prof.dr. (Harry) H Geerlings

prof.dr. (Harry) H Geerlings
Full Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-17
Telephone
0104081886
Email
h.geerlings@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Harry Geerlings is professor in the Governance of Sustainable Mobility at the Department of Public Administration and Sociology of the Erasmus University Rotterdam. Furthermore he is member of SmartPort 2.0, a cooperation between the Rotterdam port community, Erasmus University Rotterdam and other key stakeholders in port related research. 

For more than 25 years he is specialized in research in the domain of sustainable transport, the interaction with environment and spatial planning and the need for change (in modern vocabulary: transition management) .Valorization (getting the maximum value and usefulness out of projects), is one of his key priorities in the actions he undertakes.

His teaching covers a…

Harry Geerlings is professor in the Governance of Sustainable Mobility at the Department of Public Administration and Sociology of the Erasmus University Rotterdam. Furthermore he is member of SmartPort 2.0, a cooperation between the Rotterdam port community, Erasmus University Rotterdam and other key stakeholders in port related research. 

For more than 25 years he is specialized in research in the domain of sustainable transport, the interaction with environment and spatial planning and the need for change (in modern vocabulary: transition management) .Valorization (getting the maximum value and usefulness out of projects), is one of his key priorities in the actions he undertakes.

His teaching covers a wide range of topics, varying from energy consumption on container terminals, via the cultural and institutionally aspect in port governance. Presently he is the chair of the Examination Board of his faculty that stand for the quality of the eduction and examination in his faculty.

Geerlings holds a Ph.D. degree in economics (1997) from the Free University in Amsterdam. He was promoter of 3 PhD’s and is currently supervising 6 PhD candidates. Since its foundation in 1992, he is member the PhD research school TRAIL that offers programs for postgraduate Ph.D. students in the fields of mobility, transport, logistics, traffic and infrastructure. An example of his port related activities is the EU project Green Efforts.

    • D. Boers, H. Geerlings & F.B.L. van der Meer (2019). Lood in de bodem beleid; Implementatie van milieu- en gezondheidsmaatregelen in de praktijklood-in-bodembeleid. Bodem: kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering, 22-24.
    • H. Geerlings & B. Kuipers (2019). Ontgassen door de binnenvaart; een zaak met een luchtje. Tijdschrift Lucht, 22-254.
    • F.B.L. van der Meer & H. Geerlings (2018). Integraliteit of Verkruimeling; de inbedding van duurzaamheids- en gezondheidsbeleid in ruimtelijke ontwikkeling. Tijdschrift Lucht, 27-29.
    • J.H.R. van Duin, H. Geerlings, J. Froese & R.R. Negenborn (2017). Performance improvement in yard lighting; a new approach. Port Technology International, 76, 110. [go to publisher's site]
    • Q. Zhang, K. He & H. Geerlings (2017). On the Driving Mechanism and Practice Mode of Integrating Port Resources in China's Provincial Area. Journal of Zhejiang Ocean University (Humanities Sciences), 34 (4), 8-35.
    • H. Geerlings & M. Sluis - van Meijeren (2012). Omgaan met onzichtbaarheid en onzekerheid. De complexiteit van het gezondheidsvraagstuk in het dossier luchtkwaliteit. Tijdschrift Lucht, 8 (6), 25-28.
    • H. Geerlings (2009). Raamwerk voor maatregelen: zoektocht naar een duurzame ontsluiting van de Maasvlakte. Civiele Techniek, 64 (3), 25-26.
    • A. Schelling, M. van Meijeren, R. Borst, I. Huybrechts, I. van Campenhout & H. Geerlings (2008). Urban Strategy koppelt modellen; gevolgen van beleidsplannen in beeld. Verkeerskunde, 59 (4), 34-39.
    • W. Savenije, L. Tavasszy & H. Geerlings (2006). Hand in hand, kameraden; Samen op weg naar een duurzaam bereikbare haven. Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, 33, 1209-1224.
    • H. Geerlings & C. van der Wal (2000). Het verkeerde advies aan de verkeerde minister. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4249), 261-263.
    • H. Geerlings (2000). Het mobiliteitsdebat; interview tezamen met prof. W. A. Hafkamp en prof. C. Van der Wal. Erasmus Magazine, 3 (13), 18-21.
    • H. Geerlings (1998). Samenwerking is noodzakelijk om tot duurzaamheid te komen. Erasmus Magazine, 1 (20), 28-29.
    • H. Geerlings & E.F. ten Heuvelhof (1998). Op zoek naar een nieuwe rol voor de overheid bij het technologiebeleid. Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 34 (3), 213-229.
    • H. Geerlings (1998). Guest Editors Special Issue on Transportation Technology. Tijdschrift voor Vervoerswetenschap, 34 (3), 185-190.
    • H. Geerlings, D. van Veen-Groot & P. Nijkamp (1998). Perspectieve voor Ruimtelijk Investeren; naar de formulering van een toepasbaar beoordelingskader. Nieuwsbrief Milieu & Economie, 12 (2), 4-6.
    • H. Geerlings & A. Titulaer (1996). 'Grondstofmanagement' als strategie biedt bedrijf nieuwe kansen. ROM. Ruimtelijke Ordening en Milieu, 14 (12), 26-28.
    • H. Geerlings, P. van der Kwast, J. Duijvestijn, P. Houben, D. Harkes & R. Nesselaar (2000). Het is maart en al lekker warm. Intermediair, 36 (52), 56-57.
    • J.A. van Ast & H. Geerlings (1995). Milieukunde en milieubeleid: een introductie, tweede herziene druk. Alphen aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink
    • H. Geerlings & J.A. van Ast (1993). Werkboek Mileukunde en Milieubeleid. Alphen aan de Rijn: Tjeenk Willink
    • W.M. de Jong & H. Geerlings (2005). A Roadmap for Infrastructure Appraisal. A collection of research articles on accessibility , infrastructure and sustainable use of space (TRAIL studies in Transportations Science, S2005/1). Delft: Delft University Press
    • D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (2004). Integrating Transport, Land use Planning and Environment policy in Denmark, Germany and England: from theory to practice. Delft: Delft University Press
    • H. Geerlings & W. de Jong (2004). Wegen voor beoordeling: Een onderzoek naar de afweging van grootschalige infrastructuur. Delft: TRAIL
    • J.A. van Ast & H. Geerlings (2001). Milieukunde en Milieubeleid; een introductie. (derde gewijzigde druk). Groningen: Wolters Noordhof
    • H. Geerlings (1999). Meeting the Challenge of Sustainable Mobility; the role of technological innovations. Bertin/Heidelberg: Springer Verlag
    • J.A. van Ast & H. Geerlings (1993). Milieukunde en milieubeleid, een introductie. Alphen a/d Rijn: Samson/H.D. Tjeenk Willink
    • H. Geerlings, P. Meurs & G. Peters (2000). Groeten uit Curitiba; een reisverslag naar duurzaamheid. Rotterdam: RDC
    • D.A. Loorbach & H. Geerlings (2018). Ports in transition. In H. Geerlings, B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Ports and Networks: strategies, operations and perspectives (pp. 364-378). Abingdon: Routledge
    • H. Geerlings, B. Kuipers & R.A. Zuidwijk (2018). Introduction on ports and networks. In H. Geerlings, B Kuipers & R.A. Zuidwijk (Eds.), Ports and Networks; strategies, operations and perspectives (pp. 1-6). Abingdon: Routledge
    • H. Geerlings & T. Vellinga (2018). Sustainability. In H. Geerlings, B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Ports and Networks; concepts, applications and perspectives (pp. 296-314). Abingdon: Routledge
    • H. Geerlings & B. Wiegmans (2018). Technological Innovations. In H. Geerlings, B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Ports and Networks: strategies, operations and perspectives (pp. 332-347). 2018: Routledge
    • H. Geerlings & G. Peters (2002). Mobiliteit en duurzaamheid. In H. Geerlings, W. Hafkamp & G. Peters (Eds.), Mobiliteit als uitdaging: een integrale benadering (pp. 15-42). Rotterdam: Uitgeverij 010
    • W.A. Hafkamp & H. Geerlings (2002). Raamwerk voor Ruimte: naar een nieuwe visie op ruimtelijke inrichting en mobiliteit in de Delta. In H. Geerlings, W. Hafkamp & G. Peters (Eds.), Mobiliteit als uitdaging: een integrale benadering (pp. 217-245). Rotterdam: Uitgeverij 010
    • J.G.S.N. Visser & H. Geerlings (2001). Technological Innovations in Transport; the application of the WTO for Underground Freight Transport. In E. Feitelson & E.T. Verhoef (Eds.), Transport and Environment; in search of sustainable solutions (pp. 136-156). Cheltenham: Edgar Elger
    • S. Protic, H. Geerlings & J.H.R. van Duin (2019). Environmental Sustainability of Freight Transportation Terminals. In J.F. Faulin, S.E. Grasman, A.A. Juan & P. Hirsch (Eds.), Sustainble Transportation and Smart Logistics; Decision-making Models and Solutions (pp. 233-260). London: Elsevier
    • S. Sharma & H. Geerlings (2017). Transition towards Sustainable Mobility Opportunities and Challenges for Sustainability Benefits Assessment in Decision Making. In A. Bisello, D. Vettorato, R. Stephens & P. Elisei (Eds.), Smart and Sustainable Planning for Cities and Regions (pp. 185-203). Heidelberg: Springer Verlag
    • S. Sharma & H. Geerlings (2017). Transition towards sustainable mobility: Opportunities and challenges for sustainability benefits assessment in decision-making. In M.P Dijk, J. Edenbos & K. van Rooijen (Eds.), Urban governance in the Realm of Complexity (pp. 285-306). Bourton on Dunsmore: Practical Action Publishing
    • H. Geerlings & F.R. Dinis de Araújo Avelino (2015). The value of transition management for sustainable transport. In R. Hickman, M. Givoni, D. Bonilla & D. Banister (Eds.), International Handbook on Transport and Development (pp. 614-629). Cheltenham: Edward Elgar
    • S. Verweij, I.F. van Meerkerk, J.F.M. Koppenjan & H. Geerlings (2014). Institutional interventions in complex urban systems: Coping with boundary issues in urban planning projects. In J.W. Meek & K.S. Marshall (Eds.), Compact II: Administrative Strategies For Complex Governance Systems (pp. 29-50). Litchfield Park: Emergent Publications [go to publisher's site]
    • H. Geerlings & B. Kuipers (2013). Smart governance and the management of sustainable mobility; An illustration of the application of policy integration and transition management in the Port of Rotterdam. In T. Vantrouve and & A. Verhetsel (Eds.), Smart Transport networks; market structure, sustainability an decision making (pp. 224-247). Chaltenham: Edgar Elger
    • H. Geerlings (2013). The challenge for inland shipping: a prospect for a bright future or prodigy of 50 years old. In B. Kuipers & R. Zuidwijk (Eds.), Smart Port Perspectives; essays in honour of Hans Smits (pp. 95-108). Rotterdam: Erasmus Smart Port Rotterdam
    • H. Geerlings, J.B. Lohuis & Y. Shiftan (2012). Transition Management: anew opportunity to introduce new policy concepts for transport policy-making. In H Geerlings & Y. Shiftan (Eds.), Transition towards Sustainable Mobility: the Role of Instruments, Individuals and Institutions (pp. 13-32). London: Ashgate Publishers
    • N.E.W. Bressers, F. Avelino & H. Geerlings (2012). Short-term versus Long-term dichotomies: applying Transition Management in the A15-project. In H. Geerlings, Y. Shiftan & D. Stead (Eds.), Transition towards Sustainable Mobility: the Role of Instruments, Individuals and Institutions (pp. 95-118). Ashgate
    • D. Stead, H. Geerlings & Y. Shiftan (2012). The role of Instruments, Individuals an Institutions in Promoting Sustainable Transport: Concluding Remarks. In Transition towards Sustainable Mobility. The Role of Instruments, Individuals an Institutions (pp. 347-355). London: Ashgate
    • H. Geerlings (2012). Raamwerk voor ruimte; integratie. In Eco-engineering. Een symbiose van harde en zachte systemen (pp. 194-215). Delft: VSSD
    • H. Geerlings & B.O. Odufuwa (2010). The need for transitions and policy initiatives to improve public Transport in Negeria; gender and safety issues as a challenge. In Transition towards Sustainable Mobility: the Role of Instruments, Individuals an Institutions. London: Ashgate
    • H. Geerlings & F.G.J. Soeterbroek (2009). Het Transumo A15 project en de bestuurlijke drukte in de regio. In M. van Gils, M. Huijs & B. de Jong (Eds.), De Nederlandse Mainport onder druk (pp. 163-177). Houten: Spectrum
    • H. Geerlings (2009). Van netwerker naar middelpunt. In L. van der Laan & M. Versantvoort (Eds.), Netwerken en regionale analyse (pp. 75-86). Delft: Eburon
    • M. de Jong, H. Geerlings & E. Molin (2007). In search of the ideal institutional structure for descision-making on transport infrastructure; A conjunct analysis of expert opinions on hybrid forms of German, Danish and Dutch decision-making. In E. Haezendonck (Ed.), Transport Project Evaluation; Extending the social cost-benefit approach (pp. 197-220). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
    • S. Ongkittikul & H. Geerlings (2007). Behavioural Changes in the Public Transport Organisations: Learning and Innovative Capabilities in the Tendering Process. In E. Haezendonck, University of Brussels (VUB) & University of Antwerp (UA) (Eds.), Transport Project Evaluation. Extending the Social Cost-Benefit Approach. Abingdon, UK: Edward Elgar Publ.
    • W.M. de Jong, H. Geerlings & E. Molin (2007). In search of the ideal institutional structure for decision-making on transport infrastructure; A conjoint analysis of expert opinions on hybrid forms of German, Danish and Dutch decision-making. In E. Haezendonck (Ed.), Transport Project Evaluation: Extending the Social Cost-Benefit Approach (pp. 197-216). Cheltenham: Edward Elgar
    • D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (2004). The importance of policy integration. In D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (Eds.), Integrating transport, land use planning and environment policy in Denmark, Germany and England: from theory to practice (pp. 97-114). Delft: Delft University Press
    • D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (2004). Working practices in policy integration. In D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (Eds.), Integrating transport, land use planning and environment policy in Denmark, Germany and England: from theory to practice (pp. 115-122). Delft: Delft University Press
    • D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (2004). Methods and Instruments in policy integration. In D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (Eds.), Integrating transport, land use planning and environment policy in Denmark, Germany and England: from theory to practice (pp. 123-130). Delft: Delft University Press
    • D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (2004). Conclusions on policy integration. In D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (Eds.), Integrating transport, land use planning and environment policy in Denmark, Germany and England: from theory to practice (pp. 131-138). Delft: Delft University Press
    • D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (2004). An introduction on the importance of policy integration. In D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (Eds.), Integrating transport, land use planning and environment policy in Denmark, Germany and England: from theory to practice (pp. 5-8). Delft: Delft University Press
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2003). Towards a broadening of the economic appraisal of multifunctional land use. In P. Nijkamp, C.A. Rodenburg & R. Vreeker (Eds.), The Economics of Multifunctional land use (pp. 25-28). Maastricht: Shaker Publishing
    • H. Geerlings (2003). Transport en milieu; werken aan de relatie transport en duurzaamheid is sleutelen aan een draaiende motor. In J.J. Boersema, T. Pulles, J. van der Straaten & J. Bertels (Eds.), De oogst van het Milieu (pp. 302-319). Amsterdam: Boom
    • W.A. Hafkamp & H. Geerlings (2002). Mobiliteit en ruimte anders beschouwd: groei als kans voor vernieuwing. In F. Bruinsma, J. van Dijk & C. Gorter (Eds.), Mobiliteit en beleid (pp. 7-18). Assen: Van Gorcum
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2001). Mobiliteit als uitdaging. In D. van Teylingen (Ed.), Stedelijke restruimten A20 (pp. 34-43). Rotterdam: Centrum voor Beeldende Kunst
    • H. Geerlings (2000). Mobiliteit als uitdaging; naar een onderzoeksagenda voor de 21ste eeuw. In P.B. Lehning (Ed.), De beleidsagenda 2000; Strijdpunt op het breukvlak van twee eeuwen (pp. 338-350). Bussum: Coutinho
    • H. Geerlings, P. Nijkamp & P. Rietveld (1997). Towards a new evolutionary theory on technology dynamics and network cooperation; the case of environmental technology in the transport sector. In P. Nijkamp (Ed.), Spatial effects of innovative behaviour; Theories, Models, Empirical Studies and Politics (pp. 384-407). Berlijn: Springer Verlag
    • H. Geerlings (1996). Window of technological opportunity; some preliminary thoughts on a methodology to implement technological innovations into a (more) sustainable transport policy. In P. Nijkamp (Ed.), Proceedings 2nd TRAIL PhD Congress 1996 'Defence or attack', part 2 (TRAIL Communications, 96/1) (pp. 1-17). Delft: TRAIL Research School
    • H. Geerlings & T.J. Schoemaker (1995). Technologie moet het doen! Pleidooi voor een gestratificeerde benadering. In H.J. Meurs & E.J. Verroen (Eds.), Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1995, deel 2 (pp. 609-626). Delft: Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
    • H. Geerlings (1995). The rise and fall of new technologies. The Maglev as technological substitution? In J.J.M. Evers & A.L. Loos (Eds.), Proceedings TRAIL Promovendi congres, deel 3 (pp. 1-18). Delft: TRAIL Onderzoekschool
    • H. Geerlings (1994). Infrastructuur en technologische uitdagingen voor stadsdistributie. In Goederenvervoer over korte afstand
    • H. Geerlings (2018). Een bescheiden alleskunner gaat ons verlaten; een dieselmotor van Groningse makelij. In P.K. Marks (Ed.), Wisdom begins in wonder: Een echt vriendenboekje voor Frans-Bauke van der Meer. Rotterdam: Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
    • H. Geerlings & G.T. Witte (2015). Onder de rook van de vooruitgang; opkomst van milieubesef en milieuactivisme in Vlaardingen. In Historisch Jaarboek Vlaardingen (49, 4) (pp. 8-41). Vlaardingen: Historische Vereninging Vlaardingen
    • H. Geerlings (2008). Bereikbaarheid en mobiliteit in Rotterdam. In Erasmus Alumnigids (pp. 308-312). Rotterdam: EUR
    • H. Geerlings, B. Kuipers & R.A. Zuidwijk (Ed.). (2018). Ports and networks; Strategies, Operations and Perspectives. Abingdon: Routledge
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & G. Peters (Ed.). (2002). Mobiliteit als uitdaging: een integrale benadering. Rotterdam: Uitgeverij 010
    • H. Geerlings, D. Stead & Y. Shiftan (Ed.). (2012). Transition towards Sustainable Mobility: the Role of Instruments, Individuals and Institutions. London: Ashgate
    • H. Geerlings (2005). Book review [Bespreking van het boek Transport Developments and Innovations in a Evolving World]. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 5(2), 129-130.
    • H. Geerlings (2001). Towards Environmental Sustainability? [Bespreking van het boek Towards Environmental Sustainability?]. .
    • H. Geerlings (1995). Planning for a sustainable environment [Bespreking van het boek Planning for a sustainable environment: a report by the Town and Country Planning Association]. .
    • H. Geerlings (1995). Book review: Planning for a sustainable environment [Bespreking van het boek Planning for a sustainable environment]. Urban Studies (print), 32(3).
    • H. Geerlings (1994). Book review: Transport and communications innovation in Europe [Bespreking van het boek Transport and communications innovation in Europe.]. Urban Studies (print), 32(3).
    • B. Kuipers, M. Streng & H. Geerlings (2020). Economische Visie Nissewaard. (Extern rapport). Rotterdan: UPT - Erasmus Universiteit Rotteram
    • H. Geerlings, B. Kuipers & F.B.L. van der Meer (2019). Varend ontgassen door de binnenvaart: van praten naar (beleids)actie. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • D. Boers, H. Geerlings & F.B.L. van der Meer (2019). Implementatie van milieu- en gezondheidsmaatregelen in beleidsplannen en praktische uitvoering; onderzoek aan de hand van lood in bodem beleid. (Extern rapport). Rotterdam: Acedemische Werkplaats - Milieu en gezondheid
    • H. Geerlings & B. Kuipers (2018). Varend ontgassen door de binnenvaart; in hoeverre is voldoende ontgassingcapaciteit in Nederland beschikbaar. (Extern rapport, 2/3). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • F.B.L. van der Meer & H. Geerlings (2017). Besluitvorming Slimme en Gezonde Stad. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings & B. Kuipers (2017). De socio-economische gevolgen van ontgassen - implicaties voor de binnenvaart. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings & B. Kuipers (2016). De socio-economische gevolgen van ontgassen; implicaties voor de binnenvaart. (Extern rapport). Rotterdan: Erasmus University Rotterdam
    • H. Geerlings, B. Kuipers & M. van der Horst (2016). Vaarroute naar succesvol binnenvaartbeleid voor de provincie Zuid-Holland. (Extern rapport). : Erasmus University Rotterdam
    • R. van Raak, B. Kuipers & H. Geerlings (2016). Waterwegen naar de toekomst. Synthese document Middellange en Lange termijn studies ter ondersteuning van het vervoer over water. (Extern rapport). Rotterdam: Drift/Erasmus Universiteit Rotterdam
    • S.W. Goud, F.B.L. van der Meer & H. Geerlings (2015). Evaluatierapport Beleidsregel Buitenklimaat: Luchtkwaliteit bij scholen en kinderopvang. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • G. Mingardo, H. Geerlings & J.J. Witte (2014). Ondernemersperspectief en mobiliteitsmanagement 2.0; een onderzoek naar de intrinsieke motivatie van bedrijven om tot handelen op het gebied van mobiliteitsmanagement over te gaan. (Extern rapport). Rotterdam: Ersmus b.v.
    • H. Geerlings & R. Van Duin (2014). A top-down methodology to calculate the CO2—footprint for terminal operations; the 6-step approach. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • H. Geerlings, J.H.R. van Duin, T.R. van Rossum & R. Heij (2014). A top-down methodology to calculate the CO2-footprint for terminal operations; the 6-step approach. (Extern rapport, Deliverable 4.2). Rotterdam: GreenEFFORTS-project
    • H. Geerlings, M.B. Kort, B. Kuipers & M. van der Horst (2013). Impementatiestrategie IDVV (D9.2). Den Haag: Rijkswaterstaat
    • H. Geerlings, M.B. Kort, C. Withagen & P. Hemert (2013). Groengas in de transportsector; Een horizonverkenning voor een MKBA. december 2013: Vrije Universiteit en TRAIL
    • H. Geerlings, B. Kuipers, M. van der Horst & M.B. Kort (2013). Publieksversie Snel een slag maken - Aanbevelingen. Den Haag: Rijkswaterstaat
    • H. Geerlings, B. Kuipers, M. Kort & M. van der Horst (2013). Slim een slag maken: Aanbevelingen voor een andere oriëntatie van de binnenvaart sector in 2014-2020. Den Haag: Rijkswaterstaat
    • H. Geerlings, B. Kuipers, M.B. Kort, M. van der Horst & R. van Raak (2013). System Innovation Inland Waterway Transport; IDVV Track 3 Research cluster 1. Den Haag: Rijkswaterstaat
    • M. Quispel, M. de Leeuw van Weenen & H. Geerlings (2012). Systeemverniewing Binnenvaart. Afwegingskader en kritische factoren. (Extern rapport, D1.3). Den Haag: Rijkswaterstaat
    • H. Geerlings, M.B. Kort, B. Kuipers & M. van der Horst (2012). Systeemvernieuwing Binnenvaart; Syntheserapport. (Extern rapport, D1.5). Den Haag: Rijkswaterstaat
    • R. van Raak, F. Avelino, D.A. Loorbach & H. Geerlings (2012). De context van de systeemverniewing in de binnenvaart. (Extern rapport, D1.4). Den Haag: Rijkswaterstaat
    • H. Geerlings, M.B. Kort, B. Kuipers & M. van der Horst (2012). Beschrijving huidige binnenvaart en probleemanalyse. (Extern rapport, D1.1). Den Haag: Rijkswaterstaat
    • B. Kuipers, M. van der Horst, H. Geerlings & M.B. Kort (2012). Beschrijving toekomstperspectief voor de binnenvaart. (Extern rapport, D1.2). Den Haag: Rijkswaterstaat
    • H. Geerlings, M.J.W. van Twist, M.B. Kort & J.M. Schulz (2010). Een bestuurskundige reactie op de rapportage Achterlandcongestie en de rol van short-sea en binnenvaart. Rotterdan: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings & W.M. de Jong (2010). Een bestuurskundige reactie op de rapportage Achterlandcongestie en de rol van short-sea en binnenvaart. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam
    • M.L. Smaal & H. Geerlings (2009). Deliverable D19: Uitkomsten Organisatie-Impuls Binnenvaart. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • H. Geerlings & F.A.A. Boons (2009). MSR: het milieubeleid in de Stadsregio Rotterdam weerspiegeld; een studie naar het functioneren van de Milieumonitor Stadsregio Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings & J.B. Lohuis (2009). Transumo A15-project. Van Maasvlakte naar achterland; duurzame mobiliteit als uitdaging. (Extern rapport). Rotterdam: [s.n.]
    • H. Geerlings, M. van Meijeren & F.G.J. Soeterbroek (2009). Deliverable D25: Synthese: resultaten en aanbevelingen van 3 jaar studie. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings & F.G.J. Soeterbroek (2009). Advies duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteit Vlietzone. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • J. Eshuis & H. Geerlings (2009). Transitie naar Hindervrij Bouwen; een synthese. (Extern rapport). Utrecht: Rijkswaterstaat
    • H. Geerlings, J.B. Lohuis, F. Avelino, N.E.W. Bressers, I. Bouma, D. Vonk Noordegraaf & F.G.J. Soeterbroek (2007). Transumo A15-project. Van Maasvlakte naar achterland,; duurzame mobiliteit als uitdaging. (Intern rapport, Deliverable D16: Uitkomsten innovatie-impuls). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • H. Geerlings (2007). Transumo A15-project. Van Maasvlakte naar achterland,; duurzame mobiliteit als uitdaging. (Intern rapport, Deliverable D1: Evaluatie, reflectie en rapportage van de werkzaamheden in 2006). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • H. Geerlings & G. Peters (2007). De waarde van 10 jaar Rotterdamse Duurzaamheidclub; een retrospectief. (Extern rapport). Rotterdam: ESM, Erasmus Universiteit Rotterdam
    • T. van Rooyen, H. Geerlings & J.B. Lohuis (2007). Transumo A15-project. Van Maasvlakte naar achterland,; duurzame mobiliteit als uitdaging. (Intern rapport, Deliverable D6: Scan Transumo-projecten). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • H. Geerlings & J.B. Lohuis (2007). Transumo A15-project. Van Maasvlakte naar achterland,; duurzame mobiliteit als uitdaging. (Intern rapport, Deliverable D7: Achtergrondrapport: Huidige stand van zaken rond de A15). onbekend: Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • H. Geerlings & B. Kuipers (2007). Transumo A15-project. Van Maasvlakte naar achterland; duurzame mobiliteit als uitdaging. (Intern rapport, Deliverable D4 Perceptie, motivatie en gedrag van bedrijven; de implicaties voor een BSIK project). onbekend: BESTUURSKUNDE
    • H. Geerlings & J.B. Lohuis (2007). Transumo A15-project. Van Maasvlakte naar achterland,; duurzame mobiliteit als uitdaging. (Intern rapport, Deliverable D14: Samenvatting `eerste draai¿, januari-juni 2007). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • J. Korenromp & H. Geerlings (2005). The Need for a New European Research Agenda; proposals for FP 7. (Extern rapport). Brussel/Apeldoorn: DG Research
    • H. Geerlings, S. Bos, M. van Meijeren & B. Pents (2005). Transport en Duurzaamheid: een verkenning van de stand van zaken in beleid en onderzoek vanuit een historisch perspectief. (Extern rapport). Rotterdam: Transumo
    • H. Geerlings & J.A. van Ast (2004). Bewegen in de toekomst. Deel 2. Een technology scan.Een nadere focus op de bijdragen die technologische innovaties kunnen hebben op de bestrijding van congestie in verkeer en vervoer. (Extern rapport). Rotterdam: ESM
    • J.A. van Ast, J.J. Bouma, J.M. Cramer, J.P.C. Dieleman & H. Geerlings (2004). Inleiding Duurzaamheidsvraagstukken, Syllabus 2004-2005. (Intern rapport). Rotterdam: ESM, Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings & J.A. van Ast (2004). Technologie voor Bewegen in de Toekomst; een quick scan; een nadere focus op de bijdragen die technologische innovaties kunnen hebben op de bestrijding van congestie in verkeer en vervoer. (Extern rapport). Rotterdam: ESM
    • S. Ongkittikul & H. Geerlings (2004). Future International Developments in Rail Rolling Stock. (Extern rapport). Rotterdam: Final Report to Prorail
    • H. Geerlings & F. Sacli (2004). Ecopadev; Strategic Analysis and other reports. (Extern rapport). Rotterdam/ Brussels: Deliverable DD1-D18
    • D. Stead, H. Geerlings & E. Meijers (2003). Integrated land use planning, transport and environmental policymaking: An international comparison. (Extern rapport). Rotterdam: County studies
    • H. Geerlings, J.A. van Ast & S. Ongkittikul (2003). Bewegen in de toekomst; Een achtergrondstudie van maatschappelijke, ruimtelijke en technologische trends ten behoeve van de planvorming rond de as Haarlemmermeer-Almere. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ESM
    • H. Geerlings & F. Sacli (2002). Deliverable 2: Comparative Results between Experiences in Europe. (Extern rapport). Rotterdam: EUR/FSW/ESM
    • H. Geerlings (2001). EQUIP - Extending the Quality of Public Transport D3 - State-of-the-Art in Benchmarking of Quality in Public Transport. (Extern rapport). Brussel: Brussels DG TREN
    • H. Geerlings (2001). EQUIP - Extending the Quality of Public Transport D2 - Inception Report. (Extern rapport). Brussel: Brussels DG TREN
    • J.A. van Ast, J.J. Bouma & H. Geerlings (2001). Kennisvragen van de Grote Nota's. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ESM
    • H. Geerlings (2001). EQUIP - Extending the Quality of Public Transport DI - Inception Report. (Extern rapport). Brussel: Brussels DG TREN
    • H. Geerlings (2001). EQUIP - Extending the Quality of Public Transport D5 - The Final Report. (Extern rapport). Brussel: Brussels DG TREN
    • H. Geerlings (2001). EQUIP - Extending the Quality of Public Transport D4 - The Benchmarking Handbook. (Extern rapport). Brussel: Brussels DG TREN
    • J.C. Heemrood, H. Geerlings, J.A. Klijn, J.P. Hettelingh, H. Ruijssenaars & C. Gouwens (2000). Mid-term assessment DIOC- de Ecologische stad. (Extern rapport). Delft: TU-Delft
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & S. Buijs (2000). Raamwerk voor Ruimte. (Extern rapport). Den Haag: RPD
    • H. Geerlings, D. van Veen-Groot & P. Nijkamp (1998). Perspectieven voor Ruimtelijk Investeren: naar de Formulering van een Toepasbaar Beoordelingskader. (Extern rapport, Research Memorandum, no 1998-23). Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam
    • H. Geerlings (1998). Toepassingsmogelijkheden voor CNG bij de productgroep reiniging van de dienst stadsbeheer van de gemeente Den Haag. (Intern rapport). onbekend: OVERIG W.P. VAKGROEP MILIEUKUNDE
    • H. Geerlings (1998). De betekenis van ondergronds transport voor NS-RIB. (Intern rapport). onbekend: ESM
    • H. Geerlings & J.B. Lohuis (2011). Van Maasvlakte naar achterland; duurzame mobiliteit als uitdaging. Deliverable D3 Evaluatie, reflectie en rapportage van de werkzaamheden in 2008. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings, M.J.W. van Twist, M.B. Kort & J.M. Schulz (2010). Expertoordeel over de toekomst van de bewegwijzering; Rapport ter bespreking in het directeurenoverleg bewegwijzering. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. Geerlings & J.B. Lohuis (2008). Van Massvlakte naar achterland; duurzame mobiliteit als uitdaging. Deliverable D2 Evaluatie, reflectie en rapportage van werkzaamheden 2007. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.M. de Jong & H. Geerlings (2005). oads to evaluation; A Study into Infrastructure Decision Making, Accessibility and Sustainable Land Use. (Extern rapport). Delft/Rotterdam: TRAIL Research
    • H. Geerlings & J.B. Lohuis (2005). Adviescommissie CO2-reductie personen en goederenvervoer. De subsidiereeling CO2-reductie Verkeer en Vervoer: ervaringen en de noodzaak van een grotere stap voorwaarts. Advies aan MinVenW. (Extern rapport). Den Haag/Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • W.M. de Jong & H. Geerlings (2004). Wegen voor beoordeling; Een onderzoek ten dienste van bereikbaarheid, infrastructuur en duurzaam ruimtegebruik. (Extern rapport). Delft: Trail
    • H. Geerlings, D. Stead & E. Meijers (2003). Integrated land-use planning, transport and environmental policymaking: an international comparison. Volume 1. Utrecht: OTB/ESM/Novem
    • H. Geerlings & F. Sacli (2002). ECOPADEV; Strategic Analysis. Deliverable D2. (Extern rapport). Rotterdam/Brussel: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • G.A. van der Knaap, A.F. Correlje & H. Geerlings (2001). Zuiderzeelijn en Deltametropool: een spannende relatie. (Extern rapport). Rotterdam: Economisch-Geografisch Instituut - Erasmus Universiteit
    • H. Geerlings (2001). Orkestreren op maat (bijdrage aan rapportage). (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Verkeer en Waterstaat
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (2000). Raamwerk voor ruimte. (Extern rapport). Rotterdam: VROM-RPD
    • J.J. Bouma, H. Geerlings & H.A. van Klink (1999). De ruimtelijke aspecten van demineralisatie en miniaturisatie. (Intern rapport, Publikatiereeks Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde,, no 29). onbekend: OVERIG W.P. VAKGROEP MILIEUKUNDE
    • J.J. Bouma, H. Geerlings & H.A. van Klink (1999). De ruimtelijke aspecten van dematerialisatie en miniaturisatie. (Intern rapport, EURICUR, no 2). :
    • H. Geerlings & W.A. Hafkamp (1999). De infrastructuur van een duurzame economische ontwikkeling. (Extern rapport, Publikatiereeks Milieustrategie). Ministerie VROM-DGM:
    • H. Geerlings & T.J. Schoemaker (1996). Technology has the power! A plea for a stratified approach to reach a stustainable development. (Intern rapport). :
    • H. Geerlings & P. Nijkamp (1995). Towards a new evolutionary theory on technology dynamics and network cooperation: the case of environmental technology in the transport sector. (Intern rapport, Tinbergen Institute). :
    • H. Geerlings (1992). Werkgroep milieukunde, Rapport Studierichting Milieukunde. (Extern rapport). Rotterdam: ESM
    • H. Geerlings (1992). Research and technology Strategy to Help overcome environmental problems in relation to transport (SAST-study nr3) Strategy Report. (Extern rapport). Brussels/Luxembourg: EEC
    • H. Geerlings (1991). Opleidingsstrategie voor de Koninklijke Luchtmacht. (Extern rapport). Rotterdam: EUR
    • H. Geerlings (1991). Strategisch Plan Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde. (Intern rapport). Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde
    • H. Geerlings, J.P.C. Dieleman & J. van Wijngaarden (1991). Naar een studierichting Preventief Milieubeheer. (Extern rapport). Rotterdam: FSW/ESM
    • H. Geerlings (1991). Transport and the Environment, interim report. (Extern rapport). Rotterdam: E.C. SAST-study
    • H. Geerlings (1990). Bodem in beweging, Erasmus Studiecentrum voor Millieukunde. (Extern rapport). Rotterdam: EUR
    • H. Geerlings & L.W. Baas (1989). Publieke verantwoordelijkheden bij de M.E.R. invoering. Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Millieukunde (ESM)
    • H. Geerlings (1989). Bodem in Beweging. (Extern rapport). Rotterdam: WerkWinkel
    • H. Geerlings & J.P.C. Dieleman (1988). Nazorg een zorg, de effectiviteit van de reinigingspolitie. (Extern rapport). Rotterdam: E.S.M
    • H. Geerlings (1988). Onderzoek scenario's sanering gasfabriekterreinen. (Extern rapport). Rotterdam: EUR
    • H. Geerlings (1984). Ervaringen van gezinnen met bodem verontreiniging. (Extern rapport). s'Gravenhage: NIMA WO
    • H. Geerlings & L.W. Baas (1984). Psycho-sociale aspecten van bodemverontreiniging. (Extern rapport). 's Gravenhage: Staatsuitgeverij
    • H. Geerlings & R.H.J. Erkens (2001). Indicatoren voor ecologische kwaliteit op bedrijventerreinen in Rotterdam. (Intern rapport, ESM publicatiereeks, no 32). onbekend: MILIEUKUNDE
    • H. Geerlings (2016). The fertilizer industry and the Port of Rotterdam; global players affected by global trends. In 13th Stamicarbon Urea Symposium (pp. 1-10). Rotterdam: Stamicarbon
    • H. Geerlings & G.T. Witte (2014). Opkomst van het luchtkwaliteitsbeleid en milieubewustzijn; leren van het verleden. In Tijdschrift Lucht (pp. 6-9)
    • B.W. Wiegmans & H. Geerlings (2007). Potentially successful Innovative Freight Transport Options (IFTO). In Nectar Conference Porto
    • H. Geerlings & M. van Meijeren (2007). The Integration of Transport and Environmental Policy in Europe; the gap between theory and implementation. In WCTR conference (July 2007). Berkeley
    • H. Geerlings, J.B. Lohuis, B.W. Wiegmans & A.C. Willemsen (2007). A renaissance in understanding technology dynamics? The emerging concept of transition management in Transportation. In Proceedings Nectar conference Porto
    • M. Irfani, H. Geerlings & P.H.T. Scholten (2019). The implementation of integrated policy concept in sustainable port-city develepment: a casedyudy about land use in Samerang. In Coastal Cities 2019 (pp. 1-12). WIT
    • J.M.P. Vroomans, H. Geerlings & B. Kuipers (2017). The influence of different political-economic regimes on port clusters in transition. In Proceedings IAME 2017. IAME
    • H. Zhen & H. Geerlings (2016). Research on the impact of the third industrial revolution on p[ort development. In Review of Economic Research (pp. 48-55)
    • H. Geerlings, J.H.R. van Duin & R. Heij (2016). Opportunities for peak shaving of ship to shore quay cranes at container terminals. In Proceedings WCTR 2016
    • J.M.P. Vroomans, H. Geerlings & B. Kuipers (2016). Governance Perspectives and Handling Dynamics: The Role of Cultural Dynamics in the Port-City Relationships. In IAME 2016
    • H. Geerlings (2011). The Introduction of Transition Management to Come to a Sustainable Transport Sector: An illustration from the port extension in Rotterdam. In: Journal of Business Studies Vol. 57 N.3 pp. 1-24. In Economic Evaluation in Transportation (Japanese). Osaka Japan.: The Society of Business Studies, Kinki University
    • H. Geerlings (2019, november 27). The Austrian-Dutch transport relations and opportunities; an analysis based on the Emberger priciple. Rockhgasse 1, Vienna, Academic exchange.
    • R.B. Castelein, H. Geerlings & J.H.R. van Duin (2019, mei 1). Cold Chain Strategies for Seaports - Towards a Worldwide Policy Classification and Analysis. Ghent, Belgium, BIVEC-GIBET Transportation Research Days.
    • H. Geerlings & R.W. HommesTechnologische ontwikkelingen en nieuwe vormen van samenwerking; de toepassingsmogelijkheden van nieuwe concepten in de transportsector. Rotterdam, Lezing congres: Strategische samenwerking in logistieke ketens, Erasmus Universiteit.
    • H. Geerlings (1998, november 12). De betekenis van ondergronds transport voor Nederland. Delft, Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 1998: Sturen met structuren, 12 en 13 november 1998.
    • H. GeerlingsThe rise and fall of new technologies; the Maglev as technical substitution? Delft, TRAIL-congres.
    • H. Geerlings (2017). Harvesting publications as a game.
    • H. Geerlings (2016). Functional Applications for Keynotes with Experiences; a new approach on publication. Annual Meeting: (2016, mei 4).
    • B. Pel, D. Schipper & H. Geerlings (2012). Robuustheid in een samengesteld mobiliteitssysteem; over tijdelijke optima en gelaagde bestuurskundige uitdagingen. Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk: Amsterdam (2012, november 22 - 2012, november 23).
    • H. Geerlings, W.A. Hafkamp & G. Peters (1999). Mobiliteit als uitdaging en "Rotterdam, Ruit en Maas; een mobiliteitsmanifest". Jubileumcongres EUR: Rotterdam (1999, juni 9).
    • H. Geerlings (1997). The fuel-cell technology; a great future? RIVM conference on Transport, the Environment and Technology: Bilthoven (1997, september 24).
    • S. Verweij, H. Geerlings, J.F.M. Koppenjan & I.F. van Meerkerk (2013). Institutional interventions in urban systems: Rearranging complexity and managing interfaces. Challenges of Making Public Administration and Complexity Theory Work: La Verne, CA, United States of America (2013, juni 5 - 2013, juni 8).
    • H. Geerlings, B. Kuipers, J.A.E.E. van Nunen & A.W. Veenstra (2010). Erasmus Smart Port Rotterdam; a new perspective on port related knowledge exploration and exploitation. Rotterdam: .
    • H. Geerlings (2010). A new method for assessing CO2-footprints of container terminals in port areas; Case studies applied in the Netherlands. Selected proceedings World conference on Transportation Research.
    • B.O. Odufuwa & H. Geerlings (2009). Safety of Woman when using public transport: an explorative study in sub-Saharan African city Lagos Nigeria. Transportation Research Board: Los Angelos (2009, oktober 27 - 2009, oktober 30).
    • J.H.R. van Duin & H. Geerlings (2009). Measuring CO2 emissions at container terminals: a new approach applied in Rotterdam. Proceedings of The International Workshop on Freight Transportation and Logistics: Cesme Turkey (2009, mei 12 - 2009, mei 14).
    • H. Geerlings & B.W. Wiegmans (2009). Technology Dynamics and Transition Management in the Transport Sector; an opportunity to introduce sustainability oriented concepts for transport policy making. Nectar-conference: Arlington (2009, juni 18 - 2009, juni 20).
    • H. Geerlings (2008). Een nieuwe methode voor de meeting van CO2-emissie door containerterminals. Witlox & W. Ploos van Amstel: Vervoerslogistieke werkdagen.
    • H. Geerlings & J.B. Lohuis (2008). Dealig with the tension between long term sustainability objectives and short term interest in the (trans)Port sector; The role of innovation and organization in the implementation process. Paper presented at Nectar conference Rotterdam: .
    • H. Geerlings & J.B. Lohuis (2008). The Emerging Concept of Transition Management in the Transport Sector; an opportunity to introduce new policy concepts for transport policy making. Nectar conference: Rotterdam.
    • H. Geerlings, J.B. Lohuis, B.W. Wiegmans & A.C. Willemsen (2007). A renaissance i understanding technology dynamics? The emerging concept of transition manament in Transportation. Nectar conference Porto: May 2007.
    • H. Geerlings & F. Sacli (2006). CO2-emission reduction and commuter transport: an inventory of measures and instruments.
    • H. Geerlings (2003). Benchmarking Public Transport at the European level: Development of a practical tool for internal efficiency quality measurement. Paper delivered to the Nectar conference Uhmea, summer 2003: .
    • H. Geerlings & S. Rienstra (2000). Exploring 'weak signals' in transportation'an inventory of potential future trend and developments in transportation.
    • H. Geerlings (1999). Milieukunde in de lift. In: Nouvelles Spatiales, jaargang 4, nummer 2.
    • H. Geerlings (1996). Window of technology oppertunity; some thoughts on the positioning of private firms in relation to the implementation of sustainability oriented technologies.
    • H. Geerlings & J.J. Bouma (1995). Sustainable development and the effects on decision making in the transport sector; some implications for environmental policy making. Presented 7th W.C.T.R. congres: Sydney.
    • H. Geerlings (1994). De betekenis van technologiebeleid voor de transportsector en de rol van de overheid; nieuwe mogelijkheden voor de overheid.
    • H. Geerlings (1992). New technologies and their potential to reduce environmental impact of transportation. Paper presented at seminar of the VSB Institute of Advanced Studies/Tinbergen Institute: Rotterdam.
    • H. Geerlings & K.M. Gwilliam (1992). Industrial research, transport technology and the environment. Paper presented at SAT-UK days, Manchester: Rotterdam.
    • H. Geerlings (1992). Duurzaamheid en de ontwikkelingen binnen natuur- en milieu-educatie; Zorg voor het milieu begint op school. Proceeding Premis congres: Rotterdam.
    • H. Geerlings & J.J. Bouma (1992). Appraising new technologies in the transport sector from the environment point of view. proceedings 6th WCTR-congres.
    • H. Geerlings (2018). The limited relevance of academic publishing for international research communities. Expert meeting TUW - Institute of Transportation, Research Center for Transport Planning and Traffic Engineering: Wenen (2018, september 12 - 2018, september 12).
    • J.H.R. van Duin, H. Geerlings, M.A. Oey & A. Verbraeck (2017). Keep it cool: Reducing energy peaks of reefers at terminals. Transportation Reasearch Board 96th Annual meeting: Washington (2017, januari 8 - 2017, januari 12).
    • S. Ongkittikul & H. Geerlings (2005). The innovate capacity of the rail industry: high expectations and ambitions versus limited resources and opportunities. EASTS conference: Bangkok, Thailand (2005, september 21 - 2005, september 24).
    • S. Ongkittikul & H. Geerlings (2004). The innovative capacity of the rail industry: high expectations and ambitions versus limited resources and opportunities. Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) 6th Conference: Bangkok, Thailand (2004, september 21).
    • S. Ongkittikul & H. Geerlings (2004). Future International Developments in rail rolling stock; how to address new challenges in technology development in a changing industrial environment? Nectar conference Athens: (2004, juni 1).
    • H. Geerlings & W. de Jong (2004). The appraisal of infrastructure projects on the European level: an historic overview of the integration of transport, land use planning and environmental aspects in European policies and the potentials of SEA to stimulate integration. Presented at 10th World Conference on Transport Research: Istanbul (2004, juli 4).
    • H. Geerlings, J.A. van Ast & S. Ongkittikul (2004). Towards a more fundamental transport policy: an inventory of trends that influence the transport patterns in Western Europe and their implication for policy making. Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) 6th Conference: Bangkok, Thailand (2004, september 21).
    • H. Geerlings, W. Korver & S. Ongkittikul (2004). The role of innovation in the public transport sector: an analysis from a European perspective. 10th World Conference on Transport Research: Istanbul (2004, juni 4).
    • H. Geerlings (2001). Potentials en Barriers for Benchmarking Public Transport on the European Level: The process to operational a practical tool. Nectar conference: Helsinki (2001, juni 2).
    • H. Geerlings, P. Nijkamp & H. Priemus (2000). In Search of Uncertainty. NECTAR- Conference: (2000, oktober 20).
    • H. Geerlings & S. Rienstra (2000). Exploring 'weak signals' in transportation; an inventory of potential future trends and developments in transportation. NECTAR-conference: (2000, oktober 20).
   • H. Geerlings (2012). Nu verplaatsen, in de tijd van morgen. Uitdagingen voor duurzaamheid, mobiliteit en governance in een dynamische wereld. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
   • H. Geerlings Mainport Wenen. Nieuwsblad Trnsport, pp. 6.
   • H. Geerlings (2019, oktober 8). Transitie vraagt regie. Nieuwsblad Transport, pp. 6.
   • H. Geerlings (2019, september 22). De Plaat van Clinton. Nieuwsblad Transport, pp. 6.
   • H. Geerlings (2019, december 12). Po(o)rtwachter? Nieuwsblad Transport, pp. 6.
   • H. Geerlings (2019, november 21). Happy Hamburg. Nieuwsblad Transport, pp. 6.
   • H. Geerlings (2019, november 15). Werken aan bereikbaarheid in de Rotterdamse haven; duurzaamheid als strakke randvoorwaarde. Port of Business (Edition Rijnmond & Edition Drechtsteden), pp. 7-8.
   • H. Geerlings (2014, september 4). Kom op! Mainport
   • H. Geerlings (2013, juni 10). Steeds efficiënter vervoeren per schip. Petrochem, pp. 5-8.
   • H. Geerlings (2013, april 30). Klimaatdoel niet gehaald. Rotterdams Dagblad
   • H. Geerlings (2013, november 4). Infrastructuur niet altijd optimaal. Financieel Dagblad
   • H. Geerlings (2013, september 25). De binnenvaart blijft de zwakste schakel’. Stroming, pp. 1-3.
   • H. Geerlings (2012, oktober 25). Vloeibaar gas: schoon, goedkoop, de scheepsbrandstof van de toekomst. Scheepvaartkrant
   • H. Geerlings (2012, september 29). Schoner, efficienter en sneller ter water. Financieel dagblad
   • H. Geerlings (2012, april 4). Biobased. Mainport
   • H. Geerlings (2011, september 14). Bestuurlijke innovatie. Mainport
   • H. Geerlings (2011, december 29). Stadsverkeer liefst electrisch. De Telegraaf
   • H. Geerlings (1997, september 25). Towards Sustainability of Technological Innovations in Transport; the role of government in generating a Window of Technological Opportunity. Vrije Universiteit Amsterdam (273 pag.) (Rotterdam: Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde) Prom./coprom.: prof.dr. P. Nijkamp, prof.dr. P. Rietveld & prof.dr. G.A. van der Knaap.
 • Port Management and Maritime Logistics

  Title
  Port Management and Maritime Logistics
  Year
  2019
  Year level
  (minor)

  2.5 A De Bestuurskundige Professional

  Title
  2.5 A De Bestuurskundige Professional
  Year
  2019
  Year level
  (Master)

  PM Bestuurskundig Practicum

  Title
  PM Bestuurskundig Practicum
  Year
  2019
  Year level
  (Pre-master dagprogramma)
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Public Administration
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081886
 • European Commission

  Additional Information
  The Committee has the task to exchange information and advice on port related matters and sustainability to the European Commission. It also provides advice to promote financial transparency of port
  Role
  Member of the EU-Expert Group on Sustainable Ports
  Start date approval
  Jan/2019

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam