prof.dr. (Karin) CG van Wingerde

prof.dr. (Karin) CG van Wingerde
Full professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vanwingerde@law.eur.nl
Associate professor Erasmus School of Law Criminology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
vanwingerde@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Dr. Karin van Wingerde received her PhD from Erasmus University Rotterdam in 2012. The interplay between regulatory enforcement and the behavior of business organizations has become central in her research over the past years. She has previously worked on the deterrent effect of formal legal sanctions on the behavior of firms in the waste industry in the Netherlands, bribery, and on several case studies of corporate and white-collar crime. She currently works on the enforcement of health and safety violations, the punishment of organized crime, domestic bribery, and the misuse of corporate vehicles for illicit finance. As of January 2014 Karin is Dean of education of the PhD programme of Erasmus Graduate School of Law. Karin is a member of the editorial boards of the Dutch 
journal on regulation and governance and the Dutch journal of Criminology, and since 2016 she is an academic research partner at the Dutch Gaming Authority.

Experience key words

Corporate and White-collar Crime, Regulation, Governance and Enforcement, Public Policy

 • Henk Bunt, J van Koningsveld, M Kroeze, B van der Vorm, JB Wezeman, Karin Wingerde & A Zonnenberg (2008) - Misbruik van buitenlandse rechtspersonen; een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en ernst van het misbruik van buitenlandse rechtspersonen in Nederland (in druk) - Boom Juridische Uitgevers

 • Karin Wingerde, Peter Mascini & JW Barth (2017) - Risicogestuurd handhaven in de praktijk. Een empirisch onderzoek naar taakuitvoering door ISZW-inspecteurs bij de handhaving van de arbeidsomstandigheden
 • Karin Wingerde (2016) - Strategizing the enforcement of environmental crime. Lessons from the Dutch Environmental Crime Monitor
 • Gabry Vanderveen & Karin Wingerde (2016) - Forensisch onderzoekers en medewerkers over de naleving van richtlijnen voor fotografie op de plaats delict en de afwegingen daarbij
 • Karin Wingerde & Peter Mascini (2016) - Enforcement of health and safety violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands.
 • Karin Wingerde & Peter Mascini (2016) - Enforcement of Health and Safety Violations in an era of deregulation. Dilemmas for health and safety inspectors in the Netherlands
 • Karin Wingerde (2015) - Too big to deter, too small to change? Profitability, penalties, and compliance in the waste and chemical industry in the Netherlands. (together with M. Kluin)
 • Karin Wingerde (2015) - Punishing organized crime in the Netherlands. Discrepancies between demanded and imposed sanctions
 • Karin Wingerde (2015) - Over de aanpak van de 'grote graaiers'. En de complexe handhaving van milieucriminaliteit.

 • CG (Karin) van Wingerde, LCJ (Lieselot) Bisschop, Hans Nelen & Roland Moerland (2021) - Versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit: een tussenbalans in dialoog met het veld
 • Karin Wingerde & Peter Mascini (2016) - Benutting van beslisruimte door ISZW-inspecteurs
 • Karin Wingerde (2008) - Schrikt straf af?

 • Karin Wingerde (2016) - Research grant. The (Mis)Use of Corporate Vehicles by Transnational Organised Crime Groups in the Concealment, Conversion and Control of Illicit Finance (together with dr. N. Lord and prof. L. Campbell) [granted]
 • Karin Wingerde (2016) - Research grant. Demystifying the Corruption Paradox by Exploring Bribery ‘At Home’ (together with dr. N. Lord, prof. M. Levi, and prof. A. Doig) [granted]
 • Karin Wingerde & Henk Bunt (2016) - Research grant Misbruik van buitenlandse rechtspersonen (granted)
 • Karin Wingerde & A Mein (2015) - Offerte discoursanalyse rechtmatige zorg (submitted)
 • Karin Wingerde & Peter Mascini (2015) - Regisseurs in een nachtwakerstaat. Hoe benutten ISZW-inspecteurs hun beslissingsruimte bij het al dan niet sanctioneren van overtredingen van de arbeidsomstandighedenwetgeving en welke dilemma's ervaren zij daarbij? (granted)
 • Karin Wingerde (2015) - NWO Veni proposal. What's deterrence got to do with it? (submitted)
 • Karin Wingerde (2014) - ESL Grant programme for Talent Development research travel grant
 • Henk Bunt & Karin Wingerde (2014) - Hoe loopt het af? Een onderzoek naar de afloop van strafzaken uit de Monitor Georganiseerde Criminaliteit. (granted)

 • Karin Wingerde & M Wolf (1 January 2015) - 'White Colour Crime' Proposal Film scenario Dutch Fraud Film Festival (submitted) - 'White Colour Crime' Proposal Film scenario Dutch Fraud Film Festival (submitted)

 • Karin Wingerde (2014) - Unknown event - Unknown event
 • Karin Wingerde (2014) - Unknown event - Unknown event

 • Karin Wingerde (2012) - Tijdschrift voor Toezicht (Journal)

 • Karin Wingerde (2018) - Adviescommissie Experiment gesloten coffeeshopketen (External organisation)
 • Karin Wingerde (2017) - Dutch Criminology Network (CNN) (External organisation)
 • Karin Wingerde (2017) - Dutch Gaming Authority (External organisation)
 • Karin Wingerde (2016) - Gaming Authority (External organisation)
 • Karin Wingerde (2016) - Dutch Gaming Authority (External organisation)
 • Karin Wingerde (2016) - Tijdschrift voor Toezicht (External organisation)
 • Karin Wingerde (2016) - Tijdschrift voor Criminologie (External organisation)
 • Karin Wingerde (2014) - Irvine, Irvine School of Law/ School of Social Ecology (External organisation)
 • Karin Wingerde (2012) - Tijdschrift voor Toezicht (External organisation)

 • Karin Wingerde (2016) - Foundation Dutch Journal of Criminology (External organisation)

 • Karin Wingerde (2019) - How has the “Governance Turn” Impacted Compliance Measurement by the State and by Private Institutions? - Annual Conference of the American Society of Criminology
 • Karin Wingerde (2019) - AML Gatekeepers in Five Narratives - Annual Conference of the American Society of Criminology
 • Karin Wingerde (2019) - Combatting corporate crimes in the Netherlands - Annual Conference of the American Society of Criminology
 • Karin Wingerde & Peter Mascini (2019) - Compromising neoliberal inspection policy at the frontline: The practice of inspecting at the Dutch Health and Safety Inspectorate - Working conference ‘Shifting from Welfare to Social Investment States: The Privatization of Work-Related Risk Control and its Impact on Inclusion
 • Karin Wingerde (2019) - AML Gatekeepers in Five Narratives - Annual Conference of the European Society of Criminology,
 • Karin Wingerde (2019) - Onderzoek naar organisatiecriminaliteit in een tijdperk van governance - Jaarcongres Nederlandse vereniging voor Criminologie
 • Karin Wingerde & Anna Merz (2019) - Varieties in responses to money laundering across Europe - The 2nd Biennial EUROC Workshop ‘What’s European about European White-Collar Crime? University of Manchester
 • Karin Wingerde (2019) - Illegale financiele stromen, misbruik van rechtspersonen en de rol van professionele dienstverleners. - Lunchlezing sectie Ondernemingsrecht/sectie Financieel recht
 • Karin Wingerde (2019) - Legal and extralegal enforcement of corporate environmental crime in a globalised economy - Invited guest lecture
 • Karin Wingerde & Peter Mascini (2019) - Coping with neoliberal inspection policies: A case study of the Dutch Health & Safety Inspectorate. - Lorentz workshop Risk Regulation & Society
 • Karin Wingerde (2016) - Strategizing the enforcement of environmental crime. Lessons from the Dutch Environmental Crime Monitor - Research visit Indonesian delegation project Making Environmental Regulation Work for the People
 • Karin Wingerde (2016) - Hazardous waste and corporate crime. Legal and extralegal enforcement of corporate environmental crime in a globalised economy - Invited guest lecture University of Manchester School of Law
 • Karin Wingerde (2015) - Interconnections between upper- and underworld. Consequences for the punishment of organised crime. (Invited) - Workshop Corruption in Criminal Commercial Enterprise
 • Karin Wingerde (2014) - What’s deterrence got to do with it? - American Society for Criminology Annual meeting
 • Karin Wingerde (2014) - Deterrence as ritual? (invited lecture) - Visiting scholar panel
 • Karin Wingerde (2014) - Sanctions as moral messages. General deterrence and environmental compliance in the waste industry in the Netherlands. - The 2014 Stockholm Criminology Symposium
 • Karin Wingerde (2014) - The Netherlands’ approach to negotiated settlements for corruption offences (Invited country expert). - Negotiated settlements for corruption offences. A European Perspective High-level workshop, The Hague University of Applied Sciences
 • Karin Wingerde (2013) - Sanctions as moral messages. General deterrence and environmental compliance in the waste industry in the Netherlands - Brown Crime: Hazardous Waste and Pollution Conference at Northumbria University
 • Karin Wingerde (2013) - Beyond deterrence. Deterrence, prevention, and compliance in the Dutch waste industry. (invited lecture) - Seminar with Brian Tamanaha Dutch/Flemish Association for Research on Law and Society and the Paul Scholten Centre

 • Karin Wingerde (2019) - Naar een effectieve beinvloedingsmix - Workshop FP (Functioneel Parket) Academy
 • Karin Wingerde (2019) - Naar een effectieve beinvloedingsmix - Lezing Vakberaad Omgevingsdiensten
 • Karin Wingerde (2019) - Naar een effectieve beinvloedingsmix - Lezing symposium Handhaving in het milieudomein, Openbaar Ministerie, Functioneel Parket
 • Peter Mascini & Karin Wingerde (2018) - De praktijk van toezicht in een neoliberaal tijdperk - Directieraad ISZW
 • Karin Wingerde & Peter Mascini (2018) - Coping with neoliberal inspection policies: A case study of the Dutch Health and Safety Inspectorate - LSA conference

Thesis Master Criminology

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RS127

Analysing Criminal Policies

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RIMC02

Master’s thesis

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RIMCS1

Doing Criminological Research

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RQ81

Corporate & White-collar crime and Gover

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RQ89

Law Enforcement Agencies

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RC313

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes