dr. (Koen) KKECT Swinnen

dr. (Koen) KKECT Swinnen
Associate professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
swinnen@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Koen Swinnen & M Muylle (2019) - De contractuele fout - Die Keure
 • Harriët Schelhaas, Koen Swinnen & Marnix Hebly (2019) - Schaalvergroting in het Privaatrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Koen Swinnen & M Muylle (2019) - Notarieel kredietrecht - Die Keure
 • Koen Swinnen, Harriët Schelhaas & AI Schreuder (2017) - Nieuwe technologieën, nieuw privaatrecht? - Boom Juridische Uitgevers
 • Koen Swinnen & M Muylle (2016) - Erfdienstbaarheden - Die Keure

 • Koen Swinnen (2019) - Nota ten behoeve van de commissie voor de Justitie van het Belgisch Parlement betreffende het Wetsvoorstel d.d. 16 juli 2019 houdende invoeging van boek 3 'Goederen' in het Nieuw Burgerlijk Wetboek
 • Koen Swinnen (2017) - Presentation of report 'Fitting Digital Assests into Belgian Private Law'

 • KKECT (Koen) Swinnen (2021) - The Quest for Product Safety in the Context of 3D Printing: A Law and Economics Analysis

 • KKECT (Koen) Swinnen & Samuel Wynant (2021) - Erfpachtrechten onder het nieuwe boek 3 BW - VlaNot seminars

 • Koen Swinnen (2019) - Ownership of data(?) - Second Encounter Private Law Sections Universidad Carlos III - Erasmus School of Law
 • Koen Swinnen (2019) - Opinion on draft legislation 'Wetsvoorstel d.d. 16 juli 2019 houdende invoeging van boek 3 'Goederen' in het Nieuw Burgerlijk Wetboek' - Hoorzitting commissie voor de Justitie - Belgian Parliament
 • Koen Swinnen (2019) - Ownership of data? Reculer pour mieux sauter - The Association for Law, Property, and Society - 10 th Annual Meeting
 • Koen Swinnen (2019) - Ownership of data? Reculer pour mieux sauter - Jornadas sobre Propiedad Intelectual y Entorno Digital: Estado de la Cuestión y Retos
 • Koen Swinnen (2018) - Ownership of data? Reculer pour mieux sauter - BACT Seminar
 • Koen Swinnen (2018) - Ownership of data? Reculer pour mieux sauter - Oratie TPR Wisselleerstoel Zuid-Afrika 2017-18

 • KKECT (Koen) Swinnen (2021) - Member Young Erasmus Academy
 • KKECT (Koen) Swinnen (2021) - Fellowship Center for Law and Innovation (CLI)
 • Koen Swinnen (2018) - Wisselleerstoel Zuid-Afrika Tijdschrift voor Privaatrecht

Thesis Master Private Law

Year
2021
Course Code
RS112

Master thesis Maritime & Transport Law

Year
2021
Course Code
RS130

Ian Fletcher International Insolvency Mo

Year
2021
Year Level
master, master, master
Course Code
RMC20

Security Interests and Insolvency

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB91

Property and Bankruptcy Law

Year
2021
Year Level
bachelor 2, bachelor 2
Course Code
RD212

Private law in Practice

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RL93

Property and Bankruptcy Law

Year
2021
Year Level
bachelor 2, bachelor 2
Course Code
RR212

Research Lab Civil Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RM01

Legal Academic Skills I

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR119

Legal Academic Skills I

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD119

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes