prof.dr. (Hein) HAM Klemann

prof.dr. (Hein) HAM Klemann

Professor of Social and Economic History at the Faculty of History and Arts

Full professor Erasmus School of History, Culture and Communication Department of History
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
klemann@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Hein Klemann is Professor of Social and Economic History at the Erasmus School of History, Culture and Communication.

Current research (NWO-funded projects):

 • The Netherlands and Germany, 1870-2000: economic interdependence versus sovereignty, 1870-2000
 • Outport and Hinterland. Rotterdam Business and the Ruhr Industry, 1870-2000

 

 • Hein Klemann (2015) - Two explanations? - Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis, 10 (10), 87-90
 • Hein Klemann & J Schenk (2013) - Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913. - The Economic History Review, 66 (3), 826-847 - doi: 10.1111/j.1468-0289.2012.00679.x
 • Hein Klemann (2013) - Competitiveness and German-Dutch Monetary Relations, 1871-1931. - Vierteljahrsheft fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 100 (2), 178-198
 • Hein Klemann (2010) - Europe without Economy - Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 125, 74-81
 • Hein Klemann (2008) - Oorlog en exploitatie. De economische exploitatie van West-Europa, 1940-1945 - Tijdschrift voor Geschiedenis (print), 121, 56-71
 • Hein Klemann (2008) - Did the German Occupation (1940 - 1945) Ruin Dutch Industry? - Contemporary European History, 17 (4), 457-481
 • Hein Klemann (2007) - Die Niederlande und Deutschland: Wirtschaftliche Integration und politische Konsequenzen 1860-2000 - Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Studien, 17, 101-118
 • Hein Klemann (2006) - Waarom bestaat Nederland nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequenties, 1860-2000 - Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 27 (5), 5-25
 • Hein Klemann (2006) - Geen Slutsky, oorlog! Weerwoord op Jan Reijnders - Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 27 (5), 36-41
 • Hein Klemann (2006) - Dutch Industrial Companies and the German Occupation, 1940-1945 - VSWG. Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 93 (1), 1-22

 • Hein Klemann (2020) - De invloed van zwart goud en ijzeren dozen. Naar een globaliserende wereldeconomie - Kleio: Tijdschrift van de Vereniging van Geschiedenisleraren in Nederland, 2020 (6), 26-29
 • Hein Klemann (2019) - Nederland-Productieland: Economie draaide door. - Historisch Nieuwsblad, Special, 78-82 - [link]
 • Hein Klemann (2016) - Europa's grootste haven en haar toekomst: Rotterdam 1870-2000 - Holland Historisch Magazine, 48 (3-4), 157-164
 • Hein Klemann (2013) - Rotterdam en het Duitse achterland - Mainport Magazine, 52 (5), 35-35
 • Hein Klemann (2011) - De laatste adem van de Weimarrepubliek. Terugtrekken buitenlandse leningen stortte Duitsland in 1931 in crisis - Geschiedenis Magazine, 46 (juli-augustus), 26-29
 • Hein Klemann (2009) - Boeken: Nederland 20ste eeuw - Geschiedenis Magazine, 44 (april-mei), 60-62
 • Hein Klemann (2009) - Boeken: Nederland 20ste eeuw - Geschiedenis Magazine, 44 (oktober), 58-61
 • Hein Klemann (2008) - Boeken: Nederland 20ste eeuw - Geschiedenis Magazine, 43 (oktober), 60-61
 • Hein Klemann (2008) - Boeken: Nederland 20ste eeuw - Geschiedenis Magazine, 43 (april-mei), 59-61
 • Hein Klemann (2007) - Boeken: Nederland 20ste eeuw - Geschiedenis Magazine, 42, 57-60

 • Hein Klemann & S Kudryashov (2012) - Occupied Economies. An Economic History of Nazi-Occupied Europe, 1939-1945 - Berg

 • Hein Klemann, Ben Wubs & M Boon (2019) - Transnational regions from a historical perspective: Rotterdam’s port and Ruhr industry, 1870–2010 - Routledge
 • Hein Klemann & JWF Wielenga (2009) - Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert - Waxmann Verlag GmbH
 • Kees Paridon & Hein Klemann (2008) - In voor- en tegenspoed... : verleden, heden, en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen - SMO
 • Hein Klemann & Kees Paridon (2008) - In voor en tegenspoed: verleden en toekomst van de Nederlands-Duitse Economische betrekkingen - Hooiberg

 • Hein Klemann (2016) - Economies under occupation: the hegemony of Nazi Germany and Imperial Japan in World War II - The Economic History Review, 69 (2), 737-738 - doi: 10.1111/ehr.12366
 • Hein Klemann (2014) - Samuël Kruizinga, Overlegeconomie in oorlogstijd. De Nederlandse Overzee Trustmaatschappij en de Eerste Wereldoorlog - Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 129, 1-3
 • Hein Klemann (2006) - Strijd tegen camouflage Duitse bedrijven - Historisch Nieuwsblad, 5, 57-57

 • Hein Klemann (2020) - Exploitation and Destruction in Nazi-Occupied Europe - In S. Broadberry & M. Harrison, The Economics of the Second World War: Seventy-Five Years On (pp. 73-80) - CEPR Press
 • Hein Klemann & J Schenk (2019) - The Rhine in the long 19th century. Creating the lower Rhine economy. Creating the lower Rhine economy - In M. Boon, H.A.M. Klemann & B. Wubs, Transnational Regions in historical perspective (pp. 18-56) - [link] - Routledge
 • Hein Klemann, Ben Wubs & M Boon (2019) - Transnational regions from a historical perspective: Rotterdam’s port and Ruhr industry, 1870–2010 - In H.A.M. Klemann, B. Wubs & M. Boon, Transnational regions from a historical perspective: Rotterdam’s port and Ruhr industry, 1870–2010 (pp. 1-17) - Routledge
 • Hein Klemann (2017) - Wartime and Post-war Economies (The Netherlands) - In 1914-1918 International Encyclopedia of the First World War (pp. 1-10) - Freie Universitaet Berlin; Bayerische StaatsBibliothek; Deutsche Forschungsgemeinschaft
 • Hein Klemann (2017) - The Central Commission for Navigation on the Rhine, 1815-1914. Nineteenth Century European Integration - In B. Wubs & R. Banken, The Rhine: A Transnational Economic History (pp. 1-26) - doi: 10.5771/9783845284736-31 - Nomos
 • Hein Klemann (2017) - Port competition in historical perspective, 1648-2000; the ports in the Hamburg-Le Havre range - In H. Geerlings, B. Kuipers & R. Zuidwijk, Port and Networks. Strategies and Perspectives (pp. 285-295) - Routledge
 • Hein Klemann (2016) - Financial and Monetary Developments in the Occupied Netherlands, 1940-45 - In H.O. Frøland, Mats Ingulstad & Jonas Scherner, Industrial Collaboration in Nazi-Occupied Europe (pp. 89-114) - doi: 10.1057/978-1-137-53423-1 - Palgrave Macmillan UK
 • Hein Klemann (2015) - De periode van kanalisatie 1867-1918 - In J.M. Woehrling, S. Schirmann & M. Libera, 200 jaar Geschiedenis CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart, (pp. 68-109) - CCR
 • Hein Klemann (2015) - La période de la Canalisation 1867-1918 - In J.M Woehrling, S. Schirmann & M. Libera, 200 Ans d'histoire CCNR. Commission Central pour la Navigation du Rhin (pp. 68-109) - CCNR
 • Hein Klemann (2015) - The Channelisation Period: 1867-1918 - In J.M. Woehrling, S Schirmann & M. Libera, 200 years of history. CCNR. Centra Commission for the Navigation of the Rhine (pp. 68-109) - CCNR
 • Hein Klemann (2015) - Die Ära der gro?en Flussbauma?nahmen 1867-1918 - In J.M. Woehrling, S. Schirmann & M. Libera, 200 Jahre Geschichte ZKR. Zentralkommission für die Rheinschiffahrt (pp. 68-109) - Zentralkommission für die Rheinschiffahrt
 • Hein Klemann & Ben Wubs (2014) - River dependence: Creating a Transnational Rhine Economy, 1850-2000. - In J.-O. Hesse, Ch. Kleinschmidt, A. Reckendrees & R. Stokes, Perspectives on European Economic and Social History (pp. 219-245) - Nomos
 • Ben Wubs & Hein Klemann (2014) - River Dependence. Creating a Transnational Rhine Economy, 1850-2000 - In J-O Hesse, C. Kleinschmidt, A. Reckendrees & R. Stokes, Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte (pp. 219-246) - Nomos
 • Hein Klemann (2010) - Neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog en de economische gevolgen in de jaren 20 en 30 - In J. Kok & J. van Bavel, De levenskracht der bevolking. Sociale en demografische kwesties in de lage landen tijdens het interbellum (pp. 49-78) - Universitaire Pers Leuven
 • Hein Klemann (2010) - De Hongerwinter - In M. de Keizer & M. Plomp, Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren (pp. 255-264) - Bakker
 • Hein Klemann (2009) - Wirtschaftliche Verflechtung im Schatten zweier Kriege 1914-1940 - In H.A.M. Klemann & J.W.F. Wielenga, Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (pp. 19-44) - Waxmann Verlag GmbH
 • Hein Klemann (2009) - Die Niederlande und Deustchland, oder verschindet die nationale Ökonomie? Eine Einleitung - In H.A.M. Klemann & J.W.F. Wielenga, Deutschland und die Niederlande. Wirtschaftsbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert (pp. 17-17) - Waxmann Verlag GmbH
 • Hein Klemann (2008) - Marché noir - In P. Aron & J. Gotovitch, Dictionnaire de la Seconde Guerre mondiale en Belgique (pp. 260-262) - André Versaille
 • Hein Klemann (2008) - Entwicklung durch Isolation. Die niederländische Wirtschaft 1914 - 1918 - In Jahrbuch Zentrum für Niederlande-Sudien (pp. 131-157) - Aschendorf Verlag
 • Hein Klemann (2008) - Political development and international trade: The Netherlands 1929-1941 - In M. Müller & T. Myllyntaus, Pathbreakers. Small European Countries Responding to Globalisation and Deglobalisation (pp. 297-322) - Peter Lang
 • Hein Klemann (2008) - De financiering van oorlog en bezetting in West-Europa, 1940-1945 - In W.W. Boonstra & S.C.W. Eijffinger, Een klassiek econoom met een brede blik. Opstellen aangeboden aan Hans Visser (pp. 275-294) - Sdu Uitgevers
 • Hein Klemann & Kees Paridon (2008) - Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequenties, 1860 - 2000 - In H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon, In voor- en tegenspoed: Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (pp. 13-44-79-83) - Hooiberg
 • Hein Klemann & Kees Paridon (2008) - Inleiding - In H.A.M. Klemann & C.W.A.M. van Paridon, In voor- en tegenspoed: Verleden, heden en toekomst van de Nederlands-Duitse economische betrekkingen (pp. 9-12) - Hooiberg
 • Hein Klemann (2007) - Ontwikkeling door isolement. De Nederlandse economie 1914-1918 - In M. Kraaijestein & e.a., Wankel evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (pp. 232-271) - Aspekt
 • Hein Klemann (2007) - Ten geleide. Een historiografische inleiding - In J. Euwe, De Nederlandse kunstmarkt 1940-1945 (pp. 9-20) - Boom
 • Hein Klemann (2007) - Een handelsnatie zonder handelspolitiek - In B. de Graaff & D. Hellema, Instrumenten van buitenlandse politiek. Achtergronden en praktijk van de Nederlandse diplomatie (pp. 241-252) - Boom
 • Hein Klemann (2006) - Occupation and Industry. The industrial development of the Netherlands, 1940-1945 - In J. Lund, Working for the new order. European business under German domination 1939-1945 (pp. 45-74) - University Press of Southern Denmark

 • Hein Klemann (2018) - Rotterdam, het Ruhrgebied en het probleem van transnationale geschiedenis - In A. van Stipriaan, G. Oonk & S. Manjickam, History@Erasmus History of Encounters (pp. 40-43) - [link] - Erasmus University Rotterdam
 • Hein Klemann (2016) - Introductie. Nederland, Duitsland en de Rotterdamse haven - In Klara Paardenkooper, Teureka! In de ban van containerisatie. Rotterdam toen, nu en in de toekomst (pp. 9-17) - NT Publishers
 • Hein Klemann & DM Koppenol (2013) - Port Competition within the Le-Havre-Hamburg range (1850-2013) - In B. Kuipers & R. Zuidwijk, Smart Port Perspectives. Essays in honor of Hans Smits (pp. 63-76) - Erasmus Smart Port

 • Hein Klemann (2016) - Water management and the rivers - Institut des Haute etudes de developpement et d'amenagement des territoires en Europe: Aménagement et démocratie : où en est le consensus néerlandais?
 • Hein Klemann (2012) - The Central Commission for the Navigation on the Rhine, 1815-1914 - Workshop International Institute for Asian Studies, (IIAS), State Restructuring and Rescaling in Comparative Perspective
 • Hein Klemann (2012) - Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913 - Annual Conference Posthumus Institute, Scheepvaartmuseum Amsterdam
 • Hein Klemann (2012) - Concurrentie in de Rijndelta. Waterwegen, spoorwegen en havens, 1850-1914. - Voorjaarsbijeenkomst vereniging voor Zeegeschiedenis
 • Hein Klemann (2012) - The economic consequences of forced labour in occupied Europe - Seminar Industry in occupied Europe
 • Hein Klemann (2012) - Monetary developments in the Netherlands during the occupation - Seminar Industry in occupied Europe Norwegian University of Science and Technology
 • Hein Klemann (2011) - Organisation of conference: 3rd national Rhine Conference: The Rhine economy on a new basis. The switch from coal to oil and the implications for the transnational region, 1945-1973 - Organisation of a conference
 • Hein Klemann (2005) - The Nature and Development of Local Economies - ESF-programma Occupation in Europe: the Impact of National Socialist and Fascist Rule (INSFO)

 • Hein Klemann (2012) - Vlissingen als haven voor het Duitse achterland - In T. van Gent & P. Ippel, Zeeland en de wijde wereld. (Roosevelt Academy: Middelburg 2012) (pp. 27-47) - Roosevelt Academy
 • Hein Klemann, Ben Wubs & M Boon (2012) - Outport and Hinterland. Rotterdam Business and Ruhr Industry, 1870-2010 - In R Gorski & B Söderqvist, Parallel Worlds of the Seafarer: Ashore, Afloat and Abroad (pp. 201-207) - Maritime Museum & Aquarium
 • Hein Klemann (2011) - The Dutch and the Central Commission 1815-1914 - In M. Libera & S. Schirmann, La Commission central pour la navigation du Rhin. Histoire d'une organisation internationale. Actes du colloque La Commission Central pour la navigation du Rhin : 200 ans d'histoire (pp. 17-40) - L'Harmattan Paris

 • Hein Klemann (2011) - CD 3: De Nederlandse economie in oorlogstijd - De Tweede Wereldoorlog verteld door Nederlands beste historici. Serie van 6 CD's

 • Hein Klemann (2006) - Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? Nederland-Duitsland: Economische integratie en politieke consequneties 1860-2000 - Faculteit der Historische en Kunstwetenschapppen

 • Hein Klemann (2016) - West-German-Dutch trade relations, 1830-1860 - doi: 10.13140/RG.2.1.4446.7606 - 6th Transnational Rhine Conference Rivers and Innovation in International Comparative Perspective
 • Hein Klemann (2014) - Rotterdam as Energy Port - EOGAN 2014 Conference, Maritime Museum Rotterdam
 • Hein Klemann (2013) - The Central Commission for the Navigation on the Rhine, 1815-1914. Nineteenth Century European Integration - Cycles de Seminaire. Histoire de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. Premier Seminar
 • Hein Klemann & KM Süli (2013) - Rotterdam, Germany and the Rhine - IVR Conference
 • J Schenk & Hein Klemann (2012) - Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports 1850-1914 - N.W. Posthumus Conference
 • Hein Klemann (2011) - The Rhine Economy on a New Basis. The switch from Coals to Oil and the Implications for the Transnational Region 1945-1973 - River dependence, 3rd Transnational Rhine Conference
 • Hein Klemann (2011) - Occupied Economies: Racism or efficiency? Why was the East so worse off? - Conference: Ten lectures about the War, Deutsches Historisches Institut Moskau
 • Hein Klemann (2011) - Duitsland: Een bedreiging voor Nederland, 1866-1914? - Symposium Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog: 'Nederland en de Eerste Wereldoorlog'
 • Hein Klemann (2011) - De Rotterdamse haven en het Duitse achterland in de lange 20e eeuw - Studiedag stichting bedrijfsgeschiedenis
 • Hein Klemann (2011) - De economie tijdens de oorlogsjaren. Verarmde Nederland of was er juist een boom? - Conference: De Tweede Wereldoorlog in Nederland verteld door de beste historici
 • Hein Klemann (2010) - German Dutch Monetary Relations, 1871-1939 - Second Transnational Rhine Conference: The Coal-based Rhine Economy. Development of an Industrial Region from Basel to Rotterdam, 1850-1950
 • Hein Klemann (2010) - Economies under occupation: New perspectives - Conference: War and Society in transnational and long run perspective, organised by the Deutsches Historisches Institut Moskau, (German National Archive Moscow)
 • Hein Klemann & Ben Wubs (2010) - Creating a Transnational Rhine Economy - At the Annual Conference of the N.W. Posthumus Institute, Leiden University
 • Hein Klemann (2009) - Black Markets, Clandestine Production and Macro-Economic Series - Conferentie: War and society in 20th century Europe
 • Hein Klemann (2009) - The Nation, Nationalism and Modern Macro economics - Conferentie: Creating a Transnational Rhine Economy, 1850-2000. Kick-off Meeting of a Transnational Rhine Network
 • Hein Klemann (2008) - Bestond er in de twintigste eeuw een Nederlandse economie? - Conferentie `Ces chère voisins. Benelux, Deutschland und Frankreich im 19. und 20. Jahrhundert
 • Hein Klemann (2008) - Wirtschaftliche Verflechtungen im Schatten zweier Kriege 1914-1940 - Symposium: Deutsch-niederländische Wirtschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert, Zentrum für Niederlande-Studien der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
 • Hein Klemann (2008) - Neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog en de economische gevolgen in de jaren '20 en '30 - Studiedag: Tussen Markt en Moraal. Bevolkingskwesties in de Lage Landen tijdens het interbellum
 • Hein Klemann (2008) - Economic exploitation in Hitler's Europe - Conferentie The Experience of Occupation, 1931-1949 georganiseerd door het International Committee for the History of the Second World War
 • Hein Klemann (2008) - The Economic Exploitation of Western Europe - History Society Annual Conference
 • Hein Klemann (2007) - War-time thinking about reconstruction and the post-war situation on Western Europe - Workshop War, occupation and economic development. in Occupied Europe 1939-1945
 • Hein Klemann (2007) - Food production, consumption and distribution in Western Europe - Workshop War, occupation and economic development. in Occupied Europe 1939-1945
 • Hein Klemann (2007) - Local economies in Western Europe - Workshop War, occupation and economic development. in Occupied Europe 1939-1945
 • Hein Klemann (2007) - Trade under the `New Order - Workshop War, occupation and economic development. in Occupied Europe 1939-1945
 • Hein Klemann (2007) - Finance in Western Europe - Workshop War, occupation and economic development. in Occupied Europe 1939-1945
 • Hein Klemann (2007) - Exploitation of Western Europe - Workshop War, occupation and economic development. in Occupied Europe 1939-1945
 • Hein Klemann (2005) - Stunde Null: War Damage in Western Europe 1945 - 1945 Back to Normal or a New Beginning? Expectations and Conceptions for a Post-war Europe
 • Hein Klemann (2005) - Did the German Occupation (1940-1945) Ruin Dutch Industry - 65th Annual Meeting of the Economic History Association: War and Economic Growth: Causes, Costs, and Consequences

 • Hein Klemann (28 April 2020) - Feit of fictie: Grootste begrotingstekort einde de Tweede Wereldoorlog - Interview

 • Hein Klemann (2015) - Workshop Verzetsmuseum Amsterdam - Workshop Verzetsmuseum Amsterdam

 • Hein Klemann (2008) - Conference: Annual Social History Society 2008 - Conference: Annual Social History Society 2008
 • Hein Klemann (2008) - Unknown event - Unknown event
 • Hein Klemann (2007) - Workshop organiseren namens European Science Foundation (ESF) in samenwerking met dr. Sergei Kudryashov German Historical Institute Moscow (DHI Moscow) - Workshop organiseren namens European Science Foundation (ESF) in samenwerking met dr. Sergei Kudryashov German Historical Institute Moscow (DHI Moscow)

 • Hein Klemann (2019) - Fiscal legislation during the German occupation - Workshop: Passage to Panama: Nation States, Taxation and Multinational Enterprise in the Twentieth Century II
 • Hein Klemann (2019) - De economische ontwikkeling en de aanpassing door het Rotterdamse bedrijfsleven in oorlogstijd - Studiedag Stichting Onderzoek Bijzondere Rechtspleging
 • Hein Klemann (2018) - Nationalism, capitalism and globalization. How two waves of globalization raised nationalistic reactions - Conference Nationalism and Protectionism: A Global Historical Approach. 40 years History@eur
 • Hein Klemann (2018) - Financial and monetary consequences of the German occupation of Western Europe 1940-1945 - Abschlusstagung „Staatsfinanzen“ Bundesministerium der Finanzen
 • Hein Klemann (2017) - The Central Commission and Regulation of Rhine Shipping - Conference: A Comparative Reflection about the Yangtze River and the Rhine
 • Hein Klemann (2016) - West-German-Dutch trade relations, 1830-1860 - Rhin(e) 6th Transnational Rhine Conference Rivers and innovations in International Comparative Perspective
 • Hein Klemann (2015) - The Netherlands and the CCNR in the 19th Century - Colloque Historique, Commission centrale pour la navigation du Rhin' 200 Ans D'Histoire
 • Hein Klemann (2014) - German-Dutch economic relations and their political consequences 1850-1914 - Lecture Historisches Seminarium
 • Hein Klemann (2014) - Book presentation of Jeroen Touwen, Coordination in Transition. The Netherlands and the World Economy, 1950-2010 (Leiden: Brill 2014) - Lectures in Social and Economic History, Leiden University
 • Ben Wubs & Hein Klemann (2014) - Rhine, Ruhr and Rotterdam. Continuity and change in a transnational economic core region, 1870-2010 - Contrasting Regions, Sectors and Centuries, 18th EBHA Congress
 • Hein Klemann & Ben Wubs (2014) - Rhine, Ruhr and Rotterdam. Continuity and Change in a transnational Core Region, 19870-1914. - Annual Conference European Business History Association
 • Ben Wubs & Hein Klemann (2014) - Rhine, Ruhr and Rotterdam. Continuity and change in a transnational economic core region, 1870-2010 - 18th EBHA Congress
 • Hein Klemann (2014) - Der erste Weltkrieg aus der Sicht der kleinere Nachbaerlaender: Die Niederlande - Sonnenbergkonferenz: 1914-2014 Haben wir gelernt?
 • Hein Klemann (2013) - Loe de Jong: history as therapy. - International Symposium The appeal of tragedy. Popularizing war and dark issues 25 years after Loe de Jong
 • Hein Klemann & S Kudryashov (2013) - Occupied Economie - Book launcg organized by Business History @ Eur
 • Hein Klemann (2013) - The Central Commission for the Navigation on the Rhine, 1815?1914 - 4th Transnational Rhine Conference: Crossing the Rhine. Globalisation and the Impact of War on the Rhine Economy
 • Hein Klemann & S Kudryashov (2012) - Occupied Economies - Book presentation, Woodrow Wilson Centre for International Scholars
 • Hein Klemann (2011) - Waarom zijn de Russen niet gekomen? - Checkpoint Geschiedenis
 • Hein Klemann (2010) - Historical Annual Reports and Financial Administrations - Den Haag
 • Hein Klemann (2010) - De Nederlandse economie in 1945 - Workshop in the Royal Library: the opening of the exhibition Oranje Bitter
 • Hein Klemann (2009) - Economie en Tweede Wereldoorlog - Lezing: Oude Veiling
 • Hein Klemann (2009) - Hoe de Nederlandse overheid in de Eerste Wereldoorlog de macht van de buitenlandse kartels wist te breken - lezing: Studiedag Eerste Wereldoorlog
 • Hein Klemann & Ben Wubs (2008) - A Rhine economy 1850-2000 - NW Posthumus Instituut globaliseringsthema workshop: A survey of current historical research on globalisation, technological change and economic development, 1870-present
 • Hein Klemann (2007) - December 2007-Februari 2008: Collegecyclus: Deutschland-Niederlande - Wirtschaftliche Interdependenz und politischen Konsequenzen Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster
 • Hein Klemann (2007) - Ontwikkeling naar Totale Oorlog - Lezing Nascholingsconferentie Geschiedenis "TEN OORLOG! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen"
 • Hein Klemann (2007) - Warum gibt es die Niederlande eigentlich noch? - Keynote speech op de BINT-workshop: Dutch and German business systems in the 20th century
 • Hein Klemann (2007) - Collegecyclus van januari tot en maart - Wissenschaftliches Fellow Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster
 • Hein Klemann (2007) - Januari-maart Collegecyclus: Deutschland-Niederlande 1870-2000 - Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelmsuniversität Münster
 • Hein Klemann (2006) - Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? - Historische Vereniging Roterodamum
 • Hein Klemann (2006) - Deutschland und die Niederlande 1860-2000 - Institut der Niederlande, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • Hein Klemann (2006) - Warum gibt es die Niederlande eigentlich noch? - Zentrum für Niederlande-Studien, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
 • Hein Klemann (2006) - Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? - Stadshuis, presentatie
 • Hein Klemann (2006) - Waarom bestaat Nederland eigenlijk nog? - Stichting Rokoko
 • Hein Klemann (2006) - De Nederlandse economie en de Eerste Wereldoorlog 1914-1925 - Studiedag Eerste Wereldoorlog
 • Hein Klemann (2005) - Nederlands-Duitse relaties 1870-heden - Conferentie: Een dozijn (b)uren
 • Hein Klemann (2005) - Het jaarverslag in economisch historisch onderzoek - Studiemiddag van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

 • Hein Klemann (2020) - Rotterdam as an energy port - Creathon Marseille-Rotterdam 2020
 • Hein Klemann (2020) - Nederland en zijn grote rivieren in de 19e en 20e eeuw - Webinar: Onze rivieren na 2010, georganiseerd door Rijkswaterstaat
 • Hein Klemann (2019) - Nederland en de Acte van Mannheim - Bijeenkomst Rijnvaartcommissarissen en Oud-Rijnvaartcommissarissen
 • Hein Klemann (2019) - Competition between Dutch skippers, German ship-owners, and the transition to steam - Conference: River Societies: Old Problems, New Solutions: A Comparative Reflection on the Rhine and the Yangtze Rivers. Rotterdam/Leiden 22 to 25 May 2019
 • Hein Klemann (2019) - Duits-Nederlandse economische vervlechting ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog, 1918-1925 - Studiedag Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog
 • Hein Klemann (2018) - The Central Commission and Regulation of Rhine shipping - Visit delegation China Europe Centre for Economic Cooperation (CECEC)
 • Hein Klemann (2018) - Rhine, Ruhr and Rotterdam. Continuity and Change in an economic core region, 1870-2010 - Visit National Institute for South China Sea Studies (NISCSS)
 • Hein Klemann (2018) - Mini-college Vers Beton: Is Rotterdam verslaafd aan de haven? - Studio Erasmus 27 maart 2018
 • Hein Klemann (2017) - Het economisch leven in Haarlem in de Tweede Wereldoorlog - Lezingencyclus Geschiedenis van Haarlem
 • Hein Klemann (2016) - Nieuw onderzoek naar de moderne Nederlandse scheepsbouw - Scheepsbouwsymposium, Maritiem Museum Rotterdam
 • Hein Klemann (2015) - Mythes over de Koude oorlog - VGN-Kleio Congres
 • Hein Klemann (2013) - Trekvaart en riviertransport - Studiedag Maritiem Museum Rotterdam, ‘Trade and Ideas IV: Maritieme collecties en vroegmoderne wetenschap en kennisoverdracht
 • Hein Klemann (2013) - Rotterdam, Germany and the Rhine - Presentation for the Wissenschaftliche Beirat beim Bundesverkehrsministerium
 • Hein Klemann & KM Süli (2012) - Rotterdam, Duitsland en de Rijn - Ontbijtsessie voor Rotterdamse Havenondernemers, Erasmus Smartport-Deltalinqs
 • Hein Klemann (2012) - Oorlog en geschiedschrijving. - Checkpoint Geschiedenis: Fabelachtige geschiedenis, Arminius Kerk
 • Hein Klemann (2012) - Competition in the Rhine delta. Waterways, railways and ports, 1870-1913. - Smartport seminars

Bachelor Thesis Class Maritime History

Level
BA-3
Year
2021
Year Level
BA-3
Course Code
CH3079

Port Cities and Maritime History

Year
2021
Year Level
Master, Master
Course Code
CH4137

Master Thesis

Year
2021
Year Level
MA, MA
Course Code
CH4050

Maritime History Programme

Year
2021
Course Code
CH4201

Bachelor Thesis

Year
2021
Year Level
BA-3, BA-3, Pre-master
Course Code
CH3100

Bachelor Thesis Class Crisis & Conflict

Level
BA-3
Year
2021
Year Level
BA-3
Course Code
CH3075

Bachelor Thesis Class War, peace, econ.

Year
2021
Year Level
BA-3, BA-3
Course Code
CH3085

Emerging Economies and Global Labour

Year
2021
Year Level
BA-2, BA-2
Course Code
CH2203

Honours Class

Year
2021
Year Level
BA-2, BA-2
Course Code
CH2100

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes