mr.dr. (Johan) JLE Vannerom

mr.dr. (Johan) JLE Vannerom
Assistant professor Erasmus School of Law Commercial Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-002
Email
vannerom@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Dr. Johan VANNEROM is an Assistant Professor (UD) at the Erasmus School of Law. Besides his research and teaching activities at this University, dr. Vannerom is the Academic Coordinator of the LLM-Program on International Trade Law as well as of the LLM-Program on Commercial & Company Law (LLM Commercial Law). Next to his academic career, he is listed as an attorney at law in Brussels (Vannerom + Partners). Given his expertise he is asked as a member of the Expert Committtee advising the Belgian Financial Ombudsman (Ombudsfin).

He has gained expertise in substantive banking and financial law, with a focus on payment services and credit agreements. He is further specialised in B2B and B2C Unfair Commercial Practices.

Dr. Vannerom has written multiple articles in his field of expertise and he often speaks at (international) conferences. He is also a Member of the Editorial Board of a book series Ius Mercatorum and the journal Droit de la Consommation / Consumentenrecht.

 • Johan Vannerom (2012) - Boekbespreking 'Bescherming van de consument in het financieel recht' - Droit de la consommation - Consumentenrecht, 204-208
 • Johan Vannerom (2012) - Boekbespreking 'Toetsing van het contractuele evenwicht' - Droit de la consommation - Consumentenrecht, 209-211

 • Johan Vannerom (2018) - Book review 'The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe' - Droit de la consommation - Consumentenrecht, 145-148
 • Johan Vannerom (2018) - Book review 'The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe' - European Review of Private Law, 717-718

 • Johan Vannerom (2015) - SME's as a New Kind of Consumers. From contractual freedom towards fairness and compassion
 • Johan Vannerom (2014) - The consumer's right of information: a 'reality check', on the boundaries of a duty to inform and a proposed regulatory reform
 • Johan Vannerom (2014) - Social Justice in (Consumer) Credit Agreements. Is there a need for a diverse regulatory approach?
 • Johan Vannerom (2014) - Consumer Protection during the Currency of the Credit Agreement

 • Johan Vannerom (2016) - De kredietovereenkomst: stand van zaken

 • Johan Vannerom (2014) - KU Leuven (External organisation)
 • Johan Vannerom (2012) - UHasselt (External organisation)
 • Johan Vannerom (2012) - UHasselt (External organisation)
 • Johan Vannerom (2011) - UHasselt (External organisation)
 • Johan Vannerom (2008) - KU Leuven (External organisation)

 • Johan Vannerom (2019) - Making Sustainable Trade Possible through Blockchain Technology - The Future of the Commercial Contract in Scholarship and Law Reform, Fourth Annual Conference
 • Johan Vannerom (2018) - Onderwijsgroep kredietrecht en betalingsdiensten - Guest Lecture
 • Johan Vannerom (2018) - L'octroi du crédit via applis mobiles - Opleidingsseminarie
 • Johan Vannerom (2018) - Het hypothecair krediet: aandachtspunten voor makelaars en agenten - Opleidingsseminarie
 • Johan Vannerom (2018) - Kredietverstrekking via mobiele app's - Opleidingsseminarie
 • Johan Vannerom (2018) - Promotion du crédit - Opleidingsseminarie
 • Johan Vannerom (2018) - Promotie van het krediet - Opleidingsseminarie
 • Johan Vannerom & P Vrielynck (2018) - Onderhandelen met banken - Sluitend contracteren, PUC
 • R Steennot & Johan Vannerom (2017) - Enkele capita selecta inzake hypothecair krediet - Opleidingsseminarie
 • Johan Vannerom (2016) - De kredietovereenkomst, haar zekerheden en uitvoering. Enkele capita selecta - Studiedag BVK-Febelfin
 • Johan Vannerom (2016) - EU Regulation on consumer credit & mortgage credit' - Guest Lecture
 • Johan Vannerom (2016) - Introduction to consumer credit & mortgage credit - EU Financial Services Regulation, ERA-seminars
 • Johan Vannerom & E Casier (2015) - De bescherming van de consument in het hypothecair krediet - Consumentenbescherming in het WER, UGent & UAntwerpen
 • Johan Vannerom (2015) - Livre VII. « Les services de paiement et de crédit », Code de droit économique. Un aperçu des modifications les plus importantes concernant le crédit de consommation - Formation à la médiation de dettes, Confocus
 • Johan Vannerom (2015) - Vervroegde terugbetaling en wederbeleggingsvergoeding - Wet KMO-Financiering toegelicht, UGent
 • Johan Vannerom (2015) - Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten - Studieavond rond de publicatie van het proefschrift
 • Johan Vannerom (2015) - Het hypothecair krediet binnen het Wetboek Economisch Recht - Wetboek Economisch Recht: Belang voor de praktijk van de schuldbemiddelaar, VSG
 • Johan Vannerom (2015) - Het consumentenkrediet – overzicht van de belangrijkste wijzigingen - Studiereeks voor schuldbemiddelaars, Confocus
 • Johan Vannerom (2014) - Boek VII – betalings- en kredietdiensten. 'Something Old, Something New' - Wetboek van economisch recht, KU Leuven
 • Johan Vannerom (2014) - Consumentenbescherming in het kredietrecht - Themis Doctores Contractenrecht
 • Johan Vannerom (2014) - Le droit de crédit et la protection du consommateur - Guest Lecture
 • Johan Vannerom (2013) - The Future of Consumer Credit Regulation: Proposal for a Multi-Layered Consumer Image - ULiège and the Jean Monnet Chair in EU Law & Risk Regulation (HEC Paris) Workshop on 'Nudging in Europe: What can EU Law learn from Behavioural Sciences?
 • E Terryn, J Goddaer & Johan Vannerom (2012) - De invloed van het Europese Recht op het Belgische Consumenten(contracten)recht - Studiedag over de invloed van het Europese recht op het Belgische Privaatrecht
 • Johan Vannerom (2011) - Interestrestricties als methode van consumentenbescherming - Workshop Economic Law KU Leuven
 • Johan Vannerom (2011) - The Limits of Information and a Proposed Way Forward - IACL Conference on consumer protection in economic recessions
 • Johan Vannerom (2010) - De bijzondere kredietvormen in de nieuwe Wet op het Consumentenkrediet - Studienamiddagen over de nieuwe Wet Consumentenkrediet
 • Johan Vannerom (2010) - De informatie aan consumenten: (g)een onverdeeld succes - PhD-Day
 • Johan Vannerom (2009) - De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kredietnemer - Studiedag Hypothecair Krediet
 • E Terryn & Johan Vannerom (2009) - De implicaties van de nieuwe Richtlijn consumentenkrediet voor het Belgisch recht - VRG-Alumnidag
 • Johan Vannerom (2008) - Responsible Lending - Vlaams Platform voor Schuldoverlast

 • Johan Vannerom (2019) - L'octroi du crédit - Opleidingsseminarie bij een private bank
 • Johan Vannerom (2019) - Verstrekking van kredieten - Opleidingsseminarie bij een private bank
 • Johan Vannerom (2019) - Enkele aandachtspunten inzake kredietverlening aan consumenten - Opleidingsseminarie bij Beobank
 • Johan Vannerom (2019) - Gelieerde kredieten – apart, maar toch ook samen & Crédits liés – Tous ensemble? - EFIB Days 2019
 • Johan Vannerom (2019) - L'octroi du crédit via applis mobiles - Webinaire
 • Johan Vannerom (2019) - Kredietverstrekking via mobiele app's - Webinar
 • Johan Vannerom (2018) - AML: een overzicht - enkele aandachtspunten inzake kredietverlening aan consumenten - Opleidingsseminarie
 • Johan Vannerom (2018) - Regulating Markets, Products or Persons. Is there a need for a diverse regulatory approach? - 'Towards Sustainable Financial Transactions: Responsible Lending as a Guiding Concept', U4 Network
 • Johan Vannerom & D Blommaert (2018) - Mobile commerce – Juridische aandachtspunten op het vlak van consumentenbescherming en de financiële sector - Lexalert - Webinar
 • Johan Vannerom & D Blommaert (2018) - Islamic Banking in Belgium - Islamic Finance, Capitant
 • Johan Vannerom & D Blommaert (2017) - De mobiele consument: geïnformeerd, soms geadviseerd en zelfs gedirigeerd in rechte. Enkele capita selecta inzake consumentenbescherming - VIA – inhaaldagen
 • Johan Vannerom (2017) - Het nieuwe hypothecair kredietrecht voor Compliance Officers - Witwasbestrijding. De uitdagingen van de Complaince Officer
 • Johan Vannerom (2017) - De uitvoering van de kredietovereenkomst (deel II) en haar beëindiging - Lunchcauserie Belfius
 • Johan Vannerom (2016) - Het nieuwe toepassingsgebied ratione materiae van het B2C-kredietrecht: de aardverschuiving naar het hypothecair kredietrecht - Crédits aux consommateurs
 • Johan Vannerom, D Blommaert & F Bonnarens (2016) - Het nieuwe hypothecair kredietrecht: een overzicht - Lexalert - Webinar
 • D Blommaert, Johan Vannerom, B Van Houte & F Bonnarens (2016) - Herziening en beëindiging van kredietovereenkomsten - Lunchauserie Belfius
 • Johan Vannerom (2015) - Wijziging en herfinanciering van kredietovereenkomsten in de praktijk. Een overzicht van de mogelijkheden in het licht van Boek VII. 'Betalings-en kredietdiensten' Wetboek van Economisch Recht - Studiereeks voor schuldbemiddelaars, Confocus
 • Johan Vannerom (2015) - Richtlijn 2014/17/EU. Naar een strenger woonkredietrecht? - 10e Compliance Dag, Compliance Forum
 • Johan Vannerom (2015) - Recente evoluties in het Handelsrecht - VIA Inhaaldagen
 • Johan Vannerom (2015) - The legal framework in Belgium - Consumer Credit Workshop, EABH
 • Johan Vannerom (2015) - De na-oorlogse ontwikkeling van het consumentenkrediet in België - Workshop rond consumentenkrediet in de Lage Landen
 • Johan Vannerom (2015) - Juridische alternatieven voor de verkoop van kerkgebouwen - Neven- en herbestemming van parochiekerken, CRKC
 • Johan Vannerom (2015) - Juridische alternatieven voor de verkoop van kerkgebouwen - Neven- en herbestemming van parochiekerken, CRKC
 • Johan Vannerom (2014) - Alternatieven voor de verkoop van religieus onroerend erfgoed: een canoniekrechtelijke benadering - Studiedag over Vastgoedrecht en de Kerk
 • Johan Vannerom (2014) - Toepassingsgebied van Boek VII van het Wetboek van economisch recht - Belgische consumentenkredietrecht, IFE Executive Seminars
 • D Blommaert, F Bonnarens & Johan Vannerom (2014) - Consumentenkrediet: wijzigingen mbt promotie, verkoop, toekenning en controle - Lexalert - Webinar

JOHAN VANNEROM BVBA (Vannerom + Partners)

Start date approval
December 2018
End date approval
December 2021
Place
1860 MEISE, BELGIË
Description
Advocatuur

KU LEUVEN

Start date approval
December 2018
End date approval
December 2021
Place
3000 LEUVEN BELGIË
Description
Vrijwillig wetenschappelijk medewerker gastcollege

Labor and Employment Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR315

Master thesis Commercial and Company Law

Year
2021
Course Code
RS129

Master thesis Maritime & Transport Law

Year
2021
Course Code
RS130

Master thesis International Trade Law

Year
2021
Course Code
RS131

Master thesis Int. Arbit. and Bus. Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS132

Law and Company

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR319

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR317

Research & Writing Skills (ITL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB73

Trade Finance & Banking Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB76

Commercial Contracts

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB74

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB30

Research and Writing Skills (IABL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RR84

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB39

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes