prof.mr. (Hans) H de Doelder

prof.mr. (Hans) H de Doelder
External researcher Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-117
Email
dedoelder@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Specialisaties: Strafrecht wetgeving - zowel materieel als formeel Financieel-economische misdrijven - waaronder corruptie, witwassen en georganiseerde criminaliteit

 • Hans Doelder (2011) - Minimumstraffen en de scheiding der machten - Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 2011 (6), 337-346
 • Hans Doelder (2010) - Dissenting opinions en het geheim van de raadkamer - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2010 (9), 372-377
 • Hans Doelder (2009) - De hervorming van de rechtshandhaving in de West - Justitiele Verkenningen, 35 (5), 99-112
 • Hans Doelder & MT van der Wulp (2009) - Control letters - Side letters - Ondernemingsrecht, 2009 (151), 643-649
 • Hans Doelder & G (Gerben) Smid (2006) - Het verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie: waardevol voor Nederland? - Delikt en Delinkwent, 36 (8), 833-854
 • Hans Doelder (2003) - De Europese verdachte in Nederland - Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 9 (10), 292-297
 • Hans Doelder & W Bos (2002) - Berechting van 'sportief' wangedrag; aspecten van straf- en tuchtrecht in de sport - Justitiele Verkenningen, 28 (3), 58-71
 • Hans Doelder (2002) - Een politiek OM - Het Tijdschrift voor de Politie, 64 (7/8), 4-7
 • Hans Doelder (2002) - Europese Opsporing en vervolging - Delikt en Delinkwent, 32 (5), 712-725
 • Hans Doelder, DJ (Ellen) Hessing, H Elffers & RJ van Giels (2000) - De afstand tussen zittende en staande magistratuur - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (2), 71-75
 • Hans Doelder (2000) - OM Mandaat - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 2000 (7), 279-283
 • Hans Doelder (2000) - The Public Prosecution Service in the Netherlands - European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 8 (3), 187-209 - doi: 10.1163/15718170020519157
 • Hans Doelder & AR Hartmann (1999) - Criminal liability of private and public corporations. A Dutch perspective - Turku Law Journal, 1 (1), 75-92
 • Hans Doelder & V Mul (1997) - Strafrechtelijke vrijwaring wet MOT te beperkt? - Bank- en Effectenbedrijf, 46 (maart), 28-33
 • T Blom, Hans Doelder, Paul Mevis & V Mul (1996) - Ontnemingsperikelen. Doorwerking van het draagkracht-beginsel - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (8), 252-253
 • T Blom, Hans Doelder, Paul Mevis & V Mul (1996) - Ontnemingsperikelen. Vereenzelviging van natuurlijke verdachte(n) met rechtspersoon - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 19 (6), 187-188
 • Hans Doelder (1996) - Het OM als buitendienst van het departement van Justitie - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 20 (9), 294-298
 • T Blom, Hans Doelder & DJ (Ellen) Hessing (1996) - De paarse drugsnota en de aanpak van (hard)-drugsverslaafden; een drie-stromenaanpak - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 20 (3), 131-144
 • T Blom, Hans Doelder, Paul Mevis, V Mul & FCV de Groot (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (2), 59-60
 • Hans Doelder, AR Hartmann & PM van Russen Groen (1995) - Over de alternatieven van de Commissie-Korthals Altes - Nederlands Juristenblad (NJB), 70 (38), 1392-1399
 • Hans Doelder (1994) - Boemarang - Rotterdams Dagblad
 • Hans Doelder (1994) - Weggooien - Rotterdams Dagblad
 • Hans Doelder (1994) - Steun voor Kosto bij verschillen in duur detentie - Rotterdams Dagblad
 • V Mul, T Blom, Hans Doelder, FCV de Groot & Paul Mevis (1994) - Maandelijkse rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 434-437
 • Hans Doelder (1994) - Het OM afgewezen - Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (16), 541-542
 • Hans Doelder (1993) - Plannen maken strafbaar? - Fiat Justitia (EUR), 39
 • Hans Doelder & Jaap Hulst (1993) - EEG-sancties en ne bis in idem - SEW. Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, NOV (11), 722-733
 • Hans Doelder (1993) - Geen taak voor strafrecht op voetbalveld - Rotterdams Dagblad
 • Hans Doelder (1993) - Omgaan met drugs - Rotterdams Dagblad
 • Hans Doelder (1993) - Het gevangeniswezen - Rotterdams Dagblad
 • Hans Doelder (1992) - Van paasbrief tot herfstweer, Over de begroting van justitie 1993 - Delikt en Delinkwent, 22 (9), 911-921
 • Hans Doelder (1992) - Stupid Justice? - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, (15), 175-182
 • Hans Doelder & AC 't Hart (1992) - Aparte procedure voor bekennende verdachten? - Nederlands Juristenblad (NJB), (67), 629-630
 • Hans Doelder, Jaap Hulst, LJJ Rogier & PM van Russen Groen (1992) - De Wet Mulder in de praktijk - Verkeersrecht. Juridisch Maandblad Wegverkeer, (6), 141-147
 • T Blom & Hans Doelder (1992) - Meer over: Europees belang op geschriften bij bedrijven - Delikt en Delinkwent, (4), 350-352
 • Hans Doelder & T Blom (1991) - Het inbeslagnemen van geschriften - Delikt en Delinkwent, 21 (8), 842-858
 • Hans Doelder (1991) - Een toekomstvisie op ons gerechtelijk vooronderzoek - Nederlands Juristenblad (NJB), 66 (9), 353-359
 • Hans Doelder & AC 't Hart (1990) - De meerwaarde van het O.M - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 13 (6), 250-252
 • Hans Doelder (1990) - DNA-bewijs in strafzaken - NJCM Bulletin. Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten, 15 (5), 555-565
 • Hans Doelder (1990) - Cassatie-ideeën in strafzaken - Nederlands Juristenblad (NJB), 65 (14), 525-527

 • Hans Doelder (2006) - Noot bij: Rechtspraak Jaarrekeningenrecht - Ondernemingsrecht, 2006 (13), 484-488
 • Hans Doelder & R Ladan (2001) - De juridische faculteiten, de bachelor-master-structuur en het civiel effect - Nederlands Juristenblad (NJB), 2001 (76), 154-157
 • Hans Doelder & W Bos (2001) - Het TVM-proces, doping en strafrecht. Politie en Justitie moeten sportdrugs gedogen - Het Tijdschrift voor de Politie, 63 (10), 28-30
 • Hans Doelder (2000) - OM kan geen boetes opleggen - Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (12), 649-649
 • Hans Doelder (1996) - Sporttuchtrecht - Ars Aequi, 45 (7/8), 484-492
 • Paul Mevis, T Blom, V Mul, FCV de Groot & Hans Doelder (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (7), 234-235
 • Paul Mevis, T Blom, FCV de Groot, Hans Doelder & V Mul (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (1), 21-22
 • Paul Mevis, V Mul, FCV de Groot, Hans Doelder & T Blom (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (6), 198-199
 • Paul Mevis, T Blom, V Mul, FCV de Groot & Hans Doelder (1995) - Rubriek Ontnemingsperikelen - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (4), 131-132
 • Hans Doelder (1994) - Het OM na Donner - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, (12), 445-451
 • Hans Doelder & JML Dierckx (1994) - EG-Fraude en de sanctiebevoegdheden op basis van het EG-recht - Unknown, 16-22
 • Hans Doelder & AC 't Hart (1993) - Vertrouwenscrisis - Nederlands Juristenblad (NJB), 604-604
 • Hans Doelder (1992) - Rubriek OM en rechter - Delikt en Delinkwent, (22), 79-80
 • Hans Doelder (1992) - De onderneming en de strafvordering - Dossier, 2 (7), 22-30
 • Hans Doelder (1992) - Het begrip fraude in een juridische context - Pacioli Journaal, (dec), 3-6
 • Hans Doelder (1992) - Opsporing, vervolging en executie bij rechtspersonen. De onderneming en de strafvordering - Dossier, 2 (7), 22-31
 • Hans Doelder & R van Camp (1992) - Europese Verenigingen EEG-(straf)recht - Panopticon. Tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch Welzijnswerk, 13 (6), 603-605
 • Hans Doelder (1991) - Transactie, een onrechtmatige overheidsdaad? - Nederlands Juristenblad (NJB), (12), 481-482
 • Hans Doelder (1991) - Rubriek OM en rechter - Delikt en Delinkwent, 21 (5), 508-509
 • Hans Doelder (1991) - Rubriek OM en rechter - Delikt en Delinkwent, 21 (8), 900-905
 • Hans Doelder (1991) - Rubriek OM en rechter - Delikt en Delinkwent, 21 (2), 195-197
 • Hans Doelder (1991) - Ook al onrechtmatige inbeslagneming? - Nederlands Juristenblad (NJB), (23), 943-944
 • Hans Doelder (1990) - Rubriek OM en rechter - Delikt en Delinkwent, 20 (6), 563-564
 • Hans Doelder (1990) - Rubriek OM en rechter - Delikt en Delinkwent, 20 (3), 255-256
 • Hans Doelder (1990) - Rubriek OM en rechter - Delikt en Delinkwent, 20 (9), 852-861

 • Hans Doelder, Sven Bakker, Barbara Salverda & Joost Verbaan (2017) - Wetboek van Strafrecht Curacao - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2006) - Terrorisme en de rol van de rechter. Winterlezing, uitgesproken op 6 februari 2006 aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam - Boom Juridische Uitgevers
 • Hans Doelder & V Mul (2004) - Gebruik van voorwetenschap: het juridisch kader - NIBE-SVV
 • Hans Doelder & AB Hoogenboom (1997) - Witteboordencriminaliteit in Nederland. Nieuwe instrumenten voor preventie en bestrijding van fraude - Gouda Quint
 • Hans Doelder & V Mul (1996) - Misbruik van voorwetenschap: het strafrechtelijke kader - NIBE Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf
 • Hans Doelder & V Mul (1994) - Samenwerking Baat: Amerikaans-Nederlandse Strafrechtelijke Samenwerking - Koninklijke Vermande
 • Hans Doelder (1991) - Criminal and administrative offences in the Netherlands - EUR
 • Hans Doelder (1990) - Bestrijding van EEG-Fraude - Gouda Quint/Kluwer Bedrijfswetenschappen

 • Hans Doelder, Sven Bakker, Barbara Salverda & Joost Verbaan (2015) - Wetboek van Strafrecht Sint Maarten - Wolf Legal Publishers
 • Barbara Salverda, Hans Doelder, Joost Verbaan & RJ Verbeek (2014) - Wetboek van Strafrecht Aruba - Wolf Legal Publishers
 • Barbara Salverda, Hans Doelder, Joost Verbaan & RJ Verbeek (2013) - Concept Caribisch Wetboek van Strafvordering - Wolf Legal Publishers
 • Joost Verbaan, RJ Verbeek & Hans Doelder (2012) - BOB-wetgeving Curacao, Sint Maarten en Aruba - Wolf Legal Publishers
 • Joost Verbaan, Hans Doelder & RJ Verbeek (2012) - Wetboek van Strafrecht van Curacao - Wolf Legal Publishers
 • RJ Verbeek, Hans Doelder & MT van der Wulp (2010) - Strafrecht in de Antillen na '10-10-10' - Wolf Legal Publishers
 • LJJ Rogier & Hans Doelder (2006) - Toezicht : opstellen over veiligheidstoezicht en markttoezicht - Boom Juridische Uitgevers
 • Hans Doelder, ME de Meijer & D Otto (1999) - De bestuurlijke boete in perspectief - Gouda Quint/Sanders Instituut
 • Hans Doelder & AB Hoogenboom (1998) - Financieel rechercheren. Verbetering van samenwerking door integratie van disciplines - Gouda Quint/ Sanders Instituut
 • T Blom, Hans Doelder & DJ (Ellen) Hessing (1996) - Naar een consistent drugsbeleid - Gouda Quint
 • Hans Doelder & K Tiedemann (1996) - La Criminalisation du Comportement Collectif/Criminal Liability of Corporations - Kluwer Law International
 • RMGE Foqué, Hans Doelder & R Gerding (1994) - Taak en functioneren van het Openbaar Ministerie - Gouda Quint
 • Hans Doelder & LJJ Rogier (1994) - Opstellen over bestuursstrafrecht - Gouda Quint
 • Hans Doelder & FJM Zwetsloot (1993) - Indentificatieplicht - Gouda Quint
 • Hans Doelder & J Hielkema (1993) - DNA-bewijs in strafzaken - Gouda Quint
 • Hans Doelder & J Hielkema (1993) - Goed gezien? Problemen bij identificatiemethoden in strafzaken - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1990) - Met recht naar 2000 - Vermande
 • Hans Doelder, PM van Russen Groen & LJJ Rogier (1990) - De Wet Mulder in perspectief - Gouda Quint

 • Hans Doelder, MB van den Enden, V Mul & EJV Pols (1999) - Wegwijzer in justitieland 1999/2000 - Kerckebosch BV
 • Hans Doelder & M Wladimiroff (1992) - Dossier Onderneming, fraude en strafrecht - Account B.V.

 • Hans Doelder (2009) - Boekbespreking 'Grensoverschrijdende sfeercumulatie' - Delikt en Delinkwent, 2009, 725-730

 • Hans Doelder & ME de Meijer (2014) - Het openbaar ministerie als magistraat - Kluwer
 • Hans Doelder & Edwin Bleichrodt (2014) - Inbrekersrisico - Kluwer
 • Hans Doelder (2013) - An International Approach Towards Corruption - Springer
 • Hans Doelder (2012) - Wetboek van strafrecht Curacao - Wolf Productions
 • Hans Doelder (2012) - Roekeloosheid - Kluwer
 • Hans Doelder (2011) - Politiemisbruik door een strafrechtelijke bril - Intersentia
 • Hans Doelder (2011) - Computergebruik bij straftoemeting - Erasmus School of Law (ESL)
 • Hans Doelder & G (Gerben) Smid (2009) - Corruptie - Euroforum Uitgeverij B.V.
 • Hans Doelder (2008) - Algemeen overzicht - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2008) - Criminal Liability of Corporations: A Dutch Update - Carl Heymanns Verlag
 • Hans Doelder (2008) - De bijzondere positie van het OM in Aruba - Universiteit van Aruba
 • Hans Doelder (2008) - Wetende dat - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2008) - Reisverbod - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2008) - De strafuitsluitingsgronden anders geschreven - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2007) - Wetende dat - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2007) - Artikel 282a, pp. 1-8, Titel VII. Bijzondere bepalingen betreffende het rechtsgeding voor den politierechter. Artikel 367, pp. 1-8, Artikel 368, pp. 1-8, Artikel 369, pp. 1-14, Artikel 370, pp. 1-8, Artikel 370a, pp. 1-8, Artikel 371, pp. 1-2, Artikel 374, pp. 1-8, Artikel 375, pp. 1-14, Artikel 376, pp. 1-8, Artikel 377, pp. 1-8 - Kluwer
 • Hans Doelder (2007) - De strafuitsluitingsgronden anders opgeschreven - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder & John Blad (2007) - Hoofdstuk 3, Rechtshandhaving door het Openbaar Ministerie - Boom Juridische Uitgevers
 • Hans Doelder (2006) - Toezicht door de inlichtingendiensten - Boom Juridische Uitgevers
 • Hans Doelder (2006) - Het Openbaar Ministerie als magistraat (hoofdstuk 7) - Uitgeverij Kluwer
 • Hans Doelder (2005) - De teloorgang van het opportuniteitsbeginsel - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2004) - Bovenmenselijke rechters? - Boom Juridische Uitgevers
 • Hans Doelder (2003) - Onrechtmatig tuchtrecht - Hof van Discipline
 • Hans Doelder (2002) - Richtlijnen en rechtshandhaving - Kluwer
 • Hans Doelder (2002) - Beslissing omtrent verdere vervolging. Artt. 242 e.v. - Gouda Quint
 • Hans Doelder (2002) - Decentrale overheid als strafbare dader - Sdu Uitgevers
 • Hans Doelder (2000) - Boekbespreking - Ars Aequi Libri
 • Hans Doelder (1999) - Grenzen tussen administratief en gerechtelijk onderzoek - Intersentia Rechtswetenschappen
 • Hans Doelder (1999) - Boundaries between Administrative and Judicial Investigation - Intersentia Law Publishers
 • D Otto, ME de Meijer & Hans Doelder (1999) - De bestuurlijke boete in perspectief - Gouda Quint/Sanders Instituut
 • Hans Doelder (1998) - Boekbeschouwingen - Kluwer
 • Hans Doelder, V Mul & MB van den Enden (1998) - Regulation of financial markets with particular reference to market abuse: a perspective from the Netherlands - Intersentia Rechtswetenschappen
 • Hans Doelder (1998) - Europese rechtshandhaving - Erasmus Universiteit Rotterdam. ORP
 • Hans Doelder (1997) - Eigen schuld in vergelijking - Kluwer
 • Hans Doelder (1997) - De veranderde verhouding tussen Openbaar Ministerie en de Rechter-Commissaris - Gouda Quint
 • Hans Doelder & V Mul (1997) - Beslagbevoegdheden - Gouda Quint
 • Hans Doelder & V Mul (1997) - Tenuitvoerlegging beslissing tot voordeelontneming - Gouda Quint
 • Hans Doelder & ME de Meijer (1997) - Vervolgen en Strafvordering - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1996) - De vereiste afstand tussen het OM en de politiek - Openbaar Ministerie
 • T Blom, Hans Doelder & DJ (Ellen) Hessing (1996) - De paarse drugsnota en de aanpak van (hard)-drugsverslaagden; een drie-stromen aanpak - Gouda Quint
 • Hans Doelder & V Mul (1996) - Strafrechtelijke aspecten van misbruik van voorwetenschap - Samson Bedrijfsinformatie
 • Hans Doelder (1996) - Het OM ongeloofwaardig? - Gouda Quint
 • Hans Doelder & K Tiedemann (1996) - Criminal Liability of Corporations - Netherlands - Kluwer Law International
 • Hans Doelder (1996) - Dealing with criminal corporations in the Netherlands - Kluwer Rechtswetenschappen België
 • Hans Doelder (1995) - Criminalization of corporate behaviour in the Netherlands - T.M.C. Asser Instituut
 • Hans Doelder (1995) - La punibilidad de las personas juridicas en Holanda - Estudios juridicos
 • Hans Doelder (1995) - De politieke beïnvloeding van het O.M. - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1995) - Beurstuchtrecht - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1994) - Zur Strafbarkeit juristischer Personen in den Niederlanden - Heymanns
 • Hans Doelder (1994) - Kriminalizace korporativního chování, moznosti trestního postihu korporace - Masarykova univerzita
 • Hans Doelder (1994) - De thema's van de werkgroepen - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1994) - Het Openbaar Ministerie in de nabije toekomst - Gouda Quint
 • Hans Doelder & PM van Russen Groen (1994) - De rol van het Openbaar Ministerie in het bestuursstrafrecht - Gouda Quint
 • Hans Doelder & LJJ Rogier (1994) - Bestuursboeten in de visserij - Gouda Quint
 • Hans Doelder & Jaap Hulst (1994) - EG-sancties en ne bis in idem - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1994) - The enforcement of Economic Legislation - Kluwer
 • Hans Doelder (1994) - Dwangmiddelen in het bestuursstrafrecht - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1994) - Handhaving van economische regelgeving - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1994) - The system of administrative and penal sanctions in the Netherlands - National Reports
 • Hans Doelder (1993) - Algehele herziening van hoofdstuk 65: Fraude, algemeen - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1993) - Algehele herziening Art. 243 - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1993) - The Dutch approach - Kluwer Law and Taxation
 • Hans Doelder (1993) - Handhaving van economische regelgeving - Kluwer
 • Hans Doelder & CPM Cleiren (1993) - Art. 274 Sr: vergeten en overbodig? - Ars Aequi Libri
 • Hans Doelder (1993) - Richtlijnen, Justitie en Rechter - Ars Aequi Libri
 • Hans Doelder (1993) - DNA-bewijs in strafzaken - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1993) - Straf, tucht en sport - De Vriescheborch
 • Hans Doelder (1992) - Straf- en tuchtrechtelijke aspecten van sport - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Hans Doelder (1992) - De rechtsvormende rol van het Openbaar Ministerie, het OM als rechtshandhaver - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1991) - Agrarisch strafrecht - Kluwer
 • Hans Doelder (1991) - Het gerechtelijk vooronderzoek herijkt - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1990) - Anders afdoen - J.H. Kok
 • Hans Doelder (1990) - Het instrumentarium van de bijzondere politiediensten - J.B. van den Brink
 • Hans Doelder (1990) - Van strafrecht naar administratief recht - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1990) - De Euro-rechtsbescherming - Gouda Quint, Kluwer Rechtswetenschappenm
 • Hans Doelder (1990) - Commentaar op het Wetboek van Strafvordering, art. 243 t/m 249, 253 en 266/267 - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1990) - Strafrechtelijk kort geding - Koninklijke Vermande

 • Hans Doelder (2013) - Strafrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Hans Doelder (2013) - Minder voorlopige hechtenis - Kluwer
 • Hans Doelder (2010) - Algemeen Overzicht - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2009) - Titel in het Chinees - Peking University Press
 • Hans Doelder (2008) - Inleiding - Wolf Legal Publishers
 • John Blad & Hans Doelder (2008) - Hoofdstuk 5: Rechtshandhaving door het openbaar ministerie - Boom Juridische Uitgevers
 • Hans Doelder (2008) - Voorwoord - Wolf Legal Publishers
 • Hans Doelder (2007) - Reisverbod - Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
 • Hans Doelder (2004) - Boekbespreking - Universitaire Pers Leuven
 • Hans Doelder (2002) - Fraude, algemeen - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1999) - Tuchtrecht in het algemeen - Raad voor de Scheepvaart
 • Hans Doelder (1995) - Boekbespreking
 • Hans Doelder (1993) - Boekbespreking
 • Hans Doelder (1993) - De fiscale behandeling v.h. wederrechtelijke
 • Hans Doelder (1992) - Boekbespreking
 • Hans Doelder (1992) - Boekbespreking
 • Hans Doelder (1991) - Boekbespreking
 • Hans Doelder (1990) - Fraude-algemeen - Gouda Quint
 • Hans Doelder (1990) - Sociale zekerheidsfraude - Gouda Quint

 • Hans Doelder (1990) - De administratieve afhandeling van overtredingen

 • Hans Doelder (1981) - Terrein en beginselen van tuchtrecht - Universiteit van Tilburg

 • Hans Doelder & PC Verloop (2004) - The lawyer in the pre-trial procedure: a European approach

 • DJ (Ellen) Hessing, RJ van Giels, H Elffers & Hans Doelder (1997) - De afstand tussen zittende en staande magistratuur: Kunnen beide groeperingen lid blijven van de NVvR? - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Hans Doelder & LJJ Rogier (1993) - Wetsvoorstel bestuurlijke boeten visserij - EUR

 • Henk Bunt, Hans Doelder, JM Nelen & C van der Vijver (2002) - Evaluatie Tol-team. Evaluatie van het opsporingsonderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede
 • LJJ Rogier, Hans Doelder & PM van Russen Groen (1990) - Onderzoeksopzet Evaluatie Wet Mulder - EUR

 • Hans Doelder (1991) - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van adviseurs - Lezing voor het Juridisch Genootschap
 • Hans Doelder (1991) - Artikel 51 in ontwikkeling - Lezing voor het Juridisch Genootschap
 • Hans Doelder (1991) - De voorlichtingsrapportage - Lezing op de studiedag Voorlichtingsrapportage en straftoemeting
 • Hans Doelder (1991) - Recente jurisprudentie strafbaarheid van rechtspersonen - Lezing voor het Juridisch Genootschap te Leeuwarden
 • Hans Doelder (1991) - Medische fouten strafrechtelijk bezien - Lezing op EUR-Hoboken
 • Hans Doelder (1990) - De Europese Fraudebestrijding - Lezing op congres voor leden van Nederlandse en Belgische magistratuur
 • Hans Doelder (1990) - Vroeghulp - Lezing op studiedag Reclassering-R.M.
 • Hans Doelder (1990) - Belasringrecht en zwijgplicht - Lezing op Kluwer-seminar

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes