prof.dr. (Filip) FJM De Ly

prof.dr. (Filip) FJM De Ly
Full professor Erasmus School of Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-005
Email
dely@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Filip Ly (2018) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2018 (03), 109-115
 • Filip Ly, JK Van Hezewijk & AE Coelen (2017) - In dubio pro executione, Wanneer is een aanhangige vernietigingsprocedure reden om de exequaturverlening aan te houden ex artikel VI Verdrag van New York? - Tijdschrift voor Arbitrage, 2017 (57), 85-92
 • Filip Ly (2016) - The interface between Arbitration and the Brussels Regulation - American University Business Law Review, 2016 (5), 485-510
 • Filip Ly (2015) - Herschikking van de EEX-Verordening en Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2015 (67), 101-112
 • Filip Ly (2014) - Silver Lining: Zweedse en Nederlandse Perspectieven over Arbitrage en Vennootschapsrechtelijke Besluiten, mede naar aanleiding van "Onderneming en ADR", Klaassen, C.J.M., Van Solinge, G., De Mol van Otterloo (red.) (Deventer, Kluwer, 2011, 404 p.) - Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (04), 122-125
 • Filip Ly (2014) - Arbitrage - Erkenning en tenuitvoerlegging van arbitrale vonnissen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7003), 72-78
 • Filip Ly (2013) - Het Wetsvoorstel Modernisering van het Arbitragerecht en de internationale arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2013 (35), 146-154
 • Filip Ly (2012) - Choice of Non-State Law and International Contracts - Diritto del Commercio Internazionale, 26 (4), 825-835
 • Filip Ly, L Radicati di Brosolo & M Friedman (2012) - Confidentiality in International Commercial Arbitration - Arbitration International, 355-396
 • Filip Ly, L Radicati di Brozolo & M Friedman (2010) - Ascertaining the contents of the applicable law in international commercial arbitration. Report of the International Arbitration Committee of the Internatinal Law Association - Arbitration International, 2010 (26), 191-220
 • Filip Ly (2009) - The International Law Association (ILA) International Commercial Arbitration Committee Reports on 'Lis Pendens' and 'Res Judicata' - Arbitration International, 25 (1), 1-85
 • Filip Ly (2006) - Sources of international sales law, An eclectic model, 25 - Journal of law and commerce, 2005 (2006), 1-12
 • Filip Ly (2006) - Non-compete clauses in international contracts/Les clauses de non-concurrence dans les contrats internationaux - Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 2006, 441-494
 • Filip Ly (2005) - Who wins and who loses in investment arbitration? Are investors and host states on a level playing field? The Lauder/Czech Republic legacy - Journal of World Investment and Trade, 6 (1), 59-63
 • Filip Ly (2005) - De herziening van de Arbitragewet en de internationale arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2005 (2), 57-64
 • Filip Ly & A Sheppard (2004) - Res Judicata and arbitration, Interim Report of the International Arbitration Committee of the International Law Association, Berlin Conference - International Law Association - Reports of Conferences, 2004 (1), 826-861
 • Filip Ly (2003) - Internationale arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2003 (2), 74-78
 • Filip Ly (2003) - Internationale arbitrage (revolutie in de handhaving van Europees mededingingsrecht, investeringsarbitrages (ICSID, NAFTA, BIT's) - Tijdschrift voor Arbitrage, 2003 (4), 149-155
 • Filip Ly (2002) - Law and Practice of Drafting International Contracts - Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 2002 (3-4), 461-472
 • Filip Ly (2002) - Internationale arbitrage - Vertrouwelijkheid en arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2002 (1), 37-40
 • Filip Ly (2002) - Internationale arbitrage - Internationale sportarbitrage en Olympische Spelen - Tijdschrift voor Arbitrage, 2002 (4), 158-162
 • Filip Ly (2001) - Internationale arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2001 (3), 131-135
 • Filip Ly (2001) - La pratique de l'arbitrage commercial international et la vente internationale - Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 2001 (3/4), 465-475
 • Filip Ly (2000) - Lex Mercatoria (New Law Merchant): Globalization and international self-regulation - Diritto del Commercio Internazionale, 14 (3), 555-590
 • Filip Ly (2000) - Les Clauses d'interprétation dans les contracts internationaux - Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 2000 (6), 719-812
 • Filip Ly (2000) - Commercial Law as a refuge from contract law - The Wayne Law Review, 45 (4), 1825-1863
 • Filip Ly (1999) - The UN Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit - Unknown, 831-846
 • Filip Ly (1998) - The 1998 ICC Arbitration Rules - International Arbitration Law Review, 1 (1), 220-231
 • Filip Ly (1997) - Termination clauses in international contracts - Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 13 (1), 1-28
 • Filip Ly (1997) - De Nederlandse advocaat en internationale arbitrage: welk materieel recht? - Tijdschrift voor Arbitrage, 18 (3), 81-85
 • Filip Ly (1996) - Tien jaar arbitragewet in rechtsvergelijkend perspectief - Tijdschrift voor Arbitrage, 17 (4), 166-168
 • Filip Ly (1996) - Assignment clauses in international commercial contracts. Les clauses de cession dans les contrats commerciaux internationaux - Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), (7), 799-833
 • Filip Ly (1995) - Zakelijke zekerheidsvormen in het Nederlandse internationaal privaatrecht - Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 13 (2), 329-341
 • Filip Ly (1995) - Les clauses de divorce dans les contrats de groupement d'entreprises internationaux/Divorce clauses in international joint venture contracts - Revue de Droit des Affaires Internationales (Paris), 11 (3), 279-315
 • R Kruithof, H Bocken, Filip Ly & B de Temmerman (1994) - Overzicht van rechtspraak (1981-1992) Verbintenissen - Tijdschrift voor Privaatrecht, 31 (1), 686-721
 • Filip Ly (1992) - Het gelijkheidsbeginsel in het contractenrecht. Preadvies Vlaamse Juristenvereniging - Unknown, 1141-1160
 • Filip Ly (1992) - The place of arbitration in the conflict of laws of international commercial arbitration: an exercise in arbitration planning - Northwestern Journal of International Law & Business, 12 (1), 48-85

 • Filip Ly (2014) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (04), 152-155
 • Filip Ly (2013) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2013 (2), 83-87
 • Filip Ly (2012) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 282-284
 • Filip Ly (2011) - Kroniek Internatainale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2011 (4), 159-161
 • Filip Ly (2011) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2011 (2), 88-90
 • Filip Ly (2010) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2010 (3), 107-110
 • Filip Ly (2009) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2009 (4), 141-143
 • Filip Ly (2008) - Recensie: "The Uncitral Arbitration Rules, a Commentary, D. Caron, L. Caplan en M. Pellonpäa - Tijdschrift voor Arbitrage, 2008, 123-124
 • Filip Ly (2008) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2008, 119-123
 • Filip Ly (2008) - Internationale arbitrage: recente ontwikkelingen inzake belangenconflicten - Tijdschrift voor Arbitrage, 2008, 39-43
 • Filip Ly (2007) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2007, 125-129
 • Filip Ly (2007) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2007, 37-40
 • Filip Ly (2006) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2006 (2), 76-78
 • Filip Ly (2005) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2005 (1), 29-33
 • Filip Ly (2005) - Kroniek Internationale Arbitrage (3) - Tijdschrift voor Arbitrage, 2005 (3), 113-115
 • Filip Ly (2004) - Kroniek Internationale Arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 2004 (3), 132-134
 • Filip Ly (2002) - Boekbespreking van P.A. Stein, Compendium van het nieuwe burgerlijk procesrecht - H.J. Snijders e.a., Nederlands burgerlijk procesrecht - C.J.J.C. van Nispen e.a., Burgerlijke Rechtsvordering - Tijdschrift voor Arbitrage, 2002 (3), 123-125
 • Filip Ly (1995) - Overzicht Nederlandse rechtspraak, Internationaal Privaatrecht, Arbitrage (1990-1994) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 126 (6203), 800-802
 • Filip Ly (1992) - Recente ontwikkelingen inzake bankgaranties - Nederlands Juristenblad (NJB), 67 (42), 1418-1421

 • M Fontaine & Filip Ly (2013) - La redacción de contratos internacionales. Análisis de cláusulas - Civitas Thomson Reuters
 • M Fontaine & Filip Ly (2009) - Drafting International Contracts, An Analysis of Contract Clauses - Martinus Nijhoff Publishers
 • Filip Ly & L Lévy (2008) - Interest, auxiliary and alternative remedies in international arbitration: concluding remarks, ICC World Business Law Institute - ICC Publishing, ICC Publication
 • M Fontaine & Filip Ly (2008) - La redazione dei contratti internazionali, A partire dall'analisi delle clausole, testo italiano a cura di Renzo Maria Morresi - Giuffrè
 • Filip Ly, KF (Krijn) Haak & WH Boom (2006) - Eenvormig Bedrijfsrecht: realiteit of utopie? - Boom Juridische Uitgevers
 • M Fontaine & Filip Ly (2006) - Drafting International Contracts, An Analysis of Contract Clauses - Transnational
 • M Fontaine & Filip Ly (2003) - Droit des contrats internationaux, Analyse et rédaction de clausses (2e druk) - Bruylant/Forum européen de la Communication
 • Filip Ly (1999) - Internationaal Privaatrecht - Gouda Quint
 • Filip Ly (1993) - Europese Gemeenschap en Privaatrecht - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Filip Ly (1993) - Lender liability: recente ontwikkelingen inzake aansprakelijkheid bij kredietverlening in de V.S - Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf
 • Filip Ly (1992) - International business law and lex mercatoria - Elsevier

 • Filip Ly, W van Lennep & ME Laforce (1998) - Internationaal Privaatrecht - Gouda Quint
 • Filip Ly (1997) - Internationaal privaatrecht - Gouda Quint
 • Cees Loonstra, B Hoogendijk, WA Zondag, J Heinsius, MYHG Erkens, KF (Krijn) Haak, Filip Ly, D Dokter, Frank Smeele, Anja Groeneveld, RW Holzhauer, S Perrick, Dick Zwitser, H Beckman & P IJdo (1997) - Recht in bedrijf - Gouda Quint
 • Filip Ly (1996) - Syllabus Inleiding Internationaal Privaatrecht. Deel II - Gouda Quint
 • Filip Ly (1995) - Inleiding Internationaal Privaatrecht - Gouda Quint
 • Filip Ly (1993) - Syllabus Inleiding Internationaal Privaatrecht (partim) - EUR
 • Filip Ly (1992) - Inleiding Internationaal Privaatrecht (partim) - EUR

 • Filip Ly (2018) - Arbitral Secretaries, Reports from the Joint NAI-CEPANI colloquium held on October 5, 2017 - Wolters Kluwer Belgium
 • Filip Ly & P-A Gélinas (2017) - Dispute Prevention and Settlement through Expert Determination and Dispute Boards - ICC Publishing
 • Filip Ly & M Storme (1994) - Verzekeringen en geschillenbeslechting - Kluwer

 • Filip Ly (2013) - Boekbespreking 'International Arbitration and Mediation, A Practical Guide' - Tijdschrift voor Arbitrage, 2013, 88-89
 • Filip Ly (2011) - Book review 'Mandatory Rules in International Arbitration' - Global Arbitration Review, 6, 40
 • Filip Ly (2011) - Boekbespreking 'A Guide to the NAI Arbitration Rules' - Tijdschrift voor Arbitrage, 2011, 48-50
 • Filip Ly (2009) - L'arbitrage en droit belge et international, Tome I: Le droit belge - Tijdschrift voor Arbitrage, 2009, 144

 • Filip Ly (2006) - Recensie: Schäfer, E., Verbist, H. en Imhoos, C., ICC Arbitration in Practice - Tijdschrift voor Arbitrage, 2006, 35-36

 • Filip Ly (2000) - Residuaire bevoegdheid van de overheidsrechter ten aanzien van arbitrale procedures? - Tijdschrift voor Arbitrage, 2000 (2000), 71-77
 • Filip Ly (1999) - Overheidsrechtspraak - Tijdschrift voor Arbitrage, 1999 (1999), 100-108

 • Filip Ly (2021) - Uniform Interpretation: What Is Being Done? Official Efforts - Kluwer Law International
 • Filip Ly (2020) - Arbitrage en Fraude: Het Geschil ten Gronde - Wolters Kluwer Belgium
 • Filip Ly (2019) - The 2013 Belgian Arbitration Act - Wolters Kluwer
 • Filip Ly (2019) - Arbitrage en Vertrouwelijkheid: Bestaan en Contouren van een Beginsel - Wolters Kluwer
 • Filip Ly (2019) - Conflict of Laws in International Arbitration – an Overview - JurisNet LLC
 • Filip Ly (2018) - Analyzing the ICC Force Majeure Clause 2003 - ICC Services, International Chamber of Commerce
 • Filip Ly (2018) - Rules and Case Law on Tribunal Secretaries - Wolters Kluwer Belgium
 • Filip Ly (2016) - Paradigmatic Changes – Uniformity, Diversity, Due Process and Good Administration of Justice: the Next Thirty Years - Kluwer Law International
 • Filip Ly (2016) - Conflicts of Interest: International Practices and Case Law from Other Jurisdictions - Bruylant
 • Filip Ly (2016) - Limits to Party Autonomy, Good Faith and Fair Dealing and International Commercial Arbitration - Juris Publishing
 • Filip Ly (2015) - Drafting Arbitration Clauses - Bruylant
 • Filip Ly (2014) - Amerikanisering en Internationale Handelsarbitrage - Intersentia
 • Filip Ly, M Friedman & L Radicati di Brosolo (2014) - Inherent and Implied Powers of Arbitral Tribunals - International Law Association
 • Filip Ly (2013) - Forum Shopping and the Determination of the Place of Arbitration - Sellier European Law Publishers
 • Filip Ly (2012) - Monism or Dualism in International Commercial Arbitration? - Bruylant
 • Filip Ly (2012) - Choice of Non-State Law and International Contracts - Kluwer
 • Filip Ly (2011) - Arbitration and the European Convention on Human Rights - Pedone
 • Filip Ly (2010) - Conflict of Laws in International Arbitration - an Overview - Sellier
 • Filip Ly (2010) - The relationship between arbitrator, competition authorities and the Court of Justice of the European Union (in Dutch) - Bruylant
 • Filip Ly (2010) - Opgelegde bescherming in het bedrijfsrecht: Conclusies - Boom Juridische Uitgevers
 • Filip Ly (2009) - De overeenkomst tot arbitrage, de inleiding van de procedure en bewijslevering - Bruylant
 • Filip Ly (2008) - Interest, auxiliary and alternative remedies in international arbitration: concluding remarks (World Business Law Institute) - ICC Publishing
 • Filip Ly (2006) - Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? Conclusies - Boom Juridische Uitgevers
 • Filip Ly (2006) - Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? Een inleiding - Boom Juridische Uitgevers
 • Filip Ly (2006) - Best Practices and Third Party Participation - ASA
 • Filip Ly (2006) - Comparative Observations on Arbitral Awards and Setting Aside - JurisNet
 • Filip Ly (2005) - Arbitration and human rights - Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
 • Filip Ly (2005) - Opting out: some observations on the occasion of the CISG's 25th anniversary - Bruylant/Forum européen de la Communication
 • Filip Ly (2005) - Applicable law and dispute resolution clauses: a premilinary report - FEC/Bruylant
 • Filip Ly (2005) - Obligations of the buyer and remedies for the buyer?s breach of contract (Articles 53-65), General Obligations and some Specific Issues - Thomson/West
 • Filip Ly (2004) - Obligations of the buyer and remedies for the buyer's breach of contract (articles 53-65 CISG), General Observations and some specific issues - Sellier European Law Publishers/Sweet & Maxwell
 • Filip Ly (2003) - Towards a European Uniform Commercial Code? - Kluwer
 • Filip Ly (2003) - De bijzondere ovreenkomsten in eenvormig en internationaal privaatrecht - Sanders Intituur/Kluwer
 • Filip Ly (2003) - Uniform Interpretation: what is being done? Official Efforts - Giuffrè
 • Filip Ly (2002) - Choice of law clauses, Unidroit Principles of international commercial contracts and Article 3 Rome convention: The lex mercatoria before domestic courts or arbitration privilege? - Éditions Francis Lefebvre
 • Filip Ly (2001) - Lex Mercatoria (New Law Merchant): Globalisation and International Self-regulation - Hart Publishing
 • Filip Ly (2000) - Boekbespreking - Kluwer Law International
 • Filip Ly (2000) - Emerging New Perspectives Regarding Lex Mercatoria in an Era of Increasing Globalization - Verlag Recht und Wirtschaft GmbH
 • Filip Ly (2000) - Boekbespreking - Kluwer
 • Filip Ly (2000) - The UN Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit - The Institute of International Banking Law & Practice
 • Filip Ly (1999) - Netherlands - Kluwer Law International
 • Filip Ly (1998) - National Report: The Netherlands: An interim report regarding the application of the Unidroit Principles of International Commercial Contracts in the Netherlands - Vermande
 • Filip Ly (1998) - The UNIDROIT Principles in The Netherlands: General Perspective - Kluwer Law International
 • Filip Ly (1998) - Uniform Commercial Law and International Self-Regulation - Nomos Verlagsgesellschaft
 • Filip Ly (1998) - Lex Mercatoria and Unification of Law in the European Union - Ars Aequi Libri/Kluwer
 • Filip Ly (1997) - Het VN-verdrag betreffende bankgaranties en stand-by letters of credit - Gouda Quint
 • Filip Ly (1997) - Open Normen in het Nederlandse Conflictenrecht - Kluwer
 • Filip Ly (1997) - International Arbitration - The Netherlands - Gieseking-Verlag
 • Filip Ly (1996) - Het Balenpers-arrest en de eenvormige uitleg van artikel 4 (5) EVO - T.M.C. Asser Instituut
 • Filip Ly (1996) - Europese Unie en Eenvormig Internationaal Privaatrecht - Kluwer
 • Filip Ly (1996) - Uniform commercial law and international self-regulation - Giuffrè
 • Filip Ly (1994) - Judicial review of the substance of arbitral awards - Martinus Nijhoff
 • Filip Ly (1994) - Battle of forms en internationale contracten - Kluwer
 • Filip Ly (1994) - Boekbespreking - Leuven
 • Filip Ly (1994) - Boekbespreking - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Filip Ly (1992) - The place of arbitration in the conflict of laws of international commercial arbitration: an exercise in arbitration planning - Mys & Breesch Uitgevers

 • Filip Ly (2017) - Dispute Prevention and Settlement through Expert Determination and Dispute Boards: Concluding Remarks - ICC Publishing
 • Filip Ly (2013) - Een halve eeuw Internationaal Privaatrecht 1963-2013 - Boom Juridische Uitgevers
 • Filip Ly (2012) - Arbitrage: Eenheidsworst of à la carte? - Boom Juridische Uitgevers
 • Filip Ly (2004) - Recensie - Kluwer Law International
 • Filip Ly (2004) - Boekbespreking - Wolf Legal Publishers
 • Filip Ly (2003) - Boekbespreking - Boom Juridische Uitgevers
 • Filip Ly (2002) - Boekbespreking - Kluwer Law International
 • Filip Ly (1997) - Van Delden, Praktijkreeks Internationaal Privaatrecht, deel 21 - Kluwer
 • Filip Ly (1997) - Boekbespreking - Kluwer
 • Filip Ly (1997) - Verslag van de preadviseur, Europese Unie en eenvormig internationaal privaatrecht - Kluwer
 • Filip Ly (1996) - Boekbespreking - Gouda Quint
 • Filip Ly (1996) - Review - Wallstein Verlag
 • Filip Ly (1996) - International Law - Sweet & Maxwell
 • Filip Ly & CSK Fung Fen Chung (1995) - Boekbespreking - Kluwer Law and Taxation
 • CSK Fung Fen Chung & Filip Ly (1995) - Boekbespreking
 • Filip Ly (1993) - Internationale Overeenkomsten - EUR
 • Filip Ly (1992) - Boekbespreking - Maklu
 • Filip Ly (1992) - Boekbespreking - Kluwer

 • Filip Ly (2012) - Overeenkomst tot arbitrage en Europees discriminatierecht
 • Filip Ly (2009) - De facto harmonization by means of Party Autonomy and Model Contract Clause - Kluwer Law International
 • Filip Ly (2007) - De arbitrageovereenkomst en groepen overeenkomsten - Bruylant
 • Filip Ly & A Sheppard (2006) - Final report on lis pendens and arbitration - International Law Association
 • Filip Ly & A Sheppard (2006) - Final report on res judicata and arbitration - International Law Association
 • Filip Ly (2005) - Sources of international sales law, An eclectic model - SIAC

 • Filip Ly (1989) - De lex mercatoria : inleiding op de studie van het transnationaal handelsrecht - Universiteit Gent

 • Filip Ly (1998) - A New Approach to International Commercial Contracts: The Unidroit Principles of International Commercial Contracts

 • Filip Ly, L Radicati di Brosolo & M Friedman (2011) - Confidentiality in International Commercial Arbitration, Report on Recommendations of the Committee on International Commercial Arbitration of the International Law Association - International Law Association
 • Filip Ly, MW Friedman & LG Radicati di Brozolo (2009) - Final Report, Ascertaining the Contents of the Applicable Law in International Commercial Arbitration, Report ot the Seventy-Third Conference, Rio de Janeiro, 17-21 August 2008 - International Law Association

Private International Law for Comp. Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB28

Private International Law for Comp. Law

Year
2021
Course Code
RB28A

Private International Law for Private La

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM05

Comparative Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM95

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes