prof.dr. (Jaco) JM Dagevos

prof.dr. (Jaco) JM Dagevos
Endowed Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T15-43
Telephone
0631698593
Email
dagevos@essb.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.M. Dagevos, J. Klaver, R. Dekker, K. Geuijen & A.W.M. Ode (2019). Leren en werken voor vluchtelingen: beleid en interventies in drie grote gemeenten. Beleid en Maatschappij, 46, 43-64. doi: 10.5553/BenM/138900692019046001005
    • W. Huijnk, J.M. Dagevos & E.M. Miltenburg (2019). Een staalkaart van statushouders. Over de integratie van statushouders in Nederland. Mens en Maatschappij, 92, 359-394. doi: 10.5117/MEM2017.4.HUIJ
    • D. Confurius, R. Gowricharn & J.M. Dagevos (2019). Labour market participation of Sub-Saharan Africans in the Netherlands: the limits of the human capital approach. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45, 2328-2347. doi: 10.1080/1369183X.2018.1497956
    • A. Strockmeijer, P. de Beer & J.M. Dagevos (2019). Should I stay or should I go? What we can learn from working patterns of Central and Eastern European labour migrants about the nature of present-day migration. Journal of Ethnic and Migration Studies. doi: 10.1080/1369183X.2018.1562326
    • A. Strockmeijer, P. de Beer & J.M. Dagevos (2019). Blijven of terugkeren? Wat werkpatronen van Oost-Europese arbeidsmigranten ons kunnen leren over de aard van de hedendaagse migratie. Mens en Maatschappij, 93, 5-29. doi: 10.5117/MEM2018.1.STRO
    • A.W.M. Ode & J.M. Dagevos (2019). Statushouders aan het werk. De moeizame positieverwerving op de arbeidsmarkt en de betekenis van beleidsfactoren. Mens en Maatschappij, 92, 447-468. doi: 10.5117/MEM2017.4.ODE
    • L. Weeda, M. van der Linden & J.M. Dagevos (2018). Breekt de zon door in het AZC? De rol van de AZC-periode voor de mentale gezondheid en sociale integratie van statushouders in Rotterdam. Mens en Maatschappij, 93 (4), 313-342. doi: 10.5117/MEM2018.4.002.WEED
    • L. Bakker, J.M. Dagevos & G. Engbersen (2017). Explaining the refugee gap: a longitudinal study on labour market participation of refugees in the Netherlands. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43 (11), 1775-1791. doi: 10.1080/1369183X.2016.1251835
    • A. Strockmeijer, P. de Beer & J.M. Dagevos (2017). Mobiliteit binnen de perken. Zeer geringe positie¬verbetering van werknemers uit Midden- en Oost-Europa bij een langer werkverleden. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33, 384-400.
    • J.M. Dagevos, G. Engbersen & L. Bakker (2016). Geen tijd verliezen: over de majeure opgave om statushouders aan het werk te helpen. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 32 (1), 8-14.
   • J.M. Dagevos, E.M. Miltenburg & W. Huijnk (2019). الملخص والاستنتاجات ونقاط الاهتمام من أجل السياسة. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
   • J.M. Dagevos, E.M. Miltenburg & W. Huijnk (2019). Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
   • J.M. Dagevos, A. Odé & P. Beckers (2018). Nieuwe wegen voor vluchtelingen. Over opvang, integratie en beleid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
   • J.M. Dagevos, W. Huijnk, M. Maliepaard & E.M. Miltenburg (2018). Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
   • J.M. Dagevos, L. Sterckx & M. Fessehazion (2019). Samenvatting en conclusies. In Eritrese statushouders in Nederland. Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
   • P. Beckers, J.M. Dagevos & A.W.M. Ode (2018). Schuivende perspectieven op vluchtelingen. In J. Dagevos, A. Odé, P. Beckers en K. de Vries) (Ed.), Nieuwe wegen voor vluchtelingen. Over opvang, integratie en beleid (p. 13-26). Amsterdam: Amsterdam University Press.
   • L. Bakker & J.M. Dagevos (2017). Arbeidsmarktparticipatie asielmigranten: stroeve start en blijvende achterstand. In M. Maliepaard, B. Witkamp en R. Jennissen (Ed.), Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. Den Haag: WODC
   • J.M. Dagevos, W. Huijnk & E.M. Miltenburg Meer actie nodig voor de integratie van Syriërs. de Volkskrant, 23 juni 2018.
   • M. van der Linden & J.M. Dagevos (2018, augustus 6). A two-way street? The role of neighborhood diversity and reception for the social integration of refugees in the Netherlands. San Antonio, International Society for Political Psychology Annual Meeting.
   • M. van der Linden & J.M. Dagevos (2018, oktober 23). A two-way street? The role of neighborhood diversity and reception for the social integration of refugees in the Netherlands. Berlin, Advanced summer school on the integration of migrants and refugees.
 • Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
  Department
  Department of Public Administration and Sociology/ Sociology
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0631698593

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam