prof.mr.dr. (Guido) GJME de Bont

Full Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-005
Telephone
0104081368
Email
g.debont@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • G.J.M.E. de Bont (2020). Knevelarij?! Strafrecht is niet de oplossing. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2020 (4), 8-10.
    • G.J.M.E. de Bont (2019). Geheim? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019 (13), 1-3. [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2019). Fortiter in re, fortiter in modo. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (6), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2019). In dubio. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (1), 4-4. [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Nieuws over het nieuwe feit. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2018 (juli-augustus), 17-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018 (13), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Over(-)macht. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2018 (2), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Controlebevoegdheden versus het recht op respect voor het privéleven. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2017 (2), 14-18.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2016. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2017 (01), 12-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Maatregelen Belastingontduiking, wat vindt u daar nu van? Notariaat Magazine, 2017 (7), 13.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Onterechte boeten voorkomen. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017 (599), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). In memoriam Hans Hertoghs. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (101), 667.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Beeldvorming en publieke opinie. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2016 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Privacy. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016 (730), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2015. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2016 (2), 22-33.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Moraal is normaal. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (106), 702.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Kafka en het Nederlandse bestuurs(proces)recht. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (277), 1456-1457.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). De Bont for "watcher" van de belastingkamer! ;-). Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7078), 2-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Partners, not in crime. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (5), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Interview "Efficiency betekent niet dat het alleen voor de belastingdienst makkelijker wordt". Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (3), 17-20.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Belastingkamer wordt bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (22), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (4), 3-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Ongerijmd. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (1801).
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2014). Het pleitbaar standpunt: kruisbestuiving. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (2), 20-24.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Adviseurs- en inspecteursdag bij de Hoge Raad. NTFR Beschouwingen, 2014 (31), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Belasting = verhaalbare schade?! Fiscaal Praktijkblad, 2014 (18), 3.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Geef inkeerder boete terug. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (1), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Rumoer rond rechtspraak. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2013 (3), 4-4.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Belastingkamer als bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (1515), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Verplichtingen in relatie tot de administratie. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (123), 232-241.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Discriminatoire boete bij aangifteverzuim Vpb. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4).
    • G.J.M.E. de Bont (2011). De APV-inkeergoedkeuring: valstrik voor de belastingadviseur. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/40 (2160), 4-5.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Het handvest van de grondrechten en kostendekkende griffierechten. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/23 (1252), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De windmolen Edelweiss. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6887), 1620-1621.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2010). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2010. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2010 (8), 13-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseur als onbezoldigd opsporingsambtenaar. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (2), 8-11.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseurs in vijandelijke linies. Fiscaal Praktijkblad, 2010 (15), 19-21.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De zittingszaal als mijnenveld. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (9), 33-35.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). Ik wil een relatie met de Belastingdienst. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (24), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Is het nemo tenetur-beginsel in Nederland werkelijk passé? Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6834), 1405-1408.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Da's pas straf: 300%. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6813), 645-646.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst en de Vierde Tranche. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (25).
    • G.J.M.E. de Bont & M.E. Oenema (2008). Van de spreekplicht verlicht. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (8), 19-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2020). Het pleitbaar standpunt als bijzondere strafuitsluitingsgrond? Strafblad, 2020 (4), 219-224. doi: 10.5553/Bsb/266669012020001004007
    • G.J.M.E. de Bont & S.A. Eckhardt (2020). Het Model Vaststellingsovereenkomst: bepaald geen model. Weekblad Fiscaal Recht, 2020 (7338), 708-714.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Pleitbaar standpunt als opzetverweer. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (3), 106-110.
    • G.J.M.E. de Bont & C. Hofman (2018). De fiscale eenheid als (medeplegende) boeteling. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (7244), 815-821.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017). Fiscaal optreden na een strafrechtelijk onderzoek, zorgvuldige samenwerking of double jeopardy? Strafblad, 2017 (03), 293-303.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur? Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2017 (1), 21-25.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over rechtszekerheid, het legaliteitsbeginsel en het onderscheid tussen belastingfraude en belasting ontgaan. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2016 (9-10), 363-369.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Bewijsaanbod door getuigen: Belastingkamer in een spagaat?! Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7109), 966-971.
    • G.J.M.E. de Bont & C. Hofman (2015). Personeel verzaakt, werkgever geraakt? Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7124), 1503-1509.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2015). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2014. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2015 (1), 7-16.
    • G.J.M.E. de Bont & M.J. Pelinck (2014). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het successierecht; post mortem van het gelijkheidsbeginsel. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7027), 679-684.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Automatische internationale gegevensuitwisseling. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2014 (131), 83-91.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2014). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2013. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2014 (2), 38-49.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Mooie doelstellingen; discutabele uitwerking. Fiscaal Weekblad FED, 22/23 (103 t/m 106), 3-9.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). De Belastingadviseur in de toekomst vanuit een formele invalshoek. Weekblad Fiscaal Recht, 2012 (6973), 1368-1371.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Pressie als som van dwang. Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2012 (juni), 5-10.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2012). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2011. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2012 (1), 28-33.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2012). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2012. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2012 (8), 15-24.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Vrijheid geef je door. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (21), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Trends in controleland. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2012 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Op persoonlijke titel. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (11), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een democratie is wat anders dan een democratische rechtsstaat. In Van der Geldbundel. Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2014). De functie van het hoger beroep: kwaliteitsborging. In Innoverende Hoven (pp. 301-302). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.J.M.E. de Bont & P. With (2011). Opzet. In Fiscaal Strafrecht (pp. 75-91). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2011). FIOD Alarm; enige advocatuurlijke observaties. In Fiscaal Strafrecht (pp. 13-25). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & M. Cornelisse (2011). Straftoemeting. In Fiscaal Strafrecht (pp. 133-148). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappelijke en ethische opvattingen en het recht als open stelsel. In Principieel Belastingrecht (pp. 21-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Regels omtrent het boeterapport en nieuwe bewijzen door de inspecteur. In R. Pieterse & R. van Scharrenburg (Eds.), Springende punten - Van Amersfoort-bundel (pp. 53-62). Deventer: Wolters Kluwer
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over de definitie van belastingfraude. In G.J.M.E. de Bont (Ed.), My way, Liber Amicorum Hans Hertoghs (pp. 75-87). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur. In De belastingadviseur onder vuur (pp. 19-37). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2015). De Strafkamer en de Belastingkamer van de Hoge Raad; in de pas, uit de pas. In Een eeuw cassatie in belastingzaken (pp. 85-97). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Informatieverstrekking bij boeten. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 289-319). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Het nemo-teneturbeginsel in een (internationale) rechtsorde. In A.C.G.A.C. de Graaf & S.J.C. Hemels (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, Liber Amicorum van Arendonk (pp. 29-38). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont & E.C.J.M. van der Hel-van Dijk (2013). Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities. In Exchange of Information and Cross Border Cooperation between tax authorities (IFA Cahier, volume 98b) (pp. 549-566). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De economische realiteit. In Rijkers Bundel (pp. 13-20). Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Verplichtingen in relatie tot de administratie. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 121-142). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De waarneming ter plaatse. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 103-119). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het 'gesloten stelsel' en ambtshalve beslissingen. In Rens Pieterse & e.a. (Eds.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, vriendenbundel René Niessen. Den Haag: Sdu Uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, januari 31), BNB 2020-60, (Gedeeltelijke vrijspraak in strafzaak. Onschuldpresumptie. Bewijs in fiscale zaak met betrekking tot handelingen waarvoor vrijgesproken). ECLI:NL:HR:2020:140
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, maart 17), NJ 2020-28, 239, (Douanebeslag op auto met verborgen ruimte. Afwijzing geldelijke tegemoetkoming geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting en /of is ontoereikend gemotiveerd.). ECLI:NL:HR:2020:403
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2020, januari 28), NJ 2020-19/20, 157, (Kwaliteitsdelict). ECLI:NL:HR:2020:121
   • G.J.M.E. de Bont (2020). Noot bij: Hoge Raad. (2019, november 15), BNB 2020-30, (Informatiebeschikking. Misbruik van bevoegdheid. Aan het niet overleggen van op de zaak betrekking hebbende stukken te verbinden gevolgen). ECLI:NL:HR:2019:1785
   • G.J.M.E. de Bont (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, december 21), BNB 2019-96, Zaaknr. 18/00923, (Gebruik strafvorderlijke gegevens; toestemming officier van justitie). ECLI:NL:HR:2018:2389
   • G.J.M.E. de Bont (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, mei 24), BNB 2019-160, Zaaknr. 18/04658, (Verzoek uitstel zitting. Oproepen getuigen.). ECLI:HR:NL:2019:789
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 20), BNB 2018-81, Zaaknr. 16/05235, (Naheffing loonheffing van vennootschap onder firma mede over periode voorafgaande aan schriftelijke vastlegging firmacontract. Inhoudingsplicht. Vergrijpboete opgelegd na ontbinding). ECLI:NL:HR:2017:2655
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 6), BNB 2018-169, Zaaknr. 17/03982, (Omkering bewijslast voor erfgenamen. Onschuldpresumptie na beëindiging strafzaak tegen erflater wegens overlijden). ECLI:NL:HR:2018:1106 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 2), BNB 2017-181, (Inkomsten uit hennepteelt. Onschuldpresumptie. Gevolgen strafrechtelijk sepot voor belastingheffing en beboeting.). ECLI:NL:HR:2017:958 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 25), BNB 2016-217, (Navordering). ECLI:NL:HR:2015:2798
   • G.J.M.E. de Bont (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 20), BNB 2015-17, 173
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), BNB 2013-116, 11/00180, p.2277-2303.
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, januari 4), BNB 2013-117, 11/05310, p.2303-2323.
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), BNB 2011-250
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 29), BNB 2011-249
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 17), BNB 2011-16
   • G.J.M.E. de Bont (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 26), BNB 2010-5, nr. 42.764
    • G.J.M.E. de Bont (2020, september 25). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & S.A. Eckhardt (2020, februari 26). SFEER-Congres Witwassen: De aanpak van een wereldwijd probleem? Amsterdam, SFEER.
    • G.J.M.E. de Bont (2020, maart 3). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, juni 25). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, mei 28). Wwft. Wijchen, Bol Adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, mei 14). Formeel Belastingrecht. Den Haag, Archipel Tax Advice.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2019, maart 30). Spring Course MTH - Formeel Belastingrecht. Zwolle, MTH accountants & adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, maart 12). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, januari 30). Specialisatieopleiding fiscale advocatuur / module fiscaal straf- en boeterecht I. Amsterdam, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 4). Tax Business School FY19/20 - Formeel Belastingrecht. Den Haag, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 23). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 26). Bezwaar. Breda, De Bont Law School.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, oktober 1). Het Hof en de fiscale advocatuur. Leeuwarden, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, september 5). Informatieverplichtingen. Breda, De Bont Law School.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2019, november 15). JFA Mastercourse - Aansprakelijkheid van de adviseur, FIOD en valsheid in geschrifte (art. 225 strafrecht). Sint-Michielsgestel, ABAB accountants en adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 18). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, december 10). Risico's boete- en strafrecht. Heemstede, Maarschalk Ligthart.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, juni 20). Studiemiddag Op de zaak betrekking hebbende stukken. Den Haag, VAR.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 19). Leergang Financieel-economisch strafrecht, college Fiscaal Strafrecht). Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, november 28). EFS Rondetafel - bewijsrecht. Rotterdam, EFS.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, maart 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, december 12). Actualiteiten fiscaal procesrecht/Boetes. Eindhoven, Crowe Foederer.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 12). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 17). Actualiteiten Formeel Belastingrecht (en Fiscaal Strafrecht). Waalre, WVDB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 16). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 29). Symposium Rechtsbescherming - Fiscale bevoegdheden van lokale overheden versus rechtsbescherming? Bunnik, ESBL.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 19). Tax meeting Formele Actualiteiten. Gouda, Visser & Visser.
   • A.W. Schep & G.J.M.E. de Bont (2016). Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • G.J.M.E. de Bont (2018, juli 10). Goed met cijfers. Advocatenblad
   • G.J.M.E. de Bont (2017, augustus 2). Fiscus moet jacht op oude erfenissen afblazen. Het Financieele Dagblad, pp. 6.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 31). Data ov-chipkaart te grabbel. Algemeen Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (2016, maart 29). Omstreden deal rond Beekse Bergen. Het Financieele Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 11). Hilvarenbeek handhaaft omstreden fiscale afspraak. Het Financieele Dagblad
 • De Bont Advocaten

  Start date approval
  Nov/2008
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Advocatuur
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081368
 • De Bont Advocaten

  Role
  Directeur/Advocaat
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Nov/2008
  End date approval
  Is current

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam