prof.mr. (Helene) HM Vletter - van Dort

prof.mr. (Helene) HM Vletter - van Dort
Full professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-018
Email
vletter@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Helene Dort (2019) - De bedenktijd: naïef of noodzaak? - Ondernemingsrecht, 2019 (161), 899-907
 • Helene Dort, B Klinger & Harold Koster (2019) - Wettelijke streefcijfers over man-vrouwdiversiteit vanuit het perspectief van de selectie-en benoemingscommissies van grote vennootschappen - Onderneming en Financiering, 27 (2), 62-74
 • Helene Dort (2019) - Commissarissen en informatie. Een duivels dilemma - Ondernemingsrecht, 2019 (37), 208-214
 • Harold Koster, B Klinger & Helene Dort (2019) - Wettelijke streefcijfers over man/vrouw diversiteit vanuit het perspectief van de selectie- en benoemingscommissies van grote vennootschappen - Onderneming en Financiering, 2019 (2), 62-74 - doi: 10.5553/OenF/157012472019027002005
 • Helene Dort & Titiaan Keijzer (2018) - Herziening Britse Corporate Governance Code: stof tot nadenken - Ondernemingsrecht, 69 (7), 321-332
 • Helene Dort & Titiaan Keijzer (2016) - Bescherming van beursvennootschappen: dubbel gestikt houdt beter - Ars Aequi, 65 (5), 329-336
 • Helene Dort (2014) - Is Doomsday aangebroken voor zelfregulering door beursvennootschappen? - Tijdschrift voor Financieel Recht, (2014-6), 252-259
 • Helene Dort (2014) - On our way to a regulatory bubble? - International Review of Financial Analysis, (3), 40-48
 • Helene Dort (2013) - Toezichthouder bij een pensioenfonds: gedoemd te falen? - Ondernemingsrecht, 2013 (4), 139-149
 • Helene Dort, Bart Bootsma & J Biesheuvel-Hoitinga (2012) - De relatie tussen de raad van commissarissen en aandeelhouders(vergadering) bij beursvennootschappen - Ondernemingsrecht, 2012 (4), 153-162
 • Helene Dort (2012) - Some challenges facing central banks as supervising authority - European Company and Financial Law Review, 9 (2), 131-155 - doi: 10.1515/ecfr-2012-0131
 • Helene Dort (2009) - Icesave: if something seems too good to be true, it probably is - Ars Aequi, 2009 (12), 810-816
 • Helene Dort (2009) - It's the economy, stupid - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2009 (1), 39-42
 • Helene Dort (2008) - Biedt Vie d'Or de financiële toezichthouders in Nederland voldoende bescherming? - Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2008 (5 (oktober)), 100-108
 • Maarten Kroeze & Helene Dort (2008) - History and Future of Uniform Company Law in Europe - European Company Law, 5 (3), 114-122
 • Helene Dort (2007) - Het stemgedrag van institutionele beleggers - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2007 (5), 163-170
 • Abe Jong, Gerard Mertens, Hans Oosterhout & Helene Dort (2007) - How useful is shareholder intervention? - Management Control en Accounting, 11 (2), 8-15
 • Helene Dort (2003) - Het eisen van additionele informatie omtrent een openbaar bod - Ondernemingsrecht, 2003 (8), 290-296

 • Helene Dort & Titiaan Keijzer (2017) - De veilige toekomst van de Nederlandse beursvennootschap - Ondernemingsrecht, 2017 (73), 433-434
 • Helene Dort (2016) - Commissarissenbeloning in de concept-Code: volledige alignment? - Ondernemingsrecht, 2016 (22), 101-102
 • Helene Dort (2015) - Toezicht zoals toezicht bedoeld is - Ondernemingsrecht, 2015 (3), 75-76
 • Helene Dort (2014) - De lusten en lasten van een MLP Ondernemingsrecht 2014-5, p. 263-265, - Ondernemingsrecht, 2014 (5), 263-265
 • Helene Dort (2013) - Ook voor een minister geldt: practice what you preach - Ondernemingsrecht, 2013 (65), 323-324
 • Helene Dort (2011) - Horen, zien en luisteren - Ondernemingsrecht, 2011 (10), 365-366
 • Helene Dort (2011) - Schoenmaker blijf bij je leest - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2011 (1), 30-32
 • Helene Dort (2010) - Toezicht, integriteit en deskundigheid - TvOB, Tijdschrift voor vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht en ondernemingsbestuur, 2010 (2), 61-63
 • Helene Dort (2009) - Billijke prijs: de Ondernemingskamer stelt een billijke prijs vast in de zin van art. 5:80a Wft waarin zij waardevermeerderende omstandigheden verdisconteert. Tegelijkertijd verklaart de Ondernemingskamer verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek tot het vaststellen van een billijke prijs op de voet van art. 5:80 lid 1 Wft. - Ondernemingsrecht, 2009 (16), 704-707
 • Helene Dort (2007) - Bewerking van Rb Amsterdam 3 januari 2007 (klokkenluidersregeling) - Fiat Justitia (EUR), 2007 (2), 18
 • Maarten Kroeze & Helene Dort (2006) - Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta - Ars Aequi, 2006, 334-340
 • Helene Dort (2005) - Pyramidespel met aandelen, of de multiplier van Toth - Ondernemingsrecht, 2005 (15), 523-524

 • Helene Dort (2014) - Kern van het financieel recht - Kluwer

 • Helene Dort (2015) - De AFM is niet tekort geschoten als toezichthouder op DSB - Ondernemingsrecht, 2015 (23), 139-142
 • Helene Dort (2010) - World Online - Ondernemingsrecht, 2010 (2), 119-126
 • Helene Dort (2009) - inzake BeFRA - Ondernemingsrecht, 2009 (3), 157-162
 • Helene Dort (2009) - Schuitema - Ondernemingsrecht, 2009 (16), 704-707
 • Arnoud Pijls & Helene Dort (2008) - De Boer e.a./TMF Financial Services B.V. - Prospectusaansprakelijkheid: Hoge Raad geeft toetsingsmaatstaf voor misleidingsnorm ex art. 6:194 BW en casseert de door het hof geformuleerde schademaatstaf - Ondernemingsrecht, 2008 (9), 364-368
 • Helene Dort (2007) - World Online - Ondernemingsrecht, 2007 (8), 331-335
 • Helene Dort (2005) - ABN AMRO Bank N.V./AFM - Ondernemingsrecht, 2005 (13), 455-458
 • Helene Dort (2005) - Isotis - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2005 (300), 2132-2136
 • Helene Dort (2003) - Annotatie bij nr. 174 - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2003 (2003), 457-460
 • Helene Dort (2003) - Annotatie bij nr. 02/2768 BC - Ondernemingsrecht, 2003 (2003), 631-643

 • Helene Dort (2020) - Bedrijfscultuur en diversiteit zijn Chefsache - Wolters Kluwer
 • Helene Dort, KWF Broekhuizen & Mathijs Giltjes (2020) - Kapitaalmarkten - Sdu Uitgevers
 • Helene Dort (2020) - Bedrijfscultuur en diversiteit zijn Chefsache - Wolters Kluwer
 • Helene Dort (2014) - Op weg naar een toezichtbubbel? - Kluwer
 • Helene Dort (2013) - Doorlopend toezicht - Kluwer
 • Helene Dort (2013) - Het belang van een goede balans tussen verantwoording en verantwoordelijkheid - Kluwer
 • Helene Dort (2012) - Informatierechten van de aandeelhoudersvergadering en de individuele aandeelhouder: een update - Kluwer
 • Helene Dort (2012) - Misdaad en straf bij marktmisbruik: a race to the bottom? - Kluwer
 • Helene Dort (2011) - Samenwerken in het toezicht - Kluwer
 • Helene Dort (2010) - De Ondernemingskamer en het bepalen van biedprijzen bij openbare biedingen - Kluwer
 • Helene Dort (2010) - Toezichthouder versus toezichthouder - Kluwer
 • Helene Dort (2008) - Gelijke behandeling wat betreft het verstrekken van informatie bij concurrerende biedingen - Kluwer
 • Helene Dort (2007) - Juridisch deel onderzoeksrapport Corporate Governance practices of institutional investors: Substance or symbolism, in opdracht van Eumedion, april 2007 (Engelstalig)
 • Helene Dort (2007) - Gelijke behandeling voor de good guys and the bad guys?
 • Helene Dort (2006) - De invloed van elektronisch stemmen op de besluitvorming in de vennootschap - Kluwer
 • Maarten Kroeze & Helene Dort (2006) - Eenvormig vennootschapsrecht: een oud deuntje of toekomstmuziek? - Boom Juridische Uitgevers

 • Helene Dort (2012) - Europese corporate governance: één voor allen, allen voor één - Boom Juridische Uitgevers
 • Helene Dort (2007) - Commentaren bij artikelen 4:62-65 - Sdu Uitgevers
 • LJJ Rogier & Helene Dort (2007) - Commentaar Financieel Recht, Deel I, Wet op het Financieel toezicht, art. 174 - 188 - Sdu Uitgevers

 • Helene Dort (2016) - Panellid

 • Helene Dort (2015) - Heeft de leiding van een ziekenhuis ook echt de leiding?

 • Helene Dort (2001) - Gelijke behandeling van beleggers bij informatieverstrekking - Rijksuniversiteit Groningen

 • Ageeth Klaassen & Helene Dort (2015) - Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector - IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG)
 • Helene Dort & Ageeth Klaassen (2012) - Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector - Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance
 • Abe Jong, Gerard Mertens, Hans Oosterhout & Helene Dort (2007) - Corporate governance practices of institutional investors: substance or symbolism? - Eumedion and Nederlandse Corporate Governance Stichting

 • Helene Dort (2006) - JFR (Journal)

 • Helene Dort (2015) - Intertrust Group (External organisation)
 • Helene Dort (2015) - Intertrust Netherlands BV (External organisation)
 • Helene Dort (2014) - New York University (External organisation)
 • Helene Dort (2013) - IVO Center for Financial Law & Governance (External organisation)
 • Helene Dort (2013) - NYU Pollack Center for Law and Business, (External organisation)
 • Helene Dort (2010) - De Nederlandsche Bank (External organisation)
 • Helene Dort (2010) - Nederlands Arbitrage Instituut (External organisation)
 • Helene Dort (2010) - Nationaal Register toezichthouders & commissarissen (External organisation)
 • Helene Dort (2010) - Stichting Espria Woonzorg (External organisation)
 • Helene Dort (2009) - Monitoring Commissie Corporate Governance (External organisation)
 • Helene Dort (2009) - St Franciscus Gasthuis Rotterdam (External organisation)

 • Helene Dort (2020) - Nederlandse Publieke Omroep (External organisation)

 • Helene Dort (2016) - Het hoe en waarom van de Exco - Spreker tijdens het Ondernemingsrecht diner
 • Helene Dort (2015) - Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector - Presentatie Onderzoeksrapport
 • Helene Dort (2013) - Op weg naar een toezichtbubbel? - Congres Van der Heijden instituut
 • Helene Dort (2013) - De rol van de overheid in de financiële sector - Symposium Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Helene Dort (2013) - De ontwikkeling van het financieel recht in het afgelopen decennium - Symposium Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Helene Dort (2013) - Financial Supervision in the 21st century - Conference

 • Helene Dort (2016) - Governance en toezicht op accountants - Presentatie voor de besturen van big four accountantskantoren

Monitoring Commissie Corporate Governanc

Start date approval
June 2009
End date approval
December 9999
Place
DEN HAAG

De Nederlandsche Bank

Start date approval
October 2010
End date approval
December 9999
Place
AMSTERDAM
Description
Commissaris

De Nieuwe Commissaris Consult BV

Start date approval
January 2011
End date approval
December 9999
Place
AMSTERDAM

Thesis Master Financial Law

Year
2021
Course Code
RS111

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2021
Course Code
RS129

Financial Ethics & Compliance

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RQ07

Research Lab Financial Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB29

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes