Cachet & Arie Sluis (1997) - Spoorboekjes veiligheidseffecten (Deelproject planvorming Ruimtelijke Ordening) - ESSB

 • Joop Koppenjan, Erik Hans Klijn & MB Kort (2013) - Governance for Smartening Public Private Partnerships
 • Erik Hans Klijn & Joop Koppenjan (2013) - In search of the New Public Governance: Forms, Effects and Contingencies of Emerging Governance Innovation (EmGovIn)

 • Erik Hans Klijn (2004) - Public Management Review (print) (Journal)

 • Erik Hans Klijn (1999) - Rol en mogelijkheden van (woon)plannen - Lezing voor symposium over woonplannen in Friesland, georganiseerd door de provincie Friesland en Aedes
 • Erik Hans Klijn (1999) - Interorganisatorische samenwerking: mogelijkheden en management - Lezing voor studiemiddag 'Werken aan samenhang' over interorganisatorische samenwerking tussen welzijn, zorg, onderwijs en werk.
 • Erik Hans Klijn (1999) - Het onderscheid Publiek en Privaat in de 21e eeuw - Lezing voor SEV manifestatie 'Transforama wonen 2000' (over nieuwe ontwikkelingen in het wonen)
 • Erik Hans Klijn (1999) - De rol van de regisseur - Lezing voor ambtenaren onderwijs regio Rotterdam t.b.v. conferentie over regie in onderwijs)
 • Erik Hans Klijn (1999) - Kwaliteit en procesmanagement - Lezing voor Projectmanagement Buraeu van de gemeente Amsterdam

4.3 Methodology seminars

Year
2021
Course Code
FSWBM-6120

4.1 Dilemmas of Modern Governance

Year
2021
Course Code
FSWBM-7010

4.4 Thesis Research

Year
2021
Course Code
FSWGMD0020

2.2 A Governance in the Public Sector

Year
2021
Course Code
FSWBM5060

4.2 Media and Governance

Year
2021
Course Code
FSWBM-7060

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes