prof.mr.dr. (Guido) GJME de Bont

Full Professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-005
Telephone
+31104081368
Email
g.debont@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • G.J.M.E. de Bont (2019). Geheim? Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2019 (13), 1-3. [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2019). In dubio. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2019 (1), 4-4. [go to publisher's site]
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Requiem voor de inkomstenbelasting als aanslagbelasting. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2018 (13), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Over(-)macht. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2018 (2), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Nieuws over het nieuwe feit. Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2018 (juli-augustus), 17-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Onterechte boeten voorkomen. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2017 (599), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Maatregelen Belastingontduiking, wat vindt u daar nu van? Notariaat Magazine, 2017 (7), 13.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Controlebevoegdheden versus het recht op respect voor het privéleven. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2017 (2), 14-18.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2016. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2017 (01), 12-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Kafka en het Nederlandse bestuurs(proces)recht. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (277), 1456-1457.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). In memoriam Hans Hertoghs. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (101), 667.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Privacy. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016 (730), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2015. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2016 (2), 22-33.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Moraal is normaal. Weekblad Fiscaal Recht, 2016 (106), 702.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Beeldvorming en publieke opinie. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2016 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Interview "Efficiency betekent niet dat het alleen voor de belastingdienst makkelijker wordt". Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (3), 17-20.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Belastingkamer wordt bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015 (22), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). De Bont for "watcher" van de belastingkamer! ;-). Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7078), 2-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Ongerijmd. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (1801).
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Partners, not in crime. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (5), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Besluit bestuurlijke boeten belastingdienst. Fiscaal Praktijkblad, 2015 (4), 3-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Geef inkeerder boete terug. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (1), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Belasting = verhaalbare schade?! Fiscaal Praktijkblad, 2014 (18), 3.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Adviseurs- en inspecteursdag bij de Hoge Raad. NTFR Beschouwingen, 2014 (31), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2014). Het pleitbaar standpunt: kruisbestuiving. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2014 (2), 20-24.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Rumoer rond rechtspraak. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2013 (3), 4-4.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Belastingkamer als bestuurskamer. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013 (1515), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Verplichtingen in relatie tot de administratie. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2012 (123), 232-241.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). De APV-inkeergoedkeuring: valstrik voor de belastingadviseur. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/40 (2160), 4-5.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Het handvest van de grondrechten en kostendekkende griffierechten. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2011/23 (1252), 1-3.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Discriminatoire boete bij aangifteverzuim Vpb. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (4).
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseur als onbezoldigd opsporingsambtenaar. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (2), 8-11.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2010). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2010. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2010 (8), 13-19.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). Ik wil een relatie met de Belastingdienst. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (24), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De zittingszaal als mijnenveld. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2010 (9), 33-35.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De belastingadviseurs in vijandelijke linies. Fiscaal Praktijkblad, 2010 (15), 19-21.
    • G.J.M.E. de Bont (2010). De windmolen Edelweiss. Weekblad Fiscaal Recht, 2010 (6887), 1620-1621.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Da's pas straf: 300%. Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6813), 645-646.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Is het nemo tenetur-beginsel in Nederland werkelijk passé? Weekblad Fiscaal Recht, 2009 (6834), 1405-1408.
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst en de Vierde Tranche. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (25).
    • G.J.M.E. de Bont & M.E. Oenema (2008). Van de spreekplicht verlicht. Fiscaal Praktijkblad, 2008 (8), 19-22.
    • G.J.M.E. de Bont (2018). Pleitbaar standpunt als opzetverweer. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2018 (3), 106-110.
    • G.J.M.E. de Bont & C. Hofman (2018). De fiscale eenheid als (medeplegende) boeteling. Weekblad Fiscaal Recht, 2018 (7244), 815-821.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur? Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2017 (1), 21-25.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017). Fiscaal optreden na een strafrechtelijk onderzoek, zorgvuldige samenwerking of double jeopardy? Strafblad, 2017 (03), 293-303.
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over rechtszekerheid, het legaliteitsbeginsel en het onderscheid tussen belastingfraude en belasting ontgaan. Maandblad Belastingbeschouwingen, 2016 (9-10), 363-369.
    • G.J.M.E. de Bont & C. Hofman (2015). Personeel verzaakt, werkgever geraakt? Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7124), 1503-1509.
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Bewijsaanbod door getuigen: Belastingkamer in een spagaat?! Weekblad Fiscaal Recht, 2015 (7109), 966-971.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2015). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2014. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2015 (1), 7-16.
    • G.J.M.E. de Bont (2014). Automatische internationale gegevensuitwisseling. Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht, 2014 (131), 83-91.
    • G.J.M.E. de Bont & M.J. Pelinck (2014). Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het successierecht; post mortem van het gelijkheidsbeginsel. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2014 (7027), 679-684.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2014). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2013. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2014 (2), 38-49.
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Mooie doelstellingen; discutabele uitwerking. Fiscaal Weekblad FED, 22/23 (103 t/m 106), 3-9.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2012). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2012. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2012 (8), 15-24.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2012). Tour d'horizon fiscaal strafrecht anno 2011. Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht, 2012 (1), 28-33.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Pressie als som van dwang. Civiel & Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ook Fiscaal Tijdschrift Vermogen), 2012 (juni), 5-10.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). De Belastingadviseur in de toekomst vanuit een formele invalshoek. Weekblad Fiscaal Recht, 2012 (6973), 1368-1371.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Trends in controleland. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2012 (4), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2012). Vrijheid geef je door. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2012 (21), 1-2.
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Op persoonlijke titel. Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2011 (11), 4.
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Een democratie is wat anders dan een democratische rechtsstaat. In Van der Geldbundel. Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont (2014). De functie van het hoger beroep: kwaliteitsborging. In Innoverende Hoven (pp. 301-302). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • G.J.M.E. de Bont (2011). Fraus legis als anti-misbruikbeginsel: maatschappelijke en ethische opvattingen en het recht als open stelsel. In Principieel Belastingrecht (pp. 21-30). Nijmegen: Wolf Legal Publishers
    • G.J.M.E. de Bont & M. Cornelisse (2011). Straftoemeting. In Fiscaal Strafrecht (pp. 133-148). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & P. With (2011). Opzet. In Fiscaal Strafrecht (pp. 75-91). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2011). FIOD Alarm; enige advocatuurlijke observaties. In Fiscaal Strafrecht (pp. 13-25). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2017). Regels omtrent het boeterapport en nieuwe bewijzen door de inspecteur. In R. Pieterse & R. van Scharrenburg (Eds.), Springende punten - Van Amersfoort-bundel (pp. 53-62). Deventer: Wolters Kluwer
    • G.J.M.E. de Bont (2016). Over de definitie van belastingfraude. In G.J.M.E. de Bont (Ed.), My way, Liber Amicorum Hans Hertoghs (pp. 75-87). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2015). Een onderzoeksplicht voor de belastingadviseur. In De belastingadviseur onder vuur (pp. 19-37). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2015). De Strafkamer en de Belastingkamer van de Hoge Raad; in de pas, uit de pas. In Een eeuw cassatie in belastingzaken (pp. 85-97). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De economische realiteit. In Rijkers Bundel (pp. 13-20). Tilburg: Tilburg University
    • G.J.M.E. de Bont & E.C.J.M. van der Hel-van Dijk (2013). Exchange of information and cross-border cooperation between tax authorities. In Exchange of Information and Cross Border Cooperation between tax authorities (IFA Cahier, volume 98b) (pp. 549-566). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Het nemo-teneturbeginsel in een (internationale) rechtsorde. In A.C.G.A.C. de Graaf & S.J.C. Hemels (Eds.), 'k Moet eerlijk zeggen, Liber Amicorum van Arendonk (pp. 29-38). Den Haag: SDU
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Informatieverstrekking bij boeten. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 289-319). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). Verplichtingen in relatie tot de administratie. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 121-142). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2013). De waarneming ter plaatse. In Fiscale Inlichtingenverplichtingen (pp. 103-119). Amsterdam: De Bont Advocaten
    • G.J.M.E. de Bont (2009). Het 'gesloten stelsel' en ambtshalve beslissingen. In Rens Pieterse & e.a. (Eds.), Draaicirkels van formeel belastingrecht, vriendenbundel René Niessen. Den Haag: Sdu Uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 20), BNB 2018-81, Zaaknr. 16/05235, (Naheffing loonheffing van vennootschap onder firma mede over periode voorafgaande aan schriftelijke vastlegging firmacontract. Inhoudingsplicht. Vergrijpboete opgelegd na ontbinding). ECLI:NL:HR:2017:2655
   • G.J.M.E. de Bont (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juli 6), BNB 2018-169, Zaaknr. 17/03982, (Omkering bewijslast voor erfgenamen. Onschuldpresumptie na beëindiging strafzaak tegen erflater wegens overlijden). ECLI:NL:HR:2018:1106 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 2), BNB 2017-181, (Inkomsten uit hennepteelt. Onschuldpresumptie. Gevolgen strafrechtelijk sepot voor belastingheffing en beboeting.). ECLI:NL:HR:2017:958 [go to publisher's site]
   • G.J.M.E. de Bont (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 25), BNB 2016-217, (Navordering). ECLI:NL:HR:2015:2798
   • G.J.M.E. de Bont (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 20), BNB 2015-17, 173
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 21), BNB 2013-116, 11/00180, p.2277-2303.
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, januari 4), BNB 2013-117, 11/05310, p.2303-2323.
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, juni 10), BNB 2011-250
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, september 17), BNB 2011-16
   • G.J.M.E. de Bont (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 29), BNB 2011-249
   • G.J.M.E. de Bont (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 26), BNB 2010-5, nr. 42.764
    • G.J.M.E. de Bont (2019, mei 14). Formeel Belastingrecht. Den Haag, Archipel Tax Advice.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, maart 12). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2019, januari 30). Specialisatieopleiding fiscale advocatuur / module fiscaal straf- en boeterecht I. Amsterdam, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2019, maart 30). Spring Course MTH - Formeel Belastingrecht. Zwolle, MTH accountants & adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, juni 22). Do’s en don’ts bij een onderzoek door bestuursorganen. Willemstad, Spigt Dutch Caribbean.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, november 20). Leergang Financieel-economisch strafrecht - Fiscaal Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 10). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 12). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, april 17). Actualiteiten Formeel Belastingrecht (en Fiscaal Strafrecht). Waalre, WVDB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 16). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 19). Tax meeting Formele Actualiteiten. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, juni 21). De impact van de vestigingsplaatsdiscussies met de Nederlandse fiscus op de financiële sector op Curacao. Willemstad, UDC.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, mei 29). Symposium Rechtsbescherming - Fiscale bevoegdheden van lokale overheden versus rechtsbescherming? Bunnik, ESBL.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juni 26). Formeel Belastingrecht. Cuijk, Bol Adviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, oktober 29). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, juli 4). Formeel Belastingrecht. Amsterdam, Taxand.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, maart 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, november 13). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, december 12). Actualiteiten fiscaal procesrecht/Boetes. Eindhoven, Crowe Foederer.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2018, november 9). WEA Fiscale Course 2018 - Privacy/wwft/ Fiscale ethiek/Pleitbaar standpunt/ aansprakelijkheid van de belastingadviseur. Nieuwerkerk a/d IJssel, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 12). Tax Business School FY18 - Formeel Belastingrecht. Den Haag, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 6). Substance. Amsterdam, Trustmoore.
    • G.J.M.E. de Bont (2018, september 4). Formeel Belastingrecht. Utrecht, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 19). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, december 7). Leergang Formeel Belastingrecht, Module Fiscaal boete- en strafrecht. Woudschoten, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, januari 19). NDFR Symposium Formeel Belastingrecht. Nijmegen, SDU.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 13). Tuchtrecht. Warmond, RB Studiekring Leiden.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 20). Inhousecursus Kroesewevers 'boeterisico's adviseur'. Enschede, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 23). Inhousecursus Koenen en Co 'boeterisico's adviseur'. Roermond, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 4). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017, april 11). Themamiddag. Breukelen, NVSA.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 11). Inhousecursus Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V. 'Boeterisico's adviseur'. Heemstede, Nexia Nederland.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, april 13). Studiedag Bestraffing en Fiscaliteit. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017, februari 15). Specialisatieopleiding Straf & Boeterecht I. Amsterdam, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, juni 7). Formeel Belastingrecht. Zwanenburg, Jan Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, november 8). WEA Fiscale Course 'Aansprakelijkheid voor belastingschulden'. Nieuwegein, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, juni 6). Paradijs der Nederlanden? Breda, Serviceclub 51.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, oktober 31). Financieel Economisch-Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, december 16). Symposium: Brüll: anno 2016 actueler dan ooit!? Amsterdam, UvA.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, november 2). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2017, juli 18). FIOD op de stoep. Amsterdam, ACT Management Services.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, oktober 10). PE Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht. Akersloot, TEKZ Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, september 5). Tax Business School FY17 - Formeel Belastingrecht. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (2017, augustus 31). Toezicht. Houten, Jong RB en Belastingdienst Jong.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, augustus 30). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2017, september 11). Alfa Leerdagen - Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Alfa Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, juli 6). Beginselen van behoorlijk bestuur en vaststellingsovereenkomst & Fiscaal Strafrecht. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 21). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB Cursus, Erasmus School of Law.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 11). WWFT. Warmond, RB Studiekring Leiden.
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2016, mei 31). Inhousecursus 'Do's en don'ts bij een belastingcontrole'. Bosschenhoofd, Van Oers.
    • G.J.M.E. de Bont & M.J. Pelinck (2016, april 15). Inhousecursus 'Do's en don'ts bij een belastingcontrole'. Bosschenhoofd, Van Oers.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, maart 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont & J.M. Sitsen (2016, juni 9). Studiedag Informatie uitwisseling met de fiscus. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, juni 17). Informatie-uitwisseling met de fiscus (rechten en verplichtingen bij belastingcontroles en vragenbrieven). Epe, De Jong & Laan.
    • G.J.M.E. de Bont & P. Fortuin (2016, januari 27). Fiscaal boete- en strafrecht. Zeist, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, januari 18). WWFT. Bergen op Zoom, Schipper Accountants.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 26). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 24). RB Jongerencongres. Rotterdam, RB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, april 28). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Badhoevedorp, RB Cursus, Erasmus School of Law.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 10). Actualiteiten Formeel Belastingrecht en Wet vereenvoudiging formeel verkeer Belastingrecht. Haarlem, RB Studiekring Amsterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 3). WFR Fiscaal Café. Den Haag, WFR.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 19). Formeel Belastingrecht. Haren, RB Studiekring Noord.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, december 8). Debatmiddag over (mede-)daderschap. Den Haag, Vereniging voor Belastingwetenschap.
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2016, januari 12). Boete en strafrechtelijke risico’s voor adviseur. Bergen op Zoom, Studiekring RB Zeeland/West-Brabant.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 17). Tweede Dag van de Belastingadviseur. Breda, De Bont Advocaten.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 3). Formeel Belastingrecht. Zeist, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, november 10). Jaarlijkse landelijke themadag formeel recht. Utrecht, Belastingdienst.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, januari 20). De DGA en zijn BV. Woudschoten, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, oktober 11). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, oktober 6). Cursus Trust. Amsterdam, Law@work e.a.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 27). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 21). De Miljoenennota-bijeenkomst. Breda, BZW, De Maatschappij en Jong Management.
    • G.J.M.E. de Bont (2016, september 8). Fiscalistendag. Utrecht, BDO.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, april 23). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 12). Congres 'Belastingadviseur: een vak met toekomst'. NIeuwegein, RB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 11). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Arnhem, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 10). Refereerbijeenkomst over het beste en het slechtste arrest. Den Haag, Hoge Raad.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 2). Actualiteiten Invorderingswet. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, april 29). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, januari 16). Fiscaal Strafrecht. Erasmus Universiteit Rotterdam, Executive Program Financieel Forensisch Deskundige.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 30). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 22). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Akersloot, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 20). Bestraffien en fiscaliteit. Utrecht, Studiedag PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 16). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, maart 12). Project APV en ander machtsverton. Davos, Congres NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, februari 12). Fraude. Arnhem, Gerechtshof.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, februari 9). Boete & Informatieverplichtingen. Leiden, Studiekring.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 13). The exchange of tax information for the purposes of criminal proceedings in the Benelux countries. Liège, IFA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 29). (getuigen)bewijs en de goede procesorde (Inspecteursdag). Utrecht, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 23). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Thorn, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 30). Informatieverstrekkingsverplichtingen door of namens de belasting/-inhoudsplichtige. Amsterdam, FTA (UVA).
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juni 25). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Bergen op Zoom, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, december 15). Informatieplicht en boete. Breukelen, NBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 18). Fiscale boeten. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 10). Boete. Rotterdam, RB Studiekring Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont & A.M.E. Nuyens (2015, november 5). Do's en don'ts bji een belastingcontrole. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, november 24). Financieel Economisch Strafrecht. Amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 29). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 1). SRA Compliancedag (Wwft). Baarn, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 17). OMNYACC Inhouse cursus. Hoorn, OMNYACC.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, september 8). Dag van de Belastingadviseur. Utrecht, De Bont Advocaten.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 6). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Rotterdam, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, juli 2). Actualiteiten Formeel Belastingrecht. Eindhoven, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2015, oktober 15). Formeel Belastingrecht. Breukelen, Nyenrode.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 11). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 2). Boeterecht en fiscaal strafrecht. Rotterdam, Studiekring.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 25). 4e tranche AWB. Epe, De Jong & Laan.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 12). Beroepsaansprakelijkheid. Zwolle, Countus.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 3). Strafrecht. leiden, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, juni 5). Navordering/inlichtingen/inkeer/boete. Vianen, SRA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 10). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, februari 3). Boeterecht. Leiden, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 10). Formeel Belastingrecht. Eindhoven, Foederer.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 26). Update Formeel Belastingrecht. Doorn, Crop.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 12). Deelnemingsvarianten. Soesterberg, Grant Thornton.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, maart 17). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, september 29). wwft casuistiek. Houten, NBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 25). straf en boeterechtelijke risico's. Houten, NIBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, april 3). Formeel Belastingrecht. Amsterdam, RB cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 19). Van facilitaters en daderschap. Amsterdam, UVA.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 9). Fiscaal Strafrecht/vaststellingsovereenkomst. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 4). Straf- en boeterechtelijke risico's voor adviseurs. Utrecht, PAOB Studiedag.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, december 2). Financieel Economisch Strafrecht. amsterdam, VU.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 20). Straf- en boeterechtelijke riscio's. breda, ESJ.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 13). Macht en onmacht uitersten. Utrecht, Thema dag Belastingdienst.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 4). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, oktober 28). Pleitbaar standpunt. Utrecht, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, november 3). Thema lunch Wwft casustiek. Amsterdam, HVK Stevens.
    • G.J.M.E. de Bont (2014, april 9). Formeel Belastingrecht. Rotterdam, RB cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 26). Una Via. Antwerpen, Tuerlinckx.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 17). Rechtsbescherming en Fiod. Zeist, NOB/SOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 11). Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht. Novotel Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 9). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 29). Handvest en EVRM in relatie tot formeel recht. Den Haag, Hof.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, januari 14). Herziening AWR. Culemborg, Register Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 19). PMDB Informatieuitwisseling in de EU. Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 18). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 12). Formeel Belastingrecht (sancties & mensenrechten (H IX)). Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, maart 6). Vaststellingsovereenkomst / Fiod ellende ver van m'n bed. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, februari 27). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, februari 23). Invorderingsperikelen. Rhenen, VBA.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 25). Roundtable Export Controls. Amstelveen, KPMG.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, april 18). Bankbreuk, Invordering, Processuele Valkuilen en Kansen, Fiscaal strafrecht. Novotel Badhoevedorp, Erasmus Universiteit Rotterdam PE-cursus.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 8). Sancties gemeentelijke belastingen. Rotterdam, Studiedag Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, mei 4). Cursus 4-12 mei 2013. St. Maarten, NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, juni 11). Rechtsbescherming/processuele valkuilen/fiod. Amsterdam, Van Campen Liem en Atlas.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 5). Informatieverplichtingen. Den Haag, Pereira.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 12). Nemotenetur. België, Seminar NVAB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, september 25). Informatieuitwisseling. Boxmeer, Bol.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 1). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 10). 4e Tranche en Fiod. Rotterdam, BDO.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 30). Formeel Belastingrecht. Nieuwegein, Stichting Opleiding Belastingadviseurs.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 30). Het snijvlak tussen fiscaal recht en strafrecht. Bunnik, Grip (Ver. Kreston).
    • G.J.M.E. de Bont (2013, oktober 31). Fiod ellende. Amsterdam, PWC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 4). 15 Actualiteiten, jurisprudentie (Chambaz) en informatieverstrekking in het kader van sfeerovergang. Utrecht, Cursusdag BFC.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 6). Nemotenetur & LVTO. Amsterdam, Rechtstaete.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 13). Fiscaal strafrecht. Utrecht, PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, november 18). Actualiteiten Formeel belastingrecht. Gouda, Visser & Visser.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, december 4). Informatieverplichtingen/informatieuitwisseling. Utrecht, Studiedag PAOB.
    • G.J.M.E. de Bont (2013, januari 9). Convenanten, Tax planning, het recht en morele verwijten. Bergen op Zoom, Notariële Ring.
   • A.W. Schep & G.J.M.E. de Bont (2016). Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus School of Law
   • G.J.M.E. de Bont (2018, juli 10). Goed met cijfers. Advocatenblad
   • G.J.M.E. de Bont (2017, augustus 2). Fiscus moet jacht op oude erfenissen afblazen. Het Financieele Dagblad, pp. 6.
   • G.J.M.E. de Bont (2017, maart 31). Data ov-chipkaart te grabbel. Algemeen Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (2016, mei 11). Hilvarenbeek handhaaft omstreden fiscale afspraak. Het Financieele Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (2016, maart 29). Omstreden deal rond Beekse Bergen. Het Financieele Dagblad
   • G.J.M.E. de Bont (Ed.). (2012). Jurisprudentie formeel belastingrecht 2012/2013. Den Haag: Boom fiscale uitgevers
   • G.J.M.E. de Bont & A.B. Vissers (Eds.). (2013) Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2013(4).
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Wetsvoorstel fiscale mediation. Congres Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM): Utrecht (2013, september 13).
   • G.J.M.E. de Bont (2013). Witwassen. Jaarcongres Witwassen: Keckebosch, Amsterdam (2013, november 28).
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2018, mrt 25). Belastingdienst hield documenten achter in slepende zaak. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2224311-belastingdienst-hield-documenten-achter-in-slepende-zaak.html
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 31). FIOD jaagt op zwartspaarders, invallen in heel Nederland. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.76755421.915379027.1488308633#!/rtl-nieuws-132237/b9007141-af92-3dd5-9b65-e328772d1cee.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 31). Gegevens van duizenden zwartspaarders in handen van FIOD. [televisie-uitzending]. In RTL Nieuws. http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.76755421.915379027.1488308633#!/rtl-nieuws-132237/b9007141-af92-3dd5-9b65-e328772d1cee.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, mrt 28). Zwart geld. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, jan 17). Inkeerregeling zwartspaarders verdwijnt: 'Symboolpolitiek'. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/nieuws/economie/10316652/inkeerregeling-zwartspaarders-verdwijnt-symboolpolitiek.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, jan 18). Wiebes wil af van inkeerregeling zwart spaargeld. [radio-uitzending]. In NPO Radio 1. http://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/391704-wiebes-wil-belastingontduikers-harder-aanpakken.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2017, nov 07). Paradise Papers. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/player/audio/10070715/10332799
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, aug 22). Controlemethodieken fiscus moeten aangepast in wet. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/nieuws/economie/10309665/controlemethodieken-fiscus-moeten-aangepast-in-wet.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, jan 31). Digitaal Doolhof: in de problemen door gemeente en de Belastingdienst. [televisie-uitzending]. In KRO-NCRV De Monitor.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, okt 16). Belastingdienst handelt in strijd met de wet. [radio-uitzending]. In Reporter Radio, NPO Radio 1. http://www.nporadio1.nl/reporter-radio/onderwerpen/378752-belastingdienst-handelt-in-strijd-met-de-wet.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, okt 11). Geheime deal over compensatie koning. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. http://nos.nl/uitzending/19311-nieuwsuur.html.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, jun 05). Panama Papers. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, mei 10). Panama Papers. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. http://www.bnr.nl/nieuws/498465-1605/inkeerders-melden-zich-vanwege-panama-papers.
   • G.J.M.E. de Bont (Opinie) (2016, apr 11). Panama Papers. [televisie-uitzending]. In NOS Journaal. http://nos.nl/uitzending/14432-uitzending.html.
   • G.J.M.E. de Bont (Informatie) (2015, aug 28). Verhuurdersbelasting. [internet radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (.) (2015, apr 28). De spierballen van de belastingdienst. [webcast]. In NDFR. NDFR.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2015, mrt 04). Deal Cees H. Nieuwsuur. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2015, mrt 10). Deal Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 11). Deal van OM met Cees H. [televisie-uitzending]. In Nieuwsuur. Nederland 2.
   • G.J.M.E. de Bont (NOB) (2014, jun 11). Fiscaal Strafrecht. [televisie-uitzending]. In Lustrum Congres. Hilversum: Studio 21.
   • G.J.M.E. de Bont (informatie) (2014, aug 26). Handhavingsaspecten van de deeleconomie. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (informatie) (2014, feb 06). De Belastingtelefoon - vooraf ingevulde aangifte. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 13). Deal OM - Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
   • G.J.M.E. de Bont (opinie) (2014, mrt 12). Deal OM - Cees H. [radio-uitzending]. In BNR Nieuwsradio.
 • De Bont Advocaten

  Start date approval
  Nov/2008
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Advocatuur
 • Formeel belastingrecht

  Title
  Formeel belastingrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Capita selecta fiscaal recht

  Title
  Capita selecta fiscaal recht
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Formeel belastingrecht

  Title
  Formeel belastingrecht
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Scriptie Togamaster

  Title
  Scriptie Togamaster
  Year
  2019
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Tax Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081368
 • De Bont Advocaten

  Role
  Directeur/Advocaat
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Nov/2008
  End date approval
  Is current

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam