mr.dr. (Johan) JLE Vannerom

Assistant Professor Erasmus School of Law Handelsrecht
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-002
Telephone
+31104081533
Email
vannerom@law.eur.nl
Back to overview

Profile

 • Banking law, with a specific focus on credit agreements
 • Contract Law, incl. unfair commercial practices
 • Consumer Law
 • Canon Law
 • Banking law, with a specific focus on credit agreements
 • Contract Law, incl. unfair commercial practices
 • Consumer Law
 • Canon Law
   • J.L.E. Vannerom (2017). Noot bij: HvJ, Zaak C-534/15, P. en M. Dumitras. (2016, september 14), TBH-RDC 2017-, (De borg, de consument en de medeschuldenaar. Geen Triniteit, maar dualiteit). p.190-199.
   • J.L.E. Vannerom (2015). Noot bij: Gent. (2013, september 17), Tijdschrift voor Consumentenrecht 2015-, (Waarom verzoenen wanneer er niet te verzoenen valt? De verplichte verzoeningspoging in het hypothecair krediet). p.135-142.
   • J.L.E. Vannerom (2014). Noot bij: Brussel. (2013, januari 11), RABG 2014-, (De terugbetaling van een krediet via investeringen in een beleggingsfonds. 'Informed consent' als grens van de informatie- en raadgevingsplicht van de kredietgever). p.1092-1098.
   • J.L.E. Vannerom (2012). Noot bij: ECJ C-288/10, WAMO BVBA v. JBC NV and Modemakers Fashion NV. (2011, juni 30), Revue Européenne de Droit de la Consommation / European Journal of Consumer Law 2012-, (And the question remains… 'Who is (actually) protected?'). p.151-162.
   • J.L.E. Vannerom (2009). Noot bij: ECJ C-509/07, Luigi Scarpelli v. NEOS Banca SpA. (2009, april 23), Droit de la consommation - Consumentenrecht 2009-, (De exclusiviteitsverhouding tussen kredietgever en leverancier). p.46-52.
   • J.L.E. Vannerom (2018). [Bespreking van het boek The Impact of the Mortgage Credit Directive in Europe]. European Review of Private Law, 717-718.
   • J.L.E. Vannerom (2018). [Bespreking van de boeken Actualités en droit commercial et bancaire. Liber Amicorum Martine Delierneux & Crédit aux consommateurs et aux P.M.E & Le crédit hypothécaire au consommateur. Etat de la question]. Droit de la consommation - Consumentenrecht, 145-148.
   • J.L.E. Vannerom (2012). [Bespreking van het boek Toetsing van het contractuele evenwicht]. Droit de la consommation - Consumentenrecht, 209-211.
   • J.L.E. Vannerom (2012). [Bespreking van het boek Bescherming van de consument in het financieel recht – La protection du consommateur en droit financier]. Droit de la consommation - Consumentenrecht, 204-208.
   • J.L.E. Vannerom (2019, mei 14). Kredietverstrekking via mobiele app's. Febelfin Academy, Webinar.
   • J.L.E. Vannerom (2019, mei 15). L'octroi du crédit via applis mobiles. Febelfin Academy, Webinaire.
   • J.L.E. Vannerom (2018, november 15). Promotie van het krediet. Brussel, Febelfin Academy, Opleidingsseminarie.
   • J.L.E. Vannerom & D. Blommaert (2018, maart 13). Islamic Banking in Belgium. Brussel, Islamic Finance, Capitant.
   • J.L.E. Vannerom & D. Blommaert (2018, maart 15). Mobile commerce – Juridische aandachtspunten op het vlak van consumentenbescherming en de financiële sector. Brussel, Lexalert - Webinar.
   • J.L.E. Vannerom & P. Vrielynck (2018, oktober 22). Onderhandelen met banken. KU Leuven – campus Kortrijk, Sluitend contracteren, PUC.
   • J.L.E. Vannerom (2018, november 15). Promotion du crédit. Brussel, Febelfin Academy, Opleidingsseminarie.
   • J.L.E. Vannerom (2018, november 23). Regulating Markets, Products or Persons. Is there a need for a diverse regulatory approach? Goettingen, 'Towards Sustainable Financial Transactions: Responsible Lending as a Guiding Concept', U4 Network.
   • J.L.E. Vannerom (2018, december 3). L'octroi du crédit via applis mobiles. Brussel, Febelfin Academy, Opleidingsseminarie.
   • J.L.E. Vannerom (2018, november 26). Kredietverstrekking via mobiele app's. Brussel, Febelfin Academy, Opleidingsseminarie.
   • J.L.E. Vannerom (2018, november 29). Het hypothecair krediet: aandachtspunten voor makelaars en agenten. Kortrijk, Vives Hogeschool, Opleidingsseminarie.
   • J.L.E. Vannerom (2018, december 21). AML: een overzicht - enkele aandachtspunten inzake kredietverlening aan consumenten. Beobank, Opleidingsseminarie.
   • J.L.E. Vannerom (2018, december 20). Onderwijsgroep kredietrecht en betalingsdiensten. UHasselt, Guest Lecture.
   • R. Steennot & J.L.E. Vannerom (2017, november 7). Enkele capita selecta inzake hypothecair krediet. Brussel, Ombudsfin, Opleidingsseminarie.
   • J.L.E. Vannerom (2017, maart 22). Het nieuwe hypothecair kredietrecht voor Compliance Officers. Antwerpen, IFE, Witwasbestrijding. De uitdagingen van de Complaince Officer.
   • J.L.E. Vannerom (2017, maart 20). De uitvoering van de kredietovereenkomst (deel II) en haar beëindiging. Brussel, Lunchcauserie Belfius.
   • J.L.E. Vannerom & D. Blommaert (2017, juni 30). De mobiele consument: geïnformeerd, soms geadviseerd en zelfs gedirigeerd in rechte. Enkele capita selecta inzake consumentenbescherming. Brussel, NOAB, VIA – inhaaldagen.
   • J.L.E. Vannerom (2016, maart 15). Introduction to consumer credit & mortgage credit. Brussel, EU Financial Services Regulation, ERA-seminars.
   • D. Blommaert, J.L.E. Vannerom, B. Van Houte & F. Bonnarens (2016, april 12). Herziening en beëindiging van kredietovereenkomsten. Brussel, Lunchauserie Belfius.
   • J.L.E. Vannerom (2016, april 21). De kredietovereenkomst, haar zekerheden en uitvoering. Enkele capita selecta. Brussel, Studiedag BVK-Febelfin.
   • J.L.E. Vannerom (2016, maart 8). De kredietovereenkomst: stand van zaken. Brussel, IFE-conferentie over hypothecair krediet.
   • J.L.E. Vannerom, D. Blommaert & F. Bonnarens (2016, juni 2). Het nieuwe hypothecair kredietrecht: een overzicht. Brussel, Lexalert - Webinar.
   • J.L.E. Vannerom (2016, september 20). Het nieuwe toepassingsgebied ratione materiae van het B2C-kredietrecht: de aardverschuiving naar het hypothecair kredietrecht. Brussel, CREOBIS, Crédits aux consommateurs.
   • J.L.E. Vannerom (2016, maart 22). EU Regulation on consumer credit & mortgage credit'. KU Leuven, Guest Lecture.
   • J.L.E. Vannerom (2015, juni 18). The legal framework in Belgium. Frankfurt, Consumer Credit Workshop, EABH.
   • J.L.E. Vannerom (2015, februari 12). Het consumentenkrediet – overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Gent, Studiereeks voor schuldbemiddelaars, Confocus.
   • J.L.E. Vannerom (2015, maart 27). Het hypothecair krediet binnen het Wetboek Economisch Recht. Brussel, Wetboek Economisch Recht: Belang voor de praktijk van de schuldbemiddelaar, VSG.
   • J.L.E. Vannerom (2015, april 23). Juridische alternatieven voor de verkoop van kerkgebouwen. Brugge, Neven- en herbestemming van parochiekerken, CRKC.
   • J.L.E. Vannerom (2015, mei 18). Consumentenbescherming bij de uitvoering en herziening van kredietovereenkomsten. Brussel, Studieavond rond de publicatie van het proefschrift.
   • J.L.E. Vannerom (2015, juni 1). De na-oorlogse ontwikkeling van het consumentenkrediet in België. Den Haag, Workshop rond consumentenkrediet in de Lage Landen.
   • J.L.E. Vannerom (2015, oktober 6). Richtlijn 2014/17/EU. Naar een strenger woonkredietrecht? Brussel, 10e Compliance Dag, Compliance Forum.
   • J.L.E. Vannerom (2015, juni 29). SME's as a New Kind of Consumers. From contractual freedom towards fairness and compassion. Amsterdam, 15th IACL Conference on Virtues & Consumer Law.
   • J.L.E. Vannerom (2015, augustus 19). Recente evoluties in het Handelsrecht. Brussel, NOAB, VIA Inhaaldagen.
   • J.L.E. Vannerom (2015, oktober 1). Vervroegde terugbetaling en wederbeleggingsvergoeding. Gent, Wet KMO-Financiering toegelicht, UGent.
   • J.L.E. Vannerom (2015, november 18). Livre VII. « Les services de paiement et de crédit », Code de droit économique. Un aperçu des modifications les plus importantes concernant le crédit de consommation. Luik, Formation à la médiation de dettes, Confocus.
   • J.L.E. Vannerom & E. Casier (2015, november 30). De bescherming van de consument in het hypothecair krediet. Antwerpen, Consumentenbescherming in het WER, UGent & UAntwerpen.
   • J.L.E. Vannerom (2015, december 15). Wijziging en herfinanciering van kredietovereenkomsten in de praktijk. Een overzicht van de mogelijkheden in het licht van Boek VII. 'Betalings-en kredietdiensten' Wetboek van Economisch Recht. Berchem, Studiereeks voor schuldbemiddelaars, Confocus.
   • J.L.E. Vannerom (2015, april 21). Juridische alternatieven voor de verkoop van kerkgebouwen. Mechelen, Neven- en herbestemming van parochiekerken, CRKC.
   • J.L.E. Vannerom (2014, december 4). Alternatieven voor de verkoop van religieus onroerend erfgoed: een canoniekrechtelijke benadering. Grimbergen, Studiedag over Vastgoedrecht en de Kerk.
   • J.L.E. Vannerom (2014, april 14). Consumer Protection during the Currency of the Credit Agreement. London, International Graduate Legal Research Conference, King's College London, Poster Presentation.
   • J.L.E. Vannerom (2014, november 20). Toepassingsgebied van Boek VII van het Wetboek van economisch recht. Brussel, Belgische consumentenkredietrecht, IFE Executive Seminars.
   • J.L.E. Vannerom (2014, december 2). Boek VII – betalings- en kredietdiensten. 'Something Old, Something New'. Kortrijk, Wetboek van economisch recht, KU Leuven.
   • J.L.E. Vannerom (2014, november 27). The consumer's right of information: a 'reality check', on the boundaries of a duty to inform and a proposed regulatory reform. Edinburgh, 19e Ius Commune Congres.
   • D. Blommaert, F. Bonnarens & J.L.E. Vannerom (2014, oktober 16). Consumentenkrediet: wijzigingen mbt promotie, verkoop, toekenning en controle. Brussel, Lexalert - Webinar.
   • J.L.E. Vannerom (2014, april 1). Le droit de crédit et la protection du consommateur. UCLouvain, Guest Lecture.
   • J.L.E. Vannerom (2014, augustus 1). Social Justice in (Consumer) Credit Agreements. Is there a need for a diverse regulatory approach? London, Conference on Social Justice, LSE.
   • J.L.E. Vannerom (2014, april 28). Consumentenbescherming in het kredietrecht. Kortrijk, Themis Doctores Contractenrecht.
   • J.L.E. Vannerom (2013, december 12). The Future of Consumer Credit Regulation: Proposal for a Multi-Layered Consumer Image. Luik, ULiège and the Jean Monnet Chair in EU Law & Risk Regulation (HEC Paris) Workshop on 'Nudging in Europe: What can EU Law learn from Behavioural Sciences?.
   • E. Terryn, J. Goddaer & J.L.E. Vannerom (2012, september 6). De invloed van het Europese Recht op het Belgische Consumenten(contracten)recht. Kortrijk, Studiedag over de invloed van het Europese recht op het Belgische Privaatrecht.
   • J.L.E. Vannerom (2011, juni 27). The Limits of Information and a Proposed Way Forward. London, IACL Conference on consumer protection in economic recessions.
   • J.L.E. Vannerom (2011, december 20). Interestrestricties als methode van consumentenbescherming. Leuven, Workshop Economic Law KU Leuven.
   • J.L.E. Vannerom (2010, december 1). De bijzondere kredietvormen in de nieuwe Wet op het Consumentenkrediet. Gent, Studienamiddagen over de nieuwe Wet Consumentenkrediet.
   • J.L.E. Vannerom (2010, november 17). De informatie aan consumenten: (g)een onverdeeld succes. Leuven, PhD-Day.
   • J.L.E. Vannerom (2009, december 11). De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de kredietnemer. Kortrijk, Studiedag Hypothecair Krediet.
   • E. Terryn & J.L.E. Vannerom (2009, maart 6). De implicaties van de nieuwe Richtlijn consumentenkrediet voor het Belgisch recht. Leuven, VRG-Alumnidag.
   • J.L.E. Vannerom (2008, november 28). Responsible Lending. Brussel, Vlaams Platform voor Schuldoverlast.
   • J.L.E. Vannerom (periode: 2011 t/m 2018). Tutor Consumentenrecht. UHasselt.
   • J.L.E. Vannerom (periode: 2014 t/m 2015). Plaatsvervangend docent - Vak Sociale Wetgeving (C07E7A). KU Leuven.
   • J.L.E. Vannerom (periode: 2012 t/m 2013). Tutor Goederenrecht. UHasselt.
   • J.L.E. Vannerom (periode: 2012 t/m 2013). Tutor Vermogensrecht. UHasselt.
   • J.L.E. Vannerom (periode: 2008 t/m 2011). Tutor Inleiding tot het economisch recht. KU Leuven.
 • JOHAN VANNEROM BVBA (Vannerom + Partners)

  Start date approval
  Dec/2018
  End date approval
  Dec/2021
  Place
  1860 MEISE, BELGIË
  Description
  Advocaat

  JOHAN VANNEROM BVBA (Vannerom + Partners)

  Start date approval
  Dec/2018
  End date approval
  Dec/2021
  Place
  1860 MEISE, BELGIË
  Description
  Advocatuur

  KU LEUVEN

  Start date approval
  Dec/2018
  End date approval
  Dec/2021
  Place
  3000 LEUVEN BELGIË
  Description
  Vrijwillig wetenschappelijk medewerker gastcollege
 • Research & Writing Skills

  Title
  Research & Writing Skills
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Research & Writing Skills

  Title
  Research & Writing Skills
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Research & Writing Skills (ITL)

  Title
  Research & Writing Skills (ITL)
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Commercial Contracts

  Title
  Commercial Contracts
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Trade Finance Law

  Title
  Trade Finance Law
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Juridisch-Academische Vaardigheden III

  Title
  Juridisch-Academische Vaardigheden III
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Juridisch-Academische Vaardigheden III

  Title
  Juridisch-Academische Vaardigheden III
  Year
  2019
  Year level
  (bachelor 3)

  Research and Writing Skills (IABL)

  Title
  Research and Writing Skills (IABL)
  Year
  2019
  Year level
  (master)

  Master thesis Commercial and Company Law

  Title
  Master thesis Commercial and Company Law
  Year
  2019

  Master thesis Maritime & Transport Law

  Title
  Master thesis Maritime & Transport Law
  Year
  2019

  Master thesis International Trade Law

  Title
  Master thesis International Trade Law
  Year
  2019
 • Droit de la consommation - Consumentenrecht

  Role
  Member Editorial Board
  Start date approval
  Aug/2008
 • Assistant Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Handelsrecht
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081533
 • Vannerom + partners

  Role
  Advocaat-vennoot
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Sep/2018

  KU Leuven

  Role
  Senior Affiliated Researcher
  Obtained Wage
  no
  Start date approval
  Sep/2013

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam