prof.mr.dr. (Louis) LT Visscher

prof.mr.dr. (Louis) LT Visscher
Full professor
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
visscher@law.eur.nl
Back to overview

Profile

 • Louis Visscher (2013) - Noot - Jurisprudentie Aansprakelijkheid, 2013 (9), 1288-1290

 • Michael Faure, Wicher Schreuders & Louis Visscher (2018) - Introduction - In M.G. Faure, W. Schreuders & L.T. Visscher, Don't Take it Seriously. Essays in Law and Economics in honour of Roger Van den Bergh (pp. 1-12) - Intersentia
 • J Beldowski, K Metelska-Szaniawska & Louis Visscher (2016) - From the Editors - In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher, Polish Law & Economics Yearbook, Volume 6 (pp. 1-2) - [link] - Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
 • J Beldowski, K Metelska-Szaniawska & Louis Visscher (2015) - From the Editors - In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher, Polish Law & Economics Yearbook, Volume 5 (pp. 1-2) - Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
 • J Beldowski, K Metelska-Szaniawska & Louis Visscher (2014) - From the Editors - In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher, Polish Law & Economics Yearbook, Volume 4 (pp. 1-2) - Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
 • J Beldowski, K Metelska-Szaniawska & Louis Visscher (2013) - From the Editors - In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher, Polish Law & Economics Yearbook, Volume 3 (2012) (pp. 1-4) - Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
 • J Beldowski, K Metelska-Szaniawska & Louis Visscher (2012) - From the Editors - In J. Beldowski, K. Metelska-Szaniawska & L.T. Visscher, Polish Law & Economics Yearbook, Volume 2 (2011) (pp. 1-5) - Wydawnictwo C.H. Beck sp. z o.o.
 • ML Tuil & Louis Visscher (2010) - Introduction - In M.L. Tuil & L.T. Visscher, New Trends in Financing Civil Litigation in Europe: A Legal, Empirical and Economic Analysis (pp. 1-6) - Edward Elgar Publishing
 • Louis Visscher (2007) - Hoofdstuk 4: Onrechtmatigedaadsrecht. 71-86, Hoofdstuk 5: Schadevergoedingsrecht p. 87-107, Hoofdstuk 12: Rechtshandhaving p. 223-243 (geschreven samen met W.C.T. Weterings) - In W.C.T. Weterings, De economische analyse van het recht - Boom Juridische Uitgevers

 • Louis Visscher & A Schijns (2019) - Symposium ‘Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal’ - Symposium ‘Compensatie van misdrijfschade, solidariteit, verzekering, verhaal’

 • Louis Visscher (2019) - Een rechtseconomische visie op regulering van en aansprakelijkheid voor ongeschikte medische hulpzaken - Invited lecture at the Annual Conference of the 'Working group Doctors and Attorneys' (Werkgroep Artsen Advocaten)
 • Louis Visscher (2019) - Guest Lecture 'Economische Analyse van Schadevergoedingsrecht' - Universiteit Antwerpen
 • Louis Visscher (2019) - Guest Lecture 'Economische Analyse van Aansprakelijkheidsrecht' - Universiteit Antwerpen
 • Louis Visscher (2019) - EMLE Microeconomics - Decisionmaking Under Uncertainty - Guest Lecture
 • Louis Visscher (2019) - EMLE Microeconomics - Game Theory - Two guest lectures
 • Louis Visscher (2019) - Twee colleges in de module 'Rechtseconomie" (januari 2019) - Academie voor Wetgeving
 • Louis Visscher (2018) - Lecture - Erasmus Honours Law College
 • Louis Visscher (2018) - Lecture - Erasmus Honours Law College
 • Louis Visscher (2018) - Guest Lecture 'Economische Analyse van Schadevergoedingsrecht' - Universiteit Antwerpen
 • Louis Visscher (2018) - Guest Lecture 'Economische Analyse van Aansprakelijkheidsrecht' - Universiteit Antwerpen
 • Louis Visscher (2018) - Vier presentaties voor het 'mr.drs-programma voor economie en rechten'. Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR Open dag. - Open Bachelor Day EUR
 • Louis Visscher (2018) - Economische analyse van aansprakelijkheid en schadevergoeding - Minor 'Dood en Letsel'
 • Louis Visscher (2018) - Lunchlecture - Inclusive liability law - Diversity & inclusion Lunch Meetings
 • Louis Visscher (2018) - Drie presentaties voor het 'mr.drs-programma voor economie en rechten'. Erasmus Universiteit Rotterdam, EUR Open dag. - Open Bachelor Day EUR
 • Louis Visscher (2018) - Guest Lecture Economic Analysis of Torts and Damages - Course International Tort Law
 • Louis Visscher (2018) - Lectures Law and Economics (February 14 and 21, 2018) - Erasmus University College
 • Louis Visscher (2018) - Economische analyse van immateriële schade bij dood en letsel - Lecture Utrecht Law College Honours Programme
 • Louis Visscher (2017) - Lecture - Erasmus Honours Law College
 • Louis Visscher (2017) - EMLE Game Theory - Guest Lecture
 • Louis Visscher (2017) - Lecture - Erasmus Honours Law College
 • Louis Visscher (2017) - Economische analyse van aansprakelijkheid en schadevergoeding - Minor 'Dood en Letsel'
 • Louis Visscher (2017) - Module 'Rechtseconomie' - ESL Honours Programme
 • Louis Visscher (2017) - Economic Approaches - Lecture and Tutorial in the module 'Behavioral Approaches to Private Law' (22 and 23 February 2017)
 • Louis Visscher (2017) - Drie presentaties voor het 'mr.drs-programma voor economie en rechten' - EUR Open dag
 • Louis Visscher (2017) - Lectures Law and Economics (Januari 2017) - Academy of Legislation
 • Louis Visscher (2017) - Lectures Law and Economics (February 2017) - Erasmus University College
 • Louis Visscher (2017) - Presentation 'The Law and Economic perspective on financial compensation for victims of natural disasters' - LDE Colloquium Natural Hazards
 • Louis Visscher (2017) - Twee lectures in the module 'Rechtseconomie" (januari 2017) - Academie voor Wetgeving
 • Louis Visscher (2016) - Procesfinanciering door derden – een rechtseconomische bespreking - Najaarsvergadering Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
 • Louis Visscher (2016) - QALYs en smartengeld - Privaatrechtelijk Dispuut Probus
 • Louis Visscher (2016) - Quality Adjusted Life Years (QALYs) en smartengeld - Presentatie meeting personenschade-experts
 • Louis Visscher (2016) - QALYs en smartengeld - Extra ALV van de vereniging Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP)
 • Michael Faure & Louis Visscher (2015) - Preadvies: een rechtseconomische visie op collectieve acties - Annual Meeting of the Nederlandse Vereniging voor Burgerlijk Recht 2015
 • Louis Visscher (2015) - Smartengeld vanuit economisch perspectief - De Doelderdag 2015
 • Louis Visscher (2015) - Economische analyse van aansprakelijkheid en schadevergoeding, met name smartengeld - Lecture Netlaw Academy
 • Louis Visscher (2015) - De QALY als maatstaf voor smartengeld - 35th annual meeting of the NIS (Nederlands Instituut van Schaderegelaars; Dutch Institute of Claim Handlers)
 • Louis Visscher (2012) - Economic Analysis of Law - Guest lecture at the Katholieke Universiteit Leuven on 18 and 25 March 2011
 • Louis Visscher (2012) - Presentatie 'Ex ante determined pain and suffering damages for non-fatal injuries: the case for Quality Adjusted Life Years' (co-authored with V. Karapanou) - Annual Conference Law and Society Association
 • Louis Visscher (2012) - Presentatie 'Empirisch onderzoek naar de preventieve werking van aansprakelijkheid. Het voorbeeld van verkeer' - Jaarvergadering Vereniging voor de Sociaal-wetenschappelijke bestudering van het Recht
 • Louis Visscher (2011) - Law and Economics - Guest lecture at Gent University
 • Louis Visscher (2011) - Law and Economics - Guest lecture at Gent University
 • Louis Visscher (2011) - Economic Analysis of Law - Katholieke Universiteit Leuven en Ghent University Gent
 • Louis Visscher (2011) - Economic Analysis of Government Contracts - Guest lecture for the master programme Legislative lawyers (in cooperation with the Academy for Legislation)
 • Louis Visscher (2011) - Law and Econmics, an introduction - Guest lecture for the master programme Legislative lawyers (in cooperation with the Academy for Legislation) on 7 March 2011
 • Louis Visscher (2011) - Law and Economics, for the master programme Legislative Lawyers - Anton de Kom University
 • Louis Visscher (2010) - Economische analyse van aansprakelijkheid en schadevergoeding - Minor 'Dood en Letsel'
 • Louis Visscher (2009) - Presentatie paper 'A Law and Economics Perspective on Injunctive Relief' (geschreven met A.I. Ogus) - Ius Commune Conference
 • Louis Visscher (2009) - Presentatie paper 'A Law and Economics approach to cost shifting, fee arrangements and legal expense insurance' (geschreven met T. Schepens) - congres 'New Trends in Financing Civil Litigation in Europe'
 • Louis Visscher (2008) - Presentatie paper 'Economic Analysis of Punitive Damages' - Punitive Damages Congres van het Institute for European Tort Law
 • Louis Visscher (2008) - Presentatie paper 'De omvang van het smartengeld vanuit rechts- en gezondheidseconomisch perspectief' - AV&S-congres Smartengeld
 • Louis Visscher (2008) - Presentatie 'A Law and Economics Approach to the (D)CFR' - Seminar 'Common Frame of Reference: the next level in European private law?'
 • Louis Visscher (2007) - Presentatie paper 'De rol van de deskundige bij schadevaststelling vanuit rechtseconomisch perspectief' (geschreven met M.G. Faure) - Ius Commune-congres
 • Louis Visscher (2007) - Presentatie paper 'Justifications and Excuses in the Economic Analysis of Tort Law' - Graduiertenkollege
 • Louis Visscher (2007) - Presentatie paper 'Justifications and Excuses in the Economic Analysis of Tort Law' - EMLE programme
 • Louis Visscher (2006) - Presentatie paper 'De prijs van het civiele proces. Rechtseconomische inleiding' - Colloquium 'De prijs van het civiele proces / Le proces civil: a quel prix?' (geschreven met H.O. Kerkmeester)
 • Louis Visscher (2006) - Personenschade van de reiziger - een rechtseconomische /tour de horizon/ - Paper (geschreven met R.J. Van den Bergh) gepresenteerd op de studiedag 'Personenschade van de reiziger in Europees perspectief'
 • Louis Visscher (2006) - Presentatie paper Justifications and Excuses in the Economic Analysis of Tort Law - EALE Annual Conference
 • Louis Visscher (2006) - Economische baten en kosten van eenvormig bedrijfsrecht - Congres 'Eenvormig Bedrijfsrecht: Realiteit of Utopie?'
 • Louis Visscher (2006) - Monitoring and Supervision in the Economic Analysis of Safety and Security - Seminar 'Monitoring and Supervision' van de EUR, LEFIS en OMV
 • Louis Visscher (2006) - Presentatie paper 'The Principles of European Tort Law: The Right Path to Harmonisation?' (geschreven met R.J. van den Bergh) - Midtermmeeting of the Law and Economics Programme
 • Louis Visscher (2004) - Het verbod op een collectieve schadevergoedingsactie uit art. 3:305a lid 3 BW rechtseconomisch bezien - Studiedag collectieve actie
 • Louis Visscher (2004) - The Legal Duty to anticipate mistakes of others - Lezing Graduiertenkolleg Institut für Recht und Ökonomik
 • Louis Visscher (2003) - Presentatie paper 'De communicerende vaten van het onrechtmatige daads-recht: een rechtseconomische analyse van de samenhang tussen de bestanddelen van de onrechtmatige daad' - Vierde Symposium Juridische Argumentatie
 • Louis Visscher (2003) - Presentatie paper 'The Proposal of the European Commission for a Fifth Motor Insurance Directive: a comment' (geschreven met H.O. Kerkmeester) - DWTC Conference on Traffic Safety
 • Louis Visscher & HO (Heico) Kerkmeester (2003) - Presentatie paper 'Learned Hand in Europe: a Study in the Comparative Law and Economics of Negligence' - Midtermmeeting of the Law and Economics Programme op 14 en 15 februari 2003
 • Louis Visscher (2002) - Presentatie paper 'The Proposal of the European Commission for a Fifth Motor Insurance Directive: a comment' (geschreven met H.O. Kerkmeester) - 18th Annual Conference of the European Association of Law and Economics
 • Louis Visscher (1997) - The Problem of Uncompensated Losses. The Case of Dutch Traffic Liability - Hamburg (Midtermmeeting of the Law and Economics Programme 1997), Maastricht (Workshop Law and Economics 1997) and Barcelona (Annual Conference of the European Association of Law and Economics 1997)

 • Louis Visscher (2016) - Quality Adjusted Life Years (QALYs) en smartengeld - Praktijkmiddag 'Actualiteiten Letselschade'
 • Louis Visscher & Michael Faure (2016) - Een rechtseconomisch perspectief op de collectieve schadevergoedingsactie - Symposium 'Naar een collectieve schadevergoedingsactie?'
 • Louis Visscher (2015) - Een andere berekening van smartengeld - Cursusmiddag De Letselschade Academy

 • Louis Visscher & HO (Heico) Kerkmeester (2013) - Ars Aequi KwartaalSignaal (Journal)
 • Louis Visscher (2013) - European Review of Law and Economics (Journal)
 • Louis Visscher (2013) - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S) (Journal)
 • Louis Visscher (2012) - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S) (Journal)
 • Louis Visscher (2012) - European Review of Law and Economics (Journal)
 • Louis Visscher & HO (Heico) Kerkmeester (2012) - Ars Aequi KwartaalSignaal (Journal)
 • Louis Visscher (2011) - Aansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S) (Journal)
 • Louis Visscher & HO (Heico) Kerkmeester (2011) - Ars Aequi KwartaalSignaal (Journal)

Academie voor Wetgeving

Start date approval
October 2019
End date approval
October 2022
Place
DEN HAAG
Description
colleges + toetsing

Thesis EMLE

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RLES01

Year
2021
Course Code
RRM01

Markets, Corporations and Regulators MC

Level
Mixed (100%master
Year
2021
Year Level
Mixed (100%master
Course Code
RLE15

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Law, Economics and Society

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD121

Law, Economics and Society

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR121

Economic Analysis of Private Law

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RLE11

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes