prof.mr.dr. (Kasper) KJO Jansen

prof.mr.dr. (Kasper) KJO Jansen
Full professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
k.j.o.jansen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Kasper Jansen is sinds 2021 als hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht verbonden aan de sectie Burgerlijk recht van Erasmus School of Law. Hij combineert zijn positie als hoogleraar (voor één dag in de week) met zijn hoofdfunctie als medewerker bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad der Nederlanden. In zijn onderzoek richt hij zich op de Europese dimensies van het nationale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Ook is hij betrokken bij de intensivering van de Europese dimensie van het onderwijs in de master Aansprakelijkheid & Verzekering. Kasper Jansen promoveerde in 2012 cum laude aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over informatieplichten in het verbintenissenrecht. Nadien was hij zes jaar werkzaam als advocaat in Den Haag. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof Den Haag en hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR).

 • Kasper Jansen (2020) - Het EVRM en de aansprakelijkheid van de indirecte veroorzaker - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2020 (27), 196-201
 • Kasper Jansen (2020) - Verkeersopvattingen en private regelgeving. Over maatschappelijke opvattingen als bron van ongeschreven privaatrecht - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2020 (5), 26-41
 • Kasper Jansen (2017) - Het schadebegrip in de eenentwintigste eeuw. Over autonomiedenken en constitutionalisering van het schadevergoedingsrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7133), 39-45
 • Kasper Jansen (2016) - Kennispresumptie in het verbintenissenrecht: tussen weten en behoren te weten - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2016 (31), 206-213
 • K Teuben & Kasper Jansen (2015) - Het Wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht: kanttekeningen vanuit de procespraktijk - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2015 (2), 3-12
 • Kasper Jansen (2013) - Informatieplichten in de procespraktijk - Tijdschrift voor de Procespraktijk, 2013 (6), 143-148-183-190
 • Kasper Jansen (2013) - Aansprakelijkheid voor onjuiste informatieverstrekking - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2013 (7), 55-69
 • Kasper Jansen (2012) - ‘Informatieplichten bij contractsuitleg - Overeenkomst in de Rechtspraktijk, 2012 (7), 18-23
 • Kasper Jansen (2012) - Waarschuwen tegen beter weten in? Over labiele beleggers en klein leed - Ars Aequi, 2012 (9), 676-679
 • Kasper Jansen (2012) - Risico en informationele context. Over de invloed van kennis en informatieplichten op de risicoaansprakelijkheden voor roerende zaken, opstallen en producten - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S), 2012 (5), 49-58
 • Kasper Jansen (2010) - De eigen verantwoordelijkheid van de financiële consument - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2010 (6853), 623-633
 • Kasper Jansen (2008) - Smith v. Hughes: caveat emptor - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2008 (51), 415-420
 • Kasper Jansen (2007) - Het subjectieve element van de onrechtmatigheid. Over de structuur van art. 6:162 BW - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2007 (28), 222-228
 • Kasper Jansen (2006) - Wat niet weet, wat niet deert? - RMThemis (Rechtsgeleerd Magazijn Themis), 2006 (2), 54-63

 • Kasper Jansen (2020) - De rol van art. 6:162 BW in verbods- en bevelsacties - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2020 (40), 295-297
 • Kasper Jansen (2020) - Aansprakelijkheid van onderzoeksinstituten - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2020 (4), 23-25
 • Kasper Jansen (2019) - Wat bedoelt de Hoge Raad? - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2019 (4), 17-19
 • Kasper Jansen (2018) - Hoe luiden de kelderluikfactoren? - Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 2018 (14), 99-101
 • Kasper Jansen (2012) - Informatieplichten bij bemiddeling verkoop melkquota - Maandblad voor vermogensrecht, 2012 (171), 171-174
 • Kasper Jansen (2007) - De vervaltermijn van art. 3:200 BW en een vordering uit onrechtmatige daad - Maandblad voor vermogensrecht, 2007 (40), 40-42
 • Kasper Jansen (2004) - Het inzage- en blokkeringsrecht ten aanzien van een medisch deskundigenbericht - Nieuwsbrief BW, 2004, 71-73

 • Kasper Jansen & JS Nieuwenhuis (2017) - Cornerstones of Tort Law, Onrechtmatige daden, Délits, Unerlaubte Handlungen, Torts - Kluwer

 • KJO (Kasper) Jansen (2021) - Book Review - Journal of European Tort Law, 12 (2), 199-204 - doi: 10.1515/jetl-2021-0011
 • Kasper Jansen (2019) - Onjuiste overheidsinformatie: vertrouwensbescherming in privaat- en bestuursrecht - Overheid en aansprakelijkheid, 2019, 139-146

 • Kasper Jansen (2012) - Aansprakelijkheid ziekenhuis. Consument. Materiële en immateriële schade. Shockschade. Schrikschade. Behandelingsovereenkomst. Informatieplicht. Onrechtmatige daad. Toerekenbaar nalaten. Ernstig geestelijk letsel. Aantasting in de persoon - Gezondheidszorg Jurisprudentie, 2012 (103), 625-629

 • Kasper Jansen (2020) - Mededelingsplicht en waarschuwingsplicht: over samenloop van ongeschreven normen - Kluwer
 • Kasper Jansen (2016) - Bewijsregels voor uitleg van overeenkomsten - Kluwer
 • AA Ettema & Kasper Jansen (2013) - Waarschuwingsplichten voor financiële ondernemingen - Kluwer
 • Kasper Jansen (2009) - De gulden middenweg - Kluwer
 • Kasper Jansen (2007) - Samenloop en kanalisering van aansprakelijkheid - Kluwer

 • Kasper Jansen (2020) - Onrechtmatige daad, art. 6:162-163 BW (online, bijgewerkt tot 2020) - Kluwer

Cursusorganisaties (o.m. SSR, IBR, AvdR)

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
O.M. UTRECHT, DEN HAAG,
Description
Postacademisch onderwijs

Ministerie van J&V (Hoge Raad der Nederlanden)

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
DEN HAAG
Description
Wetenschappelijk Medewerker (rechtspraak)

Raad voor de Rechtspraak (Gerechtshof Den Haag)

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
DEN HAAG
Description
Raadsheer-plaatsvervanger (rechtspraak)

Wolters Kluwer

Start date approval
February 2021
End date approval
February 2024
Place
DEVENTER
Description
Auteur- en redacteurschap

Research Lab: Liability and Insurance

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL60

Liability and Insurance in Europe

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB98

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes