mr.dr. (Harm) HTM Kloosterhuis

mr.dr. (Harm) HTM Kloosterhuis
Assistant professor Erasmus School of Law Sociology, Theory, and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-012
Email
kloosterhuis@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2019) - Hoe werkt het juridisch syllogisme? - Ars Aequi, 68 (2), 155-159
 • Harm Kloosterhuis (2016) - Insult in Context: Incorporating Speech Act Theory in Doctrinal Legal Analysis of Interpretative Discussions - Erasmus Law Review, 2015 (3), 123-129 - doi: 10.5553/ELR.000054
 • Harm Kloosterhuis (2011) - Towards a Typology of Argumentation based on Legal Principles - Cogency. Journal of Reasoning and Argumentation, 3 (2), 67-80
 • Harm Kloosterhuis & ET Feteris (2009) - The analysis and evaluation of legal argumentation: approaches from legal theory and argumentation theory - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 16 (29), 307-331
 • Harm Kloosterhuis (2009) - Argumentatieve analyse van taalkundige argumentatie bij de interpretatie van rechtsregels - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2009 (2), 72-78
 • Harm Kloosterhuis (2008) - The Strategic Use of Formal Argumentation in Legal Decisions - Ratio Juris (An International journal of jurisprudence and philosophy of law), 21 (4), 496-506
 • Harm Kloosterhuis (2007) - Strategisch manoeuvreren met taalkundige argumenten in rechterlijke uitspraken - Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29 (2), 159-170
 • Harm Kloosterhuis (2007) - Ad absurdum Arguments in Legal Decisions - Archives for philosophy of law and social philosophy, ARSP Beiheft, 2007 (110), 68-74
 • Harm Kloosterhuis (2006) - Wat het zwaarst is....Argumentatie op basis van belangenafweging - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2006 (4), 169-174
 • Harm Kloosterhuis (2005) - Analysing and Evaluating Arguments from Principles of Law - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 2005 (97), 95-101
 • Harm Kloosterhuis (2005) - Reconstructing Complex Analogy Argumentation in Legal Decisions: A Pragma-Dialectical Perspective - Argumentation, 19 (4), 471-493 - doi: 10.1007/s10503-005-0515-x
 • Harm Kloosterhuis (2000) - Analogy argumentation in law: A dialectical perspective - Artificial Intelligence and Law, 2000 (8), 173-187
 • FH van Eemeren, ET Feteris, Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1996) - Een pragma-dialectische benadering van juridische argumentatie. Ter Inleiding - Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18 (3), 193-195
 • Harm Kloosterhuis (1996) - De reconstructie van juridische analogie-argumentatie: monologische en dialogische benaderingen - Tijdschrift voor Taalbeheersing, 18 (3), 225-239
 • Harm Kloosterhuis (1994) - De rationele reconstructie van a contrario-argumentatie: een pragma-dialectische benadering - Tijdschrift voor Taalbeheersing, 16 (2), 106-116
 • Harm Kloosterhuis, ET Feteris & HJ Plug (1993) - Modellen voor de rechtvaardiging van rechterlijke beslissingen - R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 22 (3), 220-237

 • Harm Kloosterhuis (2006) - Reconstructing Interpretative Argumentation in Legal Decisions. A pragma-dialectical approach - SicSat/Rozenberg Publishers
 • CE Smith, MA (Marc) Loth & Harm Kloosterhuis (2000) - Inleiding tot de rechtswetenschap. Een encyclopedisch overzicht van het Antilliaans en Arubaans recht - Boom Juridische Uitgevers
 • T van Haaften, FH van Eemeren, ET Feteris, R Grootendorst, Wil Harder, Harm Kloosterhuis, T Kruiger & HJ Plug (1993) - Docentenhandleiding bij Argumenteren voor Juristen - Wolters-Noordhoff

 • Harm Kloosterhuis (2020) - Juridische methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Zesde druk. - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2018) - Juridische methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Vijfde druk. - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2016) - Juridische methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Vierde druk. - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2014) - Juridische methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Derde druk. - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis, CE Smith & P (Peter) Klik (2013) - Inleiding tot de rechtswetenschap. Een inleiding tot het Caribisch-Nederlands recht. Derde druk - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2011) - Juridische Methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argumenteren. Tweede herziene druk. - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2009) - Juridische Methoden. Casusoplossen, jurisprudentie-analyse en argementeren - Boom Juridische Uitgevers
 • MA (Marc) Loth, CE Smith, Harm Kloosterhuis & J Haan (2000) - Inleiding tot de rechtswetenschap : een encyclopedisch overzicht van het Antilliaans en Arubaans recht (2e druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • FH van Eemeren, ET Feteris, R Grootendorst, T van Haaften, Wil Harder, Harm Kloosterhuis, HJ Plug & MC van der Tol (1996) - Argumenteren voor juristen. Oefenboek - Wolters-Noordhoff
 • FH van Eemeren, ET Feteris, R Grootendorst, T van Haaften, Wil Harder, Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1996) - Argumenteren voor juristen - Wolters-Noordhoff
 • T van Haaften, Wil Harder, Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1991) - Werkboek mondelinge taalvaardigheid voor juristen - Gouda Quint
 • T van Haaften, Wil Harder, Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1991) - Werkboek algemene en juridische vaardigheden ten behoeve van het onderwijs in de Inleiding tot de Rechtswetenschap - Gouda Quint
 • T van Haaften, Wil Harder, Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1991) - Werkboek Juridisch Practicum - Gouda Quint

 • Harm Kloosterhuis, ET Feteris, HJ Plug & CE Smith (2016) - Legal Argumentation and the Rule of Law - Eleven International Publishing
 • Harm Kloosterhuis & T van de Pas (2014) - Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis, ET Feteris, HJ Plug, JA Pontier & CE Smith (2012) - Gewogen Oordelen. Essays over argumentatie en recht - Boom Juridische Uitgevers
 • ET Feteris, Harm Kloosterhuis, HJ Plug & JA Pontier (2000) - Met Recht en Reden. Bijdragen aan het Derde Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 18 juni 1999 - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis, PW Brouwer, MM Henkel & AM Hol (1999) - Drie dimensies van recht - Boom Juridische Uitgevers
 • ET Feteris, Harm Kloosterhuis, HJ Plug & JA Pontier (1997) - Op goede gronden . Bijdragen aan het Tweede Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 14 juni 1996 - Ars Aequi Libri
 • ET Feteris, Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1996) - Taalbeheersing - Martinus Nijhoff
 • Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1993) - Het redelijke debat. Argumentatie in juridische, politieke en maatschappelijke discussies - Waterland van Wezel
 • ET Feteris, Harm Kloosterhuis, HJ Plug & JA Pontier (1993) - Met redenen omkleed. Bijdragen aan het symposium juridische argumentatie - Ars Aqui Libri
 • ET Feteris, Harm Kloosterhuis, HJ Plug & JA Pontier (1993) - Met redenen omkleed. Bijdragen aan het symposium juridische argumentatie, Rotterdam 11 juni 1993 - Ars Aqui Libri
 • T van Haaften, Wil Harder, Harm Kloosterhuis, HJ Plug, FH van Eemeren, ET Feteris, R Grootendorst & T Kruiger (1991) - Argumenteren voor juristen. Het analyseren en schrijven van juridische betogen en beleidsteksten - Wolters-Noordhoff

 • ET Feteris, Harm Kloosterhuis, HJ Plug & JA Pontier (2004) - In het licht van deze overwegingen. Bijdragen aan het Vierde Symposium Juridische Argumentatie Rotterdam 27 juni 2003 - Ars Aequi Libri

 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2013) - Boekbespreking 'The Concept of Law (3rd edition)' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 126, 7190-7191
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2013) - Boekbespreking 'Het Vierspan' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 127, 7260-7261
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2013) - Boekbespreking 'Philosophical Foundations of Language in the Law' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 128, 7330-7731
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2012) - Boekbesprekingen 'Juridische betekenis en reikwijdte van het begrip 'rechtsstaat' in de legisprudentie en jurisprudentie van de Raad van State'en 'Motivering bij rechtsvorming' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 124, 7055-7056
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2012) - KwartaalSignaal Rechtsfilosofie en rechtstheorie - Ars Aequi KwartaalSignaal, 125, 7124-7125
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2012) - Boekbespreking 'Recht als Raadsel' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 123, 6983-6984

 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2017) - Het brain overclaim syndroom en cognitieve jurotherapie - Ars Aequi KwartaalSignaal, 2017, 8320-8322
 • Harm Kloosterhuis (2016) - Book Review 'Systemic Approaches to Argument by Analogy. Argumentation Library Volume 25' - Argumentation, 2016, 217-220
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2016) - Taartje of gebakje? - Ars Aequi KwartaalSignaal, 2016, 8101-8103
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2016) - Boekbespreking 'Een steeds hechter verbond' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 2016, 8178-8179
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2015) - Boekbespreking 'Concepts of Law. Comparative, Jurisprudential, and Social Science Perspectives.' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 137, 7972-7973
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2015) - Boekbesprekingen 'De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsrecht' en 'Gezichtspunten in het privaatrecht' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 136, 7902-7903
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2015) - Boekbespreking 'Realistische en pragmatische rechtsvinding' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 135, 7837-7838
 • Harm Kloosterhuis (2014) - Review Damiano Canale and Giovanni Tuzet (ed.) (2009). The Rules of Inference. Inferentialism in Law and Philosophy. - Journal of Argumentation in Context, 3:2, 228-230
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2014) - Boekbesprekikng 'The language of Law' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 132, 7621-7622
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2014) - Boekbespreking 'Minds, Brains, and Law: The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 130, 7467-7468
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2014) - Boekbespreking 'Our Word Is Our Bond. How Legal Speech Acts' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 133, 7689-7690
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2014) - Boekbespreking 'Reflections on judging 2013' - Ars Aequi KwartaalSignaal, 131, 7549-7550

 • Eveline T. Feteris, Harm Kloosterhuis & H. José Plug (2021) - Uses of Linguistic Argumentation in the Justification of Legal Decisions - doi: 10.1007/978-3-030-52907-9_7 - Springer
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2019) - Interpretative legal argumentation and of the Rule of Law as the Rule of Reasons - John Benjamins
 • Harm Kloosterhuis (2017) - Over de conversationele implicatuur en de falsificatie van kandidaat-perlocutionaire effecten - Universiteit van Amsterdam
 • Harm Kloosterhuis, ET Feteris, HJ Plug & CE Smith (2016) - Legal Argumentation and the Rule of Law - Eleven International Publishing
 • Harm Kloosterhuis & ET Feteris (2016) - Advancing reason to its further borders. Theory of legal argumentation. Alexy’s theory of legal discourse as theory of rational practical discourse in a legal context. - Springer
 • Harm Kloosterhuis & ET Feteris (2016) - Analiza i ocena pravne argumentacije: pravnoteorijsk i i argumentacionoteorijsk i pristupi - Šahinpaši?
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2016) - Four Fallacies about Analogical Reasoning and the Rule of Law - Eleven International Publishing
 • Harm Kloosterhuis (2015) - Institutional Constraints of Topical Strategic Maneuvering in Legal Argumentation. The Case of ‘Insulting’ . - Springer
 • Harm Kloosterhuis (2015) - Institutional Constraints Of Topical Strategic Maneuvering In Legal Argumentation. The Case Of ‘Insulting’. - ISSA, Rozenberg
 • Harm Kloosterhuis (2014) - Concorderende interpretatie als rechtsvinding op basis van beginselen - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2013) - De analyse van indirect taalgebruik bij strafbare beledigingen - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Harm Kloosterhuis (2013) - Hee ethische non-cognitivist! Hoe is het met je smalle moraal? Een conceptuele analyse van de indirecte belediging. - Universiteit van Amsterdam
 • Harm Kloosterhuis & ET Feteris (2012) - Een pragma-dialectische analyse van juridische argumentatie als onderdeel van een kritische discussie. - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2012) - The Logic of Indirect Insulting in Legal Discussions. A Speech Act Perspective. - NOVALOGOS/Ortica editrice soc. coop.
 • Harm Kloosterhuis (2012) - The logic of indirect insulting in legal discussions. A speech act perspective. - doi: 10.2139/ssrn.2283127 - Leiden University
 • Harm Kloosterhuis & ET Feteris (2012) - De Rule of Law en het recht als argumentatieve praktijk. - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis, ET Feteris, HJ Plug, JA Pontier & CE Smith (2012) - Gewogen Oordelen. Inleiding - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2012) - The Rule of Law and the Ideal of a Critical Discussion. - doi: 10.1007/978-94-007-4670-1_5 - Springer
 • Harm Kloosterhuis & ET Feteris (2011) - Law and Argumentation Theory. Theoretical Approaches to Legal Justification - Mohr Siebeck
 • Harm Kloosterhuis (2009) - Reconstructing strategic manoeuvres with interpretative arguments in legal decisions - SicSat and Rozenberg Publishers
 • Harm Kloosterhuis (2009) - Afwegingsstrategieën met taalkundige argumenten in rechterlijke beslissingen - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Harm Kloosterhuis (2008) - Formal and Substantial Justification in Legal Decisions: Some Critical Questions form an Argumentative Perspective - TMC Asser press
 • Harm Kloosterhuis (2007) - Verhullend argumenteren met taalkundige argumenten - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis (2004) - Hoe bewijst de rechter uit het ongerijmde? - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis (2000) - Het standpunt van de rechter. Twee dimensies van rechterlijke beslissingen - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis (1999) - The Reconstruction of Legal Analogy-Argumentation - Ashgate
 • Harm Kloosterhuis (1999) - Final but not infallible. Two dimensions of judicial decisions - SKSAT
 • Harm Kloosterhuis (1998) - De rationele reconstructie van a fortiori-argumenten in rechterlijke uitspraken - Foris Publications
 • Harm Kloosterhuis (1998) - The Reconstruction of Legal Analogy-Argumentation: Monological and Dialogical Approaches - Brock University
 • ET Feteris, Harm Kloosterhuis, HJ Plug & JA Pontier (1997) - Inleiding - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis (1997) - Lijdt de Hoge Raad der Nederlanden nog steeds aan een analogiefobie? - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis (1996) - Boekbespreking - Kluwer Academic Publishers
 • Harm Kloosterhuis (1996) - The Normative Reconstruction of Analogy Argumentation in Judicial Decisions: a Pragma-Dialectical Perspective - Springer
 • Harm Kloosterhuis (1995) - Book review - Aldershot
 • Harm Kloosterhuis (1995) - The study of analogy argumentation in law: four pragma-dialectical starting points - Sic Sat
 • Harm Kloosterhuis (1994) - Analysing analogy argumentation in judicial decisions - Sic Sat
 • Harm Kloosterhuis (1994) - Naar een analysekader voor juridische analogie-argumentatie - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1991) - Het analyseren en beoordelen van argumentatie in rechterlijke uitspraken - Wolters-Noordhoff
 • Harm Kloosterhuis (1991) - Argumentatie bij analogische toepassing van rechtsregels - Wolters-Noordhoff

 • Harm Kloosterhuis (2014) - Gelijke gevallen gelijk, naar de mate van gelijkheid. Aristoteles' analyse van de analogieredenering - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis & T van de Pas (2014) - Inleiding - Boom Juridische Uitgevers
 • Harm Kloosterhuis (2012) - Een boterham met tevredenheid. Commentaar bij Bart van Klink. - Boom Juridische Uitgevers
 • ET Feteris, Harm Kloosterhuis & HJ Plug (2009) - Introduction - SicSat and Rozenberg Publishers
 • Harm Kloosterhuis, ET Feteris, HJ Plug & JA Pontier (2007) - Redactie van en inleiding bij 'Alles afwegende...' Bijdragen aan het Vijfde Symposium Juridische Argumentatie 22 juni 2007 te Rotterdam - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis (2007) - Dat is logisch. Commentaar bij B. Verheij - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis (1998) - Signaleringen - Boom
 • Harm Kloosterhuis (1997) - Boekbespreking - Allen Lane The Penguin Press
 • Harm Kloosterhuis (1997) - Boekbespreking - Kluwer Academic Publishers
 • Harm Kloosterhuis (1995) - Boekbespreking - Aldershot
 • Harm Kloosterhuis (1995) - Boekbespreking - Kluwer Ac. Public
 • Harm Kloosterhuis, HJ Plug & JA Pontier (1994) - Juridische argumentatie. Theorie, rechtspraktijk en rechtenonderwijs - Ars Aequi Libri
 • Harm Kloosterhuis & HJ Plug (1993) - Inleiding - Waterland van Wezel

 • Harm Kloosterhuis (2018) - Fallacies about analogical reasoning and the rule of law
 • Harm Kloosterhuis (2014) - Speech act theory and legal argumentation
 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2014) - Four Fallacies about Analogical Reasoning and the Rule of Law

 • Harm Kloosterhuis & CE Smith (2019) - Analogical reasoning and the third layer of the Rule of Law - [link] - SicSat
 • Harm Kloosterhuis (2007) - Reconstructing formal and substantive interpretative argumentation in legal decisions - SicSat
 • Harm Kloosterhuis (2006) - De analyse van politieke argumenten in rechterlijke uitspraken - Koninklijke Van Gorcum BV

 • Harm Kloosterhuis (2002) - Van overeenkomstige toepassing: de pragma-dialectische reconstructie van analogie - argumentatie in rechterlijke uitspraken - Universiteit van Amsterdam

 • Briain Jansen & Harm Kloosterhuis (2015) - Discussion Paper on subprogramme IV of Research Program: Rethinking the Rule of Law

 • Harm Kloosterhuis, ET Feteris, HJ Plug & JA Pontier (2003) - Organisatie van het Vierde Symposium Juridische Argumentatie - Organisatie van het Vierde Symposium Juridische Argumentatie

 • Harm Kloosterhuis, PJ van den Hoven & HJ Plug (2011) - Research proposal "Uit het bovenstaande volgt dat ..."; The Comprehensibility of Dutch Administrative Law Judgments - NWO Project Begrijpelijke Taal
 • Harm Kloosterhuis (2011) - Een boterham met tevredenheid. Commentaar bij Bart van Klink. - Zesde Symposium Juridische Argumentatie
 • Harm Kloosterhuis & ET Feteris (2011) - Een pragma-dialectische analyse van juridische argumentatie als onderdeel van een kritische discussie - Zesde Symposium Juridische Argumentatie
 • Harm Kloosterhuis & ET Feteris (2011) - De Rule of Law en het recht als argumentatieve praktijk - Zesde Symposium Juridische Argumentatie
 • Harm Kloosterhuis (2010) - Argumentation based on Legal Principles - Conference How to Build up a Legal System
 • Harm Kloosterhuis (2008) - Reconstructing strategic manoeuvres with interpretative arguments in legal decisions. - Conference Argumentation and the Application of Legal Rules
 • Harm Kloosterhuis (2006) - Reconstructing Formal and Substantive Interpretative Argumentation in Legal Decisions - Lezing gehouden op het congres van de International Society for the Study of Argumentation
 • Harm Kloosterhuis (2005) - Wat is eigenlijk een politiek argument? Het antwoord van de rechter - VIOT- congres, stroom juridische argumentatie, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Harm Kloosterhuis (2005) - Reconstructing Standpoints in Legal Decisions. A Speech Act Perspective - Lezing gehouden in de werkgroep Law and Argumentation van het IVR congres
 • Harm Kloosterhuis (2005) - Reconstructing reductio ad absurdum arguments in judicial decisions - Lezing gehouden in de speciale werkgroep Theory and Rational Reconstruction of Legal Argumentation van het IVR congres
 • Harm Kloosterhuis (2003) - Hoe bewijst de rechter uit het ongerijmde? - Lezing op het Vierde Symposium Juridische Argumentatie
 • Harm Kloosterhuis (1990) - Analogie-argumentatie en de interpretatie en rechtsregels - Lezing op congres van Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing
 • Harm Kloosterhuis (1990) - Analogical reasoning in law - Lezing ARGA-CARGA Summerinstitute on Argumentation

 • Harm Kloosterhuis, JH Gerards & CE Smith (2006) - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis) (Journal)

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR317

Introduction Legal Science

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR111

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Erasmus Honours Law College

Year
2021
Course Code
REHLC

Thesis master Legal Theory

Year
2021
Course Code
RS128

Legal Academic Skills II

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RR219

Legal Academic Skills II

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RD219

Introduction to Legal Science

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD111

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes