prof.mr.
(Helene) HM Vletter - van Dort

Full Professor Erasmus School of Law Corporate and Financial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-018
Telephone
0104081772
Email
vletter@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • H. Koster, B. Klinger & H.M. Vletter - van Dort (2019). Wettelijke streefcijfers over man/vrouw diversiteit vanuit het perspectief van de selectie- en benoemingscommissies van grote vennootschappen. Onderneming en Financiering, 2019 (2), 62-74. doi: 10.5553/OenF/157012472019027002005
    • H.M. Vletter - van Dort & T.A. Keijzer (2018). Herziening Britse Corporate Governance Code: stof tot nadenken. Ondernemingsrecht, 69 (7), 321-332.
    • H.M. Vletter - van Dort & T.A. Keijzer (2016). Bescherming van beursvennootschappen: dubbel gestikt houdt beter. Ars Aequi, 65 (5), 329-336.
    • H.M. Vletter - van Dort (2014). Is Doomsday aangebroken voor zelfregulering door beursvennootschappen? Tijdschrift voor Financieel Recht, 252-259.
    • H.M. Vletter - van Dort (2014). On our way to a regulatory bubble? International Review of Financial Analysis, 40-48.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013). Toezichthouder bij een pensioenfonds: gedoemd te falen? Ondernemingsrecht, 2013 (4), 139-149.
    • H.M. Vletter - van Dort (2012). Some challenges facing central banks as supervising authority. European Company and Financial Law Review, 9 (2), 131-155. doi: 10.1515/ecfr-2012-0131
    • H.M. Vletter - van Dort, A.A. Bootsma & J. Biesheuvel-Hoitinga (2012). De relatie tussen de raad van commissarissen en aandeelhouders(vergadering) bij beursvennootschappen. Ondernemingsrecht, 2012 (4), 153-162.
    • H.M. Vletter - van Dort (2009). It's the economy, stupid. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2009 (1), 39-42.
    • H.M. Vletter - van Dort (2009). Icesave: if something seems too good to be true, it probably is. Ars Aequi, 2009 (12), 810-816.
    • H.M. Vletter - van Dort (2008). Biedt Vie d'Or de financiële toezichthouders in Nederland voldoende bescherming? Tijdschrift voor jaarrekeningenrecht, 2008 (5 (oktober)), 100-108.
    • M.J. Kroeze & H.M. Vletter - van Dort (2008). History and Future of Uniform Company Law in Europe. European Company Law, 5 (3), 114-122.
    • A. de Jong, G.M.H. Mertens, J. van Oosterhout & H.M. Vletter - van Dort (2007). How useful is shareholder intervention? Management Control en Accounting, 11 (2), 8-15.
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Het stemgedrag van institutionele beleggers. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2007 (5), 163-170.
    • H.M. van Dort (2003). Het eisen van additionele informatie omtrent een openbaar bod. Ondernemingsrecht, 2003 (8), 290-296.
    • H.M. Vletter - van Dort & T.A. Keijzer (2017). De veilige toekomst van de Nederlandse beursvennootschap. Ondernemingsrecht, 2017 (73), 433-434.
    • H.M. Vletter - van Dort (2016). Commissarissenbeloning in de concept-Code: volledige alignment? Ondernemingsrecht, 2016 (22), 101-102.
    • H.M. Vletter - van Dort (2015). Toezicht zoals toezicht bedoeld is. Ondernemingsrecht, 2015 (3), 75-76.
    • H.M. Vletter - van Dort (2014). De lusten en lasten van een MLP Ondernemingsrecht 2014-5, p. 263-265,. Ondernemingsrecht, 2014 (5), 263-265.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013). Ook voor een minister geldt: practice what you preach. Ondernemingsrecht, 2013 (65), 323-324.
    • H.M. Vletter - van Dort (2011). Schoenmaker blijf bij je leest. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2011 (1), 30-32.
    • H.M. Vletter - van Dort (2011). Horen, zien en luisteren. Ondernemingsrecht, 2011 (10), 365-366.
    • H.M. Vletter - van Dort (2010). Toezicht, integriteit en deskundigheid. Tijdschrift voor ondernemingsbestuur, 2010 (2), 61-63.
    • H.M. Vletter - van Dort (2009). Billijke prijs: de Ondernemingskamer stelt een billijke prijs vast in de zin van art. 5:80a Wft waarin zij waardevermeerderende omstandigheden verdisconteert. Tegelijkertijd verklaart de Ondernemingskamer verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek tot het vaststellen van een billijke prijs op de voet van art. 5:80 lid 1 Wft. Ondernemingsrecht, 2009 (16), 704-707.
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Bewerking van Rb Amsterdam 3 januari 2007 (klokkenluidersregeling). Fiat Justitia (EUR), 2007 (2), 18.
    • M.J. Kroeze & H.M. van Dort (2006). Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta. Ars Aequi, 2006, 334-340.
    • H.M. van Dort (2005). Pyramidespel met aandelen, of de multiplier van Toth. Ondernemingsrecht, 2005 (15), 523-524.
   • H.M. Vletter - van Dort (2014). Kern van het financieel recht (Kern). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2014). Op weg naar een toezichtbubbel? In Herstructurering van ondernemingen in financiële moeilijkheden (serie vanwege het van der Heijden Instituut, 124) (pp. 17-31). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2013). Het belang van een goede balans tussen verantwoording en verantwoordelijkheid. In D. Busch & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Christels Koers (Serie Onderneming en Recht, 79) (pp. 747-762). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2013). Doorlopend toezicht. In D.R. Doorenbos & M.J.C. Somsen (Eds.), Onderneming en sanctierecht (serie Onderneming en Recht, 76) (pp. hoofdstuk 2). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2012). Informatierechten van de aandeelhoudersvergadering en de individuele aandeelhouder: een update. In Handboek Onderneming en aandeelhouder (pp. 209-246). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2012). Misdaad en straf bij marktmisbruik: a race to the bottom? In Verbindend Recht (pp. 543-558). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2011). Samenwerken in het toezicht. In L. Timmerman & B.F. Assink (Eds.), SamenWerken in het Ondernemingsrecht (Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, 80) (pp. 71-91). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2010). Toezichthouder versus toezichthouder. In Bestuur en Toezicht (Uitgaven vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht, deel 67) (pp. 135-149). Groningen: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2010). De Ondernemingskamer en het bepalen van biedprijzen bij openbare biedingen. In K.M. van Hassel & M.P. Nieuwe Weme (Eds.), Willems' wegen, Opstellen aangeboden aan prof.mr. J.H.M. Willems (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel 102) (pp. 419-435). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2008). Gelijke behandeling wat betreft het verstrekken van informatie bij concurrerende biedingen. In Handboek Openbaar bod (Onderneming en Recht, 46) (pp. 749-776-23). Deventer: Kluwer
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Juridisch deel onderzoeksrapport Corporate Governance practices of institutional investors: Substance or symbolism, in opdracht van Eumedion, april 2007 (Engelstalig). In Corporate governance practices of institutional investors: substance or symbolism (pp. 19-27)
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Gelijke behandeling voor de good guys and the bad guys? In Lustrumbundel 2007 voor Vereniging voor Effectenrecht (pp. 345-357)
    • H.M. Vletter - van Dort (2006). De invloed van elektronisch stemmen op de besluitvorming in de vennootschap. In M.J. Kroeze (Ed.), Verantwoording : aan Hans Beckman (pp. 545-560). Deventer: Kluwer
    • M.J. Kroeze & H.M. Vletter - van Dort (2006). Eenvormig vennootschapsrecht: een oud deuntje of toekomstmuziek? In F. de Ly, K.F. Haak & W.H. Boom (Eds.), Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie? (pp. 73-92) Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • H.M. Vletter - van Dort (2012). Europese corporate governance: één voor allen, allen voor één. In Piet Sanders, een honderdjarige vernieuwer (pp. 141-146). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • H.M. Vletter - van Dort (2007). Commentaren bij artikelen 4:62-65. In R.E. Batten & K. Frielink (Eds.), Wft Sdu Commentaar Financieel recht 2007/2008 (Commentaar financieel recht, 3). Den Haag: Sdu Uitgevers
    • L.J.J. Rogier & H.M. Vletter - van Dort (2007). Commentaar Financieel Recht, Deel I, Wet op het Financieel toezicht, art. 174 - 188. In K. Frielink (Ed.), Commentaar Financieel Recht, Deel I, Wet op het Financieel toezicht (Commentaar financieel recht, 1) (pp. 196-239). Den Haag: Sdu Uitgevers
   • A.G.H. Klaassen & H.M. Vletter - van Dort (2015). Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector. (Extern rapport). Rotterdam: IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG)
   • H.M. Vletter - van Dort & A.G.H. Klaassen (2012). Diversiteit in de raden van bestuur en raden van toezicht in de publieke sector. (Extern rapport, EITC, no 19). Rotterdam: Erasmus Instituut voor Toezicht en Compliance
   • A. de Jong, G.M.H. Mertens, J. van Oosterhout & H.M. Vletter - van Dort (2007). Corporate governance practices of institutional investors: substance or symbolism? (Extern rapport). Amsterdam: Eumedion and Nederlandse Corporate Governance Stichting
    • H.M. Vletter - van Dort (2016, juni 9). Het hoe en waarom van de Exco. Rotterdam, Spreker tijdens het Ondernemingsrecht diner.
    • H.M. Vletter - van Dort (2015, juli 8). Diversiteit in het bestuur en het intern toezicht in de pensioensector. Rotterdam, Presentatie Onderzoeksrapport.
    • H.M. Vletter - van Dort (2016, januari 13). Governance en toezicht op accountants. Rotterdam, Presentatie voor de besturen van big four accountantskantoren.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013, november 15). Op weg naar een toezichtbubbel? Nijmegen, Congres Van der Heijden instituut.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013, mei 13). Financial Supervision in the 21st century. Amsterdam, Conference.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013, juni 5). De ontwikkeling van het financieel recht in het afgelopen decennium. Rotterdam, Symposium Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013, oktober 3). De rol van de overheid in de financiële sector. Rotterdam, Symposium Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • H.M. Vletter - van Dort (2016). Panellid. Jaarcongres Eumedion: .
    • H.M. Vletter - van Dort (2016). Heeft de leiding van een ziekenhuis ook echt de leiding? Spreker Congres NVZD ‘Goed bestuur vanuit drie perspectieven’: Breukelen (2015, november 25).
    • H.M. Vletter - van Dort (2015-2015). Supervisory director. Intertrust Netherlands BV.
    • H.M. Vletter - van Dort (2015-2015). Chairman of the board. Intertrust Group.
    • H.M. Vletter - van Dort (2014-2015). Visiting Research Professor. New York University.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013-2014). Senior visiting fellow. NYU Pollack Center for Law and Business,.
    • H.M. Vletter - van Dort (2013-2013). bestuurslid. IVO Center for Financial Law & Governance.
    • H.M. Vletter - van Dort (2010-2013). Lid Raad van Advies. Nationaal Register toezichthouders & commissarissen.
    • H.M. Vletter - van Dort (2009-2012). lid Raad van Toezicht. St Franciscus Gasthuis Rotterdam.
    • H.M. Vletter - van Dort (2010-2012). commissaris. Stichting Espria Woonzorg.
    • H.M. Vletter - van Dort (2010-2010). Commissaris. De Nederlandsche Bank.
    • H.M. Vletter - van Dort (2010-2010). arbiter. Nederlands Arbitrage Instituut.
    • H.M. Vletter - van Dort (2009-2009). lid. Monitoring Commissie Corporate Governance.
   • H.M. Vletter - van Dort (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, november 21), Ondernemingsrecht 2015-23, (De AFM is niet tekort geschoten als toezichthouder op DSB). p.139-142. ECLI:NL:HR:2014:3349 (AFM/DSB)
   • H.M. Vletter - van Dort (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2009, november 27), Ondernemingsrecht 2010-2, LJN:BH2162, (World Online). p.119-126.
   • H.M. Vletter - van Dort (2009). Noot bij: Hof Amsterdam. (2009, augustus 21), Ondernemingsrecht 2009-16, LJN:BJ5764, (Schuitema). p.704-707.
   • H.M. Vletter - van Dort (2009). Noot bij: Hof Amsterdam., Ondernemingsrecht 2009-3, (inzake BeFRA). p.157-162.
   • A.C.W. Pijls & H.M. Vletter - van Dort (2008). Noot bij: Hoge Raad. (2008, mei 30), Ondernemingsrecht 2008-9, 104, (De Boer e.a./TMF Financial Services B.V. - Prospectusaansprakelijkheid: Hoge Raad geeft toetsingsmaatstaf voor misleidingsnorm ex art. 6:194 BW en casseert de door het hof geformuleerde schademaatstaf). p.364-368. ECLI:NL:HR:2008:BD2820
   • H.M. Vletter - van Dort (2007). Noot bij: Hof Amsterdam. (2007, mei 3), Ondernemingsrecht 2007-8, LJN:BA4343, (World Online). p.331-335.
   • H.M. van Dort (2005). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2005, oktober 11), JOR 2005-300, (Isotis). p.2132-2136.
   • H.M. van Dort (2005). Noot bij: CBb. (2005, juli 28), Ondernemingsrecht 2005-13, AWB 03/1360, (ABN AMRO Bank N.V./AFM). p.455-458.
   • H.M. van Dort (2003). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2003, september 30), Ondernemingsrecht 2003-2003, 16, (Annotatie bij nr. 02/2768 BC). p.631-643.
   • H.M. van Dort (2003). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2003, mei 7), JOR 2003-2003, 12, (Annotatie bij nr. 174). p.457-460.
   • H.M. van Dort (2001, mei 2). Gelijke behandeling van beleggers bij informatieverstrekking. Rijksuniversiteit Groningen (310 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: prof.mr. D. van Schilfgaarde.
 • Monitoring Commissie Corporate Governanc

  Start date approval
  Jun/2009
  End date approval
  Is current
  Place
  DEN HAAG

  De Nederlandsche Bank

  Start date approval
  Oct/2010
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
  Description
  Commissaris

  De Nieuwe Commissaris Consult BV

  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  Is current
  Place
  AMSTERDAM
 • Research Lab Financial Law

  Title
  Research Lab Financial Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Banking Law

  Title
  Banking Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Fintech

  Title
  Fintech
  Year
  2020
  Year level
  master

  Fund Markets Law

  Title
  Fund Markets Law
  Year
  2020
  Year level
  master

  Financial Reporting

  Title
  Financial Reporting
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Financial Ethics & Compliance

  Title
  Financial Ethics & Compliance
  Year
  2020
  Year level
  master

  Thesis Master Financial Law

  Title
  Thesis Master Financial Law
  Year
  2020

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2020

  Risk, reputation & litigation

  Title
  Risk, reputation & litigation
  Year
  2020
  Year level
  master
 • JFR

  Role
  Chief Editor
  Start date approval
  Sep/2006
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Corporate and Financial Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081772
 • De Nederlandsche Bank

  Additional Information
  Voorzitter commissie toezicht beleid
  Role
  commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Oct/2012
  End date approval
  Oct/2014

  Nederlands Arbitrage Instituut

  Role
  Arbiter
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Aug/2010

  Monitoring Commissie Corporate Governance

  Role
  lid
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jul/2009

  Nationaal Register Toezichthouders en Commissarissen

  Role
  lid raad van advies
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2010
  End date approval
  Jan/2014

  Nationaal Register Toezichthouders en Commissarissen

  Role
  lid raad van advies
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2010
  End date approval
  Jan/2014

  Stichting Espria Woonzorg

  Role
  commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2011
  End date approval
  Mar/2012

  St Franciscus Gasthuis

  Role
  lid raad van toezicht
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2009
  End date approval
  Dec/2012

  St Franciscus Gasthuis

  Role
  lid raad van toezicht
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2009
  End date approval
  Dec/2012

  Fortis Bank Nederland

  Role
  commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Dec/2007
  End date approval
  May/2010

  DeNieuweCommissaris

  Role
  partner
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2011
  End date approval
  May/2013

  Erasmus Instituut voor Toezicht & Compliance

  Role
  bestuurslid
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2009
  End date approval
  Jan/2013

  NN Group

  Additional Information
  Voorzitter van de 'Nomination and Corporate Governance Committee' en lid van de 'Risk Committee'.
  Role
  Commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Oct/2015

  Intertrust

  Role
  President-commissaris
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Mar/2015

  Single Resolution Board

  Role
  Voorzitter Appeal Panel
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Nov/2015

  Gerechtshof Den Haag

  Role
  Raadsheerplaatsvervanger
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Dec/2015

  Erasmus School of Law

  Role
  Lid Commissie Jury Onderzoekbeoordeling (JOB)
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2015

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Role
  Lid Commissie Onderzoekstalent 2016
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jan/2016

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam