mr.dr. (Jacko) JA van Ast

mr.dr. (Jacko) JA van Ast
Associate professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences Public Administration
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T17-36
Email
vanast@essb.eur.nl
Back to overview

Profile

Jacko A. van Ast is researcher at the Department of Public Administration with a special focus on institutional and legal aspects of international water management in multi-disciplinary teams that tackle complex processes of institutional change.

He graduated in Dutch law in 1986 at the Erasmus University of Rotterdam (EUR) with a triple specialisation: civil law, business law and environmental regulation. His Masters thesis about enforcement of environmental policy resulted from an internship at the Environmental Federation of the Province of South-Holland. From 1987 Van Ast joined the staff of the Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde (ESM). Teaching concerned (social) environmental science and environmental policy. Research concentrated on institutional and legal aspects of international water management in multi-disciplinary teams that tackle complex processes of institutional change. International projects concerned South African and Polish water law and Dutch-French-German water regulation. As a senior researcher he published on policy aspects of international water and flood management and on various other subjects in environmental science (partly for the Dept. of Economics of Infrastructure, TBM of Delft University of Technology) and developing studies.

Concerning management, Van Ast has been the responsible member for education in the Daily Management Team of the Erasmus Centre for Sustainability and Management (ESM, Faculty of Social Sciences), has lead the Interfacultary Committee for Developing Studies of the EUR and is a member of IHS Academic Board and Examination Committee. Being associate staff at the Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS-EUR) he is coordinating the environmental and infrastructure specialisation of the Master on Urban Development (UMD). Furthermore, he is coordinator of the education programme of the pre-master year of For Public Administration (Bestuurskunde). He regularly teaches courses for Public Administration (Introduction to law, Public Law, Dutch Constitutional and Administrative Law) and IHS (Introduction to Environmental Science, Water Policy). As an invited professor Van Ast offered courses at master and bachelor studies in various national and international universities.

 • Jacko Ast, FAA (Frank) Boons, S Slingerland & K LeBlansch (2003) - Potentie van productbeleid voor waterkwaliteitsbeheer - H2O. Tijdschrift voor Watervoorziening en Afvalwaterbehandeling, 23, 26-29

 • Jacko Ast & M (Mansee) Bal (2019) - Why Resource Governance Fails? Examples form Urban Lakes in India - IndraStra Global
 • Jacko Ast & Harry Geerlings (2001) - Milieukunde en Milieubeleid; een introductie. (derde gewijzigde druk) - Wolters-Noordhoff
 • Jacko Ast & Harry Geerlings (1993) - Milieukunde en milieubeleid, een introductie - Samsom/H.D. Tjeenk Willink
 • RJ Vroegop & Jacko Ast (1991) - Evaluatie Gedoogbeleid bij de handhaving van de wet oppervlaktewateren - ESM, Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Jacko Ast, S Grip & R Hagendoorn (1996) - South Africa, Considering the Environment of a changing country - Atlas, Environmental Association of the Erasmus University Rotterdam
 • Jacko Ast & Harry Geerlings (1995) - Milieukunde en milieubeleid: een introductie, tweede herziene druk - Samsom/H.D. Tjeenk Willink
 • Harry Geerlings & Jacko Ast (1993) - Werkboek Mileukunde en Milieubeleid - W.E.J. Tjeenk Willink

 • I Coninx, Jacko Ast & H Bruininckx (2011) - T.R. – Ruimte & Maatschappij : Vlaams-Nederlands Tijdschrift voor Ruimtelijke Vraagstukken - Garant

 • BRK Dewi & Jacko Ast (2017) - Institutional arrangements for integrated flood management of the Ciliwung-Cisadane river basin, Jakarta Metropolitan Area, Indonesia - doi: 10.3362/9781780449685.014 - Practical Action Publishing
 • Jacko Ast, JJ Bouma & M (Mansee) Bal (2013) - Values Connecting Societies and Water Systems - Ashgate
 • Jacko Ast (2013) - Towards Interactive Flood Governance: changing approaches in Dutch Flood Policy - IAUS
 • M de Groot, MH Winnubst, N (Nienke) van Schie & Jacko Ast (2010) - Visioning with the public: incorporating public values in landscape planning - Radboud University
 • B Broekhans, A Correlje & Jacko Ast (2010) - Allemaal op de bok, naar de implementatie van nieuw waterveiligheidsbeleid - Academische Uitgeverij Eburon
 • Jacko Ast (2010) - - Ast, J.A. van, Towards Sustainable Flood Management: Changing Perspectives in Flood Policy. In: , , , : , - American University
 • Jacko Ast & JJ Bouma (2009) - Value Chains in water cycles; innovations in water governance - Delft University of Technology
 • Jacko Ast, MP Rosa & LLPA Santbergen (2008) - Developments in Participation within Integrated Water Management - Springer
 • Jacko Ast & JJ Bouma (2008) - Cost Benefit Analysis and Participation: Co-Valuation - Centre for water and Society
 • Jacko Ast, MP Rosa & LLPA Santbergen (2007) - Participation in Integrated Water Management - Springer
 • JJ Bouma, GJA Hummels, Jacko Ast, FJ Graaf & Karen Maas (2005) - Sturen op meerwaarde. Een onderzoek naar de meerwaarde van MVO voor management en kapitaalverstrekkers - Koninklijke Van Gorcum BV
 • Jacko Ast (2003) - Towards interactive water management in international river basins - Italian Ambassy EU
 • Jacko Ast (1998) - Trends to Interactive Watermanagement, Developments in International Management of River Basins - European Geophysical Society

 • Jacko Ast & Lasse Gerrits (2012) - Public Participation, Experts and Expert Knowledge in Water Management (II)
 • Jacko Ast, M (Mansee) Bal & JJ Bouma (2011) - Sustainability of Water Resource Systems in India
 • Jacko Ast & Lasse Gerrits (2011) - Public Participation, Experts and Expert Knowledge in Water Management
 • Jacko Ast & JJ Bouma (2010) - Water Governance, competition and collaboration in river basins
 • Jacko Ast (2004) - Public Participation in Integrated Water Management
 • Jacko Ast (2000) - Interactive Water Management
 • Jacko Ast (1997) - Water in Ontwikkelingslanden
 • Jacko Ast (1997) - waterbeheer in ontwikkeling

 • Jacko Ast & JJ Bouma (2007) - Economic Drivers of `Room for the River'
 • Jacko Ast (2007) - Environment and climate change
 • Jacko Ast & N (Nienke) van Schie (2007) - Interactive water management and the level of participation in decision-making
 • Jacko Ast & N (Nienke) van Schie (2007) - The relation between the level of scale and the level of participation
 • Jacko Ast (2007) - Institutionalization of new water management approaches

 • Jacko Ast (1991) - Environmental Aspects of the River Rhine - FRG EUR
 • Jacko Ast & Jan Monsma (1990) - Milieuretributies als alternatieve verhaalsmogelijkheid voor provinciale milieukosten

 • Jacko Ast (2012) - Review International Environmental Law ¿ A Modern Introduction
 • Jacko Ast, M (Mansee) Bal & JJ Bouma (2010) - Governing Values of Water Systems in The Netherlands and India
 • Jacko Ast (2009) - Towards Sustainable Flood Management: Changing Perspectives in Flood Policy
 • Jacko Ast (2008) - Towards Co-Valuation
 • JJ Bouma & Jacko Ast (2008) - Economic drivers for Room for the River: Co-valuation within the Joint Planning Approach
 • Jacko Ast & JJ Bouma (2008) - Co-valuation in Watermanagement
 • Jacko Ast (2008) - Institutions and valuation processes related to the concept Room for the River
 • Jacko Ast (2008) - The demand for water system services
 • Jacko Ast & KD (Kirsten) Schuijt (2006) - Institutional arrangements for Room for the River
 • Jacko Ast (2006) - Public Participation in Integrated Water Management
 • Harry Geerlings, Jacko Ast & S (Sumet) Ongkittikul (2004) - Towards a more fundamental transport policy: an inventory of trends that influence the transport patterns in Western Europe and their implication for policy making
 • Wim Hafkamp & Jacko Ast (2004) - Ontkoppeling Milieu en Economie door de provincie Zeeland
 • HLF (Henk) Saeijs & Jacko Ast (2002) - Facing a Water Crisis
 • Jacko Ast & SP (Sander Paul) Boot (2002) - Stakeholders Participation in the European Water Framework Directive
 • Jacko Ast (2000) - Milieukundig onderzoek naar grensoverschrijdend watermanagement
 • Jacko Ast (1997) - Interactief waterbeheer van stroomgebieden

 • Jacko Ast, P Bots & M Epskamp (2010) - How to analyze a scientific article

 • HLF (Henk) Saeijs, AJM Smits, W Overmars, D Willems, Jacko Ast & JJ Bouma (2004) - Changing Estuaries, changing views - Radboud Universiteit Nijmegen/ESM

 • N (Nienke) van Schie, Jurian Edelenbos, Jacko Ast & Lasse Gerrits (2008) - Waardering in coproductie (project Leven met water): aandachtspunten en uitgevoerde stappen. Hoe in de praktijk een proces van co-waardering is opgezet en uitgevoerd. - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Jacko Ast, JJ Bouma & K Schuyt (2008) - Economic Drivers of `Room for the River' - ESM, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Jacko Ast & M Huysman (2008) - Urban Environment and Infrastructure Management - Erasmus University Rotterdam
 • N (Nienke) van Schie, Jurian Edelenbos, M Duijn, M (Marc) Rijnveld, Lasse Gerrits, Jacko Ast & R Siebinga (2007) - Het Advies Rondom Arnemuiden: Water als historische drager van het gebied. Het advies van bewoners aan bestuurders over de herinrichting rondom Arnemuiden, eindrapport Leven met Water - Capaciteitsgroep Bestuurskunde
 • Jacko Ast, Lasse Gerrits, Jurian Edelenbos, N (Nienke) van Schie, M (Marc) Rijnveld, M Duijn & R Siebinga (2007) - Expertnotitie Rondom Arnemuiden. Rapport ter ondersteuning van het advies Rondom Arnemuiden - Capaciteitsgroep Bestuurskunde
 • T Morselt, Jacko Ast, JJ Bouma & S Nijwening (2006) - De economische dimensie van waterbeleid - Rebel Group
 • Jacko Ast, Karen Maas, JJ Bouma & LW Baas (2005) - Duurzaamheidseffecten aanpak milieuschadelijke subsidies: de duurzaamheidseffecten van aanpassing of afschaffing van milieuschadelijke subsidies nader onderzocht - ESM, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • AJM Smits, Jacko Ast & JJ Bouma (2005) - Ruimtegebruik Noordzee, Minder specialisatie, meer differentiatie en integratie - Erasmus Center for Sustainability & Management (ESM)
 • Harry Geerlings & Jacko Ast (2004) - Bewegen in de toekomst. Deel 2. Een technology scan.Een nadere focus op de bijdragen die technologische innovaties kunnen hebben op de bestrijding van congestie in verkeer en vervoer. - ESM
 • Jacko Ast & Wim Hafkamp (2004) - Ontkoppeling milieu en economie door de provincie Zeeland - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Jacko Ast, JJ Bouma, JM (Jacqueline) Cramer, JPC Dieleman & Harry Geerlings (2004) - Inleiding Duurzaamheidsvraagstukken, Syllabus 2004-2005 - ESM, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Jacko Ast (2004) - Veranderingen in watermanagement, een suggestie voor een profielwerkstuk - ESM, Erasmus Universiteit Rotterdam
 • D Willems, Jacko Ast, JJ Bouma, D van der Graaf, B Haupter, R Havinga, HJ Seng, JFBM Spits, FC Verhoef & MMA Winnubst (2004) - Freude am Fluss: intervision meeting Middle Loire - Radboud University
 • Jacko Ast, LW Baas, JJ Bouma & MCM van Loosdrecht (2004) - Industriële Biotechnologie Duurzaam Getoetst, een onderzoek naar de bijdrage van industriële toepassingen van biotechnologie aan duurzame ontwikkeling - VROM
 • Harry Geerlings & Jacko Ast (2004) - Technologie voor Bewegen in de Toekomst; een quick scan; een nadere focus op de bijdragen die technologische innovaties kunnen hebben op de bestrijding van congestie in verkeer en vervoer - ESM
 • Harry Geerlings, Jacko Ast & S (Sumet) Ongkittikul (2003) - Bewegen in de toekomst; Een achtergrondstudie van maatschappelijke, ruimtelijke en technologische trends ten behoeve van de planvorming rond de as Haarlemmermeer-Almere - Erasmus Universiteit Rotterdam/ESM
 • Jacko Ast (2003) - Development of a flood warning system in Poland - NeDeCo
 • Jacko Ast, JJ Bouma & D Francois (2003) - Waardering van overstromingsrisico's - Ministry of Transport, Public Works and Water
 • Jacko Ast (2002) - Legal Aspects of Flood Management in Poland - NeDeCo
 • GEL Wouterse, Jacko Ast & M Leushuis (2002) - Emergency Flood Recovery Project, Institutional Strengthening, Inception Report OKI-Project, Coordination and information Centres for Flood Protection (OKI) in Poland - NeDeCo
 • K le Blansch, Jacko Ast, FAA (Frank) Boons & S Slingerland (2002) - Potentie van productbeleid voor kwaliteitsbeheer eindrapport - QA Plus
 • Jacko Ast, K LeBlansch, S Slingerland & FAA (Frank) Boons (2001) - Productbeleid en waterkwaliteitsbeheer - QA+and more
 • Jacko Ast, JJ Bouma & Harry Geerlings (2001) - Kennisvragen van de Grote Nota's - Erasmus Universiteit Rotterdam/ESM
 • W Matthijs & Jacko Ast (2001) - Evaluation of the Association INGP (International Network of Green Planners) - ESO Management partners
 • Jacko Ast & L Alzerda (1995) - Samen werken aan het Scheldegebied, handhaving milieuregelgeving en integraal stroomgebiedbeheer - Erasmus Studiecentrum voor Milieukunde
 • Jacko Ast & L Korver Alzerda (1994) - De Schelde en Handhaving Regelgeving (SCHAR) - ESM-Erasmus Universiteit Rotterdam
 • PAJ Koemans, BHCM Stassar, Jan Monsma, Jacko Ast & MP van der Hoek (1989) - Milieuretributies - EUR
 • Jacko Ast, FJ Hartman, MP van der Hoek & Jan Monsma (1987) - Financiering Waterbeheer - ESM, Erasmus Universiteit Rotterdam

 • Jacko Ast (1995) - Internationaal waterbeheer van grensoverschrijdende rivieren
 • Jacko Ast, JC Siebrand & Wim Hafkamp (1994) - Maatschappelijke dimensies van duurzaamheidsvraagstukken

 • Jacko Ast (2009) - PhD-School on Cleaner Production, cleaner products and sustainable development - PhD-School on Cleaner Production, cleaner products and sustainable development

 • Jacko Ast (2003) - Unknown event - Unknown event
 • Jacko Ast (1997) - Unknown event - Unknown event
 • Jacko Ast (1988) - Unknown event - Unknown event

 • Jacko Ast (2009) - Juridische beginselen van besturen - FNV-dag
 • Jacko Ast & JJ Bouma (2009) - The interrelationships between international value chains of water - 12th international conference on Infrastructure networks, Economics of Infrastructure.
 • Jacko Ast (1999) - Interactive Water Management - Congres European Geophysical Society

 • C Schrauwen & Jacko Ast (2006) - Water Resources Management (Journal)

Year
2020
Course Code
FSWBPM-1060

2.1 A Thesis

Year
2020
Course Code
FSWBM5100

1.8C International Law and Regulation

Year
2020
Course Code
FSWC-1080

1.8C Law and Regulation

Year
2020
Course Code
FSWB-1080

1.5 A Public law

Year
2020
Course Code
FSWBA138

PM Atelier Introd. Public Administration

Year
2020
Course Code
FSWBPM-1030

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes