dr. (Kor) KJ Grit

dr. (Kor) KJ Grit
Assistant professor Erasmus School of Health Policy & Management Health Care Governance (HCG)
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J6-31
Email
grit@eshpm.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Biography

After studying philosophy and economics at the University of Groningen (RuG), I did my PhD about the advance of economic discourse. In 2000 I defended my PhD thesis at the RuG ‘Economisering als probleem. Een studie naar de bedrijfsmatige stad en de ondernemende universiteit’ (van Gorcum, Assen, 2000). Since 2000 I work as postdoc and later as assistant professor Health Policy at the institute of Health Policy and Management.

Fields of interest & projects

My main fields of expertise are science and technology studies, the supervision of the quality of healthcare, and the ethics and governance of the health care sector. I have done several projects within the Academic Collaboration Inspection (Academische Werkplaats Toezicht), which aim to combine theoretical insights with practiced-based approaches. Methodologically, I am specialized in qualitative methods.

Currently, I research regulatory mechanisms and quality assurance systems within research and healthcare.

I supervised the following dissertation:

 • Femke Vennik. 2016. Interacting Patients. The Construction of Active Patientship in Quality Improvement Initiatives

Currently, I am the co-supervisor of:

 • Jacqueline van Oijen. Supervision and Quality Assurance of Clinical Research
 • David de Kam.Governance and (external) regulation and supervision of the quality and safety of healthcare

 Other activities

I am member of the Exam Board and chair of the Test Committee for the education program of the Institute of Health Policy and Management.

 • J van Oijen, Kor Grit & Roland Bal (2017) - Investeer in het toezicht op de uitvoering van onderzoek! - Podium voor Bio-ethiek, 23 (3), 32-35
 • Maartje Derks & Kor Grit (2016) - Een moeilijke keuze - Lucide, 2015 (04), 59-63
 • J (Johan) Legemaate, Kor Grit, E Plomp, M de Die, RD Friele & Roland Bal (2014) - Pleidooi voor een Wet toezicht kwaliteit zorgsector - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 38 (2), 94-103 - doi: 10.5553/TvGR/016508742014038002002
 • T Zuiderent - Jerak, Kor Grit & Tom Grinten (2010) - Zorgmarkten en publieke belangen - B en M, 37 (3), 221-231
 • Kor Grit & Antoinette Bont (2009) - Maakbare solidariteit. De impact van overheidsbeleid op de solidariteit van de burgers - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2, 22-32
 • M Noordegraaf & Kor Grit (2004) - Vragen over vraagsturing - Beleidswetenschap, 3, 201-222
 • Kor Grit (2003) - Politisering van het management gevraagd - dilemma's rond zelfregulering - Filosofie in Bedrijf, 15 (1), 11-22
 • Kor Grit (2002) - Zorgmanagers eerder incompetent dan egoïstisch - Ethiek en Beleid, 2, 5-5
 • Kor Grit (2002) - Marktwerking in het onderwijs, een Babylonische spraakverwarring - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 3, 84-88
 • Kor Grit (2002) - Het wankele bestaan van de homo economicus - Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 3, 92-98
 • Kor Grit (2001) - Van economisering naar culturalisering Nieuwe carrièreperspectieven voor vrouwen? - FENN-Mail, 5 (1), 4-7

 • Kor Grit & Pauline Meurs (2005) - Verschuivende verantwoordelijkheden. Dilemma's van zorgbestuurders - Koninklijke Van Gorcum BV

 • Paul Robben, Kor Grit & Roland Bal (2016) - Inspectie voor de Gezondheidzorg - Wolters Kluwer
 • Kor Grit (2005) - De zoektocht naar verantwoord bestuur - Sdu Uitgevers
 • Kor Grit & Pauline Meurs (2004) - Integriteit in de zorgbesturing - Media business press
 • Kor Grit & Pauline Meurs (2004) - Stilstaan - De Baak managementcentrum
 • Kor Grit & Pauline Meurs (2004) - Stilstaan.. - Scriptum
 • Kor Grit (2002) - Boekrecensie - Sage

 • M Triemstra, Kor Grit, Bert Graaff, J Venderbos & R Friele (2019) - Sectorbreed leren van calamiteiten in de jeugdhulpverlening - NIVEL
 • Kor Grit, M Bomhoff, R Friele & Roland Bal (2017) - Toezicht in onzekere situaties. Op zoek naar een passend toezichtkader in een veranderende gezondheidszorg - [link] - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • FD Vennik, Hester Bovenkamp, I Raats, F de Wit, E Visserman & Kor Grit (2013) - Handleiding kwaliteitsverbetering ziekenhuiszorg vanuit de ervaring van patienten - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Hester Bovenkamp, Kor Grit & Roland Bal (2008) - Inventarisatie patiëntenparticipatie in onderzoek, kwaliteit en beleid - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Kor Grit, Hester Bovenkamp & Roland Bal (2008) - De positie van de zorggebruiker in een veranderend stelsel - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Hester Bovenkamp, Kor Grit & Roland Bal (2008) - Zaakwaarnemers van de patiënt. Naar een overzicht van activiteiten ter versterking van de positie van PGO-organisaties - Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg
 • Kor Grit & Antoinette Bont (2007) - Zorgaanbieders en de ethische aspecten van marktwerking De Praktijopgave van het creëren van een passende zorgmarkt - iBMG - Erasmus MC
 • Anne Goossensen, Marc Koopmanschap, Kor Grit, Marleen Mul, AHE Koolman & P Zijlstra (2007) - Evaluatie Proeftuin Farmacie Groningen - Health policy and management (BMG)

Academic Development & Skills

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW309AVV

Healthcare Ethics

Level
master - jaar 1
Year
2021
Year Level
master - jaar 1
Course Code
GW4031MD

Healthcare Ethics

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4031MV

Module Knowledge

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW309K

Thesis HCM

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
GW4030MV

Level
pre-master
Year
2021
Year Level
pre-master
Course Code
GW5632PM

Integration project

Level
Bachelor 3
Year
2021
Year Level
Bachelor 3
Course Code
GW309I

Public Health

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
GWMINOR121

Healthcare Ethics

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
GW4564M

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes