mr.dr.
(Harm) HTM Kloosterhuis

Assistant Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-012
Telephone
0104082690
Email
kloosterhuis@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2019). Hoe werkt het juridisch syllogisme? Ars Aequi, 68 (2), 155-159.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2015). Insult in Context: Incorporating Speech Act Theory in Doctrinal Legal Analysis of Interpretative Discussions. Erasmus Law Review, 2015 (3), 123-129. doi: 10.5553/ELR.000054
    • H.T.M. Kloosterhuis (2011). Towards a Typology of Argumentation based on Legal Principles. Cogency. Journal of Reasoning and Argumentation, 3 (2), 67-80.
    • H.T.M. Kloosterhuis & E.T. Feteris (2009). The analysis and evaluation of legal argumentation: approaches from legal theory and argumentation theory. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 16 (29), 307-331.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2009). Argumentatieve analyse van taalkundige argumentatie bij de interpretatie van rechtsregels. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2009 (2), 72-78.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2008). The Strategic Use of Formal Argumentation in Legal Decisions. Ratio Juris (An International journal of jurisprudence and philosophy of law), 21 (4), 496-506.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2007). Ad absurdum Arguments in Legal Decisions. Archives for philosophy of law and social philosophy, ARSP Beiheft, 2007 (110), 68-74.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2007). Strategisch manoeuvreren met taalkundige argumenten in rechterlijke uitspraken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29 (2), 159-170.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2006). Wat het zwaarst is....Argumentatie op basis van belangenafweging. RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2006 (4), 169-174.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2005). Reconstructing Complex Analogy Argumentation in Legal Decisions: A Pragma-Dialectical Perspective. Argumentation, 19 (4), 471-493. doi: 10.1007/s10503-005-0515-x
    • H.T.M. Kloosterhuis (2005). Analysing and Evaluating Arguments from Principles of Law. Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 2005 (97), 95-101.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2000). Analogy argumentation in law: A dialectical perspective. Artificial Intelligence and Law, 2000 (8), 173-187.
    • F.H. van Eemeren, E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (1996). Een pragma-dialectische benadering van juridische argumentatie. Ter Inleiding. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18 (3), 193-195.
    • H.T.M. Kloosterhuis (1996). De reconstructie van juridische analogie-argumentatie: monologische en dialogische benaderingen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18 (3), 225-239.
    • H.T.M. Kloosterhuis (1994). De rationele reconstructie van a contrario-argumentatie: een pragma-dialectische benadering. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 16 (2), 106-116.
    • H.T.M. Kloosterhuis, E.T. Feteris & H.J. Plug (1993). Modellen voor de rechtvaardiging van rechterlijke beslissingen. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 22 (3), 220-237.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2020). Juridische methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Zesde druk. Den Haag: Boom juridisch
    • H.T.M. Kloosterhuis (2018). Juridische methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Vijfde druk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2016). Juridische methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Vierde druk. Den Haag: Boom juridisch
    • H.T.M. Kloosterhuis (2014). Juridische methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Derde druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith & P. Klik (2013). Inleiding tot de rechtswetenschap. Een inleiding tot het Caribisch-Nederlands recht. Derde druk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2011). Juridische Methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Tweede herziene druk. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2009). Juridische Methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argementeren. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • M.A. Loth, C.E. Smith, H.T.M. Kloosterhuis & J. de Haan (2000). Inleiding tot de rechtswetenschap : een encyclopedisch overzicht van het Antilliaans en Arubaans recht (2e druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • F.H. van Eemeren, E.T. Feteris, R. Grootendorst, T. van Haaften, W.H. den Harder, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (1996). Argumenteren voor juristen. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • F.H. van Eemeren, E.T. Feteris, R. Grootendorst, T. van Haaften, W.H. den Harder, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & M.C. van der Tol (1996). Argumenteren voor juristen. Oefenboek. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • T. van Haaften, W.H. den Harder, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (1991). Werkboek algemene en juridische vaardigheden ten behoeve van het onderwijs in de Inleiding tot de Rechtswetenschap (EUR). Arnhem: Gouda Quint
    • T. van Haaften, W.H. den Harder, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (1991). Werkboek Juridisch Practicum (EUR). Arnhem: Gouda Quint
    • T. van Haaften, W.H. den Harder, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (1991). Werkboek mondelinge taalvaardigheid voor juristen (EUR). Arnhem: Gouda Quint
    • H.T.M. Kloosterhuis (2006). Reconstructing Interpretative Argumentation in Legal Decisions. A pragma-dialectical approach. Amsterdam: SicSat/Rozenberg Publishers
    • C.E. Smith, M.A. Loth & H.T.M. Kloosterhuis (2000). Inleiding tot de rechtswetenschap. Een encyclopedisch overzicht van het Antilliaans en Arubaans recht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • T. van Haaften, F.H. van Eemeren, E.T. Feteris, R. Grootendorst, W.H. den Harder, H.T.M. Kloosterhuis, T. Kruiger & H.J. Plug (1993). Docentenhandleiding bij Argumenteren voor Juristen. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • H.T.M. Kloosterhuis (2014). Gelijke gevallen gelijk, naar de mate van gelijkheid. Aristoteles' analyse van de analogieredenering. In Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel (pp. 81-88). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis & T. van de Pas (2014). Inleiding. In H. Kloosterhuis & T. van de Pas (Eds.), Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel (pp. 1-4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2012). Een boterham met tevredenheid. Commentaar bij Bart van Klink. In H.T.M. Kloosterhuis, E.T. Feteris, H.J. Plug, J.A. Pontier & C.E. Smith (Eds.), Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht (Juridische Argumentatie, 1) (pp. 171-173). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (2009). Introduction. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (Eds.), Argumentation and the Application of Legal Rules (pp. 1-8). Amsterdam: SicSat and Rozenberg Publishers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2007). Dat is logisch. Commentaar bij B. Verheij. In E.T. Feteris e.a. (Ed.), 'Alles afwegende...' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam (pp. 337-340). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis, E.T. Feteris, H.J. Plug & J.A. Pontier (2007). Redactie van en inleiding bij 'Alles afwegende...' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam. In E.T. Feteris e.a. (Ed.), 'Alles afwegende...' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam (pp. 5-11). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (1994). Juridische argumentatie. Theorie, rechtspraktijk en rechtenonderwijs. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & A.C. Pontier (Eds.), Met redenen omkleed, bijdrage aan symposium juridische argumentatie (pp. 1-8). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (1993). Inleiding. In H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (Eds.), Het redelijke debat. Argumentatie in juridische, politieke en maatschappelijke discussies (pp. 7-12). Amsterdam: Waterland van Wezel
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2019). Interpretative legal argumentation and of the Rule of Law as the Rule of Reasons. In F.H. van Eemeren & B. Garssen (Eds.), Argumentation in Actual Practice. Topical studies about argumentative discourse in context (pp. 267-280). Amsterdam: John Benjamins
    • H.T.M. Kloosterhuis (2017). Over de conversationele implicatuur en de falsificatie van kandidaat-perlocutionaire effecten. In Achttien Significante Verhalen. Een liber amicorum voor Bert Meuffels (pp. 25-26). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
    • H.T.M. Kloosterhuis & E.T. Feteris (2016). Analiza i ocena pravne argumentacije: pravnoteorijsk i i argumentacionoteorijsk i pristupi. In B. Spaic & D. Banovic (Eds.), SAVREMENI PROBLEMI PRAVNE I POLITIČKE FILOZOFIJE (pp. 71-95). Serajevo: Šahinpašić
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2016). Four Fallacies about Analogical Reasoning and the Rule of Law. In E. Feteris, H. Kloosterhuis, J. Plug & C. Smith (Eds.), Legal Argumentation and the Rule of Law (pp. 99-109). The Hague: Eleven International Publishing
    • H.T.M. Kloosterhuis, E.T. Feteris, H.J. Plug & C.E. Smith (2016). Legal Argumentation and the Rule of Law. In E. Feteris, H. Kloosterhuis, J. Plug & C. Smith (Eds.), Legal Argumentation and the Rule of Law (pp. 1-16). The Hague: Eleven International Publishing
    • H.T.M. Kloosterhuis & E.T. Feteris (2016). Advancing reason to its further borders. Theory of legal argumentation. Alexy’s theory of legal discourse as theory of rational practical discourse in a legal context. In E. Pattaro & C. Roversi (Eds.), A treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence. Legal philosophy in the Twentieth century: The civil law world (pp. 681-685). Heidelberg: Springer
    • H.T.M. Kloosterhuis (2015). Institutional Constraints Of Topical Strategic Maneuvering In Legal Argumentation. The Case Of ‘Insulting’. In Bart Garssen, David Godden, Gordon Mitchell & Francisca Snoeck Henkemans (Eds.), Proceedings of the ISSA conference 2014 CD-ROM. Amsterdam: ISSA, Rozenberg
    • H.T.M. Kloosterhuis (2015). Institutional Constraints of Topical Strategic Maneuvering in Legal Argumentation. The Case of ‘Insulting’ . In Thomas Bustamante & Christian Dahlman (Eds.), Argument Types and Fallacies in Legal Argumentation (Law and Philosophy Library, 112) (pp. 67-75). Switzerland: Springer International Publishing
    • H.T.M. Kloosterhuis (2014). Concorderende interpretatie als rechtsvinding op basis van beginselen. In E. Witjens, V. Van Bogaert & C. Bollen (Eds.), E Hofi di Ley. Feestbundel ter gelegenheid van 25 jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Aruba (pp. 23-35). Den Haag: Boom Juidische Uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2013). De analyse van indirect taalgebruik bij strafbare beledigingen. In R. Boogaart & H. Jansen (Eds.), Studies in taalbeheersing 4 (pp. 213-221). Assen: Van Gorcum
    • H.T.M. Kloosterhuis (2013). Hee ethische non-cognitivist! Hoe is het met je smalle moraal? Een conceptuele analyse van de indirecte belediging. In J. Meihuizen, M. Vromans & M. de Wilde (Eds.), Ontsloten sluitstuk. Essays voor Joep van der Vliet (pp. 133-146). Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
    • H.T.M. Kloosterhuis & E.T. Feteris (2012). Een pragma-dialectische analyse van juridische argumentatie als onderdeel van een kritische discussie. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier & C.E. Smith (Eds.), Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht (Jurdische Argumentatie, 1) (pp. 253-261). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2012). The Logic of Indirect Insulting in Legal Discussions. A Speech Act Perspective. In Explorations in Language and Law. An international, peer-reviewed publication series (Approaches and Perspectives) (pp. 69-82). Aprilia: NOVALOGOS/Ortica editrice soc. coop.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2012). The logic of indirect insulting in legal discussions. A speech act perspective. In Proceedings of the Stylistics Across Disciplines 2011. Leiden: Leiden University doi: 10.2139/ssrn.2283127
    • H.T.M. Kloosterhuis, E.T. Feteris, H.J. Plug, J.A. Pontier & C.E. Smith (2012). Gewogen Oordelen. Inleiding. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier & C.E. Smith (Eds.), Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht (Juridische Argumentatie, 1) (pp. 9-20). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2012). The Rule of Law and the Ideal of a Critical Discussion. In C. Dahlmann & E.T. Feteris (Eds.), Legal Argumentation Theory: Cross-Disciplinary Perpectives (Law and Philosphy Library) (pp. 71-85). Dordrecht: Springer. doi: 10.1007/978-94-007-4670-1_5
    • H.T.M. Kloosterhuis & E.T. Feteris (2012). De Rule of Law en het recht als argumentatieve praktijk. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, J.A. Pontier & C.E. Smith (Eds.), Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht (Juridische Argumentatie, 1) (pp. 243-252). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis & E.T. Feteris (2011). Law and Argumentation Theory. Theoretical Approaches to Legal Justification. In B. van Klink & H.S. Taekema (Eds.), Law and Method. Interdisciplinary Research into Law (pp. 253-273). Tübingen: Mohr Siebeck
    • H.T.M. Kloosterhuis (2009). Reconstructing strategic manoeuvres with interpretative arguments in legal decisions. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (Eds.), Argementation and the Application of Legal Rules (pp. 21-32). Amsterdam: SicSat and Rozenberg Publishers
    • H.T.M. Kloosterhuis (2009). Afwegingsstrategieën met taalkundige argumenten in rechterlijke beslissingen. In Wilbert Spooren, Margreet Onrust & José Sanders (Eds.), Studies in taalbeheersing 3 (pp. 197-207). Assen: Van Gorcum
    • H.T.M. Kloosterhuis (2008). Formal and Substantial Justification in Legal Decisions: Some Critical Questions form an Argumentative Perspective. In N.J.H. Huls, M. Adams & J. Bomhoff (Eds.), The Legitimacy of Highest Courts' Rulings. Judicial Deliberations and Beyond (pp. 111-120). Den Haag: TMC Asser Press
    • H.T.M. Kloosterhuis (2007). Verhullend argumenteren met taalkundige argumenten. In E.T. Feteris e.a. (Ed.), 'Alles afwegende...' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam (pp. 259-266). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis (2004). Hoe bewijst de rechter uit het ongerijmde? In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), In het licht van deze overwegingen (pp. 61-68). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis (2000). Het standpunt van de rechter. Twee dimensies van rechterlijke beslissingen. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Met Recht en Reden. Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 18 juni 1999 (pp. 79-84). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis (1999). The Reconstruction of Legal Analogy-Argumentation. In Albert.W. Musschenga & Wim.J. van der Steen (Eds.), Reasoning in Ethics and Law. The role of theory, principles and facts (pp. 89-106). Aldershot: Ashgate
    • H.T.M. Kloosterhuis (1999). Final but not infallible. Two dimensions of judicial decisions. In Frans.H. van Eemeren (Ed.), Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 461-463). Amsterdam: SKSAT
    • H.T.M. Kloosterhuis (1998). The Reconstruction of Legal Analogy-Argumentation: Monological and Dialogical Approaches. In Hans.V. Hansen, Chr.W. Tindale & Athena.V. Colman (Eds.), Argumentaiotn & Rhetoric (pp. 1-12). St. Catharines, Ontario: OSSA: Brock University
    • H.T.M. Kloosterhuis (1998). De rationele reconstructie van a fortiori-argumenten in rechterlijke uitspraken. In H. van den Bergh (Ed.), Taalgebruik ontrafeld (pp. 129-136). Dordrecht: Foris Publications
    • H.T.M. Kloosterhuis (1997). Lijdt de Hoge Raad der Nederlanden nog steeds aan een analogiefobie? In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Op goede gronden (pp. 115-122). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (1997). Inleiding. In E.T. Feteris, H. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Op goede gronden (pp. IX-XIV). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis (1996). The Normative Reconstruction of Analogy Argumentation in Judicial Decisions: a Pragma-Dialectical Perspective. In D.M. Gabbay & H.J. Ohlbach (Eds.), Practical Reasoning. Proceedings International Conference on Formal and Applied Practical Reasoning (pp. 375-383). Berlin Heidelberg New York: Springer-Verlag
    • H.T.M. Kloosterhuis (1995). The study of analogy argumentation in law: four pragma-dialectical starting points. In F.H. van Eemeren (Ed.), Proceedings of the Third ISSA Conference on Argumentation (pp. 138-145). Amsterdam: Sic Sat
    • H.T.M. Kloosterhuis (1994). Analysing analogy argumentation in judicial decisions. In F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (Eds.), Studies in Pragma-Dialectics (pp. 238-245). Amsterdam: Sic Sat
    • H.T.M. Kloosterhuis (1994). Naar een analysekader voor juridische analogie-argumentatie. In E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Eds.), Met redenen omkleed, bijdragen aan het symposium over juridische argumentatie (pp. 107-116). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis (1991). Argumentatie bij analogische toepassing van rechtsregels. In F.H. Eemeren & E.T. Feteris (Eds.), Juridische argumentatie in analyse (pp. 91-102). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (1991). Het analyseren en beoordelen van argumentatie in rechterlijke uitspraken. In F.H. Eemeren & E.T. Feteris (Eds.), Juridische argumentatie in analyse (pp. 103-120). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Ed.). (2004). In het licht van deze overwegingen. Bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 27 juni 2003. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis, E.T. Feteris, H.J. Plug & C.E. Smith (Ed.). (2016). Legal Argumentation and the Rule of Law. The Hague: Eleven International Publishing
    • H.T.M. Kloosterhuis & T. van de Pas (Ed.). (2014). Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Ed.). (2000). Met Recht en Reden. Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 18 juni 1999. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis, P.W. Brouwer, M.M. Henkel & A.M. Hol (Ed.). (1999). Drie dimensies van recht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Ed.). (1997). Op goede gronden . Bijdragen aan het Tweede Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 14 juni 1996. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (Ed.). (1996). Taalbeheersing (Jaargang 18, 3). Groningen: Martinus Nijhoff
    • E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Ed.). (1993). Met redenen omkleed. Bijdragen aan het symposium juridische argumentatie. Nijmegen: Ars Aqui Libri
    • E.T. Feteris, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug & J.A. Pontier (Ed.). (1993). Met redenen omkleed. Bijdragen aan het symposium juridische argumentatie, Rotterdam 11 juni 1993. Nijmegen: Ars Aqui Libri
    • H.T.M. Kloosterhuis & H.J. Plug (Ed.). (1993). Het redelijke debat. Argumentatie in juridische, politieke en maatschappelijke discussies. Amsterdam: Waterland van Weezel
    • T. van Haaften, W.H. den Harder, H.T.M. Kloosterhuis, H.J. Plug, F.H. van Eemeren, E.T. Feteris, R. Grootendorst & T. Kruiger (Ed.). (1991). Argumenteren voor juristen. Het analyseren en schrijven van juridische betogen en beleidsteksten. Groningen: Wolters-Noordhoff
    • H.T.M. Kloosterhuis, E.T. Feteris, H.J. Plug, J.A. Pontier & C.E. Smith (Ed.). (2012). Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2017). Het brain overclaim syndroom en cognitieve jurotherapie [Bespreking van het boek Philosophical Foundations of Law and Neuroscience]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2017(142), 8320-8322.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2016). Book Review 'Systemic Approaches to Argument by Analogy. Argumentation Library Volume 25' [Bespreking van het boek Systemic Approaches to Argument by Analogy. Argumentation Library Volume 25]. Argumentation, 2016(30), 217-220.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2016). Boekbespreking 'Een steeds hechter verbond' [Bespreking van het boek Een steeds hechter verbond. Europa op weg naar Europa.]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2016(140), 8178-8179.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2016). Taartje of gebakje? [Bespreking van het boek The Force of Law]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 2016(139), 8101-8103.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2015). Boekbesprekingen 'De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht' en 'Gezichtspunten in het privaatrecht' [Bespreking van de boeken De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht. & Gezichtspunten in het privaatrecht, in het bijzonder in het arbeidsrecht,]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 136, 7902-7903.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2015). Boekbespreking 'Realistische en pragmatische rechtsvinding' [Bespreking van het boek Realistische en pragmatische rechtsvinding. Taak en taakopvatting van de rechter in de westerse wereld]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 135, 7837-7838.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2015). Boekbespreking 'Concepts of Law. Comparative, Jurisprudential, and Social Science Perspectives.' [Bespreking van het boek Concepts of Law. Comparative, Jurisprudential, and Social Science Perspectives]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 137, 7972-7973.
    • H.T.M. Kloosterhuis (2014). Review Damiano Canale and Giovanni Tuzet (ed.) (2009). The Rules of Inference. Inferentialism in Law and Philosophy [Bespreking van het boek The Rules of Inference. Inferentialism in Law and Philosophy.]. Journal of Argumentation in Context, 3:2, 228-230.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2014). Boekbespreking 'Our Word Is Our Bond. How Legal Speech Acts' [Bespreking van het boek Our Word Is Our Bond. How Legal Speech Acts.]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 133, 7689-7690.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2014). Boekbespreking 'Reflections on judging 2013' [Bespreking van het boek Reflections on judging 2013]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 131, 7549-7550.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2014). Boekbespreking 'Minds, Brains, and Law: The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience' [Bespreking van het boek Minds, Brains, and Law: The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience.]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 130, 7467-7468.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2014). Boekbesprekikng 'The language of Law' [Bespreking van het boek AndThe Language of Law]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 132, 7621-7622.
    • H.T.M. Kloosterhuis (1998). Signaleringen [Bespreking van het boek Studies over argumentatie]. .
    • H.T.M. Kloosterhuis (1997). Boekbespreking [Bespreking van het boek Institutional Legal Facts]. .
    • H.T.M. Kloosterhuis (1997). Boekbespreking [Bespreking van het boek The Construction of Social Reality]. .
    • H.T.M. Kloosterhuis (1995). Boekbespreking [Bespreking van het boek The Judicial application of law ed. by Zenon Bankowski and Neal MacCormick]. .
    • H.T.M. Kloosterhuis (1995). Boekbespreking [Bespreking van het boek Interpreting statures a comparitative study]. .
    • H.T.M. Kloosterhuis (1996). Boekbespreking [Bespreking van het boek Analogien als Argumente]. .
    • H.T.M. Kloosterhuis (1995). Book review [Bespreking van het boek Interpreting Statutes. A Comparative Study]. .
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2013). Boekbespreking 'Philosophical Foundations of Language in the Law' [Bespreking van het boek Philosophical Foundations of Language in the Law.]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 128, 7330-7731.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2013). Boekbespreking 'The Concept of Law (3rd edition)' [Bespreking van de boeken Reflections on The Concept of Law. & The Concept of Law. Third edition, with an Introduction by Lesley Green.]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 126, 7190-7191.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2013). Boekbespreking 'Het Vierspan' [Bespreking van het boek Het Vierspan. Eigendom, Contract, Persoon, Staat, Zutphen: Uitgeverij Paris 2013.]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 127, 7260-7261.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2012). KwartaalSignaal Rechtsfilosofie en rechtstheorie [Bespreking van het boek Matthias Klatt (ed.) Instititutionalized Reason. The Jurisprudence of Robert Alexy.]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 125, 7124-7125.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2012). Boekbespreking 'Recht als Raadsel' [Bespreking van het boek Recht als Raadsel. Een inleiding in de rechtsfilosofie]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 123, 6983-6984.
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2012). Boekbesprekingen 'Juridische betekenis en reikwijdte van het begrip 'rechtsstaat' in de legisprudentie en jurisprudentie van de Raad van State'en 'Motivering bij rechtsvorming' [Bespreking van de boeken Juridische betekenis en reikwijdte van het begrip 'rechtsstaat' in de legisprudentie en jurisprudentie van de Raad van State & Motivering bij rechtsvorming. Over de motivering van uitspraken met een rechtsvormend element door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State]. Ars Aequi KwartaalSignaal, 124, 7055-7056.
   • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2019). Analogical reasoning and the third layer of the Rule of Law. In B. Garssen, D. Godden, G.R. Mitchell & J.H.M. Wagemans (Eds.), Proceedings of the Ninth Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 662-668). Amsterdam: SicSat [go to publisher's site]
   • H.T.M. Kloosterhuis (2007). Reconstructing formal and substantive interpretative argumentation in legal decisions. In F.H. van Eemeren a.o. (Ed.), Proceedings of the Sixt Conference of the International Society for the Study of Argumentation (pp. 779-783). Amsterdam: SicSat
   • H.T.M. Kloosterhuis (2006). De analyse van politieke argumenten in rechterlijke uitspraken. In VIOT-congresbundel (pp. 167-175). Assen: Van Gorcum
    • H.T.M. Kloosterhuis (2018). Fallacies about analogical reasoning and the rule of law. 9th International Conference on Argumentation, International Society for the Study of Argumentation: Amsterdam (2018, juli 3).
    • B.E.G. Jansen & H.T.M. Kloosterhuis (2015). Discussion Paper on subprogramme IV of Research Program: Rethinking the Rule of Law. Rethinking the Rule of Law Symposium: Erasmus Universiteit Rotterdam (2015, november 12).
    • H.T.M. Kloosterhuis & C.E. Smith (2015). Four Fallacies about Analogical Reasoning and the Rule of Law. Conference Legal Argumentation and the Rule of Law: Rotterdam (2014, juni 26).
    • H.T.M. Kloosterhuis (2014). Speech act theory and legal argumentation. Conference The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research: Rotterdam (2014, oktober 17).
    • H.T.M. Kloosterhuis, E.T. Feteris, H.J. Plug & J.A. Pontier (2003). Juridische Argumentatie. Organisatie van het Vierde Symposium Juridische Argumentatie: Rotterdam (2003, juni 27).
   • H.T.M. Kloosterhuis, J.H. Gerards & C.E. Smith (Eds.). (2006-2006) RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2006(4).
   • H.T.M. Kloosterhuis & E.T. Feteris (2011, juni 24). De Rule of Law en het recht als argumentatieve praktijk. Rotterdam, Zesde Symposium Juridische Argumentatie.
   • H.T.M. Kloosterhuis & E.T. Feteris (2011, juni 24). Een pragma-dialectische analyse van juridische argumentatie als onderdeel van een kritische discussie. Rotterdam, Zesde Symposium Juridische Argumentatie.
   • H.T.M. Kloosterhuis (2011, juni 24). Een boterham met tevredenheid. Commentaar bij Bart van Klink. Rotterdam, Zesde Symposium Juridische Argumentatie.
   • H.T.M. Kloosterhuis, P.J. van den Hoven & H.J. Plug (2011, december 1). Research proposal "Uit het bovenstaande volgt dat ..."; The Comprehensibility of Dutch Administrative Law Judgments. onbekend, NWO Project Begrijpelijke Taal.
   • H.T.M. Kloosterhuis (2010, juni 4). Argumentation based on Legal Principles. Bocconi University Milan, Conference How to Build up a Legal System.
   • H.T.M. KloosterhuisReconstructing strategic manoeuvres with interpretative arguments in legal decisions. Amsterdam, Conference Argumentation and the Application of Legal Rules.
   • H.T.M. Kloosterhuis (2006, juni 27). Reconstructing Formal and Substantive Interpretative Argumentation in Legal Decisions. Amsterdam, Lezing gehouden op het congres van de International Society for the Study of Argumentation.
   • H.T.M. Kloosterhuis (2005, mei 24). Reconstructing reductio ad absurdum arguments in judicial decisions. onbekend, Lezing gehouden in de speciale werkgroep Theory and Rational Reconstruction of Legal Argumentation van het IVR congres.
   • H.T.M. Kloosterhuis (2005, mei 24). Reconstructing Standpoints in Legal Decisions. A Speech Act Perspective. onbekend, Lezing gehouden in de werkgroep Law and Argumentation van het IVR congres.
   • H.T.M. Kloosterhuis (2005, december 7). Wat is eigenlijk een politiek argument? Het antwoord van de rechter. Nijmegen, VIOT- congres, stroom juridische argumentatie, Radboud Universiteit Nijmegen.
   • H.T.M. Kloosterhuis (2003, juni 27). Hoe bewijst de rechter uit het ongerijmde? Rotterdam, Lezing op het Vierde Symposium Juridische Argumentatie.
   • H.T.M. Kloosterhuis (1990, juli 12). Analogical reasoning in law. Amsterdam, Lezing ARGA-CARGA Summerinstitute on Argumentation.
   • H.T.M. Kloosterhuis (1990, december 21). Analogie-argumentatie en de interpretatie en rechtsregels. Groningen, Lezing op congres van Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing.
   • H.T.M. Kloosterhuis (2002, april 25). Van overeenkomstige toepassing: de pragma-dialectische reconstructie van analogie - argumentatie in rechterlijke uitspraken. Universiteit van Amsterdam (221 pag.) (Amsterdam: Thela Thesis) Prom./coprom.: E.T. Feteris.
 • Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Introduction to Legal Science

  Title
  Introduction to Legal Science
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Legal Academic Skills III

  Title
  Legal Academic Skills III
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3

  Erasmus Honours Law College

  Title
  Erasmus Honours Law College
  Year
  2020

  Thesis master Legal Theory

  Title
  Thesis master Legal Theory
  Year
  2020

  Legal (writing) Skills

  Title
  Legal (writing) Skills
  Year
  2020
  Year level
  master

  Introduction Legal Science

  Title
  Introduction Legal Science
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1, bachelor 1

  Legal Theory and Legal Methods

  Title
  Legal Theory and Legal Methods
  Year
  2020
  Year level
  master
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104082690

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam