dr. (Gijs) GH van Oenen

dr. (Gijs) GH van Oenen
Associate professor Erasmus School of Philosophy WP ESPhil
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J5-43
Email
vanoenen@esphil.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Gijs van Oenen (1959) is associate professor in practical philosophy at Erasmus School of Philosophy. Van Oenen studied Political Science at the University of Amsterdam and obtained his Master’s degree in 1986. He received his PhD from the University of Amsterdam in 1994, with a dissertation on legal philosophy.

Dr. van Oenen has worked at the Haarlem Polytechnic, the University of Amsterdam, Webster University Leiden and the Academy for Architecture Rotterdam. He joined Erasmus University in 1994. His research focuses on political theory, rule of law, 'gedogen' (forebearance), multiculturalism, architecture, (art and) public space and interpassivity.

From 2007 until 2013, he was head of the research programme Interpassive metal fatigue, sponsored by the Dutch Organisation for Scientific Research (NWO). In this project, the hypothesis is that people in modern democracy cannot manage to live up to our own promise of emancipated life, because the incessant democratic interaction and rational consent that modern society exacts from us, is becoming ‘too much of a good thing’ for us. Symptoms of this condition are starting to show up, in the form of e.g. aversion, capsularization, detachment, disinterest and outsourcing. The research project aimed to track down and analyse the symptoms of interpassivity in three main areas of modern social life: politics and governance; labour and economics; citizenship and public space.

Van Oenen plays an active role in academic as well as in public political, social and philosophical debates.

More information can be found on: http://www2.eur.nl/fw/law/

 • Gijs Oenen (2019) - De Nashville-verklaring. Over Bijbelse seksualiteit en modern zelfbegrip - Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 10 (2), 17-32 - [link]
 • Gijs Oenen (2018) - Robert Pfaller: theorist of public grace. - Continental Thought & Theory, 2 (1), 104-131
 • Gijs Oenen (2018) - Bestuursrecht in tijden van democratie en populisme. Drie uitdagingen. - Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), (33), 198-200
 • Gijs Oenen (2017) - Omgevingswet, participatie en democratische vermoeidheid - Beleid & Maatschappij, 43 (3), 68-72
 • Gijs Oenen (2016) - Omgevingswet, participatie en democratische vermoeidheid - Beleid en Maatschappij, 43 (3), 68-72
 • Gijs Oenen (2015) - Bespreking van Anthropocene observatory - De Witte Raaf, 174
 • Gijs Oenen (2015) - Kunst als politieke verlosser - De Witte Raaf, 176
 • Gijs Oenen (2014) - Eerste hulp bij emancipatie: waarom we nudging nodig hebben - Justitiele Verkenningen, 40 (4), 24-36
 • Gijs Oenen (2014) - Kijk dan, ik ben een burger - zo moet het - Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 3, 20-23
 • Gijs Oenen (2012) - Languishing in securityscape. The interpassive transformation of the public sphere (Reprint of this 2004 article in: Open! Art, culture & the public domain. Key texts 2004-2012, SKOR, Nai/010) - Open, cahier on art and public domain, 16-24
 • Gijs Oenen (2012) - Ups and downs of interpassivity. Email dialogue between Geert Lovink and Gijs van Oenen - Theory & Event, 2012 (15/2)
 • Gijs Oenen (2012) - Geslaagde emancipatie als probleem voor de politie - Justitiele Verkenningen, 2012 (38/5), 84-93
 • Gijs Oenen (2012) - Het creatieve verzet van de interpassieven. Een reactie op de commentaren in het Krisis-dossier over Nu even niet! - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2012 (2), 65-67
 • Gijs Oenen (2012) - Fortuynisme als neotraditionalisme - Beleid en Maatschappij, 2012 (2), 240-241
 • Gijs Oenen (2011) - De afkeer van volk en elite - Beleid en Maatschappij, 38 (1), 80-85
 • Gijs Oenen (2011) - Revisiting Benjamin's artwork essay after 75 years. Introduction to the thematic section of issue 2011/3 of Krisis - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2011 (3), 2-3
 • Gijs Oenen (2011) - Interpassiviteit en de behoefte aan nieuw gezag - Tijdschrift Erfrecht, 103 (1), 35-49
 • Gijs Oenen (2011) - Interpassive agency: engaging actor-network-theory's view on the agency of objects - Theory & Event, 14 (2)
 • Gijs Oenen (2010) - Medialogica 2.0: politiek, burger en interactieve metaalmoeheid. Essay ten behoeve van achtergrondinformatie voor het advies Internetlogica, - Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Gijs Oenen (2010) - Three cultural turns: how multiculturalism, interactivity and interpassivity affect citizenship - Citizenship Studies, 14 (3), 293-306 - doi: 10.1080/13621021003731856
 • Gijs Oenen (2009) - Interactieve metaalmoeheid - Filosofie en Praktijk, 30 (1), 5-18
 • Gijs Oenen (2008) - Democratische keuzevrijheid: last of lust? - Idee. Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66
 • Gijs Oenen (2008) - Interpassivity revisited: a critical and historical reappraisal of interpassive phenomena - International Journal of Zizek Studies, 2 (2), 1-16
 • Gijs Oenen (2008) - The state is a limitation on human existence. Interview with Simon Critchley (with Ruth Sonderegger and Irena Rosenthal) - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2008 (2), 40-44
 • Gijs Oenen (2008) - Babylonian social engineering. How contemporary public space can learn from New Babylon - Open, cahier on art and public domain, 2008 (15), 36-59
 • Gijs Oenen (2007) - Democratie en straf na de maakbare samenleving - Justitiele Verkenningen, 2007 (8), 48-61
 • Gijs Oenen (2006) - Uit het nieuws: invloed van burgers op het Openbaar Ministerie, interview door Leon Heuts - Filosofie Magazine, 2006 (15/3), 10-11
 • Gijs Oenen (2006) - Mondigheid: de pijnlijke waarheid - Filosofie en Praktijk, 27 (2-3), 37-47
 • Gijs Oenen (2006) - Soured tolerance. The Dutch are losing their way - Open, cahier on art and public domain, 2006 (10), 20-29
 • Gijs Oenen (2006) - Verzuurde tolerantie. De Nederlander krijgt het niet meer bij elkaar gefietst - Open, cahier on art and public domain, 2006 (10), 20-29
 • Gijs Oenen (2006) - Recht doen aan de rechtstaat? Over Britta Bohlers crisis in de rechtstaat - Filosofie en Praktijk, 27 (5), 17-27
 • Gijs Oenen (2006) - A machine that would go of itself. Interpassivity and its impact on political life - Theory & Event, 9 (2)
 • Gijs Oenen (2005) - De actualiteit van Mills vrijheidsbegrip - Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 45 (4), 38-49
 • Gijs Oenen (2005) - Interpassiviteit - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 6 (4), 87-90
 • Gijs Oenen (2004) - Languishing in securityscape. The interpassive transformation of the public sphere. - Open, cahier on art and public domain, (6), 6-16
 • Gijs Oenen (2004) - Finding cover. Legal trauma and how to take care of it. - Law & Literature, 15 (2), 139-158
 • Gijs Oenen (2003) - Little Brother is Watching You; over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 31, 309-322
 • Gijs Oenen (2003) - Gedogen moet je Doen! Mogelijkheid en werkelijkheid van het gedogen - Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 1 (maart), 15-26
 • Gijs Oenen (2003) - Ligt de Rechtsstaat Krom? De staat van de rechtsstaat doorgelicht - Filosofie en Praktijk, 24 (1), 4-20
 • Gijs Oenen (2002) - Gedogen als publieke deugd - LisA, 5 (maart 2002), 16-25
 • Gijs Oenen (2002) - 'Hier spreekt uw gezagvoerder'. Gezag en tegenspraak in een postpolitiek tijdperk - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 3 (1), 59-75
 • Gijs Oenen (2002) - Turning on the citizen. Modern citizenship and its cultural hazards - Citizenship Studies, 6 (2), 109-125 - doi: 10.1080/13621020220142923
 • Gijs Oenen (2002) - Paars en liberale zorgeloosheid - Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 12 (1), 6-10
 • Gijs Oenen (2002) - Little brother is watching you. Over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing - Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
 • Gijs Oenen (2002) - Liberaal denken, informaliteit en menselijke maat - Migrantenstudies, 18 (2), 93-99
 • Gijs Oenen (2001) - Aldus sprak Salomo - Over de Amerikaanse verkiezingen en constitutionele crisisinterventie - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2 (1), 7-23
 • Gijs Oenen (2001) - Fabrications of Self: Identity Formation in the Odyssey - Cultural Values, 5 (2), 221-244
 • Gijs Oenen (2001) - Een cultuuromslag in het gedoogbeleid? - Openbaar Bestuur, 11 (6/7), 19-22
 • Gijs Oenen (2001) - Gedogen in duigen? Over een 'cultuuromslag' in het gedoogbeleid. - Openbaar Bestuur, juli, 19-22
 • Gijs Oenen (2000) - Gedegen gedogen. Over de waarde van gedoogbeleid voor de rechtsstaat - Filosofie en Praktijk, 21 (4), 3-17
 • Gijs Oenen (2000) - Veiligheid voor alles. Rechtshandhaving en haar motieven - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 1/2, 20-35
 • Gijs Oenen (2000) - Verketteren gedoogbeleid helpt politiek niet - NRC-Handelsblad, 1-1
 • Gijs Oenen (1999) - El derecho y sus descontentos. Deconstruyendo a Ronald Dworkin - Prisma, 12 (sept. 1999), 45-67
 • Gijs Oenen (1999) - Witheet, Hoe immigratie de Nederlandse politiek ontregelt - Migrantenstudies, 15 (2), 113-127
 • Gijs Oenen (1997) - De pluriformiteit van anomie. Over empirisch onderzoek naar sociale cohesie - K en M, 21 (2), 124-142
 • Gijs Oenen (1997) - Aanvechtbare identiteit. Politieke theorie en het proces van identiteitsvorming - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, (winter), 46-57

 • Gijs Oenen (2015) - Dingen tussen traditie en emancipatie - De Witte Raaf, 177
 • Gijs Oenen (2011) - De cybernetica als mythe en als Verlichting. Een beschouwing over de documentaire All watched over by machines of loving grace - De Witte Raaf, (153), 4-5
 • Gijs Oenen (2010) - Volk, politiek en filosofie. Kleine poging, het politieke heden te begrijpen - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, (2), 619-623
 • Gijs Oenen & Christian Veeke (2009) - I speak like a ten-year old with strange jargon attached to it - An interview with Jodi Dean - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2009 (2), 49-57
 • Gijs Oenen (2007) - Stand-by: de passieve uitwerking van digitale kunst - De Witte Raaf, 2007 (128), 18-19
 • Gijs Oenen (2007) - Dolen door het netwerk van de kunsten. Over artistieke selecties en Pascal Gielens kunst in netwerken - De Witte Raaf, 2007 (130), 30-31
 • Gijs Oenen (2007) - Vooruitblik - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, (4)
 • Gijs Oenen (2006) - Hype. Het nieuwe conservatisme is alweer voorbij - De Helling, 2006, 30-31
 • Gijs Oenen (2006) - Satellite of love. Bespreking van gelijkname tentoonstelling in Witte de With - De Witte Raaf, (120), 31-31
 • Gijs Oenen (2005) - Ideologisch tekort. Over de tentoonstelling Populisme - De Witte Raaf, 2005 (116), 28-29
 • Gijs Oenen (2005) - Modere rechtshulp - Tijdschrift voor Herstelrecht, (2), 3-5
 • Gijs Oenen (2002) - Recensie - Rooilijn, 9 (november), 471-472
 • Gijs Oenen (2002) - Zizek gaat door de fantasie heen - De Helling, 15 (3), 42-43
 • Gijs Oenen (2001) - Gedogen heeft toekomst - De Volkskrant, 1-1
 • Gijs Oenen (2001) - Drijven en bedrijven - De Groene Amsterdammer, 14-15
 • Gijs Oenen (2001) - Gedogen is integraal onderdeel van de rechtsstaat - NRC-Handelsblad, 7-7
 • Gijs Oenen (1999) - They're coming to get you. De Amerikaanse president als zondebok - De Gids, 162 (2), 137-145
 • Gijs Oenen & AJ Berg (1999) - Ethiek van erkenning. Interview met Axel Honneth - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 77 (winter), 24-36
 • Gijs Oenen (1999) - Tijd voor identiteit; gewoon jezelf zijn in de reputatie-maatschappij - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 77 (winter '99), 16-17
 • Gijs Oenen (1999) - De aangeklede burger. Over nieuwe ontwikkelingen in de politieke filosofie - Socialisme en Democratie, (nov. 1999), 500-508
 • Gijs Oenen (1999) - Deconstruyendo a Ronald Dworkin. El derecho y sus descontentos - Prisma, (april 1999), 45-67
 • Gijs Oenen (1998) - Strangers in the night. Vervreemding en hereniging in de Odyssee - Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, (6), 196-201

 • Gijs Oenen (2018) - Overspannen democratie. Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen - Boom
 • Gijs Oenen (2011) - Nu even niet! Over de interpassieve samenleving - Uitgeverij Van Gennep
 • Gijs Oenen (2004) - Ongeschikt recht. Anders denken over de rechtsstaat. - Boom Juridische Uitgevers
 • Gijs Oenen (2002) - Het surplus van illegaliteit - Uitgeverij De Balie

 • Gijs Oenen (2019) - Twee zielen in een borst - Filosofie en Praktijk, 40, 86-93
 • Gijs Oenen (2014) - Een kleine tirade - Openbaar Bestuur

 • Gijs Oenen (2012) - Muziek en de moderne ziel. Recensie van: Hub Zwart, De filosofie van het luisteren - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2012, 93-96
 • Gijs Oenen (2012) - Recensie van: Noortje Marres, Material participation - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2012, 98-101
 • Gijs Oenen (2012) - Recensie van: Jan De Vos, Psychologisering in tijden van globalisering. Een kritische analyse van psychologie en psychologisering - Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2012, 240-244
 • Gijs Oenen (2012) - Wagner's case re-opened. A review of Alain Badiou, Five lessons on Wagner - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2012, 90-93
 • Gijs Oenen (2011) - Collaboratie in de kunst - De Witte Raaf, 18-19
 • Gijs Oenen (2010) - Is it all about the state? - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 77-80
 • Gijs Oenen (2009) - Dan maar niet geboren. Recensie van: Roel Pieterman, De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid - Filosofie en Praktijk, 30 (3), 54-58
 • Gijs Oenen (2009) - Review of Michiel Dehaene & Lieven De Cauter (eds.), Heterotopia and the city: public space in a postcivil society - Open, cahier on art and public domain, 137-139
 • Gijs Oenen (2009) - Filosofie van de praxis. Wat Lolle Nauta (niet) heeft nagelaten. - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2009 (1), 87-90
 • Gijs Oenen (2008) - Posh anarchism. - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2008, 45-58
 • Gijs Oenen (2005) - Bestraffen of bijleggen? Eerherstel voor het herstelrecht - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 6, 99-103

 • Gijs Oenen & J Baan (2015) - Een partituur voor esthetische theorie - Klement
 • Gijs Oenen (2014) - Sociale filosofie - Boom
 • Gijs Oenen (2014) - Slavoj Žižek - Prometheus
 • Gijs Oenen (2013) - Joep als sluitstuk - Boom
 • Gijs Oenen (2013) - Democratie teveel van het goede. Over de tragiek van de geslaagde emancipatie - Boom
 • Gijs Oenen (2013) - Robert Pfaller - Boom
 • Gijs Oenen (2012) - Emancipatie en uitsluiting. Keerzijden van dezelfde medaille - Boom
 • Gijs Oenen (2012) - Ideologie: Karl Marx en Jürgen Habermas - Instituut voor Filosofie
 • Gijs Oenen (2011) - The multiple manifestations of interpassivity - Kulturverlag Kadmos
 • Gijs Oenen (2011) - Nieuwe muren voor nieuwe burgers van een nieuwe stad - Valkhof Pers
 • Gijs Oenen (2011) - Paul Virilio. Het bombardement van de zintuigen - Boom
 • Gijs Oenen (2011) - Three cultural turns: how multiculturalism, interactivity and interpassivity affect citizenship. (Book reprint of 2010 journal article.) - Routledge
 • Gijs Oenen (2008) - Slotbeschouwing - Center for Public Innovation
 • Gijs Oenen (2006) - De publieke ruimte bewaken - door onszelf in acht te nemen - Wageningen University & Research
 • Gijs Oenen (2006) - Gedogen - Kluwer
 • Gijs Oenen (2004) - Burgers of drift. Burgerschap in tijden van transnationale identiteit. - De Balie
 • Gijs Oenen (2003) - The Art of Unsettling; mobile architecture and its political surplus value - NAI Publishers
 • Gijs Oenen (2002) - Nawoord. Visies op de weerbare burger (Hoofdstuk 10) - Boom
 • Gijs Oenen (2002) - Gedogen als cultuur(om)slag. De betekenis van gedoogbeleid voor de rechtsstaat (hoofdstuk 2) - Boom
 • Gijs Oenen (2002) - Inleiding. Over de waarde van wilde praktijken (Hoofdstuk 1) - Boom
 • Gijs Oenen (2001) - To close for comfort. How immigration unsettles political theory and practice. - Aldershot
 • Gijs Oenen (2001) - Twisted lifestyles : Sources of self-esteem in the network society - Intersentia
 • Gijs Oenen (2000) - You're biased! You're a human being! - Rotterdamse Filosofische studies
 • Gijs Oenen (1997) - Ontwaken met subsidie. De rechter over neutraliteit van de overheid inzake religie - Ars Aequi Libri

 • Gijs Oenen (2016) - We willen helemaal geen democratie - Lemniscaat
 • Gijs Oenen (2016) - De Luchtsingel is een stiksel – een kronkelende, creatieve zoom - nai010
 • Gijs Oenen (2016) - We willen helemaal geen democratie’ - Lemniscaat
 • Gijs Oenen (2011) - Interpassivity. Contribution to catalogue accompanying exhibition The impossible community, curated by Viktor Misiano
 • Gijs Oenen (2010) - Interpassivity and architectural DNA - Jap Sam Books
 • Gijs Oenen (2010) - Paul Virilio: A logistic perspective on crime - Maklu
 • Gijs Oenen (2010) - Het recht van de tussentijd - Sun Trancity
 • Gijs Oenen (2007) - De interpassieve burger en het gezag van de politie - Elsevier
 • Gijs Oenen (2007) - Bouwen we samen nog voort? Werken aan de next generation - NAi Uitgevers
 • Gijs Oenen (2003) - De Veiligheidsutopie - Boom Juridische Uitgevers
 • Gijs Oenen (2003) - De Kunst van de Ontregeling; mobiele architectuur en haar politieke meerwaarde - NAi Uitgevers
 • Gijs Oenen (2002) - Een rechtsstaat vereist soms gedogen: het een zeggen en het ander doen - Stichting Politie & Wetenschap. Kerkebosch
 • Gijs Oenen (1999) - A theory of citizenship
 • Gijs Oenen (1999) - Alessandro Ferrara, Reflective authenticity
 • Gijs Oenen (1997) - Recensie
 • Gijs Oenen (1996) - Recensie
 • Gijs Oenen (1996) - Recensie - Unknown Publisher
 • Gijs Oenen (1995) - Recensie - Notre Dame University Press
 • Gijs Oenen (1995) - Recensie - Berg
 • Gijs Oenen (1995) - Recensie - Edinburgh University Press 1992
 • Gijs Oenen (1995) - Recensie - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Gijs Oenen (1995) - Verslagen, vastberaden, barmhartig. De discussie over professionele hulp bij zelfdoding - Academische Uitgeverij Eburon
 • Gijs Oenen (1994) - Recensie - W.E.J. Tjeenk Willink

 • Gijs Oenen (2015) - werkgroep over hufterigheid in het verkeer, voorzitter
 • Gijs Oenen (2000) - Postkoloniale prikkelingen

 • Gijs Oenen (2000) - Twisted lifestyles. Sources of self-esteem in network society
 • Gijs Oenen (2000) - No pasaran? Ya no paso! On the inscrutable ethics of the testimonio
 • Gijs Oenen (2000) - Twisted lifestyles. Fashioning identity in network society

 • Gijs Oenen (2000) - Turning on the citizen
 • Gijs Oenen (2000) - Turning on the citizen. Modern citizenship and its cultural hazards

 • Gijs Oenen (2 April 2019) - Freedom of religion and belief - Expert talk with UN special rapporteur on freedom of religion or belief
 • Gijs Oenen (24 October 2000) - Gedogen is kunst van de straat - Echo der Zeit
 • Gijs Oenen (28 April 2000) - Political theory and postmodernism - Gastcollege aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Wijsbegeerte

 • Gijs Oenen (2018) - Staatsrechtconferentie 2018 Democratie: nieuwe ontwikkelingen - Staatsrechtconferentie 2018 Democratie: nieuwe ontwikkelingen
 • Gijs Oenen (2017) - Interdisciplinaire expertmeeting Bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte. Grondslagen van een responsief bestuursrecht. EUR - Interdisciplinaire expertmeeting Bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte. Grondslagen van een responsief bestuursrecht. EUR
 • Gijs Oenen (2017) - Japanese/Dutch expert seminar Urban co-creation and social innovation, co-organized by IHS & DRIFT, Erasmus University Rotterdam - Japanese/Dutch expert seminar Urban co-creation and social innovation, co-organized by IHS & DRIFT, Erasmus University Rotterdam

 • Gijs Oenen (2017) - Rondetafelgesprek Wie redt de democratie - Rondetafelgesprek Wie redt de democratie
 • Gijs Oenen (2017) - Unknown event - Unknown event
 • Gijs Oenen (2015) - Unknown event - Unknown event
 • Gijs Oenen (1999) - Idee, organisatie en paneldeelname Studium Generale-serie, EUR, oktober en november 1999, 4 bijeenkomsten - Idee, organisatie en paneldeelname Studium Generale-serie, EUR, oktober en november 1999, 4 bijeenkomsten

 • Gijs Oenen (2018) - Overspannen democratie - Book publication
 • Gijs Oenen (2018) - Contamination, or the intricate affair of the touch , PuntWG, Amsterdam - Lecture for To contaminate is to care, an artistic cooperation by Jesse Ahlers, Cecilia Bengtsson & Judith Jansen
 • Gijs Oenen (2017) - Luchtsingel, architectuur en publieke ruimte - Openluchtlezing bij wandeltour over Luchtsingel, Expeditie#4 tijdens tentoonstelling "Rotterdam, stad in verandering", georganiseerd door Vers Beton & stadscentrum OMI
 • Gijs Oenen (2017) - Interpassiviteit en openbaarheid - Seminar lectoraat Autonomie en openbaarheid in de kunsten, Zuyd Hogeschool
 • Gijs Oenen (2017) - Wantrouwen in de politiek - Denkcafe Arminius
 • Gijs Oenen (2017) - Activisme en democratie - Club Cele, Schouwburg Odeon
 • Gijs Oenen (2016) - Democratie en interactieve metaalmoeheid - Filosofisch café Zwolle
 • Gijs Oenen (2016) - Actuele ontwikkelingen in de democratie - Library lecture
 • Gijs Oenen (2016) - Interpassiviteit en kunst - Conferentie Esthetisch Genootschap Oost-Nederland
 • Gijs Oenen (2016) - Grenzen aan participatie, in kunst en politiek - Push&Pull #10: Expertmeeting Push it!, Schunck Glaspaleis, Heerlen
 • Gijs Oenen (2015) - De grimmige jaren tachtig en nu: kraken, hacken en de bitterzoete nasmaak - Keith Haring weekend, Kunsthal Rotterdam
 • Gijs Oenen (2015) - De Luchtsingel is een stiksel, een kronkelende, creatieve zoom - Opening Luchtsingel art public space project, Day of the Architecture Rotterdam
 • Gijs Oenen (2015) - Emancipatie en interactieve metaalmoeheid - lecture course
 • Gijs Oenen (2013) - Gastcollege over interactieve metaalmoeheid - cursus rondom Dialektik der Aufklärung, afd. Wijsbegeerte, UvA
 • Gijs Oenen (2013) - Lezing over Hannah Arendt en mensenrechten - Verzetsmuseum Zuid-Holland
 • Gijs Oenen (2013) - Uitvoering van Robert Schumann, Arabeske (opus 18) - Studium Generale Erasmus Universiteit, Erasmuspaviljoen
 • Gijs Oenen (2013) - Interview en paneldiscussie naar aanleiding van publicatie De nieuwe Duitse filosofie - Felix & Sofie, Felix Meritis
 • Gijs Oenen (2013) - Lezing en discussie over interactieve metaalmoeheid, democratie en beleid - Tilburgse School voor Politiek en Bestuur
 • Gijs Oenen (2013) - Masterclass democratie - kadercursus D66 Amsterdam, Badhuistheater Amsterdam
 • Gijs Oenen (2013) - Lezing en discussie over boek Nu even niet! - Rotterdamsch Leeskabinet
 • Gijs Oenen (2013) - Inleiding - workshop Nieuwe vormen van tegendemocratie (met Karin Spaink en Ido de Haan), Slotcongres NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie, Concordia
 • Gijs Oenen (2012) - Inleider workshop kunstpolitiek bij symposium `De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus¿, Nederlands Genootschap voor Esthetica, Van Abbemuseum - Symposium 'De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus', Nederlands Genootschap voor Esthetica, Van Abbemuseum
 • Gijs Oenen (2012) - Commentator presentatie Noortje Marres over haar nieuwe boek Material participation. Technology, the environment, and everyday publics - Presentatie Noortje Marres over haar nieuwe boek Material participation. Technology, the environment and everyday publicx (Palgrave 2012) CAFE (Centrum Amsterdam voor Filosofie en Empirie), UvA
 • Gijs Oenen (2012) - Considerate interpassive technology - Conference Imagining techno-moral change, organized by Centre for ethics and politics of emerging technologies, Maastricht University
 • Gijs Oenen (2012) - Organisation of International conference on 'Interactive metal fatigue' - International conference on `Interactive metal fatigue'
 • Gijs Oenen (2012) - Interpassivity and the psychogeography of city tracks - Conference City Tracks. Don't mind the map, part of Festival aan de Werf
 • Gijs Oenen (2012) - Some of my best friends are objects. On object relations and subject positions - Lecture at Philosopher's Rally 2012
 • Gijs Oenen (2012) - Interpassiviteit en veiligheid - Bezinningsdag directeuren gemeentelijke diensten, gemeente Rotterdam
 • Gijs Oenen (2011) - Deelname aan articulatiesessie/workshop over migratiethematiek en over TBS - Articulatiesessie/workshop over migratiethematiek en over TBS, onderdeel van de leergang Beleidskunde, ROI
 • Gijs Oenen (2011) - Participation in panel discussion on Architecture in the mean time (Architectuur in de tussentijd) - Architecture Film Festival Rotterdam, LantarenVenster
 • Gijs Oenen (2011) - Invited lecture The habitat of interpassivity, the sphere of art: the interpassive transformation of democratic life - SALT
 • Gijs Oenen (2011) - Deelname aan articulatiesessie/workshop over het bestaansrecht van veiligheidshuizen - Leergang Beleidskunde, ROI (vh Rijks Opleidings Instituut)
 • Gijs Oenen (2011) - Lezing en workshopdiscussie in collegeserie Politie en leiderschap - Haagse Hogeschool in samenwerking met politie Haaglanden, Hoofdbureau van politie
 • Gijs Oenen (2011) - Inleiding workshop 'Gericht, zichtbaar en correct optreden' - Conferentie 'de politie en haar opdracht'. Organisatie SMVP, Hoofdbureau van politie
 • Gijs Oenen (2011) - Loslaten, vasthouden, blijven hangen - Minilezing/column in salon nav theatervoorstelling Ziek van Liefde, Bonheur theater
 • Gijs Oenen (2011) - Interactieve metaalmoeheid: De tragedie van de geslaagde emancipatie - Serie Uitdagingen van de 21e eeuw. Georganiseerd door Studium Generale EUR, Faculteit der Wijsbegeerte, facultaire studievereniging ERA en Erasmus Debating Society. De Unie
 • Gijs Oenen (2011) - Inleiding bij symposium Stabiliteit van de omstreden democratie - NWO, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Ministerie van Binnenandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gijs Oenen (2011) - Coreferaat bij presentatie Paul van den Berg - Jaarvergadering Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
 • Gijs Oenen (2011) - Coreferent bij discussie over Diplomademocratie, auteurs Mark Bovens en Anchrit Wille (Bert Bakker 2011), - Beleid & Maatschappij en USBO
 • Gijs Oenen (2010) - Afsluitend statement bij voorstelling MightSociety8, `een anti-musical op locatie¿ over Geert Wilders - TG42 en Toneelgroep Amsterdam
 • Gijs Oenen (2010) - Conference Waiting for the political moment - Presentatie paper: Interpassivity and its political ramifications
 • Gijs Oenen (2010) - Coreferaat bij voordracht Michel van Eeten over zijn oratie Techniek van de onmacht: fatalisme in politiek en technologie - Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
 • Gijs Oenen (2010) - Inleiding en paneldiscussie in Een kwestie van vertrouwen - Eerste deel van een debattweeluik over vertrouwen, controle, veiligheid en burgerschap. Art 1 en RRKC, zaal De Unie
 • Gijs Oenen (2010) - Coreferent bij lezing `Vrij zijn doe je niet alleen¿ door Luuk van Middelaar - Dag van de Filosofie 2010
 • Gijs Oenen (2010) - Keynote lecture Affect, direct, reflect: from interactive to interpassive art, and panel discussion in symposium A wedge between private and public - Symposium over interactiviteit en publieke ruimte. Lectoraat Kunst en publieke ruimte, Rietveld Academie & SKOR. Trouw gebouw
 • Gijs Oenen (2010) - Deelname aan debat `Habermas vs Foucault¿ - Wijsgerig festival Drift - in alle staten!, Volkskrantgebouw
 • Gijs Oenen (2010) - Panel member in `Interpassive show¿ - Skala Theater
 • Gijs Oenen (2010) - The rise of interpassivity - conference Wir sind nie aktiv gewesen. Tagung zur Interpassivität in Theorie und Praxis. Centraltheater Leipzig
 • Gijs Oenen (2010) - Commentator on lecture Barry Schwartz (Swarthmore College, USA) on rules and practical wisdom - Studium Generale, Universiteit Utrecht
 • Gijs Oenen (2009) - Het gekraakte ideaal - Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, NAi
 • Gijs Oenen (2009) - Organisatie en moraal: loyaliteit en illegaliteit - Lecture for Filosofische Kring Rozendaal (Gld)
 • Gijs Oenen (2009) - Lecture on interpassivity and conflict resolution in the Netherlands - 2030: War Zone Amsterdam, Lloyd Hotel,
 • Gijs Oenen (2009) - Discussiebijdrage aan debat Rotterdam Intolerant - NAi, Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
 • Gijs Oenen (2009) - Introductory lecture and discussion for presentation Shuddhabrata Sengupta van Raqs Media Collective, Damage tolerance: fatigue, fear, and the limit of cities - International Architecture Biennale Rotterdam, NAi
 • Gijs Oenen (2009) - Lecture for Vrijstaat Amsterdam - Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Tolhuistuin
 • Gijs Oenen (2009) - Radio-interview over `korte lontjes¿ en (wan)gedrag in de publieke ruimte - De Andere Wereld¿, IKON, Radio1
 • Gijs Oenen (2009) - Burgerschap: recht of plicht? Felix & Sofie filosofisch cafe - Felix Meritis
 • Gijs Oenen (2009) - Marx, Miliband en Mao: terugkijken op de opleiding politicologie in de jaren tachtig - Universiteit van Amsterdam
 • Gijs Oenen (2009) - Architecture, security, and interpasssivity - The tenth of the Transdiscipline lectures organized by Garanti Gallery-Platform Garanti. ITU Faculty of Architecture (Ta¿k¿¿la-Taksim)
 • Gijs Oenen (2009) - Interpassiviteit - Art without Audience, georganiseerd door Maarten Janssen, De Fabriek
 • Gijs Oenen (2009) - Democracy and trust - Conference Democracy and Trust, organised by NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) and ROB (Council for Public Administration), sociëteit De Witte
 • Gijs Oenen (2008) - Inleiding en panellid in discussieavond The times they are a-changin'. Actievoeren en burgerlijke ongehoorzaamheid - DwarsDiep
 • Gijs Oenen (2008) - Lezing en discussie bij C-U-There - Podium voor Architectuur Haarlemmermeer
 • Gijs Oenen (2008) - Invited lecture `Interpassive securityscapes: how emancipation, risk, and terror affect citizenship' - Conference Targeted Publics. Arts and technologies of the security city, Centre de Cultura Contemporànea
 • Gijs Oenen (2008) - Inleider bij discussiebijeenkomst Forum voor Democratische Ontwikkeling - Forum voor Democratische Ontwikkeling
 • Gijs Oenen (2008) - Participation in workshop on Sustainability in the post-capitalist city, organized by Volume magazine, in conjunction with the Heartland programme - workshop on Sustainability in the post-capitalist city, organized by Volume magazine, in conjunction with the Heartland programme. Van Abbemuseum
 • Gijs Oenen (2008) - Nieuwe vormen van gemeenschap - Symposium slotdag Sonsbeek 2008. Het Provinciehuis
 • Gijs Oenen (2008) - Expertgespek met DS+V over trends in burgerparticipatie - Gemeente Rotterdam
 • Gijs Oenen (2008) - Panellid in debat Het Schoolplein: The place to be...., georganiseerd door SKOR - Premsela en NAi.
 • Gijs Oenen (2008) - Presentatie over onderzoeksproject Interactive metal fatigue - Wintervergadering Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
 • Gijs Oenen (2007) - Gastlezing over onderzoeksproject Interactive metal fatigue - Colloquium Praktische filosofie, Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Groningen
 • Gijs Oenen (2007) - Moderator in lecture and discussion Ideological gap. Recent Dutch political changes, by Grahame Lock - Studium Generale EUR
 • Gijs Oenen (2007) - Veiligheid? Doe het zelf! - Studium Generale TU Eindhoven, in het kader van de serie 'Het Kwaad'
 • Gijs Oenen (2007) - Hebben we scheidsrechters nodig in de sport - en in de samenleving? - Gastcollege School voor Journalistiek, Hogeschool Utrecht
 • Gijs Oenen (2007) - Interpassivity as a research project - Presentation at Studiedag Vlaams-Nederlandse Theaterwetenschap 2007, De Brakke Grond
 • Gijs Oenen (2007) - Comments on Herman van Gunsteren, 'Cultural animal, cultural citizenship' - Conference Shifting politics: cultural citizenship in political theory, Dept. of Philosophy, University of Groningen
 • Gijs Oenen (2007) - Comments and panel discussion on Arthur Kroker, 'After Einstein: The politics of the new biometric state' - Part of the program InfoWarRoom, De Balie
 • Gijs Oenen (2007) - Interview en discussie over Karl Poppers The Open Society & its Enemies - Arminius
 • Gijs Oenen (2007) - Panel member in Exposing error: angst in Bagdad - Part of programme Bazaar #3: The war on error, alternative views from the Middle East. Melkweg
 • Gijs Oenen (2007) - Zestien miljoen aanklagers - Met: Cees Korvinus, Matthias Borgers en Patrick van Calster
 • Gijs Oenen (2007) - Zestien miljoen rechters - Met: Boris Dittrich, Pieter Ippel, Fred Speijers, Vincent de Winkel en Bob Hoogenboom
 • Gijs Oenen (2007) - The Empire strikes back - Lecture on postcolonialism, Studium Generale Gerrit Rietveld Academie
 • Gijs Oenen (2007) - Organisatie en presentatie (met Marc Schuilenburg) van 'Weg van Strafrecht' - Debatprogramma's over actuele thematieken in en rond het strafrecht. Bibliotheektheater Rotterdam, ism Studium Generale EUR
 • Gijs Oenen (2007) - Deelnemer aan discussiebijeenkomst over 'de publieke plaats van de intellectueel'. Met verder: Hans Blokland, Joke Hermsen, Rem Koolhaas. Organisatie: Dirk Pültau - Witte de With. Een verslag van de discussie is verschenen in De Witte Raaf, mei-juni 2007, jaargang 22, nr. 127, p. 11-14
 • Gijs Oenen (2007) - Inleiding 'Stick to your own kind! - Filosofische overwegingen omtrent loyaliteit en verraad, Vrije Joodse Kring
 • Gijs Oenen (2006) - De pijnlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit
 • Gijs Oenen (2006) - De pijnlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
 • Gijs Oenen (2006) - De pijnlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit
 • Gijs Oenen (2006) - Deelnemer aan brainstormsessie over social return on investment - Brainstormsessie over social return on investment
 • Gijs Oenen (2006) - Panellid in "Gelukkig Rotterdam" - Gelukkig Rotterdam
 • Gijs Oenen (2006) - Panellid in "Het publieke verlangen - publieke angst - (On)veiligheid, wantrouwen, onzekerheid en geweld in het publieke domein
 • Gijs Oenen (2006) - Introductie vakdebat liberalisering ruimtegebrek: een onderzoek naar bestuurlijke en maatschappelijke processen omtrent de openbare ruimte - Project boundaries of space van Alterra
 • Gijs Oenen (2006) - Tolerantie en interactieve metaalmoeheid - Cyclus "De laatste ontwikkelingen", Erasmus Academie
 • Gijs Oenen (2006) - De pijnlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit
 • Gijs Oenen (2006) - De pjinlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit
 • Gijs Oenen (2006) - De pjinlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit
 • Gijs Oenen (2006) - De pijnlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit
 • Gijs Oenen (2006) - De pijnlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit
 • Gijs Oenen (2006) - De pjinlijke waarheid - Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit
 • Gijs Oenen (2006) - Illegaliteit en burgerschap in Nederland - Symposium "Illegaliteit en burgerschap in Nederland", Universiteit Groningen
 • Gijs Oenen (2006) - Deelnemer aan expertmeeting over vormgeving publieke ruimte, in het kader van Laboratorium Rotterdam: Decode Spaces - Expertmeeting over vormgeving publieke ruimte
 • Gijs Oenen (2006) - Deelnemer aan debat over regels - 1OpdeMiddag
 • Gijs Oenen (2006) - Deelname expertmeeting over 'disorder policing' - Expertmeeting over 'disorder policing', Centrum voor Ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Gijs Oenen (2005) - Deelname expertmeerting `Bewonersparticipatie', onderdeel van project Face your world - Stedelijklab CS, Stedelijk Museum CS
 • Gijs Oenen (2005) - Presentatie op workshop Van rechtsstaat naar veiligheidsstaat? - Onderzoekschool Ethiek, VU Amsterdam
 • Gijs Oenen (2005) - Interactive metaalmoeheid - Tentoonstelling Persuit of Hapiness, Leidsche Rijn
 • Gijs Oenen (2005) - Panellid in presentatie Playgrounds, een project van Döll-Atelier voor Bouwkunst, Liane Lefaivre, en SKOR - NAi
 • Gijs Oenen (2005) - Panellid in symposium De introductie van het onverwachte, georganseerd door SKOR, NAi en het Ruimtelijk Planbureau - NAi
 • Gijs Oenen (2005) - Coreferaat bij de 6e Trudy van Asperenlezing - Onderzoeksschool Ethiek, door Britta Böhler, De Balie
 • Gijs Oenen (2005) - Recht voor zijn raap over vrijheid van meningsuiting - Symposium Recht voor zijn raap over vrijheid van meningsuiting, Juridische Faculteitsvereniging
 • Gijs Oenen (2005) - Inleider bij lounge-sessie 'Naar een bruikbare rechtsorde' - Tweede Dag van de Wetgeving, georganiseerd vanuit het Kenniscentrum Wetgeving van het ministerie van Justitie, Kurhaus Scheveningen
 • Gijs Oenen (2005) - Commentaar op Bert van den Brink, 'Democratic Reasoning and Reasons of One's Own' - Discussie-dag over 'Eigen Redenen' georganiseerd door de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Onderzoekschool Ethiek
 • Gijs Oenen (2000) - Prepare to be assimilated. Resistance is futile - Lezing Will Kymlicka
 • Gijs Oenen (1999) - No title - Lezing over dierenrechten voor JOVD Rijnmond
 • Gijs Oenen (1999) - Mensenrechten en Critical Legal Studies - Lezing, AIO seminar Onderzoekschool Mensenrechten, Faculteit Rechtsgeleerdheid EUR
 • Gijs Oenen (1999) - Legal philosophy - Lezing in kader van cursus voor Chinese Ph.D. studenten, Erasmus Plus programma
 • Gijs Oenen (1999) - The fugitive citizen - Paper gepresenteerd op conferentie Ethical theories and public policy en op 'politicologenetmaal' (Jaarvergadering Nederlandse Kring voor Politicologen)
 • Gijs Oenen (1999) - Stranger in the night. Alienation and reunion in the Odyssey - Paper voor conferentie American Political Science Association
 • Gijs Oenen (1997) - Comment on Shlomo Avineri: postcommunist nationalism and fooled liberals - Lezing in het kader van de conferentie `Nationalism, multiculturalism, and liberal democracy'
 • Gijs Oenen (1997) - Red hot. How immigration unsettles political theory and practice - Bijdrage aan 2nd Dutch Hungarian conference on interethnic relations
 • Gijs Oenen (1997) - Catching up with multiculturalism - Voordracht voor congres `Europe from top to toe'
 • Gijs Oenen (1997) - Identity politics and the nonfixing of identity - Voordracht voor congres `Identity politics, national culture, and moral resurgence, Faculteit der Wijsbegeerte
 • Gijs Oenen (1996) - Culture wars. Difference and commonality in American law - Voordracht op National Endowment for the Humanities seminar `Morality and society', 10 juni tot 2 augustus 1996

 • Gijs Oenen (2020) - Grenzen aan de democratie - lunchlezing Ministerie van Infrastructuur en waterstaat
 • Gijs Oenen (2019) - Overcoming algorithmic anxiety - LiMa lecture series "Fear of missing out"
 • Gijs Oenen (2019) - In the poorest thing superfluous - Seminar in honor of Padre Alejandro Solalinde Guerra
 • Gijs Oenen (2018) - De plasticiteit van representatie - Symposium De filosofische canon: actueel of achterhaald, Universiteit Maastricht
 • Gijs Oenen (2018) - Blockchain en algoritmisch gezag - Study afternoon on blockchain by Research Initiative Dynamics of inclusive prosperity
 • Gijs Oenen (2018) - Overspannen democratie - lunchlezing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Gijs Oenen (2005) - Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap (Journal)

 • Stefano Puntoni, Gijs van Oenen, Stefan Philipsen & Erlis Themeli (2018) - The impact of Artificial Intelligence on dispute resolution

Representation, People. Democracy

Year
2021
Course Code
FW-MA0006

Life, Power and Global Technologies

Year
2021
Course Code
FW-MA0010

Social and Political Philosophy

Year
2021
Year Level
Bachelor 1, Bachelor 1
Course Code
FW-PF1010

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
FW-AFS3201

Level
Master 1
Year
2021
Year Level
Master 1
Course Code
FW-AFS4200

Bachelor Thesis Philosophy

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
FW-DD3196

PhD Seminar

Year
2021
Course Code
FW-MA0050

Theatre of the Human

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
FW-ED3018

MA Central

Year
2021
Course Code
FW-MA000

Academic Skills 1

Year
2021
Course Code
FW-MA0001

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes