prof.dr.
(Lucas) LCPM Meijs

prof.dr. (Lucas) LCPM Meijs

Professor of Volunteering, Civil Society and Businesses and Professor of Strategic Philanthropy

Full Professor RSM - Rotterdam School of Management Department of Business-Society Management
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
T11-59
Telephone
0104081921
Email
lmeys@rsm.nl

More information

Back to overview

Profile

Lucas C.P.M. Meijs is professor of Strategic Philanthropy and Volunteering  at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Professor Meijs' current research focuses on issues related to strategic philanthropy, volunteer/non-profit management, corporate community involvement, voluntary energy as a natural resource and involved learning (life-long development by volunteering).

He served two term as the first non-american co-editor in chief of Nonprofit and Voluntary Action Quarterly.

He has been an appointed member of the Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, the official policy adviisory body for the Dutch government and parliament. 

He was a guest researcher at the Centre of Philanthropy and Non-profit studies at the Queensland University of Technology in Australia.

He has also been a visiting scholar at the University of Georgia's Department of Political Science as well as its School of Social Work.

Professor Meijs teaches NGO/NPO management and several business-non-profit relations courses at the master level, as well as service learning, consultancy and social entrepreneurship at the bachelor level.

    • L.C.P.M. Meijs & F.J. Simons (2017). Vrijwilligers en verdringing van betaalde arbeid. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 19 (4), 11-14.
    • L.C.P.M. Meijs & F.J. Simons (2017). Onverwoestbaar! Vrijwilligerswerk in sport en cultuur. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 29 (112).
    • J.W. Metz & L.C.P.M. Meijs (2015). Pedagogische betekenis van vrijwilligerswerk. Tijdschrift Jeugdbeleid, 9 (2), 55-62.
    • L.C.P.M. Meijs (2015). Van Gemeente naar Gemeenschappen. Geron : tijdschrift over ouder worden en maatschappij, 17 (3), 26-29.
    • E.A. van Baren, M. Meelen & L.C.P.M. Meijs (2014). Promoting youth development around the world: the Duke of Edingburgh's International Award. Tijdschrift Jeugdbeleid, 8 (3-4), 95-102. doi: 10.1007/s12451-014-0064-0
    • L.C.P.M. Meijs (2013). CDA, geef de matschappelijke organisaties aan burgers terug. Christen Democratische Verkenningen, 158-165.
    • L.C.P.M. Meijs (2012). Red de solidariteit: verstevig de directe solidariteit tussen mensen. Christen Democratische Verkenningen, 32 (zomer), 70-77.
    • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Rol Civil Society in transitie jeugdzorg? Tijdschrift Jeugdbeleid, 6 (2), 71-79.
    • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2012). Wie gaat het doen: beroepskracht of Vrijwilliger? Sport Bestuur en Management, 14 (2), 42-43.
    • L. Roza, A. Becker, E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2011). The 'Why' of Older Volunteers: Do Employment and Loss of Spouse Influence the Motivation of Older Volunteers? The International Journal of Volunteer Administration, 28 (1).
    • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & P.W.J. Verlegh (2011). The rewards of corporate giving. RSM Insight, 8 (4), 10-11.
    • L.C.P.M. Meijs, M. Tschirhart, E.M. Ten Hoorn & J.L. Brudney (2009). The Effects of Corporate Volunteering on Volunteerability. The International Journal of Volunteer Administration, 26 (1), 23-32.
    • L.C.P.M. Meijs (2009). Verwarring voorkomen met vrijwilligerscontract. Bestuur Rendement, 10 (2), 8-9.
    • L.C.P.M. Meijs (2008). Vrijwillig(er) op internet. Bestuur Rendement, 11, 18-19.
    • L.C.P.M. Meijs (2008). Pas op voor de zeven doodzonden! Bestuur Rendement, 11, 18-19.
    • L.C.P.M. Meijs (2008). Laat niets aan toeval over. Bestuur Rendement, 11, 21-22.
    • L.C.P.M. Meijs (2008). Volle agenda's zijn het probleem (opinie). Trouw (print).
    • L.C.P.M. Meijs (2008). Op weg naar duurzaam vrijwilligersbeleid. Bestuursforum. Maandblad voor Christen-democratische Gemeente- en Provinciebestuurders, 32, 12-13.
    • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn, M. Tschirhart & J. Brudney (2007). De effecten van werknemersvrijwilligerswerk op volunteerability. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (Supplement), 111-120.
    • J. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2007). Een tragedie in vrijwilligerswerk voorkomen: een nieuw paradigma. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (Supplement), 11-20.
    • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn & J.L. Brudney (2007). Improving Societal Use of Human Resources: From Employability to Volunteerability. Voluntary Action, 8 (2), 36-54.
    • L.C.P.M. Meijs (2007). Torn Between Two Sectors. Journal of Volunteer Administration, 24 (3), 50-53.
    • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2007). Winning Volunteer Scenarios: The Soul of a New Machine. The International Journal of Volunteer Administration, 24 (3), 68-79.
    • L.C.P.M. Meijs & J. Braun (2007). Bekende Nederlanders als ambassadeur: image boost of nobel vrijwilligerswerk? Vrijwillige Inzet Onderzocht, 4 (1), 53-64.
    • L.C.P.M. Meijs & I. den Ouden (2006). Danken succesvolle allochtonen hun succes aan vrijwilligerswerk? Vrijwillige Inzet Onderzocht, 3 (1), 31-41.
    • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2006). Zorgen voor inzetbaarheid. Bestuur Rendement, 9 (6/7), 4-6.
    • L.C.P.M. Meijs & L.T. Moratis (2006). Strikt een prima partner. Bestuur Rendement, 9 (5), 4-5.
    • C. van den Bos, E.M. Ten Hoorn, L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2005). Vrijwillgerscentrales in de literatuur:veel vragen, weinig antwoorden; vijf onderzoeksthema's. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2 (2), 18-27.
    • L.C.P.M. Meijs (2005). Nieuwe uitdaging voor de non-profit sector. Bestuur Rendement, 1 (2), 12-14.
    • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2005). Experimenteren met service learning: werken in de samenleving als onderwijsmethode. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 2 (1), 46-55.
    • L.C.P.M. Meijs (2005). Show me the money! Vakwerk, 15 (2), 4.
    • L.C.P.M. Meijs (2005). Zeven redenen waarom non-profits mislukken. Bestuur Rendement, 8 (4), 12-13.
    • L.C.P.M. Meijs (2005). Een hoopvolle gloedgolf! Vakwerk, 15 (1), 4.
    • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2005). Duurzame partnerschappen in perspectief: samenwerken tussen bedrijven en non-profitorganisaties. Markant, 2005 (1), 5-14.
    • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2004). Reviewing Partnerships: A Developmental Perspective of Profit-Nonprofit Partnerships. Journal of Volunteer Administration, 22 (3), 40-45.
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Dan maar wat meer? Vakwerk, 14 (3), 9.
    • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2004). Allemaal aan de BN?er! Vakwerk, 2 (2), 8-10.
    • L.C.P.M. Meijs & J. Veldman (2004). Cold Turkey afkicken van subsidies. Vakwerk, 14 (1), 8-11.
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Vrijwilligerswerk in de kerk. Naar nieuw vrijwilligersmanagement. Dienst, 52 (3), 64-69.
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Non-profitmanagement: Een kerk moet gemanaged worden maar is geen bedrijf! Idea, 25 (6), 31-32.
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Non-profit Nederland gaat digitaal. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (6), 8-10.
    • L.C.P.M. Meijs (2004). een goed portfoliomanagement voor non-profit organisaties. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (3), 8-10.
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Campaigning organisaties in verandering: Van ledenmanagement naar programmamanagement. Vrijwillige Inzet Onderzocht, 1 (1), 34-43.
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Is verkeerd management gevaarlijk voor het sociaal kapitaal? Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (1), 8-10.
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Naar een goed portfoliomanagement voor non-profitorganisaties. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 7 (2), 8-10.
    • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2003). Een technologische revolutie in het vrijwilligerswerk. Vakwerk, 13 (1), 12-13.
    • L.C.P.M. Meijs (2003). Bestuur en directie: op weg naar synergie. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (4), 8-10.
    • L.C.P.M. Meijs (2003). Het 'Policy governance'-model van John Carver. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (1), 9-10.
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Van VBK naar VTW. Vakwerk, 12 (1), 5.
    • L.C.P.M. Meijs & N. Schoenmaker (2002). Ouders aan de bal, Praktische methode voor ouderparticipatie in de sport. Vakwerk, 12 (6), 18-19.
    • L.C.P.M. Meijs (2002). De zoektocht naar impact! Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 5 (6), 6-7.
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Stakeholdermanagement voor non-profits! Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 5 (7), 10.
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Een ineffectieve mantra. Vakwerk, 12 (4), 2.
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Een agressief vingertje in het vrijwilligerswerk. Vakwerk, 12 (5), 2.
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Mannen komen van mars, vrouwen van venus. Vakwerk, 12 (6), 2.
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Beroepskrachten en vrijwilligers. Vakwerk, 12 (3), 2.
    • L.C.P.M. Meijs & E. Hoogstad (2001). New ways of managing volunteers: combining membership management and programme management. Voluntary Action, 3 (3), 41-61.
    • L.C.P.M. Meijs & P.L. Hupe (2001). Gemengde Sectoren. Over verschillen en overeenkomsten tussen markt, overheid en non-profit. Tijdschrift Privatisering, 8 (5), 11-15.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Non-profitmanagement: het is toch anders!'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (3), 6-6.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). Vermomd vrijwilligerswerk? Vakwerk, 10 (2), 30-30.
    • C.J.G. Vingerhoets & L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vrijwilligerswerk in musea: een wereld in beweging.'. Vakwerk, 10 (6), 18-19.
    • F. Handy, R.A. Cnaan, J.L. Brudney, U. Ascoli, L.C.P.M. Meijs & S. Renade (2000). Public perception of ¿Who is a volunteer¿: An examination of the net-cost approach from a cross-cultural perspective. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 11 (1), 45-65.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Voorzitter, secretarisen penningmeester: een drie-eenheid! Taken en profielen'. Sport Bestuur en Management, 3 (juni-juli), 6-6.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Wie doet wat: Beroepskracht of vrijwilliger?'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (4), 7-7.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Boekbespreking: The virtual volunteering guidebook'. Vakwerk, 10 (3), 24-24.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vrijwilligerswerk op school: valkuilen en oplossingen: " We trekken wel een blik ouders open" '. Vakwerk, 10 (3), 11-12.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Vergrijzing in het vrijwilligerswerk'. Vakwerk, 10 (3), 10-10.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Het bestrijden van honger als tijdsverdrijf'. Vakwerk, 10 (4), 4-4.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Het drama van de veralgemenisering'. Vakwerk, 10 (5), 4-4.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Boekbespreking: Bowling alone: sociaal kapitaal als paraplu'. Vakwerk, 10 (5), 24-25.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Thema: 'Management van vrijwilligersorganisaties: een specialiteit', 'Management van vrijwilligers', 'Een typologie van vrijwilligersorganisaties'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (5), 6-10.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'De economische en maatschappelijke waarde van vrijwilligerswerk.'. Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 3 (6), 7-7.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Een gezonde bestuurscrisis moet kunnen maar laat het niet uit de hand lopen: over groeistuipen, conflicten en bobo-gedrag. Sport Bestuur en Management, 3 (5), 16-17.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Verder na 2001?'. Vakwerk, 10 (6), 4-4.
    • L.C.P.M. Meijs (2000). 'Niet klagen , maar vragen. Ouderparticipatie als vrijwilligerswerk'. Vernieuwing, 59 (6), 19-20.
    • L.C.P.M. Meijs (2015). Tijd is kostbaarder dan competente. Bestuur Rendement, 18 (2), 10-11.
    • L.C.P.M. Meijs (2015). De volgende stap. Bestuur Rendement, 10-11.
    • L.C.P.M. Meijs (2015). Een fonds aan uw innovatieve zijde. Bestuur Rendement, 4-5.
    • L.C.P.M. Meijs (2014). Zo moet het dus niet. Bestuur Rendement, 10-2011, 10-12.
    • L.C.P.M. Meijs (2014). Grip op vrijwilliger. Bestuur Rendement, 10-2014, 10-11.
    • L.C.P.M. Meijs (2013). Pas op voor de supervrijwilliger. Bestuur Rendement, 16 (2), 18-19.
    • L.C.P.M. Meijs (2012). Vrijwilligers zullen doorgaan. Vakwerk, 2012 (4), 4-4.
    • L.C.P.M. Meijs & B. Slijkhuis (2011). Volunteering in the Netherlands: New approach for a new generation. AARP International - The Journal.
    • L.C.P.M. Meijs (2011). Vrijwilligerswerk met de tijd mee. Bestuur Rendement, 07-2011.
    • L.C.P.M. Meijs (2003). Hoe wordt een bestuur effectief? Goed Bestuur Stichting en Vereniging, 6 (3), 8-10.
    • L.C.P.M. Meijs (2003). Vrijwilligerswerk en levensbeschouwing: een wereld in beweging. Idea.
    • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2020). Collectively Addressing SDGs to Change an Industry: 11 The Case of the Water Revolution Foundation. In G. Von Schnurbein (Ed.), Transitioning to Strong Partnerships for the Sustainable Development Goals (Transitioning to Sustainability, 17) (pp. 11-28). Basel: MDPI
    • S. Swen, L. Roza, L.C.P.M. Meijs & A.J.J.A. Maas (2020). Nonprofit Organizations’ Views on Corporate Foundations. In L. Roza, S. Bergmann, L.C.P.M. Meijs & G. Von Schnurbein (Eds.), Handbook on Corporate Foundations (Nonprofit and Civil Society Studies) (pp. 271-285). Zwitserland: Springer doi: 10.1007/978-3-030-25759-0
    • L.C.P.M. Meijs, S.A. Maas & P. Aramburuzabala (2019). Institutonalisation of service learning in European higher education. In P. Aramburuzabala, L. McIlrath & H. Opazo (Eds.), Embedding Service Learning in European Higher Education: Developing a Culture of Civic Engagement (pp. 213-230). Abington, UK: Routledge
    • L.C.P.M. Meijs (2012). Reniventar la sociedad civil: A la tercera va la vencida! In V. Perez-Diaz (Ed.), Europe ante una crisis global Economia, geoestrategia, sociedadcivil y valores (pp. 165-182). Madrid: Gota a Gota
    • W.M. Stubbe, L. Roza, L.C.P.M. Meijs & M.S. moodithaya (2011). Public Perceptions of Corporate Community Involvement: A net-cost approach among university students in India and the Netherlands. In Refining the roles of business', NGOs and Governments. Mission for a better global society. New Delhi: Manak Publications
    • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). Werknemersvrijwilligerswerk: Goed of slecht voor het vrijwilligerswerk? In E Hambach, L Hustinx & G Redig (Eds.), Chinese Vrijwilligers? Over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt (pp. 107-124). Brussel: Politeia ism Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
    • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, F. Handy & R.A. Cnaan (2010). Nachtwakers of omnivoren? Het participatieprofiel van universiteitsstudenten in Nederland en Vlaanderen. In Jaarboek MOA (pp. 223-237). Haarlem: MOA, Center for Marketing Intelligence and Research
    • J.M. van der Voort & L.C.P.M. Meijs (2009). The double edge of legitimation: The microdynamics in framing corporate community involvement. In B. Wempe & J.M Logsdon (Eds.), Proceedings of the 18th annual meeting of International Association for Business and Society
    • L.C.P.M. Meijs & J.M. van der Voort (2009). Werknemersvrijwilligerswerk in de civil society? In P. Dekker & J. de Hart (Eds.), vrijwilligerswerk in meervoud: Civil Society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 239-256). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
    • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2009). Geleid vrijwilligerswerk: Over het vrijwilligers potentieel van de Nederlandse samenleving(en nieuwe strategieen om het te bevorderen). In P. Dekker & J. De Hart (Eds.), Vrijwilligerswerk in meervoud: Civil Society en vrijwilligerswerk 5 (pp. 257-276). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
    • L.C.P.M. Meijs (2009). Corporate-Civil Society Partnerships: Stakeholder dialogues and Resources Exchanges. In M.S Moodithaya, N.K. Thingalaya, N.S. Shetty & G.V. Joshi (Eds.), Better Business Practices for Sustainable Social Change (pp. 105-113). Mumbai, India: Sita Book House
    • L.C.P.M. Meijs (2008). Ondernemingen en vrijwillige inzet. In P Dekker (Ed.), Bedrijfsleven & Civil Society (pp. 49-60). Driebergen: Stichting Synthesis
    • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2008). No One best Volunteer Administrator. In Liao-Troth, M. (Ed.), Challenges in Volunteer Management. A Volume in Research in Public Management (pp. 29-50). Charlotte: Information Age Publishing
    • L.C.P.M. Meijs (2007). When the State Sneezes, the nonprofit Sector Catches a Cold: Reinventing Nonprofit in the Netherlands. In G. Donnelly-Cox & C. Breathnach (Eds.), Differing Images: The Irish Nonprofit sector and Comparative Perspectives (pp. 39-50). Dublin: The Liffey Press
    • L.B. Karr & L.C.P.M. Meijs (2006). Sustaining the Motivation to Volunteer in Organizations. In D. Fetchenhauer, A. Flache, B. Buunk & S. Lindenberg (Eds.), Solidarity and Prosocial Behavior. An integration of sociological and psychological perspectives (pp. 157-172). New York: Springer Science+Business Media, Inc.
    • L.C.P.M. Meijs (2006). Maatschappelijk betrokken ondernemen. In L. Moratis & M van der Veen (Eds.), Basisboek MVO (pp. 307-316). Assen: Van Gorcum
    • J.M. van der Voort, L.C.P.M. Meijs & G.M. Whiteman (2005). Creating Actionable Knowledge:Practicing Service Learning in a Dutch Business Context. In C. Wankel & R. DeFillipi (Eds.), Educating Managers through Real World Projects (Vol. 4 in `Research in Management Education and Development'.) (pp. 149-180). Greenwich: Information Age Publishing
    • L.C.P.M. Meijs, F. Handy, R.A. Cnaan, J.L. Brudney, U. Ascoli, S. Renade, L. Hustinx, S. Weber & I. Weiss (2003). All in the Eyes of the Beholder? Perceptions of Volunteering Across Eight Countries. In Halman,.L. Dekker, P. (Ed.), The value of volunteering: Cross-cultural perspectives (pp. 19-34). New York: Kluwer/Plenum
    • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2001). Non-profit in Nederland: Maakt het wat uit? In A. Burger & P. Dekker (Eds.), Noch markt, noch staat: de Nederlandse non-profitsector in vergelijkend perspectief (SCP-publicatie ISSN 1568-1262 ; 2001/2). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau
    • L.C.P.M. Meijs (2000). Hybride Governance: The impact of the nonprofit sector in the Netherlands. In J. Hopkins (Ed.), Hybride Governance: The impact of the nonprofit sector in trhe Netherlands (pp. ---). -: SCP - Sociaal en Cultureel Planbureau
    • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2000). 'Management and organization in the third sector: Fanning the fires of volunteer involvement. Comparing US and Dutch fire firghting organizations'. In - - (Ed.), Conference abstract volume, fourth international conference of the International Society for Third-Sector Research, Trinity College, Dublin (pp. 152-153). Dublin: Trinity College
    • L.C.P.M. Meijs & P.L. Hupe (2000). 'Evaluating the impact of the third sector:;hybrid governance: Non-profit, for-provit and governmental organizations for the public good'. In - - (Ed.), Conference abstract volume, fourth international conference of the International Society for Third-Sector Research, Trinity College, Dublin (pp. 154-155). Dublin: Trinity College
    • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2020). Corporate philanthropy. In H.K Anheier & S. Toepler (Eds.), The Routledge Companion to Nonprofit Management (pp. 426-437). London: Routledge
    • J.W. Metz & L.C.P.M. Meijs (2015). Pedagogische betekenis van vrijwillige inzet. In R. Clarijs (Ed.), Om de jeugd: perspectief voor beleid en praktijk (pp. 77-90). Amsterdam: SWP
    • N. Hoogervorst, E.A. van Baren, J.W. Metz, L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Propositions concerning the use of volunteers to provide support to children and their parents. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 91-105). Amsterdam: SWP
    • L.C.P.M. Meijs & L. Bridges Karr (2014). Organizing volunteer support for child and youth development: An introduction to volunteering management. In L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 77-87). Amsterdam: SWP
    • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2014). On contemporary volunteering and volunteer management as building blocks for the pedagogic civil society. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 33-52). Amsterdam: SWP
    • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). What is volunteering? In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 19-31). Amsterdam: SWP
    • J.W. Metz, N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & L. Roza (2014). The pedagogic value of volunteering in child and youth development. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 107-118). Amsterdam: SWP
    • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Involved learning. In L Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 145-163). Amsterdam: SWP
    • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). Temporary participation: Episodic volunteering, spontaneous volunteering and community-service programs. In L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 191-199). Amsterdam: SWP
    • L.C.P.M. Meijs (2014). SIB en Filantropie. In R. Frissen (Ed.), Nieuwe financieringsvormen voor publieke waarde (pp. 36-39). Den Haag: Society Impact NSOB
    • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs & L. Bridges Karr (2014). Preface: Organizing the village: Volunteering and youth. In L. Bridges Karr, L.C.P.M Meijs & J. Metz (Eds.), Volunteering and Youth Services. Essential readings for social work, social policy and urban management (pp. 7-15). Amsterdam: SWP
    • J.W. Metz, N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & L. Roza (2013). Unique value of volunteering for the upbringing of children. In G. von Schnurbein, D. Wiederkehr & H. Ammann (Eds.), Freiwilligenarbeit zwischen freiheit und professionalisierung (pp. 239-252). Zürich: Seismo Verlag
    • L.C.P.M. Meijs & C. Mies (2012). Meer dan met elkaar hockeyen. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 132-139). Den Haag: SWP
    • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Grenzen aan de Civil Society. In H. Jumelet & J. Wenink (Eds.), Zorg voor onszelf? Eigen kracht van jeugdigen, opvoeders en omgeving, grenzen en mogelijkheden voor beleid en praktijk (pp. 117-130). Den Haag: SWP
    • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2010). Geleid vrijwilligerswerk: een nieuw conceptueel kader. In E. Hambach, L. Hustinx & G. Redig (Eds.), Chinese vrijwilligers: over de driehoeksverhouding tussen vrijwilligerswerk, activering en arbeidsmarkt (pp. 65-86). Brussel: Politeia
    • L.C.P.M. Meijs (2010). Vrijwillige energie in de veiligheid. In K Stuive & P Deelman (Eds.), Burgernet en andere vormen van burgerparticipatie in de veiligheid. Dordrecht: SMVO
    • L.C.P.M. Meijs (2010). Betrokkenheid als verzekering tegen een zwalkende overheid. In Paul Cremer Lezing. rijswijk: Leeuwendaal / Paul Cremerslezing
    • L.C.P.M. Meijs (2008). Werken aan een sociale stad. In Opstellen voor Opstelten en alle andere Rotterdammers (pp. 68-71). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • H. van Groeningen & L.C.P.M. Meijs (2004). WhoZnext. In Janssens, J. e.a. (Ed.), Education through sport, An overview of good practices in Europe (pp. 236-241). Nieuwegein: Arko Sports Media
    • J.M.L. Ter Meer & L.C.P.M. Meijs (2015). Sociaal ondernemerschap in non-profit organisaties: een privatiseringsslag. In L.C.P.M Meijs & M. Ritter (Eds.), Sociaal Ondernemerschap: De beweging naar nieuwe hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 18-27). Den Haag: Stiichting Maatschappij en Onderneming SMO
    • M. Ritter & L.C.P.M. Meijs (2015). introductie: sociaal ondernemerschap. In L.C.P.M. Meijs & M Ritter (Eds.), Sociaal ondernemerschap. De beweging naar hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 7-15). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
    • M. Ritter & L.C.P.M. Meijs (2015). Uitleiding: de kracht van de beweging. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Sociaal ondernemerschap. De beweging naar nieuwe hybride modellen voor een andere toekomst (pp. 103-115). Den Haag: Stichitng Maatschappij en Onderneming
    • L.C.P.M. Meijs & J.M.L. Ter Meer (2015). Opschalen nader onderzocht: 'wat', 'hoe' en de valkuilen. In GROEI. Meer, groter, sterkst. De groei van sociale initiatieven (pp. 6-13). Utrecht: Oranje Fonds
    • E.A. van Baren & L.C.P.M. Meijs (2014). Nieuwe manieren om vrijwilligerswerk te organiseren. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 44-54). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
    • L.C.P.M. Meijs (2014). Vrijwillige Energie. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 34-42). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
    • L.C.P.M. Meijs & M. Molenaar (2014). Eigen kracht, verantwoordelijkheid en opdrachtgeverschap. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 108-112). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
    • L.C.P.M. Meijs (2014). Introductie. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 11-20). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
    • M.C. de Wilde & L.C.P.M. Meijs (2014). Vermogensfondsen als financier van publieke doelen. In L.C.P.M. Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 86-105). Den Haag: Stichting Maatschappij en Organisatie
    • L. Roza & L.C.P.M. Meijs (2014). Het inzetten van vrijwilligerswerk voor samenleving, organisatie en individu. In L.C.P.M Meijs (Ed.), Filantropie in Nederland (pp. 56-64). Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
    • L.C.P.M. Meijs & E. Hoogstad (Ed.). (2001). Vrijwilligerswerk in Nederland en Vlaanderen: 30 November 2000: proceedings derde Onderzoeksdag. Rotterdam: Vakgr. Business Society Management, Fac. Bedrijfskunde, EUR
    • L.C.P.M. Meijs (Ed.). (2014). Filantropie in Nederland. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming
   • L.C.P.M. Meijs (2003). Book review: For your bookshelf: Making money while making a difference: how to profit with a nonprofit partner [Bespreking van het boek Making money while making a difference: how to profit with a nonprofit partner]. Corporate Reputation Review, 6(3), 291-295.
    • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & J.E. Hooft (2014). Overheidsparticipatie bij Burgerinitiatieven: Bevindingen op basis van Samen Werken aan een Goede Gezondheid. (Extern rapport). Rotterdam: RSM, Erasmus Universiteit Rotterdam
    • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2007). Geleid vrijwilligerswerk; Over het potentieel van de Nederlandse samenleving in 2015 (en nieuwe strategieen om het te bevorderen). (Extern rapport, no D/2007/1192/13). Leuven: Centrum voor Sociologisch Onderzoek
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Changing the welfare mix: going from a corporatist to a liberal non-profit regime.This working paper can be found at http://www.jhu.edu/~istr/conferences/toronto/workingpapers/. (Intern rapport). : Unknown
    • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2004). Winning volunteer scenarios: the soul of a new machine. Paper presented at the 2004 Annual Meeting of ARNOVA. (Intern rapport). : Unknown
    • L.C.P.M. Meijs & M. Steenbergen (2004). Towards Eurofestation 2004: volunteering and the EU, discussionpaper for the Preleminary Conference Dublin 3rd-4th June, NOV/CIVIQ, Utrecht. (Intern rapport). : Unknown
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Can a governmental volunteer policy influence volunteering and volunteerism? Paper presented at IRSPM VIII, Budapest University of Economic Sciences and Public Administration, Budapest, Hungary, March 30 ? April 2 2004. (Intern rapport). : Unknown
    • L.C.P.M. Meijs (2004). Linking community responsibility of business schools and the social responsibility of businesses. Paper presented at the symposium "Community responsibility: how can universities be more succesful? Introducing the concepts of 'service learning' and a transfer going culture" at the Erasmus University Rotterdam, may 17-18, Erasmus University Rotterdam, The Netherlands. (Intern rapport). : Unknown
    • L.C.P.M. Meijs & J. Brudney (2004). Creating community pay offs with winning volunteer scenarios. Paper presented at the 2004 Eurofestation, Maastricht, The Netherlands, November 9-11, 2004. (Intern rapport). : Unknown
    • P.L. Hupe, L.C.P.M. Meijs & M.H. Vorthoren (2000). Hybrid Governance, The Impact of the nonprofit sector in the Netherlands. (Extern rapport, no 65). Den Haag: Social and Cultural Planning Office
    • L.C.P.M. Meijs & K. Giersbergen (2000). Evaluatie en ontwikkelingschets van Jeugdwerkbureau Lava, ondersteuning van levensbeschouwelijk vrijwilligerswerk. (Intern rapport, Erasmus Busines Support Centre). : Unknown
    • L.C.P.M. Meijs, F.J. Simons & K. Parren (2017). De oudere vrijwilliger beschouwd: Een onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk door ouderen en een beoordeling van uitwisselbaarheid en verdringing. (Extern rapport). maart 2017: wetenschappelijk instituut 50plus / BSM EUR
    • I.P. van Staveren, L.C.P.M. Meijs, L. van Vliet & W.J.J. Zwaard (2015). Bewust betrokken – de belofte van crowdfunding voor het sociaal domein. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling [go to publisher's site]
    • L. Roza, S.A. Maas & L.C.P.M. Meijs (2015). De ontwikkeling van een hybride organisatie. (Extern rapport). : Vebego Foundation
    • L.C.P.M. Meijs & L.M. van Vliet (2014). Forms of diversity: six principles for the social domain. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
    • P. Frissen, S. Harchaoui, L.C.P.M. Meijs & R. Jansen (2014). De kaders van de Rechtstaat. (Extern rapport). Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
    • L.C.P.M. Meijs, B. Drenth, A. Kruiter & L.M. van Vliet (2013). Rondje voor de publieke zaak: pleidooi voor de solidaire ervaring. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
    • A. Wijnbergen, L.C.P.M. Meijs, L. Roza & E.A. van Baren (2013). The effectiveness of brokerage institutions. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
    • N. de Boer, A. van Diepen & L.C.P.M. Meijs (2013). Swingen met lokale kracht: overheden en de netwerksamenleving. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
    • J.R. de Vries, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, N. Hoogervorst, J.W. Metz & E.A. van Baren (2012). Wat maakt het uit voor jouw kind? Vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk ten opzichte van beroepsmatig werk. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
    • A. Wijnbergen, L.C.P.M. Meijs & E.A. van Baren (2012). Het vrijwilligerswerk van Nederlanders in het buitenland: net zoals thuis? (Extern rapport). rotterdam: ecsp
    • L. Roza, L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2012). Denktank beleidsmedewerkers over de waarde en inzet van vrijwilligers(werk). Rapport gebaseerd op de focusgroep met beleidsmedewerkers Gemeente Oosterhout & locale CJG. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
    • N. Hoogervorst, L.C.P.M. Meijs, J.W. Metz, E.A. van Baren & L. Roza (2012). The unique value of volunteering in the upbringing of children and adolescents: An experimental approach. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
    • E. van Londen, F. van der Linden, W.H.A. Huisman & L.C.P.M. Meijs (2012). De financiering van kleine non-profit organisaties. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
    • L.C.P.M. Meijs, L. Bridges Karr, E.A. van Baren & W.H.A. Huisman (2011). Vrijwilligerswerk = Matchmaking. "Vrijwilligers zijn geen lego. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philanthropy
    • F.A. Ploeg, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2011). Denktank beroepskrachten & vrijwilligers over de waarde van vrijwilligerswerk 22 november 2011. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
    • W.H.A. Huisman & L.C.P.M. Meijs (2011). De vrijwillige inzet van werkend Nederland: Handvatten voor het bevorderen van de maatschappelijke betrokkenheid van een groep die onder continue tijdsdruk staat. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
    • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Hoe derde partijen, zoals overheden, bedrijven en fondsen, hedendaags‘vrijwilligerswerk’, ‘vrijwilligersmanagement’ en de civil society kunnen bevorderen. Rotterdam: Erasmus Centre for Strategic Philantropy
    • L. Bridges Karr, L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). De praktijk leert: Een uitgebreide tussenstand na 2 jaar invoering van de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. (Extern rapport). Den Haag: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
    • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). Volontairs en vrijwillige politieambtenaren binnen de politie: waar liggen de blokkades voor een vrijwilligersvriendelijke cultuur? (Extern rapport). Tilburg: Landelijke Organisatie van Politie Vrijwilligers
    • L.C.P.M. Meijs & E.A. van Baren (2010). Filantropie: Het geven van geld en tijd. Een achtergrondnotitie over definities, actoren, stand van zaken, trends en strategie voor beleid. (Extern rapport). Den Haag: ministerie van VWS
    • M. Kuperus, W.M. Stubbe, E.M. Ten Hoorn, L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2006). Preparation document for participants Invitational conference ¿the future of volunteering¿ 7 September 2006, WTC Building, Rotterdam, the Netherlands. (Extern rapport). Utrecht/ Rotterdam: CIVIQ/ RSM Erasmus University
    • L.C.P.M. Meijs & B. Delleman (2006). Buurtbemiddeling in Rotterdam. Het investeren in betrokkenheid van burgers. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam / RSM Erasmus University
    • L.C.P.M. Meijs, J.L. Brudney & E.M. Ten Hoorn (2006). Discussion paper for a national roundtable on the future of volunteering in the Netherlands. (Extern rapport). Utrecht/ Rotterdam: CIVIQ/ RSM Erasmus University
    • L.C.P.M. Meijs & I. den Ouden (2006). Non-profit CV's van succesvolle allochtone Rotterdammers. (Extern rapport). Rotterdam: idO Onderzoek en Advies en RSM Erasmus University
    • M. Loenen, G. Lugtenberg, L.C.P.M. Meijs & M. Njiokiktjien (2005). Leren door service, Service door leren. (Intern rapport). onbekend: Rotterdam School of Management
    • L.C.P.M. Meijs & L. Phoelich (2004). Impactagenda: een methode om maatschappelijk betrokken ondernemen op lokaal niveau te stimuleren. (Extern rapport). Den Haag: Commissie Vrijwilligersbeleid
    • L.C.P.M. Meijs (2003). Impactagenda Jongerenparticipatie Goes: Ook de jeugd wil graag in Goes blijven. (Extern rapport). Den Haag: Commissie Vrijwilligerswerkbeleid
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Evaluatie Ouders Graag Gezien. (Extern rapport). Amersfoort/ Amsterdam: NCSU/ NCS
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Evaluatie WhoZnext. (Extern rapport). Arnhem: NISB/ whoZnext
    • L.C.P.M. Meijs (2002). Naar een nieuwe ondersteuningsstructuur voor voor het vrijwilligerswerk in Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Gemeente Rotterdam
    • L.C.P.M. Meijs & A.L.G. Olde Hanter (2002). Evaluatie en toekomstgericht onderzoek van het Steunpunt Scouting Gelderland: Naar een betere ondersteuning van georganiseerd jeugd- en jongerenwerk. (Extern rapport). Rotterdam: EUR, Faculteit Bedrijfskunde, Vakgroep BSM
    • L.C.P.M. Meijs Creating a future for volunteering in Western European countries. WU.Alumni.News, pp. 4-4.
    • A.J. Kruiter & L.C.P.M. Meijs (2014, augustus 6). Vrijwilligers pikken heus gaan banen in, FNV. NRC, pp. 16-17.
    • L.C.P.M. Meijs Pimp je CV. De Groene Amsterdammer, pp. 36-37.
    • L.C.P.M. Meijs Ook de vrijwilliger speelt een rol bij opvoeding. De Verdieping
    • L.C.P.M. Meijs Cultuurverschil nekt allochtone vrijwilliger. Binnenlands Bestuur
    • L.C.P.M. Meijs Ik krijg er veel waardering voor. Parool
    • L.C.P.M. Meijs Zijn er straks nog genoeg vrijwilligers? De Praktijk, pp. 18-23.
    • L.C.P.M. Meijs Vrijwilligers zijn kritischer. Clink, pp. 14-16.
    • L.C.P.M. Meijs Twee dagen iets goeds doen, met z'n allen. NRC Handelsblad
    • L.C.P.M. Meijs Senioren stomen door. ANBO Magazine
    • L.C.P.M. Meijs Vrijwilliger houdt niet van vergaderen. Stentor Zwolse Courant
    • L.C.P.M. Meijs Mensen hebben behoefte om anderen te helpen. Metro
    • L.C.P.M. Meijs Gulle gevers met een agenda. Management Scope
    • L.C.P.M. Meijs (2012). keynote adress: Huge Aspirations need local upscaling. In Third Nitte int conference on "development challenges, global aspirations and local realities. Nitte, India: Justice K.S. Hegde Institute of Management
    • S. Zrinš?ak, I. Lakoš, F. Handy, R. Cnaan, J.L. Brudney, D. Haski-Leventhal, K. Holmes, L. Hustinx, C. Kang, L.C.P.M. Meijs, A.B. Pessi, B. Ranade, K.A. Smith & N. Yamauchi (2012). Volontiranje studenata u Zagrebu u komparativnom kontekstu (Student Volunteering in Zagreb in a Comparative Context). In Revija za socijalnu politiku (Croatian Journal of Social Policy) (pp. 25-48)
    • J.W. Metz, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Unique Value of Volunteering for the upbringing of children. In G. Schnubein, D. Wiederkehr & H. Ammann (Eds.), Volunteering between Freedom and Professionalisation. Basel
    • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & L. Hustinx (2012). Where civil society flirts with the market: designing a corporate volunteer program. 10th International Conference (ISTR-2012): sienna.
    • L. Roza, I.Y. Shachar, L.C.P.M. Meijs, L. Hustinx & R. Geysmans (2012). Implementation of corporate volunteering from a nonprofit perspective: an exploratory research. Arnova 2012: Indianapolis, USA.
    • J. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2012). A Best Practice Model or Models of Best Practices? A Framework for Differentiating Effective Volunteer Program Management. Arnova: Indianapolis, IN (2012, november 15 - 2012, november 17).
    • J.W. Metz, L. Roza, L.C.P.M. Meijs, E.A. van Baren & N. Hoogervorst (2012). Differences between paid and unpaid social sevices for beneficiaries. Arnova: Indianapolis IN (2012, november 15 - 2012, november 17).
    • J.L. Brudney & L.C.P.M. Meijs (2010). Our common commons: sustaining volunteer energy. Association for Nonprofit and Social Economy Research (ANSER): Montreal, Canada (2010, juni 2 - 2010, juni 4).
    • L.C.P.M. Meijs & L. Roza (2010). The effects of a corporate community program; what is in it for the employee and the organization? Volunteering Counts: A volunteering research conference: Manchester, United Kingdom (2010, maart 1 - 2010, maart 2).
    • L. Roza, L.C.P.M. Meijs & P.W.J. Verlegh (2010). Designing corporate community programs. How corporate volunteering can be instrumental in reaching personal fulfillment, and loyal employees. CRR Conference: Marseille (2010, september 15 - 2010, september 17).
    • M. Dresen, E. Klijn & L.C.P.M. Meijs (2008). Social Capital and the Specialism of Lawyers. academy of management: .
    • A.P. Dreimuller & L.C.P.M. Meijs (2008). Change feels strange: A Study of change management in not-for-profit housing corporations in the Netherlands. Paper presented at ARNOVA 2008.
    • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2008). Guarding the future of our society: conceiving volunteerism as a natural resource. Paper presented at the 8th International conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR).
    • L. Hustinx, L.C.P.M. Meijs, K. Holmes & K. Smith (2008). Student Volunteering in 15 Countries: Strengthening Civil Society? Student Volunteering and Building Trust: Social Capital as an Individual or Collective Asset? Paper presented at the 8th International Conference of International Society for Third Sector Reseach (ISTR).
    • C. van den Bos & L.C.P.M. Meijs (2008). Using Volunteer Centers to Build Civil Society in Europe. Paper presented at ARNOVA 2008. ARNOVA: .
    • L.C.P.M. Meijs & J.L. Brudney (2006). What are future business leaders learning about the nonprofit sector at business schools?. Paper presented at the BENCHMARK 3: Conference on Nonprofit and Philanthropic Studies, March 16-19, 2006, Tempe, Arizona.
    • L.C.P.M. Meijs & E.M. Ten Hoorn (2006). The external value of corporate volunteering: How does it influence volunteering by employees inside and outside the program? Annual Meeting of the Academy of Management Knowledge, Action and the Public Concern: Atlanta, Georgia USA (2006, augustus 11 - 2006, augustus 16).
    • L.C.P.M. Meijs, E.M. Ten Hoorn & M. Tschirhart (2006). The Effects of Corporate Volunteering on Volunteerability. Paper presented at the Invitational Conference by CIVIC and RSM Erasmus University, B-SM department on `The future of volunteering¿, September 7, 2006 at Rotterdam, the Netherlands.
    • F.A. Ploeg, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz, N. Hoogervorst & E.A. van Baren (2011). De taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers: Waarom deze taken aan verschillende medewerkers wordt toegekend.
    • L.C.P.M. Meijs, W.H.A. Huisman & L. Roza (2011). De economische waarde van het vrijwilligerswerk door Humanitas.
    • W.H.A. Huisman, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, E.A. van Baren, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Vrijwilligerswerk in de media: termen in de Nederlandse samenleving.
    • E.A. van Baren, L.C.P.M. Meijs, L. Roza, J.W. Metz & N. Hoogervorst (2011). Over hedendaagse ‘vrijwillige inzet’ en ‘vrijwilligersmanagement’ als bouwstenen voor de pedagogische civil society.
    • L.C.P.M. Meijs, L. Roza & M. Van Sluis-Barten (2009). The WellVenture Monitor: Does corporate volunteering actually pay off? CEV Conference: Prague, Czech Republic (2009, mei 14 - 2009, mei 16).
    • L.C.P.M. Meijs, J.L. Brudney, M. Tschirhart & E.M. Ten Hoorn (2006). Does service learning serve in the long run? Annual Meeting of the Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action: Chicago, USA (2006, november 16 - 2006, november 18).
    • L.C.P.M. Meijs (2012). Makelaar in kennis.
    • L.C.P.M. Meijs (2011). Interview met....
    • L.C.P.M. Meijs (2005). No One Best Volunteer Administrator. Paper gepresenteerd tijdens de Academy of Management 2005 Annual Meeting, 5-10 Augustus, Honolulu, Hawaii.
    • L.C.P.M. Meijs (2005). The resilient society: volunteering, civil society and corporate community involvement in transition¿. Inaugural address, Rotterdam School of Management / ERIM, Rotterdam: .
    • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). A Responsive State; Environmental affairs in the Netherlands. 29th annual Conference of ARNOVA: New Orleans (2000, november 16).
    • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). Hybrid Governance: Public-private and beyond. NIG Conference: Enschede (2000, november 22).
    • P.L. Hupe & L.C.P.M. Meijs (2000). Hybrid Governance: Nonprofit, for-profit and governmental organizations for the public good. ISTR fourth international conference 'The third sector: For what and for whom?': Dublin (2000, juli 5).
   • L.C.P.M. Meijs (Ed.). (2010-2010) Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly.
   • L.C.P.M. Meijs (2008-2015). lid van de raad voor maatschappelijke ontwikkeling (RMO). Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
   • L.C.P.M. Meijs (interview) (2020, dec 07). Vrijwilligerswerk in Nederland. [radio-uitzending]. In Stax&Toine. NPO Radio1. https://www.nporadio1.nl/stax-toine/onderwerpen/69021-2020-12-07-vrijwilligerswerk-in-nederland
   • E.A. van Baren, L. Roza & L.C.P.M. MeijsImpact Research Development Session. Malta, The Duke of Edinburgh’s International Award Association FORUM.
   • L.C.P.M. Meijs (2011, juni 7). De kracht van vrijwilligerswerk, presentatie prof. Lucas Meijs. onbekend, Bijeenkomst georganiseerd door Stedelijk Overleg Diversiteit.
 • WODC (ministerie van Justitie en Veiligheid)

  Start date approval
  Jun/2018
  End date approval
  Jun/2021
  Place
  'S-GRAVENHAGE
  Description
  voorzitter beg cie 2929

  ZonMw

  Start date approval
  Jun/2018
  End date approval
  Jun/2021
  Place
  DEN HAAG
  Description
  voorzitter commissie AMD
 • Managing NGOs

  Title
  Managing NGOs
  Year
  2020
  Year level
  master, master, master, master

  Non Profit Management

  Title
  Non Profit Management
  Year
  2020

  Final project

  Title
  Final project
  Year
  2020

  IM Research clinic

  Title
  IM Research clinic
  Year
  2020
  Year level
  master

  IM Research clinic

  Title
  IM Research clinic
  Year
  2020
  Year level
  master

  GBS Company-based Research Project

  Title
  GBS Company-based Research Project
  Year
  2020
  Year level
  master

  Learning by doing

  Title
  Learning by doing
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3, bachelor, bachelor 3

  Inclusive and Emergent Leadership

  Title
  Inclusive and Emergent Leadership
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 3, bachelor, bachelor 3
  • Irene Davids

   New
  • Arie den Boer

   New
  • Jacomijn Klitsie

   Strategic renewal in institutional contexts: the paradox of embedded agency
  • Lemessa Bayissa Gobena

   Towards Integrating Antecedents of Voluntary Tax Compliance
  • Lonneke Roza

   Employee Engagement In Corporate Social Responsibility; A collection of essays
  • Katinka C. van Cranenburgh

   Money or Ethics. Multinational corporations and religious organisations operating in an era of corporate responsibility.
  • Ying Feng

   The Effectiveness of Corporate Governance Mechanisms and Leadership Structure: Impacts on Strategic Change and Firm Performance
  • Andreas Alexiou

   Management of Emerging Technologies and the Learning Organization: Lessons from the Cloud and Serious Games Technology
  • Kellie Liket

   Why ‘Doing Good’ is Not Good Enough. Essays on Social Impact Measurement
  • Jürgen Staadt

   Leading Public Housing Organisation in a Problematic Situation: A Critical Soft Systems Methodology Approach
  • Erik van 't Klooster

   Travel to Learn: The Influence of Cultural Distance on Competence Development in Educational Travel
  • Pushpika Vishwanathan

   Governing for Stakeholders: How Organizations May Create or Destroy Value for their Stakeholders
  • Joost Leunissen

   All Apologies: On the willingness of perpetrators to apologize
  • Hester Duursema

   Strategic Leadership: Moving Beyond the Leader-Follower Dyad
  • Niek Hoogervorst

   On The Psychology of Displaying Ethical Leadership. A Behavioral Ethics Approach
  • René van der Eijk

   Behind Networks: Knowledge Transfer, Favor Exchange and Performance
  • Stephanie Maas

   Project Stephanie Maas
 • Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly

  Role
  Co-Editor
  Start date approval
  Jul/2010
  End date approval
  Jun/2016
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  RSM - Rotterdam School of Management
  Department
  Department of Business-Society Management
  Telephone
  0104081921
 • Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

  Role
  raasdlid
  Obtained Wage
  yes

  KRO

  Role
  lid RvT
  Obtained Wage
  yes
  End date approval
  Dec/2013

  Stras

  Role
  lid RvT
  Obtained Wage
  no

  Resto van Harte

  Role
  lid RvT
  Obtained Wage
  no

  Nuon Foundation

  Role
  lid RvT
  Obtained Wage
  no

  ING for something better foundation

  Role
  lid RvT
  Obtained Wage
  no

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam