mr.dr. (Eva) E Boomsluiter

mr.dr. (Eva) E Boomsluiter
Assistant professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-006
Email
boomsluiter@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Eva Boomsluiter (2020) - De duurzaamheid van de EIA, MIA en VAMIL - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2020 (10), 397-403
 • Eva Boomsluiter (2019) - Incidenteel is onbedoeld, een andere kijk op het begrip 'incidenteel fiscaal voordeel' - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2019 (6), 300-305
 • Eva Boomsluiter (2018) - Bewijsvermoedens in de Wet Vpb 1969: de grenzen verder aangescherpt - Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (60), 412-418 - [link]
 • Eva Boomsluiter (2006) - Het arrest Magpar en de doorschuiving van fiscale claims bij juridische fusies - Maandblad Belastingbeschouwingen, 2006 (11), 415-421
 • Eva Boomsluiter (2005) - Wie stelt, bewijst. Een adagium voor de Wet VPB 2007? - Maandblad Belastingbeschouwingen, 74 (7/8), 217-225
 • Eva Boomsluiter (2005) - The Merger Directive amended: the final version - EC Tax Review, 2005 (3), 119-127
 • Eva Boomsluiter (2005) - Omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen: de fiscale behandeling herzien - Ondernemingsrecht, 2005 (16), 545-550
 • Eva Boomsluiter (2004) - Het voorstel tot aanpassing van de fusierichtlijn: obstakels opgeruimd? - Weekblad Fiscaal Recht, 133 (6572), 561-569
 • Eva Boomsluiter (1998) - Art.14 Wet Vpb. 1969 getoetst aan de fusierichtlijn - Weekblad Fiscaal Recht, 127 (6313), 1557-1569

 • Eva Boomsluiter (2018) - Subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen - NLFiscaal, 2018 (2221), 1-3
 • Eva Boomsluiter (2006) - Wetsvoorstel implementatie gewijzigde moeder-dochterrichtlijn - Ondernemingsrecht, 2006, 155-156
 • Eva Boomsluiter (2006) - Interne reorganisatie via de fiscale eenheid - Fiscaal Praktijkblad, 2006 (16), 14-17
 • Eva Boomsluiter (2005) - De deelnemingsvrijstelling (bewerking van 23 pagina's) - Rechtspersonen, 2005, 41-93
 • Eva Boomsluiter (2004) - Wijzigingen in de Moeder-dochterrichtlijn en de fusielijn - Fiscaal Praktijkblad, 2004 (8), 10-13

 • Eva Boomsluiter (2013) - Hoofdstuk 3: Winst uit onderneming - Sdu Uitgevers
 • Eva Boomsluiter (2013) - Hoofdstuk 3: De Ondernemer - Sdu Uitgevers
 • Eva Boomsluiter (2013) - Hoofdstuk 6: De eigen woning - Sdu Uitgevers
 • Eva Boomsluiter (2005) - Par. 2.5.0. De bedrijfsfusie (art. 14) (50 pagina's bewerkt en 50 nieuw geschreven) - Kluwer

 • Eva Boomsluiter (2003) - De bedrijfsfusiefaciliteit in de vennootschapsbelasting - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Eva Boomsluiter & Ali Benhammou (2020) - Grensgevallen WUO, ROW en box 3 - RB-lezing

Business Profit

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RFD313

Corporate Income Tax

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RFD314

Company Law and Restructuring

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB38

Thesis Master's in Tax Law

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RF33

Corporation Income Tax (Advanced)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RF47

European Tax Law (advanced)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RF51

Business Profit

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RF313

Corporate Income Tax

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RF314

Introduction to Tax Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR117

Introduction to Tax Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD117

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes