prof.mr.dr. (Guido) G.J.M.E. de Bont

Full Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
L 3-005
Telephone
+31 10 4081368
Email
g.debont@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • G.J.M.E. de Bont (2018). Nieuws over het nieuwe feit. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2018 (juli-augustus), 17-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018 (13), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Over(-)macht. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2018 (2), 4.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2016. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2017 (01), 12-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Onterechte boeten voorkomen. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017 (599), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Controlebevoegdheden versus het recht op respect voor het privéleven. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2017 (2), 14-18.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Maatregelen Belastingontduiking, wat vindt u daar nu van? Notariaat Magazine, 2017 (7), 13.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Kafka en het Nederlandse bestuurs(proces)recht. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (277), 1456-1457.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). In memoriam Hans Hertoghs. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (101), 667.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Privacy. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016 (730), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Beeldvorming en publieke opinie. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2016 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Moraal is normaal. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (106), 702.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2015. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2016 (2), 22-33.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Belastingkamer wordt bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (22), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (4), 3-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). De Bont for "watcher" van de belastingkamer! ;-). Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7078), 2-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Interview "Efficiency betekent niet dat het alleen voor de belastingdienst makkelijker wordt". Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (3), 17-20.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Partners, not in crime. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (5), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Ongerijmd. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (1801).
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Geef inkeerder boete terug. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (1), 4.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2014). Het pleitbaar standpunt: kruisbestuiving. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (2), 20-24.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Adviseurs- en inspecteursdag bij de Hoge Raad. NTFR Beschouwingen, 2014 (31), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Belasting = verhaalbare schade?! Fiscaal Praktijkblad, 2014 (18), 3.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Belastingkamer als bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (1515), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Rumoer rond rechtspraak. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2013 (3), 4-4.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Verplichtingen in relatie tot de administratie. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (123), 232-241.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). De APV-inkeergoedkeuring: valstrik voor de belastingadviseur. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/40 (2160), 4-5.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Het handvest van de grondrechten en kostendekkende griffierechten. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/23 (1252), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Discriminatoire boete bij aangifteverzuim Vpb. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4).
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De zittingszaal als mijnenveld. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (9), 33-35.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). Ik wil een relatie met de Belastingdienst. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (24), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2010). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2010. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2010 (8), 13-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseurs in vijandelijke linies. Fiscaal Praktijkblad, 2010 (15), 19-21.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De windmolen Edelweiss. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6887), 1620-1621.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseur als onbezoldigd opsporingsambtenaar. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (2), 8-11.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Is het nemo tenetur-beginsel in Nederland werkelijk passé? Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6834), 1405-1408.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst en de Vierde Tranche. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (25).
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Da's pas straf: 300%. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6813), 645-646.
    • G.J.M.E. de Bont & M.E. Oenema (2008). Van de spreekplicht verlicht. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (8), 19-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Pleitbaar standpunt als opzetverweer. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (3), 106-110.
    • G.J.M.E. de Bont & C. Hofman (2018). De fiscale eenheid als (medeplegende) boeteling. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (7244), 815-821.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017). Fiscaal optreden na een strafrechtelijk onderzoek, zorgvuldige samenwerking of double jeopardy? Strafblad, 2017 (03), 293-303.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur? Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2017 (1), 21-25.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over rechtszekerheid, het legaliteitsbeginsel en het onderscheid tussen belastingfraude en belasting ontgaan. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2016 (9-10), 363-369.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2015). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2014. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2015 (1), 7-16.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Bewijsaanbod door getuigen: Belastingkamer in een spagaat?! Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7109), 966-971.
    • G.J.M.E. de Bont & C. Hofman (2015). Personeel verzaakt, werkgever geraakt? Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7124), 1503-1509.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2014). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2013. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2014 (2), 38-49.
    • G.J.M.E. de Bont & M.J. Pelinck (2014). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het successierecht; post mortem van het gelijkheidsbeginsel. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2014 (7027), 679-684.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Automatische internationale gegevensuitwisseling. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2014 (131), 83-91.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Mooie doelstellingen; discutabele uitwerking. Fiscaal Weekblad FED, 22/23 (103 t/m 106), 3-9.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2012). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2011. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2012 (1), 28-33.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Pressie als som van dwang. Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2012 (juni), 5-10.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2012). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2012. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2012 (8), 15-24.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). De Belastingadviseur in de toekomst vanuit een formele invalshoek. Weekblad Fiscaal Recht, 2012 (6973), 1368-1371.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Vrijheid geef je door. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (21), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Trends in controleland. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2012 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Op persoonlijke titel. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (11), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een democratie is wat anders dan een democratische rechtsstaat. In Van der Geldbundel. Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2014). De functie van het hoger beroep: kwaliteitsborging. In Innoverende Hoven (pp. 301-302). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.J.M.E. de Bont (2011). FIOD Alarm; enige advocatuurlijke observaties. In Fiscaal Strafrecht (pp. 13-25). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappelijke en ethische opvattingen en het recht als open stelsel. In Principieel Belastingrecht (pp. 21-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • G.J.M.E. de Bont & M. Cornelisse (2011). Straftoemeting. In Fiscaal Strafrecht (pp. 133-148). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & P. With (2011). Opzet. In Fiscaal Strafrecht (pp. 75-91). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Regels omtrent het boeterapport en nieuwe bewijzen door de inspecteur. In R. Pieterse & R. van Scharrenburg (Eds.), Springende punten - Van Amersfoort-bundel (pp. 53-62). Deventer: Wolters Kluwer
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over de definitie van belastingfraude. In G.J.M.E. de Bont (Ed.), My way, Liber Amicorum Hans Hertoghs (pp. 75-87). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2015). De Strafkamer en de Belastingkamer van de Hoge Raad; in de pas, uit de pas. In Een eeuw cassatie in belastingzaken (pp. 85-97). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur. In De belastingadviseur onder vuur (pp. 19-37). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Informatieverstrekking bij boeten. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 289-319). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Verplichtingen in relatie tot de administratie. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 121-142). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De waarneming ter plaatse. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 103-119). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Het nemo-teneturbeginsel in een (internationale) rechtsorde. In A.C.G.A.C. de Graaf & S.J.C. Hemels (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, Liber Amicorum van Arendonk (pp. 29-38). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont & E.C.J.M. van der Hel-van Dijk (2013). Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities. In Exchange of Information and Cross Border Cooperation between tax authorities (IFA Cahier, volume 98b) (pp. 549-566). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De economische realiteit. In Rijkers Bundel (pp. 13-20). Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het 'gesloten stelsel' en ambtshalve beslissingen. In Rens Pieterse & e.a. (Eds.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, vriendenbundel René Niessen. Den Haag: Sdu Uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 6), BNB 2018-169, (Omkering bewijslast voor erfgenamen. Onschuldpresumptie na beëindiging strafzaak tegen erflater wegens overlijden). ECLI:NL:HR:2018:1106 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 20), BNB 2018-81, (Naheffing loonheffing van vennootschap onder firma mede over periode voorafgaande aan schriftelijke vastlegging firmacontract. Inhoudingsplicht. Vergrijpboete opgelegd na ontbinding). ECLI:NL:HR:2017:2655
   • G.J.M.E. de Bont (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 2), BNB 2017-181, (Inkomsten uit hennepteelt. Onschuldpresumptie. Gevolgen strafrechtelijk sepot voor belastingheffing en beboeting.). ECLI:NL:HR:2017:958 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 25), BNB 2016-217, (Navordering). ECLI:NL:HR:2015:2798
   • G.J.M.E. de Bont (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 20), BNB 2015-17, 173
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), BNB 2013-116, 11/00180, p.2277-2303.
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, januari 4), BNB 2013-117, 11/05310, p.2303-2323.
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 17), BNB 2011-16
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 29), BNB 2011-249
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), BNB 2011-250
   • G.J.M.E. de Bont (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 26), BNB 2010-5, nr. 42.764
   • A.W. Schep & G.J.M.E. de Bont (2016). Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • G.J.M.E. de Bont (2018, juli 10). Goed met cijfers. Advocatenblad
   • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 31). Data ov-chipkaart te grabbel. Algemeen Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (2017, augustus 2). Fiscus moet jacht op oude erfenissen afblazen. Het Financieele Dagblad, pp. 6.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 11). Hilvarenbeek handhaaft omstreden fiscale afspraak. Het Financieele Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (2016, maart 29). Omstreden deal rond Beekse Bergen. Het Financieele Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (Ed.). (2012). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012/2013. Den Haag: Boom fiscale uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (Eds.). (2013) Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2013(4).
   • G.J.M.E. de Bont (2018, april 10). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, september 6). Substance. Amsterdam, Trustmoore.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, maart 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, april 12). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, december 12). Actualiteiten fiscaal procesrecht/Boetes. Eindhoven, Crowe Foederer.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, november 20). Leergang Financieel-economisch strafrecht - Fiscaal Strafrecht. Amsterdam, VU.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, oktober 29). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, november 9). WEA Fiscale Course 2018 - Privacy/wwft/ Fiscale ethiek/Pleitbaar standpunt/ aansprakelijkheid van de belastingadviseur. Nieuwerkerk a/d IJssel, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, september 12). Tax Business School FY18 - Formeel Belastingrecht. Den Haag, PWC.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, november 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, september 4). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 26). Formeel Belastingrecht. Cuijk, Bol Adviseurs.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, juni 22). Do’s en don’ts bij een onderzoek door bestuursorganen. Willemstad, Spigt Dutch Caribbean.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, juni 21). De impact van de vestigingsplaatsdiscussies met de Nederlandse fiscus op de financiële sector op Curacao. Willemstad, UDC.
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 19). Tax meeting Formele Actualiteiten. Gouda, Visser & Visser.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 29). Symposium Rechtsbescherming - Fiscale bevoegdheden van lokale overheden versus rechtsbescherming? Bunnik, ESBL.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 16). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2018, april 17). Actualiteiten Formeel Belastingrecht (en Fiscaal Strafrecht). Waalre, WVDB.
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juli 4). Formeel Belastingrecht. Amsterdam, Taxand.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, september 11). Alfa Leerdagen - Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Alfa Accountants.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, augustus 30). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017, augustus 31). Toezicht. Houten, Jong RB en Belastingdienst Jong.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, september 5). Tax Business School FY17 - Formeel Belastingrecht. Amsterdam, PWC.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, juni 6). Paradijs der Nederlanden? Breda, Serviceclub 51.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, oktober 10). PE Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht. Akersloot, TEKZ Belastingadviseurs.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, november 8). WEA Fiscale Course 'Aansprakelijkheid voor belastingschulden'. Nieuwegein, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, november 2). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, oktober 31). Financieel Economisch-Strafrecht. Amsterdam, VU.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, juni 7). Formeel Belastingrecht. Zwanenburg, Jan Accountants.
   • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017, juli 18). FIOD op de stoep. Amsterdam, ACT Management Services.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, december 7). Leergang Formeel Belastingrecht, Module Fiscaal boete- en strafrecht. Woudschoten, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, april 19). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017, februari 15). Specialisatieopleiding Straf & Boeterecht I. Amsterdam, NVAB.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 23). Inhousecursus Koenen en Co 'boeterisico's adviseur'. Roermond, Nexia Nederland.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 20). Inhousecursus Kroesewevers 'boeterisico's adviseur'. Enschede, Nexia Nederland.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 13). Tuchtrecht. Warmond, RB Studiekring Leiden.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, april 13). Studiedag Bestraffing en Fiscaliteit. Utrecht, PAOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, januari 19). NDFR Symposium Formeel Belastingrecht. Nijmegen, SDU.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, april 4). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017, april 11). Themamiddag. Breukelen, NVSA.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, april 11). Inhousecursus Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 'Boeterisico's adviseur'. Heemstede, Nexia Nederland.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, december 16). Symposium: Brüll: anno 2016 actueler dan ooit!? Amsterdam, UvA.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, juli 6). Beginselen van behoorlijk bestuur en vaststellingsovereenkomst & Fiscaal Strafrecht. Amsterdam, PWC.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, april 21). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB Cursus, Erasmus School of Law.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, april 11). WWFT. Warmond, RB Studiekring Leiden.
   • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2016, mei 31). Inhousecursus 'Do's en don'ts bij een belastingcontrole'. Bosschenhoofd, Van Oers.
   • G.J.M.E. de Bont & M.J. Pelinck (2016, april 15). Inhousecursus 'Do's en don'ts bij een belastingcontrole'. Bosschenhoofd, Van Oers.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, maart 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016, juni 9). Studiedag Informatie uitwisseling met de fiscus. Utrecht, PAOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, juni 17). Informatie-uitwisseling met de fiscus (rechten en verplichtingen bij belastingcontroles en vragenbrieven). Epe, De Jong & Laan.
   • G.J.M.E. de Bont & P. Fortuin (2016, januari 27). Fiscaal boete- en strafrecht. Zeist, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, januari 18). WWFT. Bergen op Zoom, Schipper Accountants.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, april 26). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2016, januari 12). Boete en strafrechtelijke risico’s voor adviseur. Bergen op Zoom, Studiekring RB Zeeland/West-Brabant.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, april 28). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Badhoevedorp, RB Cursus, Erasmus School of Law.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 10). Actualiteiten Formeel Belastingrecht en Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingrecht. Haarlem, RB Studiekring Amsterdam.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, november 3). WFR Fiscaal Café. Den Haag, WFR.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 19). Formeel Belastingrecht. Haren, RB Studiekring Noord.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, december 8). Debatmiddag over (mede-)daderschap. Den Haag, Vereniging voor Belastingwetenschap.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, november 24). RB Jongerencongres. Rotterdam, RB.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, november 17). Tweede Dag van de Belastingadviseur. Breda, De Bont Advocaten.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, november 3). Formeel Belastingrecht. Zeist, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, november 10). Jaarlijkse landelijke themadag formeel recht. Utrecht, Belastingdienst.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, januari 20). De DGA en zijn BV. Woudschoten, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, oktober 11). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, oktober 6). Cursus Trust. Amsterdam, Law@work e.a.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, september 27). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, september 21). De Miljoenennota-bijeenkomst. Breda, BZW, De Maatschappij en Jong Management.
   • G.J.M.E. de Bont (2016, september 8). Fiscalistendag. Utrecht, BDO.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 22). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Akersloot, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 12). Congres 'Belastingadviseur: een vak met toekomst'. NIeuwegein, RB.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 11). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Arnhem, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 10). Refereerbijeenkomst over het beste en het slechtste arrest. Den Haag, Hoge Raad.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 2). Actualiteiten Invorderingswet. Vianen, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, april 29). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, november 24). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, april 23). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 30). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Gouda, Visser & Visser.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 20). Bestraffien en fiscaliteit. Utrecht, Studiedag PAOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 16). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 12). Project APV en ander machtsverton. Davos, Congres NVAB.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, februari 12). Fraude. Arnhem, Gerechtshof.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, februari 9). Boete & Informatieverplichtingen. Leiden, Studiekring.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 13). The exchange of tax information for the purposes of criminal proceedings in the Benelux countries. Liège, IFA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 15). Formeel Belastingrecht. Breukelen, Nyenrode.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 23). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Thorn, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 30). Informatieverstrekkingsverplichtingen door of namens de belasting/-inhoudsplichtige. Amsterdam, FTA (UVA).
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 25). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Bergen op Zoom, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, december 15). Informatieplicht en boete. Breukelen, NBA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, november 18). Fiscale boeten. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, november 10). Boete. Rotterdam, RB Studiekring Rotterdam.
   • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2015, november 5). Do's en don'ts bji een belastingcontrole. Vianen, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, januari 16). Fiscaal Strafrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Executive Program Financieel Forensisch Deskundige.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 29). (getuigen)bewijs en de goede procesorde (Inspecteursdag). Utrecht, NVAB.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 1). SRA Compliancedag (Wwft). Baarn, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, september 17). OMNYACC Inhouse cursus. Hoorn, OMNYACC.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, september 8). Dag van de Belastingadviseur. Utrecht, De Bont Advocaten.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 6). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 2). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Eindhoven, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2015, september 29). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, september 11). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, september 2). Boeterecht en fiscaal strafrecht. Rotterdam, Studiekring.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 25). 4e tranche AWB. Epe, De Jong & Laan.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 12). Beroepsaansprakelijkheid. Zwolle, Countus.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 3). Strafrecht. leiden, PAOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 5). Navordering/inlichtingen/inkeer/boete. Vianen, SRA.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 10). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 3). Boeterecht. Leiden, PAOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, december 10). Formeel Belastingrecht. Eindhoven, Foederer.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, september 26). Update Formeel Belastingrecht. Doorn, Crop.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, september 12). Deelnemingsvarianten. Soesterberg, Grant Thornton.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, maart 17). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, september 29). wwft casuistiek. Houten, NBA.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, november 25). straf en boeterechtelijke risico's. Houten, NIBA.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, april 3). Formeel Belastingrecht. Amsterdam, RB cursus.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, december 19). Van facilitaters en daderschap. Amsterdam, UVA.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, december 9). Fiscaal Strafrecht/vaststellingsovereenkomst. Amsterdam, PWC.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, december 4). Straf- en boeterechtelijke risico's voor adviseurs. Utrecht, PAOB Studiedag.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, december 2). Financieel Economisch Strafrecht. amsterdam, VU.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, november 20). Straf- en boeterechtelijke riscio's. breda, ESJ.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, november 13). Macht en onmacht uitersten. Utrecht, Thema dag Belastingdienst.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, november 4). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, oktober 28). Pleitbaar standpunt. Utrecht, NVAB.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, november 3). Thema lunch Wwft casustiek. Amsterdam, HVK Stevens.
   • G.J.M.E. de Bont (2014, april 9). Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB cursus.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 26). Una Via. Antwerpen, Tuerlinckx.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, april 17). Rechtsbescherming en Fiod. Zeist, NOB/SOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, april 11). Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht. Novotel Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, april 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 29). Handvest en EVRM in relatie tot formeel recht. Den Haag, Hof.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, januari 14). Herziening AWR. Culemborg, Register Belastingadviseurs.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 19). PMDB Informatieuitwisseling in de EU. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 18). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 12). Formeel Belastingrecht (sancties & mensenrechten (H IX)). Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 6). Vaststellingsovereenkomst / Fiod ellende ver van m'n bed. Amsterdam, PWC.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, februari 27). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, februari 23). Invorderingsperikelen. Rhenen, VBA.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, april 25). Roundtable Export Controls. Amstelveen, KPMG.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, april 18). Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht. Novotel Badhoevedorp, Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 8). Sancties gemeentelijke belastingen. Rotterdam, Studiedag Erasmus Universiteit Rotterdam.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, mei 4). Cursus 4-12 mei 2013. St. Maarten, NVAB.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, juni 11). Rechtsbescherming/processuele valkuilen/fiod. Amsterdam, Van Campen Liem en Atlas.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, september 5). Informatieverplichtingen. Den Haag, Pereira.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, september 12). Nemotenetur. België, Seminar NVAB.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, september 25). Informatieuitwisseling. Boxmeer, Bol.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 1). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 10). 4e Tranche en Fiod. Rotterdam, BDO.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 30). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 30). Het snijvlak tussen fiscaal recht en strafrecht. Bunnik, Grip (Ver. Kreston).
   • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 31). Fiod ellende. Amsterdam, PWC.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, november 4). 15 Actualiteiten, jurisprudentie (Chambaz) en informatieverstrekking in het kader van sfeerovergang. Utrecht, Cursusdag BFC.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, november 6). Nemotenetur & LVTO. Amsterdam, Rechtstaete.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, november 13). Fiscaal strafrecht. Utrecht, PAOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, november 18). Actualiteiten Formeel belastingrecht. Gouda, Visser & Visser.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, december 4). Informatieverplichtingen/informatieuitwisseling. Utrecht, Studiedag PAOB.
   • G.J.M.E. de Bont (2013, januari 9). Convenanten, Tax planning, het recht en morele verwijten. Bergen op Zoom, Notariële Ring.
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Wetsvoorstel fiscale mediation. Congres Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM): Utrecht (2013, september 13).
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Witwassen. Jaarcongres Witwassen: Keckebosch, Amsterdam (2013, november 28).
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2018, mrt 25). Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2224311-belastingdienst-hield-documenten-achter-in-slepende-zaak.html
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, jan 18). Wiebes wil af van inkeerregeling zwart spaargeld. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1. http://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/391704-wiebes-wil-belastingontduikers-harder-aanpakken.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 28). Zwart geld. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 31). Gegevens van duizenden zwartspaarders in handen van FIOD. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.76755421.915379027.1488308633#!/rtl-nieuws-132237/b9007141-af92-3dd5-9b65-e328772d1cee.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 31). FIOD jaagt op zwartspaarders, invallen in heel Nederland. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.76755421.915379027.1488308633#!/rtl-nieuws-132237/b9007141-af92-3dd5-9b65-e328772d1cee.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, nov 07). Paradise Papers. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/player/audio/10070715/10332799
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, jan 17). Inkeerregeling zwartspaarders verdwijnt: 'Symboolpolitiek'. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10316652/inkeerregeling-zwartspaarders-verdwijnt-symboolpolitiek.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, aug 22). Controlemethodieken fiscus moeten aangepast in wet. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/nieuws/economie/10309665/controlemethodieken-fiscus-moeten-aangepast-in-wet.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, jan 31). Digitaal Doolhof: in de problemen door gemeente en de Belastingdienst. [televisie-uitzending]. In KRO-NCRV De Monitor.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, okt 16). Belastingdienst handelt in strijd met de wet. [radio-uitzending]. In Reporter Radio, NPO Radio 1. http://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/378752-belastingdienst-handelt-in-strijd-met-de-wet.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, okt 11). Geheime deal over compensatie koning. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. http://nos.nl/uitzending/19311-nieuwsuur.html.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, jun 05). Panama Papers. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, mei 10). Panama Papers. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/nieuws/498465-1605/inkeerders-melden-zich-vanwege-panama-papers.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, apr 11). Panama Papers. [televisie-uitzending]. In NOS Journaal. http://nos.nl/uitzending/14432-uitzending.html.
   • G.J.M.E. de Bont (Informatie) (2015, aug 28). Verhuurdersbelasting. [internet radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (.) (2015, apr 28). De spierballen van de belastingdienst. [webcast]. In NDFR. NDFR.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2015, mrt 04). Deal Cees H. Nieuwsuur. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2015, mrt 10). Deal Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 11). Deal van OM met Cees H. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. Nederland 2.
   • G.J.M.E. de Bont (NOB) (2014, jun 11). Fiscaal Strafrecht. [televisie-uitzending]. In Lustrum Congres. Hilversum: Studio 21.
   • G.J.M.E. de Bont (informatie) (2014, aug 26). Handhavingsaspecten van de deeleconomie. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (informatie) (2014, feb 06). De Belastingtelefoon - vooraf ingevulde aangifte. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 13). Deal OM - Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 12). Deal OM - Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
 • De Bont Advocaten

  Start Date
  Nov/2008
  End Date
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Advocatuur
  Specialty
  Formeel Belastingrecht
 • Formeel belastingrecht

  Title
  Formeel belastingrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.6
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Fiscaal recht)

  Capita selecta fiscaal recht

  Title
  Capita selecta fiscaal recht
  Year
  2018
  Period
  BLOK 2
  Year level
  master (Fiscaal recht / Directe belastingen)

  Formeel belastingrecht

  Title
  Formeel belastingrecht
  Year
  2018
  Period
  B 1.6
  Year level
  bachelor 3 (Bachelor Fiscaal recht / Vrijdagmiddagonderwijs)
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4081368
 • De Bont Advocaten

  Role
  Directeur/Advocaat
  Obtained Wage
  yes
  Start Date
  Nov/2008
  End Date
  Is current

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam