prof.dr.
(Kim) K Putters

Full Professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Care Governance (HCG)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
putters@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Prof.dr. Kim Putters (1973) is Professor of Health Management at the institute of Health Policy and Management of the Erasmus University Rotterdam. As a public administration scientist he is part of the Healthcare Governance department. He wrote his PhD on the reforms in Dutch healthcare towards more entrepreneurship in health management (Geboeid ondernemen: een studie naar het management in de Nederlandse ziekenhuiszorg,Van Gorcum, Assen, 2001). Putters was worked at the department of Public Administration within the Faculty of Social Sciences at the Erasmus University until 2003, and at the Tilburg School of Politics and Administration at the Tilburg University until 2008. From 1997 until 2003 he also worked as an advisor to the Ministry of Health at the Council for Health and Social Service (de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg).
Research

Two methods are central in the research of professor Kim Putters:

 • A multidisciplinary approach of health management and its behavior in between market, government, professional domains and civil society.
 • An intersectoral orientation on the causes and consequences of blurring boundaries between health and other sectors and networks (amongst which are housing, mobility and welfare).

The research issues are:

 • Hybrid organisations within a public-private and professional context. Healthcare institutions have to respond to incentives of the market, government policies, professional demands and societal needs all at the same time. Changing markets, increasing needs and new technological possibilities ask for studies how this works and can be improved.
 • Entrepreneurship and innovation can improve healthcare services in terms of efficiency, quality and patient centeredness. Yet, several barriers hinder innovation. We study how innovations are being developed and spread, what chances and limitations look like and how this influences the roles and responsibilities of suppliers, providers, financers, patients, doctors and governmental bodies.
 • Relationship between research, knowledge, policy and practice. How can professional and policy practices be improved by science and knowledge? How do new ways of quality management, patient empowerment and transparency improvement work out in practice? And how can we bring science and practice closer to each other in health management.

    • K. Putters (1998). Maatschappelijk ondernemen in de zorg. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
    • K. Putters, E. den Breejen & P.H.A. Frissen (2009). De winst van zorgvernieuwing. Assen: Koninklijke Van Gorcum
    • J.K. Helderman, P.L. Meurs & K. Putters (2006). Besturen met rationaliteit en redelijkheid. Orkestratie van gezondheidszorgbeleid. Assen: Van Gorcum
    • P.P.T. Jeurissen & K. Putters (2001). Over de schotten in care en cure: opvattingen en werkwijzen. Ordeningen in de Nederlandse gezondheidszorg. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
    • K. Putters (1997). Health Impact Screening: rational models in their administrative context. Rijswijk: Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport
    • K. Putters & T.E.D. van der Grinten (2001). Schuivende institutionele verhoudingen in de gezondheidszorg. In T. Abma & R.J. in 't Veld (Eds.), Handboek Beleidswetenschap: perspectieven, thema's en praktijkvoorbeelden (pp. 111-126). Meppel: Boom
    • K. Putters & T.E.D. van der Grinten (1999). Maatschappelijk ondernemen in de zorg. In E. Elsinga (Ed.), Handboek Structuur en Financiering Gezondheidszorg (pp. 37-73). Utrecht: De Tijdstroom
    • K. Putters (1999). Health Impact Assessment as an Instrument for Healthy Public Policies. In M. Koivusalo & P. Santalahti (Eds.), Healthy Public Policies in Europe - Integrating Health in Other Policies (pp. 23-29). Helsinki: Stakes
    • M. Vrielink, E.J.Th. van Hout & K. Putters (2007). Governance van lokale zorg- en dienstverlening. In E.M.H. Cornelissen, P.H.A Frissen, S. Kensen & T. Brandsen (Eds.), Betoverend Bestuur; Legitimiteit, vitaliteit, meervoudigheid (pp. 241-12). Den Haag: Lemma
    • K. Putters (2007). Marktgedrag en innovatie: over de ruimte voor innovatie tussen samenwerking en concurrentie. In Marktgedrag en innovatie Over de ruimte voor innovatie tussen samenwerking en concurrentie. Leiden: STG Health Management Forum
    • K. Putters, J.K. Helderman & T.E.D. van der Grinten (2007). Gezondheidszorgonderzoek: de bestuurswetenschappelijke invalshoek. In T. Plogch, R.E. Juttman, N.S. Klazinga & J.P. Mackenbach (Eds.), Handboek Gezondheidszorg (pp. -15). Houten: Bohn Stafleu van Loghum
    • K. Putters (2007). Passende instrumenten voor onderwijsbeleid. In Beleidsinstrumenten in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad
    • E. van Hout & K. Putters (2007). Leiderschap in maatschappelijke organisaties. In E.M.H. Cornelissen, P.H.A. Frissen, S. Kensen & T. Brandsen (Eds.), Betoverend Bestuur; Legitimitteit, vitaliteit, meervoudigheid (pp. 219-11). Den Haag: Lemma
    • K. Putters, E.J.Th. van Hout & T. Cardoso Ribeiro (2007). Consequenties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In De zorg van het lokaal bestuur. Assen: Van Gorcum
    • K. Putters, P.L. Meurs & M. Schulz (2007). Van government naar governance in de hybride sectoren zorg en onderwijs. In G. Minderman (Ed.), Governance in hybride sectoren. Den Haag: Sdu
    • F.T. Schut, J.K. Helderman, P.L. Meurs & K. Putters (2006). Marktordening met beleid. In Orkestratie van gezondheidszorgbeleid (pp. 4). Assen: Van Gorcum
    • K. Putters (2006). De maatschappelijk ondernemer in de zorg: een schaap met vijf poten! In Besturen met rationaliteit en redelijkheid Orketstratie van gezondheidszorgbeleid (pp. 54-5). Assen: Van Gorcum
    • M.P.M. Bekker & K. Putters (2003). Sturing van lokaal gezondheidsbeleid: de verknoping van gescheiden netwerken. In V.J.J.M. Bekkers (Ed.), Handboek sturing in de sociale sector (pp. 1-1). Den Haag: Elsevier
    • M.P.M. Bekker & K. Putters (2003). Sturing van lokaal gezondheidsbeleid: de verknoping van gescheiden netwerken. In V.J.J.M. Bekkers (Ed.), Handboek sturing in de sociale sector dec-03 (pp. 5-11). Maarssen: Elsevier
    • K. Putters & T.E.D. van der Grinten (2001). Schuivende institutionele verhoudingen in de besturing van de Nederlandse gezondheidszorg. In -- -- (Ed.), Handboek Beleidswetenschap (pp. 111-126). --: --
    • K. Putters (2000). Ondernemersgedrag in de gezondheidszorg. In xx xx (Ed.), De rollen verdeeld: achtergrondstudies (pp. 51-200). Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
    • K. Putters & T.E.D. van der Grinten (1999). Maatschappelijk ondernemen in de zorg. In N. Niet bekend (Ed.), Handboek Structuur en Financiering gezondheidszorg (pp. 1.2-1-1.2-26). Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom
    • M. Janssen, A.M.V. Stoopendaal, M.S. Kelder & K. Putters (2013). Innovatie in de revalidatie. Een kwalitatieve evaluatie van het innovatieprogramma revalidatie. Bestuur & Beleid van de Gezondheidszorg: iBMG
    • T.M.D. Ngo, E. den Breejen, K. Putters & R.A. Bal (2008). Supervising the quality of care in changing healthcare systems. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
    • V.J.J.M. Bekkers, H.J.M. Fenger, V.M.F. Homburg & K. Putters (2004). De doorwerking van strategische beleidsadvisering. (Extern rapport). Amsterdam: Rozenberg Publ.
    • K. Putters (1996). Gezondheidseffectscreening: rationele modellen in hun bestuurlijke context. (Extern rapport). Rijswijk: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
    • M.J. Faber, J. Aarts, M. van Eijk, F.D. Vennik, E. den Breejen, K. Putters, J.A.M. Kremer & B. Bloem (2012). Het zorgnetwerk van de patiënt. De eerste ervaringen en zichtbare gevolgen voor de gezondheidszorg. (Extern rapport). Nijmegen: MijnZorgnet
    • E. den Breejen, P.L. Meurs, K. Putters & J. Meems (2008). Patient centerend governance. Een exploratief onderzoek naar de positie en invloed van patienten en consumenten in de governance. (Extern rapport). Rotterdam: iBMG
    • K. Putters, A.J. Boendermaker, E. den Breejen & P. Frissen (2008). De urgentie van innovatie. (Extern rapport). Rotterdam: NsoB
    • W.K. van der Scheer, K. Putters & P.L. Meurs (2008). Besturen tussen kunst en kunde. De geneeskundige bestuurder in het ziekenhuis gewaardeerd. (Extern rapport). Utrecht: NVZD-GV
    • K. Putters & P.H.A. Frissen (2007). Vertrouwen voor en door innovatie Over de noodzaak van checks & balances bij vernieuwingsprocessen in de zorg. (Extern rapport). Tilburg: Universiteit Tilburg
    • B.P.A. Mil, K. Putters, R.A. Bal, B.J.M. Frederiks, W.L. Vreeman & M. Noordink (2007). Onderzoek naar de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte voor het terrein van goederen en diensten. (Intern rapport). onbekend: Health policy and management (BMG)
    • S. van Thiel & K. Putters (2003). Evaluatie Lijst van 31: doelmatig werken aan doelmatige zorg. (Extern rapport). Diemen: CVZ
    • K. Putters (1999). Management van beleidsadvisering: over de effectiviteit van strategische beleidsadvisering. (Extern rapport). Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg
    • K. Putters (1997). Ziekenhuismanagement in Zuid-Oost Brabant: van ZBZ tot Zornetwerk. (Intern rapport). :
    • K. Putters & S. van Thiel (2004). Conceptualizing and measuring efficiency in health care. the panel on Health Care Management of the IRSPM VI Conference: Budapest (2004, maart 1).
    • S. van Thiel & K. Putters (2004). Conditions for efficiency improvement in Dutch health care. the panel on Health Care Management of the IRSPM VI Conference: Budapest (2004, maart 1).
    • K. Putters (1998). Strategisch ziekenhuismanagement in de regio Leeuwarden. Deelonderzoek Proefschrift: Erasmus Universiteit Rotterdam.
    • K. Putters (1999). Health Impact Screening as an instrument for healthy public policies. Paper presented -next to a presentation- at the Expert Conference on Health Impact Assessment: Helsinki, Finland (1999, maart 15).
    • K. Putters (1999). Social entrepreneurship: effective and legitimate public-private cooperation in the Dutch 'polder'. Paper presented -next to a presentation- at the Annual Conference of the European Health Management Association in Parma, Italië: Parma, Italië (1999, juni 15).
    • K. Putters & W.G.M. van der Kraan (2004). The entrepreneurial spirit and patient empowerment: coping with hybridity in Dutch Health care. EGPA conference: (2004, januari 1).
    • W.G.M. van der Kraan, T.E.D. van der Grinten & K. Putters (2004). The meaning of demand-driven care for the empowerment of patients. EHMA conference: (2004, januari 1).
    • K. Putters (2001). New roles and responsibilities in Dutch healthcare. European Health Management Association: Granada (2001, juni 1).
   • L.E. Oldenhof, J. Postma & K. Putters (2015). Best Article Award Academy of Management for 'Justification work: how compromising enables public managers to deal with conflicting values'. Wetenschappelijk.
    • J.P. Postma & K. Putters Optimale schaalgrootte is een misleidend begrip. Het Financieele Dagblad
   • K. Putters (2009). Besturen met duivelselastiek (2009, oktober 9). Rotterdam: eigen beheer
   • K. Putters (1999, maart 15). Health Impact Screening: the possibilities for European public health policies. Helsinki, Finland, Expert conference on health impact assessment in the countries of the European Union.
   • K. Putters (1999, juni 15). Social Entrepreneurship, the next step. Parma, Italië, Presentation at the Annual Conference of the European Health Management Association.
   • K. Putters (1998, november 26). The political and administrative context of health impact assessment. Brussel, Federation of Swedish County Councils.
   • K. Putters, T.E.D. van der Grinten & P.L. Meurs (1998, juni 25). Social Entrepreneurship in Dutch healthcare. Dublin, Congres van de European Healthcare Management Association.
   • K. Putters (1998, februari 24). De bestuurlijke inbedding van gezondheideffectsscreening. Utrecht, Conferentie van de landelijke vereniging van GGD's.
   • K. PuttersGovernance of Dutch Health Care: Hospital Management within a mixed Public-Private Context. Athens (Georgia, USA), 4th National Public Management Conference at University of Georgia.
   • K. Putters (2001, december 20). Geboeid ondernemen; een studie naar het management in de Nederlandse ziekenhuiszorg. EUR Prom./coprom.: prof.dr. T.E.D. van der Grinten & W.J.M. Kickert.
   • K. Putters (2001, december 20). Geboeid Ondernemen: Een studie naar het management in de Nederlandse Ziekenhuiszorg. Erasmus Universiteit Rotterdam (456 pag.) (Assen: Van Gorcum) Prom./coprom.: W.J.M. Kickert & prof.dr. T.E.D. van der Grinten.
 • Thesis HCM

  Title
  Thesis HCM
  Year
  2020
  Year level
  master - jaar 2

  Governance and Strategy

  Title
  Governance and Strategy
  Year
  2020
  Year level
  master

  Module Knowledge

  Title
  Module Knowledge
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Module Knowledge

  Title
  Module Knowledge
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1

  Integration project

  Title
  Integration project
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1

  Academic Development & Skills

  Title
  Academic Development & Skills
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 1
 • Public Administration

  Role
  Referee
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Health Policy & Management
  Department
  Health Care Governance (HCG)
  Country
  The Netherlands
 • Zon-Mw Committee on youth care (Zorg voor Jeugd)

  Role
  Chair

  Erasmus CMDZ

  Role
  Member advisory board

  Vilans

  Role
  Member program board

  NIG (Netherlands Institute of Government

  Role
  Senior member

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam