dr. (Liesbeth) LHJ Noordegraaf - Eelens

dr. (Liesbeth) LHJ Noordegraaf - Eelens
Erasmus School of Philosophy ESPhil
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
-
Email
noordegraaf@esphil.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Liesbeth Noordegraaf-Eelens (1973) studied economics and philosophy at the Erasmus University Rotterdam. Currently she writes a phd about the verbal power of central bank presidents, "Why do central bank presidents speak?". Based upon here philosophy master thesis, she published "De overspelige banker" 2004). In 1997 Liesbeth Noordegraaf-Eelens received the "Teacher of the year" award. Currently she coordinates the Bachelor Honours Class of the Erasmus School of Economics.

Liesbeth Noordegraaf-Eelens (1973) studied economics and philosophy at the Erasmus University Rotterdam. Currently she writes a phd about the verbal power of central bank presidents, "Why do central bank presidents speak?". Based upon here philosophy master thesis, she published "De overspelige banker" 2004). In 1997 Liesbeth Noordegraaf-Eelens received the "Teacher of the year" award. Currently she coordinates the Bachelor Honours Class of the Erasmus School of Economics.

    • L.H.J. Eelens & L. Vliet, van (2012). Morele verantwoordelijkheid te midden van meervoudigheid. Beleid en Maatschappij, 39 (4), 381-394.
    • L.H.J. Eelens (2011). Contested Communication. Bestuurskunde, 113-114.
    • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2010). Toezicht geobserveerd. De interactie tussen banken, toezichthouders en media. Bestuurskunde, 1, 29-37.
    • L.H.J. Eelens, P. Frissen & M. van der Steen (2010). De crisis van het vertrouwen. Over de risico's van het vertrouwen op vertrouwen. M en O, 63 (6), 81-94.
    • L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2010). Promotie. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4597), 702-702.
    • C. Heij, P.H.B.F. Franses & L.H.J. Eelens (2008). Stijgende verwachtingen, dalende cijfers: Over trends in zelfvertrouwen en prestaties van universitaire studenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 26 (4), 216-228.
    • L.H.J. Eelens (2006). Globalisering of wanorde. De Helling, 3, 16-17.
    • L.H.J. Eelens (2005). Wayn Traub: Het theater van de waarheid. De Helling, 1.
    • W. Schinkel & L.H.J. Eelens (2005). De mens is een verwend wezen. Een interview met Peter Sloterdijk. De Helling, 3, 20-24.
    • L.H.J. Eelens (2005). Peter Sloterdijk: De mens is een verwend wezen. De Helling, 3.
    • D.A. Albregtse & L.H.J. Eelens (2001). Wie van de drie? De ethiek, de fiscus of het rendement. Vakblad Financiële Planning, 3, 27-30.
    • J. de Mul & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2012). 主权债务危机还是苏菲的抉择:论欧洲的悲剧、罪恶与责任 (The sovereign debt crisis or Sophie's choice. On European tragedies, guilt and responsibility). Social Science Front, 2012 (4), 1-5.
    • L.H.J. Eelens (2010). Promotie Contested Communcation. Economisch-Statistische Berichten, 95, 702-702.
    • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2007). The Global Sphere. Peter Sloterdijk's Theory of Globalization. Cultural Politics: an international journal, 3 (3), 393-398. doi: 2752/175174307X226915
    • L.H.J. Eelens (2005). Lastdieren of verwende kinderen. Filosofie Magazine, 44-47.
    • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2005). De inspirerende ruimte van Peter Sloterdijk. Tijdschrift voor empirische filosofie, 2, 84-94.
    • L.H.J. Eelens & W. Schinkel (2005). De inspirerende ruimte van Peter Sloterdijk. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2005 (2), 84-93.
    • L.H.J. Eelens (2003). Financiële planning in de nieuwe economie. Vakblad Financiële Planning, 10, 20-23.
    • L.H.J. Eelens (2000). Het financieel belang van de vrouw. Vakblad Financiële Planning, 5 (4), 21-25.
    • L.H.J. Eelens (2000). Intervieuw met Elly Jonkman; Financiele planning is een vak van mens en emotie. Vakblad Financiële Planning, 5 (9), 3-5.
    • L.H.J. Eelens (2000). Persooonlijk financieel deskundigen in de bankwereld; wie, wat hoe en waar(om)? Vakblad Financiële Planning, 5 (10), 3-6.
    • L.H.J. Eelens (2000). De onwenselijkheid van onafhankelijkheid en objectiviteit. Vakblad Financiële Planning, 5 (11), 18-21.
    • L.H.J. Eelens (2000). Ethiek in een financiële jungle. Vakblad Financiële Planning, 5 (1), 13-16.
    • L.H.J. Eelens (2011). We moeten meer gaan wantrouwen. Trouw (print), 23-23.
    • O. Velthuis & L.H.J. Eelens (2009). Op naar de volgende crisis. Kampen: Klement
    • L.H.J. Eelens (2009). Kinderen koop je in de hemel. Kampen: Klement
    • L.H.J. Eelens (2004). De overspelige bankier, van homo economicus tot ubermensch. Kampen: Klement
    • L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2012). Van financieel vermogen naar kritisch vermogen. In F. Becker, M. Hurenkamp & P. Kalma (Eds.), Lessen uit de crash, Een antwoord op de financiele crisis (WBS Jaarboek) (pp. 136-153). Kampen: Klement
    • L.H.J. Noordegraaf-Eelens & W. Schinkel (2011). The Space of Global Capitalism and its Imaginary Imperialism: An Interview with Peter Sloterdijk. In W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (Eds.), In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (pp. 185-204). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2011). Peter Sloterdijk's Spherological Acrobatics: An Exercise in Introduction. In W Schinkel & L.H.J. Noordegraaf (Eds.), In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being (pp. 7-28). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • E.M. Sent, L.H.J. Noordegraaf-Eelens & L. van Vliet (2010). Crisisrisico's in het publieke domein. Het organiseren van kracht en tegenkracht. In Nederland na de crisis. Koninklijke Vereniging voor Staatshuishoudkunde. Preadviezen 2010 (pp. 63-99). KVS
    • M. Noordegraaf & L.H.J. Eelens (2008). The monitoring state and financial markets. In W. Willem (Ed.), State of the state (3) (pp. 393-398). Basingstoke: Palgrave Mc Millan
    • F. Mulder & L.H.J. Eelens (2007). Mondiaal burgerschap en duurzame levensstijl. In Onze Wereld
    • L.H.J. Eelens (2005). Het "Goede in Veranderingen". In Trends in het Onderwijs (pp. 13-19)
    • D.A. Albregtse & L.H.J. Eelens (2003). Het financiële gezicht van de ondernemer. In D.A. Albregtse, E.J.W. Heithuis & J.J.M. Jansen (Eds.), In de fiscale vuurlinie - Opstellen aangeboden aan prof.mr. E. Aardema ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 19-40). Deventer: Kluwer
   • L.H.J. Eelens, M. Steen, van der & P. Frissen (2012). Tussen bevrijding en borging. (Extern rapport). Den Haag: NSOB
   • L.H.J. Eelens & P. Frissen (2011). De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. (Extern rapport). Den Haag: Binnenlandse Zaken
   • L.H.J. Eelens & L. van Vliet (2011). Tegenkracht organiseren. (Extern rapport). Den Haag: RMO
    • L.H.J. Eelens (2011). De kracht en kwetsbaarheid van centrale bank communicatie. In Filosofie en praktijk (pp. 70-88). Damon
   • W. Schinkel & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (Ed.). (2011). In Medias Res. Peter Sloterdijk's Spherological Poetics of Being. Amsterdam: Amsterdam University Press
   • J. de Mul & L.H.J. Noordegraaf-Eelens (2011, november 5). Schuld en bonus. Over geld, Grieken en tragiek. Trouw, Letter en Geest, pp. 1-3.
   • L.H.J. Eelens, P. Frissen, M. Van der Steen & B. Steur Vals Vertrouwen. Openbaar Bestuur, pp. 7-11.
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Philosophy
  Department
  ESPhil
  Country
  The Netherlands
  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Econometrics
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0031104081264

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam