mr. (Ernst) E.H. Hulst

Assistant Professor Erasmus School of Health Policy & Management Law & Health Care (R&G)
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
J 6-03
Telephone
+31 10 4088547
Email
hulst@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • W.M.K. Slok & E.H. Hulst (2011). Waterconflicten: bron van onrust of noodzaak van goed nabuurschap. Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 25 (1), 12-23.
    • E.H. Hulst (2010). Redelijkheid in zaken van medische aansprakelijkheid. De Halcion-zaak nader beschouwd aan de hand van een rechterljk vonnis uit 2010. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 12-18.
    • E.H. Hulst (2010). Wat kan je doen als je van clienten veel klachten krijgt over een bepaalde tandarts? Wat is de procedure als een patient een klacht wil indienen? Mondhygienisten Vademecum, 8 (3), 1-3.
    • E.H. Hulst (2010). HR 16 april 2010: is verjaring context-afhankelijk en wordt de schadebeperkingsplicht beperkt door grondrechten? TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 214-225.
    • E.H. Hulst (2010). De Codarcea-zaak: aanzet tot betere bescherming van de gelaedeerde. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 24 (3), 75-79.
    • E.H. Hulst (2010). Boekbespreking Medische Aansprakelijkheid. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 171-174.
    • E.H. Hulst (2009). Bedrijvenpoli en gelijke toegang tot reguliere zorg. Zorg en Financiering, 10-20.
    • E.H. Hulst (2009). Zwaarwegend maatschappelijk belang als nieuwe toverformule. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 24-28.
    • E.H. Hulst (2009). Grondrechten en civiele aansprakelijkheid, van Zutphen tot Europa. TMA Tijdschrift voor Mileu en aansprakelijkheid, 1 (2), 4-14.
    • E.H. Hulst (2008). Niet marktwerking maar medische ethiek schept doelmatige zorg. TGE. Tijdschrift voor Gezondheidszorg & Ethiek, 18 (3), 78-82.
    • E.H. Hulst (2008). Orgaandonatie: geen bezwaar tegen 'geen bezwaar'. Nederlands Juristenblad (NJB), 29, 1796-1799.
    • E.H. Hulst (2008). Mogen we nog wegen bouwen? Een beschouwing naar aanleiding van de A4-uitspraak. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 22 (2), 23-36.
    • J. van Reeuwijk-Werkhorst & E.H. Hulst (2008). Ketenzorg eist heldere afspraken. Zorg & Financiering, 4, 10-23.
    • E.H. Hulst (2007). Wanneer eindigt de verantwoordelijkheid van de huisarts en wanneer begint die van het ambulancepersoneel? Vademecum, 1-1.
    • E.H. Hulst (2007). Is een arts te allen tijde verplicht tot reanimatie over te gaan, ook als de arts en colleagae unaniem van mening zijn dat dit een zinloze medische handeling is? Reumatologen Vademecum, 10 (20).
    • E.H. Hulst (2007). Is een arts te allen tijde verpicht tot reanimatie over te gaan, ook als de arts en college unaniem van mening zijn dat dit een zinloze medische handeling is? Internisten Vademecum, 13 (6).
    • A.N. Bosschaart, E.H. Hulst & F. de Haan (2007). De plicht van iedere hulpverlener. Medisch Contact, 62 (48), 1984-1987.
    • E.H. Hulst (2006). Actieve levensbeëindiging als permanente medisch-ethische discussie. Pro Vita Humana, 6, 137-141.
    • E.H. Hulst (2006). Actualiteiten milieuaansprakelijkheid Rechtspraak moet meer oog hebben voor serieuze kans op schade. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 20 (6), 189-193.
    • E.H. Hulst (2005). De zaak Schiavo juridisch bekeken; de betekenis van medisch zinloos handelen. Pro Vita Humana, 4, 97-100.
    • E.H. Hulst (2005). Euthanasiewet zet druk op grondrechten. NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 259-275.
    • E.H. Hulst (2005). Is het mogelijk ouders te dwingen tot een medische of tandheelkundige behandeling van hun (minderjarig) kind? Vademecum.
    • E.H. Hulst (2005). Specifiteitsvereiste zet rem op civiele aansprakelijkheid. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 3, 83-88.
    • E.H. Hulst (2003). Euthanasie en doorverwijzing. Pro Vita Humana, 10, 167-175.
    • E.H. Hulst (2003). Risico-aansprakelijkheid in het verschiet of niet? Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 17, 95-99.
    • W.B.F. Brouwer, E.H. Hulst, F.E. van Nooten & F.F.H. Rutten (2003). Generieke substitutie. TSG, 81, 162-165.
    • E.H. Hulst (2002). Een medisch protocol is geen veiligheidsnorm. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 19, 438-448.
    • E.H. Hulst (2002). De embryowet: op zoek naar de juiste vraagstelling. Pro Vita Humana, 9, 150-164.
    • E.H. Hulst (2001). Beleid en richtlijnen betreffende het levenseinde. Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 18 (4), 143-144.
    • E.H. Hulst (2001). Embryowet: ongeboren leven in dienst van de wetenschap. Pro Vita Humana, 5/6, 149-153.
    • E.H. Hulst (2001). Morrelen aan nieuw leven. Medisch Contact, 56 (47), 1731-1734.
    • E.H. Hulst (2001). Informatietechnologie en gezondheidszorg. Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 12 (.), 434-440.
    • E.H. Hulst (2000). Richtsnoeren in de geneeskunde; kwaliteit of kookboek? Tijdschrift voor Huisartsgeneeskunde, 17 (10), 377-379.
    • M.A.J.M. Buijsen & E.H. Hulst (2000). Medisch-wetenschappelijk onderzoek bij wet geregeld. Pro Vita. Kwartaalblad van de Juristenvereniging Pro Vita, 5, 139-146.
    • E.H. Hulst (1999). Nieuw familierecht heeft betekenis voor de huisarts; wie vertegenwoordigt het kind? Praktijkmanagement, 15 (10), 103-105.
    • E.H. Hulst (1999). Actualiteiten milieu-aansprakelijkheid ; schadelijk water en schadefonds, pleidooi voor adequate oplossingen. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 33-36.
    • E.H. Hulst (1999). Actualiteiten milieu-aansprakelijkheid. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 33-35.
    • E.H. Hulst (1999). Nieuw familierecht heeft betekenis voor de huisarts. Praktijkmanagement, 15 (10), 103-105.
    • E.H. Hulst (1999). Wettelijke vertegenwoordigers van het kind ten aanzien van de WEt op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): meer vertegenwoordigers door nieuw familierecht. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1268-1271.
    • E.H. Hulst (1999). Zorgvuldigheidsnormen en bewijslastverdeling bij medische aansprakelijkheid en milieu-aansprakelijkheid vergeleken. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 3-3.
    • E.H. Hulst & R.G.H.G. Kerff (1998). Patientenrechten en transmurale zorg: wie is verantwoordelijk jegens de patient? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 485-500.
    • E.H. Hulst (1997). Trends in de civiele medische aansprakelijkheid. Zorg & Verzekering, 505-513.
    • E.H. Hulst & I. Tiems (1997). Geintegreerde zorg en professionele autonomie: zorgen om de professionele autonomie van de arts. Medisch Contact, 52 (40), 1251-1254.
    • A.P. den Exter & E.H. Hulst (1997). PHARE in Albanië. Tijdschrift voor Gezondheid & Politiek, 20-23.
    • E.H. Hulst (1996). Het recht op informatie in de rechtspraak. Medisch Contact, 51 (17), 589-591.
    • E.H. Hulst & I. Tiems (1996). Het professionele domein van de arts in dienstverband. Medisch Contact, 51 (26), 879-882.
    • E.H. Hulst (1996). Wordt het milieu beter van een convenant? Recht en Kritiek, 22 (1), 72-95.
    • E.H. Hulst (1996). Het medisch-specialistisch bedrijf. Medisch Contact, 51 (24), 812-813.
    • E.H. Hulst (1995). De privé-kliniek voor esthetische chirurgie, een aansprakelijke bezigheid? Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 118-121.
    • E.H. Hulst (1995). De werkelijkheid rondom een algemeen milieuschadefonds, een commentaar. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 167-174.
    • E.E.I. Snijder, I. Klinge, A.J. Van, P.F.A. Bierbooms, E.H.P. Brans & E.H. Hulst (1993). Conference report of the International Conference on "Environmental Contracts and Convenants: New Instruments for a Realistic Environmental Policy?". Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 103-107.
    • P.F.A. Bierbooms & E.H. Hulst (1993). 'Bodemsanering en relativiteit: Verdwijnt de nuance uit de milieu-aansprakelijkheid?,. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht.
    • E.H. Hulst (1991). Congresverslag; Symposium Onderzoek van maatschappelijke aspecten van het broeikasprobleem. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 5 (4), 101-102.
    • E.H. Hulst (1990). Verslag van het internationaal Colloquium Verzekering van milieuschade/Insurance of envirometal damage, 14 en 15 dec 1989, Gent. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 129-132.
    • E.H. Hulst (1990). 'Verslag van het 5. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht: Umweltschutz und privatrecht , 24-26 sept. 189, te Trier (W-Dld)'. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 81-83.
    • E.H. Hulst (1990). 'Umwelthaftungsgesetz, zekerheid voor alles'. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 89-100.
    • E.H. Hulst (2003). Clinical Guidelines and their civil law effects. Medicine and Law, 21, 651-660.
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (2000). A conceptual model of health care law making in central and eastern Europe. Medicine and Law, 19, 165-179.
    • E.H. Hulst, H.E.G.M. Hermans & A.P. den Exter (1998). The Civil Law Demension of Clinical Practice Guidelines. Medicine and Law, 314-317.
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1998). A legal- theoretical concept of health care law- making in a Central and Eastern European setting: The case of high technology care. Medicine and Law, 155-161.
    • E.H. Hulst (1997). De juridische dimensie van adviezen, protocollen en standaarden van medisch-wetenschappelijke verenigingen. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 33-38.
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1997). Health care legislation in Central and Eastern Europe: a problem-orientated method of legal analysis of health care systems in Central and Eastern Europe: the Albanian example. Review of Central and East European Law, 117-132.
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1997). Health care systems reforms: legal dilemmas and decentralisation in some Western and Eastern European countries. Graceta Sanitaria, 70-70.
    • E.H. Hulst (1997). Beginselen inzake de therapeutische exceptie. Sociaal Recht (SR). Nederlands Tijdschrift voor Sociaal Recht, 42-48.
    • E.H. Hulst (1995). Hellend vlak of helend vlak. MGV. Maandblad geestelijke volksgezondheid, 64-68.
    • E.H. Hulst & I. Klinge (1994). Europäisches Haftungsrecht Das Umwelt-Grunbuch:Ökologie oder Ökonomie. Phi, Produkt und umwelthaftpflicht International-Recht und Versicherung, 1 (3), 108-120.
    • E.H. Hulst & I. Klinge (1994). Het Europese milieu-groenboek. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 8 (1), 8-18.
    • P.F.A. Bierbooms & E.H. Hulst (1993). Bodemsanering en relativiteit: verdwijnt de nuance uit de milieu-aansprakelijkheid? Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 7 (5), 122-130.
    • E.H. Hulst (1992). Een nieuwe grondslag voor aansprakelijkheid. Nederlands Juristenblad (NJB), 693-700.
    • E.H. Hulst (1992). Naschrift. Nederlands Juristenblad (NJB), 978-980.
    • E.H. Hulst (1991). Wettelijke risico-aansprakelijkheid, eigen energie, gevaar, gebrek en de 'tenzij-clausule'. Kwartaalbericht Nieuw BW, 38-43.
    • E.H. Hulst (1991). Onderzoek en maatschappelijke aspecten van het broeikasprobleem, georganiseerd door de werkgemeenschap CO2 van het NWO, Utrecht 16 nov. 1990. Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht, 101-102.
    • E.H. Hulst (1990). Art. 7.4.10.2 NBW verbetert de positie van de getroffen werknemer'. Sociaal Maandblad Arbeid, 701-709.
   • E.H. Hulst (2007). Wet- en regelgeving in de zorg 7 Patiëntenrechten in de gezondheidszorg. Eindhoven: SBO
   • T.J.C. van Noord & E.H. Hulst (2007). Wet- en regelgeving in de zorg 13 Preventieweggeving en wetgeving openbare gezondheidszorg. Eindhoven: SBO
   • E.H. Hulst (2007). Wet- en regelgeving in de zorg 6 Patiëntenrechten in de gezondheidszorg. Eindhoven: SBO
   • T.J.C. van Noord & E.H. Hulst (2007). Wet- en regelgeving in de zorg Preventiewetgeving en wetgeving openbare gezondheidszorg. Eindhoven: SBO
   • E.H. Hulst (1993). Wet Milieubeheer, B5000 t/m B5055, Juridisch Advies voor bedrijf en beroep', (losbladig). Alphen a/d Rijn/Zwolle: Samson/Tjeenk Willink
    • E.H. Hulst (2006). Patiëntenrechten : de WGBO. In H.E.G.M Mr.Dr. Hermans & M.A.J.M. Mr.Dr. Buijsen (Eds.), Recht en Gezondheidszorg (pp. 131-5). Maarssen: Elsevier
    • E.H. Hulst (2006). Begin en einde van het leven. In Recht en gezondheidszorg (pp. 209-7). Maarssen: Elsevier
    • E.H. Hulst (2002). De wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst in de praktijk en rechtspraak: evaluatie van de WGBO. In -- -- (Ed.), Handboek Onderhandelen en contracteren in de zorg 2002 (pp. 29-68). --: --
    • J. Legemaate & E.H. Hulst (2000). Levensbeëindigend handelen. In J.C.J. Dute & H.E.G.M. Hermans (Eds.), Regulering van de gezondheidszorg (pp. 157-171). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg
    • E.H. Hulst (2000). Patiëntgerichtheid en transmurale zorg. In -- -- (Ed.), Handboek huisvesting en verzorging ouderen (pp. 1-56). Maarssen: Elsevier
    • E.H. Hulst & R.M.J. Schepers (1999). Professionele autonomie vanuit juridisch en sociologisch perspectief. In E.H. Hulst & I. Tiems (Eds.), Het domein van de arts (pp. 11-18). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • E.H. Hulst & I. Tiems (1999). Richtsnoeren en professioneel statuut in het recht. In E.H. Hulst & I. Tiems (Eds.), Het domein van de arts (pp. 55-67). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • E.H. Hulst (1999). Convenanten, richtlijnen in de geneeskunde, consensus. In T.E.D. van der Grinten (Ed.), Handboek onderhandelen en contracteren in de zorg (pp. I C 4-1-1-I C 4-1-11). Utrecht: De Tijdstroom
    • H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1999). Juridische aspecten van de neonatologie. In H.A.M.J. ten Have (Ed.), Ethiek en recht in de gezondheidszorg (pp. XVII 201-XVII 299). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum
    • J.T.M. Heyden & E.H. Hulst (1999). Managed care en disease management. In E.H. Hulst & I. Tiems (Eds.), Het domein van de arts (pp. 71-88). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • E.H. Hulst (1999). Aansprakelijkheden in het gezondheidsrecht. In N. Niet bekend (Ed.), Handboek dagbesteding (pp. A4410-1-A4410-38). Niet bekend: Niet bekend
    • E.H. Hulst (1998). Wet vervoer van gevaarlijke stoffen. In R. Nagel, P.J. Trijzelaar & L. Verheij (Eds.), Juridisch advies voor bedrijf en beroep (pp. B5075-1-B5075-45). Alphen a/d Rijn: Samsom
    • E.H. Hulst (1997). Bodem: bodembeheer, bodembescherming en bodemvervuiling. In R. Nagel, P.J. Trijzelaar & L. Verheij (Eds.), Juridisch advies voor bedrijf en beroep (pp. 1-66). Zwolle: Samson HD/Tjeenk Willink
    • E.H. Hulst (1995). Wet inzake de luchtverontreiniging. In ? ? (Ed.), Juridisch advies (pp. B5100-1-B5110-1). ?: ?
    • E.H. Hulst (1995). Handhaving van de WGBO: klachtmogelijkheden voor de patiënt. In J. Legemaate (Ed.), De WGBO: van tekst naar toepassing (pp. 122-137). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum
    • E.H. Hulst (1995). Milieurecht algemeen deel. In ? ? (Ed.), Juridisch advies (pp. B5001-1-B5001-64). ?: ?
    • E.H. Hulst (1991). 'The Potassium Mines (MDPA) Lawsuits Filed by Dutch Parties before the French Courts'. In J.M. van Dunné (Ed.), Transboundary Pollution and Liability: The case of the River Rhine (pp. 155-158). Lelystad: Vermande
    • E.H. Hulst (2008). Les codes de la santé publique en Europe, unité ou diversité. In Dossier: 'Le code de la santé publique, cinquante ans après' (Revue de droit sanitaire et social) (pp. 143-153). Presses de Sciences Po
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (2001). Rationalising health care law making in central and eastern Europe; a legal-theoretical concept and its relevance to high technology care. In J.C. Joerden & J.N. Neumann (Eds.), Studien zur Ethik in Ostmitteleuropa (pp. 29-52). Frankfurt am Main: Peter Lang
    • E.H. Hulst (1999). The Quality Dimension of the Right to Health Care. In A. den Exter & H.E.G.M. Hermans (Eds.), The Right to Health Care in Several European Countries (pp. 11-16). The Hague- London- Boston: Kluwer Law International
    • E.H. Hulst (1999). The Quality Dimension of the Right to Health Care. In A.P. den Exter & H.E.G.M. Hermans (Eds.), The right to Health Care in Several European Countries (pp. 11-16). Den Haag: Kluwer Law International
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1999). Rationalising Health Care Law Making in Central and Eastern Europe: A legal-Theoretical Concept and its Relevance to High Technology Care. In J..C. Joerden & J.N. Neumann (Eds.), Medical Ethics in Eastern Europe (pp. 29-51). Frankfurt , Berlin, Bern, Bruxelles, New York,Wien: Interdisziplinaren Zentrum fur Ethik Europ-Universitat Vadri
    • E.H. Hulst (1998). De WGBO gehandhaafd: Klachtmogelijkheden voor de patient. In J. Legemaate (Ed.), De WGBO: Van tekst naar toepassing (pp. 140-158). Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum
    • E.H. Hulst (1997). Behoeft letselschade een aparte regeling in de wet? In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhage, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Miscellanea: jurisconsulto vero dedicata (pp. 179-199). Deventer: Kluwer
    • E.H. Hulst (1996). ? [Bespreking van het boek Jaarboek Gezondheidszorg: overzicht van ontwikkelingen in beleid en regelgeving]. .
    • E.H. Hulst (1995). Boeken [Bespreking van het boek Buiten-contractuele aansprakelijkheid voor bodemverontreiniging]. .
    • M.A.J.M. Buijsen, O.A.M. Kommeren, E.H. Hulst & T.J.C. van Noord (2012). Medisch beroepsgeheim in dubio. De verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen. (Extern rapport). Rotterdam: Eigen beheer iBMG
    • H. Rosendal, W.T. van Beekum, J. Legemaate, M.A.J.M. Buijsen, E.H. Hulst, M. van den Berg, A. Assink & E.B. van Veen (2001). Evaluatie wet op de orgaandonatie. (Extern rapport, 9). Den haag: Zon
    • E.H. Hulst (1996). Inventarisatierapport MDW-project ziekenhuizen. (Intern rapport). :
    • E.H. Hulst (1996). MDW-rapport ziekenhuizen buitenland. (Intern rapport). :
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1996). Health Care Legislation in Albania. (Extern rapport). Rotterdam: Department of Health Policy and Management
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1996). Health Care Legislation in Albania - Final Report. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • A.P. den Exter, H.E.G.M. Hermans & E.H. Hulst (1995). Health Care legislation in Albania. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • E.H. Hulst (1995). Het recht van de patiënt op informatie: de juridische stand van zaken. (Extern rapport). Utrecht: KNMG
   • E.H. Hulst (2011). Noot bij: Rechtbank Breda. (2011, februari 2), TGMA 2011-, (Noot bij Rechtbank Breda). p.84-87.
   • E.H. Hulst (2011). Noot bij: Rechtbank Arnhem. (2011, april 13), TGMA 2011-, (Bodemsanering met venijnig staartje, noot bij Rechtbank Arnhem). p.99-100.
   • E.H. Hulst (2011). Noot bij: Rechtbank 's-Gravenhage. (2010, juli 29), TGMA 2011-, LJN: BO3180, (Noot bij Rechtbank 's Gravenhage, LJN:BO3180). p.91-94.
   • E.H. Hulst (2011). Noot bij: Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 juli 2010. (2010, juli 20), TGMA 2011-, LN, (Noot bij Rechtbank 's Hertogenbosch). p.47-49.
   • E.H. Hulst (2010). Noot bij: 's-Hertogenbosch. (2010, juli 20), TMA 2010-4, HD 200.041.998), (Specifiteitsvereiste door het Hof afgezwakt). p.196-198.
   • E.H. Hulst (2010). Noot bij: RB Leeuwarden. (2010, juli 21), TMA 2010-4, 92832/HA ZA 08-912,, (Conformiteitsvereiste, de plicht te reageren "binnen bekwame tijd" en de rol van een slechte reputatie). p.185-191.
   • E.H. Hulst (1993, maart 4). Grondslagen van milieu-aansprakelijkheid. EUR (611 pag.) Prom./coprom.: Prof.Mr. J.M. van Dunne.
 • Stichting Kind en Onderwijs

  Start Date
  Jan/2016
  End Date
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Lid Raad van Toezicht
  Specialty
  Zorgverleningsrecht

  Stichting PC Zorganisatie Riederborgh

  Start Date
  Apr/2016
  End Date
  Is current
  Place
  RIDDERKERK
  Description
  lid RvT
  Specialty
  Zorgverleningsrecht

  TGMA

  Start Date
  Jan/2012
  End Date
  Is current
  Place
  DEN HAAG
  Description
  Hoofdredacteur
  Specialty
  Zorgverleningsrecht
 • De Nederlandse Gezondheidszorg

  Title
  De Nederlandse Gezondheidszorg
  Year
  2018
  Period
  BLOK1 B1
  Year level
  bachelor 1 (Gezondheidswetenschappen)

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018
  Period
  BLOK2 B1
  Year level
  bachelor 1 (Gezondheidswetenschappen)

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018
  Period
  BLOK2 B1

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018
  Period
  BLOK2 B1
  Year level
  bachelor 1 (Gezondheidswetenschappen)

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018
  Period
  BLOK2 B1
  Year level
  bachelor 1 (Gezondheidswetenschappen)

  Ziekte en Gezondheid

  Title
  Ziekte en Gezondheid
  Year
  2018
  Period
  BLOK2 B1

  Gezondheidsrecht

  Title
  Gezondheidsrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK1 B1

  Wetenschapsfilosofie

  Title
  Wetenschapsfilosofie
  Year
  2018
  Period
  BLK6A B2
  Year level
  bachelor 2 (Gezondheidswetenschappen)

  Bachelorscriptie

  Title
  Bachelorscriptie
  Year
  2018
  Period
  BLOK2 B3
  Year level
  bachelor 3 (Gezondheidswetenschappen)

  Gezondheidsrecht

  Title
  Gezondheidsrecht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 3PM
  Year level
  pre-master (Pre-master Gezondheidswetenschappen)
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Law & Health Care (R&G)
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4088547

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam