mr.dr. (Joost) JS Nan

mr.dr. (Joost) JS Nan
Associate Professor Erasmus School of Law Criminal Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L5-014
Telephone
+31104081540
Email
nan@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Criminal law Legalilty Appeal and cassation

Criminal law Legalilty Appeal and cassation

    • J.S. Nan & H.J.B. Sackers e.a. (2019). Kroniek Ondernemingsstrafrecht eerste helft 2019. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2019 (3), 193-213.
    • J.S. Nan (2018). Kroniek Straf(proces)recht (najaar 2018). Nederlands Juristenblad (NJB), 2018 (35), 2613-2624.
    • J.S. Nan (2018). Van controle naar bestraffing; de cautie, het verzuim en hun gevolgen. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2018 (3), 185-186.
    • J.S. Nan, H.J.B. Sackers & A.A. Feenstra (2018). Kroniek Ondernemingsstrafrecht (2017 II). Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2018 (1), 42-63.
    • J.S. Nan (2018). Varia. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2018 (3), 211.
    • J.S. Nan (2017). Eenvoudig witwassen. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2017 (1), 50-56.
    • J.S. Nan, H.J.B. Sackers & A.A. Feenstra (2017). Kroniek Ondernemingsstrafrecht (2017 I). Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2018 (3), 171-184.
    • J.S. Nan (2016). Redactioneel: De (on)mogelijkheid van artikel 80a RO. Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving, 2016 (1), 1-2.
    • J.S. Nan (2016). Een deugdelijk verweer inzake vormfouten. Advocatenblad, 2016 (3), 48-50.
    • J.S. Nan (2016). Het 'medeplegen' van openlijk geweld. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 2016 (19), 148-152.
    • J.S. Nan (2015). Vaker aan de strafbeschikkingstafel. Advocatenblad, 2015 (3), 28-29.
    • J.S. Nan (2014). Witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Advocatenblad, 2014-8, 22-24.
    • J.S. Nan (2014). Ingeblikte wederrechtelijkheid bij mishandeling. Tijdschrift Praktijkwijzer Strafrecht, 2014 (3), 52-54.
    • J.S. Nan (2013). Art. 80a RO en (kansloze) strafcassaties. Advocatenblad, 2012 (16), 27-28.
    • J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis & P. Mascini (2019). Evaluatie van de Wet hervorming herziening ten voordele. Nederlands Juristenblad (NJB), 93 (3), 184-192.
    • J.S. Nan (2019). Kroniek Straf(proces)recht (voorjaar 2019). Nederlands Juristenblad (NJB), 2019 (15), 1035-1047.
    • J.S. Nan (2018). Een overzichtelijk beklag tegen inbeslagneming van voorwerpen. Strafblad, 2018 (1):5.
    • J.S. Nan (2018). Kroniek Straf(proces)recht (voorjaar 2018). Nederlands Juristenblad (NJB), 2018 (15), 1013-1024.
    • N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade & J.S. Nan (2018). De Adviescommissie Afgesloten Strafzaken; twijfelcommissie of poortwachter van de Hoge Raad? Expertise en Recht, 2018 (6), 282-289.
    • J.S. Nan (2018). Een modern beslag op voorwerpen. Tijdschrift Modernisering Strafvordering, 2018 (1). doi: 10.5553/PMSV/258950952018001001001
    • J.S. Nan (2017). Kroniek van het straf(proces)recht (voorjaar 2017). Nederlands Juristenblad (NJB), 2017 (15), 1012-1026.
    • J.S. Nan (2017). Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2017). Nederlands Juristenblad (NJB), 2017 (35), 2537-2547.
    • J.S. Nan & D. D. Bektesevic (2017). Structurele vormverzuimen: een structureel probleem? Delikt en Delinkwent, 2017 (3), 197-213.
    • J.S. Nan (2016). Richtlijn 2016/343, betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld; iets nieuws onder de zon? Delikt en Delinkwent, 2016 (64), 706-723. [go to publisher's site]
    • J.S. Nan (2016). Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2016). Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (35), 2522-2534. [go to publisher's site]
    • J.S. Nan & V. Boelhouwers (2016). Wraking 2.0. Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (14), 924-930.
    • J.S. Nan (2016). Kroniek van het straf(proces)recht (voorjaar 2016). Nederlands Juristenblad (NJB), 2016 (15), 988-1002. [go to publisher's site]
    • J.S. Nan (2015). Moderne onmiddellijkheid, onmiddellijkheid 'light'. Strafblad, 47 (4), 331-341.
    • J.S. Nan (2015). De procureur-generaal bij de Hoge Raad en artikel 80a RO in strafzaken. Nederlands Juristenblad (NJB), 90 (3), 185-189.
    • J.S. Nan (2015). Kroniek van het straf(proces)recht (voorjaar 2015). Nederlands Juristenblad (NJB), 90 (15), 951-961.
    • J.S. Nan (2015). De betekenis van artikel 7, eerste lid EVRM voor het Nederlandse sanctierecht. Sancties. Tijdschrift over Straffen en Maatregelen, 20 (3), 138-151.
    • J.S. Nan (2015). Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2015). Nederlands Juristenblad (NJB), 90 (35), 2420-2430.
    • J.S. Nan & L.J.J. Rogier (2014). Strafkamer Hoge Raad onduidelijk over verwjderingsbevel. Nederlands Juristenblad (NJB), 2014 (33), 2297-2303.
    • J.H.J. Verbaan & J.S. Nan (2014). Probleemoplossingsgericht denken bij witwassen van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2014 (4), 272-288.
    • J.S. Nan (2014). Naar een vervanging van de unus-testisregel van artikel 342 lid 2 Sv. Proces. Maandblad voor Berechting en Reclassering, 2014 (3), 196-210.
    • J.S. Nan (2014). Kroniek van het straf(proces)recht (najaar 2014). Nederlands Juristenblad (NJB), 2014 (35), 2436-2444.
    • J.S. Nan (2013). Motiveren in cassatie. Strafblad, 2013 (mei), 123-129.
    • J.S. Nan (2013). Rechtspraak art. 80a RO. Delikt en Delinkwent, 2013 (70), 723-743.
    • J.S. Nan (2011). Voorwetenschap en Europa. Strafblad, 2011 (1), 34-42.
    • J.S. Nan (2015). Vormvouten in het voorbereidend onderzoek (Praktijkcahiers Strafrecht, 9). Den Haag: Sdu
    • J.S. Nan, N.L. Holvast, S.M.A. Lestrade, P.A.M. Mevis & P. Mascini (2018). Victa vincit veritas? Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele. The Hague: Boomjuridisch
    • J.S. Nan, P.A.M. Mevis & J.H.J. Verbaan (2017). Strafrechtelijk bewijsrecht (algehele bewerking voor 7e druk, oorspronkelijk door J.F. Nijboer). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • J.S. Nan (2016). De Richtlijn versterking vermoeden van onschuld. In P.A.M. Verrest & S. Struijk (Eds.), De invloed van de Europese Unie op het strafrecht. Landelijke strafrechtsdag 2016 (pp. 107-115). Den Haag: Boom Juridisch
    • J.S. Nan & P.A.M. Verrest (2018). The Dutch attorney and his client. In L.P.W. van Vliet (Ed.), Netherlands reports to the twentieth International Congress of Comparative Law (pp. 85-106). Oisterwijk: Wolf legal publishers
    • P.A.M. Mevis, J.S. Nan & S. Struijk (2015). Kort geding en strafrecht: huidige en toekomstige plaatsbepaling. In R.J.N. Schössels (Ed.), De burgerlijke recht in het publiekrecht (pp. 379-400). Deventer: Wolters Kluwer
    • J.S. Nan (2013). De schaduwzijde van art. 80a RO in strafzaken. In M. Groenhuijsen, T. Kooijmans & J. Ouwerkerk (Eds.), Roosachtig strafrecht, Liber amicorum Theo de Roos (pp. 463-478). Deventer: Kluwer
   • J.S. Nan (2019). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2019, februari 28), SR Updates 2019-0097, Zaaknr. 15/870028, (Onderzoek Cyber007. Bewijsverweer: bewijsuitsluiting na vormverzuim ontgrendelen van smartphone met vingerafdruk verdachte). ECLI:NL:RBNHO:2019:1568
   • J.S. Nan (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, januari 29), SR Updates 2019-0014, Zaaknr. 17/01324, (Ondervragingsrecht en significant weight). ECLI:NL:HR:2019:123
   • J.S. Nan (2019). Noot bij: Rechtbank Noord-Holland. (2019, februari 28), TBS&H 2019-2, (Nemo tenetur). RBNHO:2019:1568
   • J.S. Nan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juni 26), Nieuwsbrief strafrecht 2018-269, Zaaknr. 17/04912, (Ambtshalve cassatie bij vrijwillige terugtred?). ECLI:NL:HR:2018:1007
   • J.S. Nan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, april 17), SR Updates 2018-0153, Zaaknr. 11/02065, (Herziening Baybasin). ECLI:NL:HR:2018:605
   • J.S. Nan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, februari 20), Nieuwsbrief strafrecht 2018-126, Zaaknr. 16/3524, (Dood door schuld in het verkeer). ECLI:NL:HR:2018:241
   • J.S. Nan (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juni 23), Nieuwsbrief strafrecht 2018-125, Zaaknr. 16/02964, (Legaliteit bij verjaring tenuitvoerlegging). ECLI:NL:HR:2017:1146
   • J.S. Nan (2017). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2016, december 9), Nieuwsbrief strafrecht 2017-8, (Annotatie Wilders II). ECLI:NL:RBAMS:2016:15014
   • J.S. Nan (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, oktober 11), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2017-229, (Annotatie over smaad). ECLI:NL:HR:2016:2291
   • J.S. Nan (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, november 14), SR Updates 2017-0462, (Annotatie over opzet bij mishandeling). ECLI:NL:HR:2017:2855
   • J.S. Nan (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 10), Nieuwsbrief strafrecht 2017-377, (Annotatie Ibn Ghaldoun). ECLI:NL:HR:2017:2573
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, september 29), SR Updates 2016-0404, (Annotatie over artikel 80a RO). ECLI:NL:HR:2015:2860
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, oktober 13), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-263, (Annotatie medeplegen versus in vereniging). ECLI:NL:HR:2015:3029
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, juli 5), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-153, (Annotatie over openlijk in verening plegen van geweld). ECLI:NL:HR:2016:1320
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, maart 22), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2016-106, (Annotatie over noodweer). ECLI:NL:HR:2016:456
   • J.S. Nan (2016). Noot bij: Rechtbank Amsterdam. (2016, maart 9), TBS&H 2016-3, (Lex certa-beginsel). p.179-182. ECLI:NL:RBAMS:2016:1199
   • J.S. Nan (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, december 2), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-24, (Annotatie Medeplegen). ECLI:NL:HR:2014:3474
   • J.S. Nan (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, november 4), SR Updates 2015-0451, (Annotatie vormverzuim). ECLI:NL:HR:2014:3109
   • J.S. Nan (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, mei 19), SR Updates 2015-0232, (Annotatie unus testis-regel). ECLI:NL:HR:2015:1247
   • J.S. Nan (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 24), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2015-1000, (Annotatie medeplegen II). ECLI:NL:HR:2015:713, 716 en 718
   • J.S. Nan & C. Hofman (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, maart 20), TBS&H 2015-5, (Annotatie fiscale bewijsuitsluiting). p.214-222. ECLI:NL:HR:2015:643
   • J.S. Nan & B.W.A. Volker-Jue (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 10), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 36, (Annotatie Wettelijk voorschrift art. 184 Sr).
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 10), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 103, (Annotatie Voorbedachte raad).
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 10), SR Updates 2014-, 2013-0499, (Annotatie ondervragingsrecht).
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 9), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 241, (Annotatie mishandeling). p.164-166.
   • J.S. Nan & B.W. Schermer (2014). Noot bij: Rechtbank Rotterdam. (2014, februari 13), Tijdschrift voor Internetrecht 2014-3, (Heling eindexamens Ibn Ghaldoun). p.83-86.
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, december 10), SR Updates 2014-, 2013-0491, (Annotatie voorbedachte raad).
   • J.S. Nan (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 23), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2014-, 249, (Annotatie Nuancering Grenzen getuigenbewijs). p.168-171. NL:HR:2014:2753
   • J.S. Nan (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2012, december 18), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-55, (Annotatie Medeplegen rechtspersoon).
   • J.S. Nan (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, maart 12), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-166, (Annotatie Belaging).
   • J.S. Nan (2013). Noot bij: Hoge Raad. (2013, maart 12), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2013-, 167+173, (Annotatie Tongzoen).
   • J.S. Nan (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, september 4), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-316, (Annotatie Ontuchtige handelingen).
   • J.S. Nan (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, januari 31), Nieuwsbrief Strafrecht Geannoteerd 2012-, 103, (Annotatie Virtuele diefstal).
   • J.S. Nan (2011). Noot bij: EHRM. (2011, juni 28), JV 2011-, 577/11, p.403.
   • J.S. Nan, P.A.M. Mevis, J.H.J. Verbaan & P.C. Verloop (Ed.). (2017). Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, deel 0 (Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering, 0). Den Haag: Boom
   • S.R. Bakker, E.M. Moerman, B.A. Salverda & J.S. Nan (Ed.). (2015). Haat en liefde in het recht. Bundel seminar de Jonge NJV 2015. Zutphen: Uitgeverij Paris
   • J.S. Nan (Ed.). (2017) Tijdschrift Modernisering Strafvordering.
   • J.S. Nan (Ed.). (2015) Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving.
   • J.S. Nan (2018, augustus 13). Symposium Gerechtelijke dwalingen en strafrecht. Den Haag, Domeinmiddag GMRW met symposium.
   • J.S. Nan (2018, maart 12). Moderator Studium Generale, Sleepwet, met Rob Bertholee (AIVD. Campus, Studium Generale over referendum.
   • J.S. Nan (2018, oktober 30). Moderator Outlaw Motorcycle gangs, lezing Teun van Ruitenburg. Erasmus Paviljoen, Professionele Bijeenkomst Stichting Juridische Samenwerking ad Maas.
   • J.S. Nan (2017, juni 13). Workshop Vormverzuimen (Landelijke kennisdag Ressortsparketten). Amersfoort, Landelijke kennisdag Ressortsparketten.
   • J.S. Nan (2016, mei 27). Workshop Implementatie van de Richtlijn versterking onschuldvermoeden. Campus Erasmus Universiteit Rotterdam, Landelijke Strafrechtsdag 2016.
   • J.S. Nan (2018). Weinig vonnissen worden herzien (interview Trouw).
   • J.S. Nan (2018). De nieuwe bril van de rechter (interview Trouw).
   • J.S. Nan (2017). Moderator professionele ontmoeting SJSadM 11 mei 2017.
   • J.S. Nan (2015). Moderator. Lezing Rob Bertholee over de AIVD: Erasmus Paviljoen (2015, oktober 20).
   • J.S. Nan (2015). Moderator. Lezing Fred Teeven over de rechtspostitie van het slachtoffer: Erasmus Paviljoen (2015, februari 9).
   • J.S. Nan (2014). Mediation en strafrecht. Interview: (2014, februari 1 - 2014, februari 28).
    • J.S. Nan (Comments) (2018, jun 13). Aanhouding verdachte in de zaak Anne Faber. [televisie-uitzending]. In Editie nl. RTL 4.
    • J.S. Nan (commentaar) (2017, okt 16). Editie nl over regeerakkoord. [televisie-uitzending]. In Editie nl. RTL 4.
    • J.S. Nan (Commentary) (2017, sep 25). Editie nl. [televisie-uitzending]. In Editie nl. St. Michielsgestel: RTL 4.
    • J.S. Nan (Commentary) (2017, okt 12). Editie nl over Anne Faber. [televisie-uitzending]. In Editie nl. Rotterdam: RTL 4.
    • J.S. Nan (Geinterviewde) (2014, apr 30). Vervroegde vrijlating Volkert van der G. [televisie-uitzending]. In -. Rotterdam (Campus EUR): TV Rijnmond.
    • J.S. Nan (Commentaar) (2019, mrt 25). Doodsbedreigingen Baudet. [televisie-uitzending]. In RTL. RTL 4 Half acht nieuws.
   • J.S. Nan (2015, juni 30). De uitspraak. NRC Handelsblad
   • J.S. Nan (2015, mei 4). De uitspraak. NRC Handelsblad
   • J.S. Nan (2011, september 28). Het Lex-certa beginsel. Tilburg University (287 pag.) (Den Haag: Sdu Uitgevers) Prom./coprom.: Prof.mr. Th.A. de Roos & Mr. T. Kooijmans.
 • Stichting Derdengelden Gilhuis Advocaten

  Start date approval
  Jul/2019
  End date approval
  Jul/2022
  Place
  DORDRECHT
  Description
  Bestuurder

  Eenmanszaak mr. dr. J.S. Nan

  Start date approval
  Oct/2019
  End date approval
  Sep/2022
  Place
  LEIDEN
  Description
  advocaat en docent
 • Onderzoekspracticum verdiepend formeel s

  Title
  Onderzoekspracticum verdiepend formeel s
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Scriptie Togamaster

  Title
  Scriptie Togamaster
  Year
  2018
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Criminal Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081540
 • Gilhuis Advocaten

  Role
  Lawyer
  Obtained Wage
  yes
  Start date approval
  Jun/2003

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam