prof.mr. (Gerard) GJ Meijer

prof.mr. (Gerard) GJ Meijer
Full professor Erasmus School of Law Commercial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
g.meijer@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Gerard Meijer & PE Ernste (2018) - Interface perikelen rondom arbitraal hoger beroep - Tijdschrift voor Arbitrage, 32 (2), 58-64.E
 • Gerard Meijer & HJ van der Baan (2015) - NAI Arbitragereglement 2015 - Tijdschrift voor Arbitrage, 3 (37), 59-65
 • Gerard Meijer & PE Ernste (2015) - De arbitragewet 2015, bezien in het licht van dwingend en regelend recht - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2015 (3), 95-106
 • Gerard Meijer & Toon Mierlo (2014) - Aantasting van arbitrale vonnissen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7003), 60-71
 • Gerard Meijer (2013) - De overeenkomst tot arbitrage volgens het Wetsvoorstel Modernisering Arbitragerecht. - Tijdschrift voor Arbitrage, 03 (33)
 • Gerard Meijer (2012) - Het arbitraal hoger beroep volgens het conceptwetsvoorstel: de nieuwe kleren van de keizer...? - Tijdschrift voor Arbitrage, 04 (57)
 • Gerard Meijer & HAM Roessel (2010) - Enige beschouwingen over goede mannen naar billijkheid (I) - Tijdschrift voor Arbitrage, 02 (12), 35-43
 • Gerard Meijer & HAM Roessel (2010) - Enige beschouwingen over goede mannen naar billijkheid (II) - Tijdschrift voor Arbitrage, 03 (28), 75-82
 • Gerard Meijer, CJM Klaassen, A van Hees, JGA Linssen & HW Wiersma (2002) - Processuele mededelingsplichten van partijen volgens Nieuw Rechtsvordering - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 1 (1), 5-12
 • Gerard Meijer (2000) - Schorsing van tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis. Vernietiging van arbitraal vonnis en toepassing van EG-recht in arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2000 (4), 90-92
 • Gerard Meijer (2000) - Hoge Raad 25 februari 2000, RvdW 2000, 68c en 69c. Schorsing en tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis. Opdracht van het scheidsgerecht. Regels van interne dienst. Motivering van arbitraal vonnis. Vernietiging van arbitraal vonnis en toetsing van EG-recht - Tijdschrift voor Arbitrage, 2000 (3), 131-136
 • Gerard Meijer (1999) - Hof 's-Gravenhage (mrs. In 't Veld-Meijer, De Brauw en Lourens) 17 december 1998 - Tijdschrift voor Arbitrage, 1999 (3), 108-113
 • Gerard Meijer (1999) - Toepassing van EG-recht in arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 7 (3), 61-65
 • Gerard Meijer (1999) - Woonrecht. 56 Kantonrechter Zaandam 17 december 1998 - WR Tijdschrift voor Huurrecht, 1999 (7), 175-181
 • Gerard Meijer (1999) - Literatuuroverzicht arbitrage en ADR 1996-1998 - Tijdschrift voor Arbitrage, 1999 (2), 63-78
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 3 - Advocatenblad, 79 (1), 10-17
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel II - Advocatenblad, 79 (22), 1113-1121
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel I - Advocatenblad, 79 (21), 1064-1073
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 2. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998 - Advocatenblad, 78 (22), 1253-1260
 • Gerard Meijer (1998) - Overheidsrechtspraak - Tijdschrift voor Arbitrage, 19 (2), 68-75
 • Gerard Meijer (1998) - Kroniek Arbitrage. Tenuitvoerlegging van arbitraal vonnis in strijd met openbare orde? - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 6 (2), 37-39
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel 1. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998 - Advocatenblad, 78 (21), 1197-1205
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Prosenrecht-deel II - Advocatenblad, 77 (23), 1243-1253
 • Gerard Meijer (1997) - Kroniek Arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (3), 67-69
 • Gerard Meijer (1997) - Kroniek Arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (2), 44-45
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel I - Advocatenblad, 77 (21), 1103-1113
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel III - Advocatenblad, 77 (1), 16-28
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1996) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel II - Advocatenblad, 76 (22), 1083-1091
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1996) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht (1) - Advocatenblad, 76 (21), 1027-1035
 • Gerard Meijer (1994) - Kroniek Arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, (3), 72-74

 • Gerard Meijer, PM Storm & Vino Timmerman (2012) - Piet Sanders: een honderdjarige vernieuwer - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 4, 185-192
 • Gerard Meijer & MH de Boer (2007) - Kroniek Arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2, 53-57
 • Gerard Meijer (2004) - Kroniek Arbitrage en bindend advies - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2004 (1), 25-29
 • Gerard Meijer (2002) - Kroniek Arbitrage en bindend advies - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2002 (2)
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Kroniek burgerlijk procesrecht - deel II - Advocatenblad, 80 (21), 897-902
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Kroniek burgerlijk procesrecht - deel 1 - Advocatenblad, 80 (20), 859-863
 • Gerard Meijer (2000) - Recensie H.W. Wiersma, Tussenoordelen en Eindbeslissingen - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2000 (2), 62-68
 • Henriette Lely, CSK Fung Fen Chung, Gerard Meijer, RY Nauta, BC Wentink & FM Beijer (1997) - Congres aanpassing Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 5 (1), 6-13
 • Gerard Meijer & S Borelli (1996) - Interview met Prof.mr. P. Sanders - Tijdschrift voor Arbitrage, 17 (1), 2-12
 • Gerard Meijer (1996) - Kroniek Arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 4 (3), 60-63
 • Gerard Meijer (1996) - Boekenrubriek. Nationale en internationale arbitrage - Tijdschrift voor Arbitrage, 17 (2), 66-71
 • Gerard Meijer (1995) - Kroniek Arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 3 (1), 17-19
 • Gerard Meijer (1995) - Kroniek Arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 3 (3), 67-68
 • Gerard Meijer (1993) - Kroniek arbitrage - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, (1), 22-24
 • Gerard Meijer (1993) - Bewijs van de arbitrage-overeenkomst; art. 1021 Rv - Juridisch Up to Date (EUR), (12), 6-8
 • Gerard Meijer (1992) - Het kantonrechtelijk kort geding en de arbitrage-overeenkomst - Juridisch Up to Date (EUR), 17-19

 • Gerard Meijer & HJ Snijders (2015) - Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? - Boom Juridische Uitgevers
 • Gerard Meijer (2011) - Overeenkomst tot Arbitrage, handelseditie van PhD Thesis Rotterdam 2008 - Kluwer
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Inleiding Nederlands Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • CJJC van Nispen, AW Jongbloed & Gerard Meijer (2000) - Burgerlijk Procesrecht - Koninklijke Vermande
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Universiteit van Aruba/Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • HJ Snijders, M Ynzonides & Gerard Meijer (1997) - Nederlands burgerlijk procesrecht - W.E.J. Tjeenk Willink
 • HJ Snijders, M Ynzonides & Gerard Meijer (1993) - Nederlands burgerlijk procesrecht - W.E.J. Tjeenk Willink

 • Gerard Meijer (2015) - Prof. Sanders' Het Nederlands arbitragerecht - Kluwer
 • Gerard Meijer & Toon Mierlo (2015) - Parlementaire Geschiedenis, Burgerlijke Rechtsvordering, Arbitragewet - Wolters Kluwer Business
 • CJJC van Nispen, AW Jongbloed & Gerard Meijer (2002) - Rechtspraak Burgerlijk procesrecht (3e gewijzigde druk) - Koninklijke Vermande
 • HJ Snijders, M Ynzonides & Gerard Meijer (2002) - Nederlands Burgerlijk Procesrecht - Kluwer
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Boom Juridische Uitgevers

 • Gerard Meijer, CJJC van Nispen & AW Jongbloed (2011) - Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht - Sdu Uitgevers
 • Gerard Meijer, CJJC van Nispen & AW Jongbloed (1999) - Rechtspraak Burgerlijk Procesrecht - Koninklijke Vermande
 • ME Laforce, D Dokter, Gerard Meijer & Frank Smeele (1996) - International Contracts. Aspects of Jurisdiction, Arbitration and Private International Law - Sweet & Maxwell
 • M Ynzonides & Gerard Meijer (1992) - De civiele kantongerechtsprocedure - W.E.J. Tjeenk Willink

 • Gerard Meijer, CJM Klaassen & CL Schleijpen (2019) - Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI - Wolters Kluwer
 • Gerard Meijer (2002) - Vademecum Arbitrage - Kluwer
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Wetteksten Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Opleidingscentrum voor Recht & Praktijk

 • Gerard Meijer (2014) - Arbitraal beding in algemene voorwaarden oneerlijk/onredelijk bezwarend? Maatstafbeoordeling. Concrete omstandigheden van het geval - Tijdschrift voor Arbitrage, 2014 (01)
 • Gerard Meijer & HW Wiersma (2012) - Incidentele vordering, Schorsing hoofdzaak - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 5 (67)
 • Gerard Meijer (2009) - Annotatie bij 412639/KG RK 08-3911 AB/CB - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 3 (32)
 • Gerard Meijer & IPM van den Nieuwendijk (2007) - Annotatie bij LJN C-168/05 - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2007 (26)
 • Gerard Meijer (2004) - Annotatie bij C04/14HR - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2004 (2004), 425-428
 • Gerard Meijer (2004) - Annotatie bij 03/3021 - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2004 (2004), 521-525
 • Gerard Meijer (2003) - Betekening aan bij beslag gekozen domicilie [Rv (oud) art. 438a, thans Rv art. 63 lid 2] - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2003 (2003), 103-103
 • Gerard Meijer (2003) - Een bindendadviesgeding kan niet worden gelijkgesteld met een eis in de hoofdzaak als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv; de gelegde beslagen zijn daarom van rechtswege vervallen [Rv. art. 700 lid 3] - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2003 (2003), 419-419
 • Gerard Meijer (2002) - Noot - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2002 (9)
 • Gerard Meijer (2001) - Overheidsrechtspraak - Tijdschrift voor Arbitrage, 2001 (2001), 122-123
 • Gerard Meijer (2001) - Overheidsrechtspraak Hof Amsterdam - Tijdschrift voor Arbitrage, 2001 (2001), 81-84

 • Gerard Meijer (2020) - Commentaar op Boek Vier: Arbitrage - Wolters Kluwer
 • Gerard Meijer & CJM Klaassen (2019) - Hoofdstuk 32 – “GOING DUTCH” Voor ADR, in het bijzonder richting NAI: de moeite waard (?!) - Wolters Kluwer
 • Gerard Meijer, CJM Klaassen & CL Schleijpen (2019) - Hoofdstuk 1 – ADR en 70 jaar NAI - Wolters Kluwer
 • Gerard Meijer (2014) - Overeenkomst tot arbitrage in het verzekeringsrecht; op welke wijze(n) raken verzekeraars, verzekeringsnemers en verzekerden daaraan zoal gebonden? - Kluwer
 • Gerard Meijer (2014) - Commentaar op Boek Vier: Arbitrage - Kluwer
 • Gerard Meijer & J Guzman (2011) - The International Recognition of an Arbitration Clause in the Articles of Association of a Company - Kluwer
 • Gerard Meijer (2010) - Vierde Boek, Arbitrage - Kluwer
 • Gerard Meijer (2004) - Herziening van het arbitragerecht - Kluwer
 • Gerard Meijer (2002) - Vierde Boek, Arbitrage - Kluwer
 • Gerard Meijer & V Lazic (2002) - Netherlands Arbitration Law - Beck
 • Gerard Meijer (2002) - The Netherlands - Kluwer Law International
 • Gerard Meijer (2000) - Recensie - Universiteit van Amsterdam
 • Gerard Meijer (2000) - Vertaling van Hoge Raad 25 February 2000 - Kluwer
 • Gerard Meijer (1999) - Arbitrage in Aruba en de Nederlandse Antillen - Universiteitsdrukkerij
 • Gerard Meijer (1996) - International Commercial Arbitration - Sweet & Maxwell
 • Gerard Meijer & RY Nauta (1996) - French Civil Procedure - Kluwer Law International
 • Gerard Meijer (1996) - Belgian Civil Procedure - Kluwer Law International
 • Gerard Meijer (1995) - Belgisch burgerlijk procesrecht - Gouda Quint
 • Gerard Meijer (1994) - Arbitrage volgens het arbitragereglement van de Kamers van Koophandel - Gouda Quint
 • AJ Berg, MP de Bruyn & Gerard Meijer (1994) - Internationale Arbitrage - Gouda Quint
 • Gerard Meijer (1994) - Le Droit de l'Arbitrage international aux Pays Bas et en France - Nederlandse Taal Unie + Université Charles de Gaulle III
 • Gerard Meijer (1993) - Hoofdstuk 14 - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Gerard Meijer (1993) - Hoofdstuk 3 - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Gerard Meijer (1993) - Hoofdstuk 2 - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Gerard Meijer (1993) - Hoofdstuk 1 - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Gerard Meijer (1993) - Hoofdstuk 12 - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Gerard Meijer (1992) - Bindend advies en de vaststellingsovereenkomst - Gouda Quint
 • Gerard Meijer & TJ van Gessel (1992) - Belgisch burgerlijk procesrecht - Gouda Quint
 • Gerard Meijer & RY Nauta (1992) - Frans burgerlijk procesrecht - Gouda Quint

 • Gerard Meijer & RH Hansen (2015) - Arbitration Clauses for International Financial Disputes - Oxford University Press
 • Gerard Meijer (2013) - Fostering Stability and Confidence in the Financial Markets - A Global Affair P.R.I.M.E. Finance
 • Gerard Meijer (2012) - The Netherlands - European Lawyer Reference Series
 • Gerard Meijer (2011) - Arbitration / The Netherlands - Kluwer Law International
 • Gerard Meijer, HJ Snijders & CJM Klaassen (2011) - Nederlands Burgerlijk Procesrecht - Kluwer
 • Gerard Meijer, M Holtzer, AFJA Leijten & DJ Oranje (2011) - Arbitrage in het ondernemingsrecht in Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2010-2011 - Kluwer
 • Gerard Meijer & R Schellaars (2009) - Commercial Litigation / The Netherlands - Kluwer Law International / Graham & Trotman
 • Gerard Meijer & V Lazic (2009) - Netherlands Arbitration Law - Oxford University Press
 • Gerard Meijer (2003) - Boekbespreking - Boom Juridische Uitgevers

 • Gerard Meijer (2008) - Overeenkomst tot arbitrage - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

 • Gerard Meijer (2014) - Arbitrage: vertrouwelijk!? - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Master thesis Int. Arbit. and Bus. Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS132

International Commercial Arbitration

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RR86

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes